ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПОСТАНОВА

10.06.2011 р.

Справа N 2а-13750/09/0170/19


Окружний адміністративний суд Автономної Республіки Крим у складі: головуючого - судді Кузнякової С. Ю., при секретарі - Устіновій І. В. (за участю представника позивача ОСОБА_2, представника відповідачів Сидоренка О. В.) розглянув у відкритому судовому засіданні адміністративну справу за позовом ОСОБА_4 до Верховної Ради АР Крим, Голови Верховної Ради АР Крим Константинова Володимира Андрійовича про визнання незаконними та скасування рішень, про зобов'язання вчинити певні дії та стягнення.

Суть спору: ОСОБА_4 звернулася до Окружного адміністративного суду АР Крим з адміністративним позовом, з урахуванням уточнень від 03.06.2011 року, до відповідачів та просить про визнання протиправним та скасування Рішення Верховної Ради Автономної Республіки Крим "Про ОСОБА_4." N 1367-5/09 від 29.09.2009 р.; про визнання протиправним та скасування розпорядження Голови Верховної Ради N 63-д від 29.09.2009 р. "Про звільнення ОСОБА_4."; про зобов'язання Верховної Ради Автономної Республіки Крим скасувати у трудовій книжці ОСОБА_4 запис під номером 25 "Звільнена у зв'язку з достроковим припиненням повноважень відповідно до статті 59 Регламенту Верховної Ради Автономної Республіки Крим"; про визнання період з 30.09.2009 року по 21.03.2010 року включно вимушеним прогулом ОСОБА_4; про стягнення з Верховної Ради Автономної Республіки Крим на користь ОСОБА_4 середній заробіток за період вимушеного прогулу з 30.09.2009 року по 21.03.2010 року.

Ухвалами Окружного адміністративного суду від 10.06.2011 року замінено первинного відповідача - Голову Верховної Ради АР Крим Гриценка Анатолія Павловича на належного відповідача - Голову Верховної Ради АР Крим Константинова Володимира Андрійовича та залишено без розгляду адміністративний позов ОСОБА_4 до Верховної Ради АР Крим, Голови Верховної Ради АР Крим Константинова Володимира Андрійовича у частині визнання протиправним та скасування розпорядження Голови Верховної Ради N 63-д від 29.09.2009 р. "Про звільнення ОСОБА_4.".

У судовому засіданні 10.06.2011 року після замінення первинного відповідача - Голови Верховної Ради АР Крим Гриценка Анатолія Павловича на належного відповідача - Голову Верховної Ради АР Крим Константинова Володимира Андрійовича представники позивача та відповідачів наполягали на продовжені розгляду справи на підставі залучених до неї документів.

На момент розгляду справи 10.06.2011 року представник позивача просив визнати протиправним та скасувати Рішення Верховної Ради Автономної Республіки Крим "Про ОСОБА_4." N 1367-5/09 від 29.09.2009 р., зобов'язати Верховну Раду Автономної Республіки Крим скасувати у трудовій книжці ОСОБА_4 запис під номером 25 "Звільнена у зв'язку з достроковим припиненням повноважень відповідно до статті 59 Регламенту Верховної Ради Автономної Республіки Крим"; визнати період з 30.09.2009 року по 21.03.2010 року включно вимушеним прогулом ОСОБА_4 та стягнути з Верховної Ради Автономної Республіки Крим на користь ОСОБА_4 середній заробіток за період вимушеного прогулу з 30.09.2009 року по 21.03.2010 року. Позовні вимоги мотивовані тим, що рішення про дострокове припинення повноважень ОСОБА_4 є незаконним, оскільки прийняте відповідачем на підставі нормативно-правового акта у редакції, яка не вступила в силу на час прийняття рішення про звільнення. До того ж 19.03.2010 р. ОСОБА_4 була обрана головою постійної комісії Верховної ради АР Крим з соціальних питань, охорони здоров'я та справ ветеранів, яку вона обіймала до звільнення. Тобто є усі підстави вважати період з 30.09.2009 року по 22.03.2010 року періодом вимушеного прогулу позивача і відновлення її порушеного права можливе шляхом скасування запису про звільнення 29.09.2009 року та визнання періоду до 21.03.2010 року включно періодом вимушеного прогулу,  стягненню з відповідача середнього заробітоку за час вимушеного прогулу з 30.09.2009 року по 21.03.2010 року.

Представник відповідачів проти позову заперечував, посилаючись на те, що оскаржуване рішення прийнято ВР АР Крим на підставі, в межах повноважень та у спосіб, визначений Конституцією і законами України, нормативно-правовими актами ВР АР Крим та без порушення прав та охоронюваних законом інтересів позивача, а тому просив суд відмовити у задоволенні позовних вимог у повному обсязі.

Розглянувши матеріали справи, дослідивши докази, надані сторонами, всебічно і повно з'ясувавши всі фактичні обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги, об'єктивно оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, суд встановив:

29 вересня 2009 року Верховною Радою АР Крим відповідно до ст. 59 Регламенту Верховної Ради АР Крим було прийнято рішення N 1367-5/09 "Про ОСОБА_4", яким було достроково звільнено позивача з посади голови Постійної комісії Верховної Ради АР Крим з соціальних питань, охорони здоров'я та у справах ветеранів. Зазначене рішення вводилось в дію з моменту прийняття.

Оцінюючи правомірність дій відповідача, суд керувався критеріями, закріпленими у частині 3 статті 2 КАС України, які певною мірою відображають принципи адміністративної процедури, які повинні дотримуватися при реалізації дискреційних повноважень владного суб'єкта.

Відповідно до частини 3 статті 2 КАС України у справах щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності суб'єктів владних повноважень адміністративні суди перевіряють, чи прийняті (вчинені) вони: 1) на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України; 2) з використанням повноваження з метою, з якою це повноваження надано; 3) обґрунтовано, тобто з урахуванням усіх обставин, що мають значення для прийняття рішення (вчинення дії); 4) безсторонньо (неупереджено); 5) добросовісно; 6) розсудливо; 7) з дотриманням принципу рівності перед законом, запобігаючи несправедливій дискримінації; 8) пропорційно, зокрема з дотриманням необхідного балансу між будь-якими несприятливими наслідками для прав, свобод та інтересів особи і цілями, на досягнення яких спрямоване це рішення (дія); 9) з урахуванням права особи на участь у процесі прийняття рішення; 10) своєчасно, тобто протягом розумного строку.

Стаття 19 Конституції України зобов'язує орган влади діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, передбачені Конституцією та законами України.

Отже "на підставі" означає, що суб'єкт владних повноважень повинний бути утворений у порядку, визначеному Конституцією та законами України та зобов'язаний діяти на виконання закону, за умов та обставин, визначених ним.

"У межах повноважень" означає, що суб'єкт владних повноважень повинен вчиняти дії, не виходячи за межі прав та обов'язків, встановлених законами.

"У спосіб" означає, що суб'єкт владних повноважень зобов'язаний дотримуватися встановленої законом процедури вчинення дії, і повинен обирати лише встановлені законом способи правомірної поведінки при реалізації своїх владних повноважень.

Суд з'ясовує, чи використане повноваження, надане суб'єкту владних повноважень, з належною метою; обґрунтовано, тобто вчинено через вмотивовані дії; безсторонньо, тобто без проявлення неупередженості до особи, стосовно якої вчинюється дія; добросовісно, тобто щиро, правдиво, чесно; розсудливо, тобто доцільно з точки зору законів логіки і загальноприйнятих моральних стандартів; з дотриманням принципу рівності перед законом, запобігаючи несправедливій дискримінації, тобто з рівним ставленням до осіб; пропорційно та адекватно; досягнення розумного балансу між публічними інтересами та інтересами конкретної особи.

Ст. 134 Конституції України (із змінами та доповненнями) встановлено, що Автономна Республіка Крим є невід'ємною складовою частиною України і в межах повноважень, визначених Конституцією України, вирішує питання, віднесені до її відання.

Ст. 135 Конституції України (із змінами та доповненнями) передбачено, що Автономна Республіка Крим має Конституцію Автономної Республіки Крим, яку приймає Верховна Рада Автономної Республіки Крим та затверджує Верховна Рада України не менш як половиною від конституційного складу Верховної Ради України

Нормативно-правові акти Верховної Ради Автономної Республіки Крим та рішення Ради міністрів Автономної Республіки Крим не можуть суперечити Конституції і законам України та приймаються відповідно до Конституції України, законів України, актів Президента України і Кабінету Міністрів України та на їх виконання

Відповідно до ст. 136 Конституції України представницьким органом Автономної Республіки Крим є Верховна Рада Автономної Республіки Крим. Верховна Рада Автономної Республіки Крим у межах своїх повноважень приймає рішення та постанови, які є обов'язковими до виконання в Автономній Республіці Крим. Повноваження, порядок формування і діяльності Верховної Ради Автономної Республіки Крим визначаються Конституцією України та законами України, нормативно-правовими актами Верховної Ради Автономної Республіки Крим з питань, віднесених до її компетенції.

Повноваження, порядок організації і діяльності Верховної Ради Автономної Республіки Крим визначено Законом України 10.02.98 р. N 90/98-ВР "Про Верховну Раду Автономної Республіки Крим".

Статтею 1 Закону України "Про Верховну Раду Автономної Республіки Крим" встановлено, що представницьким органом Автономної Республіки Крим є Верховна Рада Автономної Республіки Крим, яка здійснює свої повноваження на підставі Конституції України і законів України, Конституції Автономної Республіки Крим і нормативно-правових актів Автономної Республіки Крим з метою сприяння реалізації прав та інтересів населення автономії та вирішенню питань життєдіяльності регіону.

Згідно з ст. 9 Закону України "Про Верховну Раду Автономної Республіки Крим" Верховна Рада Автономної Республіки Крим затверджує регламент Верховної Ради Автономної Республіки Крим.

Відповідно до п. п. 1, 18 ч. 2 ст. 26 Конституції Автономної Республіки Крим до компетенції Верховної Ради Автономної Республіки Крим відноситься:

- прийняття нормативно-правових актів, внесення в установленому порядку змін і доповнень до них, роз'яснення порядку їх застосування; визначення порядку і забезпечення контролю за виконанням Конституції Автономної Республіки Крим і нормативно-правових актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим в межах її компетенції;

- затвердження Регламенту Верховної Ради Автономної Республіки Крим, внесення змін і доповнень до нього.

Аналіз зазначеного вище свідчить про те, що Верховна Рада Автономної Республіки Крим є представницьким органом Автономної Республіки Крим, у межах своїх повноважень приймає рішення та постанови, які є обов'язковими до виконання в АР Крим, у тому числі наділена повноваженнями щодо затвердження Регламенту Верховної Ради Автономної Республіки Крим, внесення до нього змін і доповнень.

Відповідно до ч. 2 ст. 27 Конституції Автономної Республіки Крим Верховна Рада Автономної Республіки Крим щодо питань, які мають нормативно-правовий характер, приймає постанови. З питань організаційно-розпорядчого характеру Верховна Рада Автономної Республіки Крим приймає рішення.

З матеріалів справи вбачається, що 26.05.2006 року на підставі Рішення ВР АР Крим від 19.05.2006 року N 16-5/06 (а. с. 33, 129) та розпорядження від 26.05.2006 року N 16-д (а. с. 76, 129) депутат Верховної ради АР Крим ОСОБА_4 була прийнята на посаду голови Постійної комісії ВР АР Крим з соціальних питань і охорони здоров'я на строк повноважень ВР АР Крим.

25 вересня 2009 року за вхідним N 1135/30-10 на підставі пункту 4 частини 1 статті 59 Регламенту Верховної Ради АР Крим було внесено проект подання голови ВР АР Крим Гриценко А. П. про дострокове звільнення з посади голови Постійної комісії Верховної Ради АР Крим з соціальних питань і охорони здоров'я і справ ветеранів ОСОБА_4.

Згідно пояснювальної записки до цього подання даний проект підготовлений відповідно до ст. 59 Регламенту Верховної Ради АР Крим, яка визначає порядок та підстави дострокового звільнення з посади голів постійної комісії Верховної Ради АР Крим.

Проект було направлено до постійної комісії Верховної Ради Автономної Республіки Крим, юридичного управління Секретаріату Верховної Ради Автономної Республіки Крим для попереднього розгляду, вивчення і надання пропозицій, зауважень та висновків.

Згідно юридичного висновку N 06/05-06/3588 від 29.09.2009 року по проекту рішення Верховної Ради Автономної Республіки Крим "Про ОСОБА_4." було вказано, що чинною редакцією статті 59 Регламенту Верховної Ради АР Крим не передбачено дострокове звільнення від посади голови постійної комісії ВР за поданням Голови ВР АР Крим (а. с. 133).

29.09.2009 р. пунктом 1 постанови Верховної Ради АР Крим "Про внесення змін до Регламенту Верховної Ради АР Крим" N 1364-05/09 від 29.09.2009 р., прийнятою на позачерговому пленарному засіданні 8 сесії, було внесено зміни до Регламенту Верховної Ради АР Крим, прийнятого Верховною Радою АР Крим 30.06.98 р. за N 109 p-II, зокрема, до частини 1 статті 59 Регламенту Верховної Ради АР Крим було внесено пункт 4 "за поданням Голови Верховної Ради Автономної Республіки Крим". Пунктом 2 вищенаведеної Постанови було встановлено, що Постанова вводиться в дію з моменту прийняття.

Згідно порядку денного позачергових пленарних засідань Верховної Ради Автономної Республіки Крим від 29 вересня 2009 року пункт 2 порядку денного склали організаційні питання, серед яких було і рішення Верховної Ради Автономної Республіки Крим "Про ОСОБА_4", "Про обрання голів постійних комісій Верховної Ради АР Крим" та "Про внесення змін до Рішення Верховної Ради АР Крим від 19 травня 2006 року N 22-5/06 "Про утворення Президії Верховної Ради АР Крим".

Вказані вище рішення пакетно були прийняті на позачерговому пленарному засіданні Верховної Ради Автономної Республіки Крим 29.09.2009 р.

Судом встановлено, що позивача було достроково звільнено з посади голови постійної комісії Верховної Ради АР Крим з соціальних питань і охорони здоров'я на строк повноважень ВР АР Крим на підставі п. 4 частини 1 статті 59 Регламенту Верховної Ради АР Крим, яка була внесена до Регламенту Верховної Ради АР Крим пунктом 1 постанови Верховної Ради АР Крим "Про внесення змін до Регламенту Верховної Ради АР Крим" N 1364-05/09 від 29.09.2009 р.

Постановою Окружного адміністративного суду АР Крим від 18.11.2010 року по справі N 2а-13747/09/8/0170 залишено без змін ухвалою Севастопольського апеляційного адміністративного суду від 16.03.2011 року адміністративний позов ОСОБА_4, депутата Верховної Ради АР Крим ОСОБА_8, депутата Верховної Ради АР Крим ОСОБА_9 до Верховної Ради АР Крим, Голови Верховної Ради АР Крим Гриценко Анатолія Павловича про визнання незаконною та скасування постанови Верховної Ради АР Крим "Про внесення змін у Регламент Верховної Ради АР Крим" N 1364-5/09 від 29.09.2009 року було задоволено у повному обсязі, визнано незаконним та нечинним п. 2 Постанови Верховної Ради АР Крим "Про внесення змін у Регламент Верховної Ради АР Крим" N 1364-5/09 від 29.09.2009 р.

Частиною 1 статті 72 КАС України встановлено, що обставини, встановлені судовим рішенням в адміністративній, цивільній або господарській справі, що набрало законної сили, не доказуються при розгляді інших справ, у яких беруть участь ті самі особи або особа, щодо якої встановлено ці обставини.

У постанові Окружного адміністративного суду АР Крим від 18.11.2010 року по справі N 2а-13747/09/8/0170 судом встановлено, що постанова Верховної Ради АР Крим "Про внесення змін до Регламенту Верховної Ради Автономної Республіки Крим" N 1364-5/09 від 29.09.2009 р., в тому числі в частині другій, є такою, що встановлює загальні правила поведінки для необмеженого кола осіб і на невизначений період часу; за характером і змістом врегульованих нею питань і правових наслідків її може бути застосовано більше одного разу, а тому є нормативно-правовим актом.

Суд зазначає, що поняття нормативно-правового акта визначено Порядком державної реєстрації нормативно-правових актів у Міністерстві юстиції України та скасування рішення про державну реєстрацію нормативно-правових актів, затвердженим наказом Міністерства юстиції України від 12.04.2005 р. N 34/5 та зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 12.04.2005 р. за N 381/10661 (далі - Порядок N 34). Нормативно-правовий акт, відповідно до положень цього Порядку - це офіційний письмовий документ, прийнятий уповноваженим на це суб'єктом нормотворення у визначеній законодавством формі та за встановленою законодавством процедурою, спрямований на регулювання суспільних відносин, що містить норми права, має неперсоніфікований характер і розрахований на неодноразове застосування.

Постанова Верховної Ради АР Крим "Про внесення змін до Регламенту Верховної Ради АР Крим" N 1364-5/09 від 29.09.2009 р. є офіційним письмовим документом, прийнятим уповноваженим на це суб'єктом нормотворення - Верховною Радою АРК, у визначеній законодавством формі, тобто у вигляді постанови, та за встановленою законодавством процедурою, визначеною Регламентом ВР АРК, спрямований на регулювання суспільних відносин, що містить норми права, має неперсоніфікований характер, є обов'язковим для виконання і розрахований на неодноразове застосування. Тобто суд зазначає, що за всіма критеріями, встановленими для нормативно-правових актів, Постанова Верховної Ради АР Крим "Про внесення змін до Регламенту Верховної Ради АР Крим" N 1364-5/09 від 29.09.2009 р. є нормативно-правовим актом.

Судом встановлено, що Постановою Верховної Ради Автономної Республіки Крим N 471-2/99 від 21.04.99 р. було затверджено Положення про порядок опублікування та набрання чинності нормативно-правових актів Верховної ради АРК та Ради Міністрів АРК (далі - Положення N 471).

Відповідно до абз. 3 п. 6 Положення N 471 Постанови Верховної Ради Автономної Республіки Крим вступають у дію на всій території Автономної Республіки Крим через 10 днів з дня їх опублікування в газеті "Кримські ізвестія" або з моменту їх опублікування в Збірнику нормативно-правових актів Автономної Республіки Крим, якщо інший термін вступу в силу не встановлено зазначеними актами.

П. 2 Постанови Верховної Ради АР Крим "Про внесення змін до Регламенту Верховної Ради АР Крим" N 1364-05/09 від 29.09.2009 р. було встановлено порядок введення її в дію, а саме зазначено, що постанова вводиться в дію з моменту прийняття.

Постановою Окружного адміністративного суду АР Крим від 18.11.2010 року по справі N 2а-13747/09/8/0170 Постанову Верховної Ради АР Крим "Про внесення змін до Регламенту Верховної Ради АР Крим" N 1364-05/09 від 29.09.2009 р. в частині прийняття п. 2 було віднесено до нікчемних нормативно-правових актів, оскільки його нечинність настала з моменту прийняття оскаржуваного пункту, у зв'язку із чим п. 2 такої постанови підлягає визнанню нечинним саме з моменту прийняття цієї постанови ВР АРК.

Таким чином, суд зазначає, що пункт 2 Постанови Верховної Ради АР Крим "Про внесення змін до Регламенту Верховної Ради Автономної Республіки Крим" N 1364-05/09 від 29.09.2009 р., яким вказане рішення вводилося в дію з моменту його прийняття, був незаконним та нечинним.

Враховуючи вищевказане, положення пункту 1 Постанови Верховної Ради АР Крим "Про внесення змін до Регламенту Верховної Ради Автономної Республіки Крим" N 1364-05/09 від 29.09.2009 р. набрали чинності згідно загального порядку, встановленого Постановою Верховної Ради Автономної Республіки Крим N 471-2/99 від 21.04.99 р., тобто через 10 днів з дня їх опублікування в газеті "Кримські ізвестія" або з моменту їх опублікування в Збірнику нормативно-правових актів Автономної Республіки Крим.

Постанова Верховної Ради АР Крим "Про внесення змін до Регламенту Верховної Ради АР Крим" N 1364-05/09 від 29.09.2009 р. була опублікована в газеті "Кримські ізвестія" 3 жовтня 2009 р. N 186 (4386) та Збірнику нормативно-правових актів АРК, 2009, N 9, ст. 686, таким чином, вказана постанова набрала чинності 14 жовтня 2009 року.

Отже, достроково звільнити позивача з посади за пунктом 4 частини першої статті 59 Регламенту Верховної Ради АР Крим можливо було лише з 14 жовтня 2009 року, оскільки саме з цього дня набрали чинності зміни до Регламенту Верховної Ради АР Крим.

На підставі зазначеного вище, суд дійшов висновку, що позовні вимого про визнання протиправним та скасування рішення Верховної Ради Автономної Республіки Крим "Про ОСОБА_4." N 1367-5/09 від 29.09.2009 р. підлягають задоволенню.

Що стосується вимоги позивача про зобов'язання Верховної Ради Автономної Республіки Крим скасувати у трудовій книжці ОСОБА_4 запис під номером 25 "Звільнена у зв'язку з достроковим припиненням повноважень відповідно до статті 59 Регламенту Верховної Ради Автономної Республіки Крим", то суд вважає її передчасною та такою, що не підлягає задоволенню, оскільки пунктом 2.4 Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженої наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України, Міністерства соціального захисту населення України від 29 липня 1993 року N 58, встановлено, що всі записи в трудовій книжці про прийняття на роботу, переведення на іншу постійну роботу або звільнення, а також про нагороди та заохочення вносяться власником або уповноваженим ним органом після видання наказу (розпорядження), але не пізніше тижневого строку, а в разі звільнення - у день звільнення і повинні точно відповідати тексту наказу (розпорядження). Згідно з вимогами чинного законодавства обрання та звільнення з посади голови постійної комісії Верховної Ради АРК відбувається на підставі відповідного рішення Верховної Ради АР Крим, але до публічної служби голова допускається на підставі відповідного розпорядження Голови Верховної Ради АР Крим. Матеріали справи свідчать про те, що запис N 25 у трудовій книжці позивача зроблений на підставі Рішення Верховної Ради АР Крим N 1367-5/09 від 29.09.2009 р. та Розпорядження N 63-д від 29.09.2009 р., яке на час розгляду справи не скасовано або визнано нечинним в порядку, передбаченому чинним законодавством.

Відповідно до ч. 2 ст. 2 КАС України до адміністративних судів можуть бути оскаржені будь-які рішення, дії чи бездіяльність суб'єктів владних повноважень, крім випадків, коли щодо таких рішень, дій чи бездіяльності Конституцією або законами України встановлено інший порядок судового провадження.

Згідно зі ст. 3 КАСУ справою адміністративної юрисдикції є переданий на вирішення адміністративного суду публічно-правовий спір, у якому хоча б однією зі сторін є орган виконавчої влади, який здійснює владні управлінські функції на основі законодавства, суб'єктом владних повноважень є орган державної влади, орган місцевого самоврядування, їхня посадова особа чи службова особа, інший суб'єкт при здійсненні ними владних управлінських функцій на основі законодавства, у тому числі на виконання делегованих повноважень.

Аналіз зазначеного вище свідчить про те, що до компетенції адміністративних судів не віднесено встановлення будь-якого факту, внаслідок чого відсутні підстави для задоволення позовних вимог щодо визнання періоду з 30.09.2009 року по 21.03.2010 року включно вимушеним прогулом ОСОБА_4.

Оскільки вимоги про стягнення з Верховної Ради Автономної Республіки Крим на користь ОСОБА_4 середній заробіток за період вимушеного прогулу з 30.09.2009 року по 21.03.2010 року є похідними від вимог про визнання періоду з 30.09.2009 року по 21.03.2010 року включно вимушеним прогулом ОСОБА_4, суд не знаходить підстав для їх задоволення.

Враховуючи викладене, суд знаходить позов ОСОБА_4 доведеним у частині вимог про визнання протиправним та скасування Рішення Верховної Ради Автономної Республіки Крим "Про ОСОБА_4." N 1367-5/09 від 29.09.2009 р., які і підлягають задоволенню.

Під час судового засідання, яке відбулось 10.06.2011 р., були оголошені вступна та резолютивна частини постанови. Відповідно до ст. 163 КАСУ постанову складено 15.06.2011 р.

Керуючись ст. ст. 94, 160 - 163 КАС України, суд постановив:

1. Позов задовольнити частково.

2. Визнати протиправним та скасувати Рішення Верховної Ради Автономної Республіки Крим "Про ОСОБА_4" N 1367-5/09 від 29.09.2009 р.

3. В решті позовних вимог відмовити.

4. Стягнути з Державного бюджету України на користь ОСОБА_4 3,40 грн. судових витрат.

Постанова набирає законної сили через 10 днів з дня її проголошення. Якщо проголошено вступну та резолютивну частину постанови або справу розглянуто у порядку письмового провадження, постанова набирає законної сили через 10 днів з дня її отримання у разі неподання апеляційної скарги.

У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті апеляційного провадження або набрання законної сили рішенням за наслідками апеляційного провадження.

Апеляційна скарга подається до Севастопольського апеляційного адміністративного суду через Окружний адміністративний суд Автономної Республіки Крим протягом 10 днів з дня проголошення. У разі проголошення вступної та резолютивної частини постанови або розгляду справи у порядку письмового провадження апеляційна скарга подається протягом 10 днів з дня отримання.

Копія апеляційної скарги одночасно надсилається особою, яка її подає, до Севастопольського апеляційного адміністративного суду.

 

Суддя

С. Ю. Кузнякова

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали