ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 29.07.2011 р. N 389

Про організацію виконання регіональної угоди між обласною державною адміністрацією, обласною радою, організацією роботодавців та Федерацією профспілок Вінницької області на 2011 - 2015 роки

Відповідно до Закону України від 1 липня 1993 року N 3356-XII "Про колективні договори і угоди", з метою забезпечення своєчасного виконання зобов'язань регіональної угоди між обласною державною адміністрацією, обласною радою, організацією роботодавців та Федерацією профспілок Вінницької області на 2011 - 2015 роки:

1. Затвердити заходи щодо виконання зобов'язань облдержадміністрації, визначених регіональною угодою між обласною державною адміністрацією, обласною радою, організацією роботодавців та Федерацією профспілок Вінницької області на 2011 - 2015 роки (далі - Угода), що додаються.

2. Структурним підрозділам облдержадміністрації, територіальним органам міністерств та інших центральних органів виконавчої влади України, райдержадміністраціям, виконкомам міських рад міст обласного значення забезпечити своєчасне виконання заходів, затверджених цим розпорядженням та щорічно до 20 січня інформувати Головне управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації про їх виконання.

3. Головному управлінню праці та соціального захисту населення облдержадміністрації (Новіцький О. А.) узагальнити матеріали про виконання відповідних заходів для інформування облдержадміністрації до 30 січня 2012 року.

4. Управлінню у справах преси та інформації облдержадміністрації (Василюк С. М.), районним державним адміністраціям, виконкомам міських рад міст обласного значення забезпечити систематичне висвітлення в засобах масової інформації стану виконання Угоди.

5. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови облдержадміністрації від 8 серпня 2006 року N 312 "Про організацію виконання регіональної угоди, укладеної між обласною державною адміністрацією, обласною радою, організацією роботодавців та Федерацією профспілок вінницької області на 2006 - 2009 роки".

6. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого заступника та заступників голови облдержадміністрації відповідно до розподілу обов'язків.

 

Голова обласної
державної адміністрації

М. Джига


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Вінницької обласної державної адміністрації
29.07.2011 N 389


ЗАХОДИ
щодо виконання зобов'язань облдержадміністрації, визначених регіональною угодою між облдержадміністрацією, обласною Радою, організацією роботодавців та Федерацією профспілок Вінницької області на 2011 - 2015 роки

N
з/п

Зміст норм угоди

Відповідальні за виконання

Термін виконання

РОЗДІЛ I. РОЗВИТОК ВІТЧИЗНЯНОГО ВИРОБНИЦТВА ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОДУКТИВНОЇ ЗАЙНЯТОСТІ
У сфері виробництва

1.

1.18. Удосконалювати системи регіонального прогнозування та принципів розроблення програм соціально-економічного розвитку, виявляти солідарну відповідальність із сторонами соціального діалогу за ефективне використання природних, трудових і фінансових ресурсів.

Структурні підрозділи облдержадміністрації; райдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення, організації роботодавців

Протягом дії Угоди

2.

1.19. Реалізувати визначені пріоритети розвитку області на 2011 - 2012 роки:
1. Забезпечення інноваційності основних секторів економіки області та їх конкурентності шляхом забезпечення конкурентоспроможності промислового виробництва через реалізацію її інноваційного шляху розвитку.
2. Забезпечення стабільного та ефективного функціонування аграрної сфери та агропромислового комплексу, орієнтація на задоволення внутрішніх та експортних потреб в продукції сільського господарства та продуктів її переробки, вдосконалення регіональної структури аграрного сектора на основі інтенсифікації виробництва, кооперації, ефективної підприємницької діяльності.
3. Збереження високих темпів поступального розвитку господарського комплексу шляхом формування сприятливого інвестиційного клімату;
4. Створення сприятливого середовища для формування та функціонування суб'єктів малого і середнього підприємництва.
5. Здійснення послідовної політики енергозбереження, направленої на оптимізацію витрат виробництва, реалізації та транспортуванні енергоносіїв.
6. Продовження політики стабільності та прозорості на засадах, визначених Бюджетним та Податковим кодексами України з метою розширення податкової бази, посилення платіжної дисципліни щодо виконання податкових зобов'язань.

Головні управління облдержадміністрації: економіки, агропромислового розвитку, фінансове, житлово-комунального господарства, енергетики та зв'язку; районні державні адміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення

- " -

3.

1.20. Сприяти забезпеченню завантаження потужностей підприємств харчової та переробної промисловості сільськогосподарською сировиною місцевих виробників з метою збільшення обсягів виробництва продукції.

Головні управління облдержадміністрації: економіки, агропромислового розвитку; райдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення

- " -

4.

1.21. Проводити моніторинг існуючої заборгованості за виконане у попередні роки державне замовлення та вживати заходів до її погашення головними розпорядниками бюджетних коштів відповідно до складених ними графіків погашення заборгованості.

Головне управління економіки облдержадміністрації; райдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення

- " -

5.

1.22. Забезпечити фінансову підтримку підприємництв за рахунок коштів місцевих бюджетів щорічно виділяючи відповідні кошти в розмірі, не менше 0,5 % річних доходів місцевих бюджетів.

Головні управління облдержадміністрації: економіки, фінансове; райдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення

- " -

6.

1.23. Забезпечити дотримання вимог Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" при підготовці проектів регуляторних актів. Здійснювати моніторинг діяльності дозвільних центрів області та підготовку рекомендацій щодо підвищення її ефективності.

Головне управління економіки облдержадміністрації; райдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення

- " -

7.

1.24. При підготовці документів облдержадміністрації з питань соціально-економічного розвитку, подань з цих питань до органів влади всіх рівнів враховувати пропозиції профспілок та роботодавців.

Головне управління економіки облдержадміністрації; райдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення

- " -

8.

1.25. Залучати до участі у зустрічах, нарадах з керівниками міністерств і відомств, засіданнях колегій органів державної влади обласного рівня з соціально-економічних питань керівників Федерації профспілок області, галузевих профспілок, керівників обласних та галузевих організацій роботодавців.

Структурні підрозділи облдержадміністрації; райдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення, організації роботодавців області та Федерація профспілок області

- " -

9.

1.26. Спільно вживати заходів впливу до керівників госпрозрахункових підприємств державної та комунальної власності, які не виконують зобов'язань колективних договорів.

Структурні підрозділи облдержадміністрації; регіональне відділення Фонду держмайна України у Вінницькій області, територіальна державна інспекція праці у Вінницькій області, райдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення

- " -

10.

1.27. Сприяти реформуванню та стабільній роботі галузі житлово-комунального господарства, яка виконує соціальні замовлення населення області. Передбачити у бюджетах області на 2011 - 2012 роки кошти на реалізацію обласної програми реформування житлово-комунального господарства.

Головні управління облдержадміністрації: економіки, фінансове, житлово-комунального господарства, енергетики та зв'язку; райдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення, організації роботодавців області та Федерації профспілок області

- " -

11.

1.28. Сприяти забезпеченню місцями на ринках міст області сільських товаровиробників з метою підвищення рівня рентабельності сільськогосподарських підприємств, підвищення доходів сільського населення.

Головні управління облдержадміністрації: агропромислового розвитку, економіки; райдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення

- " -

12.

1.29. Сприяти забезпеченню підтримки підприємств, що впроваджують у виробництво системи управління якістю та довкіллям відповідно до вимог міжнародних стандартів ISO серій 9000 і 14000.

Головне управління економіки облдержадміністрації, обласне управління у справах захисту прав споживачів, державне управління екології та природних ресурсів у Вінницькій області; райдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення, організації роботодавців області та Федерації профспілок області

- " -

13.

1.30. Інформувати учасників соціального діалогу про основні прогнозні показники соціального та економічного розвитку області

Головне управління економіки обласної державної адміністрації; організації роботодавців області та Федерації профспілок області

- " -

 

У сфері забезпечення продуктивної зайнятості

14.

1.56. Здійснювати моніторинг основних показників ринку праці та стану реалізації заходів Програми зайнятості населення Вінницької області, інформувати сторони соціального діалогу, результати розглядати на засіданнях обласного координаційного комітету сприяння зайнятості населення.

Головне управління статистики у Вінницькій області, Головне управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації, обласний центр зайнятості

- " -

15.

1.57. Сприяти підвищенню рівня зайнятості населення, зокрема, працевлаштуванню безробітних на вільні та новостворені робочі місця, у т. ч. на додаткові робочі місця створені роботодавцями за сприяння дотацій з коштів Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття. Сприяти самозайнятості безробітних шляхом одноразової виплати допомоги по безробіттю для організації підприємницької діяльності.

Обласний центр зайнятості; райдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення

- " -

16.

1.58. Вживати заходів для державної підтримки розвитку виробничої та соціальної інфраструктури малих монофункціональних міст з метою збереження існуючих та створення нових робочих місць і на цій основі забезпечення зайнятості населення таких міст.

Головні управління облдержадміністрації: економіки, праці та соціального захисту населення; обласний центр зайнятості; райдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення

- " -

17.

1.59. Сприяти підвищенню конкурентноздатності незайнятого населення області, насамперед, осіб без професії, безробітних мешканців сільських населених пунктів та осіб, які потребують додаткових гарантій соціального захисту, шляхом організації професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації безробітних у відповідності з потребами роботодавці, на їх замовлення.

Обласний центр зайнятості; райдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення

- " -

18.

1.60. Посилити контроль за діяльністю суб'єктів господарської діяльності, що надають посередницькі послуги з метою працевлаштування громадян, у тому числі за кордоном.

Головне управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації; обласний центр зайнятості, управління МВС України у Вінницькій області; райдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення

- " -

19.

1.61. Забезпечити розгортання суспільно корисних оплачуваних громадських робіт, що відповідають потребам конкретних адміністративно-територіальних одиниць та сприяють їх соціальному розвитку.

Обласний центр зайнятості; райдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення, організації роботодавців області

- " -

20.

1.62. Забезпечити надання профорієнтаційних, профконсультаційних послуг та послуг з профвідбору на рівні не нижче, ніж 94 % чисельності незайнятого населення, що перебуває на обліку в службі зайнятості. Надавати пріоритет орієнтації молоді на здобуття робітничих професій.

Обласний центр зайнятості; райдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення

- " -

21.

1.63. Забезпечувати бронювання необхідної кількості робочих місць на підприємствах, в організаціях та установах для працевлаштування осіб, які не спроможні скласти конкуренції на ринку праці, зокрема, випускників загальноосвітніх, професійно-технічних і вищих навчальних закладів, а також молоді, якій надається перше робоче місце.

Райдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення; обласний центр зайнятості

- " -

РОЗДІЛ II. ОПЛАТА ПРАЦІ

22.

2.17. У межах повноважень, визначених Конституцією і законами України, здійснювати контроль за дотриманням роботодавцями норм і гарантій, передбачених законодавством, генеральною та галузевими (регіональною) угодами, колективними договорами.

Головні управління облдержадміністрації: економіки, праці та соціального захисту населення, житлово-комунального господарства, енергетики та зв'язку; райдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення

Протягом дії Угоди

23.

2.18. Здійснювати моніторинг оплати праці за галузями економіки в містах, районах, на підприємствах. Інформацію про динаміку змін у сфері оплати праці щомісячно надавати Сторонам профспілок та роботодавців.

Головні управління облдержадміністрації: праці та соціального захисту населення, економіки, житлово-комунального господарства, енергетики та зв'язку, агропромислового розвитку; райдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення

- " -

24.

2.19. Вжити заходів, які забезпечать погашення у 2011 році заборгованості з виплати заробітної плати на економічно активних підприємствах державної форми власності.

Головні управління облдержадміністрації: економіки, праці та соціального захисту населення, житлово-комунального господарства, енергетики та зв'язку; райдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення

- " -

25.

2.20. Забезпечити підвищення середньої заробітної плати по області не нижче рівня визначеного Генеральною угодою та випереджаюче зростання темпів реальної заробітної плати порівняно з темпами зростання споживчих цін на товари та послуги.

Структурні підрозділи облдержадміністрації; райдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення, організації роботодавців області та Федерації профспілок області

- " -

26.

2.21. Вживати заходів щодо поступового наближення середньорічного посадового окладу (тарифної ставки) працівника I тарифного розряду Єдиної тарифної сітки до середньорічної мінімальної заробітної плати.

Головні управління облдержадміністрації: економіки, праці та соціального захисту населення; райдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення

- " -

27.

2.22. Сприяти:
- збільшенню розміру посадового окладу (тарифної ставки) працівника I тарифного розряду Єдиної тарифної сітки понад його збільшення на індекс щорічної інфляції;
- зменшенню грошового розриву між посадовим окладом (тарифною ставкою) працівника I тарифного розряду Єдиної тарифної сітки та мінімальною заробітною платою;
- збільшенню фонду заробітної плати працівників бюджетної сфери, у тому числі для державних службовців.

Головні управління облдержадміністрації: економіки, праці та соціального захисту населення та управління облдержадміністрації: культури і туризму, освіти і науки, охорони здоров'я та курортів; райдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення

- " -

28.

2.23. Передбачити в колективних договорах на підприємствах комунальної форми власності приведення розміру тарифної ставки робітника 1-го розряду у відповідність до прожиткового мінімуму для працюючих в терміни, передбачені відповідними угодами.

Головні управління облдержадміністрації: економіки, праці та соціального захисту населення; райдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення

- " -

29.

2.24. При укладанні контрактів з керівниками комунальних підприємств умови їх преміювання ставити в залежність від показників роботи підприємства, виконання заходів і зобов'язань колективного договору.

Головне управління житлово-комунального господарства, енергетики та зв'язку облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення

- " -

РОЗДІЛ III. ОХОРОНА ПРАЦІ, УМОВИ ПРАЦІ ТА ВІДПОЧИНКУ, ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА

30.

3.21. Забезпечити дієву роботу служб охорони праці райдержадміністрації, управління праці та соціального захисту населення та управління агропромислового розвитку відповідно до Закону України "Про охорону праці".

Райдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення; управління Держпромгірнагляду у Вінницькій області; Головне управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації

Протягом дії Угоди

31.

3.22. Забезпечити керівництво та контроль за діяльністю підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності та господарювання за виконанням вимог законодавства про дорожній рух і його безпеку, особливо при переїзді через залізничні переїзди та проведенням роботи по пропаганді безпеки дорожнього руху.

Управління транспорту облдержадміністрації; райдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення

- " -

32.

3.23. Сприяти виконанню планових технічних обстежень систем індивідуального опалення житлових будинків в частині справності димових та вентиляційних каналів.

Головне управління житлово-комунального господарства енергетики та зв'язку облдержадміністрації; райдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення

- " -

33.

3.24. Забезпечити виконання обласної Програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на 2007 - 2011 роки та прийнятих районних та галузевих програм поліпшення умов праці, передбачивши кошти на виконання заходів цих програм.

Головне управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації; райдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення

- " -

34.

3.25 Забезпечити здійснення постійної інформаційно-роз'яснювальної роботи щодо формування свідомого ставлення громадян та роботодавців (власників) до питань охорони праці, промислової безпеки, експлуатації устаткування підвищеної небезпеки, а також безпечного використання газу в побуті.
Щорічно проводити місячники охорони праці з підведенням підсумків в День охорони праці.

Головне управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації; управління Держпромгірнагляду України у Вінницькій області управління виконавчої дирекції Фонду соцстрахування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України у Вінницькій області; райдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення

- " -

35.

3.26. Забезпечити здійснення заходів запобіганню виробничого травматизму шляхом проведення навчань, семінарів, нарад з питань охорони праці з посадовими особами та спеціалістами підприємств, установ та організацій районів.

Управління Держпромгірнагляду у Вінницькій області; Головне управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації; райдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення

- " -

36.

3.27. Здійснювати експертизу умов праці й державний контроль за якістю проведення атестації робочих місць та обґрунтування віднесення їх до категорії з важкими та шкідливими умовами праці. Домогтися 95 % рівня атестації робочих місць за умовами праці та забезпечити соціальний захист працюючих у несприятливих умовах.
3.28. Здійснювати постійний контроль за дотриманням роботодавцями підприємств усіх форм власності вимог законодавства про охорону праці, захист навколишнього середовища; координувати діяльність органів нагляду та контролю щодо цих питань.

Головне управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації; управління виконавчої дирекції Фонду соцстрахування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України у Вінницькій області; інспекція Державного технічного нагляду облдержадміністрації; Головне управління МНС України у Вінницькій області; Державне управління охорони навколишнього природного середовища у Вінницькій області

- " -

РОЗДІЛ IV. СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ПРАЦІВНИКІВ

37.

4.15. Здійснювати контроль за дотриманням порядку формування цін і тарифів на житлово-комунальні послуги та моніторинг стану розрахунку за них.

Головні управління облдержадміністрації: економіки, житлово-комунального господарства, енергетики та зв'язку; райдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення

Протягом дії Угоди

38.

4.16. Передбачити в бюджетах на 2011 - 2012 роки асигнування:
- на оздоровлення дітей сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, дітей інших пільгових категорій у дитячих позаміських, пришкільних, профільних оздоровчих таборах у період літніх канікул;
- на проведення обласної новорічної ялинки для дітей малозабезпечених верств населення.

Головні управління облдержадміністрації: фінансове, економіки, праці та соціального захисту населення; управління у справах сім'ї та молоді, освіти і науки, культури і туризму; райдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення

- " -

39.

4.17. Залучати сторони соціального діалогу до розробки та встановлення нових тарифів на житлово-комунальні послуги для підприємств, які перебувають у спільній власності територіальних громад на інші послуги.

Головні управління облдержадміністрації: економіки, житлово-комунального господарства, енергетики та зв'язку; райдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення

- " -

40.

4.18. Приймати участь у роботі робочих груп по перевірках за дотриманням порядку формування цін і тарифів на житлово-комунальні послуги. Проводити постійний моніторинг рівня цін і тарифів на житлово-комунальні послуги та стану розрахунків за дані послуги.

Головні управління облдержадміністрації: економіки, житлово-комунального господарства, енергетики та зв'язку; райдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення

- " -

РОЗДІЛ V. ЗАДОВОЛЕННЯ ДУХОВНИХ ПОТРЕБ НАСЕЛЕННЯ

41.

5.7. Щорічно передбачати бюджетним установам у розрахунках до кошторисів окремим розділом видатки на проведення культурно-масової, фізкультурної і оздоровчої роботи профкомів бюджетних організацій, а головним розпорядникам бюджетних коштів - забезпечити контроль за виконанням.

Головне фінансове управління облдержадміністрації, управління облдержадміністрації: освіти і науки, культури і туризму, з питань фізичної культури та спорту, охорони здоров'я та курортів; райдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення

Протягом дії Угоди

42.

5.8. Передбачати щороку у проекті обласного бюджету на наступний рік з урахуванням можливостей його збалансування:
- кошти на оздоровлення дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки відповідно до Закону України "Про оздоровлення та відпочинок дітей";
- кошти на реалізацію Державної програми розвитку фізичної культури і спорту на 2007 - 2011 роки, на фінансову підтримку спортивних об'єктів профспілок з метою формування здорового способу життя і відновлення фізичної працездатності працівників;
- кошти на фінансову підтримку культурних об'єктів профспілок та самодіяльних колективів, які носять звання "народний" і "заслужений".

Головне фінансове управління облдержадміністрації, управління облдержадміністрації: освіти і науки, культури і туризму, з питань фізичної культури та спорту, охорони здоров'я та курортів; райдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення

- " -

43.

5.9. Не допускати перепрофілювання, продажу та передачі в оренду закладів освіти, культури, спорту комерційним та іншим структурам без глибокого й всебічного вивчення обґрунтованості таких дій та погодження з профспілками.

Управління облдержадміністрації: освіти і науки, культури і туризму, з питань фізичної культури та спорту; Головне фінансове управління облдержадміністрації

- " -

44.

5.10. Здійснити заходи щодо збереження клубів дитячої творчості.

Управління облдержадміністрації: культури і туризму, освіти і науки; райдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення

- " -

45.

5.11. Забезпечити виконання державних та регіональних програм у сфері соціально-культурного та духовного розвитку населення.

Управління облдержадміністрації: культури і туризму, у справах сім'ї та молоді, відділ у справах релігій облдержадміністрації; райдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення

- " -

 

З молодіжних питань

46.

5.22. Передбачати в обласному бюджеті на відповідні роки кошти на фінансування Державної програми забезпечення молоді житлом на 2002 - 2012 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 29 липня 2002 р. N 1089.

Головне фінансове управління облдержадміністрації; райдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення

- " -

47.

5.23. Сприяти задоволенню культурно-освітніх, соціально-економічних, житлово-побутових та оздоровчих потреб молоді.

Управління облдержадміністрації: культури і туризму, освіти і науки, охорони здоров'я та курортів, у справах сім'ї та молоді; райдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення

- " -

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали