МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ ТА ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 10 травня 2012 року N 291

Про організацію виконання в Міненерговугілля України Національного плану дій на 2012 рік

На виконання доручень Кабінету Міністрів України від 23.03.2012 N 11300/3/1-12 щодо схваленого на засіданні Кабінету Міністрів України від 21 березня 2012 р. (протокол N 21) Плану організації виконання Указу Президента України від 12 березня 2012 року N 187/2012 "Про Національний план дій на 2012 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010 - 2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава" та від 23.03.2012 N 11295/1/1-12 щодо Указу Президента України від 15 березня 2012 р. N 198/2012 (Указ N 198/2012) наказую:

1. Затвердити План заходів Міненерговугілля України на 2012 рік з виконання Національного плану дій на 2012 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010 - 2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава" (далі - План заходів), що додається.

2. Утворити робочі тематичні групи за секторами напряму "Реформа енергетики" (далі - робочі групи):

2.1. "Реформа електроенергетичного сектору" у складі, згідно з додатком 1.

2.2. "Реформа вугільної галузі" у складі, згідно з додатком 2.

2.3. "Реформа нафтогазової промисловості" у складі, згідно з додатком 3.

3. Керівникам робочих груп забезпечити:

3.1. Завершення виконання Національного плану дій на 2011 рік, затвердженого Указом Президента України від 27 квітня 2011 року N 504/2011 (Указ N 504/2011), а саме - заходів із супроводження у Верховній Раді України законопроектів до їх прийняття.

3.2. Неухильне виконання Плану заходів та контроль за дотриманням установлених термінів.

3.3. Щомісячні засідання робочих груп згідно із затвердженими в установленому порядку планами їх проведення.

4. Відповідальним виконавцям Плану заходів:

4.1. Забезпечити в установлені терміни із залученням, у разі необхідності, в установленому порядку причетних структурних підрозділів, державних підприємств, що належать до сфери управління Міненерговугілля України, та акціонерних товариств, щодо яких Міненерговугілля України здійснює функції з управління корпоративними правами держави:

розроблення, погодження із заінтересованими органами (протягом п'яти днів) та подання в установленому порядку на розгляд Кабінетові Міністрів України проектів нормативно-правових актів (копія - Управлінню інформаційно-аналітичного забезпечення Міненерговугілля);

виконання покладених безпосередньо на Міненерговугілля інших завдань і заходів;

надання керівникам відповідних напрямів реформ інформації про стан виконання встановлених заходів (копії - Мінекономрозвитку та Управлінню інформаційно-аналітичного забезпечення Міненерговугілля) та, у разі потреби, пропозиції про зняття з контролю або щодо перенесення термінів з визначенням нового строку виконання.

4.2. Надавати до 27 числа звітного місяця секретарям робочих груп інформацію, визначену в абзацах другому і третьому пункту 4.1 цього наказу, про стан виконання Плану заходів та, у разі потреби, пропозиції про зняття з контролю (разом з інформацією, що підтверджує їх виконання) або щодо перенесення термінів з визначенням нового строку виконання, за формою згідно з додатком 4.

4.3. Забезпечити проведення із залученням наукових установ, експертів та членів Науково-експертної ради Міненерговугілля, Управління інформаційно-аналітичного забезпечення (Велітченко А. І.) і сектору взаємодії із засобами масової інформації Управління забезпечення діяльності Міністра (Скоропад В. В.) широкої роз'яснювальної роботи щодо цілей та завдань реформ у паливно-енергетичному комплексі, зокрема, шляхом організації публічних заходів, громадських обговорень розроблених проектів нормативно-правових актів та розміщення інформації у галузевих виданнях.

5. Секретарям робочих груп:

5.1. Затвердити до 10 травня 2012 року плани проведення засідань відповідних робочих груп у 2012 році.

5.2. Надавати щомісяця, до 1 числа місяця, що настає за звітним, Управлінню інформаційно-аналітичного забезпечення (Велітченко А. І.):

погоджену із керівником робочої групи узагальнену інформацію, визначену у пункті 4.2 цього наказу, за формою згідно з додатком 4;

копії протоколів засідань робочих груп.

6. Управлінню інформаційно-аналітичного забезпечення (Велітченко А. І.) забезпечити:

6.1. Постійний моніторинг виконання Плану заходів.

6.2. Підготовку та надання Мінекономрозвитку щомісяця, до 4 числа місяця, що настає за звітним, зведеної інформації про стан виконання Плану заходів.

6.3. Створення до 15 травня 2012 року на офіційному веб-сайті Міненерговугілля рубрики про хід реформ у паливно-енергетичному комплексі та періодичне оновлення відповідної інформації.

7. Заступнику Міністра - керівнику апарату Міненерговугілля Макусі В. О., Управлінню інформаційно-аналітичного забезпечення (Велітченко А. І.), підготувати до 15 травня 2012 року пропозиції щодо удосконалення системи моніторингу за виконанням відповідних заходів, з метою налагодження системної роботи з реалізації Програми економічних реформ на 2010 - 2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава" (Програма).

8. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міненерговугілля України від 10 червня 2011 р. N 212 "Про організацію виконання в апараті Міненерговугілля України Указу Президента України від 27 квітня 2011 року N 504/2011 "Про Національний план дій на 2011 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010 - 2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава".

9. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Міністр

Ю. Бойко


 

Додаток 1
до наказу Міненерговугілля України
10.05.2012 N 291


СКЛАД
робочої тематичної групи "Реформа електроенергетичного сектору"

ЧЕХ
Сергій Михайлович

- заступник Міністра енергетики та вугільної промисловості України, керівник робочої тематичної групи;

Члени робочої тематичної групи:

ТІТЕНКО
Сергій Михайлович

- Голова Національної комісії регулювання електроенергетики України (за згодою);

МЕЖЕННИЙ
Сергій Якович

- директор Департаменту електроенергетики Міненерговугілля України;

ДУДКА
Леонід Олексійович

- директор Департаменту майнових відносин та управління корпоративними правами Міненерговугілля України;

БОНДАРЕНКО
Андрій Юрійович

- директор Департаменту фінансово-економічної політики Міненерговугілля України;

КОНСТАНТІНОВ
Микита Ігорович

- директор Департаменту стратегічної політики, інвестицій та ядерно-енергетичного комплексу Міненерговугілля України;

ВЕЛІТЧЕНКО
Андрій Ігорович

- начальник Управління інформаційно-аналітичного забезпечення Міненерговугілля України;

БУСЛАВЕЦЬ
Ольга Анатоліївна

- начальник відділу Департаменту електроенергетики Міненерговугілля України, секретар робочої тематичної групи;

ЛУЧНІКОВ
Володимир Андрійович

- голова Науково-експертної ради Міненерговугілля України, радник Міністра енергетики та вугільної промисловості України на громадських засадах, директор науково-технічного центру електроенергетики ДП "НЕК "Укренерго", (за згодою);

ОМЕЛЯНОВСЬКИЙ
Петро Йосипович

- президент НАК "Енергетична компанія України";

ПОПОВ
Сергій Андрійович

- в. о. віце-президента НАК "Енергетична компанія України" (за згодою);

КУЛИК
Михайло Миколайович

- директор Інституту загальної енергетики НАН України, академік - член Науково-експертної ради Міненерговугілля України (за згодою);

ЗАПАЙЩИКОВ
Костянтин Володимирович

- директор Центру взаємодії з органами державної влади та ОРЕ ДП "НАЕК "Енергоатом" (за згодою);

КОВАЛІВ
Юлія Ігорівна

- координатор Координаційного центру з упровадження економічних реформ (за згодою).


 

Додаток 2
до наказу Міненерговугілля України
10.05.2012 N 291


СКЛАД
робочої тематичної групи "Реформа вугільної галузі"

ПОПОВИЧ
Ігор Миколайович

- перший заступник Міністра енергетики та вугільної промисловості України, керівник робочої тематичної групи;

Члени робочої тематичної групи:

ВІВЧАРЕНКО
Олександр Васильович

- директор Департаменту вугільної промисловості Міненерговугілля України;

ДУДКА
Леонід Олексійович

- директор Департаменту майнових відносин та управління корпоративними правами Міненерговугілля України;

БОНДАРЕНКО
Андрій Юрійович

- директор Департаменту фінансово-економічної політики Міненерговугілля України;

КОНСТАНТІНОВ
Микита Ігорович

- директор Департаменту стратегічної політики, інвестицій та ядерно-енергетичного комплексу Міненерговугілля України;

ЗАХАРЕНКО
Валерій Володимирович

- начальник Управління з реструктуризації та закриття вугільних підприємств Міненерговугілля України;

ЛЕВЧУК
Тетяна Іванівна

- заступник директора департаменту - начальник управління Департаменту промислової безпеки, охорони праці, цивільного та фізичного захисту, трудової та соціальної політики Міненерговугілля України;

ЄФІМЕНКО
Ірина Володимирівна

- заступник начальника Управління інформаційно-аналітичного забезпечення Міненерговугілля України;

НЕМЧИНОВ
Максим Олександрович

- начальник відділу впровадження економічних реформ Департаменту вугільної промисловості Міністерства енергетики та вугільної промисловості України, секретар робочої тематичної групи;

ЛУЧНІКОВ
Володимир Андрійович

- голова Науково-експертної ради Міненерговугілля України, радник Міністра енергетики та вугільної промисловості України на громадських засадах, директор науково-технічного центру електроенергетики ДП "НЕК "Укренерго", (за згодою);

СОКОЛОВ
Володимир Анатолійович

- генеральний директор ДП "Вугілля України";

САЛІМОНОВИЧ
Павло Ілліч

- начальник відділу Управління з питань реформування власності Фонду державного майна України (за згодою)

НЕМНА
Лариса Миколаївна

- начальник відділу Управління прогнозування та бюджетування Державного центру зайнятості України (за згодою)

ХИМЕНКО
Олег Андрійович

- начальник відділу - заступник директора Департаменту наукової діяльності та ліцензування МОНмолодьспорт України (за згодою)

МИРГОРОДСЬКИЙ
Олег Петрович

- начальник Юридичного управління Держгеонадра України (за згодою)

СТЕПАНОВСЬКИЙ
Євген Семенович

- заступник начальника Управління нагляду у вугільної промисловості Держгірпромнагляду України (за згодою)

ГРЯДУЩИЙ
Борис Абрамович

- директор інституту ДП "ДонВУГІ" (за згодою);

КУЗЬМІЧ
Олег Юрійович

- начальник відділу перспективного розвитку Департаменту з видобутку вугілля Донбаської паливно-енергетичної компанії (за згодою);

ЯЩЕНКО
Антон Євгенійович

- координатор Координаційного центру з упровадження економічних реформ (за згодою).


 

Додаток 3
до наказу Міненерговугілля України
10.05.2012 N 291


СКЛАД
робочої тематичної групи "Реформа нафтогазової промисловості"

МАКУХА
Володимир Олексійович

- заступник Міністра енергетики та вугільної промисловості України - керівник апарату, керівник робочої тематичної групи;

Члени робочої тематичної групи:

КИРЮШИН
Ігор Володимирович

- директор Департаменту з питань нафтової, газової, торф'яної, нафтопереробної промисловості та альтернативних видів палива Міненерговугілля України;

КАЛЬЧЕНКО
Михайло Вікторович

- заступник директора департаменту - начальник відділу Департаменту з питань нафтової, газової, торф'яної, нафтопереробної промисловості та альтернативних видів палива Міненерговугілля України;

БОНДАРЕНКО
Андрій Юрійович

- директор Департаменту фінансово-економічної політики Міненерговугілля України;

КОНСТАНТІНОВ
Микита Ігорович

- директор Департаменту стратегічної політики, інвестицій та ядерно-енергетичного комплексу Міненерговугілля України;

ДУДКА
Леонід Олексійович

- директор Департаменту майнових відносин та управління корпоративними правами Міненерговугілля України;

ВЕЛІТЧЕНКО
Андрій Ігорович

- начальник Управління інформаційно-аналітичного забезпечення Міненерговугілля України;

ВОЛОВИЧ
Тетяна Михайлівна

- начальник відділу Департаменту з питань нафтової, газової, торф'яної, нафтопереробної промисловості та альтернативних видів палива Міненерговугілля України, секретар робочої тематичної групи;

МЕРКУШОВ
Віктор Тимофійович

- член Національної комісії регулювання електроенергетики України (за згодою);

КОРНІЙЧУК
Євгеній Григорович

- заступник голови правління Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" (за згодою);

ЗАГОРОДНІЙ
Роман Васильович

- директор департаменту майнових та корпоративних відносин Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України"
(за згодою);

ЗЕЙКАН
Олександр Юрійович

- директор департаменту з видобування газу та нафти Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" (за згодою);

ЄГЕР
Дмитро Олександрович

- директор Центру нафтогазових ресурсів ТОВ "Нафтогазбудінформатика", член-кореспондент НАН України - член Науково-експертної ради Міненерговугілля України (за згодою);

БУГРІМОВА
Яна Ісаківна

- координатор Координаційного центру з упровадження економічних реформ (за згодою).


 

Додаток 4
до наказу Міненерговугілля України
10.05.2012 N 291


ІНФОРМАЦІЯ
про стан виконання Національного плану дій на 2012 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010 - 2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава"у _______ 2012 року
(місяць)

N
з/п

Мета, зміст завдання та заходи

Відповідальний за виконання

Строк виконання

Індикатор виконання

Стан виконання

1

2

3

4

5

6


ПРОПОЗИЦІЇ
щодо продовження строків виконання окремих заходів Національного плану дій на 2012 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010 - 2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава"

N
з/п

Мета, зміст завдання та заходи

Відповідальний за виконання

Строк виконання визначений Планом заходів

Пропонований строк виконання

Обґрунтування необхідності продовження строку виконання

1

2

3

4

5

6


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міненерговугілля України
10.05.2012 N 291


ПЛАН
заходів Міненерговугілля України з виконання Національного плану дій на 2012 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010 - 2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава", затвердженого Указом Президента України від 12 березня 2012 року N 187/2012

NN
з/п

Найменування заходу

Термін виконання

Відповідальні за виконання

I. Реформа державних фінансів

1.

4.2.4. Кабінету Міністрів України - план Міненерговугілля як головного розпорядника коштів державного бюджету на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди, розроблених в межах прогнозних показників, визначених у Прогнозі Державного бюджету України на наступні за плановим два бюджетні періоди

1 жовтня

Департамент фінансово-економічної політики (Бондаренко А. Ю.),
Департамент електроенергетики (Меженний С. Я.),
Департамент з питань нафтової, газової, торф'яної, нафтопереробної промисловості та альтернативних видів палива (Кирюшин І. В.),
Департамент вугільної промисловості (Вівчаренко О. В.),
Департамент стратегічної політики, інвестицій та ядерно-енергетичного комплексу (Константінов М. І.),
Департамент промислової безпеки, охорони праці, цивільного та фізичного захисту, трудової та соціальної політики
(Онищенко О. М.),
Департамент бухгалтерського обліку і звітності (Пержинська С. Л.),
Департамент з питань євроінтеграції та міжнародного співробітництва (Бойцун Н. Є.),
Управління з реструктуризації та закриття вугільних підприємств (Захаренко В. В.)

2.

4.2.5. Мінекономрозвитку - про скорочення кількості та укрупнення державних цільових програм

1 травня

Департамент стратегічної політики, інвестицій та ядерно-енергетичного комплексу (Константінов М. І.),
Департамент промислової безпеки, охорони праці, цивільного та фізичного захисту, трудової та соціальної політики
(Онищенко О. М.),
Департамент електроенергетики (Меженний С. Я.),
Департамент з питань нафтової, газової, торф'яної, нафтопереробної промисловості та альтернативних видів палива (Кирюшин І. В.),
Департамент вугільної промисловості (Вівчаренко О. В.)

3.

7.1. Кабінету Міністрів України - про забезпечення функціонування підрозділів внутрішнього аудиту в усіх міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади

1 квітня

Управління фінансового аудиту (Мельниченко О. І.)

4.

10.1. Мінфіну - про нормативне забезпечення функціональної інтеграції інформаційних ресурсів державних органів, які ведуть облік фізичних і юридичних осіб, а також об'єктів оподаткування, надання Державній податковій службі України інформації, необхідної для здійснення її повноважень

1 жовтня

Департамент бухгалтерського обліку і звітності (Пержинська С. Л.),
Департамент майнових відносин та управління корпоративними правами (Дудка Л. О.)

IV. Реформа освіти та розвиток науково-технічної сфери

5.

54.1.1. МОНмолодьспорт - про проведення атестації державних наукових установ, які повністю або частково фінансуються за рахунок коштів державного бюджету (крім тих, що перебувають у віданні Національної академії наук та галузевих академій наук)

1 жовтня

Департамент стратегічної політики, інвестицій та ядерно-енергетичного комплексу (Константінов М. І.),
Департамент електроенергетики (Меженний С. Я.),
Департамент з питань нафтової, газової, торф'яної, нафтопереробної промисловості та альтернативних видів палива (Кирюшин І. В.),
Департамент вугільної промисловості (Вівчаренко О. В.)

6.

54.1.2. МОНмолодьспорт - про акт Кабінету Міністрів України щодо оптимізації мережі державних наукових установ (крім тих, що перебувають у віданні Національної академії наук та галузевих академій наук)

1 грудня

Департамент стратегічної політики, інвестицій та ядерно-енергетичного комплексу (Константінов М. І.),
Департамент електроенергетики (Меженний С. Я.),
Департамент з питань нафтової, газової, торф'яної, нафтопереробної промисловості та альтернативних видів палива (Кирюшин І. В.),
Департамент вугільної промисловості (Вівчаренко О. В.),
Департамент юридичного забезпечення (Варакута І. О.)

VI. Дерегуляція, розвиток підприємництва та реформування надання адміністративних послуг

7.

73.1. Мінекономрозвитку - про здійснення аналізу законодавчих актів, якими встановлюється необхідність отримання документів дозвільного характеру, узагальнення практики їх застосування та надання обґрунтованих пропозицій щодо доцільності дальшого існування кожного з документів дозвільного характеру

1 квітня

Департамент юридичного забезпечення (Варакута І. О.)

8.

74.1.2. Мінекономрозвитку - про перегляд нормативно-правових актів, якими визначено перелік документів, які суб'єкту господарювання необхідно подати для одержання документа дозвільного характеру, з метою його скорочення та скасування необхідності подання документів та/або відомостей, які:
- містяться у державних реєстрах;
- безпосередньо не пов'язані з підтвердженням можливості суб'єкта господарювання провадити певні дії щодо здійснення господарської діяльності або види господарської діяльності;
- мають формальний характер, обмежують та/або ускладнюють можливості застосування сучасних технологій, матеріалів, обладнання, досягнень науки і техніки та/або не відповідають сучасним вимогам щодо здійснення такої діяльності

1 серпня

Департамент юридичного забезпечення (Варакута І. О.)

9.

74.1.3. Мінекономрозвитку - про видання нормативно-правових актів щодо передачі повноважень із видачі документів дозвільного характеру від регіональних до місцевих дозвільних органів

1 листопада

Департамент юридичного забезпечення (Варакута І. О.)

10.

76.1.1. Кабінету Міністрів України - про проведення аналізу:
- відповідності ліцензованих видів господарської діяльності встановленим критеріям впровадження ліцензування; - законодавства України щодо достатності регулювання та контролю за здійсненням певних видів господарської діяльності у разі відміни їх ліцензування

1 квітня

Департамент юридичного забезпечення (Варакута І. О.)

11.

84.1.1. Мінекономрозвитку - про видання Кабінетом Міністрів України актів про перегляд критеріїв оцінки ступеня ризику від здійснення господарської діяльності з метою:
- зменшення кількості та частоти здійснення перевірок;
- перегляду критеріїв, за якими суб'єкти господарювання відносяться до найвищої та середньої групи ризику, з метою звуження кола таких суб'єктів господарювання

1 червня

Департамент електроенергетики (Меженний С. Я.),
Департамент з питань нафтової, газової, торф'яної, нафтопереробної промисловості та альтернативних видів палива (Кирюшин І. В.),
Держенергонагляд

12.

84.1.2. Кабінету Міністрів України - про перегляд нормативно-правових актів, дотримання яких є предметом перевірок контролюючих органів, щодо усунення дублювань у цій сфері та скасування застарілих вимог і правил у сфері господарської діяльності

1 червня

Управління фінансового аудиту (Мельниченко О. І.)

13.

84.1.3. Кабінету Міністрів України - про затвердження уніфікованих форм актів, що складаються за результатами здійснення планових заходів державного нагляду (контролю), забезпечивши:
- їх відповідність методичним рекомендаціям щодо розроблення переліків питань для здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) з урахуванням ступенів ризику від провадження господарської діяльності, а також типовим формам актів, які складаються за результатами планових заходів державного нагляду (контролю);
- визначення вичерпного переліку питань, щодо яких здійснюється державний нагляд (контроль);
- унеможливлення (заборону) здійснення заходів державного нагляду (контролю) з питань, що не зазначені у формі акта

1 серпня

Управління фінансового аудиту (Мельниченко О. І.)

14.

84.1.4. Кабінету Міністрів України - про забезпечення вільного та безоплатного доступу суб'єктів господарської діяльності до нормативно-правових актів, дотримання яких перевіряється під час здійснення планових та позапланових заходів державного нагляду (контролю), шляхом розміщення таких актів на офіційних веб-сайтах контролюючих органів

1 грудня

Управління інформаційно-аналітичного забезпечення (Велітченко А. І.),
Управління фінансового аудиту (Мельниченко О. І.)

15.

84.1.5. Кабінету Міністрів України - про встановлення заборони контролюючим органам перевіряти виконання вимог нормативно-правових актів, до яких не забезпечено вільний та безоплатний доступ суб'єктів господарської діяльності, а також встановлення відповідальності за порушення такої заборони

1 грудня

Управління фінансового аудиту (Мельниченко О. І.),
Департамент юридичного забезпечення (Варакута І. О.)

16.

85.1. Мінекономрозвитку - про видання нормативно-правових актів щодо створення дієвого механізму координації діяльності органів державного нагляду (контролю), передбачивши:
- забезпечення єдиного методологічного підходу до розроблення проектів нормативно-правових актів у сфері державного нагляду (контролю), зокрема щодо віднесення суб'єктів господарювання до відповідних ступенів ризику, підготовку уніфікованих форм актів, що складаються за результатами заходів державного нагляду (контролю);
- проведення державними органами спільних заходів нагляду (контролю);
- залучення представників бізнес-асоціацій та неурядових організацій

1 серпня

Управління фінансового аудиту (Мельниченко О. І.),
Департамент електроенергетики (Меженний С. Я.),
Департамент з питань нафтової, газової, торф'яної, нафтопереробної промисловості та альтернативних видів палива (Кирюшин І. В.),
Департамент вугільної промисловості (Вівчаренко О. В.),
Департамент стратегічної політики, інвестицій та ядерно-енергетичного комплексу (Константінов М. І.)

17.

88.1.1 Мінекономрозвитку - про видання актів щодо скорочення переліку документів, необхідних для одержання адміністративних послуг

1 квітня

Департамент бухгалтерського обліку і звітності (Пержинська С. Л.)
Департамент з питань нафтової, газової, торф'яної, нафтопереробної промисловості та альтернативних видів палива (Кирюшин І. В.)

18.

88.1.3. Мінекономрозвитку - про формування та забезпечення ведення Реєстру адміністративних послуг

1 квітня

Департамент бухгалтерського обліку і звітності (Пержинська С. Л.),
Департамент з питань нафтової, газової, торф'яної, нафтопереробної промисловості та альтернативних видів палива (Кирюшин І. В.)

19.

88.1.4. Мінекономрозвитку - про забезпечення справляння плати за внесення інформації до реєстрів, ведення яких передбачено нормативно-правовими актами, за надання інформації з таких реєстрів, зокрема, у формі витягів і довідок виключно відповідним органом виконавчої влади або підпорядкованою йому бюджетною установою, уповноваженою на надання адміністративних послуг, а також унеможливлення справляння такої плати державними підприємствами і небюджетними установами

1 квітня

Департамент бухгалтерського обліку і звітності (Пержинська С. Л.),
Департамент з питань нафтової, газової, торф'яної, нафтопереробної промисловості та альтернативних видів палива (Кирюшин І. В.)

20.

88.1.5. Мінекономрозвитку - про видання Кабінетом Міністрів України акта щодо затвердження вимог до Єдиного державного веб-порталу адміністративних послуг, порядку його функціонування та розміщення інформації на ньому

у місячний строк з дня офіційного опублікування Закону України про адміністративні послуги

Департамент бухгалтерського обліку і звітності (Пержинська С. Л.),
Департамент з питань нафтової, газової, торф'яної, нафтопереробної промисловості та альтернативних видів палива (Кирюшин І. В.),
Управління інформаційно-аналітичного забезпечення (Велітченко А. І.)

21.

89.1.2. Мінекономрозвитку - про видання Кабінетом Міністрів України актів щодо затвердження порядків надання через центри надання адміністративних послуг:
- адміністративних послуг з оформлення і видачі паспорта громадянина України, здійснення реєстрації, зняття з реєстрації місця проживання, перебування фізичних осіб, оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон;
- окремих адміністративних послуг у сферах земельних відносин та містобудівної діяльності

1 квітня

Департамент бухгалтерського обліку і звітності (Пержинська С. Л.)

22.

110.1. Мінекономрозвитку - про забезпечення залучення незалежних міжнародних інституцій до дослідження інвестиційного клімату в Україні

1 квітня

Департамент стратегічної політики, інвестицій та ядерно-енергетичного комплексу (Константінов М. І.),
Департамент вугільної промисловості (Вівчаренко О. В.),
Департамент фінансово-економічної політики (Бондаренко А. Ю.),
Департамент з питань євроінтеграції та міжнародного співробітництва (Бойцун Н. Є.),
Департамент з питань нафтової, газової, торф'яної, нафтопереробної промисловості та альтернативних видів палива (Кирюшин І. В.),
НАК "Нафтогаз України",
НАК "Енергетична компанія України",
ДП "НАЕК "Енергоатом",
ДП "НЕК "Укренерго"

23.

116.1.1. Супроводження у комітетах Верховної Ради України проекту Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо плати за приєднання до мереж суб'єктів природних монополій

до прийняття Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо плати за приєднання до мереж суб'єктів природних монополій

Департамент електроенергетики (Меженний С. Я.)

IX "Реформа енергетики"

Реформа електроенергетичного сектору

24.

130.1.1. Внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України про внесення змін до Закону України "Про природні монополії" щодо впровадження стимулюючого тарифного регулювання для суб'єктів природних монополій

10 березня

Департамент фінансово-економічної політики (Бондаренко А. Ю.)

25.

130.1.5. Фонду державного майна України - про нормативне забезпечення та організацію проведення незалежної оцінки активів суб'єктів природних монополій у сфері електроенергетики для визначення регуляторної бази активів

у 4-місячний строк із дня офіційного опублікування Закону України з питань, визначених у пункті 24

Департамент фінансово-економічної політики (Бондаренко А. Ю.),
Департамент бухгалтерського обліку і звітності (Пержинська С. Л.)

26.

131.1.1. Розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проектів нормативно-правових актів щодо поетапного скорочення перехресного субсидування в електроенергетиці для вугледобувних підприємств

протягом року

Департамент фінансово-економічної політики (Бондаренко А. Ю.),
Департамент електроенергетики (Меженний С. Я.)

27.

132.1. Розроблення та внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України про вдосконалення механізму фінансування екологічної броні електропостачання та посилення відповідальності за її несвоєчасне фінансування

10 червня

Департамент електроенергетики (Меженний С. Я.),
Департамент фінансово-економічної політики (Бондаренко А. Ю.),
НАК "Енергетична компанія України",
Держенергонагляд

28.

132.2.1. Розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проектів нормативно-правових актів щодо вдосконалення порядку складання переліку споживачів та їх обладнання, для якого має бути встановлена екологічна броня електропостачання, та визначення обсягів такої броні

10 квітня

Департамент електроенергетики (Меженний С. Я.),
НАК "Енергетична компанія України",
Держенергонагляд

29.

132.2.2. Разом з Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською, Севастопольською міськими державними адміністраціями оновити перелік споживачів та їх обладнання, для якого має бути встановлена екологічна броня електропостачання

25 червня

Департамент електроенергетики (Меженний С. Я.),
Держенергонагляд

30.

132.3. Розроблення та внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України щодо скасування заборони енергопостачальним компаніям на відключення боржників від електропостачання

10 квітня

Департамент електроенергетики (Меженний С. Я.)

31.

132.4. Розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проектів нормативно-правових актів щодо скасування обмежень відключення та скорочення строків відключення боржників від електропостачання

у 3-місячний строк із дня офіційного опублікування Закону України з питань, визначених у пункті 30

Департамент електроенергетики (Меженний С. Я.),
НАК "Енергетична компанія України",
Держенергонагляд

32.

133.1. НКРЕ - про проект Закону України про засади функціонування ринку електричної енергії України на основі двосторонніх договорів, балансуючого ринку та біржової торгівлі електричною енергією

1 липня

Департамент електроенергетики (Меженний С. Я.),
Департамент фінансово-економічної політики (Бондаренко А. Ю.),
НАК "Енергетична компанія України"

33.

133.2. НКРЕ - про нормативне забезпечення порядку функціонування ринку електричної енергії на перехідний період

у 6-місячний строк із дня офіційного опублікування Закону України з питань, визначених у пункті 32

Департамент електроенергетики (Меженний С. Я.),
Департамент фінансово-економічної політики (Бондаренко А. Ю.),
НАК "Енергетична компанія України"

34.

133.3. Розроблення та внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України щодо особливостей погашення заборгованості за електричну енергію, яка утворилася на оптовому ринку електричної енергії України

у 6-місячний строк із дня офіційного опублікування Закону України з питань, визначених у пункті 32

Департамент фінансово-економічної політики (Бондаренко А. Ю.),
Департамент електроенергетики (Меженний С. Я.),
ДП "Енергоринок"

35.

133.4. Забезпечення проведення в установленому порядку тендеру на розроблення програмного та технічного забезпечення функціонування балансуючого ринку електричної енергії

у 6-місячний строк із дня офіційного опублікування Закону України з питань, визначених у пункті 32

Департамент електроенергетики (Меженний С. Я.),
Департамент фінансово-економічної політики (Бондаренко А. Ю.),
НАК "Енергетична компанія України"

36.

133.5. Розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проектів нормативно-правових актів щодо визначення, створення підприємств для виконання функцій електропередавальної організації, адміністратора розрахунків, адміністратора комерційного обліку, а також щодо реорганізації підприємства, яке здійснює діяльність з оптового постачання електричної енергії:

у 6-місячний строк із дня офіційного опублікування Закону України з питань, визначених у пункті 32

Департамент електроенергетики (Меженний С. Я.)

36.1

Розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проектів нормативно-правових актів щодо визначення, створення підприємств для виконання функцій електропередавальної організації та адміністратора комерційного обліку;

Департамент майнових відносин та управління корпоративними правами (Дудка Л. О.)

36.2

Розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проектів нормативно-правового акта стосовно реорганізації підприємства, яке здійснює діяльність з оптового постачання електричної енергії;

Департамент електроенергетики (Меженний С. Я.)

36.3

Розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проектів проекту нормативно-правового акта стосовно визначення, створення підприємства для виконання функцій адміністратора розрахунків

Департамент фінансово-економічної політики (Бондаренко А. Ю.),
ДП "Енергоринок"

37.

134.1.1. Розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту нормативно-правового акта щодо затвердження переліку із двох енергогенеруючих і шести енергопостачальних підприємств, державні пакети акцій яких підлягають продажу
у 2012 році

10 травня

Департамент майнових відносин та управління корпоративними правами (Дудка Л. О.)

38.

134.1.2. Розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту нормативно-правового акта щодо передачі державних пакетів акцій, що підлягають продажу, зі статутного капіталу Національної акціонерної компанії "Енергетична компанія України" до Фонду державного майна України та внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 22 червня 2004 р. N 794 в частині уточнення розміру пакетів акцій, що залишаються у Національної акціонерної компанії "Енергетична компанія України"

10 червня

Департамент майнових відносин та управління корпоративними правами (Дудка Л. О.)

39.

134.1.3. Фонду державного майна
України - про погодження в установленому порядку плану розміщення пакетів акцій двох енергогенеруючих та одинадцяти енергопостачальних підприємств

1 серпня

Департамент майнових відносин та управління корпоративними правами (Дудка Л. О.)

40.

134.1.4. Фонду державного майна
України - про погодження в установленому порядку умов продажу пакетів акцій двох енергогенеруючих та одинадцяти енергопостачальних підприємств

1 вересня

Департамент майнових відносин та управління корпоративними правами (Дудка Л. О.)

41.

134.1.5. Розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту нормативно-правового акта щодо внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 22 червня 2004 року N 794 в частині уточнення розміру статутного капіталу Національної акціонерної компанії "Енергетична компанія України" за результати продажу пакетів акцій енергогенеруючих та енергопостачальних підприємств

10 грудня

Департамент майнових відносин та управління корпоративними правами (Дудка Л. О.)

42.

135.1. Розроблення та внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України про внесення змін до деяких законів України щодо корпоратизації державних підприємств "Національна енергетична компанія "Укренерго" та "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом"

10 березня

Департамент майнових відносин та управління корпоративними правами (Дудка Л. О.),
Департамент стратегічної політики, інвестицій та ядерно-енергетичного комплексу (Константінов М. І.)

43.

135.2-3. Забезпечення корпоратизації державних підприємств "Національна енергетична компанія "Укренерго" та "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом"

у 9-місячний строк із дня набрання чинності Закону України з питань, визначених у пункті 42

Департамент майнових відносин та управління корпоративними правами (Дудка Л. О.)

44.

136.1. Розроблення та внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України про державне регулювання в енергетиці України

10 березня

Департамент електроенергетики (Меженний С. Я.)

45.

137.1. Розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту нормативно-правового акта щодо внесення змін до Енергетичної стратегії України на період до 2030 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 15 березня 2006 року N 145-р (у частині розвитку електроенергетики)

10 червня

Департамент стратегічної політики, інвестицій та ядерно-енергетичного комплексу (Константінов М. І.),
Департамент електроенергетики (Меженний С. Я.),
Департамент вугільної промисловості (Вівчаренко О. В.),
Департамент фінансово-економічної політики (Бондаренко А. Ю.),
Департамент майнових відносин та управління корпоративними правами (Дудка Л. О.),
Департамент з питань євроінтеграції та міжнародного співробітництва (Бойцун Н. Є.),
Департамент з питань нафтової, газової, торф'яної, нафтопереробної промисловості та альтернативних видів палива (Кирюшин І. В.),
Департамент юридичного забезпечення (Варакута І. О.),
НАК "Нафтогаз України",
НАК "Енергетична компанія України",
ДП "НАЕК "Енергоатом",
ДП "НЕК "Укренерго"

Реформа вугільної галузі

46.

138.1.1. Затвердження механізму виконання учасниками оптового ринку вугільної продукції фінансових зобов'язань перед державним підприємством "Вугілля України"

25 березня

Департамент фінансово-економічної політики (Бондаренко А. Ю.),
ДП "Вугілля України"

47.

138.1.2. Припинення операторської функції державного підприємства "Вугілля України" на ринку вугільної продукції

25 липня

Департамент вугільної промисловості (Вівчаренко О. В.)

48.

138.1.3. Розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту нормативно-правового акта про затвердження плану ліквідації не пізніше 2015 року державного підприємства "Вугілля України"

10 червня

Департамент майнових відносин та управління корпоративними правами (Дудка Л. О.),
Департамент фінансово-економічної політики (Бондаренко А. Ю.),
Департамент вугільної промисловості (Вівчаренко О. В.)

49.

139.1.1. Мінекономрозвитку - про створення конкурсної комісії з відбору електронних біржових майданчиків, затвердження конкурсних вимог до учасників конкурсу щодо відбору електронних біржових майданчиків

1 квітня

Департамент фінансово-економічної політики (Бондаренко А. Ю.),
Департамент вугільної промисловості (Вівчаренко О. В.),
ДП "Вугілля України"

50.

139.1.2. Мінекономрозвитку - про
конкурс з відбору електронних біржових майданчиків, на яких буде здійснюватися торгівля вугільною продукцією, проведення тестових електронних торгів

1 травня

Департамент фінансово-економічної політики (Бондаренко А. Ю.),
Департамент вугільної промисловості (Вівчаренко О. В.),
ДП "Вугілля України"

51.

139.1.3. Мінекономрозвитку - про проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України, зокрема до Господарського кодексу України, законів України "Про здійснення державних закупівель", "Про товарну біржу", "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності", "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності", щодо можливості участі суб'єктів господарювання державного сектору економіки в електронних біржових торгах

1 червня

Департамент вугільної промисловості (Вівчаренко О. В.)

52.

140.1.1. Розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту нормативно-правового акта щодо порядку надання державної підтримки вугледобувним підприємствам шляхом покриття різниці між ціною реалізації та собівартістю видобутку вугілля (з урахуванням поетапного зменшення субсидування вугледобувних підприємств на часткове покриття витрат із собівартості та збільшення обсягів бюджетних асигнувань на закриття шахт і соціальну підтримку працівників шахт, які вивільняються при їх закритті)

10 березня

Департамент фінансово-економічної політики (Бондаренко А. Ю.)

53.

140.1.2. Розроблення з урахуванням вимог Світової організації торгівлі та внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України про державну підтримку вугільної галузі щодо визначення критеріїв, розміру та умов надання державної підтримки вугільній галузі в умовах її роздержавлення та з урахуванням поетапного припинення її субсидування до кінця 2015 року

10 квітня

Департамент фінансово-економічної політики (Бондаренко А. Ю.)

141.1.1. Фонду державного майна України - про порядок проведення аукціону з продажу державних вугледобувних підприємств та пакетів акцій, що належать державі у статутному капіталі акціонерних товариств, утворених у процесі приватизації чи корпоратизації державних вугледобувних підприємств

 

 

54.

141.1.1. Фонду державного майна України - про порядок проведення аукціону з продажу державних вугледобувних підприємств та пакетів акцій, що належать державі у статутному капіталі акціонерних товариств, утворених у процесі приватизації чи корпоратизації державних вугледобувних підприємств

у 3-місячний строк після офіційного опублікування Закону України про особливості приватизації вугледобувних підприємств (Закон N 4650-VI)

Департамент майнових відносин та управління корпоративними правами (Дудка Л. О.),
Департамент вугільної промисловості (Вівчаренко О. В.)

55.

141.1.2. Фонду державного майна України - про положення про порядок проведення інвестиційного конкурсу з продажу об'єкта приватизації, за результатами якого переможцем визначається претендент, що запропонував максимальну величину приведеного обсягу інвестицій в об'єкт приватизації, вираженого у грошовому еквіваленті

у 3-місячний строк після офіційного опублікування Закону України про особливості приватизації вугледобувних підприємств (Закон N 4650-VI)

Департамент майнових відносин та управління корпоративними правами (Дудка Л. О.),
Департамент вугільної промисловості (Вівчаренко О. В.)

56.

141.1.3. Фонду державного майна України - про склад конкурсної комісії з відбору інвестиційних проектів, порядку розгляду інвестиційних проектів, порядку здійснення контролю за виконанням умов договорів купівлі-продажу об'єктів приватизації та моніторингу економічної ефективності їх діяльності

у 3-місячний строк після офіційного опублікування Закону України про особливості приватизації вугледобувних підприємств (Закон N 4650-VI)

Департамент майнових відносин та управління корпоративними правами (Дудка Л. О.),
Департамент вугільної промисловості (Вівчаренко О. В.)

57.

141.1.4. Фонду державного майна України - про порядок погодження перепрофілювання, консервації або припинення діяльності приватизованих вугледобувних підприємств протягом строку дії договору купівлі-продажу об'єктів приватизації

у 3-місячний строк після офіційного опублікування Закону України про особливості приватизації вугледобувних підприємств (Закон N 4650-VI)

Департамент майнових відносин та управління корпоративними правами (Дудка Л. О.)

58.

141.2. Розроблення та внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України про внесення змін до Закону України "Про перелік об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації" щодо виключення з переліку державних вугледобувних підприємств

10 березня

Департамент майнових відносин та управління корпоративними правами (Дудка Л. О.)

59.

141.3. Фонду державного майна України - щодо плану приватизації вугледобувних підприємств до 2014 року та включення до переліку об'єктів державної власності, які підлягають приватизації у 2013 році, державних вугледобувних підприємств

1 квітня

Департамент майнових відносин та управління корпоративними правами (Дудка Л. О.),
Департамент вугільної промисловості (Вівчаренко О. В.)

60.

141.4. Розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту нормативно-правового акта щодо плану корпоратизації державних вугледобувних підприємств до 2014 року

10 березня

Департамент майнових відносин та управління корпоративними правами (Дудка Л. О.),
Департамент вугільної промисловості (Вівчаренко О. В.)

61.

141.5. Проведення корпоратизації не менше 25 % загальної кількості державних вугледобувних підприємств

25 листопада

Департамент майнових відносин та управління корпоративними правами (Дудка Л. О.)

62.

142.1.1. Видання Міністерством енергетики та вугільної промисловості України акта щодо:
- прогнозного плану передачі до 2014 року об'єктів соціальної інфраструктури державних вугледобувних підприємств у комунальну власність;
- прогнозного плану передачі у 2012 році не менше 25 % загальної кількості об'єктів соціальної інфраструктури державних вугледобувних підприємств у комунальну власність

25 квітня

Департамент промислової безпеки, охорони праці, цивільного та фізичного захисту, трудової та соціальної політики (Онищенко О. М.)

63.

142.1.2. Погодження з органами місцевого самоврядування проекту прогнозного плану передачі у 2012 році не менше 25 % загальної кількості об'єктів соціальної інфраструктури державних вугледобувних підприємств у комунальну власність

25 березня

Департамент промислової безпеки, охорони праці, цивільного та фізичного захисту, трудової та соціальної політики
(Онищенко О. М.)

64.

142.1.3. Розроблення та внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2012 рік" (Закон N 4282-VI) щодо збільшення відповідно до обґрунтованих потреб фінансування видатків на здійснення передачі у 2012 році не менше 25 % загальної кількості об'єктів соціальної інфраструктури державних вугледобувних підприємств у комунальну власність

10 квітня

Департамент фінансово-економічної політики (Бондаренко А. Ю.),
Департамент промислової безпеки, охорони праці, цивільного та фізичного захисту, трудової та соціальної політики (Онищенко О. М.)

65.

142.1.4. Погодження з органами місцевого самоврядування прогнозного плану передачі у 2013 році не менше 50 % загальної кількості об'єктів соціальної інфраструктури державних вугледобувних підприємств у комунальну власність

25 травня

Департамент промислової безпеки, охорони праці, цивільного та фізичного захисту, трудової та соціальної політики (Онищенко О. М.)

66.

142.1.5. Розроблення та внесення на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо урахування у проекті Закону України про Державний бюджет України на 2013 рік видатків на передачу у 2013 році не менше 50 % загальної кількості об'єктів соціальної інфраструктури державних вугледобувних підприємств у комунальну власність відповідно до обґрунтованих потреб

10 червня

Департамент фінансово-економічної політики (Бондаренко А. Ю.),
Департамент промислової безпеки, охорони праці, цивільного та фізичного захисту, трудової та соціальної політики (Онищенко О. М.)

67.

143.1.1. Розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту нормативно-правового акта про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 28 березня 1997 р. N 280 "Про хід структурної перебудови вугільної промисловості" щодо оновлення програми ліквідації неперспективних вугледобувних підприємств

10 березня

Управління з реструктуризації та закриття вугільних підприємств (Захаренко В. В.),
Департамент вугільної промисловості (Вівчаренко О. В.)

68.

143.1.2. Розроблення та внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2012 рік" (Закон N 4282-VI) щодо збільшення відповідно до обґрунтованих потреб фінансування видатків за бюджетною програмою "Реструктуризація вугільної та торфодобувної промисловості" для завершення проектів ліквідації 35 неперспективних вугледобувних підприємств і підготовки до ліквідації 15 неперспективних вугледобувних підприємств

10 березня

Департамент фінансово-економічної політики (Бондаренко А. Ю.),
Управління з реструктуризації та закриття вугільних підприємств (Захаренко В. В.)

69.

143.1.3. Завершення проектів ліквідації 35 неперспективних вугледобувних підприємств і початок підготовки до ліквідації 15 неперспективних вугледобувних підприємств

25 листопада

Управління з реструктуризації та закриття вугільних підприємств (Захаренко В. В.)

70.

144.1. Затвердження програми енергозбереження для зниження споживання електричної енергії шахтами, які працюють у режимі водовідливу

25 червня

Управління з реструктуризації та закриття вугільних підприємств (Захаренко В. В.)

71.

144.2. Розроблення та внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України щодо оптимізації витрат на ліквідацію неперспективних вугледобувних підприємств

10 липня

Управління з реструктуризації та закриття вугільних підприємств (Захаренко В. В.)

72.

144.3. Організація та забезпечення виконання заходів програми енергозбереження для зниження споживання електричної енергії шахтами, які працюють у режимі водовідливу

25 листопада

Управління з реструктуризації та закриття вугільних підприємств (Захаренко В. В.)

73.

145.1.1. Розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту нормативно-правового акта щодо затвердження концепції створення системи соціальної підтримки працівників вугледобувних підприємств, що ліквідуються

10 березня

Департамент промислової безпеки, охорони праці, цивільного та фізичного захисту, трудової та соціальної політики (Онищенко О. М.)

74.

145.1.2. Розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту нормативно-правового акта щодо впровадження концепції створення системи соціальної підтримки працівників вугледобувних підприємств, що ліквідуються

10 червня

Департамент промислової безпеки, охорони праці, цивільного та фізичного захисту, трудової та соціальної політики (Онищенко О. М.)

75.

146.1.1. Мінприроди - про проект нормативно-правового акта щодо концепції нарощування видобутку вугілля з позабалансових і списаних запасів на виходах вугільних пластів

1 квітня

Департамент вугільної промисловості (Вівчаренко О. В.)

76.

146.1.2. Мінприроди - щодо створення реєстру позабалансових і списаних запасів вугілля із визначенням, зокрема, координат їх розташування, гірничих та геологічних умов залягання, якісних показників запасів

1 червня

Департамент вугільної промисловості (Вівчаренко О. В.)

77.

146.1.3. Розроблення типових схем проведення розкривних і підготовчих робіт, технологічних схем відпрацювання запасів вугілля з метою зменшення витрат на проектні роботи шахт, які будуть здійснювати розробку списаних і позабалансових запасів

25 червня

Департамент вугільної промисловості (Вівчаренко О. В.)

78.

146.1.4. Мінприроди - щодо проекту нормативно-правового акта про внесення змін до нормативно-правових актів щодо порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами, на розробку списаних і позабалансових запасів вугілля, передбачивши спрощення процедур та оптимізацію умов для надання дозвільних документів, зокрема, шляхом зменшення вартості геологічної інформації

1 липня

Департамент вугільної промисловості (Вівчаренко О. В.)

79.

146.1.5. МНС - щодо проекту нормативно-правового акта про внесення змін до нормативно-правових актів щодо порядку надання гірничого відводу для видобутку вугілля зі списаних і позабалансових запасів, передбачивши скорочення переліку документів, необхідних для одержання гірничого відводу, та строків їх отримання

1 липня

Департамент вугільної промисловості (Вівчаренко О. В.)

Реформа нафтогазової промисловості

80.

147.1. Розроблення та внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України про внесення змін до Податкового кодексу України щодо нарахування рентних платежів за видобуту нафту, природний газ та газовий конденсат на родовищах із виснаженими запасами та родовищах із складними умовами розробки

10 липня

Департамент з питань нафтової, газової, торф'яної, нафтопереробної промисловості та альтернативних видів палива (Кирюшин І. В.),
НАК "Нафтогаз України"

81.

148.1. Мінприроди - щодо проекту Закону України про внесення змін до Кодексу України про надра та до Закону України "Про нафту і газ" щодо запровадження можливості внесення прав, наданих власнику спеціального дозволу на користування нафтогазоносними надрами, як вкладу у спільну діяльність

1 серпня

Департамент з питань нафтової, газової, торф'яної, нафтопереробної промисловості та альтернативних видів палива (Кирюшин І. В.),
НАК "Нафтогаз України"

82.

148.2. НКРЕ - про створення умов для виконання погоджених у встановленому порядку інвестиційних програм (планів капітальних інвестицій) для суб'єктів господарювання, які відповідають вимогам статті 10 Закону України "Про засади функціонування ринку природного газу"

протягом року

Департамент з питань нафтової, газової, торф'яної, нафтопереробної промисловості та альтернативних видів палива (Кирюшин І. В.),
НАК "Нафтогаз України"

83.

149.1. Мінприроди - про аукціони із продажу спеціальних дозволів на геологічне вивчення нафтогазоносних надр, у тому числі дослідно-промислову розробку родовищ з подальшим видобуванням нафти і газу (промисловою розробкою родовищ)

протягом року

Департамент з питань нафтової, газової, торф'яної, нафтопереробної промисловості та альтернативних видів палива (Кирюшин І. В.),
НАК "Нафтогаз України"

84.

150.1. Мінприроди - щодо проведення конкурсів на укладання угод про розподіл продукції

протягом року

Департамент з питань нафтової, газової, торф'яної, нафтопереробної промисловості та альтернативних видів палива (Кирюшин І. В.),
НАК "Нафтогаз України"

85.

151.1. Розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту нормативно-правового акта про внесення змін до Енергетичної стратегії України на період до 2030 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 15 березня 2006 року N 145-р, стосовно розвитку нафтогазового комплексу

10 червня

Департамент стратегічної політики, інвестицій та ядерно-енергетичного комплексу (Константінов М. І.),
Департамент фінансово-економічної політики (Бондаренко А. Ю.),
Департамент майнових відносин та управління корпоративними правами (Дудка Л. О.).
Департамент з питань євро інтеграції та міжнародного співробітництва (Бойцун Н. Є.),
Департамент з питань нафтової, газової, торф'яної, нафтопереробної промисловості та альтернативних видів палива (Кирюшин І. В.),
Департамент юридичного забезпечення (Варакута І. О.),
НАК "Нафтогаз України"

86.

152.1. Розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту нормативно-правового акта про затвердження програми реформування Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України", спрямованої на виконання зобов'язань України, взятих за Протоколом про приєднання України до Договору про заснування Енергетичного Співтовариства, ратифікованим Законом України від 15 грудня 2010 року N 2787-VI, у тому числі щодо вимог Директиви 2003/55/ЄС стосовно загальних засад функціонування внутрішнього ринку природного газу, зокрема щодо:
- досягнення незалежності суб'єкта господарювання, що здійснює діяльність із транспортування природного газу, від суб'єктів господарювання, що здійснюють діяльність із видобування та постачання природного газу;
- досягнення незалежності суб'єкта господарювання, що здійснює діяльність із розподілу природного газу, від суб'єктів господарювання, що здійснюють діяльність із видобування, постачання, зберігання та транспортування природного газу;
- усунення перехресного субсидування видів діяльності Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України";
- інформаційної відкритості діяльності суб'єктів господарювання на ринку природного газу відповідно до міжнародних стандартів

10 травня

Департамент з питань нафтової, газової, торф'яної, нафтопереробної промисловості та альтернативних видів палива (Кирюшин І. В.),
Департамент юридичного забезпечення (Варакута І. О.),
НАК "Нафтогаз України"

87.

152.2. Розроблення та внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України"

10 вересня

Департамент з питань нафтової, газової, торф'яної, нафтопереробної промисловості та альтернативних видів палива (Кирюшин І. В.),
НАК "Нафтогаз України"

88.

152.3. Розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту нормативно-правового акта щодо розпорядження непрофільними активами Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" та її дочірніх підприємств

у місячний строк з дня набрання чинності Законом України щодо скасування заборони на відчуження непрофільних активів Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" та її дочірніх підприємств

Департамент з питань нафтової, газової, торф'яної, нафтопереробної промисловості та альтернативних видів палива (Кирюшин І. В.),
НАК "Нафтогаз України"

89.

152.4. Започаткування реалізації непрофільних активів Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" та її дочірніх підприємств

у 6-місячний строк після видання акта, зазначеного у пункті 88

Департамент з питань нафтової, газової, торф'яної, нафтопереробної промисловості та альтернативних видів палива (Кирюшин І. В.),
НАК "Нафтогаз України"

90.

152.5. Розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту нормативно-правового акта щодо врегулювання питання використання газорозподільних мереж за довгостроковими договорами оренди чи концесії або приватизація цих мереж

10 травня

Департамент з питань нафтової, газової, торф'яної, нафтопереробної промисловості та альтернативних видів палива (Кирюшин І. В.),
Департамент майнових відносин та управління корпоративними правами (Дудка Л. О.),
Департамент юридичного забезпечення (Варакута І. О.),
НАК "Нафтогаз України"

91.

152.7. Затвердження методики визначення наявності або відсутності вільної пропускної потужності Єдиної газотранспортної системи України

25 червня

Департамент з питань нафтової, газової, торф'яної, нафтопереробної промисловості та альтернативних видів палива (Кирюшин І. В.),
Департамент юридичного забезпечення (Варакута І. О.),
НАК "Нафтогаз України"

92.

153.1. Укладення проектної угоди між Україною та Європейським банком реконструкції та розвитку і Європейським інвестиційним банком щодо модернізації Єдиної газотранспортної системи України

протягом року

Департамент стратегічної політики, інвестицій та ядерно-енергетичного комплексу (Константінов М. І.),
Департамент з питань нафтової, газової, торф'яної, нафтопереробної промисловості та альтернативних видів палива (Кирюшин І. В.),
НАК "Нафтогаз України"

93.

153.2. Розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту нормативно-правового акта про затвердження програми модернізації Єдиної газотранспортної системи України

протягом року

Департамент стратегічної політики, інвестицій та ядерно-енергетичного комплексу (Константінов М. І.),
Департамент з питань нафтової, газової, торф'яної, нафтопереробної промисловості та альтернативних видів палива (Кирюшин І. В.),
Департамент юридичного забезпечення (Варакута І. В.),
НАК "Нафтогаз України"

94.

154.1. Розроблення та внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо стимулювання реконструкції і модернізації об'єктів нафтопереробної та газопереробної галузі на період до 2015 року включно

10 травня

Департамент з питань нафтової, газової, торф'яної, нафтопереробної промисловості та альтернативних видів палива (Кирюшин І. В.),
НАК "Нафтогаз України"

95.

154.2. Мінекономрозвитку - щодо вжиття заходів щодо захисту внутрішнього ринку та інтересів вітчизняних товаровиробників від недобросовісної конкуренції при здійсненні імпорту нафтопродуктів в Україну

протягом року

Департамент з питань нафтової, газової, торф'яної, нафтопереробної промисловості та альтернативних видів палива (Кирюшин І. В.),
Департамент фінансово-економічної політики (Бондаренко А. Ю.),
НАК "Нафтогаз України"

96.

154.3. Мінекономрозвитку - про затвердження 11 стандартів на методи випробувань нафтопродуктів, гармонізованих зі стандартами ISO, EN ISO та EN, з метою впровадження ДСТУ 4839:2007 і ДСТУ 4840:2007

1 травня

Департамент з питань нафтової, газової, торф'яної, нафтопереробної промисловості та альтернативних видів палива (Кирюшин І. В.),
УкрНДІНП "МАСМА",
ДП "МАСМА-Сепро"

97.

155.1. Мінекономрозвитку - щодо проекту нормативно-правового акта про забезпечення фінансування придбання та належного функціонування стаціонарних та пересувних лабораторій для контролю якості і безпечності нафтопродуктів

1 серпня

Департамент з питань нафтової, газової, торф'яної, нафтопереробної промисловості та альтернативних видів палива (Кирюшин І. В.),
УкрНДІНП "МАСМА",
ДП "МАСМА-Сепро"

98.

155.2. Мінекономрозвитку - щодо проекту нормативно-правового акта про вдосконалення системи здійснення контролю якості і безпечності нафтопродуктів

1 вересня

Департамент з питань нафтової, газової, торф'яної, нафтопереробної промисловості та альтернативних видів палива (Кирюшин І. В.),
УкрНДІНП "МАСМА",
ДП "МАСМА-Сепро"

99.

155.3. Мінекономрозвитку - щодо проекту нормативно-правового акта про затвердження Технічного регламенту щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельних та суднових палив, топкового мазуту та визначення кінцевого строку переходу на стандарт Євро-4 та вищі

1 травня

Департамент з питань нафтової, газової, торф'яної, нафтопереробної промисловості та альтернативних видів палива (Кирюшин І. В.),
УкрНДІНП "МАСМА",
ДП "МАСМА-Сепро"

100.

156.1. Вжити заходів щодо встановлення лічильників населенню, яке проживає у квартирах та приватних будинках, в яких газ використовується для підігріву води та приготування їжі

25 грудня

Департамент з питань нафтової, газової, торф'яної, нафтопереробної промисловості та альтернативних видів палива (Кирюшин І. В.),
НАК "Нафтогаз України"

101.

157.2. НКРЕ - щодо проекту нормативно-правового акта щодо поетапного переходу до єдиних цін на природний газ для всіх категорій споживачів

протягом року

Департамент фінансово-економічної політики (Бондаренко А. Ю.),
Департамент з питань нафтової, газової, торф'яної, нафтопереробної промисловості та альтернативних видів палива (Кирюшин І. В.),
НАК "Нафтогаз України"

XIV. Впровадження національних проектів та інвестиції

102.

193.2. Приведення структури апаратів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади у відповідність із постановою Кабінету Міністрів України від 12 березня 2005 р. N 179 "Про упорядкування структури апарату центральних органів виконавчої влади, їх територіальних підрозділів та місцевих державних адміністрацій"

у строк, визначений постановою Кабінету Міністрів України щодо внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 12 березня 2005 р. N 179

Департамент управління персоналом та документального забезпечення (Прокопенко І. О.)

103.

193.3. Внесення змін до актів центральних органів виконавчої влади щодо посилення ролі директорів департаментів апаратів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, передбачивши, зокрема, права підпису документів та представницьких повноважень

25 липня

Департамент управління персоналом та документального забезпечення (Прокопенко І. О.)

104.

194.1. Мін'юсту - щодо приведення постанов Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2007 р. N 996 "Про затвердження рекомендаційних переліків управлінь, відділів та інших структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій" та від 3 вересня 2008 р. N 791 "Про затвердження рекомендаційних переліків управлінь, відділів, інших структурних підрозділів Київської міської та районної у м. Києві державних адміністрацій" у відповідність із законами щодо оптимізації розподілу функцій між територіальними органами центральних органів виконавчої влади та місцевими державними адміністраціями

у строки, визначені законами щодо оптимізації розподілу функцій між територіальними органами центральних органів виконавчої влади та місцевими державними адміністраціями

Департамент управління персоналом та документального забезпечення (Прокопенко І. О.)

105.

205.4. Мініфраструктури - про адаптацію законодавства до міжнародних технічних стандартів і нормативів у частині проектування та експлуатації об'єктів інфраструктури LNG-терміналу

1 листопада

Департамент стратегічної політики, інвестицій та ядерно-енергетичного комплексу (Константінов М. І.),
Департамент з питань нафтової, газової, торф'яної, нафтопереробної промисловості та альтернативних видів палива (Кирюшин І. В.),
Департамент юридичного забезпечення (Варакута І. О.)

106.

205.5. Проведення переговорів та підписання міжнародних договорів щодо постачання і транспортування скрапленого природного газу на територію України, а також щодо участі українських та іноземних суб'єктів господарювання в будівництві та експлуатації LNG-терміналу

протягом року

Департамент з питань нафтової, газової, торф'яної, нафтопереробної промисловості та альтернативних видів палива (Кирюшин І. В.),
Департамент стратегічної політики, інвестицій та ядерно-енергетичного комплексу (Константінов М. І.),
Департамент з питань євро інтеграції та міжнародного співробітництва (Бойцун Н. Є.),
НАК "Нафтогаз України"

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали