ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 28.03.2012 р. N 221-од

Про Основні напрямки розвитку житлового будівництва в області на 2012 рік

Відповідно до Закону України "Про запобігання впливу світової фінансової кризи на розвиток будівельної галузі та житлового будівництва" та плану заходів на 2012 рік щодо реалізації Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2015 року, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 7 грудня 2011 р. N 1237-р (План N 1237-р), з метою забезпечення реалізації державної політики у галузі житлового будівництва в області:

1. Затвердити Основні напрямки розвитку житлового будівництва в області на 2012 рік (далі - Основні напрямки), що додаються.

2. Районним державним адміністраціям, виконкому Тернопільської міської ради спільно з органами місцевого самоврядування:

1) вжити заходів щодо забезпечення виконання планових показників житлового будівництва у 2012 році;

2) про проведену роботу інформувати управління містобудування та архітектури облдержадміністрації до 20 травня, 20 серпня та 20 листопада 2012 року.

3. Управлінню містобудування та архітектури облдержадміністрації забезпечити координацію за ходом реалізації Основних напрямків та інформувати обласну державну адміністрацію і в установленому порядку Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України до 25 травня, 25 серпня та 25 листопада 2012 року.

4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого заступника голови обласної державної адміністрації Головача М. Й.

 

Голова
обласної державної адміністрації

В. А. Хоптян


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Тернопільської обласної державної адміністрації
28.03.2012 N 221-од


ОСНОВНІ НАПРЯМКИ
розвитку житлового будівництва в області на 2012 рік

Основні напрямки розроблено відповідно до плану заходів на 2012 рік щодо реалізації Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2015 року, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 7 грудня 2011 р. N 1237-р (План N 1237-р), з врахуванням положень Закону України "Про запобігання впливу світової фінансової кризи на розвиток будівельної галузі та житлового будівництва".

Указом Президента України від 8 листопада 2007 року N 1077/2007 "Про заходи щодо будівництва доступного житла в Україні та поліпшення забезпечення громадян житлом" визначено один із провідних напрямів реалізації конституційного права громадян України на житло шляхом будівництва за державної підтримки доступного недорогого житла, яке спроможні придбати громадяни з невисоким рівнем доходів, що потребують поліпшення житлових умов.

Постановою Кабінету Міністрів України від 11 листопада 2009 р. N 1249 затверджено Державну цільову соціально-економічну програму будівництва (придбання) доступного житла на 2010 - 2017 роки, якою передбачається підвищення рівня забезпечення громадян, що потребують поліпшення житлових умов відповідно до законодавства, житлом шляхом удосконалення існуючого та запровадження нового ефективного фінансово-інвестиційного механізму державної підтримки будівництва (придбання) доступного житла.

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 11 листопада 2009 р. N 1249 "Про затвердження Державної цільової соціально-економічної програми будівництва (придбання) доступного житла на 2010 - 2017 роки" рішенням Тернопільської обласної ради від 20 серпня 2010 року N 1031 затверджено цільову програму будівництва (придбання) доступного житла в Тернопільській області на 2010 - 2017 роки.

Основні напрямки розроблено відповідно до показників проекту програми соціально-економічного та культурного розвитку області на 2012 рік.

РОЗДІЛ I.
Аналіз стану житлового будівництва в області

Програмою розвитку житлового будівництва на 2011 рік передбачалося збудувати 200 тис. кв. метрів загальної площі нового житла. Ще близько 130 тис. кв. метрів планувалося ввести згідно з Тимчасовим порядком прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом приватних житлових будинків садибного типу, дачних та садових будинків з господарськими спорудами і будівлями, споруджених без дозволу на виконання будівельних робіт (далі - Тимчасовий порядок), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 9 вересня 2009 р. N 1035. Фактично введено в експлуатацію у минулому році всього 288,6 тис. кв. метрів, що складає 87 % до запланованого та 100,1 % до фактично введеного у 2010 році (3,1 % від загального обсягу по Україні).

Слід зазначити, що у загальному обсязі введеного в експлуатацію у 2011 році житла, значну частку складає житло, збудоване у попередні роки і здане відповідно до названого Тимчасового порядку.

Лідерами в житловому будівництві серед районів є Тернопільський, де у 2011 році збудовано 64,4 тис. кв. метрів житла, Чортківський - 25,4 тис. кв. метрів, Кременецький - 9,3 тис. кв. метрів, Бережанський - 9,1 тис. кв. метрів, Заліщицький райони - 9,1 тис. кв. метрів та Підволочиський - 8 тис. кв. метрів. У місті Тернополі збудовано 132,6 тис кв. метрів житла, що становить 46 % від загального обсягу. Питома вага обласного центру у загальному обсязі введеного житла продовжує збільшуватися.

У структурі введеного в експлуатацію у 2011 році житла 122,4 тис. кв. метрів, або 65,7 % - індивідуальні житлові будинки. У сільській місцевості збудовано 64,8 тис кв. метрів житла або 22,5 % від загального обсягу.

За рахунок бюджетних коштів не введено в експлуатацію жодної квартири. У 2011 році в основному велося завершення будівництва житлових будинків. Будівельний заділ практично не проводився, що неминуче приведе до зниження обсягів будівництва житла у найближчі роки.

Результати аналізу показують, що в житловому будівництві у повній мірі дається в знаки вплив світової фінансової кризи, внаслідок чого практично було припинено кредитування житла, особливо іпотечне.

Іншим стримуючим фактором у збільшенні обсягів будівництва житла є його висока вартість. Сьогодні переважна більшість населення позбавлена можливості самостійно покращувати житлові умови. Аналіз будівельного заділу об'єктів житлового будівництва свідчить про те, що в області є потенціал на найближчі роки будувати по 300 - 400 тис. кв. метрів житла щороку. Проте, без вжиття термінових, дієвих заходів щодо підтримки будівництва житла доступного широким верствам населення, цю галузь чекає криза. Ресурс споживачів комерційного житла вичерпується і буде становити у майбутньому незначну частку без тенденції до її суттєвого збільшення.

Опосередкована вартість спорудження житла для Тернопільської області станом на 1 січня 2012 року встановленанаказом Мінрегіону України від 10.02.2012 N 52 (Наказ N 52) у розмірі 4558 гривень/кв. метр загальної площі (на 2012 рік цей показник по Україні становить 4862 гривень/кв. метр).

Займаючи сьоме місце в державі щодо обсягів будівництва житла на душу населення, в області складною залишається ситуація щодо забезпечення житлом соціально-незахищених та пільгових категорій населення. Упродовж 2000 - 2006 років в Україні за рахунок державного фонду щорічно одержували житло 1,3 - 1,6 % сімей та одинаків. У 2007 році по Україні цей показник становив 1,6 %, а по області - 0,46 %; у 2008 році відповідно - 1,4 % та 0,3 %; у 2009 році відповідно - 1,4 % та 0,2 %; у 2010 році відповідно - 0,9 % та 0,2 %. Як видно, в області обсяги будівництва державного житла в 4 - 5 разів менші ніж по Україні.

Станом на 1 січня 2012 року у черзі на покращення житлових умов в області перебуває 18599 сімей та одинаків. Із названої категорії протягом минулого року за рахунок державного фонду покращили свої житлові умови лише 5 сімей або 0,02 % від загальної кількості черговиків.

Забезпечення житлом окремих категорій громадян здійснюється відповідно до спеціальних програм житлового будівництва за рахунок коштів бюджетів усіх рівнів.

Спеціальна програма

Стан реалізації

Державне пільгове кредитування індивідуальних сільських забудовників за програмою "Власний дім"
Указ Президента України від 27.03.98 N 222/1998 "Про заходи щодо підтримки індивідуального житлового будівництва на селі"Розпорядження голови облдержадміністрації від 10.12.2010 N 1003 "Про затвердження обласної програми житлового будівництва на селі на 2011 - 2015 роки "Власний дім"

На кредитування індивідуального житлового будівництва на селі у 2011 році освоєно 1766,7 тис. гривень, у т. ч. за рахунок коштів державного бюджету - 1054,7 тис. гривень, місцевого бюджету - 712 тис. гривень (на будівництво та добудову приватного житла кошти отримали 64 сім'ї).

Державна програма забезпечення молоді житлом на 2002 - 2012 роки
Постанова Кабінету Міністрів України від 29.07.2002 N 1089 "Про затвердження Державної програми забезпечення молоді житлом на 2002 - 2012 роки".
Рішення обласної ради від 02.07.2003 N 132 "Про обласну програму молодіжного житлового кредитування на будівництво (реконструкцію) житла на 2003 - 2012 роки"

На кредитування молодіжного житлового будівництва у 2011 році освоєно 2370 тис. гривень інвестицій.

Чорнобильська будівельна програма
Закон України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи"

У 2011 році кошти для реалізації Чорнобильської програми не надходили.

Реконструкція житлових будинків перших масових серій
Постанова Кабінету Міністрів України від 14 травня 1999 р. N 820 "Про заходи щодо реконструкції житлових будинків перших масових серій", Закон України "Про комплексну реконструкцію кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду"

Проведено обстеження кварталів застарілого житлового фонду у м. Тернополі, складено реєстр будинків. Фінансування заходів за програмами у 2011 році не проводилося.

Будівництво соціального житла
Закон України "Про житловий фонд соціального призначення"

Будівництво за програмою не проводилося.

Будівництво доступного житла
Закон України "Про запобігання впливу світової фінансової кризи на розвиток будівельної галузі та житлового будівництва".

Рішенням Тернопільської обласної ради від 20 серпня 2010 року N 1031 затверджено цільову програму будівництва (придбання) доступного житла в Тернопільській області на 2010 - 2017 роки.
Проведено резервування земельних ділянок, призначених для будівництва доступного житла.


Протягом минулого року в області проведено інвентаризацію об'єктів незавершеного житлового будівництва, складено перелік об'єктів з високим ступенем будівельної готовності, які можуть бути добудовані за державної підтримки та складено реєстр за встановленою формою.

З метою організації виконання цільової програми будівництва (придбання) доступного житла в Тернопільській області на 2010 - 2017 роки, розпорядженням голови облдержадміністрації від 6 вересня 2010 року N 678 райдержадміністраціям, міським та селищним радам рекомендовано провести роботу щодо виконання заходів програми будівництва доступного житла в області, в частині визначення і резервування земельних ділянок, призначених для будівництва доступного житла та визначення обсягу коштів для забезпечення цих ділянок інженерно-транспортною інфраструктурою.

Станом на 01.01.2012 року у цілому в області виділено та зарезервовано 24 земельних ділянки площею близько 9,31 га.

РОЗДІЛ II.
Напрямки та показники розвитку житлового будівництва в області на 2012 рік

Житлова проблема сьогодні є однією із найгостріших соціальних проблем в Україні і зокрема в області.

Вирішення цієї проблеми може бути розв'язано за умови:

- вжиття дієвих заходів щодо здешевлення вартості будівництва житла шляхом забезпечення відрахування учасниками будівництва житла коштів на розвиток соціальної інфраструктури у розмірі, що не перевищує граничний розмір, встановлений законодавством та звільнення від таких відрахувань учасників будівництва доступного та соціального житла;

- забезпечення прозорості процедур надання земельних ділянок для житлового будівництва та спрощення дозвільних процедур при будівництві житла;

- звільнення від сплати податку на додану вартість з будівництва усіх категорій житла;

- надання адресної державної підтримки громадянам на будівництво житла.

Незадовільний стан забезпечення житлом пільгових та соціально незахищених категорій громадян вимагає вжиття заходів щодо створення сприятливих умов для залучення широких верств населення до житлового будівництва шляхом солідарної участі громадян та держави.

Введення загальної площі житла за 2000 - 2011 роки

 

2000

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Введено загальної площі житла за рахунок усіх джерел фінансування
тис. кв. метрів

148,6

245,2

204,3

304,1

304,4

146,2

288,3

288,6

у % до попереднього року

131,5

126,6

83,3

148,8

101,1

48

197,2

100,1

К-ть населення,
тис. осіб

1152,7

1116,3

1108,9

1102,1

1095,4

1070

1084,1

1084,1

К-ть введеного житла на 1 тис. осіб,
кв. метрів

128,9

220

184

276

278

137

266

266


Наявні потужності будівельних організацій області достатні для нарощування обсягів будівництва житла у найближчі роки.

У той же час, діючі потужності підприємств будівельної індустрії та промисловості будівельних матеріалів області вже недостатні за окремими показниками для забезпечення житлового будівництва основними будівельними матеріалами, виробами і конструкціями. Ця галузь вимагає значної модернізації з метою нарощування обсягів випуску будівельних матеріалів, розширення їх асортименту та підвищення якості продукції. Найбільше це стосується модернізації виробничих потужностей щодо випуску керамічної цегли та створення нових підприємств з виробництва будівельної кераміки, покрівельних та теплоізоляційних матеріалів

Головним напрямком житлового будівництва у 2012 році повинно бути збільшення обсягів будівництва доступного широким верствам населення житла. Для цього необхідно запровадити дієвий механізм реалізації законів України "Про запобігання впливу світової фінансової кризи на розвиток будівельної галузі та житлового будівництва", "Про житловий фонд соціального призначення", "Про комплексну реконструкцію кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду", інших законодавчих та нормативних актів, спрямованих на будівництво доступного житла, створення фондів житла для тимчасового проживання.

1. Основними напрямками житлового будівництва в області у 2012 році передбачається

- Введення в експлуатацію 250 тис. кв. метрів нового житла, що складає 117,4 % відносно 2011 року;

- введення в експлуатацію 105 тис. кв. метрів житла, збудованого у попередні роки, яке буде вводитися відповідно до пункту 9 розділу "Прикінцеві положення" Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" (Закон N 3038-VI);

- будівництво житла за рахунок коштів населення - 105 тис. кв. метрів загальної площі, за кошти підприємств, установ та організацій - 145 тис. кв. метрів;

- будівництво житла для громадян, які потребують соціального захисту з боку держави і створення відповідних умов для молодих сімей, сільських жителів, військовослужбовців та інших;

- завершення раніше призупиненого будівництва житла;

- підвищення рівня використання потужностей підприємств будівельної індустрії та промисловості будівельних матеріалів;

- розвиток ринку житла.

(Обсяги введення в експлуатацію житла, фактичні і прогнозні та фінансування житлового будівництва, наведені нижче у таблицях 1 - 8).

Таблиця 1

Дані про квартирний облік та надання житла населенню Тернопільської області станом на 1 січня 2012 року

Кількість сімей та одинаків, які перебували на квартирному обліку на кінець 2010 року

Кількість сімей та одинаків, які одержали житло та поліпшили свої житлові умови у 2010 році

Кількість сімей та одинаків

% до кількості тих, що перебували у черзі на кінець попереднього року

1

2

3

18599

5

0,02


Таблиця 2

Показники обсягів введення в експлуатацію житла на 2012 рік у Тернопільській області за джерелами фінансування

Роки

Одиниця виміру

Всього

в тому числі за рахунок коштів

Державного бюджету

Місцевих бюджетів

Поза-
бюджетних коштів на іпотечне та інші види кредиту-
вання

Насе-
лення

Підпри-
ємств, установ та організацій

Всього

у тому числі кредиту-
вання

Всього

у тому числі кредиту-
вання

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2012

тис. кв. м

250,0*

-

-

 

 

-

105,0

145,0

Питома вага до загального обсягу введення житла за рахунок усіх джерел фінансування, %

100

-

-

-

-

-

42

58

Темп до попереднього року, %

117,4

-

-

-

-

-

117

118

2011

тис. кв. м

212,9**

-

-

-

-

-

89,9

123,0Примітка: * обсяги введення житла без врахування житла, що буде вводитися в експлуатацію відповідно до пункту 9 розділу "Прикінцеві положення" Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" (Закон N 3038-VI).

** обсяги введення житла без врахування житла, введеного в експлуатацію відповідно до Тимчасового порядку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 9 вересня 2009 р. N 1035.

Таблиця 3

Показники обсягів введення в експлуатацію житла на 2012 рік у Тернопільській області за характерами будівництва

Роки

Всього тис. кв. м

За характером будівництва (тис. кв. м)

Нове будівництво

Розширення

Реконструкція

Всього

у тому числі завершення припинених будівництвом або законсервованих

Всього

у тому числі реконструкція житлових будинків перших масових серій

1

2

3

4

5

6

7

2012

250

234

-

5,0

11,0

-

Темп до попереднього року, %

117,4

117,0

-

125,0

123,6

-


Таблиця 4

Показники обсягів введення в експлуатацію житла на 2012 рік у Тернопільській області у містах та сільській місцевості

Роки

Всього
тис. кв. м

у тому числі (тис. кв. м)

у містах

у сільській місцевості

1

2

3

4

2012

250

180

70

Темп до попереднього року, %

117,4

108,4

149,3


Таблиця 5

Показники обсягів введення в експлуатацію житла* на 2012 рік у Тернопільській області за спеціальними державними житловими програмами

(за рахунок усіх джерел фінансування)

 

Всього за програмами
тис. кв. м

у тому числі (тис. кв. м)

Комплексна програма забезпечення житлом військовослужбовців та членів їх сімей (постанова КМУ від 29.11.99 N 2166)

Програма забезпечення житлом військовослужбовців, звільнених у запас або відставку (постанова КМУ від 29.01.99 N 114)

Державна програма забезпечення молоді житлом

Регіональна програма індивідуального житлового будівництва у сільській місцевості (за програмою "Власний дім")

Забезпечення житлом громадян, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

Будівництво доступного житла

Будівництво соціального житла

Створення фондів житла для тимчасового проживання

Створення маневреного житлового фонду

Держа-
вний бюд-
жет

Місце-
вий бюд-
жет

Інші дже-
рела

Держа-
вний бюд-
жет

Місце-
вий бюд-
жет

Інші дже-
рела

Держа-
вний бюд-
жет

Місце-
вий бюд-
жет

Інші дже-
рела

Держа-
вний бюд-
жет

Місце-
вий бюд-
жет

Інші дже-
рела

Держа-
вний бюд-
жет

Місце-
вий бюд-
жет

Інші дже-
рела

Держа-
вний бюд-
жет

Місце-
вий бюд-
жет

Інші дже-
рела

Держа-
вний бюд-
жет

Місце-
вий бюд-
жет

Інші дже-
рела

Держа-
вний бюд-
жет

Місце-
вий бюд-
жет

Інші дже-
рела

Держа-
вний бюд-
жет

Місце-
вий бюд-
жет

Інші дже-
рела

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

2012

15,822

-

-

-

-

-

-

0,610

0,187

-

1,4

1,0

-

-

-

-

2,847

0,940

8,838

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Темп до попе-
ред-
нього року, %

-

-

-

-

-

-

-

х

х

х

-

-

-

-

-

-

х

х

х

-

-

-

-

-

-

-

-

-Примітка: * будівництво, придбання (в т. ч. на умовах пайової участі).

Таблиця 6

Інформація про діючі у 2012 році спеціальні регіональні програми

N
з/п

Назва прог-
рами

Дата та N рішення про затверд-
ження програми

Термін дії прог-
рами

Планові обсяги фінан-
суван-
ня на період дії прог-
рами
кв. м/
тис. грн.

Виконання програми по роках (за період дії програми)

Планові показники

Результати дії програми

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

фінан-
суван-
ня
(тис. грн.)

отри-
мано жит-
ла
(тис. кв. м/
квар-
тир)

фінан-
суван-
ня
(тис. грн.)

отри-
мано жит-
ла
(тис. кв. м/
квар-
тир)

фінан-
суван-
ня
(тис. грн.)

отри-
мано жит-
ла
(тис. кв. м/
квар-
тир)

фінан-
суван-
ня
(тис. грн.)

отри-
мано жит-
ла
(тис. кв. м/
квар-
тир)

фінан-
суван-
ня
(тис. грн.)

отри-
мано жит-
ла
(тис. кв. м/
квар-
тир)

фінан-
суван-
ня
(тис. грн.)

отри-
мано жит-
ла
(тис. кв. м/
квар-
тир)

фінан-
суван-
ня
(тис. грн.)

отри-
мано жит-
ла
(тис. кв. м/
квар-
тир)

фінан-
суван-
ня
(тис. грн.)

отри-
мано жит-
ла
(тис. кв. м/
квар-
тир)

фінан-
суван-
ня
(тис. грн.)

отри-
мано жит-
ла
(тис. кв. м/
квар-
тир)

фінан-
суван-
ня
(тис. грн.)

отри-
мано жит-
ла
(тис. кв. м/
квар-
тир)

про-
фінан-
совано всього
(тис. грн.)

отри-
мано житла
всього (тис. кв. м)

1.

Прог-
рама розвитку моло-
діжного житло-
вого кредиту-
вання на будів-
ництво (рекон-
струк-
цію) житла у Терно-
пільській області на 2003 - 2012 роки

Рішення обласної ради від 2 липня 2003 року N 132

до 2012 року

95700/
104471,4

2170,5

2,588/
39

3631,5

0,850/
10

3109,7

0,647/
8

3068,17

5,018/
62

2412,23

0,863/
11

2635,69

1,606/
21

613,0

0,707

6273

1,883

2370

-

710,6

0,187/
3

26283,79

14,162

2.

Обласна прог-
рама індиві-
дуаль-
ного житло-
вого будів-
ництва на селі на 2011 - 2015 роки "Влас-
ний дім"

Розпор. голови облдерж-
адмініс-
трації від 10.12.2010 року N 1003

до 2015 року

-/
63890

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1766,7

-

10580

-

1766,7

-


Таблиця 7

Показники обсягів інвестицій у житлові будівлі на 2012 рік у Тернопільській області за джерелами фінансування*

 

Всього, млн. грн.

у тому числі за рахунок коштів (млн. грн.)

Держав-
ного бюджету

Місце-
вих бюдже-
тів

Власних коштів підприємств та організацій

Кредитів банків та інших позик

Інозем-
них інвесто-
рів

Вітчизня-
них інвес-
тицій-
них компаній, фондів, тощо

Населе-
ння на будівни-
цтво власних квартир

Населе-
ння на індиві-
дуальне житлове будів-
ництво

Інших дже-
рел

всього

з них амортиза-
ційних відраху-
вань

всього

з них

кредитів інозем-
них банків

іпотечного кредитування

всього

з нього іпотеч-
ного креди-
тування насе-
лення на будів-
ництво власних квартир

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

2012

750,0

10

1

2

-

 

-

-

-

-

-

315

352

70**

Темп до попереднього року, %

107*

100*

100*

40*

-

х

-

х

х

-

-

121*

88*

292*Примітка: * інформація наведена у порівнянні до планових обсягів інвестицій у 2011 році.

** 70 млн. гривень - кошти підприємств, організацій, установ та фізичних осіб - підприємців (інформація наведена у порівнянні до планових обсягів інвестицій у 2011 році).

Таблиця 8

План-графік введення у 2012 році об'єктів житлового будівництва в експлуатацію по Тернопільській області

N
з/п

Замовник будівництва (назва)

Найменування об'єкта, місцезнаходження

Характеристика будинку

Початок будів-
ництва
(дата)

Будіве-
льна готов-
ність
(%)

Запланована дата здачі в експлуатацію (квартал)

Загальна кошторисна вартість будівництва (тис. грн.)

Джерела фінансування та об'єми
(тис. грн.)

Кількість квартир

Загальна площа (кв. м)

держа-
вний бюджет

місце-
вий бюджет

кошти громадян

інших коштів

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

I Розділ. Перелік об'єктів житлового будівництва

1.

ОК "Цукровар"

Розташування житлових будинків по вул. Микулинецька в м. Тернопіль

4

863,8

2004

100

Декларації ТП 14212002620 від 06.01.2012 р. та ТП 14212010519 від 19.01.2012 р.

11000,0

 

 

11000,0

 

2.

ПП Липка

Будівництво багатоквартирного житлового будинку (I-ша черга) по вул. Лісова в м. Бучач Бучацького району

44

3868,0

2008

100

Декларація ТП 14312019381 від 07.02.2012 р.

17859,0

 

 

17859,0

 

3.

ПП "Поділля"

Побутово-оздоровчий комплекс з надбудовою і прибудовою житлових приміщень по вул. Енергетична в смт В. Березовиця Тернопільського району

23

1288,0

2008

100

Декларація ТП 14312004831 від 12.01.2012 р.

3780,0

 

 

3780,0

 

4.

СПД ФО Герасимович В. О.

Багатоквартирний житловий будинок по вул. Б. Харчука, 19 у м. Кременець Кременецького району

12

866,8

2008

100

II

2380,0

 

 

2380,0

 

5.

ТзОВ "СПМК-520"

Багатоквартирний житловий будинок з вбудованими приміщеннями громадського призначення по вул. Галицька, 7 в м. Тернопіль

42

2853,7

2007

85

IV

9691,7

 

 

7391,0

 

6.

ПП "Укрбудінвест-
плюс"

Багатоквартирний житловий будинок з вбудовано-прибудованими приміщеннями приборства по вул. Микулинецька, 42-б в смт В. Березовиця Тернопільського району

32

2564,1

2007

95

IV

6570,0

 

 

5916,0

 

7.

ПП "Укрбудінвест-
плюс"

Багатоквартирний житловий будинок з вбудовано-прибудованими приміщеннями громадського призначення по вул. Микулинецька, 42-в в смт В. Березовиця Тернопільського району

13

935,8

2008

95

IV

4530,0

 

 

3627,0

 

8.

ПП "МЖК"

Багатоквартирний житловий будинок по вул. 15 Квітня в м. Тернопіль

36

2717,7

2010

64

IV

11302,0

 

 

6250,0

 

9.

ТОВ "Борщів-
агробудсервіс"

Багатоквартирний житловий будинок по вул. С. Петлюри, 30 у м. Борщів Борщівського району

10

844,0

2005

98

II

1702,0

 

 

1582,0

 

10.

КП Фірма "Тернопіль-
будінвест-
замовник"

Багатоквартирний житловий будинок, бульвар Д. Галицького в м. Тернопіль

120

10178,1

2008

92

II

39850,0

 

 

36662,0

 

11.

ОК ЖБК "Юності, 1" (ПП "ТФ "Будівельник")

Багатоквартирний житловий будинок по вул. Юності в м. Тернопіль

72

5617,4

2007

95

II

34920,0

 

 

31430,0

 

12.

ОК ЖБК "Стадникової, 9" (СПД ФО Макогін О. В., ПП "ТФ "Будівельник")

Багатоквартирний житловий будинок по вул. Стадникової, 9 в м. Тернопіль

54

3758,0

2009

85

IV

18220,0

 

 

13670,0

 

13.

ОК ЖБК "Головацького, 3-А" (ПП "ТФ "Будівельник")

Багатоквартирний житловий будинок по вул. Головацького, 3 в м. Тернопіль

88

5822,0

2007

67

IV

11500,0

 

 

6740,0

 

14.

ОК ЖБК "Довженка, 8-а" (ПП "ТФ "Будівельник")

Багатоквартирний житловий будинок з вбудованими та окремими критими автостоянками по вул. Довженка, 8-а (блок А) в м. Тернопіль

100

5614,0

2007

65

IV

24750,0

 

 

12850,0

 

15.

СК "Олімпія" (ПП "ТФ "Будівельник")

Багатоквартирний житловий будинок з вбудованими та окремими критими автостоянками по вул. Довженка, 8-а (блок Б) в м. Тернопіль

100

5614,0

2007

35

IV

24750,0

 

 

6508,0

 

16.

ПП Драган В. Л. (ПП "ТФ "Будівельник")

Два дванадцятиквартирних житлових будинки по вул. Івасюка у м. Збараж Збаразького району

24

1758,6

2009

71

III

6720,0

 

 

4704,0

 

17.

ВАТ "Чортківський Агромаш"

Багатоквартирний житловий будинок по вул. Січинського, 9 у м. Чортків Чортківського району

80

4507,0

1990

100

II

13000,0

 

 

 

13000,0

18.

УМВС України в Тернопільській області

Багатоквартирний житловий будинок з вбудовано-
прибудованими приміщеннями громадського призначення по вул. С. Стадникової, 40-а в м. Тернопіль

63

4440,0

2006

90

III

36000,0

5607,0

 

 

27913,0

19.

Борщівська міська рада

Житловий будинок по вул. Січових Стрільців, 28-а у м. Борщів Борщівського району

36

2100,0

1992

95

III

9600,0

 

 

 

8900,0

20.

КП фірма "Тернопіль-
будінвест-
замовник"

Багатоквартирний житловий будинок з вбудовано-
прибудованими приміщеннями громадського призначення по вул. Шептицького в м. Тернопіль

60

4340,0

2007

90

II

28100,0

 

 

27800,0

 

21.

УКБ Тернопільської облдерж-
адміністрації

72- квартирний житловий будинок з гуртожитком на 116 місць та блоком обслуговування по вул. Винниченка, 4 в м. Тернопіль

72

5421,0

2000

98

II

29800,0

6990,0

 

22810,0

 

22.

ТзОВ "Куличівка"

Житловий будинок по вул. 107-ї Кременецької дивізії, 30-б у м. Кременець Кременецького району

20

1287,0

2010

60

IV

3400,0

 

 

1900,0

 

23.

Монастири-
ський райагробуд

Житловий будинок по вул. Сонячна у м. Монастириськ Монастириського району

24

919,0

1990

96

II

3240,0

 

 

 

2940,0

24.

ВАТ "Велико-
березовицький комбінат "Будіндустрія"

Багатоквартирний житловий будинок, Тернопільський район, смт В. Березовиця, вул. Микулинецька, пр. 8

29

2438,0

2010

63

IV

8627,0

 

 

5435,0

 

25.

ВАТ "Тернопіль-
головпостач"

Багатоквартирний житловий будинок, Тернопільський район, смт В. Березовиця, вул. Зелена, 46

86

5843,0

2007

77

III

17835,0

 

 

13733,0

 

26.

Кооператив "Стріла"

Багатоквартирний житловий будинок, Тернопільський район, смт В. Березовиця, вул. Зелена, 44

86

5854,0

2008

65

IV

19690,0

 

 

12800,0

 

27.

СП "Гарант-Дім"

Багатоквартирний житловий будинок, Тернопільський район, смт В. Березовиця, вул. Енергетична, 28-а

56

3508,0

2009

80

III

8200,0

 

 

6561,0

 

28.

Кооператив "Молодіжний"

Житловий будинок, Тернопільський район, с. Великий Глибочок, вул. Грушевського, 9

18

1160,0

2008

99

II

5100,0

 

 

5040,0

 

29.

ТОВ "Житло"

Багатоквартирний житловий будинок з приміщеннями громадського призначення по вул. Коновальця в м. Тернопіль

74

4800,0

2007

58

IV

27427,8

 

 

13427,0

 

30.

ТОВ "Житло"

Багатоквартирний житловий будинок з приміщеннями громадського призначення по вул. Тарнавського в м. Тернопіль

74

4800,0

2007

79

III

20400,0

 

 

14700,0

 

31.

ТОВ "ВВС-Буд"

Багатоквартирний житловий будинок з вбудовано-
прибудованими приміщеннями громадського призначення та окремо розташованими гаражами по вул. Гайовій, 8 в м. Тернопіль

72

4687,0

2007

45

IV

15013,0

 

 

6156,0

 

32.

ТОВ "Теркон-Буд"

Багатоквартирний житловий будинок з офісами по вул. Чернівецькій в м. Тернопіль

36

2328,0

2007

85

III

11793,0

 

 

4954,0

 

33.

ВАТ "Тернопільське АТП-16154"

Багатоквартирний житловий будинок з вбудовано-
прибудованими торгівельними та громадськими приміщеннями і окремо розташованими гаражами по вул. Гайова, 8 в м. Тернопіль

72

4280,0

2008

80

III

17500,0

 

 

12236,0

 

34.

Гр. Лега М. В.

Будівництво 8 зблокованих котеджів з вбудованими стоянками для автомобілів по вул. Новий Світ, 29 в м. Тернопіль

8

2160,0

2008

85

III

8553,0

 

 

6843,0

 

35.

ПП "Продекспорт"

Багатоквартирний житловий будинок з вбудовано-
прибудованим магазином по вул. Братів Бойчуків - 15 Квітня в м. Тернопіль

24

1910,0

2006

95

II

6305,0

 

 

5605,0

 

36.

СК ЖБК "Прибудова Корольова, 10" (ПП "ТФ "Будівельник")

Багатоквартирний житловий будинок з вбудованими стоянками для автомобілів приблокованої до новозбудованої групи блокованих житлових будинків по вул. Корольова, 10-а в м. Тернопіль

20

1369,0

2008

80

IV

6430,0

 

 

4500,0

 

37.

ЖБК "Корольова, 3"

Багатоквартирний житловий будинок з вбудованими стоянками для автомобілів по вул. Корольова, 5 (блок А) Тернопільський район, с. Байківці

198

12659,0

2008

98

IV

34900,0

 

 

34202,0

 

38.

ТОВ "Сервер"

Житловий будинок по пр. С. Бандери, 45-а в м. Тернопіль

18

1360,0

2008

90

IV

2812,0

 

 

1153,0

 

39.

ПП "Інвест-Буд 2000"

Багатоквартирний житловий будинок з вбудованими автостоянками по вул. Квітовій в м. Тернопіль

16

1350,0

2007

70

III

5244,0

 

 

3944,0

 

40.

ПП "Забара"

Багатоквартирний житловий будинок по вул. У. Самчука - бічній в м. Тернопіль

15

1150,0

2003

96

II

1287,0

 

 

987,0

 

41.

ОК ТІЗ "Бригада"

Розташування групи зблокованих житлових будинків по вул. Микулинецькій в м. Тернопіль

12

2160,0

2009

50

IV

6912,0

 

 

2400,0

 

42.

СК ЖБК "Львівська, 1"

Багатоквартирний житловий будинок по вул. Львівській в м. Тернопіль

120

9283,0

2010

71

IV

41770,0

 

 

29656,0

 

43.

ТОВ "Добробуд"

Багатоквартирний житловий будинок з вбудовано-
прибудованими стоянками автотранспорту по вул. Овочева в м. Тернопіль

72

4275,0

2007

69

IV

22740,0

 

 

14100,0

 

 

 

 

 

155552,0

 

 

 

 

 

 

 

 


Показники розвитку житлового будівництва в області на 2012 рік

Показники

Одиниця виміру

2010 рік виконання

2011 рік

2012 рік

програма

підсумки

підсумки

% виконання

програма

% до підсумків 2011 року

Капітальне будівництво, інвестиційна та зовнішньоекономічна діяльність

Загальна сума інвестицій на будівництво житла за рахунок усіх джерел фінансування

млн. грн.

745,7

700,0

600 очік.

-

85,7

750,0

125

у т. ч. за рахунок бюджетних коштів

млн. грн.

3,1

10,0

10,0 очік.

-

100

10,0

100

Загальна площа житла введеного за рахунок усіх джерел фінансування

тис. кв. м

288,3

200,0

288,6*

212,9**

144,3

***
250,0

117,4

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Тернопіль

тис. кв. м

100,4

85,0

132,6

122,1

156,0

120,0

98,3

Бережанський район

тис. кв. м

12,5

6,1

9,1

4,5

149,2

6,0

133,3

Борщівський район

тис. кв. м

5,5

6,0

5,0

3,1

83,3

2,0

66,7

Бучацький район

тис. кв. м

5,7

4,5

3,0

1,2

66,7

1,5

125,0

Гусятинський район

тис. кв. м

5,6

3,7

2,8

1,2

75,7

2,5

208,3

Заліщицький район

тис. кв. м

6,8

6,0

9,1

6,6

151,7

2,0

30,3

Збаразький район

тис. кв. м

4,2

2,3

5,4

2,6

234,8

2,2

84,6

Зборівський район

тис. кв. м

3,2

1,5

1,1

0,1

73,3

1,0

10 р.

Козівський район

тис. кв. м

10,5

2,5

5,1

0,2

204,0

1,8

9 р.

Кременецький район

тис. кв. м

22,5

25,5

9,3

5,8

36,5

2,0

34,5

Лановецький район

тис. кв. м

3,3

2,8

2,4

1,3

85,7

2,8

215,4

Монастириський район

тис. кв. м

2,8

2,3

1,0

0,1

43,5

1,7

17 р.

Підволочиський район

тис. кв. м

5,7

3,1

8,0

6,3

258,1

5,0

79,4

Підгаєцький район

тис. кв. м

1,9

1,5

0,5

0,1

33,3

1,5

15 р.

Теребовлянський район

тис. кв. м

14,7

8,2

4,4

2,9

53,7

2,0

69,0

Тернопільський район

тис. кв. м

62,9

31,0

64,4

39,1

207,7

75,0

191,8

Чортківський район

тис. кв. м

18,8

7,0

25,4

15,7

362,9

20,0

127,4

Шумський район

тис. кв. м

1,3

1,0

0

0

х

1,0

хПримітка:

* обсяги введення житла з врахування житла, введеного в експлуатацію відповідно до Тимчасового порядку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 9 вересня 2009 р. N 1035.

** обсяги введення житла без врахування житла, введеного в експлуатацію відповідно до Тимчасового порядку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 9 вересня 2009 р. N 1035.

*** обсяги введення житла без врахування житла, яке буде вводитися відповідно допункту 9 розділу "Прикінцеві положення" Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" (Закон N 3038-VI).

2. Механізм реалізації Основних напрямків

Відповідно до чинного законодавства Основні напрямки реалізуються райдержадміністраціями та їх структурними підрозділами, проектними та будівельними підприємствами, організаціями спільно з органами місцевого самоврядування (сільськими, селищними, міськими радами).

Для здійснення будівництва прогнозованих обсягів житла передбачається залучення 750 млн. гривень коштів з різних джерел фінансування, а саме:

- державного бюджету - 10 млн. гривень;

- місцевих бюджетів - 1 млн. гривень;

- населення - 667 млн. гривень;

- підприємств та організацій - 2 млн. гривень;

- інших джерел - 70 млн. гривень.

Фінансування будівництва житла громадянам, які потребують соціального захисту з боку держави, передбачається здійснювати за рахунок державного та місцевого бюджетів, а соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури - за рахунок місцевих бюджетів та кооперування коштів учасників будівництва відповідно до встановлених норм відрахування.

В області у 2012 році для забезпечення житлом окремих категорій громадян планується будівництво житла за спеціальними державними програмами житлового будівництва.

За програмою розвитку молодіжного житлового кредитування на будівництво (реконструкцію) житла планується введення в експлуатацію 797 кв. метрів житла.

За програмою будівництва "Власний дім" потреба в коштах на 2012 рік для надання довгострокових пільгових кредитів індивідуальним сільським забудовникам становить 10580 тис. гривень, в т. ч. за рахунок державного бюджету - 7935 тис. гривень та за рахунок місцевого бюджету - 2645 тис. гривень.

Відповідно до показників Державної цільової соціально-економічної програми будівництва (придбання) доступного житла на 2010 - 2017 роки, з метою забезпечення реалізації державної політики у галузі житлового будівництва в області у 2012 році планується ввести в експлуатацію 12625 кв. метрів житла (202 квартири).

Враховуючи кризові явища в економіці, відповідно до Закону України "Про запобігання впливу світової фінансової кризи на розвиток будівельної галузі та житлового будівництва" у 2012 році передбачається продовження отримання будівельними організаціями та громадянами державної допомоги на завершення будівництва житлових будинків з високим ступенем готовності (більше 50 % та 70 %) шляхом сплати державою 30 відсотків вартості будівництва (придбання) доступного житла.

Передбачається відновлення механізму кредитування будівництва та придбання житла під заставу цього житла (іпотечне кредитування).

Здешевлення вартості житла передбачається здійснити за рахунок завершення розпочатих раніше будівництвом об'єктів багатоквартирного житлового будівництва, яких на території області нараховується близько 100. З переліку названих об'єктів у 2012 році планується завершити будівництво 43 об'єктів загальною площею 155,6 тис. кв. метрів. Решта житла буде введено за рахунок індивідуального житлового будівництва.

3. Очікувані наслідки реалізації Основних напрямків

Внаслідок реалізації Основних напрямків передбачається:

- досягнути прогнозованих обсягів житлового будівництва та нарощування, у зв'язку з цим, обсягів випуску будівельних матеріалів та виробів, скорочення терміну перебування громадян на квартирному обліку та збільшення кількості робочих місць у сфері будівництва, на підприємствах будівельної індустрії і промисловості будівельних матеріалів;

- впровадження у практику житлового будівництва нових соціально-правових засад, фінансово-інвестиційних механізмів із відповідним територіально-містобудівним та архітектурно-технічним забезпеченням з урахуванням реструктуризації будівельної бази, що сприятиме переходу до сучасних форм сталого розвитку населених пунктів, поліпшенню макроекономічних показників розвитку інших галузей народного господарства, зростанню надходжень до державного бюджету;

- вирішити питання щодо фінансування завершення будівництва житлових будинків, які призупинені будівництвом та перебувають на консервації;

- розробити пропозиції щодо співвідношення участі державного і місцевого бюджетів у будівництві соціального житла;

- вдосконалити планування територій, зокрема у частині їх резервування, ефективного використання та надання земельних ділянок для житлового будівництва;

- застосувати різні типи забудови, які передбачають підвищення її щільності, раціональну поверховість відповідно до місцевих умов та різних типів житла, рівня комфорту проживання;

- зменшити вартість будівництва за рахунок удосконалення архітектурно-планувальних рішень, застосування у проектуванні і будівництві ефективних архітектурно-будівельних та інженерних систем житлових будинків на основі сучасних технологій і матеріалів;

- повноцінно використовувати місцеву індустріальну базу та матеріально-сировинні ресурси;

- забезпечити енергозбереження, у тому числі шляхом підвищення теплозахисних якостей житла, за рахунок архітектурно-планувальних і конструктивно-технологічних рішень, організаційно-технічних заходів, енергозберігаючих технологій та обладнання;

- сформувати інститут соціального житла для громадян, які потребують соціального захисту з боку держави, відповідно до законодавства;

- збалансувати розвиток житлового будівництва у містах і сільській місцевості та інженерно-транспортної і соціальної інфраструктур.

РОЗДІЛ III.
Аналіз впливу внутрішніх та зовнішніх чинників на розвиток житлового будівництва у 2012 році

До основних внутрішніх та зовнішніх чинників, що впливають на розвиток житлового будівництва відносяться:

- обмеженість бюджетних асигнувань на житлове будівництво, реконструкцію житлових будинків перших масових серій, будівництво соціального житла та житла для інвалідів;

- низький рівень платоспроможності населення, який не дозволяє вирішувати власні житлові проблеми шляхом будівництва або купівлі житла на вторинному ринку;

- відсутність дієвого механізму диференційованого бюджетного фінансування будівництва житла на засадах солідарної участі держави та громадян, що перебувають на обліку для поліпшення житлових умов, залежно від терміну їх перебування на такому обліку;

- відсутність розвинутих фінансово-кредитних механізмів залучення коштів населення та довгострокових банківських кредитів у житлове будівництво, а також стимулів для вкладання інвестицій у житлове будівництво;

- недостатній розвиток будівельної індустрії, продукція якої на даний час є морально застарілою і не відповідає сучасним вимогам в частині якості та енергозберігаючих технологій.

 

Заступник голови - керівник апарату
обласної державної адміністрації

Ю. В. Желіховський

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали