МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 13.02.2012 р. N 30-р

Про організацію виконання в Миколаївській області Указу Президента України від 16 грудня 2011 року N 1163/2011 "Про питання щодо забезпечення реалізації прав дітей в Україні"

Відповідно до статей 2, 22 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", Указу Президента України від 16 грудня 2011 року N 1163/2011 "Про питання щодо забезпечення реалізації прав дітей в Україні" (Указ N 1163/2011), Плану організації виконання Указу Президента України від 16 грудня 2011 року N 1163/2011 "Про питання щодо забезпечення реалізації прав дітей в Україні" (Указ N 1163/2011), схваленого Кабінетом Міністрів України 28 грудня 2011 року:

1. Затвердити план заходів щодо організації виконання в Миколаївській області Указу Президента України від 16 грудня 2011 року N 1163/2011 "Про питання щодо забезпечення реалізації прав дітей в Україні" (Указ N 1163/2011) (далі - план заходів) (додається).

2. Доручити головам райдержадміністрацій, рекомендувати міським (міст обласного значення) головам затвердити відповідні плани заходів та забезпечити їх виконання.

3. Доручити головам райдержадміністрацій, управлінням, відділам, іншим структурним підрозділам облдержадміністрації, запропонувати міським (міст обласного значення) головам інформувати службу у справах дітей облдержадміністрації про виконання цього розпорядження щокварталу, до 5 числа місяця, наступного за звітним, та у визначені строки.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови облдержадміністрації Іванцову Н. Б.

 

Голова облдержадміністрації

М. П. Круглов


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Миколаївської обласної державної адміністрації
13.02.2012 N 30-р


ПЛАН ЗАХОДІВ
щодо організації виконання в Миколаївській області Указу Президента України від 16 грудня 2011 року N 1163/2011 "Про питання щодо забезпечення реалізації прав дітей в Україні" (Указ N 1163/2011)

1. Ужити невідкладних заходів щодо активізації діяльності, спрямованої на поліпшення захисту особистих і майнових прав дітей, їх соціального захисту з урахуванням рекомендацій Заключних спостережень Комітету ООН з прав дитини за підсумками розгляду третьої та четвертої зведених періодичних доповідей про реалізацію Україною положень Конвенції ООН про права дитини.

Служба у справах дітей облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад (за узгодженням).

16 лютого 2012 року.


2. Забезпечити безумовне виконання вимог законодавства щодо штатної чисельності працівників служб у справах дітей та не допускати ліквідацію таких служб. Посилити кадрове забезпечення служб у справах дітей та створити умови для їх ефективної роботи.

Райдержадміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад (за узгодженням), служба у справах дітей облдержадміністрації.

1 квітня 2012 року.


3. На підставі позитивного досвіду закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, нового типу у Київській, Кіровоградській Черкаській, Чернівецькій областях підготувати пропозиції Міністерству соціальної політики України щодо внесення змін до Положення про заклад для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Управління освіти і науки облдержадміністрації, служба у справах дітей облдержадміністрації.

1 березня 2012 року.


4. Підготувати та надати пропозиції Міністерству соціальної політики України до механізму взаємодії місцевих органів виконавчої влади з питань здійснення контролю за умовами утримання і виховання дітей та соціального супроводу дітей, які виховуються у прийомних сім'ях та дитячих будинках сімейного типу.

Обласний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, служба у справах дітей облдержадміністрації, Головне управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації, управління облдержадміністрації: освіти і науки, охорони здоров'я.

1 березня 2012 року.


5. Підготувати та надати пропозиції Міністерству соціальної політики України щодо розширення функцій центрів соціально-психологічної реабілітації дітей.

Служба у справах дітей облдержадміністрації.

1 березня 2012 року.


6. Забезпечити неухильне виконання вимог законодавства щодо соціального захисту дітей, насамперед дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, зокрема своєчасне виявлення таких дітей, надання їм статусу дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, вирішення питання щодо забезпечення захисту особистих, майнових і житлових прав таких дітей.

Служба у справах дітей облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад (за узгодженням).

Протягом року.


7. Забезпечити постійне виконання вимог законодавства щодо додержання прав багатодітних сімей, зокрема належного забезпечення їх соціального захисту та реалізації передбачених законодавством пільг для таких сімей.

Райдержадміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад (за узгодженням), управління у справах сім'ї та молоді облдержадміністрації, Головне управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації.

Протягом року.


8. Ужити додаткових заходів щодо забезпечення житлом багатодітних сімей.

Райдержадміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад (за узгодженням), управління у справах сім'ї та молоді облдержадміністрації.

Протягом року.


9. Забезпечити належне виконання вимог законодавства щодо пріоритетності права дитини на сімейне виховання, розвитку сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (усиновлення, опіка та піклування, прийомні сім'ї та дитячі будинки сімейного типу).

Служба у справах дітей облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад (за узгодженням).

Протягом року.


10. Сприяти першочерговому влаштуванню дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, в сім'ї, під опіку, піклування, дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім'ї.

Управління освіти і науки облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад (за узгодженням).

Протягом року.


11. Проводити просвітницьку роботу серед населення області стосовно нових форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, таких як прийомні сім'ї та дитячі будинки сімейного типу.

Управління освіти і науки облдержадміністрації, служба у справах дітей облдержадміністрації, обласний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад (за узгодженням).

Протягом року.


12. Забезпечити направлення на навчання до обласного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді не менше двох сімей кандидатів в прийомні сім'ї.

Райдержадміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад (за узгодженням).

20 жовтня 2012 року.


13. Розглянути питання щодо можливості додаткового створення на території районів, міст по одному дитячому будинку сімейного типу.

Райдержадміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад (за узгодженням).

Протягом року.


14. За умови обов'язкового збереження таємниці усиновлення забезпечити нагляд за умовами проживання і виховання усиновлених дітей за місцем проживання усиновлювачів до досягнення дітьми вісімнадцяти років шляхом проведення відповідних перевірок. За результатами перевірок умов проживання та виховання усиновлених дітей складати акти, в яких зазначати відомості про стан здоров'я, фізичний та розумовий розвиток дитини, стосунки в родині.

Райдержадміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад (за узгодженням).

Протягом року.


15. У разі якщо під час перевірок будуть виявлені факти порушень усиновителями прав дитини та протягом місяця не вдасться усунути причини, що призводять до порушення прав дитини, забезпечувати направлення звернення до суду з позовом про позбавлення усиновителів батьківських прав.

Райдержадміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад (за узгодженням).

Протягом року.


16. Ужити додаткових заходів щодо удосконалення роботи з підготовки потенційних опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків вихователів та відповідних соціальних працівників.

Обласний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді.

Протягом року.


17. Ужити додаткових заходів щодо підвищення ефективності соціальної роботи з сім'ями або особами, які опинилися у складних життєвих обставинах, зокрема поліпшення соціального супроводу сімей, які виховують дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Обласний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді.

I квартал 2012 року.


18. Взяти під особливий контроль питання щодо раннього виявлення та своєчасного надання соціальних послуг сім'ям з дітьми, які опинилися в складних життєвих обставинах.

Райдержадміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад (за узгодженням).

Протягом року.


19. Вжити заходів щодо активізації керівниками відповідних структурних підрозділів райдержадміністрацій, виконавчих органів міських (міст обласного значення) рад, дошкільних навчальних закладів, загальноосвітніх шкіл, закладів охорони здоров'я, правоохоронних органів, інших суб'єктів соціальної роботи діяльності щодо раннього виявлення сімей з дітьми, які перебувають в складних життєвих обставинах, та своєчасного інформування про виявлені сім'ї районних/міських центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді.

Райдержадміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад (за узгодженням).

Протягом року.


20. Забезпечити стовідсотково соціальне інспектування виявлених сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді із залученням структурних підрозділів райдержадміністрацій, виконавчих органів міських (міст обласного значення) рад, закладів охорони здоров'я, правоохоронних органів, інших суб'єктів соціальної роботи.

Райдержадміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад (за узгодженням).

Протягом року.


21. Забезпечити стовідсотково соціальне інспектування центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді із залученням служб у справах дітей сімей опікунів, піклувальників з метою запобігання виникненню в них несприятливих умов для розвитку та виховання дітей. За результатами інспектування (в разі потреби) забезпечити їх соціальний супровід.

Райдержадміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад (за узгодженням).

Протягом року.


22. Розглянути питання про можливість забезпечення суб'єктів соціальної роботи, що задіяні у інспектуванні сімей з дітьми, які опинились в складних життєвих обставинах, автотранспортом.

Райдержадміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад (за узгодженням).

Протягом року.


23. Забезпечити ефективну роботу відповідних дорадчих органів при райдержадміністраціях, виконавчих органів міських (міст обласного значення) рад з метою розподілу функцій між суб'єктами соціальної роботи стосовно вирішення складних життєвих обставин виявлених сімей.

Райдержадміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад (за узгодженням).

Двічі на місяць.


24. Розглядати на апаратних нарадах при головах райдержадміністрацій, міських (міст обласного значення) головах питання щодо вирішення проблем сімей з дітьми, які опинились в складних життєвих обставинах.

Райдержадміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад (за узгодженням).

Протягом року.


25. Привести структуру центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді відповідно до вимогнаказу Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту від 6 вересня 2005 року N 1866 "Про затвердження Типових структури і штатів республіканського (Автономної Республіки Крим), обласних, Київського та Севастопольського міських, районних, районних у містах, селищних та сільських центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді".

Райдержадміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад (за узгодженням).

1 квітня 2012 року.


26. Забезпечити здійснення соціального супроводу сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах.

Обласний, районні, міські центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад (за узгодженням).

Протягом року.


27. Інформувати про результати роботи з сім'ями, які опинились в складних життєвих обставинах, обласний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді.

Районні, міські центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді.

Щоп'ятниці до 12.00.


28. Надавати узагальнену інформацію за результатами проведеної роботи з сім'ями, які опинились в складних життєвих обставинах в області, управлінню у справах сім'ї та молоді облдержадміністрації.

Обласний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді.

Щопонеділка.


29. Посилити контроль за роботою відповідних дорадчих органів при райдержадміністраціях, виконавчих комітетах міських (міст обласного значення) рад щодо забезпечення надання допомоги сім'ям, які перебувають у складних життєвих обставинах.

Управління у справах сім'ї та молоді облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад (за узгодженням).

Протягом року.


30. Забезпечити належну координацію заходів щодо організації роботи з надання допомоги сім'ям з дітьми, які опинились в складних життєвих обставинах.

Управління у справах сім'ї та молоді облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад (за узгодженням).

Протягом року.


31. Забезпечити своєчасне призначення та виплату державної допомоги сім'ям з дітьми, державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям, в тому числі багатодітним, державної соціальної допомоги інвалідам дитинства та дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги, вживати заходів щодо недопущення заборгованості з цих виплат.

Головне управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення рад) (за узгодженням).

Протягом року.


32. Забезпечити своєчасну і у повному обсязі виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною".

Головне управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад (за узгодженням).

Протягом року.


33. Забезпечити обмін інформацією між відповідними структурними підрозділами райдержадміністрацій, міських (міст обласного значення) рад щодо перебування на обліку багатодітних сімей, сімей, в яких є діти-інваліди, сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах.

Райдержадміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад (за узгодженням).

Протягом року.


34. Забезпечувати спільне проживання і виховання братів і сестер при влаштуванні дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, на виховання в сім'ї та заклади для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Райдержадміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад (за узгодженням), служба у справах дітей облдержадміністрації.

Протягом року.


35. Активізувати роботу з впровадження інклюзивного навчання дітей з особливими освітніми потребами у дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах.

Управління освіти і науки облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад (за узгодженням).

Протягом року.


36. Забезпечити приведення офіційних назв закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у відповідність із вимогами закону щодо заборони зазначення в офіційних назвах таких закладів категорій осіб, які утримуються і виховуються в цих закладах.

Управління освіти і науки облдержадміністрації.

1 березня 2012 року.


37. Поліпшувати умови утримання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у навчальних закладах інтернатного типу.

Управління освіти і науки облдержадміністрації.

Протягом року.


38. Проводити психолого-педагогічні тренінги для слухачів курсів підвищення кваліфікації вихователів інтернатних закладів з питань соціалізації дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Управління освіти і науки облдержадміністрації.

Протягом року.


39. Підготувати та затвердити регіональну програму на 2013 - 2015 роки із забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа.

Служба у справах дітей облдержадміністрації, управління у справах сім'ї та молоді облдержадміністрації.

1 травня 2012 року.


40. З метою захисту прав дітей в області розробити проект обласної програми "Дитинство".

Служба у справах дітей облдержадміністрації, Головне управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації, управління облдержадміністрації: освіти і науки, охорони здоров'я, управління у справах сім'ї та молоді.

1 травня 2012 року.


41. Сприяти діяльності громадських організацій у здійсненні ними незалежного громадського контролю за додержанням прав дітей у навчальних закладах, спеціальних установах для дітей і закладах соціального захисту, в яких перебувають діти.

Служба у справах дітей облдержадміністрації, Головне управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації, управління облдержадміністрації: освіти і науки, управління охорони здоров'я.

Протягом року.

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали