РАДА МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
І УКРАЇНСЬКА РЕСПУБЛІКАНСЬКА РАДА ПРОФЕСІЙНИХ СПІЛОК

ПОСТАНОВА

від 25 квітня 1990 р. N 91

Київ

Про оздоровлення в 1990 році школярів, матерів з дітьми дошкільного віку та вагітних жінок, які проживають на території, що зазнала радіоактивного забруднення в результаті аварії на Чорнобильській АЕС

Рада Міністрів Української РСР і Українська республіканська вада професійних спілок ПОСТАНОВЛЯЮТЬ:

1. Міністерствам і відомствам УРСР, обл/міськ/виконкомам, радам і комітетам профспілок подати конкретну допомогу Київському, Житомирському, Ровенському і Чернігівському облвиконкомам та відповідним облпрофрадам в оздоровленні в 1990 році школярів, матерів з дітьми дошкільного віку та вагітних жінок, які проживають на території, що зазнала радіоактивного забруднення в результаті аварії на Чорнобильській АЕС, - у районах жорсткого контролю та в населених пунктах, де запроваджено обмеження споживання продуктів харчування місцевого виробництва та особистих підсобних господарств.

На виконання Указу Президента СРСР від 7 квітня 1990 р. "Про заходи допомоги дітям, які проживають в зоні наслідків аварії на Чорнобильській АЕС" виділити за заявками Укрпрофради у санаторіях, санаторіях-профілакторіях, закладах відпочинку, на туристських базах і в піонерських таборах, незалежно від їх відомчої належності, квоту путівок, достатню для забезпечення відпочинку всіх дітей з потерпілих районів, які потребують цього.

2. Облвиконкомам і облпрофрадам забезпечити влітку прийом на відпочинок школярів із окремих районів указаних областей згідно з додатком, розглядаючи завдання по виділенню місць в оздоровчих таборах як мінімальні. Організувати роботу цих таборів за санаторним режимом з перебуванням у них /за бажанням батьків/ дітей із зони жорсткого контролю протягом двох-трьох змін, з інших контрольованих територій - однієї-двох змін.

Забезпечити санаторно-курортне лікування школярів, які перебувають на диспансерному обліку, в дитячих санаторіях системи охорони здоров'я, в об'єднанні спеціалізованих піонерських таборів "Юний ленінець" і підліткових санаторіях профспілок.

Взяти до відома, що ЦК ЛКСМ України виділить влітку для вказаних учнів 3,5 тис. путівок до республіканського піонерського табору "Молода гвардія" та всесоюзних піонерських таборів "Артек" і "Океан".

3. Організувати протягом 1990 року оздоровлення /на добровільних засадах/ матерів з дітьми дошкільного віку та вагітних жінок у період їх відпусток у санаторіях, санаторіях-профілакторіях, закладах відпочинку, на туристських базах профспілок, республіканського об'єднання "Укрколгоспздравниця" в санаторії "Україна" /м. Гагра/ колишнього Четвертого головного управління, переданого Радою Міністрів УРСР для цієї мети, й інших санаторно-лікувальних закладах системи Міністерства охорони здоров'я УРСР і здравницях, путівки до яких виділяються відповідно до постанови Президії ВЦРПС від 29 грудня 1989 р. N 14-5 та пункту 1 даної постанови.

Лікувально-оздоровчому об'єднанню Управління Справами Ради Міністрів УРСР щомісячно безкоштовно виділяти в підвідомчих санаторіях 100 путівок Міністерству охорони здоров'я УРСР для лікування дітей з матерями.

Установити, що путівки для оздоровлення матерів з дітьми дошкільного віку та вагітних жінок, які проживають у районах жорсткого контролю, виділяються з першу чергу і по можливості, на дві зміни. Київському і Житомирському облвиконкомам разом з облпрофрадами звернути особливу увагу на організацію санаторно-курортного лікування та відпочинку школярів, матерів з дітьми дошкільного віку та вагітних жінок з сімей, які підлягають переселенню в першочерговому порядку з населених пунктів, визначених постановою Ради Міністрів УРСР від 30 грудня 1989 р. N 333.

4. Визнати за доцільне збільшити за рахунок коштів соціального страхування, передбачених на організацію оздоровлення трудящих і членів їх сімей з потерпілих в результаті аварії на Чорнобильській АЕС територій, грошову норму витрат на харчування даної категорії осіб в здравницях і оздоровчих таборах з санаторним режимом роботи до 2 крб. 50 коп. на одну людину на день.

Доручити обл/міськ/виконкомам разом з Міністерством торгівлі УРСР, Укоопспілкою, Держагропромом УРСР і Міністерством охорони здоров'я УРСР виділити необхідні фонди для першочергового забезпечення вказаних оздоровчих закладів високоякісними продуктами харчування в необхідному асортименті.

5. Путівки на всі види оздоровлення школярів, матерів з дітьми дошкільного віку і вагітних жінок із районів жорсткого контролю га населених пунктів, у яких запроваджено обмеження споживання продуктів харчування місцевого виробництва та особистих підсобних господарств, надавати безкоштовно понад установлену норму видачі безкоштовних путівок.

Оплату цих путівок, проїзду учнів, матерів з дітьми дошкільного віку та вагітних жінок до місць відпочинку і назад, харчування школярів у дорозі до оздоровчих таборів, а також господарські витрати на утримання санаторїїв-профілакторіїв, оздоровчих таборів і баз відпочинку в разі надання їх для даної категорії населення провадити за рахунок бюджету державного соціального страхування та централізованого фонду соціального страхування колгоспників. Витрати на командирування осіб, які супроводжуватимуть школярів, провадити на загальних підставах.

У разі коли тривалість відпустки працюючих матерів, які мають Дітей дошкільного віку, та вагітних жінок, котрі проживають в зоні жорсткого контролю менша,від строку перебування у здравницях протягом двох заїздів, керівникам підприємств, установ і організацій продовжувати їм оплачувану відпустку на відповідну кількість днів.

6. Обл/міськ/виконкомам і обл/міськ/профрадам виділяти у першочерговому порядку для трудящих та членів їх сімей, які були евакуйовані із зони Чорнобильської АЕС і проживають на території республіки, путівки до піонерських і оздоровчих таборів, санаторіїв та інших здравниць, незалежно від їх відомчої належності.

7. Міністерствам і відомствам УРСР, облвиконкомам, рада і комітетам профспілок, господарським організаціям здійснити своєчасну і якісну підготовку оздоровчих таборів, санаторіїв та інших здравниць для прийому школярів, матерів з дітьми і вагітних жінок укомплектувати їх кадрами, забезпечити меблями, м'яким і культурно-спортивним інвентарем, технологічним обладнанням. Передбачити при необхідності в штатному розкладі санаторних закладів, де будуть оздоровлюватися школярі, матері з дітьми та вагітні жінки, додаткові посади лікарів-педіатрів, терапевтів, акушерів-гінекології, медичних сестер, вихователів та інших працівників згідно з потребою. Встановити суворий контроль за діяльністю вказаних закладі дотриманням у них належного санітарно-гігієнічного режиму, оперативно вирішувати питання, що виникають у їх роботі.

8. Міністерству охорони здоров'я УРСР організувати ретельна медичне обстеження дітей, які направлятимуться на відпочинок, подати допомогу оздоровчим таборам і здравницям, що прийматимуть школярів, матерів з дітьми дошкільного віку та вагітних жінок, в забезпеченні кадрами лікарів та середнього медичного персоналу-необхідним обладнанням та медикаментами.

Разом з Міністерством народної освіти УРСР завершити до 15 травня ц. р. розробку науково обгрунтованих рекомендацій для здравниць і оздоровчих таборів щодо організації оздоровлення, лікування та харчування школярів, матерів з дітьми та вагітних жінок районів, що зазнали радіоактивного забруднення.

9. Міністерству транспорту УРСР, управлінням залізниць, Міністерству внутрішніх справ УРСР, Київському, Житомирському, Ровенському і Чернігівському облвиконкомам забезпечити організовуй перевезення школярів, матерів з дітьми дошкільного віку та вагітних жінок до місць відпочинку і назад.

10. Київському міськвиконкому, Київському, Житомирському, Ровенському, Черкаському, Чернігівському облвиконкомам разом з відповідними обл/міськ/профрадами зажадати від підприємств, установ і організацій, що мають оздоровчі заклади, до 15 травня 1990 р. вжити вичерпних заходів для їх підготовки до оздоровчого сезону, проведення ремонтно-будівельних робіт, санітарної очистки територій і зон відпочинку.

З участю підприємств і господарських організацій розгорнути влітку додаткову мережу міських і пришкільних піонерських таборів, інших оздоровчих закладів, трудових об'єднань старшокласників за рахунок широкого використання матеріальної бази навчальних і позашкільних закладів, забезпечити організацію змістовної роботи з дітьми та підлітками за місцем проживання.

11. Доручити Міністерству охорони здоров'я УРСР, Українському республіканському управлінню по гідрометеорології, Держагропрому УРСР і Штабу цивільної оборони УРСР разом з Житомирським, Київським, Ровенським, Черкаським і Чернігівським облвиконкомами і Київським міськвиконкомом провести невідкладно спеціалізоване обстеження піонерських таборів та інших оздоровчих закладів, а також прилеглих до них територій і водойм в окремих районах цих областей.

Житомирському, Київському, Ровенському, Черкаському і Чернігівському облвиконкомам, Київському міськвиконкому разом з відповідними обл/міськ/профрадами на підставі результатів обстеження вирішити питання організації літньої трудової практики школярів, участі учнівської молоді в сільськогосподарських роботах та доцільності функціонування окремих оздоровчих закладів.

 

Голова
Ради Міністрів Української РСР

В. МАСОЛ

Голова Української
республіканської ради професійних спілок

А. КОВАЛЕВСЬКИЙ

Інд. 28

 

Додаток
до постанови Ради Міністрів УРСР і Укрпрофради
від 25 квітня 1990 р. N 91

ЗАВДАННЯ
по виділенню місць на літній період в оздоровчих таборах для відпочинку школярів із окремих районів Київської, Житомирської, Ровенської і Чернігівської областей

/тис. місць/

Області, з яких направлятимуться школярі на відпочинок

Області, до яких направлятимуться школярі

Кількість місць, що виділяються влітку в оздоровчих таборах

Київська

Донецька

2,0

Івано-Франківська

1,0

Кримська

1,0

Одеська

1,0

Полтавська

2,0

Харківська

3,0

Всього

10,0

Житомирська

Вінницька

3,0

Ворошиловградська

7,0

Донецька

12,0

Закарпатська

1,5

Кримська

2,0

Миколаївська

1,5

Одеська

1,2

Тернопільська

1,0

Хмельницька

1,5

Всього

30,7

Ровенська

Дніпропетровська

6,0

Запорізька

2,5

Львівська

2,0

Херсонська

1,5

Всього

12,0

Чернігівська

Ворошиловградська

1,0

Кіровоградська

0,7

Сумська

1,5

Харківська

2,0

Всього

5,2

 

Разом

57,9

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали