ПРЕЗИДІЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 30.11.2011 р. N 766

Про організацію виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 31.10.2011 N 1121-р "Про затвердження плану заходів із залучення молодих учених до роботи в наукових установах та вищих навчальних закладах"

Кабінет Міністрів України (розпорядження від 31 жовтня 2011 р. N 1121-р (План N 1121-р)) затвердив План заходів із залучення молодих учених до роботи в наукових установах та вищих навчальних закладах (далі - План заходів) та відповідальних за їх виконання.

Планом заходів (План N 1121-р) передбачено провести засідання за круглим столом щодо стану та перспектив професійної та економічної привабливості наукової сфери для молодих фахівців; створити при Кабінеті Міністрів України тимчасовий консультативно-дорадчий орган - Всеукраїнську раду молодих учених - з метою координування діяльності самоврядних молодіжних організацій наукових установ; забезпечувати щороку придбання довідкових інформаційних періодичних зарубіжних видань та баз даних в електронному вигляді для вищих навчальних закладів та наукових установ; підготувати та подати Кабінету Міністрів України проект нормативно-правового акта щодо підвищення щомісячного розміру стипендії Президента України для молодих учених до 1200 грн. та стипендій Кабінету Міністрів України для молодих учених до 1050 грн. у межах коштів, передбачених для виплат таких стипендій, шляхом зменшення їх кількості; здійснити заходи щодо оновлення матеріально-технічної бази вищих навчальних закладів та наукових установ шляхом придбання новітнього обладнання іноземного виробництва, аналоги якого не виробляються в Україні, і розвитку системи центрів колективного користування; опрацювати питання щодо забезпечення в рамках державних цільових програм надання, починаючи з 2012 року, молодим ученим віком до 35 років пільгових довготермінових кредитів для будівництва (реконструкції) та придбання житла; проведення у вищих навчальних закладах та наукових установах лекцій всесвітньо відомих учених, форумів, конференцій та інших заходів з метою популяризації досягнень вітчизняної та світової науки.

Визначено, що відповідальні за виконання Плану заходів (План N 1121-р) мають щороку до 1 лютого подавати Державному агентству з питань науки, інновацій та інформатизації (далі - Держінформнауки) України інформацію про стан їх виконання.

З метою реалізації зазначеного Плану заходів (План N 1121-р):

1. Відділенням НАН України, науковим установам НАН України організовувати, починаючи з 2012 року, проведення у наукових установах НАН України, вищих навчальних закладах України, з якими вони співпрацюють (або на запрошення цих закладів), лекцій всесвітньо відомих учених, форумів, конференцій, у тому числі в рамках щорічних фестивалів науки в Україні, з метою оприлюднення і популяризації досягнень вітчизняної та світової науки.

Інформацію про здійснення відповідних заходів наводити у щорічних звітах про наукову і науково-організаційну діяльність наукових установ НАН України.

2. Комісії по роботі з науковою молоддю НАН України протягом грудня 2011 року підготувати та забезпечити подання до Держінформнауки України пропозицій щодо створення Всеукраїнської ради молодих учених при Кабінеті Міністрів України.

3. Науково-видавничій раді НАН України:

3.1. у 2012 та у подальші роки забезпечити видання на умовах державного замовлення на підготовку і випуск видавничої продукції НАН України: науково-популярного журналу "Світогляд", загальноакадемічної книжкової серії "Наука України у світовому інформаційному просторі", науково-популярної книжкової серії "Наука для всіх", монографічних досліджень молодих учених у межах академічного проекту "Наукова книга. Молоді вчені";

3.2. під час підготовки розпорядчих документів президії НАН України щодо розподілу тиражів наукових, науково-популярних, довідкових та енциклопедичних видань, випущених на умовах державного замовлення на підготовку і випуск видавничої продукції НАН України, враховувати потреби навчальних установ, державних бібліотек для юнацтва, Національного центру "Мала академія наук України";

3.3. забезпечити функціонування веб-ресурсу "Наукові публікації та видавнича діяльність" та регулярне подання матеріалів щодо актуальних питань з видавничої справи і нових книг до відповідних рубрик журналів "Світогляд" та "Вісник Національної академії наук України".

4. Національній бібліотеці України ім. В. І. Вернадського забезпечувати щороку придбання довідкових інформаційних періодичних зарубіжних видань та баз даних в електронному вигляді.

5. Науково-організаційному відділу президії НАН України:

5.1. разом з відділеннями НАН України забезпечити участь науковців установ НАН України у засіданні круглого столу щодо стану та перспектив професійної та економічної привабливості наукової сфери для молодих фахівців;

5.2. разом з Фінансово-економічним відділом президії НАН України при формуванні бюджетного запиту НАН України на черговий рік передбачати необхідні кошти для закупівлі наукового обладнання та приладів іноземного виробництва, аналоги яких не виготовляються в Україні;

5.3. до 1 лютого 2012 року забезпечити подання до центральних органів виконавчої влади обґрунтованих пропозицій щодо вирішення в установленому порядку питання про збільшення щомісячного розміру стипендій Президента України для молодих учених до 1200 грн.;

5.4. забезпечувати подання щороку, починаючи з 2012 року, до 1 лютого до Держінформнауки України інформації про стан виконання Плану заходів (План N 1121-р) із залучення молодих учених до роботи в наукових установах та вищих навчальних закладах, що стосуються НАН України.

6. Управлінню справами НАН України підготувати і забезпечити подання в Мінрегіонбуд України пропозицій НАН України щодо забезпечення в рамках державних цільових програм надання, починаючи з 2012 року, молодим ученим віком до 35 років пільгових довготермінових кредитів для будівництва (реконструкції) та придбання житла.

7. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на віце-президента НАН України академіка НАН України В. Д. Походенка та Науково-організаційний відділ президії НАН України.

 

В. о. віце-президента
Національної академії наук України
академік НАН України

А. Г. Загородній

В. о. головного вченого секретаря
Національної академії наук України
академік НАН України

В. Ф. Мачулін

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали