ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 04.04.2012 р. N 250

Про печатки, штампи та бланки обласної державної адміністрації

Згідно з вимогами постанов Кабінету Міністрів України від 27 листопада 1998 року N 1893 "Про затвердження Інструкції про порядок обліку, зберігання і використання документів, справ, видань та інших матеріальних носіїв інформації, які містять службову інформацію" та від 30 листопада 2011 року N 1242 "Про затвердження Типової інструкції з діловодства у центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади" (Постанова N 1242), керуючись статтею 6, пунктом 1 частини першої статті 39, частиною першою статті 41 Закону України "Про місцеві державні адміністрації":

1. Затвердити Інструкцію про порядок виготовлення, обліку, зберігання, використання та знищення печаток, штампів та бланків Херсонської обласної державної адміністрації (додається).

2. Відповідальною за зберігання та використання гербових печаток призначити начальника відділу режимно-секретної роботи апарату обласної державної адміністрації Богуславець С. В.

3. Керівникам структурних підрозділів апарату обласної державної адміністрації забезпечити неухильне дотримання вимог Інструкції, затвердженої цим розпорядженням.

4. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на першого заступника голови обласної державної адміністрації - керівника апарату Білого В. С.

 

Голова обласної
державної адміністрації

М. М. Костяк


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Херсонської обласної державної адміністрації
04.04.2012 N 250


ІНСТРУКЦІЯ
про порядок виготовлення, обліку, зберігання, використання та знищення печаток, штампів та бланків Херсонської обласної державної адміністрації

I. Загальні положення

1. Інструкція про порядок виготовлення, обліку, зберігання, використання та знищення печаток, штампів та бланків Херсонської обласної державної адміністрації (далі - Інструкція) розроблена відповідно до вимог Інструкції про порядок обліку, зберігання і використання документів, справ, видань та інших матеріальних носіїв інформації, які містять службову інформацію, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 27 листопада 1998 року N 1893, та Типової інструкції з діловодства у центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2011 року N 1242 (Постанова N 1242), визначає єдині вимоги щодо використання печаток, штампів та бланків в апараті обласної державної адміністрації.

2. Облік і видача печаток та штампів в апараті обласної державної адміністрації здійснюється відділом режимно-секретної роботи апарату обласної державної адміністрації за відповідним журналом (додаток 1), бланків - загальним відділом апарату обласної державної адміністрації за відповідним журналом (додаток 2).

II. Гербові печатки

3. В обласній державній адміністрації використовуються дві гербові печатки. Гербова печатка синього кольору, виготовлена відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 23 серпня 1995 року N 672 "Про затвердження зразків і описів гербових печаток, печаток без зображення Державного Герба України, бланків і вивісок обласних, Київської та Севастопольської міських, районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій", засвідчує підписи:

- голови обласної державної адміністрації, а у разі відсутності - посадової особи, яка виконує його обов'язки, на розпорядчо-організаційних, бухгалтерських, фінансових документах, кошторисах витрат обласної державної адміністрації, Почесних грамотах та Подяках голови обласної державної адміністрації;

- першого заступника голови обласної державної адміністрації - керівника апарату, заступників голови обласної державної адміністрації, які мають право підписувати документи відповідно до їх компетенції, встановленої чинними нормативно-правовими актами.

4. Малою гербовою печаткою червоного кольору засвідчується підпис голови обласної державної адміністрації на службових посвідченнях працівників обласної державної адміністрації та на посвідченнях осіб, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи.

III. Факсимільне відображення підпису голови обласної державної адміністрації

5. Штамп з факсимільним відображенням підпису голови обласної державної адміністрації (далі - факсиміле) виготовляється за його дорученням.

6. Факсиміле зберігається у відділі режимно-секретної роботи апарату обласної державної адміністрації. Використовується факсиміле для засвідчення:

других примірників листів (за умови наявності підписаного головою обласної державної адміністрації першого примірника);

вітальних листівок та телеграм;

інших документів, що не потребують юридичної ідентифікації.

7. Не допускається проставлення факсиміле на організаційно-розпорядчих, фінансових, бухгалтерських документах.

IV. Печатки без зображення Державного Герба України

8. Згідно з вимогами постанови Кабінету Міністрів України від 23 серпня 1995 року N 672 "Про затвердження зразків і описів гербових печаток, печаток без зображення Державного Герба України, бланків і вивісок обласних, Київської та Севастопольської міських, районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій", відповідно до положень про структурні підрозділи апарату обласної державної адміністрації виготовляються печатки без зображення Державного Герба України таких відділів апарату обласної державної адміністрації: загального, кадрової роботи, режимно-секретної роботи, фінансового забезпечення. Зазначеними печатками засвідчуються підписи посадових осіб обласної державної адміністрації, які відповідно до повноважень проставляють свій підпис на довідках, реєстрах, пакетах, трудових книжках, копіях, інших документах, якщо це передбачено чинними організаційними документами.

9. Відбиток печатки на документах розташовується так, щоб чітко відображалася вся інформація на ньому і не перекривався підпис посадової особи.

V. Штампи

10. Для зручності у роботі допускається виготовлення відділами (секторами) апарату обласної державної адміністрації штампів із зазначенням або без зазначення найменування обласної державної адміністрації (вхідних та вихідних документів, виду контролю, терміновості, грифів обмеження доступу тощо). Всі наявні в апараті обласної державної адміністрації штампи обов'язково обліковуються відділом режимно-секретної роботи апарату обласної державної адміністрації визначеному розділом І цієї Інструкції порядку.

VI. Бланки

11. Бланки обласної державної адміністрації виготовляються відповідно до вимог Інструкції з діловодства в апараті Херсонської обласної державної адміністрації, затвердженої розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 21 лютого 2012 року N 118. Порядкові номери проставляються нумератором, друкарським або іншим способом на нижньому полі зворотного боку бланка або на лівому полі лицьового боку бланка.

VII. Виготовлення печаток і штампів

12. Для виготовлення печаток або штампів керівник відділу (сектора) апарату обласної державної адміністрації надає мотивовану заявку (із зазначенням відповідного опису печатки або штампа) до відділу господарського забезпечення апарату обласної державної адміністрації. Після узгодження з головою обласної державної адміністрації, за наявності необхідного фінансування, начальник відділу господарського забезпечення апарату обласної державної адміністрації вживає заходів щодо виготовлення заявлених печаток або штампів. Виготовлені печатки або штампи надаються заявнику під розпис після їх обліку за порядком, визначеним цією Інструкцією.

VIII. Зберігання печаток

13. Печатки зберігаються в сейфах або металічних шафах. Зберігати печатки в інших місцях (на робочих столах, шафах), передавати їх на зберігання працівникам, які не мають на це необхідних повноважень, виносити за межі виділеного для цих цілей приміщення, заборонено.

IX. Перевірка наявності печаток і штампів

14. Перевірка наявності та додержання вимог щодо зберігання печаток та штампів обласної державної адміністрації здійснюється щороку комісією по контролю за станом роботи зі службовою інформацією в апараті обласної державної адміністрації. Результати роботи комісії оформлюються відповідним актом.

15. У разі втрати печатки або штампа відповідальний за їх збереження негайно повідомляє про це першого заступника голови обласної державної адміністрації - керівника апарату та начальника відділу режимно-секретної роботи апарату обласної державної адміністрації. За фактом втрати печатки або штампа проводиться службове розслідування, результати якого доводяться до відома голови обласної державної адміністрації для прийняття відповідного рішення.

X. Знищення печаток та штампів

16. Зіпсовані печатки та штампи або такі, що втратили практичне значення, підлягають поверненню у відділ режимно-секретної роботи апарату обласної державної адміністрації для зняття з обліку. Знищення відібраних печаток і штампів здійснюється комісією по контролю за станом роботи зі службовою інформацією в апараті обласної державної адміністрації з оформленням відповідного акта.

 

Перший заступник голови
обласної державної адміністрації -
керівник апарату

В. С. Білий


 

Додаток 1
до Інструкції (пункт 2)


ЖУРНАЛ
обліку та видачі печаток і штампів

Херсонська обласна державна адміністрація

N
з/п

Відбитки печаток і штампів

Кому видано

Дата повернення і розписка про приймання

Примітка

найменування підрозділу, в якому зберігаються печатки і штампи

прізвище та ініціали відповідальної особи

дата і розписка про отримання


 

Додаток 2
до Інструкції (пункт 2)


ЖУРНАЛ
обліку бланків

Херсонська обласна державна адміністрація

Дата

Порядковий номер бланку

Кількість примірників

Кому видано

найменування підрозділу

прізвище та ініціали отримувача

розписка про отримання

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали