Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про організацію виконання плану пріоритетних дій Уряду в області на 2019 рік

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 26.04.2019 р. N 238-од

Про організацію виконання плану пріоритетних дій Уряду в області на 2019 рік

З метою ефективної організації виконання в області розпорядження Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2018 р. N 1106-р "Про затвердження плану пріоритетних дій Уряду на 2019 рік" (План N 1106-р):

1. Затвердити план пріоритетних дій Уряду в області на 2019 рік (далі - План дій), що додається.

2. Відповідальним виконавцям Плану дій:

1) забезпечити відповідно до повноважень та компетенції виконання передбачених заходів;

2) інформувати щодо виконання заходів (кроків) Плану дій профільні центральні органи виконавчої влади, визначені вищевказаним розпорядженням Кабінету Міністрів України (План N 1106-р), та відділ контролю апарату обласної державної адміністрації щокварталу до 25 числа останнього місяця звітного періоду за встановленою формою (додається).

3. Контроль за виконанням розпорядження доручити заступникам голови обласної державної адміністрації згідно з розподілом обов'язків.

 

Голова адміністрації

С. Барна

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Тернопільської обласної державної адміністрації
26 квітня 2019 року N 238-од

ПЛАН
пріоритетних дій Уряду в області на 2019 рік

Заходи

Пояснення, обґрунтування

Відповідальні за виконання

Строк

Очікувані результати

1

2

3

4

5

I. ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ

1. Дерегуляція і розвиток підприємництва та конкуренції

1. Промоція туристичного потенціалу області та України на світових ринках та співпраця з Всесвітньою туристичною організацією

формування позитивного іміджу України для туризму, підвищення авторитету України у туристичному співтоваристві, забезпечення подальшого розвитку національного туризму відповідно до тенденцій світового туристичного ринку, налагодження взаємовигідної співпраці на всіх рівнях з державами - членами Всесвітньої туристичної організації

управління туризму облдержадміністрації, райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою)

протягом року

збільшення туристичних потоків до України, утвердження України як країни, безпечної та привабливої для туризму;
просування українського туристичного продукту на міжнародний ринок;
збільшення кількості внутрішніх та іноземних туристів

2. Регіональний економічний розвиток

1. Розроблення та подання Міністерству регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України пропозицій до проекту розпорядження Кабінету Міністрів України про розподіл бюджетних коштів за інвестиційними програмами і проектами регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися у 2019 році за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку

реалізація інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку

департамент економічного розвитку і торгівлі спільно з іншими структурними підрозділами облдержадміністрації, райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою)

червень

реалізація інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, спрямованих на виконання завдань Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року (Постанова N 385)

2. Надання пропозицій щодо удосконалення порядку підготовки, оцінки та відбору інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку

приведення у відповідність із Законом України "Про Державний бюджет України на 2019 рік" та Бюджетним кодексом України Порядку підготовки, оцінки та відбору інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 березня 2015 р. N 196 (Постанова N 196)

департамент економічного розвитку і торгівлі спільно з іншими структурними підрозділами облдержадміністрації, райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою)

квітень - травень

забезпечення розподілу коштів державного фонду регіонального розвитку за адміністративно-територіальними одиницями та інвестиційними програмами і проектами регіонального розвитку, проектами - переможцями "Всеукраїнського громадського бюджету"

3. Сприяння продуктивній зайнятості, реформа ринку праці

1. Реалізація положень та підбиття підсумків виконання положень Генеральної угоди про регулювання основних принципів і норм реалізації соціально-економічної політики і трудових відносин в Україні

необхідність захисту прав та реалізації гарантій працівників

департамент соціального захисту населення спільно з іншими структурними підрозділами облдержадміністрації, Головне управління Пенсійного фонду в області, Головне територіальне управління юстиції в області, райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), Тернопільська обласна рада професійних спілок (за згодою), організація роботодавців області (за згодою)

протягом року

забезпечення захисту соціально-трудових прав та реалізації гарантій працівників

2. Здійснення заходів з метою проведення колективних переговорів з укладення Генеральної угоди на новий строк

виконання норм Закону України "Про колективні договори і угоди"

департамент соціального захисту населення спільно з іншими структурними підрозділами облдержадміністрації, Головне управління Пенсійного фонду в області, Головне територіальне управління юстиції в області, райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), Тернопільська обласна рада професійних спілок (за згодою), організація роботодавців області (за згодою)

протягом року

узгодження інтересів сторін соціального діалогу

4. Удосконалення механізмів стимулювання розвитку агропромислового комплексу

1. Забезпечення державної підтримки фермерських господарств

забезпечення виконання бюджетної програми фінансової підтримки розвитку фермерських господарств

департамент агропромислового розвитку облдержадміністрації, Тернопільський регіональний фонд підтримки фермерських господарств

протягом року

збільшення кількості фермерських господарств

5. Забезпечення енергоефективності та енергозбереження

1. Розроблення та впровадження програм (планів) реалізації потенціалу енергоефективності та енергозбереження на місцевому рівні

виконання плану заходів з реалізації етапу "Реформування енергетичного сектору (до 2020 року)" Енергетичної стратегії України на період до 2035 року "Безпека, енергоефективність, конкурентоспроможність", затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 6 червня 2018 р. N 497 (План N 497-р)

управління житлово-комунального господарства та енергозбереження облдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою)

протягом року

підвищення ефективності використання паливно-енергетичних ресурсів у територіальних громадах

6. Розвиток житлово-комунального господарства

1. Забезпечення здійснення заходів у рамках реалізації Другого проекту розвитку міської інфраструктури

модернізація інфраструктури, систем водопостачання та водовідведення, зокрема підвищення енергоефективності теплосистем

управління житлово-комунального господарства та енергозбереження облдержадміністрації, райдержадміністрації, Комунальне підприємство "Тернопільводоканал" Тернопільської міської ради

протягом року

модернізація інфраструктури та заміна і модернізація обладнання на підприємствах водопостачання та водовідведення

2. Забезпечення здійснення заходів у рамках реалізації проекту "Підвищення енергоефективності в секторі централізованого теплопостачання в Україні"

реконструкція та заміна зношених систем централізованого теплопостачання; підвищення енергоефективності теплосистем

управління житлово-комунального господарства та енергозбереження облдержадміністрації, райдержадміністрації, Комунальне підприємство теплових мереж "Тернопільміськтеплокомуненерго" Тернопільської міської ради

протягом року

заміна застарілого обладнання систем централізованого теплопостачання на підприємствах - учасниках проекту

7. Реформа регулювання транспортної галузі

1. Запровадження дієвого механізму габаритно-вагового контролю

запобігання руйнуванню автомобільних доріг

управління регіонального розвитку, інфраструктури та дорожнього господарства облдержадміністрації, райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою)

травень

зменшення обсягу коштів для проведення ремонту автомобільних доріг та підвищення якості дорожнього покриття

II. ЕФЕКТИВНЕ ВРЯДУВАННЯ

1. Розвиток електронного урядування

1 Проведення обстеження IT-систем органів державної влади та органів місцевого самоврядування

оцінка поточного стану інформаційних систем, програмного та апаратного забезпечення органів державної влади та органів місцевого самоврядування з метою подальшого проведення аналізу процесів, технологій та структури ІТ-систем

відділ інформаційно-комп'ютерного забезпечення апарату облдержадміністрації спільно з іншими структурними підрозділами облдержадміністрації, територіальними органами центральних органів виконавчої влади, райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою)

протягом року

виявлення можливостей існуючих інформаційних систем для здійснення взаємодії між ними;
формування переліку державних інформаційних ресурсів для наповнення Національного реєстру державних електронних інформаційних ресурсів

2. Децентралізація

1. Розроблення та подання Міністерству регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України пропозицій до проектів розпоряджень Кабінету Міністрів України про внесення змін до перспективних планів формування територій громад областей

необхідність формування соціально та економічно обгрунтованих перспективних планів розвитку територій спроможних громад

управління містобудування та архітектури облдержадміністрації

протягом року

створення передумов для формування самодостатньої первинної ланки місцевого самоврядування - територіальних громад, спроможних до виконання визначених законодавством повноважень

2. Участь у розробленні моделі адміністративно-територіального устрою базового рівня з відповідними картографічними матеріалами

відсутність проекту (моделі) адміністративно-територіального устрою України базового рівня

управління містобудування та архітектури спільно з іншими структурними підрозділами облдержадміністрації

липень

визначення моделі адміністративно-територіального устрою базового рівня області

3. Розбудова мережі центрів надання адміністративних послуг

сприяння створенню та функціонуванню центрів надання адміністративних послуг, у тому числі в об'єднаних територіальних громадах

департамент економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації, райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою)

протягом року

підвищення якості надання адміністративних послуг, наближення адміністративних послуг до громадян

4. Участь у розробленні методичних рекомендацій щодо проведення стратегічного аналізу регіональних мереж закладів професійної (професійно-технічної) освіти за підтримки Програми "U-LEAD з Європою"

місцеві органи управління освітою потребують методичної допомоги у процесі оптимізації мережі закладів професійної (професійно-технічної) освіти

управління освіти і науки облдержадміністрації, обласна рада (за згодою)

серпень

забезпечення відповідності мережі закладів професійної (професійно-технічної) освіти поточним і перспективним потребам регіональних ринків праці

3. Реформування системи управління державними фінансами

1. Інтеграція гендерно-орієнтованого підходу в бюджетний процес

підвищення ефективності розподілу та використання бюджетних коштів з урахуванням необхідності забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків та/або їх груп; підвищення

головні розпорядники коштів обласного бюджету, департамент фінансів облдержадміністрації

травень

врахування головними розпорядниками бюджетних коштів тендерних аспектів під час формування бюджетних програм та використання бюджетних коштів

4. Збереження природної спадщини

1. Вжиття заходів щодо створення/розширення територій та об'єктів природно-заповідного фонду України

формування мережі природних територій згідно з Державною стратегією регіонального розвитку на період до 2020 року, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 6 серпня 2014 р. N 385 (Постанова N 385), та міжнародними зобов'язаннями в рамках виконання Конвенції про охорону дикої флори і фауни та природних середовищ існування в Європі (Бернська конвенція) та Конвенції про водно-болотні угіддя, що мають міжнародне значення, головним чином як середовище існування водоплавних птахів (Рамсарська конвенція)

управління екології та природних ресурсів облдержадміністрації, Головне управління Держгеокадастру у Тернопільській області, національний природний парк "Кременецькі гори"

жовтень

формування мережі природних територій для збереження особливо цінних природних комплексів і об'єктів

5. Належне екологічне врядування

1. Створення Загальнодержавної автоматизованої системи "Відкрите довкілля". Етап 2

впровадження механізмів електронного урядування в природоохоронну сферу діяльності; забезпечення дотримання екологічних прав у частині надання доступу до екологічної інформації із застосуванням IT-технологій

управління екології та природних ресурсів обласної державної адміністрації, Головне управління Держгеокадастру у Тернопільській області, Головне управління статистики у Тернопільській області, Державна екологічна інспекція у Тернопільській області, Тернопільське обласне управління лісового та мисливського господарства, управління Державного агентства рибного господарства у Тернопільській області, регіональний офіс водних ресурсів у Тернопільській області, тернопільський обласний центр з гідрометеорології

протягом року

формування системи природоохоронного електронного урядування та управління державними інформаційними ресурсами на основі створення та впровадження базової загальнодержавної інформаційно-телекомунікаційної інфраструктури та єдиного центру акумуляції цифровізованих інформаційних природоохоронних ресурсів з урахування європейських підходів і вимог

III. РОЗВИТОК ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ

1. Створення нової системи організації охорони здоров'я на засадах медичного страхування

1. Забезпечення здійснення заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров'я у сільській місцевості

необхідність розподілу загального обсягу коштів, передбачених відповідним місцевим бюджетам, між проектами та заходами, спрямованими на розвиток системи охорони здоров'я у сільській місцевості

управління охорони здоров'я облдержадміністрації, райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою)

протягом року

забезпечення фінансування проектів та заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров'я у сільській місцевості

2. Реформування системи екстреної медичної допомоги та медицини катастроф

1. Участь у створенні єдиних загальнодержавних алгоритмів диспетчеризації та стандартів надання екстреної медичної допомоги шляхом закупівлі і впровадження програмного забезпечення та підготовки працівників екстреної медичної допомоги

створення ефективної системи опрацювання викликів з метою зменшення кількості непрофільних виїздів бригад екстреної медичної допомоги та запровадження сучасних стандартів надання екстреної медичної допомоги

управління охорони здоров'я облдержадміністрації

листопад

забезпечення оперативного реагування на екстрені випадки із скороченням часу прибуття на виклик шляхом зменшення навантаження на систему екстреної медичної допомоги непрофільними викликами

3. Удосконалення надання високоспеціалізованої медичної допомоги
Боротьба із серцево-судинними та судинно-мозковими захворюваннями

1. Розвиток регіональних реперфузійних мереж та здійснення заходів з організації невідкладної медичної допомоги пацієнтам з гострим інфарктом міокарда

впровадження проекту створення регіональних реперфузійних мереж суттєво вплинуло на зниження показника летальності гострого інфаркту міокарда

управління охорони здоров'я облдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою)

протягом року

зниження рівня госпітальної летальності у пацієнтів з гострим інфарктом міокарда з елевацією сегмента ST (до 5 - 7 відсотків) у лікувальних закладах, обладнаних ангіографічними апаратами

4. Розвиток соціальних та реабілітаційних послуг у територіальних громадах

1. Вжиття заходів щодо затвердження державних стандартів соціальних послуг, зокрема державного стандарту соціальної послуги надання натуральної допомоги, внесення змін до державного стандарту догляду вдома в частині надання послуг особам із психічними захворюваннями

визначення змісту, обсягу, умов та порядку надання соціальних послуг, показників їх якості

департамент соціального захисту населення облдержадміністрації, райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), громадські об'єднання (за згодою)

листопад

забезпечення права громадян похилого віку, осіб з інвалідністю на якісні соціальні послуги

2. Розширення переліку соціальних послуг, що надаються особам, які перебувають у складних життєвих обставинах і не можуть самостійно їх подолати

визначення порядку та умов надання, опису, обсягу соціальних послуг на рівні територіальної громади

департамент соціального захисту населення облдержадміністрації, райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), громадські об'єднання (за згодою)

листопад

забезпечення надання соціальних послуг в умовах децентралізації за єдиними підходами та вимогами

3. Забезпечення соціальної, професійної та психологічної реабілітації та адаптації учасників антитерористичної операції та операції об'єднаних сил (АТО/ООС)

формування та розвиток системи соціальної, професійної та психологічної реабілітації учасників антитерористичної операції та операції об'єднаних сил

департамент соціального захисту населення облдержадміністрації, райдержадміністрації, територіальний підрозділ Державної служби України у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції в Тернопільській області (за згодою), органи місцевого самоврядування (за згодою)

протягом року

зменшення соціальної напруги у суспільстві, працевлаштування/самозайнятість учасників антитерористичної операції та операції об'єднаних сил

4. Розроблення та подання Міністерству соціальної політики України пропозицій до проекту постанови Кабінету Міністрів України про внесення змін до Порядку взаємодії суб'єктів, які здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 серпня 2012 р. N 783 (Постанова N 783)

посилення ідентифікації та виявлення осіб, які постраждали від торгівлі людьми

управління сім'ї та молоді облдержадміністрації, райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою)

у тримісячний строк після прийняття Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення протидії торгівлі людьми та захисту постраждалих осіб" (реєстраційний номер 6125)

посилення механізму взаємодії суб'єктів, які здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми,
збільшення кількості ідентифікованих осіб, які постраждали від торгівлі людьми

5. Розроблення та подання Міністерству соціальної політики України пропозицій до проекту постанови Кабінету Міністрів України про внесення змін до Порядку встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 травня 2012 р. N 417 (Постанова N 417)

необхідність удосконалення врегулювання питання отримання статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми

управління сім'ї та молоді облдержадміністрації, райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою)

у тримісячний строк після прийняття Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України ЩОДО посилення протидії торгівлі людьми та захисту постраждалих осіб" (реєстраційний номер 6125)

поліпшення доступу осіб, які постраждали від торгівлі людьми, до соціальних послуг

6. Розроблення та подання Міністерству соціальної політики України пропозицій до проекту постанови Кабінету Міністрів України щодо затвердження Державної соціальної програми запобігання та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі на період до 2023 року, концепцію якої схвалено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 10 жовтня 2018 р. N 728 (Розпорядження N 728-р)

необхідність проведення комплексної державної політики у сфері запобігання та протидії домашньому насильству

управління сім'ї та молоді облдержадміністрації, райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою)

травень

забезпечення надання якісних інформаційних послуг з питань запобігання домашньому насильству, належного захисту жертв насильства та притягнення до відповідальності осіб, які вчинили насильство

5. Забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти ("Нова українська школа")

1. Інсталяційна розбудова системи забезпечення якості освіти

утворення територіальних органів Державної служби якості освіти дозволить реалізувати завдання, покладені на Службу у сфері забезпечення якості освіти відповідно до вимог статей 41 (Закон N 2145-VIII) і 67 Закону України "Про освіту" (Закон N 2145-VIII)

управління освіти і науки облдержадміністрації, райдержадміністрації

протягом року

впровадження інституційного аудиту як інструменту допомоги закладам загальної середньої освіти у розвитку та забезпеченні якості освіти на відповідному рівні;
здійснення моніторингу якості освіти в закладах загальної середньої освіти

2. Впровадження другого етапу підвищення кваліфікації вчителів "Нової української школи", у тому числі щодо освіти дітей з особливими освітніми потребами

заступники директорів закладів загальної середньої освіти, учителі 1 і 2 класів, асистенти учителів, учителі іноземних мов, які навчають учнів 1 і 2 класів, учителі закладів загальної середньої освіти (класів), в яких діти навчаються мовами національних меншин, фахівці інклюзивно-ресурсних центрів мають бути готовими працювати за Державним стандартом початкової освіти, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2018 р. N 87 (Постанова N 87)

управління освіти і науки облдержадміністрації, Тернопільський обласний комунальний інститут післядипломної педагогічної освіти

серпень

удосконалення якості освітнього процесу початкової школи; перехід на сучасні форми педагогічної діяльності;
підвищення якості надання освітньої підтримки дітям з особливими освітніми потребами

3. Розбудова нового освітнього середовища в рамках реформи "Нової української школи"

реалізація Державного стандарту початкової освіти вимагає створення нового освітнього середовища для здійснення освітнього процесу

органи місцевого самоврядування (за згодою), управління освіти і науки облдержадміністрації

протягом року

створення умов для активного освітнього процесу учнів початкової школи

6. Модернізація професійної (професійно-технічної) освіти

1. Модернізація матеріально-технічної бази закладів професійної (професійно-технічної) освіти

зношення обладнання закладів професійної (професійно-технічної) освіти складає від 60 до 100 відсотків, що не дає можливості забезпечити належну якість підготовки робітничих кадрів відповідно до вимог ринку праці

управління освіти і науки облдержадміністрації

грудень

оновлення матеріально-технічної бази закладів, впровадження у навчальний процес новітніх виробничих технологій із застосуванням сучасного обладнання, інструментів і матеріалів

2. Участь у розробленні нормативно-правового забезпечення діяльності центрів професійної досконалості

необхідність створення потужних сучасних осередків професійної освіти, що тісно співпрацюють з роботодавцями, та реалізації принципу навчання впродовж життя

управління освіти і науки облдержадміністрації, навчально-методичний центр професійно-технічної освіти в Тернопільській області

листопад

унормування процесу створення та функціонування центрів професійної досконалості

3. Підготовка та проведення пілотного профорієнтаційного тестування учнів 9 класів закладів загальної середньої освіти

необхідність створення умов для визначення професійних схильностей та здібностей молоді

управління освіти і науки облдержадміністрації, навчально-методичний центр професійно-технічної освіти в Тернопільській області, райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою)

жовтень

стимулювання молоді до свідомого здобуття професійної (професійно-технічної) освіти

7. Забезпечення ефективної державної соціальної підтримки населення

1. Модернізація системи управління у сфері соціального захисту населення на районному рівні

необхідність реформування місцевих держадміністрацій в умовах децентралізації

департамент соціального захисту населення облдержадміністрації, райдержадміністрації

протягом року

розроблено нову модель функціонування райдержадміністрацій та органів місцевого самоврядування щодо соціального захисту в умовах децентралізації

2. Сприяння створенню мережі центрів надання адміністративних послуг соціального характеру у форматі "Прозорий офіс"

удосконалення процедури надання соціальної підтримки населенню

департаменти соціального захисту населення; економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації, райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою)

протягом року

підвищення якості надання соціальної підтримки населення

8. Забезпечення захисту прав дітей

1. Організація методичного забезпечення об'єднаних територіальних громад щодо утворення у структурі їх виконавчих органів служб у справах дітей та введення посад фахівців із соціальної роботи

забезпечення своєчасного соціального захисту дітей та адресної соціальної підтримки сімей з дітьми безпосередньо в територіальній громаді за місцем їх проживання

служба у справах дітей облдержадміністрації, Тернопільський обласний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою)

грудень

виявлення дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, реагування на випадки жорстокого поводження з дітьми, насильства, залучення до найгірших форм дитячої праці, у тому числі до жебракування

9. Забезпечення національно-патріотичного виховання

1. Збільшення кількості інститутів громадянського суспільства, залучених до процесу відродження та розвитку національно-патріотичного виховання

необхідність консолідації зусиль органів виконавчої влади усіх рівнів з інститутами громадянського суспільства з метою національно-патріотичного виховання, що сприятиме підтримці проектів та заходів з національно-патріотичного виховання, розроблених інститутами громадянського суспільства за інформативної підтримки обласних державних адміністрацій; імплементація положень Річної національної програми під егідою Комісії Україна - НАТО

управління сім'ї та молоді облдержадміністрації, райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою)

листопад

охоплення до 10 тис. осіб з числа молоді проектами та заходами з національно-патріотичного виховання

10. Створення нових можливостей для молоді

1. Налагодження ефективного діалогу між державними службовцями молодіжної сфери та представниками інститутів громадянського суспільства

підвищення рівня знань і компетенцій фахівців, які працюють з молоддю, з державного та громадського сектору шляхом реалізації програми "Молодіжний працівник"

управління сім'ї та молоді; з питань внутрішньої політики, релігій та національностей облдержадміністрації, райдержадміністрації

протягом року

отримання знань 15 особами з числа представників державного та громадського сектору, які працюють з молоддю, щодо впровадження ефективних практик роботи з молоддю, включаючи кращі міжнародні практики; здійснення обміну досвідом близько 4 особами з числа молоді щодо реалізації успішних проектів ефективної роботи з молоддю та поширення ними досвіду серед близько 10 осіб з числа молоді; 1 практику визначено переможцем Конкурсу кращий практик молодіжної роботи

2. Розвиток молодіжної політики в регіонах України

активізація участі молоді з різних регіонів України у суспільно-політичному житті держави та формуванні молодіжної політики

управління сім'ї та молоді; з питань внутрішньої політики, релігій та національностей облдержадміністрації, райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою)

грудень

забезпечення активної участі молоді, представників інститутів громадянського суспільства, що працюють з молоддю, та молодіжних центрів у вирішенні найактуальніших питань молоді

III. ВЕРХОВЕНСТВО ПРАВА І БОРОТЬБА P КОРУПЦІЄЮ

1. Забезпечення ефективної загальної координації та комунікаційної підтримки антикорупційної реформи

1. Розроблення та подання Міністерству інформаційної політики України пропозицій до проекту розпорядження Кабінету Міністрів України "Про затвердження плану заходів з реалізації Стратегії комунікацій у сфері запобігання та протидії корупції на 2020 - 2025 роки"

забезпечення реалізації Стратегії комунікацій у сфері запобігання та протидії корупції, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23 серпня 2017 р. N 576 (Розпорядження N 576-р), та необхідність імплементації положень Річної національної програми під егідою Комісії Україна - НАТО

відділ з питань запобігання та виявлення корупції, взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи апарату облдержадміністрації, райдержадміністрації

листопад

підвищення рівня поінформованості населення у сфері протидії корупції та рівня довіри до державних інституцій

2. Проведення антикорупційних комунікаційних кампаній

поширення інформації серед населення щодо протидії корупції

відділ з питань запобігання та виявлення корупції, взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи апарату облдержадміністрації, райдержадміністрації, засоби масової інформації (за згодою)

протягом року

підвищення рівня поінформованості населення у сфері протидії корупції та рівня довіри до державних інституцій

IV. БЕЗПЕКА І ОБОРОНА

1. Створення ефективної системи захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій та пожеж

1. Надання методичної та практичної допомоги місцевим органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування щодо утворення нових та реформування існуючих пожежно-рятувальних підрозділів місцевої і добровільної пожежної охорони в об'єднаних територіальних громадах

необхідність продовження створення розвинутої мережі місцевої та добровільної пожежної охорони в об'єднаних територіальних громадах та імплементація Річної національної програми під егідою Комісії Україна - НАТО

управління з питань цивільного захисту населення облдержадміністрації, Управління державної служби України з надзвичайних ситуацій в області, райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою)

протягом року
 

скорочення часу прибуття першого пожежно-рятувального підрозділу до місця пожежі або надзвичайної ситуації для надання допомоги постраждалому населенню

 

Директор департаменту
економічного розвитку
і торгівлі адміністрації

Г. Воляник

 

Форма

ЗВІТ (ІНФОРМАЦІЯ)
про результати діяльності

за _____
(відповідний період)

___
(назва розділу Плану дій)

_________
                        (назва підрозділу Плану)

Мета

Наводиться мета відповідно до Плану дій.

Результати роботи за відповідний період

Наводиться інформація про виконання кроків, які передбачено щорічним операційним планом, зокрема про конкретні дії / що було зроблено із зазначенням (у разі наявності) прийнятого нормативно-правового акта (Закон України від .... N..., постанова / розпорядження Кабінету Міністрів України від .... N ...). Також зазначається інформація про результати виконання прийнятих актів (кількісні та якісні показники), їх вплив на досягнення поставленої мети.

Цільові показники

Показник

Статус

Стан реалізації

Наводиться цільовий показник, який визначено середньостроковим планом

виконано / виконується 

наводиться інформація про фактичне досягнення показника

Заходи, що вживаються

Наводиться інформація про дії, спрямовані на забезпечення виконання кроків, строк виконання яких настав та які станом на звітний період не виконані, а також про додаткові заходи, які передбачається здійснити.

У разі потреби зазначаються проблеми, розв'язання яких потребує прийняття рішення Кабінету Міністрів України.

Найменування посади

Підпис

Ініціали, прізвище

 

Директор департаменту
економічного розвитку
і торгівлі адміністрації

Г. Воляник
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали