ЦЕНТРАЛЬНИЙ КОМІТЕТ КОМПАРТІЇ УКРАЇНИ
І РАДА МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР

ПОСТАНОВА

від 11 серпня 1981 р. N 416

Київ

Про організацію збирання, перевезення і переробки цукрових буряків урожаю 1981 року

З метою організованого проведення збирання, перевезення і переробки цукрових буряків урожаю 1981 року та максимального вироблення з них цукру Центральний Комітет Компартії України і Рада Міністрів Української РСР ПОСТАНОВЛЯЮТЬ:

1. Прийняти пропозиції Міністерства сільського господарства УРСР, Міністерства харчової промисловості УРСР, Міністерства заготівель УРСР, Міністерства плодоовочевого господарства УРСР, Міністерства радгоспів УРСР, Міністерства автомобільного транспорту УРСР, Головплодвинпрому УРСР і Держкомсільгосптехніки УРСР:

про встановлення середніх строків пуску цукрових заводів у 1981 році по областях згідно з додатком N 1;

про тижневі завдання по збиранню та сезонні і тижневі завдання по вивезенню цукрових буряків з полів колгоспів, радгоспів та інших державних господарств на бурякоприймальні пункти, виділення для цього вантажних автомобілів, а також про завдання по продажу буряків до 15 вересня 1981 р. по областях згідно з додатками N 2 - 8.

2. Міністерству сільського господарства УРСР, Міністерству харчової промисловості УРСР, Міністерству заготівель УРСР, Міністерству плодоовочевого господарства УРСР, Міністерству радгоспів УРСР, Міністерству автомобільного транспорту УРСР, Головплодвинпрому УРСР, Держкомсільгосптехніці УРСР, обкомам партії та облвиконкомам бурякосіючих областей:

в десятиденний строк довести завдання по збиранню, перевезенню і переробці цукрових буряків до кожного об'єднання і району, а в районах - до господарства і підприємства;

до початку збирання цукрових буряків:

провести за участю спеціалістів районів, цукрових заводів і господарств комплексне обстеження посівів буряків, встановити черговість їх збирання та визначити плантації, з яких корені відправлятимуться на довгострокове зберігання;

завершити підготовку кожної плантації до збирання з видаленням бур'янів і оформити відповідними актами;

закінчити ремонт бурякозбиральної техніки, ретельно перевірити готовність гичкозбиральних і коренезбиральних машин, комбайнів, навантажувачів, автомобілів і причепів та інших механізмів;

створити збирально-транспортні загони, укомплектувати їх висококваліфікованими кадрами. Встановити, що керівництво цими загонами покладається на одного з головних спеціалістів господарств;

перевірити стан підготовки під'їзних колій, шляхів, мостів, технічної бази та споруд бурякоприймальних пунктів і цукрових заводів;

провести в кожному районі на базі передових господарств семінари агрономів, інженерів, механізаторів колгоспів, радгоспів, спеціалістів і працівників бурякоприймальних пунктів та цукрових заводів з питань організації збирання, вивезення, приймання, зберігання і переробки цукрових буряків з високими техніко-економічними показниками і кінцевими результатами;

розробити і здійснити комплекс заходів, спрямованих на високопродуктивне використання техніки на збиранні цукрових буряків, цілодобове вивезення коренів, безперебійне їх приймання і вивантаження з усіх видів транспортних засобів, не допускаючи їх простою. Широко впроваджувати передові форми і методи організації праці водіїв, включаючи бригадний підряд, здійснювати оперативне маневрування транспортними засобами;

для керівництва збиранням, перевезенням і переробкою цукрових буряків у кожному районі створити оперативні та диспетчерські групи, а в господарствах і на бурякоприймальних пунктах та цукрових заводах - пости якості і боротьби з втратами;

організувати чітку роботу інженерно-технічних служб на підприємствах і в організаціях Держкомсільгосптехніки УРСР, в колгоспах, радгоспах і на цукрових заводах по своєчасному технічному обслуговуванню та ремонту збиральних машин, транспортних засобів, вантажно-розвантажувальної техніки, а також створенню обмінного фонду запасних частин, вузлів і агрегатів;

забезпечити безумовне додержання встановлених цією постановою графіків з вивезенням коренів у день їх копання. До початку масового збирання /16 вересня/ копання і вивезення коренів провадити в кількості, що забезпечує 3-добовий запас їх на бурякоприймальних пунктах і цукрових заводах;

широко використовувати досвід трудової співдружності буряководів колгоспів і працівників цукрового заводу Ямпільського району Вінницької області та інших передових господарств і заводів республіки по організації роботи всіх ланок збирального конвейєра від поля до заводу за єдиними комплексними планами;

здійснити необхідні заходи по підготовні надійної основи високого врожаю цукрових буряків у 1982 році, добитися своєчасного проведення зяблевої оранки з обов'язковим внесенням органічних і мінеральних добрив відповідно до науково обгрунтованих норм.

3. Міністерству харчової промисловості УРСР, Міністерству заготівель УРСР, Міністерству сільського господарства УРСР, облвиконкомам забезпечити своєчасне внесення змін у договори контрактації цукрових буряків, укладені між цукровими заводами і бурякосіючими господарствами, виходячи із встановленого завдання по продажу буряків до 15 вересня 1981 року.

4. Міністерству заготівель УРСР, Міністерству сільського господарства УРСР, Міністерству харчової промисловості УРСР разом з Українським республіканським управлінням Держстандарту встановити контроль за виконанням договорів контрактації і додержанням вимог ГОСТу на цукрові буряки для промислової переробки при здаванні їх господарствами і прийманні цукровими заводами та систематично доповідати про це ЦК Компартії України і Раді Міністрів УРСР.

Українському республіканському управлінню Держстандарту забезпечити перевірку на цукрових заводах і бурякоприймальних пунктах стану готовності до сезону приймання сировини вагового господарства, обладнання для визначення цукристості і загальної забрудненості цукрових буряків, а також відповідних ліній на дослідних станціях Всесоюзного науково-дослідного інституту цукрових буряків.

Міністерству сільського господарства УРСР, Міністерству харчової промисловості УРСР, Міністерству заготівель УРСР за участю науково-виробничих об'єднань "Цукрові буряки" і "Цукор" створити міжвідомчі робочі групи, яким систематично проводити на цукрових заводах контрольні визначення цукристості та загальної забрудненості буряків.

5. Міністерству харчової промисловості УРСР, обкомам і райкомам партії, облвиконкомам і райвиконкомам забезпечити пуск цукрових заводів у встановлені строки, максимальне використання їх потужностей, скорочення тривалості сезону цукроваріння, зниження втрат сировини у період зберігання, збільшення виходу цукру при їх переробці. При необхідності здійснювати перерозподіл цукрових буряків між цукровими заводами для рівномірного завантаження їх сировиною.

6. Міністерству харчової промисловості УРСР, з урахуванням установлених строків початку роботи цукрових заводів, внести зміни в завдання, визначені техпромфінпланами цукрових заводів на 1981 рік, щодо кількості цукрових буряків, які будуть перероблені в III кварталі, вироблення цукру за цей період та інших показників.

7. Обкомам і райкомам партії, облвиконкомам і райвиконкомам організувати збирання врожаю у господарствах, де цукрові буряки вирощуються за індустріальною технологією, як правило, потоковим методом, для чого забезпечити ці колгоспи і радгоспи транспортними засобами в повній потребі.

Цукровим заводам, які обладнані новими лініями по підготовці сировини до переробки, забезпечити приймання від господарств буряків, зібраних, як правило, потоковим методом.

8. Обласним і районним комітетам партії, виконкомам місцевих Рад народних депутатів бурякосіючих областей, партійним, профспілковим і комсомольським організаціям, керівникам колгоспів, радгоспів, цукрових заводів, транспортних підприємств і організацій широко розгорнути соціалістичне змагання за виконання і перевиконання завдань по збиранню, перевезенню, зберіганню та переробці цукрових буряків.

Зберегти на 1981 рік умови республіканського соціалістичного змагання колективів агрегатів на збиранні цукрових буряків, трактористів-машиністів буряконавантажувачів, водіїв вантажних автомобілів на вивезенні буряків з полів бурякосіючих господарств, операторів і трактористів бурякоукладальних машин бурякоприймальних пунктів, затверджені постановою ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від 20 серпня 1980 р. N 488.

Умови соціалістичного змагання опублікувати в пресі.

Виділити на витрати по преміюванню переможців у змаганні 283 тис. карбованців з резервного фонду Ради Міністрів УРСР.

9. Міністерству харчової промисловості УРСР, Міністерству сільського господарства УРСР, Міністерству плодоовочевого господарства УРСР, обкомам і райкомам партії, облвиконкомам і райвиконкомам забезпечити збирання насіння цукрових буряків в оптимальні строки і без втрат, своєчасне очищення і відвантаження його насіннєвим заводам, а також проведення збирання маточних цукрових буряків у кращі строки і закладання на зимове зберігання всіх придатних до садіння коренів. Подавати радгоспам і колгоспам, які вирощують насіння цукрових буряків, допомогу робочою силою, транспортними засобами і комбайнами.

10. Міністерству сільського господарства УРСР, Міністерству радгоспів УРСР, Міністерству плодоовочевого господарства УРСР, Міністерству харчової промисловості УРСР, Головплодвинпрому УРСР, Українському республіканському комітету профспілки працівників сільського господарства до 1 листопада 1981 р. розробити і затвердити Умови республіканського соціалістичного змагання за одержання високих урожаїв насіння цукрових буряків, вирощеного безвисадковим способом.

Міністерству сільського господарства УРСР і Міністерству плодоовочевого господарства УРСР виділити в I кварталі 1982 р. за рахунок своїх фондів по одному легковому автомобілю УАЗ-469 або "Нива" для відзначення господарств, які одержали найбільшу кількість кондиційного насіння цукрових буряків, вирощеного безвисадковим способом.

Міністерству харчової промисловості УРСР до 1 грудня 1981 року забезпечити розрахунки по зустрічному продажу жому і меляси з господарствами кримської і Одеської областей за здачу насіння цукрових буряків, вирощеного безвисадковим способом у 1981 році.

11. Державному комітету УРСР по матеріально-технічному постачанню забезпечити поставку цукровим заводам республіки антрациту крупних сортів по фондах 9 місяців до 1 вересня та IV кварталу - до 1 грудня 1981 року.

12. Державному комітету УРСР по забезпеченню нафтопродуктами здійснити поставку топкового мазуту по фондах другого півріччя 1981 р. та I кварталу 1982 р. в строки і кількості, що гарантують безперебійну роботу цукрових заводів.

13. Міністерству житлово-комунального господарства УРСР, Міністерству харчової промисловості УРСР разом з Всесоюзним промисловим об'єднанням "Укргазпром" вирішити питання про забезпечення подачі цукровим заводам природного газу по фондах 1981 року і I кварталу 1982 р. в строки і в обсягах, необхідних для безперебійної переробки цукрових буряків урожаю 1981 року.

14. Облвиконкомам передбачати виділення цукровим заводам автотранспорту для вивезення буряків на переробку з глибинних бурякоприймальних пунктів, а також із кагатів згідно з додатком N 9.

15. Міністерству чорної металургії УРСР забезпечити поставку в 1981 році цукровим заводам Міністерства харчової промисловості УРСР 1500 тис. тонн вапнякового каменю, в тому числі 1125 тис. тонн до 1 жовтня 1981 року.

16. Міністерству харчової промисловості УРСР разом з управліннями залізниць вирішити питання про здійснення перевезень цукрових буряків в основному замкнутими маршрутами в напіввагонах з нарощеними бортами, а також виділення вагонів для перевезення буряків, цукру, сушеного і свіжого жому, насіння цукрових буряків по пред'явленні вантажів.

17. Міністерству сільського господарства УРСР, Міністерству радгоспів УРСР, Міністерству плодоовочевого господарства УРСР, Міністерству харчової промисловості УРСР, Міністерству торгівлі УРСР, Головплодвинпрому УРСР, Укоопспілці, обкомам партії і облвиконкомам забезпечити створення необхідних культурно-побутових умов для всіх зайнятих на збиранні, перевезенні та переробці цукрових буряків, організувати гаряче харчування в полі, безперебійну роботу їдалень і буфетів на бурякоприймальних пунктах, медичне та торговельне обслуговування працюючих.

18. Комітету народного контролю УРСР посилити діяльність постів і груп по контролю за проведенням робіт на збиранні, перевезенні, зберіганні та переробці цукрових буряків.

19. Державному комітету УРСР по телебаченню і радіомовленню, редакціям газет широко висвітлювати хід соціалістичного змагання на збиранні, перевезенні і переробці цукрових буряків та досвід роботи передовиків і новаторів.

* * *

Центральний Комітет Компартії України і Рада Міністрів УРСР висловлюють тверду впевненість у тому, що партійні, радянські, сільськогосподарські і заготівельні органи, профспілкові і комсомольські організації, колгоспи, радгоспи, підприємства цукрові промисловості, Держкомсільгосптехніки УРСР, автомобільного і залізничного транспорту, виконуючи рішення XXVI з'їзду КПРС і XXVI з'їзду Компартії України, вживуть усіх заходів до того, щоб своєчасно і без втрат зібрати вирощений урожай цукрових буряків, забезпечити перевезення, повне збереження і переробку та у стислі строки, одержати максимальний вихід цукру з кожного гектара посіву цукрових буряків.

 

Секретар Центрального
Комітету Компартії України

В. ЩЕРБИЦЬКИЙ

Голова Ради Міністрів
Української РСР

О. ЛЯШКО

Інд. 22, 23

 

Додаток N 1
до постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР
від 11 серпня 1981 р. N 416

ЗАВДАННЯ
по встановленню середніх строків пуску цукрових заводів у 1981 році

Області

Дата середнього строку пуску цукрових заводів у вересні

Вінницька

2

Волинська

4

Дніпропетровська

4

Житомирська

2

Івано-Франківська

5

Київська

2

Кіровоградська

2

Львівська

8

Миколаївська

2

Одеська

2

Полтавська

2

Ровенська

5

Сумська

2

Тернопільська

5

Харківська

4

Хмельницька

3

Черкаська

2

Чернівецька

5

Чернігівська

4

 

Додаток N 2
до постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР
від 11 серпня 1981 р. N 416

ЗАВДАННЯ
по продажу цукрових буряків колгоспами, радгоспами та іншими державними господарствами до 15 вересня 1981 року

Області

Тис. тонн

Вінницька

1060

Волинська

140

Дніпропетровська

40

Житомирська

195

Івано-Франківська

85

Київська

495

Кіровоградська

520

Львівська

190

Миколаївська

140

Одеська

175

Полтавська

635

Ровенська

185

Сумська

415

Тернопільська

425

Харківська

400

Хмельницька

590

Черкаська

680

Чернівецька

120

Чернігівська

110

Всього

6600

 

Додаток N 3
до постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР
від 11 серпня 1981 р. N 416

ТИЖНЕВІ ЗАВДАННЯ
по збиранню цукрових буряків у колгоспах, радгоспах та інших державних господарствах у 1981 році

/тис. гектарів/

Області

Викопати наростаючим підсумком

У вересні на

У жовтні на

14

21

28

5

12

19

25

Вінницька

41

59

102

145

188

220

236,2

Волинська

6

12

19

26

33

38

40,0

Дніпропетровська

2

3

9

15

21

24

24,9

Житомирська

8

10

20

31

42

48

51,0

Івано-Франківська

3

4

9

14

19

22

23,0

Київська

20

28

51

74

97

112

118,9

Кіровоградська

24

33

59

86

112

130

138,8

Львівська

7

11

21

32

43

47

49,7

Миколаївська

7

12

20

29

37

43

46,1

Одеська

8

10

21

35

48

54

57,0

Полтавська

27

37

69

103

137

156

165,7

Ровенська

7

11

23

35

46

52

55,0

Сумська

20

28

54

81

108

123

130,0

Тернопільська

21

31

54

78

101

115

122,0

Харківська

17

25

48

72

95

108

114,0

Хмельницька

24

35

66

98

129

149

158,4

Черкаська

28

41

68

96

124

142

151,2

Чернівецька

5

7

14

21

28

34

36,0

Чернігівська

5

8

19

28

36

42

45,0

Всього

280

405

746

1099

1444

1659

1762,9

В процентах

16

23

42

62

82

94

100

 

Додаток N 4
до постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР
від 11 серпня 1981 р. N 416

ЗАВДАННЯ
по вивезенню цукрових буряків з полів колгоспів, радгоспів та інших державних господарств на бурякоприймальні пункти

/тис. тонн/

Області

Обсяг перевезень - всього

в тому числі автомобілями

Мінавтотрансу УРСР

Держкомсільгосптехніки УРСР

колгоспів і радгоспів

спеціального призначення

залученими з народного господарства

Вінницька

8100

4600

1000

1500

750

250

Волинська

1270

480

450

290

-

50

Дніпропетровська

675

200

130

295

-

50

Житомирська

1500

800

460

240

-

-

Івано-Франківська

770

250

170

300

-

50

Київська

4050

2180

950

570

-

350

Кіровоградська

3580

1250

930

800

500

100

Львівська

1730

610

600

420

-

100

Миколаївська

1225

470

400

355

-

-

Одеська

1580

650

520

410

-

-

Полтавська

4970

1100

2450

1220

-

200

Ровенська

1850

650

550

500

-

150

Сумська

3490

850

1850

440

250

100

Тернопільська

4520

1750

880

1290

500

100

Харківська

3000

1300

850

700

-

150

Хмельницька

5140

800

2200

1440

500

200

Черкаська

4970

1650

1700

1470

-

150

Чернівецька

1330

550

420

260

-

100

Чернігівська

1250

510

440

300

-

-

Всього

55000

20650

16950

12800

2500

2100

 

Додаток N 5
до постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР
від 11 серпня 1981 р. N 416

ЗАВДАННЯ
по залученню вантажних автомобілів для вивезення цукрових буряків з полів колгоспів, радгоспів та інших державних господарств на бурякоприймальні пункти

/штук в тритонному обчисленні/

Області

Залучається автомобілів, всього

в тому числі автомобілі

Мінавтотрансу УРСР

Держкомсільгосптехніки УРСР

колгоспів і радгоспів

народного господарства

спеціального призначення

всього

з них інших областей

всього

з них інших областей

Вінницька

13000

6500

4600

1500

-

3000

500

1500

Волинська

2400

800

-

800

-

700

100

-

Дніпропетровська

1300

300

-

200

-

700

100

-

Житомирська

2600

1300

-

800

-

500

-

-

Івано-Франківська

1400

400

-

300

-

600

100

-

Київська

6700

3100

800

1400

-

1500

700х/

-

Кіровоградська

6400

1900

800

1500

-

1800

200

1000

Львівська

3200

1000

-

1000

-

1000

200

-

Миколаївська

2200

700

-

600

-

900

-

-

Одеська

2800

1100

-

850

-

850

-

-

Полтавська

7300

1500

-

3400

1700

2000

400

-

Ровенська

3400

1000

-

900

-

1200

300

-

Сумська

6100

1400

-

3100

1700

900

200

500

Тернопільська

7800

2800

1700

1400

-

2400

200

1000

Харківська

4500

1800

-

1200

-

1200

300

-

Хмельницька

8900

1100

-

3500

1800

2900

400

1000

Черкаська

7300

2200

800

2400

900

2400

300

-

Чернівецька

2300

900

-

650

-

550

200

-

Чернігівська

2400

900

-

800

-

700

-

-

Всього

92000

30700

8700

26300

6100

25800

4200

5000


х/ В тому числі 500 автомобілів з м. Києва.

 

Додаток N 6
до постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР
від 11 серпня 1981 р. N 416

ТИЖНЕВІ ЗАВДАННЯ
по вивезенню цукрових буряків з полів колгоспів, радгоспів та інших державних господарств на бурякоприймальні пункти

/наростаючим підсумком в тис. тонн/

Області

У вересні до

У жовтні до

14

21

28

5

12

19

26

31

Вінницька

1100

1770

3260

4780

6320

7420

8030

8100

Волинська

150

350

570

790

1010

1170

1240

1270

Дніпропетровська

40

60

230

390

550

630

665

675

Житомирська

190

270

560

870

1180

1360

1460

1500

Івано-Франківська

90

120

280

450

620

720

760

770

Київська

530

840

1600

2390

3210

3710

3990

4050

Кіровоградська

510

770

1450

2140

2830

3290

3540

3580

Львівська

190

350

690

1080

1470

1610

1700

1730

Миколаївська

140

270

490

730

930

1090

1215

1225

Одеська

180

250

560

940

1310

1470

1570

1580

Полтавська

640

1000

1930

2930

3930

4530

4920

4970

Ровенська

190

330

710

1110

1510

1730

1840

1850

Сумська

440

690

1380

2090

2820

3220

3450

3490

Тернопільська

440

740

1860

2760

3660

4200

4490

4520

Харківська

360

590

1200

1850

2450

2800

2980

3000

Хмельницька

610

990

1980

3030

4080

4740

5090

5140

Черкаська

700

1170

2070

3010

3970

4610

4910

4970

Чернівецька

130

220

490

760

1030

1260

1310

1330

Чернігівська

110

180

500

760

980

1150

1240

1250

Всього

6740

10960

21810

32860

43860

50710

54400

55000

В тому числі автомобілями Мінавтотрансу УРСР

/наростаючим підсумком в тис. тонн/

Області

У вересні до

У жовтні до

14

21

28

5

12

19

26

31

Вінницька

650

1000

1850

2700

3600

4220

4570

4600

Волинська

60

130

220

300

380

440

470

480

Дніпропетровська

15

20

70

120

160

190

197

200

Житомирська

100

140

300

460

630

720

780

800

Івано-Франківська

30

40

90

150

200

230

247

250

Київська

280

450

860

1280

1730

2000

2150

2180

Кіровоградська

180

270

500

750

990

1150

1240

1250

Львівська

70

130

240

380

520

570

600

610

Миколаївська

50

100

190

280

350

420

466

470

Одеська

70

100

230

380

540

600

646

650

Полтавська

140

220

420

650

870

1000

1090

1100

Ровенська

70

120

250

390

530

600

646

650

Сумська

110

170

330

510

690

780

845

850

Тернопільська

170

290

720

1070

1420

1630

1740

1750

Харківська

180

280

540

810

1060

1210

1295

1300

Хмельницька

90

150

310

470

630

740

795

800

Черкаська

240

400

710

1030

1360

1560

1630

1650

Чернівецька

50

80

190

310

430

520

545

550

Чернігівська

40

70

200

310

400

470

506

510

Всього

2595

4160

8220

12350

16490

19050

20458

20650

В тому числі автомобілями Держкомсільгосптехніки УРСР

/наростаючим підсумком в тис. тонн/

Області

У вересні до

У жовтні до

14

21

28

5

12

19

26

31

Вінницька

150

250

400

590

780

920

990

1000

Волинська

60

130

210

280

370

420

440

450

Дніпропетровська

10

20

50

80

100

115

128

130

Житомирська

70

90

180

280

370

420

450

460

Івано-Франківська

30

40

70

110

150

160

168

170

Київська

140

200

380

560

750

870

940

950

Кіровоградська

150

210

390

560

740

860

920

930

Львівська

70

120

240

380

520

570

590

600

Миколаївська

50

100

160

240

310

360

396

400

Одеська

80

110

200

320

440

490

516

520

Полтавська

350

550

1000

1500

1980

2240

2425

2450

Ровенська

50

100

210

330

450

520

548

550

Сумська

240

370

730

1110

1500

1710

1830

1850

Тернопільська

90

150

360

540

710

820

875

880

Харківська

120

190

360

520

700

800

845

850

Хмельницька

280

440

850

1300

1750

2020

2185

2200

Черкаська

250

410

710

1100

1400

1600

1680

1700

Чернівецька

60

90

170

260

320

400

415

420

Чернігівська

50

70

180

270

340

400

437

440

Всього

2300

3640

6850

10330

13680

15695

16778

16950

В тому числі автомобілями колгоспів і радгоспів

/наростаючим підсумком в тис. тонн/

Області

У вересні до

У жовтні до

14

21

28

5

12

19

26

31

Вінницька

170

300

600

900

1170

1370

1485

1500

Волинська

30

80

120

180

225

270

285

290

Дніпропетровська

15

20

100

170

260

285

292

295

Житомирська

20

40

80

130

180

220

230

240

Івано-Франківська

30

40

110

170

240

290

297

300

Київська

70

120

220

340

450

520

560

570

Кіровоградська

100

170

320

470

620

730

795

800

Львівська

41

80

170

260

350

380

415

420

Миколаївська

40

70

140

210

270

310

353

355

Одеська

30

40

130

240

330

380

408

410

Полтавська

130

200

460

700

950

1110

1210

1220

Ровенська

50

80

190

300

410

470

498

500

Сумська

50

80

180

260

350

410

435

440

Тернопільська

120

200

540

790

1050

1200

1285

1290

Харківська

40

90

240

430

570

650

695

700

Хмельницька

150

260

550

850

1140

1330

1420

1440

Черкаська

200

340

610

820

1130

1340

1455

1470

Чернівецька

10

30

90

130

200

250

255

260

Чернігівська

20

40

120

180

240

280

297

300

Всього

1315

2280

4970

7530

10135

11795

12670

12800

В тому числі автомобілями спеціального призначення

/наростаючим підсумком в тис. тонн/

Області

У вересні до

У жовтні до

14

21

28

5

12

19

26

31

Вінницька

100

160

300

440

580

690

740

750

Кіровоградська

70

100

200

300

400

460

490

500

Сумська

30

50

100

150

200

230

245

250

Тернопільська

50

80

200

300

400

460

495

500

Хмельницька

70

100

190

290

400

460

495

500

Всього

320

490

990

1480

1980

2300

2465

2500

В тому числі автомобілями, залученими з народного господарства

/наростаючим підсумком в тис. тонн/

Області

У вересні до

У жовтні до

14

21

28

5

12

19

26

31

Вінницька

30

60

110

150

190

220

245

250

Волинська

-

10

20

30

35

40

45

50

Дніпропетровська

-

-

10

20

30

40

48

50

Івано-Франківська

-

-

10

20

30

40

48

50

Київська

40

70

140

210

280

320

340

350

Кіровоградська

10

20

40

60

80

90

95

100

Львівська

10

20

40

60

80

90

95

100

Полтавська

20

30

50

80

130

180

195

200

Ровенська

20

30

60

90

120

140

148

150

Сумська

10

20

40

60

80

90

95

100

Тернопільська

10

20

40

60

80

90

95

100

Харківська

20

30

60

90

120

140

145

150

Хмельницька

20

40

80

120

160

190

195

200

Черкаська

10

20

40

60

80

110

145

150

Чернівецька

10

20

40

60

80

90

95

100

Всього

210

390

780

1170

1575

1870

2029

2100

 

Додаток N 7
до постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР
від 11 серпня 1981 р. N 416

ЗАВДАННЯ
по виділенню автомобілів Мінавтотрансу УРСР для вивезення цукрових буряків в інших областях

Області, яким встановлюється завдання

Обсяг перевезень
/тис. тонн/

Виділяється автомобілів
/штук в тритонному обчисленні/

Області, в яких будуть працювати автомобілі

Строк прибуття автомобілів на місце роботи до

Ворошиловградська

810

1200

Вінницька

8 вересня

Донецька

1430

2100

8 вересня

Запорізька

480

700

15 вересня

Херсонська

400

600

15 вересня

Разом

3120

4600

 

 

м. Київ

500

800

Київська

15 вересня

Дніпропетровська

520

800

Кіровоградська

15 вересня

Закарпатська

380

600

Тернопільська

15 вересня

Івано-Франківська

210

400

Львівська

410

700

Разом

1000

1700

 

 

Кримська

560

800

Черкаська

8 вересня

Всього

5700

8700

 

 

Автомобілі направляються в бурякосіючі області на період до 5 листопада.

 

Додаток N 8
до постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР
від 11 серпня 1981 р. N 416

ЗАВДАННЯ
по виділенню автомобілів Держкомсільгосптехніки УРСР для вивезення цукрових буряків в інших областях

Області, яким встановлюється завдання

Обсяг перевезень
/тис. тонн/

Виділяється автомобілів
/штук в тритонному обчисленні/

Області, в яких будуть працювати автомобілі

Строк прибуття автомобілів на місце роботи до

Дніпропетровська

480

700

Полтавська

8 вересня

Запорізька

660

1000

8 вересня

Разом

1140

1700

 

 

Ворошиловградська

380

700

Сумська

8 вересня

Донецька

540

1000

8 вересня

Разом

920

1700

 

 

Закарпатська

190

350

Хмельницька

15 вересня

Івано-Франківська

250

450

15 вересня

Кримська

560

1000

15 вересня

Разом

1000

1800

 

 

Херсонська

550

900

Черкаська

8 вересня

Всього

3610

6100

 

 

Автомобілі направляються в бурякосіючі області на період до 5 листопада.

 

Додаток N 9
до постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР
від 11 серпня 1981 р. N 416

ЗАВДАННЯ
по виділенню цукровим заводам вантажних автомобілів-самоскидів для перевезення буряків з кагатів на переробку

/штук в тритонному обчисленні/

Області

Кількість

Вінницька

500

Волинська

50

Дніпропетровська

10

Житомирська

80

Івано-Франківська

60

Київська

280

Кіровоградська

70

Львівська

100

Миколаївська

10

Одеська

30

Полтавська

250

Ровенська

60

Сумська

300

Тернопільська

210

Харківська

90

Хмельницька

170

Черкаська

320

Чернівецька

20

Чернігівська

90

Всього

2700

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали