ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД МІСТА КИЄВА

ПОСТАНОВА

02.12.2010 р.

N 2а-15851/10/2670

Окружний адміністративний суд міста Києва у складі головуючого - судді Клочкова Н. В., при секретарі судового засідання - Попадин О. Б. розглянув у відкритому судовому засіданні адміністративну справу за позовом заступника прокурора м. Києва в інтересах Державного комітету України із земельних ресурсів до Київської міської ради про визнання протиправним і скасування рішення про передачу земельної ділянки від 26.02.2010 р. N 140/3578 (за участю представників сторін: від прокуратури - Рибалка Ю. В.; від позивача - не з'явився; від відповідача - Тхорик С. М.; від третьої особи - ОСОБА_5).

На підставі ч. 3 ст. 160 КАС України в судовому засіданні 02.12.2010 р. проголошено вступну та резолютивну частини постанови.

Обставини справи:

5 листопада 2010 року Заступник прокурора м. Києва (надалі-прокуратура) в інтересах держави в особі: Державного комітету України із земельних ресурсів (надалі-позивач) звернувся до Окружного адміністративного суду міста Києва з позовною заявою до Київської міської ради (надалі - відповідач) про визнання протиправним та скасування рішення про передачу земельної ділянки від 26.02.2010 N 140/3578. Позовні матеріали передані на розгляд судді 8 листопада 2010 року.

Ухвалою Окружного адміністративного суду міста Києва від 8 листопада 2010 року відкрито провадження в адміністративній справі N 2а-15851/10/2670.

Ухвалою від 19 листопада 2010 року судом залучено в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору ОСОБА_4, а також судом встановлена необхідність витребувати докази, що стали підставою для прийняття рішення від 26.02.2010 N 140/3578, в т. ч. дозвіл на розробку проекту землеустрою, викопіювання з генерального плану, затв. рішенням, дійсне на момент виділення земельної ділянки ОСОБА_4, висновки про погодження проекту землеустрою, заява ОСОБА_4 на виділення земельної ділянки та інші документи, подання яких, було обов'язковим на момент звернення третьої особи до відповідача за спірною ділянкою.

В судовому засіданні 2 грудня 2010 року представник прокуратури позов підтримав в повному обсязі.

В своїх поясненнях зазначив наступне, що Київської міською радою порушено законодавство України, і прийнято рішення про передачу у власність земельної ділянки без наявності висновків про погодження проекту землеустрою компетентних природоохоронного органу та органу лісового господарства, а також за відсутності позитивного висновку державної експертизи землевпорядної документації.

Позивач надав суду клопотання про розгляд справи за відсутності представника Державного комітету України із земельних ресурсів, зазначивши що позов підтримує в повному обсязі.

Відповідач заперечував щодо заявлених позовних вимог, вважає їх необґрунтованими і такими, що не підлягають задоволенню з підстав викладеними в письмових запереченнях.

Третя особа без самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача - ОСОБА_4. щодо позову заперечує, і просить суд відмовити в задоволенні позову в повному обсязі.

Розглянувши подані стороною документи і матеріали, всебічно і повно з'ясувавши всі фактичні обставини, на яких ґрунтується позов, об'єктивно оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, Окружний адміністративний суд міста Києва, встановив:

Рішенням від 26.02.2010 N 140/3578 Київська міська рада передала громадянину ОСОБА_4, у приватну власність земельну ділянку площею 0,085 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд на АДРЕСА_1 у Голосіївському районі м. Києва за рахунок міських земель, не наданих у власність чи у користування.

Відповідно п. "в" ч. 3 ст. 116 Земельного кодексу України безоплатна передача земельних ділянок у власність громадян провадиться у разі одержання земельних ділянок із земель державної і комунальної власності в межах норм безоплатної приватизації, визначених цим Кодексом.

Суд не погоджується з твердженнями третьої особи про те, що рішенням Київської міської ради земельну ділянку віднесено до земель для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарський будівель і споруд на АДРЕСА_1 у Голосіївському районі міста Києва, оскільки текст рішення Київської міської ради прямо не вказує на те, що ділянку було переведено за функціональним призначенням з території лугів та лугопарків до території житлової садибної забудови за рахунок таких земель.

Зокрема, матеріали справи також не містять жодних доказів зарахування земельної ділянки, переданої за вказаним рішенням, до земель певного цільового призначення.

В процесі розгляду справи суду також не вдалося встановити віднесення даної земельної ділянки до певного цільового призначення, зміна якого вбачається прокуратурою протиправною.

Частиною 3 ст. 16 Закону України "Про охорону навколишнього природного середовища" передбачено, що спеціально уповноваженими державними органами управління в галузі охорони навколишнього природного середовища і використання природних ресурсів у республіці є спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів, його органи на місцях та інші державні органи, до компетенції яких законодавством України та Автономної Республіки Крим віднесено здійснення зазначених функцій.

Відповідно до Положення про Державне управління охорони навколишнього природного середовища в областях, містах Києві та Севастополі, затверджене наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 19.12.2006 N 548 (далі по тексту - Положення), державне управління охорони навколишнього природного середовища в областях, містах Києві та Севастополі (далі по тексту - Управління) є територіальним органом Міністерства охорони навколишнього природного середовища України і входить до сфери його управління.

Управління в межах своїх повноважень забезпечує реалізацію державної політики в галузі охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення та охорони природних ресурсів, поводження з відходами (крім поводження з радіоактивними відходами), забезпечення екологічної та у межах своєї компетенції радіаційної безпеки на відповідній території.

Пунктом 4.8 Положення встановлено, що управління відповідно до покладених на нього завдань забезпечує у межах своїх повноважень погодження вибору земельних ділянок для розміщення об'єктів, місць розташування об'єктів та проектів відведення земельних ділянок на відповідній території.

Саме наказом Мінприроди України 05.11.2004 N 434 затверджено Порядок погодження природоохоронними органами матеріалів щодо вилучення (викупу), надання земельних ділянок.

Відповідно до п. 1.2 цей Порядок поширюється на Мінприроди, утворені в його складі урядові органи державного управління, спеціально уповноважений орган виконавчої влади у сфері охорони навколишнього природного середовища в Автономній Республіці Крим, територіальні органи та спеціальні підрозділи (далі - природоохоронні органи).

Висновок природоохоронного органу щодо погодження місць розташування об'єктів (у випадках, коли вибір земельної ділянки не проводиться) та щодо погодження проекту відведення земельної ділянки протягом двох тижнів після отримання матеріалів надається відповідному органу виконавчої влади чи місцевого самоврядування (п. 2.11 Порядку).

Таким чином, компетентним природоохоронним органом, який наділено повноваженнями щодо погодження проекту землеустрою є саме Державне управління охорони навколишнього природного середовища в м. Києві.

Крім того, зазначене вище підтверджується п. п. 7.4, 7.5 Порядку набуття права на землю громадянами та юридичними особами в м. Києві, затвердженого рішення Київської міської ради від 14.03.2002 N 313/1747, де передбачено, що Управління земельних ресурсів узагальнює подані для отримання земельної ділянки матеріали і готує запити до Головкиївархітектури, Державного управління екології та природних ресурсів в м. Києві, міської санітарно-епідеміологічної станції із зазначенням умов та обмежень використання земельних ділянок, які мають міститись у їх висновках.

В місячний термін з дня отримання запитів Головкиївархітектура, Державне управління екології та природних ресурсів в м. Києві, міська санітарно-епідеміологічна станція подають до управління земельних ресурсів висновки щодо відведення земельної ділянки відповідно до своєї компетенції із зазначенням умов та обмежень використання землі відповідно до ст. 111 Земельного кодексу України та інших нормативно-правових актів, при цьому розгляд запитів здійснюється всіма переліченими органами одночасно.

Згідно Генерального плану міста, затвердженого рішенням Київради від 28.03.2002 р. N 370/1804 (як це зазначено у висновку Головного Управління містобудування, архітектури та дизайну міського середовища КМДА від 26.11.2007 р. N 19-13695), територія, що пропонується до відведення загальною площею 0,085 га, за функціональним призначенням належить до земель лісогосподарського призначення.

Статтею 123 Земельного кодексу України передбачено, що у разі розроблення проекту відведення земельної ділянки лісового фонду, такий проект також має бути погоджений органом лісового господарства.

Однак, таке погодження в матеріалах проекту землеустрою відсутнє.

Відповідно до ст. 118 Земельного кодексу України Київська міська рада у двотижневий строк з дня отримання погодженого проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки (а в разі необхідності здійснення обов'язкової державної експертизи землевпорядної документації згідно із законом - після отримання позитивного висновку такої експертизи) приймає рішення про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та надання її у власність.

Згідно п. 10 Порядку розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 травня 2004 р. N 677, погоджений проект відведення земельної ділянки підлягає державній експертизі, яка проводиться органом земельних ресурсів відповідно до законодавства.

Відповідно до Закону України "Про державну експертизу землевпорядної документації" державна експертиза землевпорядної документації (далі - державна експертиза) - це діяльність, метою якої є дослідження, перевірка, аналіз та оцінка об'єктів експертизи на предмет їх відповідності вимогам законодавства, встановленим стандартам, нормам і правилам, а також підготовка обґрунтованих висновків для прийняття рішень щодо об'єктів експертизи.

Відповідно до ст. 9 Закону обов'язковій державній експертизі підлягають: проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок особливо цінних земель, земель лісогосподарського призначення, а також земель водного фонду, природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення.

Результатом проведення державної експертизи є висновок державної експертизи.

Якщо об'єкт державної експертизи підготовлений згідно з вимогами законодавства, встановленими стандартами, нормами і правилами, то він позитивно оцінюється та погоджується.

Позитивні висновки державної експертизи щодо об'єктів обов'язкової державної експертизи є підставою для прийняття відповідного рішення органами виконавчої влади чи органами місцевого самоврядування, відкриття фінансування робіт з реалізації заходів, передбачених відповідною документацією.

Враховуючи наведені вимоги законодавства, реалізація заходів, передбачених документацією із землеустрою та документацією з оцінки земель, види яких визначені законом, а також матеріалами і документацією державного земельного кадастру щодо об'єктів обов'язкової державної експертизи, без позитивних висновків державної експертизи забороняється.

Висновки державної експертизи після їх затвердження спеціально уповноваженим органом виконавчої влади у сфері державної експертизи є обов'язковими для прийняття до розгляду замовником і врахування при прийнятті відповідного рішення щодо об'єктів державної експертизи (стаття 35 Закону).

Судом встановлено що Київською міською радою порушено чинне законодавство України і прийнято протиправне рішення про передачу у власність земельної ділянки без наявності висновків про погодження проекту землеустрою компетентних природоохоронного органу та органу лісового господарства, а також за відсутності позитивного висновку державної експертизи землевпорядної документації.

Відповідно до ч. 1 ст. 71 Кодексу адміністративного судочинства України кожна сторона повинна довести ті обставини, на яких ґрунтуються її вимоги та заперечення, крім випадків, встановлених статтею 72 цього Кодексу.

Керуючись вимогами ст. ст. 69 - 71, 94, 160 - 165, 167, 254 Кодексу адміністративного судочинства України, Окружний адміністративний суд міста Києва постановив:

1. Адміністративний позов задовольнити повністю.

2. Визнати протиправним та скасувати рішення Київської міської ради від 26.02.2010 N 140/3578 "Про передачу громадянину ОСОБА_4 земельної ділянки для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд на АДРЕСА_1 у Голосіївському районі міста Києва".

3. Судові витрати в сумі 3,40 грн. присудити на користь Заступник прокурора м. Києва за рахунок Державного бюджету України

Постанова набирає законної сили згідно ст. 254 Кодексу адміністративного судочинства України після закінчення строку на апеляційне оскарження, встановленого Кодексом адміністративного судочинства України, якщо постанова не оскаржена в апеляційному порядку. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті апеляційного провадження або набрання законної сили рішенням за наслідками апеляційного провадження.

Постанова може бути оскаржена до суду апеляційної інстанції протягом десяти днів за правилами, встановленими ст. ст. 185 - 187 Кодексу адміністративного судочинства України, шляхом подання через суд першої інстанції апеляційної скарги.

 

Суддя

Н. В. Клочкова

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали