ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 15.05.2012 р. N 358-од

Про організацію виконання в області Національного плану дій на 2012 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010 - 2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава"

З метою якісної організації виконання в області Національного плану дій на 2012 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010 - 2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава" (далі - Національний план дій), затвердженого Указом Президента України від 12 березня 2012 року N 187/2012, відповідного Плану, схваленого на засіданні Кабінету Міністрів України від 21 березня 2012 року (протокол N 21), резолюції Першого Віце-прем'єр-міністра України Хорошковського В. І. від 23.03.2012 N 55985/7/1-11 та керуючись статтею 6, пунктом 1 статті 25, пунктом 1 частини першої статті 39, частиною першою статті 41 Закону України "Про місцеві державні адміністрації":

1. Затвердити план заходів щодо впровадження у 2012 році Програми економічних реформ на 2010 - 2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава" (далі - план заходів), що додається.

2. Визначити керівників за напрямами реформ з реалізації в області Програми економічних реформ на 2010 - 2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава" та Національного плану дій на 2012 рік щодо впровадження цієї Програми згідно з додатком.

3. Керівникам структурних підрозділів облдержадміністрації, територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади, головам райдержадміністрацій, виконкому Тернопільської міської ради забезпечити подання інформації про стан виконання у галузі (сфері) заходів Національного плану дій відповідно до термінів встановлених планом заходів.

Матеріали подавати Головному управлінню економіки облдержадміністрації у паперовому вигляді та на електронну адресу: e-mail: admin@economy.gov.te.ua.

4. Головному управлінню економіки облдержадміністрації забезпечити узагальнення та подання в установленому порядку Міністерству економічного розвитку і торгівлі України інформації про стан виконання в області Національного плану дій щомісяця до 1 числа наступного періоду.

5. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступників голови облдержадміністрації відповідно до розподілу функціональних повноважень.

 

Голова обласної
державної адміністрації

В. А. Хоптян


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Тернопільської обласної державної адміністрації
15.05.2012 N 358-од


ПЛАН ЗАХОДІВ
щодо впровадження у 2012 році Програми економічних реформ на 2010 - 2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава" (Програма)

N
з/п

Завдання, визначені Указом Президента України та іншими нормативними актами центральних органів виконавчої влади

Заходи, спрямовані на виконання завдань

Термін виконання

Виконавці

1

2

3

4

5

1.

Забезпечити виконання заходів, передбачених Національним планом дій на 2012 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010 - 2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава" (далі - Національний план), у встановлені ним строки

1. Забезпечити опрацювання проектів законодавчих і нормативно-правових актів, передбачених Національним планом дій, та надання відповідних пропозицій у визначені строки

Постійно

Структурні підрозділи облдержадміністрації, територіальні підрозділи центральних органів виконавчої влади

2. Здійснювати імплементацію на регіональному рівні нормативних актів, шляхом тлумачення, практичного застосування та забезпечення їх виконання

Постійно

Структурні підрозділи облдержадміністрації, територіальні підрозділи центральних органів виконавчої влади

3. Забезпечити обговорення основних положень та результатів впровадження реформ

Постійно

Структурні підрозділи облдержадміністрації, територіальні підрозділи центральних органів виконавчої влади, райдержадміністрації, виконком Тернопільської міської ради

2.

Інформувати Кабінет Міністрів України про стан виконання заходів, визначених Указом Президента України від 12 березня 2012 року N 187/2012

Забезпечити відповідно до компетенції подання інформації про стан виконання Національного плану дій на 2012 рік

Щомісяця до 3 числа наступного періоду

Структурні підрозділи облдержадміністрації, територіальні підрозділи центральних органів виконавчої влади

3.

Інформувати керівників напрямів реформ, визначених Указом Президента України від 15 березня 2012 року N 198/2012 (Указ N 198/2012) про стан виконання заходів, передбачених Указом Президента України від 12 березня 2012 року N 187/2012

1. Забезпечити відповідно до компетенції подання інформації про стан виконання Національного плану дій на 2012 рік (копія - Головному управлінню економіки облдержадміністрації) та пропозиції про зняття з контролю разом з інформацією, що підтверджує їх виконання, та у разі потреби - пропозиції про перенесення строку виконання заходів разом із обґрунтованими пропозиціями щодо визначення нового строку їх виконання

Щомісяця до 30 числа

Структурні підрозділи облдержадміністрації, територіальні підрозділи центральних органів виконавчої влади

2. Забезпечити узагальнення відповідних матеріалів та їх подання Мінекономрозвитку

Щомісяця до 1 числа наступного періоду

Головне управління економіки облдержадміністрації

4.

Забезпечити проведення запровадженого Мінекономрозвитку моніторингу впровадження реформ на регіональному рівні

1. Здійснювати моніторинг результатів впровадження реформ за визначеними показниками з врахуванням пріоритетів та завдань, які передбачені Національним планом дій.
На підставі проведеного моніторингу підготувати аналітичну записку, в якій вказати результати реалізації реформ, а також охарактеризувати основні проблеми і можливі шляхи їх розв'язання та подати для узагальнення в Головне управління економіки облдержадміністрації

Щокварталу до 10 числа місяця, що настає за звітним періодом

Структурні підрозділи облдержадміністрації, територіальні підрозділи центральних органів виконавчої влади, Головне управління статистики у Тернопільській області

2. Інформувати Мінеконорозвитку згідно з переліком узгоджених показників, які використовуються для здійснення моніторингу

Щокварталу до 15 числа місяця, що настає за звітним періодом

Головне управління економіки облдержадміністрації

5.

Забезпечити проведення широкої роз'яснювальної роботи щодо змісту Національного плану дій на 2012 рік з впровадження Програми економічних реформ на 2010 - 2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава" із залученням наукових установ, експертів

1. Забезпечити якнайширшу участь громадськості під час розроблення та реалізації реформ у пріоритетних сферах життєдіяльності області

Упродовж 2012 року

Структурні підрозділи облдержадміністрації, територіальні підрозділи центральних органів виконавчої влади, райдержадміністрації, виконком Тернопільської міської ради

2. Активізувати роботу робочих груп Регіонального комітету з економічних реформ у Тернопільській області та посилити їх роль у роз'ясненні ініціатив Президента України, спрямованих на всебічну модернізацію економічних та соціальних напрямів життєдіяльності країни

Постійно

Керівники робочих груп Регіонального комітету з економічних реформ у Тернопільській області

3. Забезпечити широке висвітлення в засобах масової інформації стану та результатів реалізації заходів Програми економічних реформ на 2010 - 2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава"

Постійно

Керівники робочих груп Регіонального комітету з економічних реформ у Тернопільській області, структурні підрозділи облдержадміністрації, територіальні підрозділи центральних органів виконавчої влади, райдержадміністрації, виконком Тернопільської міської ради

4. Забезпечити підготовку та подання Головному управлінню економіки облдержадміністрації інформації про хід проведення реформ у відповідних сферах життєдіяльності

Щомісяця до 26 числа

Структурні підрозділи облдержадміністрації, територіальні підрозділи центральних органів виконавчої влади

6.

Забезпечити регулярне звітування органів місцевої виконавчої влади щодо ходу реформ у регіонах

1. Вжити невідкладних заходів щодо налагодження комунікаційної роботи з питань реформ та діяльності Регіонального комітету з економічних реформ на веб-порталах місцевих держадміністрацій;

своєчасно звітувати про роботу робочих груп, що діють в рамках комітету з економічних реформ, шляхом розміщення відповідної інформації на веб-порталах місцевих держадміністрацій

Постійно

Керівники робочих груп Регіонального комітету з економічних реформ у Тернопільській області, структурні підрозділи облдержадміністрації, територіальні підрозділи центральних органів виконавчої влади, райдержадміністрації, виконком Тернопільської міської ради

2. Подавати Головному управлінню економіки інформацію про хід проведених реформ в області з урахуванням завдань, визначених законодавчими актами центральних органів виконавчої влади

Щомісяця до 1 числа наступного періоду

Структурні підрозділи облдержадміністрації, територіальні підрозділи центральних органів виконавчої влади, райдержадміністрації, виконком Тернопільської міської ради

3. Узагальнювати отриману від структурних підрозділів облдержадміністрації та територіальних управлінь центральних органів виконавчої влади інформацію і подавати її Мінрегіону та Мінекономрозвитку України

Щокварталу до 5 числа місяця, що настає за звітним періодом

Головне управління економіки облдержадміністрації


 

Заступник голови - керівник
апарату обласної
державної адміністрації

Ю. В. Желіховський


 

Додаток
до розпорядження Тернопільської обласної державної адміністрації
15.05.2012 N 358-од


СПИСОК
керівників, закріплених за напрямами реформ з реалізації в області Програми економічних реформ на 2010 - 2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава" (Програма) та Національного плану дій на 2012 рік щодо впровадження цієї Програми

N
з/п

Напрям реформ

Керівник

1

2

3

1.

Реформа державних фінансів

Начальник Головного фінансового управління облдержадміністрації

2.

Реформа фінансового сектора

Начальник управління НБУ в Тернопільській області

3.

Реформа медичного обслуговування

Начальник Головного управління охорони здоров'я облдержадміністрації

4.

Реформа освіти та розвиток науково-технічної сфери

Начальник управління освіти і науки облдержадміністрації

5.

Реформа соціальної сфери

Начальник Головного управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації

6.

Дерегуляція, розвиток підприємництва та реформування надання адміністративних послуг

Начальник Головного управління економіки облдержадміністрації

7.

Приватизація та управління державною власністю

Начальник Регіонального відділення Фонду держмайна України по Тернопільській області

8.

Міжнародна економічна інтеграція

Начальник управління зовнішніх зносин, зовнішньоекономічної та інвестиційної діяльності облдержадміністрації

9.

Реформа енергетики

Начальник Головного управління розвитку інфраструктури облдержадміністрації

10.

Реформа житлово-комунального господарства

Начальник управління житлово-комунального господарства облдержадміністрації

11.

Розвиток транспортної інфраструктури

Начальник Головного управління розвитку інфраструктури облдержадміністрації

12.

Розвиток сільського господарства й земельна реформа

Начальник Головного управління агропромислового розвитку облдержадміністрації

13.

Реформа системи державного управління

Начальник Управління державної служби Головного управління державної служби України в Тернопільській області

14.

Реалізація національних проектів та інвестиції:

 

1) "Чисте місто" - система комплексів з переробки твердих побутових відходів"

Начальник управління житлово-комунального господарства облдержадміністрації

2) "Відкритий світ" - створення інформаційно-комунікаційної освітньої мережі національного рівня на базі технологій радіозв'язку четвертого покоління (4G)"

Начальник управління освіти і науки облдержадміністрації

3) "Енергія природи" - будівництво комплексу вітрових, сонячних та малих гідроелектростанцій, виробництво твердого альтернативного палива"

Начальник Головного управління розвитку інфраструктури облдержадміністрації

4) "Нове життя" - нова якість охорони материнства та дитинства"

Начальник Головного управління охорони здоров'я облдержадміністрації

5) "Якісна вода" - забезпечення населення України якісною питною водою"

Начальник управління житлово-комунального господарства облдержадміністрації

6) "Доступне житло" - система проектів комплексного будівництва доступного житла"

Начальник управління містобудування та архітектури облдержадміністрації

7) "Зелені ринки" - розбудова мережі оптових ринків сільськогосподарської продукції та задоволення споживчого попиту населення"

Начальник Головного управління агропромислового розвитку облдержадміністрації

8) "Відроджене скотарство" - забезпечення продовольчої безпеки в частині виробництва молочної продукції та яловичини, збільшення експортного потенціалу галузі тваринництва"

Начальник Головного управління агропромислового розвитку облдержадміністрації

9) "Олімпійська надія - 2022" - створення спортивно-туристичної інфраструктури"

Начальник управління з питань фізичної культури і спорту спільно з начальником управління з питань туризму облдержадміністрації


 

Заступник голови - керівник
апарату обласної
державної адміністрації

Ю. В. Желіховський

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали