ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 19.04.2012 р. N 186

Про організацію виконання рішення Ради регіонів від 21.02.2012

Керуючись ст. 6 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", враховуючи доручення Кабінету Міністрів України від 23.03.2012 N 11061/1/1-12 "До рішення Ради регіонів від 21 лютого 2012 року" та з метою належного виконання рішення Ради регіонів від 21.02.2012:

1. Затвердити план заходів щодо реалізації рішення Ради регіонів від 21.02.2012 (далі - План заходів), що додається.

2. Першому заступнику, заступникам голови, заступнику голови - керівнику апарату облдержадміністрації забезпечити виконання Плану заходів відповідними структурними підрозділами облдержадміністрації згідно з функціональним розподілом обов'язків.

3. Рекомендувати Головному управлінню Держкомзему у Запорізькій області, міським головам міст обласного значення забезпечити виконання завдань, визначених Планом заходів.

4. Відповідальним виконавцям подати Головному управлінню економіки облдержадміністрації інформацію про стан виконання Плану заходів за формою, що додається:

проміжну - до 10.07.2012;

підсумкову за рік - до 10.01.2013.

5. Головному управлінню економіки облдержадміністрації підготувати проміжну інформацію про стан виконання Плану заходів для подання голові облдержадміністрації до 25.07.2012 та узагальнений звіт про виконання Плану заходів для подання до Адміністрації Президента України, Кабінету Міністрів України та голові облдержадміністрації до 15.01.2013.

6. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого заступника голови облдержадміністрації Ємельяненка В. А.

 

Голова обласної
державної адміністрації

О. М. Пеклушенко


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Запорізької обласної державної адміністрації
19.04.2012 N 186


ПЛАН
заходів щодо реалізації рішення Ради регіонів від 21.02.2012

N
з/п

Завдання, визначені Президентом України

Заходи, спрямовані на виконання завдань

Термін

Відповідальні виконавці

1

2

3

4

5

1.

Абзац 3 п. 1
Розробити та затвердити нормативне забезпечення механізмів реалізації проектів регіонального розвитку через Державний фонд регіонального розвитку з метою створення системи прозорого відбору і оцінки проектів регіонального розвитку, які потребують державної підтримки

Підготувати пропозиції до проекту акта Кабінету Міністрів України про затвердження порядку підготовки, оцінки та відбору програм і заходів, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку згідно із запитом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України

Квітень 2012 року

Головне управління економіки облдержадміністрації

2.

Абзац 2 п. 2
До 1 липня поточного року завершити заходи з оптимізації структури місцевих державних адміністрацій, у тому числі з урахуванням розподілу функцій між територіальними органами центральних органів виконавчої влади та місцевими державними адміністраціями

Розробити та внести в установленому порядку проект розпорядження голови обласної державної адміністрації "Про оптимізацію структури обласної та районних державних адміністрацій"

У тримісячний термін після прийняття відповідної постанови Кабінету Міністрів України

Відділ кадрової роботи апарату облдержадміністрації

3.

Абзац 3 п. 2
До 10 травня поточного року провести аналіз якісних змін у регуляторному середовищі, які відбулися в результаті прискореного перегляду регуляторних актів відповідно до Закону України від 14 грудня 2010 року N 2784-VI "Про прискорений перегляд регуляторних актів, прийнятих органами та посадовими особами місцевого самоврядування", за результатами якого підготувати пропозиції щодо подальшого поліпшення цього середовища на місцевому рівні

Проаналізувати зміни у регуляторному середовищі району (міста), які відбулися в результаті прискореного перегляду регуляторних актів. Про результати проведеної роботи поінформувати Головне управління економіки облдержадміністрації

до 05.05.2012

Райдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення

Подати до Міністерства економічного розвитку і торгівлі України узагальнену інформацію про зміни у регуляторному середовищі регіону

до 10.05.2012

Головне управління економіки облдержадміністрації

Підготувати пропозиції до центральних органів виконавчої влади щодо внесення змін до нормативно-правових актів, що регулюють підприємницьку діяльність

Протягом 2012 року

Головне управління економіки облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення

4.

Абзац 4 п. 2
Розробити та затвердити план заходів щодо покращення транспортного сполучення між віддаленими населеними пунктами та районними, обласними центрами

Організація проведення конкурсів на перевезення пасажирів на внутрішньообласних автобусних маршрутах загального користування

Квітень - червень 2012 року

Головне управління промисловості та розвитку інфраструктури облдержадміністрації

Організація проведення обстеження пасажиропотоків на внутрішньообласних автобусних маршрутах загального користування з метою оптимізації маршрутної мережі

Жовтень - грудень 2012 року

5.

Абзац 4 п. 2
Розробити та затвердити план заходів щодо розвитку інфраструктури передачі електроенергії, комунікаційних та інформаційних мереж

Забезпечити реалізацію заходів передбачених:
Програмою розвитку електричних мереж напругою 35 - 110 (150) кВ та визначення обсягів реконструкції електричних мереж напругою 0,4 - 10 кВ на 2012 - 2015 роки ВАТ "Запоріжжяобленерго", затвердженою Міністром енергетики та вугільної промисловості України від 19.05.2011;
Інвестиційною програмою ВАТ "Запоріжжяобленерго" на 2012 рік, затвердженою постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики України від 23.12.2011 N 40

Протягом 2012 року

Головне управління промисловості та розвитку інфраструктури облдержадміністрації, ВАТ "Запоріжжяобленерго"

6.

Абзац 5 п. 2
Вжити заходів щодо розвитку співробітництва українських регіонів з Комітетом Регіонів ЄС, зокрема шляхом визначення відповідальних за таку взаємодію осіб в апаратах Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій

Визначити та подати до Міністерства економічного розвитку і торгівлі України кандидатуру відповідальної особи за взаємодію Запорізького регіону з Комітетом Регіонів ЄС

квітень 2012 року

Управління зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної діяльності облдержадміністрації

7.

Абзац 6 п. 2
Забезпечити проведення регулярних презентацій економічного потенціалу та інвестиційних можливостей регіонів України в Комітеті Регіонів та інших інституціях ЄС у Брюсселі (Королівство Бельгія)

Опрацювати питання щодо фінансування презентації Запорізької області у Брюсселі.
Подати пропозиції до Міністерства економічного розвитку і торгівлі України щодо налагодження співробітництва з Комітетом Регіонів ЄС.
Направити до Комітету Регіонів та інших інституцій ЄС інформаційно-презентаційні матеріали щодо економічного потенціалу та інвестиційних можливостей Запорізької області

Квітень 2012 року

Управління зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної діяльності облдержадміністрації, Головне фінансове управління облдержадміністрації

8.

Абзац 7 п. 2
До кінця другого кварталу 2012 року розробити Концепцію державної політики захисту прав споживачів на середньострокову перспективу та на її основі у тримісячний термін затвердити відповідні регіональні програми захисту прав споживачів, з яких передбачити, зокрема, заходи щодо підвищення правової обізнаності населення та суб'єктів підприємницької діяльності у сфері захисту прав споживачів, боротьби з контрабандною, контрафактною та фальсифікованою продукцією

Розробити та затвердити в установленому порядку регіональну програму захисту прав споживачів

У тримісячний термін після схвалення Концепції державної політики захисту прав споживачів

Головне управління економіки облдержадміністрації, інспекція з питань захисту прав споживачів у Запорізькій області

9.

Абзац 8 п. 2
Завершити модернізацію первинної мережі надання медичної допомоги в регіонах до кінця 2012 року та якісно підвищити стан інформаційної та роз'яснювальної роботи про суть і складові медичної реформи

Провести модернізацію мережі закладів охорони здоров'я області шляхом створення Центрів первинної медико-санітарної допомоги.
Підвищити якість інформаційної та роз'яснювальної роботи про суть і складові медичної реформи

До 01.12.02012

Управління охорони здоров'я облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення

10.

Абзац 9 п. 2
Опрацювати питання щодо удосконалення механізму фінансування заходів з охорони земель, зокрема за рахунок коштів, які надходять, як відшкодування втрат сільськогосподарського виробництва

Організувати проведення наради з питань удосконалення механізму фінансування заходів з охорони земель, за результатами якої підготувати пропозиції до вищих органів виконавчої влади

Травень 2012 року

Головне управління Держкомзему у Запорізькій області, Головні управління облдержадміністрації: фінансове, агропромислового розвитку

11.

Абзац 10 п. 2
Проаналізувати стан соціальної інфраструктури села, визначити пріоритети її зміцнення, розробити відповідні плани розвитку у кожному регіоні та винести дане питання на розгляд Ради регіонів

Проаналізувати стан соціальної інфраструктури села, визначити основні напрями її зміцнення

Квітень 2012 року

Головне управління агропромислового розвитку разом із структурними підрозділами облдержадміністрації

12.

Абзац 11 п. 2
Проаналізувати роботу керівників органів місцевої влади та державних установ з питань, що стосуються особистого прийому і звернень громадян, та вжити заходів щодо підвищення її ефективності

Заслуховувати підсумки роботи зі зверненнями громадян на засіданні колегії облдержадміністрації

Не рідше одного разу на рік

Відділ роботи із зверненнями громадян апарату облдержадміністрації

Забезпечувати підготовку аналітичних довідок щодо стану роботи зі зверненнями громадян, надавати їх керівництву облдержадміністрації та оприлюднювати у ЗМІ

Щокварталу

13.

Абзац 12 п. 2
Проаналізувати ситуацію на річках і водоймищах та вжити заходів щодо зміцнення дамб, гідроспоруд, протипаводкових споруд, захищення від руйнування об'єктів гідроенергетики під час сходження криги

Відкоригувати карти-схеми зон можливого виникнення надзвичайних ситуацій, пов'язаних із пропуском льодоходу, повені і паводків
Перевірити стан гідроспоруд, водосховищ, ставків, меліоративних систем та об'єктів, які знаходяться в зоні впливу шкідливої дії льодоходу, повені та паводків. Вжити заходів для забезпечення їх готовності до пропуску льодоходу, повені та паводка
Уточнити плани реагування при високих рівнях води (водопілля, паводки) та при підвищенні рівня ґрунтових вод (підтоплення)

Квітень 2012 року

Управління облдержадміністрації: з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, житлово-комунального господарства, Запорізьке обласне управління водних ресурсів, Головне управління МНС України в Запорізькій області

14.

Абзац 2 п. 3
Розробити плани поетапного приведення тарифів на житлово-комунальні послуги до економічно обґрунтованого рівня з урахуванням динаміки доходів населення

Здійснити аналіз щодо визначення рівня відшкодування середньозваженим тарифом собівартості житлово-комунальних послуг, які надаються населенню
Про результати поінформувати управління житлово-комунального господарства облдержадміністрації

до 05.05.2012

райдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення

Підготувати та подати Міністерству регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України:
інформацію щодо приведення тарифів на підприємствах області, які надають житлово-комунальні послуги, до економічно обґрунтованого рівня;
інформацію про рівень відшкодування тарифами собівартості житлово-комунальних послуг, які надаються населенню підприємствами теплопостачання, водопостачання і водовідведення, тарифи яким встановлюється Національною комісією, що здійснює державне регулювання у комунальній сфері

До 07.05.2012

Управління житлово-комунального господарства облдержадміністрації

Забезпечити поетапний перегляд тарифів, встановлених для підприємств, які надають житлово-комунальні послуги для населення до економічно обґрунтованого рівня

Протягом 2012 року

Управління житлово-комунального господарства облдержадміністрації

15.

Абзац 2 п. 4
Завершити до кінця поточного року розробку та ухвалення спеціальних програм розвитку транскордонного та міжрегіонального співробітництва, передбачивши, зокрема, інтенсифікацію товарообміну між регіонами, реалізацію спільних міжрегіональних інвестиційних проектів, нарощування темпів кооперації та економічної інтеграції з метою забезпечення стійких соціально-економічних зв'язків між регіонами держави

Підготувати пропозиції щодо включення до розділу "Регіональний розвиток" проекту Державної програми економічного і соціального розвитку України на 2013 рік та основних напрямів розвитку на 2014 і 2015 роки заходів щодо обміну комерційними та інвестиційними пропозиціями з регіонами України, активного залучення ділових кіл регіонів України до участі у найбільших виставкових заходах, економічних та інвестиційних форумах на території Запорізької області

квітень 2012 року

Управління зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної діяльності облдержадміністрації

Підготувати пропозиції щодо включення до проекту Програми соціально-економічного та культурного розвитку Запорізької області на 2013 рік розділу/заходів, спрямованих на розвиток міжрегіонального співробітництва

II півріччя 2012 року

Управління зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної діяльності облдержадміністрації

16.

Абзац 3 п. 4
На прикладі Донецької, Чернівецької, Житомирської, Львівської, Закарпатської, Івано-Франківської та Луганської областей проаналізувати стан соціально-економічних зв'язків між регіонами держави

Вивчити досвід Донецької, Чернівецької, Житомирської, Львівської, Закарпатської, Івано-Франківської та Луганської обласних державних адміністрацій щодо розвитку міжрегіонального співробітництва

квітень - червень 2012 року

Головне управління економіки облдержадміністрації разом із структурними підрозділами облдержадміністрації


 

Заступник голови - керівник
апарату облдержадміністрації

Ю. Г. Пелих


 

Додаток


Форма

Звіт
про виконання плану заходів щодо реалізації рішення Ради регіонів від 21.02.2012

N
з/п

До пункту рішення Ради регіонів

Найменування заходу

Інформація про виконання заходу

1

2

3

4


 

Керівник структурного підрозділу
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали