Додаткова копія: Про основні завдання цивільного захисту Миколаївської області на 2019 рік

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 05.02.2019 р. N 29-р

Про основні завдання цивільного захисту Миколаївської області на 2019 рік

Відповідно до статей 2, 27 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", статті 19 Кодексу цивільного захисту України ( N 5403-VI), розпорядження Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2018 року N 1076-р "Про затвердження плану основних заходів цивільного захисту на 2019 рік" (План N 1076-р):

1. Взяти до відома інформацію про стан цивільного захисту територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту Миколаївської області за 2018 рік (додаток).

2. Затвердити план основних заходів цивільного захисту територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту Миколаївської області на 2019 рік (додається), графік проведення штабних тренувань з органами управління та силами цивільного захисту районних (міських) ланок територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту Миколаївської області на 2019 рік (під керівництвом місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування) (додається) та комплексний план проведення інформаційно-роз'яснювальної роботи та навчання населення Миколаївської області з питань цивільного захисту діям в умовах надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру та правилам безпеки життєдіяльності на 2019 рік (додається).

3. Доручити райдержадміністраціям, керівникам структурних підрозділів облдержадміністрації та запропонувати виконавчим органам міських рад, сільських, селищних, міських рад об'єднаних територіальних громад, керівникам територіальних органів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій та керівникам територіальних спеціалізованих служб цивільного захисту:

1) до 15 лютого 2019 року спланувати підготовку цивільного захисту підпорядкованої ланки, довести до виконавців зміст і строк виконання заходів;

2) звіти про виконання плану основних заходів цивільного захисту територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту Миколаївської області на 2019 рік надавати управлінню з питань надзвичайних ситуацій облдержадміністрації щомісяця до 05 числа наступного місяця, за 2019 рік - до 20 січня 2020 року;

3) пропозиції стосовно планування заходів з підготовки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту Миколаївської області на 2020 рік надати управлінню з питань надзвичайних ситуацій облдержадміністрації до 30 червня 2019 року.

4. Взяти до відома, що забезпечення цивільного захисту населення і територій області від надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру є одним із пріоритетних завдань місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, в тому числі сільських, селищних, міських рад об'єднаних територіальних громад, керівників підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності і підпорядкування.

5. Доручити райдержадміністраціям та запропонувати виконавчим органам міських рад, сільських, селищних, міських рад об'єднаних територіальних громад в установленому чинним законодавством порядку передбачати у відповідних місцевих бюджетах фінансування заходів цивільного захисту.

6. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови облдержадміністрації від 01 лютого 2018 року N 23-р "Про основні завдання цивільного захисту Миколаївської області на 2018 рік" (Розпорядження N 23-р).

7. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови облдержадміністрації Гайдаржи В. В.

 

Перший заступник голови
облдержадміністрації,
виконувач функцій і повноважень
голови облдержадміністрації

В. Бонь

 

Додаток
до розпорядження Миколаївської обласної державної адміністрації
05.02.2019 N 29-р

Інформація
про стан цивільного захисту територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту Миколаївської області за 2018 рік

Заходи та завдання, визначені розпорядженням голови облдержадміністрації від 01 лютого 2018 року N 23-р "Про основні завдання цивільного захисту Миколаївської області на 2018 рік" (Розпорядження N 23-р), в цілому виконано.

Вирішенню питань ефективної реалізації державної політики у сфері цивільного захисту протягом 2018 року сприяла організація та проведення 18 травня 2018 року інструктивно-методичного заняття з членами обласної комісії з питань евакуації Миколаївської області щодо дій у разі виникнення надзвичайної ситуації (далі - НС) на ВП "Южно-Українська АЕС".

З метою покращення організації рятування людей на водних об'єктах області з 15 до 31 травня 2018 року, відповідно до доручення заступника голови облдержадміністрації, здійснювались перевірки місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій щодо стану готовності місць масового відпочинку населення на водних об'єктах області. Місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування визначено місця масового відпочинку людей на воді та створені сезонні рятувальні пости.

Також забезпечено виконання низки інших заходів, а саме:

05 - 07 червня 2018 року відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 року N 981-р (План N 981-р) проведено перевірку якості підготовки з питань навчання діям у надзвичайних ситуаціях у навчальних закладах та навчально-методичних центрах у сфері цивільного захисту в області.

26 червня 2018 року відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 року N 981-р (План N 981-р) проведено тренування органів управління та сил цивільного захисту територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту Миколаївської області щодо дій у разі виникнення надзвичайної ситуації на ВП "Южно-Українська АЕС".

24 - 25 жовтня 2018 року забезпечено організацію та проведення загальнодержавних зборів щодо організації та здійснення заходів цивільного захисту з керівниками підрозділів (працівниками) з питань цивільного захисту місцевих органів виконавчої влади.

У зв'язку з введенням на території області режиму воєнного стану були практично відпрацьовані заходи щодо переведення територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту Миколаївської області з режиму функціонування в мирний час на режим функціонування в особливий період, крім цього:

04 - 05 грудня проведено штабне тренування державного рівня щодо переведення територіальних підсистем єдиної державної системи цивільного захисту з режиму функціонування в мирний час на режим функціонування в особливий період;

19 грудня забезпечено проведення комісійної перевірки ДСНС України щодо стану готовності територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту та її ланок до функціонування в умовах особливого періоду.

Для ефективної реалізації державної політики у сфері захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, з метою своєчасного прийняття рішень керівництвом області та вжиття превентивних заходів щодо поліпшення стану техногенно-екологічної безпеки протягом 2018 року, підготовлено і проведено 15 засідань регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій при Миколаївській облдержадміністрації, з них: 6 - планових та 9 - позапланових, на яких розглянуто 35 питань, з них: 20 - планових та 15 - позапланових.

З початку 2018 року на території Миколаївської області зареєстровано 8 надзвичайних ситуацій: 4 НС природного характеру (2 місцевого рівня та 2 об'єктового рівня), 4 НС техногенного характеру (1 місцевого рівня та 3 об'єктового рівня). У порівнянні з 2017 роком кількість НС зменшилась на 11 відсотків. Внаслідок НС 16 осіб загинуло та 19 осіб постраждало, кількість загиблих збільшилась на 100 %, кількість постраждалих - на 73 %.

Збитки від надзвичайних ситуацій становили 2,029 млн грн, що на 96 % менше ніж у минулому році (2017 рік - 56,926 млн грн).

Крім цього, зареєстровано 296 небезпечних подій (2017 рік - 276 подій), кількість подій збільшилась на 7 %, внаслідок подій загинуло 85 осіб (2017 рік - 89 осіб), ще 300 осіб постраждало (2017 рік - 203 особи), кількість загиблих зменшилась на 4 %, кількість постраждалих зросла на 48 %.

Кількість пожеж в області знизилась на 20 % та становить 2652 пожежі, під час яких загинуло 46 осіб (зменшилось на 28 %), збитки, завдані вогнем, сягають 57 млн 663 тис. грн.

Резервний фонд обласного бюджету у 2018 році становив 33104,3 тис. грн. (0,54 % від видатків загального фонду бюджету).

З резервних фондів місцевих бюджетів області на запобігання виникненню НС та ліквідацію їх наслідків виділено 11029,639 тис. грн.

Створення матеріальних резервів здійснювалось згідно з місцевими цільовими соціальними програми розвитку цивільного захисту та захисту населення і територій від НС, в ході реалізації яких на створення матеріальних резервів з місцевих бюджетів виділено 2649,261 тис. грн, або 87,7 % від запланованих.

За рахунок коштів обласного бюджету поновлено запас пально-мастильних матеріалів регіонального матеріального резерву на 179,0 тис. грн.

Обсяги матеріальних резервів становлять:

регіональний матеріальний резерв - 51,0 % від затверджених номенклатурою норм;

місцеві матеріальні резерви - 73,7 % від затверджених номенклатурами норм.

У 2018 році на запобігання та ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій було використано матеріальних цінностей із запасів місцевих матеріальних резервів на загальну суму 1835,0 тис. грн та з регіонального матеріального резерву - на суму 115,156 тис. грн.

Позитивно проводиться робота щодо створення матеріальних резервів у м. Миколаєві, м. Вознесенську, м. Первомайську, м. Южноукраїнську, Арбузинському, Баштанському, Березанському, Березнегуватському, Братському, Доманівському, Єланецькому, Казанківському, Кривоозерському, Миколаївському, Новобузькому, Новоодеському, Первомайському та Снігурівському районах.

Водночас створено низький рівень запасів місцевих матеріальних резервів у Очаківському та Веселинівському районах.

Підготовка керівного складу, формувань цивільного захисту та навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях були спрямовані на забезпечення тісної взаємодії органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, керівників підприємств, організацій, об'єктів господарювання щодо збільшення охоплення та підвищення ефективності навчання населення діям в умовах можливих НС на території міста, району та суб'єктів господарської діяльності, готовності та оперативності реагування на ці ситуації, реального захисту населення і територій від впливу техногенних і природних факторів, а також терористичних проявів.

З метою підготовки органів управління та сил цивільного захисту Миколаївської територіальної підсистеми ЄДС ЦЗ до дій у випадку виникнення надзвичайних ситуацій у 2018 році проведено 4 командно-штабних навчання регіонального рівня та 7 місцевого рівня.

У 2018 році в містах та районах області організовано та проведено:

102 спеціальних об'єктових навчання;

932 спеціальних об'єктових тренування;

243 об'єктових тренування спеціалізованих служб і формувань цивільного захисту;

1326 протипожежних тренувань;

618 протиаварійних тренувань.

До навчань залучались органи управління, комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій, евакуаційні комісії усіх рівнів, спеціалізовані служби та формування цивільного захисту районів та області. Організаційно-методичне керівництво зазначеними заходами здійснювалось головним управлінням ДСНС України у Миколаївській області та управлінням з питань надзвичайних ситуацій облдержадміністрації.

Відповідно до вимог ст. 65 Кодексу цивільного захисту України ( N 5403-VI), Інструкції з організації перевірок діяльності міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, місцевих державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування щодо виконання вимог законів та інших нормативно-правових актів з питань техногенної та пожежної безпеки, цивільного захисту, затвердженої наказом МВС України від 06.02.2017 N 92 (Наказ N 92), протягом року проведено комплексні перевірки Новоодеської, Березанської, Миколаївської райдержадміністрацій та виконавчого комітету м. Южноукраїнськ, діяльність яких оцінено - "обмежено відповідають вимогам". Також здійснено контрольні перевірки 8 райдержадміністрацій та 5 виконавчих органів міських рад.

Також в перше було проведено перевірки об'єднаних територіальних громад: Березанської селищної ради, Михайлівської, Веснянської та Нечаянської сільських рад, роботу яких оцінено - "не відповідає вимогам".

У 2018 році проведено технічну інвентаризацію 697 захисних споруд з 972 наявних, що становить 72 % від загальної кількості, а саме:

державної власності - 178 споруд;

комунальної власності - 433 споруди;

приватної власності - 86 споруд.

Краще вирішуються питання проведення технічної інвентаризації захисних споруд у м. Южноукраїнську (100 %), Єланецькому (95 %), Врадіївському (93 %), Вознесенському (92 %), Братському (92 %), Новоодеському (86 %), Арбузинському (83 %), Березнегуватському (81 %) районах та м. Вознесенську (78 %) і м. Миколаєві (73 %).

На низькому рівні організовано роботу з проведення технічної інвентаризації захисних споруд у Веселинівському - 52 %, Снігурівському - 53 %, Очаківському районах - 54 %.

Перевірено стан утримання 972 захисних споруд цивільного захисту і за результатами перевірок встановлено, що в області 692 (72 %) захисних споруд "готові" та "обмежено готові" до використання за призначенням, 280 (28 %) - "не готові". Найнижчі показники готовності захисних споруд спостерігаються у таких районах: Очаківському (12 %), Вознесенському (36 %) Березнегуватському (38 %) та в місті Вознесенськ (37 %).

Згідно з Комплексною програмою з розроблення (оновлення) містобудівної документації територій та створення (функціонування) служби містобудівного кадастру Миколаївської області на 2016 - 2020 роки розділи інженерно-технічних заходів цивільного захисту в мирний час та особливий період розроблено та затверджено в Схемі планування території Миколаївської області (внесення змін), в 21 генеральному плані населених пунктів області, в 61 детальному плані територій земельних ділянок.

Для забезпечення безпеки населення, яке проживає біля вибухопожежонебезпечних об'єктів Збройних Сил України, у 2018 році здійснено уточнення розрахунків зон можливого ураження внаслідок вибуху вибухонебезпечних предметів, що зберігаються на складах озброєння військових частин Міністерства оборони України, розташованих на території Миколаївської області, розрахунків щодо евакуації населення із зон можливого ураження та уточнено кількість осіб з інвалідністю, які проживають в зонах можливих надзвичайних ситуацій та розроблено заходи щодо планування їх евакуації.

На території області здійснюють свою виробничу діяльність 19 хімічно-небезпечних об'єктів, які у своїй виробничій діяльності використовують хімічно небезпечні речовини.

В зонах хімічного зараження можуть опинитися 223 населених пункти та населення у кількості 157,008 тис. осіб. Найбільш масштабну зону ураження має траса аміакопроводу Тольятті-Одеса протяжністю 166 км, в зону ураження цього об'єкту потрапляють населені пункти 7 районів, крім того до зони ураження інших хімічно-небезпечних об'єктів потрапляє населення 3 міста обласного значення та 4 райони області.

На території області створено 530 пунктів видачі засобів індивідуального захисту органів дихання, визначено 33 номерні пости, 48 диспетчерських служб з цілодобовим режимом чергування. Наявні пости укомплектовані на 90 % приладами радіаційно-хімічної розвідки, диспетчерські служби - на 100 %. Створено 27 позаштатних розрахунково-аналітичних груп міст та районів області, які укомплектовані необхідним обладнанням на 56 %.

Стан забезпечення засобами індивідуального захисту органів дихання непрацюючого населення (33,610 тис. осіб), яке проживає в прогнозованих зонах хімічного забруднення, становить 13 % (4,760 тис. осіб).

Забезпеченість працівників суб'єктів господарювання та населення в 30-км зоні спостереження навколо ВП "Южно-Українська АЕС" засобами індивідуального захисту органів дихання:

персоналу радіаційно та хімічно небезпечних об'єктів області - 100 %;

працівників підприємств та непрацюючого населення у зоні можливого радіаційного і хімічного забруднення - 69 %;

непрацюючого населення в зоні спостереження - 102 %;

робочих та службовців області, які не входять до складу сил ЦЗ - 89 %.

Накопичення індивідуальних засобів захисту органів дихання для осіб, які входять до територіальних формувань та спеціалізованих служб цивільного захисту, становить 92 %.

Забезпеченість працівників закладів охорони здоров'я області індивідуальними засобами захисту органів дихання становить 60 %.

Лікувальні заклади області згідно з профілем функціонування забезпечені автономними джерелами електропостачання на 100 %. Резерв лікарських засобів, медичних виробів створений на 95 %.

Заклади охорони здоров'я області, що мають ліжковий фонд, утримують резерв медикаментів та лікарських засобів медичного призначення для надання невідкладної медичної допомоги постраждалому населенню на випадок виникнення надзвичайної ситуації.

З метою підвищення рівня безпеки населення і територій від наслідків надзвичайних ситуацій рішенням Миколаївської обласної ради від 21.12.2018 N 15 затверджено Регіональну цільову програму захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2019 - 2023 роки, якою передбачені заходи з проведення реконструкції та модернізації систем централізованого оповіщення.

Протягом 2018 року проведено 5 комплексних перевірок територіальної системи централізованого оповіщення з практичним запуском і подачею сигналу "Увага всім!", 12 перевірок систем оповіщення у містах та районах, 9 радіотренувань в радіомережах ДСНС України. Територіальна система централізованого оповіщення цивільного захисту функціонує та утримується в постійній готовності. Випадків виходу з ладу апаратури оповіщення та несанкціонованого її запуску не зафіксовано. Краще ці питання вирішувались в містах Миколаєві, Первомайську, Южноукраїнську, Березнегуватському, Братському, Веселинівському, Новоодеському та Миколаївському районах.

Проблемним є питання відновлення електросирен на територіях районів та міст області, а саме: у містах Вознесенську і Очакові, Арбузинському, Баштанському, Березанському, Вітовському, Врадіївському, Доманівському, Єланецькому, Казанківському та Первомайському районах.

Відповідно до Переліку потенційно небезпечних об'єктів (далі - ПНО) області, затвердженого рішенням регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій при облдержадміністрації від 19 жовтня 2017 року (протокол N 8), на обліку перебувало 900 ПНО та об'єктів підвищеної небезпеки (далі - ОПН), які зареєстровані в державному реєстрі ПНО (протягом 2018 року направлено на реєстрацію 104 паспорти).

Для 151 ОПН складено плани локалізації, ліквідації аварійних ситуацій та аварій (далі - ПЛАС), що становить 69 % від загальної кількості. Протягом минулого періоду поточного року розроблено та переглянуто 33 ПЛАСи.

За результатами ідентифікацій об'єктів підвищеної небезпеки на території області визначено 171 ОПН, що становить 19 % від загальної кількості ПНО.

Для 77 об'єктів, що становить 45 % від загальної кількості, технічні умови на влаштування автоматизованих систем раннього виявлення НС та оповіщення персоналу, населення у разі їх виникнення погоджені органом державного нагляду у сфері пожежної та техногенної безпеки, у 77 (45 % ОПН) розроблено відповідну проектну документацію, на 56 об'єктах (32 % ОПН) системи змонтовано, прийнято в експлуатацію - на 34 об'єктах (20 % ОПН).

На території Миколаївської області створено двадцять вісім аварійно-рятувальних служб (аварійно-рятувальний загін спеціального призначення головного управління ДСНС України у Миколаївській області, Миколаївський воєнізований гірничорятувальний (аварійно-рятувальний) загін, об'єктова аварійно-рятувальна служба Українського державного підприємства "Укрхімтрансаміак", 25 державних пожежно-рятувальних частин головного управління ДСНС України у Миколаївській області.

Наразі по області аварійно-рятувальними службами обслуговується 216 об'єктів, або 87 % від загальної кількості об'єктів, на яких існує небезпека виникнення надзвичайних ситуацій.

Місцева пожежна охорона на сьогодні складається з 35 підрозділів із загальною чисельністю 205 одиниць особового складу та 39 одиниць техніки (31 одиниця спеціальної техніки і 8 одиниць пристосованої техніки).

Порівняно з 2017 роком на 17 % збільшилась кількість випадків загибелі людей на водних об'єктах області - загинуло 48 осіб. Робота щодо профілактики загибелі людей на водних об'єктах на належному рівні проводиться в містах Первомайську та Южноукраїнську, Братському районі. Зростання кількості загиблих на водних об'єктах спостерігається у 3 районах області: Арбузинському, Березанському, Вознесенському та м. Миколаєві. Невирішеним залишається питання будівництва рятувальної станції у мікрорайоні Намив, м. Миколаєва де кожен рік реєструється значна кількість загиблих на воді.

Навчання керівного складу та фахівців, діяльність яких пов'язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту, у 2018 році проводилось навчально-методичним центром цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Миколаївської області (далі - Центру) відповідно до плану-графіку, затвердженого розпорядженням голови облдержадміністрації від 15.12.2017 N 544-р.

Навчальний процес організовано відповідно до наказу МВС України від 21.10.2014 N 1112 "Про затвердження Положення про організацію навчального процесу з функціонального навчання".

План комплектування виконано на 94 %, пройшли навчання 3116 осіб, з них за державним замовленням 1130 осіб - 100 %, за договорами 1986 осіб - 91 %.

На обласних та м. Миколаєва курсах удосконалення керівних кадрів за 2018 рік пройшли навчання 1994 особи, виконання плану 100 %, з них:

за державним замовленням 876 осіб (100 %), (2017 рік - 839 осіб -100 %);

на договірних умовах 1118 осіб (100 %), (2017 рік - 885 осіб - 88 %).

У закладах середньої, професійно-технічної та дошкільної освіти щороку під час "Дня цивільного захисту" та "Тижня безпеки дитини" проводяться тренування.

В рамках 23-го Всеукраїнського Фестивалю дружин юних пожежних проведено 25 районних, 4 зональних, міський та обласний етапи фестивалю. Створено понад 400 команд юних пожежних, до яких залучено понад 3 тис. дітей із закладів середньої освіти області. Перше місце посіла команда "Палаючі серця" Інгульського району м. Миколаєва.

Щороку серед учнівської молоді проводиться пропаганда професії рятівника та навчання діям в умовах нестандартних та надзвичайних ситуацій і подій через фестиваль "Дружин юних пожежників" та збори-змагання "Школа Безпеки".

В закладах дошкільної освіти щороку, в кінці навчального року, проводиться "Тиждень безпеки дитини".

У травні та листопаді поточного року проведено місячник безпеки життєдіяльності дитини. В усіх закладах освіти проведено тематичні заняття, практичні відпрацювання з евакуації, конкурси, вікторини тощо.

З метою проведення інформування населення та проведення просвітницької роботи у 2018 році розповсюджено близько 21 тис. пам'яток, розміщено 732 статті в друкованих ЗМІ, 6150 публікацій інформаційного та профілактичного характеру розміщено на сторінках Інформаційних агенцій, 1100 сюжетів на телебаченні та 2220 повідомлень у радіоефірі, постійно розміщувались "Рухомі рядки" попереджувального характеру.

Крім цього, виготовлені навчальні матеріали у вигляді соціальної реклами та поліграфічної продукції (пам'яток, буклетів, брошур, тощо) за рахунок коштів субвенції з державного бюджету на соціально-економічну компенсацію ризику населення, яке проживає на території зони спостереження навколо ВП "Южно-Українська АЕС", у обсязі 31200 пам'яток, буклетів та 500 календарів.

Через районні газети та радіотрансляційну мережу проводилось висвітлення правил пожежної безпеки, основ цивільного захисту та безпеки життєдіяльності, а також правил поведінки в умовах виникнення або загрози виникнення надзвичайних ситуацій.

Через радіовузли залізничних вокзалів, автостанцій, ринків інших місць масового перебування людей постійно транслювались тексти роз'яснень, застережень, звернень, оголошень щодо попередження надзвичайних ситуацій та дій населення під час їх виникнення. Краще це питання вирішувалось в містах Миколаєві, Первомайську, Южноукраїнську.

Територіальна підсистема єдиної державної системи цивільного захисту Миколаївської області забезпечила належний рівень захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру, своєчасне та ефективне реагування на надзвичайні ситуації, небезпечні події та пожежі, які виникали впродовж минулого року.

Водночас, в умовах децентралізації влади та зміни адміністративно-територіального устрою, з метою підвищення ефективності функціонування органів управління та сил цивільного захисту різних рівнів необхідно у 2019 році продовжити роботу щодо:

завершення процесу формування регіональних та місцевих служб цивільного захисту в об'єднаних територіальних громадах;

організації цивільного захисту, пожежної та техногенної безпеки на території об'єднаних територіальних громад, надання всебічної допомоги громадам в реалізації їх функцій і повноважень з зазначених питань;

реалізації заходів Регіональної цільової програми захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру на 2019 - 2023 роки, затвердженої рішенням Миколаївської обласної ради від 21.12.2018 N 15;

модернізації регіональної та місцевих систем оповіщення органів управління та населення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій;

організації оперативної підготовки органів управління та сил цивільного захисту територіальної підсистеми та її ланок шляхом проведення командно-штабних (штабних) навчань (тренувань);

забезпечення інженерного та радіаційно-хімічного захисту в області;

створення місцевих матеріальних резервів для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;

розбудови мережі підрозділів місцевої пожежної охорони, належного утримання існуючих підрозділів, покращення їх матеріально-технічного стану, інтеграції цих підрозділів в єдину систему реагування області;

забезпечення постійної готовності регіональних, місцевих та об'єктових сил цивільного захисту до дій за призначенням.

 

Начальник управління з питань
надзвичайних ситуацій
облдержадміністрації

Є. Пронін

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Миколаївської обласної державної адміністрації
05 лютого 2019 року N 29-р

ПЛАН
основних заходів цивільного захисту територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту Миколаївської області на 2019 рік

N
з/п

Найменування заходу

Відповідальні за виконання

Строк виконання

1

2

3

4

Заходи з удосконалення територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту

1

Організація та здійснення заходів із проектування і створення (реконструкції) територіальної та місцевих автоматизованих систем централізованого оповіщення

Головне управління ДСНС України у Миколаївській області (за узгодженням), райдержадміністрації, виконавчі органи міських рад, сільських, селищних, міських рад об'єднаних територіальних громад (за узгодженням)

До 25 грудня 2019 року

2

Ведення електронного обліку захисних споруд цивільного захисту, здійснення звірки електронного та документального обліку захисних споруд цивільного захисту з центральними та місцевими органами виконавчої влади, господарськими організаціями

Головне управління ДСНС України у Миколаївській області (за узгодженням), управління з питань надзвичайних ситуацій облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі органи міських рад, сільських, селищних, міських рад об'єднаних територіальних громад (за узгодженням), суб'єкти господарювання (за узгодженням)

До 25 грудня 2019 року

3

Організація заходів з поповнення (створення) фонду захисних споруд цивільного захисту відповідно до нормативних вимог, визначених чинним законодавством

Райдержадміністрації, виконавчі органи міських рад, сільських, селищних, міських рад об'єднаних територіальних громад (за узгодженням), головне управління ДСНС України у Миколаївської області (за узгодженням)

До 25 грудня 2019 року

4

Розвиток загальнодоступних інформаційних ресурсів, забезпечення надання та оприлюднення інформації про фонд захисних споруд цивільного захисту в засобах масової інформації, на офіційних веб-сайтах територіальних підрозділів центральних та місцевих органів виконавчої влади

Головне управління ДСНС України у Миколаївській області (за узгодженням), райдержадміністрації, виконавчі органи міських рад, сільських, селищних, міських рад об'єднаних територіальних громад (за узгодженням)

До 15 грудня 2019 року

5

Завершення оснащення закладів охорони здоров'я відповідного профілю функціонування, у структурі яких є відділення екстреної медичної допомоги, реанімаційні та хірургічні блоки, пологові відділення, палати інтенсивної терапії тощо, автономними джерелами електропостачання

Управління охорони здоров'я облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі органи міських рад, сільських, селищних, міських рад об'єднаних територіальних громад (за узгодженням)

До 15 грудня 2019 року

6

Надання методичної допомоги місцевим органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам та організаціям щодо підготовки до осінньо-зимового періоду

Головне управління ДСНС України у Миколаївській області (за узгодженням), управління з питань надзвичайних ситуацій облдержадміністрації, департамент соціального захисту населення облдержадміністрації, департамент освіти і науки облдержадміністрації, управління житлово-комунального господарства облдержадміністрації, управління інфраструктури облдержадміністрації, управління охорони здоров'я облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі органи міських рад (за узгодженням)

Вересень - жовтень 2019 року

7

Забезпечення придбання засобів радіаційного та хімічного захисту для:
персоналу радіаційних та хімічно небезпечних об'єктів у повному обсязі (рівень забезпечення -100 відсотків);

підприємства, установи та організації (за узгодженням)

До 25 грудня 2019 року

працівників підприємств, розташованих у зонах можливого радіаційного та хімічного забруднення (рівень забезпечення - не менше 65 відсотків потреби);

підприємства, установи та організації (за узгодженням)

непрацюючого населення, яке проживає у прогнозованих зонах хімічного забруднення (рівень забезпечення - не менше 30 відсотків потреби) та зонах можливого радіаційного забруднення (рівень забезпечення - 100 відсотків)

райдержадміністрації

8

Методичне керівництво та контроль за утворенням об'єктових формувань цивільного захисту відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 09 жовтня 2013 року N 787 "Про затвердження Порядку утворення, завдання та функцій формувань цивільного захисту" (Постанова N 787)

Головне управління ДСНС України у Миколаївській області (за узгодженням), управління з питань надзвичайних ситуацій облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі органи міських рад, сільських, селищних, міських рад об'єднаних територіальних громад (за узгодженням), суб'єкти господарювання (за узгодженням)

До 15 грудня 2019 року

9

Уточнення переліку суб'єктів господарювання, які проводять діяльність в особливий період

Департамент економічного розвитку та регіональної політики облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі органи міських рад (за узгодженням)

До 25 грудня 2019 року

10

Оновлення функціональних обов'язків членів комісій з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій

Структурні підрозділи облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі органи міських (міст обласного та районного значення) рад (за узгодженням), територіальні органи центральних органів виконавчої влади (за узгодженням), підприємства, установи та організації (за узгодженням)

До 15 грудня 2019 року

11

Перевірка територіальних спеціалізованих служб цивільного захисту щодо стану планування виконання завдань за призначенням в мирний час та переходу до функціонування в умовах особливого періоду

Управління з питань надзвичайних ситуацій облдержадміністрації, головне управління ДСНС України у Миколаївській області (за узгодженням)

До 15 грудня 2019 року

12

Організація та проведення комплексної перевірки територіальної системи централізованого оповіщення з включенням сирен

Управління з питань надзвичайних ситуацій облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі органи міських (міст обласного значення) рад (за узгодженням), ПАТ "Укртелеком" (за узгодженням)

Листопад 2019 року

Заходи щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та зменшення ризику їх виникнення

13

Здійснення комплексу заходів щодо запобігання виникненню:

 

 

 

пожеж у лісах та сільськогосподарських угіддях протягом пожежонебезпечного періоду;

Миколаївське обласне управління лісового та мисливського господарства, головне управління ДСНС України у Миколаївській області (за узгодженням), головне управління Національної поліції в Миколаївській області, Вознесенський, Миколаївський, Очаківський, Первомайський гарнізони Міноборони (за узгодженням), департамент агропромислового розвитку облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі органи міських рад, сільських, селищних, міських рад об'єднаних територіальних громад (за узгодженням)

Квітень - жовтень 2019 року

нещасних випадків з людьми на водних об'єктах

Райдержадміністрації, виконавчі органи міських рад, сільських, селищних, міських рад об'єднаних територіальних громад (за узгодженням), головне управління ДСНС України у Миколаївській області (за узгодженням), управління з питань надзвичайних ситуацій облдержадміністрації, головне управління Національної поліції в Миколаївській області (за узгодженням)

II квартал 2019 року

14

Забезпечення та здійснення контролю за техногенною і пожежною безпекою арсеналів, баз (складів) озброєння, ракет, боєприпасів і компонентів ракетного палива, інших вибухопожежонебезпечних об'єктів Збройних Сил, уточнення та подання місцевим органам виконавчої влади, на території яких розташовані такі об'єкти, розрахунків зон можливого ураження внаслідок вибуху вибухонебезпечних предметів, які зберігаються на зазначених об'єктах

Командири військових частин (за узгодженням) (за окремим списком), райдержадміністрації, виконавчі органи міських рад, сільських, селищних, міських рад об'єднаних територіальних громад (за узгодженням), головне управління ДСНС України у Миколаївській області (за узгодженням)

До 15 грудня 2019 року

Заходи з підготовки та визначення стану готовності до виконання завдань за призначенням органів управління, сил та засобів територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту Миколаївської області

15

Проведення:

 

 

 

1) командно-штабного навчання з органами управління та силами цивільного захисту територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту Миколаївської області під керівництвом ДСНС;

Головне управління ДСНС України у Миколаївській області (за узгодженням), управління з питань надзвичайних ситуацій облдержадміністрації, структурні підрозділи облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі органи міських рад, виконавчі органи сільських, селищних, міських рад об'єднаних територіальних громад (за узгодженням), підприємства, установи організації (за узгодженням)

Березень - квітень 2019 року

2) командно-штабного навчання з органами управління та силами цивільного захисту територіальної підсистеми єдиної державної підсистеми цивільного захисту Миколаївської області та її ланок з ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру в Єланецькому районі (під керівництвом голови облдержадміністрації);

Головне управління ДСНС України у Миколаївській області (за узгодженням), управління з питань надзвичайних ситуацій облдержадміністрації, структурні підрозділи облдержадміністрації, Єланецька райдержадміністрація, виконавчі органи сільських, селищних рад об'єднаних територіальних громад на території району (за узгодженням)

Квітень 2019 року

3) командно-штабного навчання з органами управління та силами цивільного захисту територіальної підсистеми єдиної державної підсистеми цивільного захисту Миколаївської області та її ланок з ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру в Березнегуватському районі (під керівництвом голови облдержадміністрації);

Головне управління ДСНС України у Миколаївській області (за узгодженням), управління з питань надзвичайних ситуацій облдержадміністрації, структурні підрозділи облдержадміністрації, Березнегуватська райдержадміністрація, виконавчі органи сільських, селищних рад об'єднаних територіальних громад на території району (за узгодженням)

Червень 2019 року

4) командно-штабного навчання з органами управління та силами цивільного захисту територіальної підсистеми єдиної державної підсистеми цивільного захисту Миколаївської області та її ланок з ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру в Снігурівському районі (під керівництвом голови облдержадміністрації);

Головне управління ДСНС України у Миколаївській області (за узгодженням), управління з питань надзвичайних ситуацій облдержадміністрації, структурні підрозділи облдержадміністрації, Снігурівська райдержадміністрація, виконавчі органи сільських, селищних рад об'єднаних територіальних громад на території району (за узгодженням)

Червень 2019 року

5) командно-штабного навчання з органами управління та силами цивільного захисту територіальної підсистеми єдиної державної підсистеми цивільного захисту Миколаївської області та її ланок з ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру в м. Южноукраїнську (під керівництвом голови облдержадміністрації);

Головне управління ДСНС України у Миколаївській області (за узгодженням), управління з питань надзвичайних ситуацій облдержадміністрації, структурні підрозділи облдержадміністрації, виконавчий комітет Южноукраїнської міської ради (за узгодженням)

Вересень 2019 року

6) командно-штабного навчання з органами управління та силами цивільного захисту територіальної підсистеми єдиної державної підсистеми цивільного захисту Миколаївської області та її ланок з ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру у Вітовському районі (під керівництвом голови облдержадміністрації);

Головне управління ДСНС України у Миколаївській області (за узгодженням), управління з питань надзвичайних ситуацій облдержадміністрації, структурні підрозділи облдержадміністрації, Вітовська райдержадміністрація, виконавчі органи сільських, селищних рад об'єднаних територіальних громад на території району (за узгодженням)

Жовтень 2019 року

7) спеціальних навчань (тренувань) формувань аварійно-рятувальної служби функціональної підсистеми запобігання виникненню надзвичайних ситуацій і ліквідації їх наслідків щодо ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на арсеналах, базах (складах) озброєння, ракет, боєприпасів і компонентів ракетного палива, інших вибухопожежонебезпечних об'єктах Збройних Сил України;

Командири військових частин (за узгодженням) (за окремим списком), головне управління ДСНС України у Миколаївській області (за узгодженням), райдержадміністрації, виконавчі органи міських (міст обласного значення) рад
(за узгодженням)

До 15 грудня 2019 року, (за окремим планом)

8) штабного тренування з органами управління цивільного захисту територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту Миколаївської області щодо переведення територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту з режиму функціонування в мирний час на режим функціонування в особливий період

Управління з питань надзвичайних ситуацій облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі органи міських (міст обласного значення) рад, підприємства, установи та організації, на які покладено функції цивільного захисту (за узгодженням)

IV квартал 2019 року

9) спеціальних об'єктових навчань (тренувань), штабних об'єктових та тактичних навчань

Райдержадміністрації, виконавчі органи міських рад, сільських, селищних, міських рад об'єднаних територіальних громад (за узгодженням), підприємства, установи та організації, на які покладено функції цивільного захисту (за узгодженням), керівники потенційно небезпечних об'єктів, об'єктів підвищеної небезпеки, суб'єкти господарювання (за узгодженням), управління з питань надзвичайних ситуацій облдержадміністрації, головне управління ДСНС України у Миколаївській області (за узгодженням)

До 25 грудня 2019 року, (за окремим планом)

16

Участь органів управління та сил цивільного захисту області в тактико-спеціальних і командно-штабних навчаннях з питань антитерористичної діяльності

Оперативні групи управління з питань надзвичайних ситуацій облдержадміністрації, головного управління ДСНС України у Миколаївській області (за узгодженням), головного управління Національної поліції в Миколаївській області (за узгодженням), територіальні спеціалізовані служби цивільного захисту (за узгодженням)

За планом антитерористичного центру при управлінні Служби безпеки України в Миколаївській області

Заходи щодо державного нагляду та контролю за станом здійснення заходів у сфері техногенної, пожежної безпеки, цивільного захисту та запобігання надзвичайним ситуаціям

17

Організація та здійснення:

 

 

 

1) державного нагляду (контролю) щодо виконання вимог законів та інших нормативно-правових актів з питань цивільного захисту, техногенної і пожежної безпеки та діяльності аварійно-рятувальних служб, зокрема у:

Головне управління ДСНС України у Миколаївській області (за узгодженням), управління з питань надзвичайних ситуацій облдержадміністрації

 

Братській райдержадміністрації;

Квітень 2019 року

Єланецькій райдержадміністрації;

Квітень 2019 року

Березнегуватській райдержадміністрації;

Червень 2019 року

Баштанській райдержадміністрації

Жовтень 2019 року

2) контрольних перевірок у:

Головне управління ДСНС України у Миколаївській області (за узгодженням), управління з питань надзвичайних ситуацій облдержадміністрації

Лютий 2019 року

Новоодеській райдержадміністрації;

 

виконавчому комітеті Новоодеської міської ради;

Лютий 2019 року

Березанській райдержадміністрації;

Травень 2019 року

виконавчому комітеті Южноукраїнської міської ради;

Вересень 2019 року

Миколаївській райдержадміністрації

Листопад 2019 року

3) перевірки місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій щодо стану готовності:

Головне управління ДСНС України у Миколаївській області (за узгодженням), управління з питань надзвичайних ситуацій облдержадміністрації

Лютий - березень 2019 року

до пропуску льодоходу, повені та паводків;

місць масового відпочинку населення на водних об'єктах;

Травень - червень 2019 року

до дій в складних погодних умовах осінньо-зимового періоду 2019-2020 років

Жовтень - листопад 2019 року

4) визначення стану готовності:

 

 

державних, регіональних, комунальних, об'єктових аварійно-рятувальних служб і формувань, а також аварійно-рятувальних служб громадських організацій до дій за призначенням;

Головне управління ДСНС України у Миколаївській області (за узгодженням), територіальні органи центральних органів виконавчої влади (за узгодженням)

Березень - травень 2019 року

підприємств, що належать до сфери управління центральних органів виконавчої влади, комунальних та інших підприємств, установ, організацій, що мають у віданні ліси і сільськогосподарські угіддя, до їх протипожежного захисту в пожежонебезпечний період

Головне управління ДСНС України у Миколаївській області (за узгодженням), Миколаївське обласне управління лісового та мисливського господарства (за узгодженням), департамент агропромислового розвитку облдержадміністрації, Миколаївський гарнізон Міноборони (за узгодженням), райдержадміністрації та виконавчі органи міських (міст обласного значення) рад (за узгодженням)

Квітень - червень 2019 року

5) контролю за станом готовності систем централізованого оповіщення з доведенням до відома населення навчальної інформації у сфері цивільного захисту через засоби масової інформації

Головне управління ДСНС України у Миколаївській області (за узгодженням), управління з питань надзвичайних ситуацій облдержадміністрації, ПАТ "Укртелеком" (за узгодженням), суб'єкти господарювання, які за угодами надають послуги з оповіщення (за узгодженням)

Листопад 2019 року

18

Проведення комплексної перевірки стану організації роботи з цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки на об'єктах, підвідомчих:

Головне управління ДСНС України у Миколаївській області (за узгодженням)

До 15 лютого 2019 року

 

Мінекономрозвитку;

МЗС;

До 15 лютого 2019 року

МОЗ;

До 15 березня 2019 року

Мінагрополітики;

До 15 квітня 2019 року

Міненерговугілля;

До 15 травня 2019 року

Укрдержархіву;

До 15 червня 2019 року

НАЗК;

До 15 липня 2019 року

Держпраці;

До 15 серпня 2019 року

Держрибагентству;

До 15 вересня 2019 року

Генпрокуратурі;

До 15 жовтня 2019 року

Адміністрації Держприкордонслужби

До 15 листопада 2019 року

Заходи щодо підготовки керівного складу та фахівців, діяльність яких пов'язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту, та населення до дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій

19

Організація та проведення:

 

 

 

1) Дня цивільного захисту, Тижня знань з основ безпеки життєдіяльності у закладах загальної середньої, професійно-технічної та дошкільної освіти;

Департамент освіти і науки облдержадміністрації, управління з питань надзвичайних ситуацій облдержадміністрації, головне управління ДСНС України у Миколаївській області (за узгодженням), навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Миколаївської області (за узгодженням), управління охорони здоров'я облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі органи міських рад, сільських, селищних, міських рад об'єднаних територіальних громад (за узгодженням)

Квітень - травень, жовтень - листопад 2019 року

2) серед населення просвітницької роботи із запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, пов'язаних з небезпечними інфекційними захворюваннями, масовими інфекційними захворюваннями (отруєннями);

Управління охорони здоров'я облдержадміністрації, департамент освіти і науки облдержадміністрації, головне управління Держпродспоживслужби в Миколаївській області (за узгодженням)

До 15 грудня 2019 року

3) заходів з популяризації культури безпеки життєдіяльності серед дітей і молоді шляхом проведення шкільних, районних (міських), обласних та всеукраїнських змагань, навчально-тренувальних зборів і організації навчальних таборів;

Департамент освіти і науки облдержадміністрації, управління молоді та спорту облдержадміністрації, філія ПАТ "НСТУ "Миколаївська регіональна дирекція" (за узгодженням), головне управління ДСНС України у Миколаївській області (за узгодженням), управління з питань надзвичайних ситуацій облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі органи міських рад, сільських, селищних, міських рад об'єднаних територіальних громад (за узгодженням)

До 15 грудня 2019 року

4) громадських акцій "Запобігти. Врятувати. Допомогти" та "Герой-рятувальник року";

Головне управління ДСНС України у Миколаївській області (за узгодженням), управління з питань надзвичайних ситуацій облдержадміністрації, департамент освіти і науки облдержадміністрації, управління молоді та спорту облдержадміністрації, філія ПАТ "НСТУ "Миколаївська регіональна дирекція" (за узгодженням), райдержадміністрації, виконавчі органи міських рад, сільських, селищних, міських рад об'єднаних територіальних громад (за узгодженням)

До 15 грудня 2019 року

5) шкільних, районних (міських), обласних та фінального етапів Всеукраїнського фестивалю Дружин юних пожежних

Головне управління ДСНС України у Миколаївській області (за узгодженням), департамент освіти і науки облдержадміністрації, філія ПАТ "НСТУ "Миколаївська регіональна дирекція" (за узгодженням), навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Миколаївської області (за узгодженням), райдержадміністрації, виконавчі органи міських рад, сільських, селищних, міських рад об'єднаних територіальних громад (за узгодженням)

Квітень - вересень 2019 року

20

Взяття участі у:

 

 

 

1) зборах щодо організації та здійснення заходів цивільного захисту з керівниками підрозділів (працівниками) з питань цивільного захисту місцевих органів виконавчої влади на базі Харківської облдержадміністрації;

Управління з питань надзвичайних ситуацій облдержадміністрації, головне управління ДСНС України у Миколаївській області (за узгодженням), навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Миколаївської області (за узгодженням)

Жовтень 2019 року

2) показовому навчанні з питань цивільного захисту на базі одного з підприємств Вінницької області;

Головне управління ДСНС України у Миколаївській області (за узгодженням), управління з питань надзвичайних ситуацій облдержадміністрації, навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Миколаївської області (за узгодженням)

Квітень 2019 року

3) навчально-методичних зборах з уповноваженими представниками місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування щодо планування, підготовки та проведення евакуаційних заходів на базі Хмельницької облдержадміністрації

Головне управління ДСНС України у Миколаївській області (за узгодженням), управління з питань надзвичайних ситуацій облдержадміністрації

Квітень 2019 року

4) навчально-методичних зборах з уповноваженими представниками місцевих органів виконавчої влади щодо здійснення заходів з радіаційного і хімічного захисту населення і територій на базі Чернівецької облдержадміністрації;

Головне управління ДСНС України у Миколаївській області (за узгодженням), управління з питань надзвичайних ситуацій облдержадміністрації

Жовтень 2019 року

5) практичному семінарі з уповноваженими представниками місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, територіальних органів ДСНС щодо впровадження інженерно-технічних заходів цивільного захисту у містобудівну та проектну документацію;

Головне управління ДСНС України у Миколаївській області (за узгодженням), управління з питань надзвичайних ситуацій облдержадміністрації

Жовтень 2019 року

6) практичного семінару з представниками органів управління освітою та науково-педагогічними (педагогічними) працівниками щодо організації діяльності базових (опорних) закладів освіти з безпеки життєдіяльності

Департамент освіти і науки облдержадміністрації, навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Миколаївської області (за узгодженням)

Жовтень 2019 року

21

Проведення навчання керівного складу і фахівців, діяльність яких пов'язана з організацією та виконанням завдань цивільного захисту, в навчально-методичному центрі цивільного захисту та безпеки життєдіяльності

Навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Миколаївської області (за узгодженням), управління з питань надзвичайних ситуацій облдержадміністрації, райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за узгодженням)

До 25 грудня 2019 року

22

Створення циклу тематичних теле- та радіопередач, соціальної реклами з основ безпеки життєдіяльності з урахуванням рівня підготовки аудиторії, на яку розраховані такі програми та потреб осіб з інвалідністю

Головне управління ДСНС України у Миколаївській області (за узгодженням), департамент освіти і науки облдержадміністрації, управління охорони здоров'я облдержадміністрації, філія ПАТ "НСТУ "Миколаївська регіональна дирекція" (за узгодженням), райдержадміністрації та виконавчі органи міських (міст обласного значення) рад (за узгодженням), навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Миколаївської області (за узгодженням)

До 25 грудня 2019 року

23

Розроблення та виготовлення навчальних, наочних брошур, посібників, буклетів, пам'яток з питань безпеки життєдіяльності та цивільного захисту

Головне управління ДСНС України у Миколаївській області (за узгодженням), департамент освіти і науки облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі органи міських рад, сільських, селищних, міських рад об'єднаних територіальних громад (за узгодженням)

До 15 грудня 2019 року

 

Начальник управління
з питань надзвичайних ситуацій
облдержадміністрації

Є. Пронін

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Миколаївської обласної державної адміністрації
05 лютого 2019 року N 29-р

ГРАФІК
проведення штабних тренувань з органами управління та силами цивільного захисту районних (міських) ланок територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту Миколаївської області на 2019 рік (під керівництвом місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування)

N
з/п

Відповідальні виконавці

Місце проведення

Строк проведення

1

2

3

4

Тема: "Управління діями органів управління та силами цивільного захисту районних (міських) ланок територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту Миколаївської області у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру"*

1

Врадіївська райдержадміністрація

Врадіївський район

Лютий

2

Первомайська райдержадміністрація

Первомайський район

Березень

3

Виконавчий комітет Первомайської міської ради

Первомайський район

Березень

4

Кам'яномостівська сільська об'єднана територіальна громада

Первомайський район

Березень

5

Благодатненська сільська об'єднана територіальна громада

Арбузинський район

Квітень

6

Доманівська райдержадміністрація

Доманівський район

Травень

7

Доманівська селищна об'єднана територіальна громада

Доманівський район

Травень

8

Мостівська сільська об'єднана територіальна громада

Доманівський район

Травень

9

Бузька сільська об'єднана територіальна громада

Вознесенський район

Травень

10

Прибужанівська сільська об'єднана територіальна громада

Вознесенський район

Травень

11

Олександрівська сільська об'єднана територіальна громада

Вознесенський район

Травень

12

Веселинівська селищна об'єднана територіальна громада

Веселинівський район

Травень

13

Виконавчий комітет Миколаївської міської ради

м. Миколаїв

Липень

14

Очаківська райдержадміністрація

Очаківський район

Вересень

15

Куцурубська сільська об'єднана територіальна громада

Очаківський район

Вересень

16

Чорноморська сільська об'єднана територіальна громада

Очаківський район

Вересень

17

Миколаївська райдержадміністрація

Миколаївський район

Листопад

18

Веснянська сільська об'єднана територіальна громада

Миколаївський район

Листопад

19

Нечаянська сільська об'єднана територіальна громада

Миколаївський район

Листопад

20

Ольшанська селищна об'єднана територіальна громада

Миколаївський район

Листопад

21

Михайлівська сільська об'єднана територіальна громада

Миколаївський район

Листопад


* Деталізація тактичного задуму тренування здійснюється місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування з урахуванням характерних ризиків виникнення надзвичайних ситуацій для визначеного періоду року, на який заплановано проведення тренування, та особливостей адміністративних територій, за погодженням з головним управлінням ДСНС України у Миколаївській області та управлінням з питань надзвичайних ситуацій облдержадміністрації.

 

Начальник управління
з питань надзвичайних ситуацій
облдержадміністрації

Є. Пронін

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Миколаївської обласної державної адміністрації
05 лютого 2019 року N 29-р

КОМПЛЕКСНИЙ ПЛАН
проведення інформаційно-роз'яснювальної роботи та навчання населення Миколаївської області з питань цивільного захисту діям в умовах надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру та правилам безпеки життєдіяльності на 2019 рік

N
з/п

Захід

Відповідальні виконавці

Заклади, що залучаються

Строк виконання

1

2

3

4

5

Робота в закладах освіти

1

У закладах професійної (професійно-технічної), загальної середньої та дошкільної освіти провести:
"День цивільного захисту";
"Тиждень безпеки дитини";
"Місячник безпеки життєдіяльності"

Райдержадміністрації, виконавчі органи міських (міст обласного значення) рад (за узгодженням), департамент освіти і науки облдержадміністрації

Заклади професійної (професійно-технічної), загальної середньої та дошкільної освіти (за узгодженням), районні відділи (сектори), міськрайонні відділи (сектори) головного управління ДСНС України у Миколаївській області (за узгодженням)

За окремим графіком

2

Організувати проведення конкурсів малюнків та плакатів, літературних творів, конкурсів та театральних вистав, фестивалів, вікторин тощо з метою виховання у дітей навичок поведінки в надзвичайних ситуаціях (далі - НС) та обережного поводження з вогнем

Департамент освіти і науки облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі органи міських (міст обласного значення) рад, об'єднаних територіальних громад (за узгодженням)

Головне управління ДСНС України у Миколаївській області (за узгодженням)

Протягом року

3

Налагодити дієвий контроль за якістю навчання з нормативних дисциплін "Захист Вітчизни", "Основи здоров'я", а також за роботою закладів освіти у сфері запровадження ними сучасних технологій запобігання та реагування на НС

Департамент освіти і науки облдержадміністрації

Головне управління ДСНС України у Миколаївській області (за узгодженням), управління з питань надзвичайних ситуацій облдержадміністрації

Протягом року

4

Через різні види діяльності дітей: навчальну, трудову, ігрову, художню тощо здійснювати навчально-виховну роботу з дітьми дошкільного віку за курсом занять "Основи здоров'я"

Райдержадміністрації, виконавчі органи міських (міст обласного значення) рад, об'єднаних територіальних громад (за узгодженням), департамент освіти і науки облдержадміністрації

Районні відділи (сектори), міськрайонні відділи (сектори) головного управління ДСНС України у Миколаївській області (за узгодженням)

Протягом року

5

Провести в закладах дошкільної, загальної середньої освіти батьківські збори, конкурси, вікторини, з метою навчання дітей основам БЖД

Департамент освіти і науки облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі органи міських (міст обласного значення) рад, об'єднаних територіальних громад (за узгодженням)

Управління з питань надзвичайних ситуацій облдержадміністрації, головне управління ДСНС України у Миколаївській області (за узгодженням)

Протягом року

Громадські рухи та позашкільна робота

1

Організувати роботу серед дітей та підлітків щодо залучення їх до громадського руху "Школа безпеки"

Райдержадміністрації, виконавчі органи міських (міст обласного значення) рад, об'єднаних територіальних громад (за узгодженням), департамент освіти і науки облдержадміністрації

Громадські організації, гуртки та клуби юних рятувальників, районні відділи (сектори), міськрайонні відділи (сектори) головного управління ДСНС України у Миколаївській області (за узгодженням)

Протягом року

2

Організувати та провести збори-змагання юних рятувальників "Школа безпеки" в закладах загальної середньої та позашкільної освіти і за результатами визначити команду-переможця для участі у Міжнародному та Всеукраїнському зборі-змаганні "Школа безпеки", а також організувати базові табори юних рятувальників

Департамент освіти і науки облдержадміністрації, виконавчі органи міських (міст обласного значення) рад, об'єднаних територіальних громад (за узгодженням)

Управління молоді та спорту облдержадміністрації, управління з питань надзвичайних ситуацій облдержадміністрації, головне управління ДСНС України у Миколаївській області (за узгодженням)

За окремим графіком

3

Провести шкільні, районні (міські), зональні та обласний етапи Всеукраїнського фестивалю "Дружин юних пожежних"

Департамент освіти і науки облдержадміністрації, головне управління ДСНС України у Миколаївській області (за узгодженням), райдержадміністрації, виконавчі органи міських (міст обласного значення) рад, об'єднаних територіальних громад (за узгодженням)

Управління з питань надзвичайних ситуацій облдержадміністрації, управління молоді та спорту облдержадміністрації, навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Миколаївської області (за узгодженням) головне управління ДСНС України у Миколаївській області, районні відділи (сектори), міськрайонні відділи (сектори) головного управління ДСНС України у Миколаївській області (за узгодженням)

За окремим графіком

4

Провести громадську акцію "Запобігти. Врятувати. Допомогти", організувати та забезпечити широке анонсування і висвітлення ходу проведення зазначених акцій

Головне управління ДСНС України у Миколаївській області (за узгодженням), райдержадміністрації, виконавчі органи міських (міст обласного значення) рад, об'єднаних територіальних громад (за узгодженням)

Департамент освіти і науки облдержадміністрації

За окремим графіком

5

Організувати проведення виступів команд дружин юних пожежних під час проведення акцій "Запобігти. Врятувати. Допомогти" та інших агітаційних заходів перед дитячою, дорослою аудиторіями та трудовими колективами

Департамент освіти і науки облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі органи міських (міст обласного значення) рад, об'єднаних територіальних громад (за узгодженням)

Районні відділи (сектори), міськрайонні відділи (сектори) головного управління ДСНС України у Миколаївській області (за узгодженням)

За окремим графіком

6

Організувати постійне відвідування дітьми експозиційно-виставкового центру головного управління ДСНС України у Миколаївській області та пожежно-рятувальних підрозділів

Департамент освіти і науки облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі органи міських (міст обласного значення) рад, об'єднаних територіальних громад головне управління ДСНС України у Миколаївській області (за узгодженням)

Райдержадміністрації, виконавчі органи міських (міст обласного значення) рад (за узгодженням)

Постійно

7

В осередках громадських організацій військово-патріотичних об'єднань, центрах туризму, будинках творчості дітей та юнацтва та в позашкільних закладах позашкільної освіти інших типів відповідно до їх статутів здійснювати комплекс заходів, спрямованих на професійне самовизначення молодшого покоління та їх підготовку до служби в державних аварійно-рятувальних, пожежно-рятувальних та спеціалізованих формуваннях ДСНС України

Райдержадміністрації, виконавчі органи міських (міст обласного значення) рад, об'єднаних територіальних громад (за узгодженням), департамент освіти і науки облдержадміністрації, департамент економічного розвитку, та регіональної політики облдержадміністрації, головне управління ДСНС України у Миколаївській області (за узгодженням)

Громадські військово-патріотичні об'єднання, центри туризму, будинки творчості дітей та юнацтва, заклади позашкільної освіти (за узгодженням)

Постійно

8

Проводити заходи агітаційного, навчального та спортивного характеру з ЦЗ та БЖД в оздоровчих дитячих таборах, в період шкільних канікул

Райдержадміністрації, виконавчі органи міських (міст обласного значення) рад, об'єднаних територіальних громад (за узгодженням), головне управління ДСНС України у Миколаївській області (за узгодженням)

Районні відділи (сектори), міськрайонні відділи (сектори) головного управління ДСНС України у Миколаївській області (за узгодженням) навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Миколаївської області (за узгодженням)

Червень - серпень 2019 року

9

Забезпечити проведення роботи щодо підготовки відеофільмів методичного та просвітницького характеру з питань ЦЗ та БЖД для дітей дошкільного віку, учнів та студентів

Департамент освіти і науки облдержадміністрації, навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Миколаївської області (за узгодженням)

Головне управління ДСНС України у Миколаївській області (за узгодженням), управління з питань надзвичайних ситуацій облдержадміністрації

Протягом року

Навчання та інформування населення з питань цивільного захисту

1

Організувати випуск та розповсюдження газети "На бойовій варті"

Головне управління ДСНС України у Миколаївській області (за узгодженням)

Райдержадміністрації, виконавчі органи міських (міст обласного значення) рад (за узгодженням), громадські об'єднання, будинки творчості дітей та юнацтва (за узгодженням)

Щокварталу

2

Забезпечити підготовку науково-популярних та навчальних радіо- і телепрограм, спрямованих на виховання громадської свідомості щодо власної та колективної безпеки, безпеки життєдіяльності дітей дошкільного віку, учнів і студентів

Департамент освіти і науки облдержадміністрації, головне управління ДСНС України у Миколаївській області (за узгодженням), управління з питань надзвичайних ситуацій облдержадміністрації

Засоби масової інформації (за узгодженням), районні відділи (сектори), міськрайонні відділи (сектори) головного управління ДСНС України у Миколаївській області (за узгодженням), навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Миколаївської області (за узгодженням)

Протягом року

3

Організувати розповсюдження через підпорядковані структурні підрозділи та підвідомчі заклади листівок та пам'яток з основ цивільного захисту та безпеки життєдіяльності серед громадян

Департамент освіти і науки облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі органи міських (міст обласного значення) рад, об'єднаних територіальних громад (за узгодженням)

Районні відділи (сектори), міськрайонні відділи (сектори) головного управління ДСНС України у Миколаївській області (за узгодженням)

Постійно

4

Надавати методичну допомогу релігійним конфесіям відповідною літературою та наочною агітацією профілактичного характеру для розповсюдження серед віруючих

Управління культури, національностей та релігій облдержадміністрації, головне управління ДСНС України у Миколаївській області (за узгодженням), навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Миколаївської області (за узгодженням)

Релігійні конфесії (за узгодженням)

Постійно

5

Організувати та забезпечити тісну взаємодію зі ЗМІ, оперативно, достовірно та своєчасно інформувати громадян про стан захисту населення і територій від НС, а також про заходи, що вживаються для забезпечення їх безпеки, надавати практичні рекомендації до дій в екстремальних умовах

Райдержадміністрації, виконавчі органи міських (міст обласного значення) рад (за узгодженням), головне управління ДСНС України в Миколаївській області (за узгодженням), управління з питань надзвичайних ситуацій облдержадміністрації

Районні відділи (сектори), міськрайонні відділи (сектори) головного управління ДСНС України у Миколаївській області (за узгодженням), ЗМІ (за узгодженням)

Протягом року

6

Організувати, використовуючи мережу консультаційних пунктів при житлово-експлуатаційних організаціях, сільських (селищних) радах, розповсюдження серед населення пам'яток, рекомендацій та інших навчально-методичних матеріалів щодо дій при виникненні можливих НС, користування засобами захисту та надання першої медичної допомоги (само- та взаємодопомоги) постраждалим

Райдержадміністрації, виконавчі органи міських (міст обласного значення) рад (за узгодженням)

Районні відділи (сектори), міськрайонні відділи (сектори) головного управління ДСНС України у Миколаївській області (за узгодженням), навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Миколаївської області (за узгодженням)

Протягом року

Підготовка керівних кадрів, навчання працівників на об'єктах

1

Забезпечити якісне проведення занять з питань безпеки життєдіяльності та діям в умовах надзвичайної ситуації з використанням технічних засобів навчання та навчально-матеріальної бази об'єктів господарювання, підприємств, установ та організацій

Навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Миколаївської області (за узгодженням)

Районні відділи (сектори), міськрайонні відділи (сектори) головного управління ДСНС України у Миколаївській області (за узгодженням), керівники служб цивільного захисту області, керівники підприємств, установ та організацій (за узгодженням)

Протягом року

2

Забезпечити надання консультативно-методичної допомоги керівництву підприємств, установ, організацій та інших об'єктів господарювання з підготовки до дій в умовах НС

Навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Миколаївської області (за узгодженням)

Районні відділи (сектори), міськрайонні відділи (сектори) головного управління ДСНС України у Миколаївській області (за узгодженням), керівники служб цивільної оборони області, керівники підприємств, установ та організацій (за узгодженням)

Протягом року

3

Надати практичну допомогу підвідомчим об'єктам у підготовці та проведенні об'єктових навчань і тренувань

Райдержадміністрації, виконавчі органи міських (міст обласного значення) рад (за узгодженням), керівники служб цивільного захисту області, керівники підприємств, установ та організацій (за узгодженням)

Навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Миколаївської області (за узгодженням), районні відділи (сектори), міськрайонні відділи (сектори) головного управління ДСНС України у Миколаївській області (за узгодженням)

Протягом року

4

Здійснювати аналіз навчання керівного складу та фахівців, діяльність яких пов'язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту

Райдержадміністрації, виконавчі органи міських (міст обласного значення) рад (за узгодженням), керівники служб цивільної оборони області, керівники підприємств, установ та організацій (за узгодженням)

Районні відділи (сектори), міськрайонні відділи (сектори) головного управління ДСНС України у Миколаївській області (за узгодженням), навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Миколаївської області (за узгодженням)

Згідно зі строком звітності

Контроль стану здійснення інформаційно-роз'яснювальної роботи

1

Проводити аналіз стану виникнення НС, подій та пожеж, а також травмування та загибелі людей на них, який надавати до структурних підрозділів облдержадміністрації, задіяних у виконанні комплексного плану, з метою проведення профілактично-роз'яснювальної роботи

Головне управління ДСНС України у Миколаївській області (за узгодженням), управління з питань надзвичайних ситуацій облдержадміністрації

Районні відділи (сектори), міськрайонні відділи (сектори) головного управління ДСНС України у Миколаївській області (за узгодженням)

Щомісяця

2

В ході здійснення комплексних (контрольних) інспекторських перевірок реалізації заходів державної політики у сфері цивільного захисту населення і територій, запобігання надзвичайним ситуаціям, готовності органів управління та сил реагування до дій при загрозі та виникненні надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру перевірити опорні загальноосвітні школи та заклади дошкільної освіти з питань ЦЗ, кабінети "Основ здоров'я" в навчальних закладах

Головне управління ДСНС України у Миколаївській області (за узгодженням), управління з питань надзвичайних ситуацій облдержадміністрації

Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації, навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Миколаївської області (за узгодженням)

За окремим графіком

3

В ході здійснення комплексних (контрольних) інспекторських перевірок реалізації заходів державної політики у сфері цивільного захисту населення і територій, запобігання надзвичайним ситуаціям, готовності органів управління та сил реагування до дій при загрозі та виникненні надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру перевірити створення, діяльність та матеріально-технічну базу консультаційних пунктів при ЖЕО, сільських (селищних) радах з питань навчання населення діям в умовах НС, в тому числі щодо створення куточків ЦЗ

Головне управління ДСНС України у Миколаївській області (за узгодженням), управління з питань надзвичайних ситуацій облдержадміністрації, навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Миколаївської області (за узгодженням)

ЖЕО, сільські (селищні) ради (за узгодженням)

За окремим графіком

 

Начальник управління з
питань надзвичайних ситуацій
облдержадміністрації

Є. Пронін
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали