ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 03.03.2011 р. N 302

Київ

Про перейменування та затвердження статутів комунальних підприємств - кінотеатрів

Із змінами і доповненнями, внесеними розпорядженням Київської міської державної адміністрації від 5 серпня 2011 року N 1378 (Розпорядження N 1378)

Відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", з метою приведення установчих документів кінотеатрів комунальної власності територіальної громади м. Києва у відповідність до вимог законодавства України та в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Перейменувати державне комунальне підприємство "Кінотеатр Ленінград" у комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) "Кінотеатр "Ленінград".

2. Перейменувати державне комунальне підприємство "Кінотеатр Лейпциг" у комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) "Кінотеатр "Лейпциг".

3. Перейменувати державне комунальне підприємство "Кінотеатр Росія" у комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) "Кінотеатр "Росія".

4. Перейменувати державне комунальне підприємство "Кінотеатр Екран" у комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) "Кінотеатр "Екран".

5. Перейменувати державне комунальне підприємство "Кінотеатр ім. Т. Шевченка" у комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) "Кінотеатр ім. Т. Шевченка".

6. Перейменувати державне комунальне підприємство "Кінотеатр ім. Ю. Гагаріна" у комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) "Кінотеатр ім. Ю. Гагаріна".

7. Затвердити Статут комунального підприємства виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) "Кінотеатр "Ленінград", що додається.

8. Затвердити Статут комунального підприємства виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) "Кінотеатр "Лейпциг", що додається.

9. Затвердити Статут комунального підприємства виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) "Кінотеатр "Росія", що додається.

10. Затвердити Статут комунального підприємства виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) "Кінотеатр "Екран", що додається.

11. Затвердити Статут комунального підприємства виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) "Кінотеатр ім. Т. Шевченка", що додається.

12. Затвердити Статут комунального підприємства виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) "Кінотеатр ім. Ю. Гагаріна", що додається.

13. Затвердити Статут комунального підприємства виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) "Кінотеатр "Київська Русь", що додається.

14. Затвердити Статут комунального підприємства виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) "Кінотеатр "Загреб", що додається.

15. Затвердити Статут комунального підприємства виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) "Кінотеатр "Флоренція", що додається.

16. Головному управлінню культури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) здійснити всі передбачені законодавством дії, пов'язані з реєстрацією статутів кінотеатрів у органах реєстрації.

17. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження Київської міської державної адміністрації від 19.02.2002 N 323 "Про внесення змін та доповнень до Статуту державного комунального підприємств кінотеатр "Загреб".

18. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови Київської міської державної адміністрації Новохатька Л. М.

 

Голова

О. Попов

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
03.03.2011 N 302

СТАТУТ
комунального підприємства виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) "Кінотеатр "Ленінград"

Ідентифікаційний код 02408053

1. Загальні положення

1.1. Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) "Кінотеатр "Ленінград" (далі за текстом - Підприємство) засноване на комунальній власності територіальної громади м. Києва та підпорядковане Головному управлінню культури виконавчого органу Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації) (далі за текстом - Головне управління культури).

2. Найменування та місцезнаходження Підприємства

2.1. Найменування Підприємства:

2.1.1. Повне найменування українською мовою - Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) "Кінотеатр "Ленінград",

скорочене - КП "Кінотеатр "Ленінград".

2.1.2. Повне найменування російською мовою - Коммунальное предприятие исполнительного органа Киевского городского совета (Киевской городской государственной администрации) "Кинотеатр "Ленинград",

скорочене - КП "Кинотеатр "Ленинград".

2.2. Місцезнаходження Підприємства: 02105, м. Київ, вул. Гагаріна, 7.

3. Мета та предмет діяльності Підприємства

3.1. Основною метою діяльності Підприємства є:

3.1.1. Кінообслуговування населення шляхом платного показу кінофільмів;

3.1.2. Сприяння підвищенню якості та конкурентоспроможності українського кіно;

3.1.3. Організація роботи і використання кіно- та відеофільмів;

3.1.4. Удосконалення форм кінообслуговування населення міста Києва.

3.2. Предметом діяльності Підприємства є:

3.2.1. Розповсюдження у встановленому порядку кіно-, відеопродукції (у тому числі закупівля, прокат, реалізація, копіювання, дублювання, демонстрація);

3.2.2. Організація та проведення передсеансової роботи, кінопрем'єр, кінофестивалів, інформаційних показів нових фільмів, зустрічей з глядачами, вечорів, кінопрограм, днів культури, презентацій, прем'єр фільмів, виставок та інших культурних заходів;

3.2.3. Організація та проведення дискотек та інших розважальних програм;

3.2.4. Мобілізація й заохочення громадян, українських та іноземних підприємств, установ та організацій до активної діяльності для пропаганди досягнень українського кіномистецтва та української культури, досягнень культури народів світу;

3.2.5. Випуск та реалізація друкованої продукції, редакційно-видавнича діяльність, пов'язана з діяльністю Підприємства;

3.2.6. Організація міжнародного та культурного обміну на комерційній та некомерційній основі;

3.2.7. Сприяння в організації проектів, програм у сфері культури, кіномистецтва;

3.2.8. Проведення соціологічних досліджень для вивчення глядацького попиту та касового потенціалу кінострічок;

3.2.9. Рекламування кінофільмів поточного та перспективного репертуару;

3.2.10. Організація роботи кіноклубів, кінолекторіїв, шоу програм;

3.2.11. Проведення лекційної діяльності, благодійних акцій;

3.2.12. Рекламно-посередницькі та торгово-посередницькі операції;

3.2.13. Торговельна діяльність у сфері оптової, роздрібної торгівлі та громадського харчування, реалізації продовольчих і непродовольчих товарів, алкогольних напоїв та тютюнових виробів;

3.2.14. Діяльність, пов'язана з наданням туристичних послуг;

3.2.15. Надання послуг паркування на території, прилеглій до Підприємства;

3.2.16. Організація, проведення семінарів, навчання, в тому числі за кордоном;

3.2.17. Надання послуг із маркетингу, менеджменту;

3.2.18. Організація і участь у проведенні та оформленні як в Україні, так і за кордоном різноманітних ярмарків, кіноринків, конкурсів, комерційних та представницьких симпозіумів, концертів та інших культурних заходів;

3.2.19. Виробництво продукції та надання послуг, необхідних в роботі творчих колективів;

3.2.20. Ремонт побутових приладів та обладнання теле-, аудіо-, відео- та кіноапаратури;

3.2.21. Надання інших послуг населенню, які передбачені законодавством України і не суперечать статутним завданням Підприємства.

3.3. Для здійснення діяльності, що потребує ліцензування і патентування, Підприємство одержує спеціальний дозвіл (ліцензію, патент) згідно з законодавством України.

4. Юридичний статус Підприємства

4.1. У своїй діяльності Підприємство керується Конституцією України, законами України, указами та розпорядженнями Президента України, постановами та розпорядженнями Кабінету Міністрів України, рішеннями Київської міської ради, розпорядженнями Київського міського голови, розпорядженнями виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), наказами Головного управління культури, іншими нормативними актами та цим Статутом.

4.2. Підприємство є юридичною особою, здійснює свою діяльність на засадах господарської самостійності, має самостійний баланс, розрахунковий, валютний та інші рахунки в установах банків, круглу печатку зі своїм найменуванням, штампи, бланки, емблему.

4.3. Підприємство несе відповідальність за своїми зобов'язаннями в межах належного йому майна згідно з законодавством України.

4.4. Збитки, завдані підприємству в результаті порушення його майнових прав громадянами і юридичними особами, відшкодовуються в порядку, встановленому законодавством України.

4.5. Підприємство не несе відповідальності за зобов'язаннями власника.

4.6. Підприємство має право укладати угоди, договори, в тому числі і про спільну діяльність, набувати особисті майнові та особисті немайнові права, нести обов'язки, бути позивачем і відповідачем в суді, господарському суді.

4.7. Підприємство має інші права, передбачені чинним законодавством України.

5. Майно та кошти Підприємства

5.1. Майно Підприємства становлять основні фонди та обігові кошти, а також інші матеріальні цінності та фінансові ресурси, вартість яких відображається в його самостійному балансі.

5.2. Власником майна Підприємства є територіальна громада м. Києва в особі Київської міської ради (далі за текстом - Власник).

5.3. Майно Власника закріплено за Підприємством на праві господарського відання. Здійснюючи право господарського відання, Підприємство володіє, користується і розпоряджається майном, закріпленим за ним Власником, з обмеженням правомочності розпорядження щодо окремих видів майна за згодою власника у випадках, передбачених законодавством.

5.4. Джерелами формування майна Підприємства є:

5.4.1. Грошові та матеріальні внески Власника;

5.4.2. Доходи, одержані від основної діяльності, надання послуг, виконання робіт, а також від інших видів фінансово-господарської діяльності;

5.4.3. Капітальні вкладення, дотації і субсидії з бюджетів;

5.4.4. Кредити банків та інших кредиторів;

5.4.5. Придбання майна інших підприємств, організацій;

5.4.6. Безоплатні або благодійні внески, пожертвування юридичних та фізичних осіб;

5.4.7. Інші джерела, не заборонені законодавством України.

6. Права та обов'язки Підприємства

6.1. Підприємство має право:

6.1.1. Самостійно планувати свою діяльність і основні напрямки свого розвитку відповідно до науково-технічних прогнозів та пріоритетів, кон'юнктури ринку продукції, робіт, послуг та необхідності забезпечення постійного виробничого і соціального розвитку, підвищення доходів Підприємства;

6.1.2. Створювати філії, відділення та інші відособлені підрозділи (з правом або без права юридичної особи, з правом або без відкриття поточних і розрахункових рахунків) і затверджувати положення про них, здійснювати перевірку їх господарської і фінансової діяльності, погоджуючи питання про розміщення таких підрозділів в установленому законодавством України порядку;

6.1.3. З дозволу Власника об'єднувати на добровільних засадах свою виробничу, наукову, комерційну та інші види діяльності з діяльністю інших підприємств і входити до складу асоціацій, корпорацій, концернів, громадських організацій та інших об'єднань за галузевими, територіальними та іншими ознаками за умови дотримання законодавства України, входити до об'єднань, зареєстрованих в інших державах, відповідно до законодавства України;

6.1.4. Брати участь у роботі із комплексного культурного розвитку м. Києва;

6.1.5. Придбавати матеріальні цінності, об'єкти інтелектуальної власності тощо у підприємств, організацій та установ незалежно від форми власності, а також у фізичних осіб;

6.1.6. З дозволу Власника здавати в оренду, надавати іншим підприємствам, організаціям та установам безоплатно в тимчасове користування або в позику належні йому будівлі, споруди, устаткування та інші матеріальні цінності, а також списувати їх з балансу;

6.1.7. Надавати пропозиції щодо реалізації інвестиційних проектів відповідно до законодавства України;

6.1.8. Організовувати прямі господарські, інформаційні зв'язки між українськими та іноземними підприємствами за основними напрямками діяльності Підприємства;

6.1.9. Укладати з підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності та громадянами договори, в тому числі на умовах спільної діяльності;

6.2. Підприємство зобов'язане:

6.2.1. Організовувати роботу відповідно до законодавства України, рішень Київської міської ради, розпоряджень виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), розпоряджень Київського міського голови, наказів Головного управління культури;

6.2.2. Забезпечувати надання послуг, визначених цим Статутом, в обсягах та якості відповідно до укладених договорів;

6.2.3. Забезпечувати своєчасну і повну сплату податків і обов'язкових платежів згідно з законодавством України;

6.2.4. Здійснювати розвиток основних фондів і забезпечувати своєчасне введення в дію придбаного обладнання;

6.2.5. Створювати належні умови для високопродуктивної праці своїх працівників, додержання вимог законодавства про працю, соціальне страхування, правил і норм охорони праці, техніки безпеки;

6.2.6. Здійснювати заходи для матеріальної зацікавленості працівників як у результатах особистої праці, так і у загальних підсумках роботи Підприємства;

6.2.7. Здійснювати бухгалтерський, оперативний облік та подавати фінансову і статистичну звітність згідно з вимогами законодавства.

7. Управління Підприємством і самоврядування трудового колективу

7.1. Управління Підприємством здійснюється на основі поєднання прав власника щодо господарського використання свого майна і участі в управлінні трудового колективу.


7.2. Підприємство очолює директор, який призначається на посаду та звільняється з посади Київським міським головою за поданням начальника Головного управління культури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та погодженням з заступником голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обов'язків на контрактній основі терміном до 5 (п'яти) років, якщо інше не встановлено законодавством. (Розпорядження N 1378)

(пункт 7.2 у редакції розпорядження Київської міської державної адміністрації від 05.08.2011 р. N 1378) (Розпорядження N 1378)

7.3. Директор в межах своїх повноважень:

7.3.1. Самостійно вирішує питання діяльності Підприємства відповідно до законодавства України та цього Статуту;

7.3.2. Несе персональну відповідальність за виконання покладених на Підприємство завдань, визначених цим Статутом, дотримується фінансової дисципліни, ефективного використання та збереження майна, закріпленого за Підприємством, дотримання законодавства України;

7.3.3. За погодженням з Головним управлінням культури затверджує структуру і штатний розпис Підприємства, Положення про його структурні підрозділи;

7.3.4. Розпоряджається майном та коштами Підприємства відповідно до законодавства України та цього Статуту;

Вчиняє правочини, що перевищують 50000 грн. за погодженням з Головним управлінням комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) в установленому порядку;

7.3.5. Подає проект річного фінансового плану, погоджений в установленому порядку, на затвердження до Головного управління комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації);

7.3.6. Несе відповідальність за формування та виконання фінансових планів, дотримання фінансової дисципліни, ефективне використання та збереження майна, закріпленого за Підприємством;

7.3.7. Укладає угоди та контракти, спрямовані на покращення інфраструктури місць дозвілля та відпочинку, інших статутних завдань Підприємства;

7.3.8. Відкриває в установах банків розрахунковий та інші рахунки, перерозподіляє у встановленому порядку фінанси за окремими статтями витрат;

7.3.9. Без довіреності діє від імені Підприємства, представляє його в інших підприємствах, установах та організаціях;

7.3.10. Видає у межах своєї компетенції накази та дає вказівки, організовує та перевіряє їх виконання;

7.3.11. Укладає трудові договори (контракти) з працівниками Підприємства відповідно до законодавства України;

7.3.12. Вживає заходів щодо створення в кожному структурному підрозділі і на кожному робочому місці умов праці відповідно до вимог нормативних актів, забезпечення дотримання прав працівників, гарантованих законодавством про охорону праці;

7.3.13. Забезпечує проведення колективних переговорів і укладання колективних договорів, підведення підсумків їх виконання у порядку, передбаченому Законом України "Про колективні договори і угоди".

7.4. Рішення з соціально-економічних питань, що стосуються діяльності Підприємства, приймаються директором за участю трудового колективу та Профспілкового комітету.

7.5. Заступники директора Підприємства призначаються і звільняються з посади директором Підприємства за погодженням з начальником Головного управління культури.

Керівники, спеціалісти структурних підрозділів, інші працівники Підприємства призначаються і звільняються з посади директором Підприємства.

7.6. Повноваження трудового колективу Підприємства реалізуються загальними зборами трудового колективу та їх виборним органом - Профспілковим комітетом, члени якого обираються відповідно до статуту профспілки на зборах трудового колективу.

7.7. Профспілковий комітет:

- готує матеріали для розгляду на загальних зборах;

- контролює виконання рішень, прийнятих на загальних зборах;

- виконує інші функції, делеговані йому загальними зборами.

7.8. Колективний договір укладається на основі чинного законодавства, прийнятих сторонами зобов'язань з метою регулювання виробничих, трудових і соціально-економічних відносин і узгодження інтересів трудящих, власників та уповноважених ними органів.

7.8.1. Колективний договір укладається між Підприємством, з однієї сторони, та Профспілковим комітетом, з другої сторони.

7.8.2. Після схвалення проекту колективного договору зборами трудового колективу він підписується уповноваженими представниками сторін не пізніш як через 5 днів з моменту його схвалення, якщо інше не встановлено зборами трудового колективу.

7.8.3. Право укладання колективного договору від імені Головного управління культури надається директору Підприємства.

7.8.4. У разі коли інтереси трудового колективу представляє Профспілковий комітет, інтереси Головного управління культури не можуть представляти особи, які є членами виборного органу цієї профспілки.

8. Фінансово-господарська, економічна і соціальна діяльність Підприємства

8.1. Основним узагальнюючим показником фінансових результатів господарської діяльності Підприємства є чистий прибуток.

8.2. Планування фінансово-господарської діяльності здійснюється підприємством шляхом складання у порядку та за формою, що визначаються виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією), річних фінансових планів, які затверджуються Головним управлінням комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

В річних фінансових планах Підприємства передбачається розмір відрахування частини прибутку до бюджету міста Києва у плановому році.

8.3. Відрахування Підприємством частини прибутку до бюджету м. Києва здійснюється відповідно до нормативу і в порядку, затвердженому рішенням Київської міської ради, після сплати обов'язкових платежів.

8.4. Чистий прибуток Підприємства використовується відповідно до порядку, визначеному Власником.

8.5. Підприємство звітує про стан виконання фінансового плану в порядку, то визначається Головним управлінням комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

8.6. Підприємство подає фінансову звітність Головному управлінню комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), державним статистичним та контрольним органам у формі і в строки, встановлені законодавством України.

8.7. Джерелом формування фінансових ресурсів Підприємства є прибуток, кредитні та інвестиційні ресурси, амортизаційні відрахування та інші надходження, не заборонені чинним законодавством України.

8.8. Підприємство самостійно обирає форми і системи оплати праці, встановлює працівникам конкретні розміри посадових окладів, премій, винагород, надбавок і доплат відповідно до чинного законодавства України, колективного договору та фінансових можливостей Підприємства.

Умови оплати праці директора Підприємства визначаються у контракті.

8.9. Підприємство здійснює матеріально-технічне забезпечення своєї діяльності і реалізацію продукції, виконання робіт, надання послуг через систему прямих угод і контрактів із вітчизняними та іноземними юридичними та фізичними особами.

Підприємство вільне у виборі предмета договору, зобов'язань, будь-яких яких умов господарських взаємовідносин, що не суперечать законодавству України та цьому статуту.

8.10. Підприємство здійснює оперативний та бухгалтерський облік результатів своєї роботи відповідно до порядку ведення бухгалтерського обліку та облікової політики, який погоджує Головне управління комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), веде статистичну звітність.

Директор Підприємства та головний бухгалтер Підприємства несуть відповідальність, в межах своїх повноважень, за виконання затвердженого фінансового плану, додержання порядку ведення і достовірність обліку та статистичної інформації.

8.11. Контроль за діяльністю Підприємства та відносини його з органами державної влади, ревізія фінансово-господарської діяльності Підприємства здійснюються відповідно до законодавства України.

9. Зовнішньоекономічна діяльність Підприємства

9.1. Підприємство бере участь у зовнішньоекономічній діяльності, що сприяє зміцненню авторитету України та міста Києва, накопиченню валютних ресурсів, створенню можливостей для розвитку виробничих науково-технічних зв'язків міста з іншими країнами.

9.2. Підприємство самостійно веде експортно-імпортні операції або доручає їх ведення спеціалізованим зовнішньоекономічним (торговим) організаціям на договірній основі.

9.3. Валютна виручка, одержана Підприємством в результаті зовнішньоекономічної діяльності, після оплати податків та інших обов'язкових платежів зараховується на валютні рахунки Підприємства і використовується ним відповідно до затверджених Головним управлінням комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) річних фінансових планів.

9.4. Підприємство має право у порядку, визначеному законодавством, відкривати за межами України свої представництва, виробничі підрозділи, утримання яких здійснюється за кошти Підприємства.

9.5. Підприємство має право одержувати кредити від своїх зарубіжних партнерів. При цьому валюта зараховується на баланс підприємства і використовується ним самостійно в установленому законодавством порядку.

10. Припинення Підприємства

10.1. Припинення Підприємства здійснюється шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділ, виділ, перетворення) або ліквідації за рішенням Власника, або за рішенням суду у випадках, передбачених законодавством України.

10.2. Реорганізація чи ліквідація Підприємства здійснюється комісією з припинення, яка утворюється власником або органом, що прийняв рішення про припинення. Порядок і строки проведення припинення діяльності Підприємства, а також строк заяви претензій кредиторами визначаються власником або органом, що прийняв рішення про припинення Підприємства.

10.3. З моменту призначення комісії з припинення до неї переходять повноваження щодо управління Підприємством. Комісія з припинення складає передавальний акт (розподільчий баланс, ліквідаційний баланс) і подає його на затвердження органу, який прийняв рішення про припинення Підприємства.

10.4. У разі ліквідації Підприємства майно та кошти, що залишаються після розрахунків з бюджетом, задоволення претензій кредиторів та розрахунків з членами трудового колективу, використовуються за вказівкою Власника.

10.5. Реорганізація чи ліквідація Підприємства вважаються завершеними, а Підприємство таким, що припинило свою діяльність, з дня внесення до Єдиного державного реєстру запису про його припинення.

10.6. При реорганізації або ліквідації Підприємства працівникам, які звільняються, гарантується додержання їхніх прав та інтересів відповідно до трудового законодавства України.

10.7. При реорганізації Підприємства всі права та обов'язки реорганізованого Підприємства переходять до правонаступника.

 

Заступник голови - керівник апарату

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
03.03.2011 N 302

СТАТУТ
комунального підприємства виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) "Кінотеатр "Лейпциг"

Ідентифікаційний код 24937697

1. Загальні положення

1.1. Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) "Кінотеатр "Лейпциг" (далі за текстом - Підприємство) засноване на комунальній власності територіальної громади м. Києва та підпорядковане Головному управлінню культури виконавчого органу Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації) (далі за текстом - Головне управління культури).

2. Найменування та місцезнаходження Підприємства

2.1. Найменування Підприємства:

2.1.1. Повне найменування українською мовою - Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) "Кінотеатр "Лейпциг",

скорочене - КП "Кінотеатр "Лейпциг".

2.1.2. Повне найменування російською мовою - Коммунальное предприятие исполнительного органа Киевского городского совета (Киевской городской государственной администрации) "Кинотеатр "Лейпциг",

скорочене - КП "Кинотеатр "Лейпциг".

2.2. Місцезнаходження Підприємства: 03148, м. Київ, просп. Леся Курбаса, 8.

3. Мета та предмет діяльності Підприємства

3.1. Основною метою діяльності Підприємства є:

3.1.1. Кінообслуговування населення шляхом платного показу кінофільмів;

3.1.2. Сприяння підвищенню якості та конкурентоспроможності українського кіно;

3.1.3. Організація роботи і використання кіно- та відеофільмів;

3.1.4. Удосконалення форм кінообслуговування населення міста Києва.

3.2. Предметом діяльності Підприємства є:

3.2.1. Розповсюдження у встановленому порядку кіно-, відеопродукції (у тому числі закупівля, прокат, реалізація, копіювання, дублювання, демонстрація);

3.2.2. Організація та проведення передсеансової роботи, кінопрем'єр, кінофестивалів, інформаційних показів нових фільмів, зустрічей з глядачами, вечорів, кінопрограм, днів культури, презентацій, прем'єр фільмів, виставок та інших культурних заходів;

3.2.3. Організація та проведення дискотек та інших розважальних програм;

3.2.4. Мобілізація й заохочення громадян, українських та іноземних підприємств, установ та організацій до активної діяльності для пропаганди досягнень українського кіномистецтва та української культури, досягнень культури народів світу;

3.2.5. Випуск та реалізація друкованої продукції, редакційно-видавнича діяльність, пов'язана з діяльністю Підприємства;

3.2.6. Організація міжнародного та культурного обміну на комерційній та некомерційній основі;

3.2.7. Сприяння в організації проектів, програм у сфері культури, кіномистецтва;

3.2.8. Проведення соціологічних досліджень для вивчення глядацького попиту та касового потенціалу кінострічок;

3.2.9. Рекламування кінофільмів поточного та перспективного репертуару;

3.2.10. Організація роботи кіноклубів, кінолекторіїв, шоу програм;

3.2.11. Проведення лекційної діяльності, благодійних акцій;

3.2.12. Рекламно-посередницькі та торгово-посередницькі операції;

3.2.13. Торговельна діяльність у сфері оптової, роздрібної торгівлі та громадського харчування, реалізації продовольчих і непродовольчих товарів, алкогольних напоїв та тютюнових виробів;

3.2.14. Діяльність, пов'язана з наданням туристичних послуг;

3.2.15. Надання послуг паркування на території, прилеглій до Підприємства,

3.2.16. Організація, проведення семінарів, навчання, в тому числі за кордоном;

3.2.17. Надання послуг із маркетингу, менеджменту;

3.2.18. Організація і участь у проведенні та оформленні як в Україні, так і за кордоном різноманітних ярмарків, кіноринків, конкурсів, комерційних та представницьких симпозіумів, концертів та інших культурних заходів;

3.2.19. Виробництво продукції та надання послуг, необхідних в роботі творчих колективів;

3.2.20. Ремонт побутових приладів та обладнання теле-, аудіо-, відео- та кіноапаратури;

3.2.21. Надання інших послуг населенню, які передбачені законодавством України і не суперечать статутним завданням Підприємства.

3.3. Для здійснення діяльності, що потребує ліцензування і патентування, Підприємство одержує спеціальний дозвіл (ліцензію, патент) згідно з законодавством України.

4. Юридичний статус Підприємства

4.1. У своїй діяльності Підприємство керується Конституцією України, законами України, указами та розпорядженнями Президента України, постановами та розпорядженнями Кабінету Міністрів України, рішеннями Київської міської ради, розпорядженнями Київського міського голови, розпорядженнями виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), наказами Головного управління культури, іншими нормативними актами та цим Статутом.

4.2. Підприємство є юридичною особою, здійснює свою діяльність на засадах господарської самостійності, має самостійний баланс, розрахунковий, валютний та інші рахунки в установах банків, круглу печатку зі своїм найменуванням, штампи, бланки, емблему.

4.3. Підприємство несе відповідальність за своїми зобов'язаннями в межах належного йому майна згідно з законодавством України.

4.4. Збитки, завдані підприємству в результаті порушення його майнових прав громадянами і юридичними особами, відшкодовуються в порядку, встановленому законодавством України.

4.5. Підприємство не несе відповідальності за зобов'язаннями власника.

4.6. Підприємство має право укладати угоди, договори, в тому числі і про спільну діяльність, набувати особисті майнові та особисті немайнові права, нести обов'язки, бути позивачем і відповідачем в суді, господарському суді.

4.7. Підприємство має інші права, передбачені чинним законодавством України.

5. Майно та кошти Підприємства

5.1. Майно Підприємства становлять основні фонди та обігові кошти, а також інші матеріальні цінності та фінансові ресурси, вартість яких відображається в його самостійному балансі.

5.2. Власником майна Підприємства с територіальна громада м. Києва в особі Київської міської ради (далі за текстом - Власник).

5.3. Майно Власника закріплено за Підприємством на праві господарського відання. Здійснюючи право господарського відання, Підприємство володіє, користується і розпоряджається майном, закріпленим за ним Власником, з обмеженням правомочності розпорядження щодо окремих видів майна за згодою власника у випадках, передбачених законодавством.

5.4. Джерелами формування майна Підприємства є:

5.4.1. Грошові та матеріальні внески Власника;

5.4.2. Доходи, одержані від основної діяльності, надання послуг, виконання робіт, а також від інших видів фінансово-господарської діяльності;

5.4.3. Капітальні вкладення, дотації і субсидії з бюджетів;

5.4.4. Кредити банків та інших кредиторів;

5.4.5. Придбання майна інших підприємств, організацій;

5.4.6. Безоплатні або благодійні внески, пожертвування юридичних та фізичних осіб;

5.4.7. Інші джерела, не заборонені законодавством України.

6. Права та обов'язки Підприємства

6.1. Підприємство має право:

6.1.1. Самостійно планувати свою діяльність і основні напрямки свого розвитку відповідно до науково-технічних прогнозів та пріоритетів, кон'юнктури ринку продукції, робіт, послуг та необхідності забезпечення постійного виробничого і соціального розвитку, підвищення доходів Підприємства;

6.1.2. Створювати філії, відділення та інші відособлені підрозділи (з правом або без права юридичної особи, з правом або без відкриття поточних і розрахункових рахунків) і затверджувати положення про них, здійснювати перевірку їх господарської і фінансової діяльності, погоджуючи питання про розміщення таких підрозділів в установленому законодавством України порядку;

6.1.3. З дозволу Власника об'єднувати на добровільних засадах свою виробничу, наукову, комерційну та інші види діяльності з діяльністю інших підприємств і входити до складу асоціацій, корпорацій, концернів, громадських організацій та інших об'єднань за галузевими, територіальними та іншими ознаками за умови дотримання законодавства України, входити до об'єднань, зареєстрованих в інших державах, відповідно до законодавства України;

6.1.4. Брати участі у роботі із комплексною культурною розвитку м. Києва;

6.1.5. Придбавати матеріальні цінності, об'єкти інтелектуальної власності тощо у підприємств, організацій та установ незалежно від форми власності, а також у фізичних осіб;

6.1.6. З дозволу Власника здавати в оренду, надавати іншим підприємствам, організаціям та установам безоплатно в тимчасове користування або в позику належні йому будівлі, споруди, устаткування та інші матеріальні цінності, а також списувати їх з балансу;

6.1.7. Надавати пропозиції щодо реалізації інвестиційних проектів відповідно до законодавства України;

6.1.8. Організовувати прямі господарські, інформаційні зв'язки між українськими та іноземними підприємствами за основними напрямками діяльності Підприємства;

6.1.9. Укладати з підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності та громадянами договори, в тому числі на умовах спільної діяльності;

6.2. Підприємство зобов'язане:

6.2.1. Організовувати роботу відповідно до законодавства України, рішень Київської міської ради, розпоряджень виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), розпоряджень Київського міського голови, наказів Головного управління культури;

6.2.2. Забезпечувати надання послуг, визначених цим Статутом, в обсягах та якості відповідно до укладених договорів;

6.2.3. Забезпечувати своєчасну і повну сплату податків і обов'язкових платежів згідно з законодавством України;

6.2.4. Здійснювати розвиток основних фондів і забезпечувати своєчасне введення в дію придбаного обладнання;

6.2.5. Створювати належні умови для високопродуктивної праці своїх працівників, додержання вимог законодавства про працю, соціальне страхування, правил і норм охорони праці, техніки безпеки;

6.2.6. Здійснювати заходи для матеріальної зацікавленості працівників як у результатах особистої праці, так і у загальних підсумках роботи Підприємства;

6.2.7. Здійснювати бухгалтерський, оперативний облік та подавати фінансову і статистичну звітність згідно з вимогами законодавства.

7. Управління Підприємством і самоврядування трудового колективу

7.1. Управління Підприємством здійснюється на основі поєднання прав власника щодо господарського використання свого майна і участі в управлінні трудового колективу.


7.2. Підприємство очолює директор, який призначається на посаду та звільняється з посади Київським міським головою за поданням начальника Головного управління культури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та погодженням з заступником голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обов'язків на контрактній основі терміном до 5 (п'яти) років, якщо інше не встановлено законодавством. (Розпорядження N 1378)

(пункт 7.2 у редакції розпорядження Київської міської державної адміністрації від 05.08.2011 р. N 1378) (Розпорядження N 1378)

7.3. Директор в межах своїх повноважень:

7.3.1. Самостійно вирішує питання діяльності Підприємства відповідно до законодавства України та цього Статуту;

7.3.2. Несе персональну відповідальність за виконання покладених на Підприємство завдань, визначених цим Статутом, дотримується фінансової дисципліни, ефективного використання та збереження майна, закріпленого за Підприємством, дотримання законодавства України;

7.3.3. За погодженням з Головним управлінням культури затверджує структуру і штатний розпис Підприємства, Положення про його структурні підрозділи;

7.3.4. Розпоряджається майном та коштами Підприємства відповідно до законодавства України та цього Статуту;

Вчиняє правочини, що перевищують 50000 грн. за погодженням з Головним управлінням комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) в установленому порядку;

7.3.5. Подає проект річного фінансового плану, погоджений в установленому порядку, на затвердження до Головного управління комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації);

7.3.6. Несе відповідальність за формування та виконання фінансових планів, дотримання фінансової дисципліни, ефективне використання та збереження майна, закріпленого за Підприємством;

7.3.7. Укладає угоди та контракти, спрямовані на покращення інфраструктури місць дозвілля та відпочинку, інших статутних завдань Підприємства;

7.3.8. Відкриває в установах банків розрахунковий та інші рахунки, перерозподіляє у встановленому порядку фінанси за окремими статтями витрат;

7.3.9. Без довіреності діє від імені Підприємства, представляє його в інших підприємствах, установах та організаціях;

7.3.10. Видає у межах своєї компетенції накази та дає вказівки, організовує та перевіряє їх виконання;

7.3.11. Укладає трудові договори (контракти) з працівниками Підприємства відповідно до законодавства України;

7.3.12. Вживає заходів щодо створення в кожному структурному підрозділі і на кожному робочому місці умов праці відповідно до вимог нормативних актів, забезпечення дотримання прав працівників, гарантованих законодавством про охорону праці;

7.3.13. Забезпечує проведення колективних переговорів і укладання колективних договорів, підведення підсумків їх виконання у порядку, передбаченому Законом України "Про колективні договори і угоди".

7.4. Рішення з соціально-економічних питань, що стосуються діяльності Підприємства, приймаються директором за участю трудового колективу та Профспілкового комітету.

7.5. Заступники директора Підприємства призначаються і звільняються з посади директором Підприємства за погодженням з начальником Головного управління культури.

Керівники, спеціалісти структурних підрозділів, інші працівники Підприємства призначаються і звільняються з посади директором Підприємства.

7.6. Повноваження трудового колективу Підприємства реалізуються загальними зборами трудового колективу та їх виборним органом - Профспілковим комітетом, члени якого обираються відповідно до статуту профспілки на зборах трудового колективу.

7.7. Профспілковий комітет:

- готує матеріали для розгляду на загальних зборах;

- контролює виконання рішень, прийнятих на загальних зборах;

- виконує інші функції, делеговані йому загальними зборами.

7.8. Колективний договір укладається на основі чинного законодавства, прийнятих сторонами зобов'язань з метою регулювання виробничих, трудових і соціально-економічних відносин і узгодження інтересів трудящих, власників та уповноважених ними органів.

7.8.1. Колективний договір укладається між Підприємством, з однієї сторони, та Профспілковим комітетом, з другої сторони.

7.8.2. Після схвалення проекту колективного договору зборами трудового колективу він підписується уповноваженими представниками сторін не пізніш як через 5 днів з моменту його схвалення, якщо інше не встановлено зборами трудового колективу.

7.8.3. Право укладання колективного договору від імені Головного управління культури надається директору Підприємства.

7.8.4. У разі коли інтереси трудового колективу представляє Профспілковий комітет, інтереси Головного управління культури не можуть представляти особи, які є членами виборного органу цієї профспілки.

8. Фінансово-господарська, економічна і соціальна діяльність Підприємства

8.1. Основним узагальнюючим показником фінансових результатів господарської діяльності Підприємства є чистий прибуток.

8.2. Планування фінансово-господарської діяльності здійснюється підприємством шляхом складання у порядку та за формою, що визначаються виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією), річних фінансових планів, які затверджуються Головним управлінням комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

В річних фінансових планах Підприємства передбачається розмір відрахування частини прибутку до бюджету міста Києва у плановому році.

8.3. Відрахування Підприємством частини прибутку до бюджету м. Києва здійснюється відповідно до нормативу і в порядку, затвердженому рішенням Київської міської ради, після сплати обов'язкових платежів.

8.4. Чистий прибуток Підприємства використовується відповідно до порядку, визначеному Власником.

8.5. Підприємство звітує про стан виконання фінансового плану в порядку, що визначається Головним управлінням комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

8.6. Підприємство подає фінансову звітність Головному управлінню комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), державним статистичним та контрольним органам у формі і в строки, встановлені законодавством України.

8.7. Джерелом формування фінансових ресурсів Підприємства є прибуток, кредитні та інвестиційні ресурси, амортизаційні відрахування та інші надходження, не заборонені чинним законодавством України.

8.8. Підприємство самостійно обирає форми і системи оплати праці, встановлює працівникам конкретні розміри посадових окладів, премій, винагород, надбавок і доплат відповідно до чинного законодавства України, колективного договору та фінансових можливостей Підприємства.

Умови оплати праці директора Підприємства визначаються у контракті.

8.9. Підприємство здійснює матеріально-технічне забезпечення своєї діяльності і реалізацію продукції, виконання робіт, надання послуг через систему прямих угод і контрактів із вітчизняними та іноземними юридичними та фізичними особами.

Підприємство вільне у виборі предмета договору, зобов'язань, будь-яких інших умов господарських взаємовідносин, що не суперечать законодавству України та цьому статуту.

8.10. Підприємство здійснює оперативний та бухгалтерський облік результатів своєї роботи відповідно до порядку ведення бухгалтерського обліку та облікової політики, який погоджує Головне управління комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), веде статистичну звітність.

Директор Підприємства та головний бухгалтер Підприємства несуть відповідальність, в межах своїх повноважень, за виконання затвердженого фінансового плану, додержання порядку ведення і достовірність обліку та статистичної інформації.

8.11. Контроль за діяльністю Підприємства та відносини його з органами державної влади, ревізія фінансово-господарської діяльності Підприємства здійснюються відповідно до законодавства України.

9. Зовнішньоекономічна діяльність Підприємства

9.1. Підприємство бере участь у зовнішньоекономічній діяльності, що сприяє зміцненню авторитету України та міста Києва, накопиченню валютних ресурсів, створенню можливостей для розвитку виробничих науково-технічних зв'язків міста з іншими країнами.

9.2. Підприємство самостійно веде експортно-імпортні операції або доручає їх ведення спеціалізованим зовнішньоекономічним (торговим) організаціям на договірній основі.

9.3. Валютна виручка, одержана Підприємством в результаті зовнішньоекономічної діяльності, після оплати податків та інших обов'язкових платежів зараховується на валютні рахунки Підприємства і використовується ним відповідно до затверджених Головним управлінням комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) річних фінансових планів.

9.4. Підприємство має право у порядку, визначеному законодавством, відкривати за межами України свої представництва, виробничі підрозділи, утримання яких здійснюється за кошти Підприємства.

9.5. Підприємство має право одержувати кредити від своїх зарубіжних партнерів. При цьому валюта зараховується на баланс підприємства і використовується ним самостійно в установленому законодавством порядку.

10. Припинення Підприємства

10.1. Припинення Підприємства здійснюється шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділ, виділ, перетворення) або ліквідації за рішенням Власника, або за рішенням суду у випадках, передбачених законодавством України.

10.2. Реорганізація чи ліквідація Підприємства здійснюється комісією з припинення, яка утворюється власником або органом, що прийняв рішення про припинення. Порядок і строки проведення припинення діяльності Підприємства, а також строк заяви претензій кредиторами визначаються власником або органом, що прийняв рішення про припинення Підприємства.

10.3. З моменту призначення комісії з припинення до неї переходять повноваження щодо управління Підприємством. Комісія з припинення складає передавальний акт (розподільчий баланс, ліквідаційний баланс) і подає його на затвердження органу, який прийняв рішення про припинення Підприємства.

10.4. У разі ліквідації Підприємства майно та кошти, що залишаються після розрахунків з бюджетом, задоволення претензій кредиторів та розрахунків з членами трудового колективу, використовуються за вказівкою Власника.

10.5. Реорганізація чи ліквідація Підприємства вважаються завершеними, а Підприємство таким, що припинило свою діяльність, з дня внесення до Єдиного державного реєстру запису про його припинення.

10.6. При реорганізації або ліквідації Підприємства працівникам, які звільняються, гарантується додержання їхніх прав та інтересів відповідно до трудового законодавства України.

10.7. При реорганізації Підприємства всі права та обов'язки реорганізованого Підприємства переходять до правонаступника.

 

Заступник голови - керівник апарату

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
03.03.2011 N 302

СТАТУТ
комунального підприємства виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) "Кінотеатр "Росія"

Ідентифікаційний код 21619554

1. Загальні положення

1.1. Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) "Кінотеатр "Росія" (далі за текстом - Підприємство) засноване на комунальній власності територіальної громади м. Києва та підпорядковане Головному управлінню культури виконавчого органу Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації) (далі за текстом - Головне управління культури).

2. Найменування та місцезнаходження Підприємства

2.1. Найменування Підприємства:

2.1.1. Повне найменування українською мовою - Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) "Кінотеатр "Росія",

скорочене - КП "Кінотеатр "Росія".

2.1.2. Повне найменування російською мовою - Коммунальное предприятие исполнительного органа Киевского городского совета (Киевской городской государственной администрации) "Кинотеатр "Россия",

скорочене - КП "Кинотеатр "Россия".

2.2. Місцезнаходження Підприємства: 02156, м. Київ, вул. Мілютенка, 19.

3. Мета та предмет діяльності Підприємства

3.1. Основною метою діяльності Підприємства є:

3.1.1. Кінообслуговування населення шляхом платного показу кінофільмів;

3.1.2. Сприяння підвищенню якості та конкурентоспроможності українського кіно;

3.1.3. Організація роботи і використання кіно- та відеофільмів;

3.1.4. Удосконалення форм кінообслуговування населення міста Києва.

3.2. Предметом діяльності Підприємства є:

3.2.1. Розповсюдження у встановленому порядку кіно-, відеопродукції (у тому числі закупівля, прокат, реалізація, копіювання, дублювання, демонстрація);

3.2.2. Організація та проведення передсеансової роботи, кінопрем'єр, кінофестивалів, інформаційних показів нових фільмів, зустрічей з глядачами, вечорів, кінопрограм, днів культури, презентацій, прем'єр фільмів, виставок та інших культурних заходів;

3.2.3. Організація та проведення дискотек та інших розважальних програм;

3.2.4. Мобілізація й заохочення громадян, українських та іноземних підприємств, установ та організацій до активної діяльності для пропаганди досягнень українського кіномистецтва та української культури, досягнень культури народів світу;

3.2.5. Випуск та реалізація друкованої продукції, редакційно-видавнича діяльність, пов'язана з діяльністю Підприємства;

3.2.6. Організація міжнародного та культурного обміну на комерційній та некомерційній основі;

3.2.7. Сприяння в організації проектів, програм у сфері культури, кіномистецтва;

3.2.8. Проведення соціологічних досліджень для вивчення глядацького попиту та касового потенціалу кінострічок;

3.2.9. Рекламування кінофільмів поточного та перспективного репертуару;

3.2.10. Організація роботи кіноклубів, кінолекторіїв, шоу програм;

3.2.11. Проведення лекційної діяльності, благодійних акцій;

3.2.12. Рекламно-посередницькі та торгово-посередницькі операції;

3.2.13. Торговельна діяльність у сфері оптової, роздрібної торгівлі та громадського харчування, реалізації продовольчих і непродовольчих товарів, алкогольних напоїв та тютюнових виробів;

3.2.14. Діяльність, пов'язана з наданням туристичних послуг;

3.2.15. Надання послуг паркування на території, прилеглій до Підприємства;

3.2.16. Організація, проведення семінарів, навчання, в тому числі за кордоном;

3.2.17. Надання послуг із маркетингу, менеджменту;

3.2.18. Організація і участь у проведенні та оформленні як в Україні, так і за кордоном різноманітних ярмарків, кіноринків, конкурсів, комерційних та представницьких симпозіумів, концертів та інших культурних заходів;

3.2.19. Виробництво продукції та падання послуг, необхідних в роботі творчих колективів;

3.2.20. Ремонт побутових приладів та обладнання теле-, аудіо-, відео- та кіноапаратури;

3.2.21. Надання інших послуг населенню, які передбачені законодавством України і не суперечать статутним завданням Підприємства.

3.3. Для здійснення діяльності, що потребує ліцензування і патентування, Підприємство одержує спеціальний дозвіл (ліцензію, патент) згідно з законодавством України.

4. Юридичний статус Підприємства

4.1. У своїй діяльності Підприємство керується Конституцією України, законами України, указами та розпорядженнями Президента України, постановами та розпорядженнями Кабінету Міністрів України, рішеннями Київської міської ради, розпорядженнями Київського міського голови, розпорядженнями виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), наказами Головного управління культури, іншими нормативними актами та цим Статутом.

4.2. Підприємство є юридичною особою, здійснює свою діяльність на засадах господарської самостійності, має самостійний баланс, розрахунковий, валютний та інші рахунки в установах банків, круглу печатку зі своїм найменуванням, штампи, бланки, емблему.

4.3. Підприємство несе відповідальність за своїми зобов'язаннями в межах належного йому майна згідно з законодавством України.

4.4. Збитки, завдані підприємству в результаті порушення його майнових прав громадянами і юридичними особами, відшкодовуються в порядку, встановленому законодавством України.

4.5. Підприємство не несе відповідальності за зобов'язаннями власника.

4.6. Підприємство має право укладати угоди, договори, в тому числі і про спільну діяльність, набувати особисті майнові та особисті немайнові права, нести обов'язки, бути позивачем і відповідачем в суді, господарському суді.

4.7. Підприємство має інші права, передбачені чинним законодавством України.

5. Майно та кошти Підприємства

5.1. Майно Підприємства становлять основні фонди та обігові кошти, а також інші матеріальні цінності та фінансові ресурси, вартість яких відображається в його самостійному балансі.

5.2. Власником майна Підприємства є територіальна громада м. Києва в особі Київської міської ради (далі за текстом - Власник).

5.3. Майно Власника закріплено за Підприємством на праві господарського відання. Здійснюючи право господарського відання, Підприємство володіє, користується і розпоряджається майном, закріпленим за ним Власником, з обмеженням правомочності розпорядження щодо окремих видів майна за згодою власника у випадках, передбачених законодавством.

5.4. Джерелами формування майна Підприємства є:

5.4.1. Грошові та матеріальні внески Власника;

5.4.2. Доходи, одержані від основної діяльності, надання послуг, виконання робіт, а також від інших видів фінансово-господарської діяльності;

5.4.3. Капітальні вкладення, дотації і субсидії з бюджетів;

5.4.4. Кредити банків та інших кредиторів;

5.4.5. Придбання майна інших підприємств, організацій;

5.4.6. Безоплатні або благодійні внески, пожертвування юридичних та фізичних осіб;

5.4.7. Інші джерела, не заборонені законодавством України.

6. Права та обов'язки Підприємства

6.1. Підприємство має право:

6.1.1. Самостійно планувати свою діяльність і основні напрямки свого розвитку відповідно до науково-технічних прогнозів та пріоритетів, кон'юнктури ринку продукції, робіт, послуг та необхідності забезпечення постійного виробничого і соціального розвитку, підвищення доходів Підприємства;

6.1.2. Створювати філії, відділення та інші відособлені підрозділи (з правом або без права юридичної особи, з правом або без відкриття поточних і розрахункових рахунків) і затверджувати положення про них, здійснювати перевірку їх господарської і фінансової діяльності, погоджуючи питання про розміщення таких підрозділів в установленому законодавством України порядку;

6.1.3. З дозволу Власника об'єднувати на добровільних засадах свою виробничу, наукову, комерційну та інші види діяльності з діяльністю інших підприємств і входити до складу асоціацій, корпорацій, концернів, громадських організацій та інших об'єднань за галузевими, територіальними та іншими ознаками за умови дотримання законодавства України, входити до об'єднань, зареєстрованих в інших державах, відповідно до законодавства України;

6.1.4. Брати участь у роботі із комплексного культурного розвитку м. Києва;

6.1.5. Придбавати матеріальні цінності, об'єкти інтелектуальної власності тощо у підприємств, організацій та установ незалежно від форми власності, а також у фізичних осіб;

6.1.6. З дозволу Власника здавати в оренду, надавати іншим підприємствам, організаціям та установам безоплатно в тимчасове користування або в позику належні йому будівлі, споруди, устаткування та інші матеріальні цінності, а також списувати їх з балансу;

6.1.7. Надавати пропозиції щодо реалізації інвестиційних проектів відповідно до законодавства України;

6.1.8. Організовувати прямі господарські, інформаційні зв'язки між українськими та іноземними підприємствами за основними напрямками діяльності Підприємства;

6.1.9. Укладати з підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності та громадянами договори, в тому числі на умовах спільної діяльності;

6.2. Підприємство зобов'язане:

6.2.1. Організовувати роботу відповідно до законодавства України, рішень Київської міської ради, розпоряджень виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), розпоряджень Київського міського голови, наказів Головного управління культури;

6.2.2. Забезпечувати надання послуг, визначених цим Статутом, в обсягах та якості відповідно до укладених договорів;

6.2.3. Забезпечувати своєчасну і повну сплату податків і обов'язкових платежів згідно з законодавством України;

6.2.4. Здійснювати розвиток основних фондів і забезпечувати своєчасне введення в дію придбаного обладнання;

6.2.5. Створювати належні умови для високопродуктивної праці своїх працівників, додержання вимог законодавства про працю, соціальне страхування, правил і норм охорони праці, техніки безпеки;

6.2.6. Здійснювати заходи для матеріальної зацікавленості працівників як у результатах особистої праці, так і у загальних підсумках роботи Підприємства;

6.2.7. Здійснювати бухгалтерський, оперативний облік та подавати фінансову і статистичну звітність згідно з вимогами законодавства.

7. Управління Підприємством і самоврядування трудового колективу

7.1. Управління Підприємством здійснюється на основі поєднання прав власника щодо господарського використання свого майна і участі в управлінні трудового колективу.


7.2. Підприємство очолює директор, який призначається на посаду та звільняється з посади Київським міським головою за поданням начальника Головного управління культури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та погодженням з заступником голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обов'язків на контрактній основі терміном до 5 (п'яти) років, якщо інше не встановлено законодавством. (Розпорядження N 1378)

(пункт 7.2 у редакції розпорядження Київської міської державної адміністрації від 05.08.2011 р. N 1378) (Розпорядження N 1378)

7.3. Директор в межах своїх повноважень:

7.3.1. Самостійно вирішує питання діяльності Підприємства відповідно до законодавства України та цього Статуту;

7.3.2. Несе персональну відповідальність за виконання покладених на Підприємство завдань, визначених цим Статутом, дотримується фінансової дисципліни, ефективного використання та збереження майна, закріпленого за Підприємством, дотримання законодавства України;

7.3.3. За погодженням з Головним управлінням культури затверджує структуру і штатний розпис Підприємства, Положення про його структурні підрозділи;

7.3.4. Розпоряджається майном та коштами Підприємства відповідно до законодавства України та цього Статуту;

Вчиняє правочини, що перевищують 50000 грн. за погодженням з Головним управлінням комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) в установленому порядку;

7.3.5. Подає проект річного фінансового плану, погоджений в установленому порядку, на затвердження до Головного управління комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації);

7.3.6. Несе відповідальність за формування та виконання фінансових планів, дотримання фінансової дисципліни, ефективне використання та збереження майна, закріпленого за Підприємством;

7.3.7. Укладає угоди та контракти, спрямовані на покращення інфраструктури місць дозвілля та відпочинку, інших статутних завдань Підприємства;

7.3.8. Відкриває в установах банків розрахунковий та інші рахунки, перерозподіляє у встановленому порядку фінанси за окремими статтями витрат;

7.3.9. Без довіреності діє від імені Підприємства, представляє його в інших підприємствах, установах та організаціях;

7.3.10. Видає у межах своєї компетенції накази та дає вказівки, організовує та перевіряє їх виконання;

7.3.11. Укладає трудові договори (контракти) з працівниками Підприємства відповідно до законодавства України;

7.3.12. Вживає заходів щодо створення в кожному структурному підрозділі і на кожному робочому місці умов праці відповідно до вимог нормативних актів, забезпечення дотримання прав працівників, гарантованих законодавством про охорону праці;

7.3.13. Забезпечує проведення колективних переговорів і укладання колективних договорів, підведення підсумків їх виконання у порядку, передбаченому Законом України "Про колективні договори і угоди".

7.4. Рішення з соціально-економічних питань, що стосуються діяльності Підприємства, приймаються директором за участю трудового колективу та Профспілкового комітету.

7.5. Заступники директора Підприємства призначаються і звільняються з посади директором Підприємства за погодженням з начальником Головного управління культури.

Керівники, спеціалісти структурних підрозділів, інші працівники Підприємства призначаються і звільняються з посади директором Підприємства.

7.6. Повноваження трудового колективу Підприємства реалізуються загальними зборами трудового колективу та їх виборним органом - Профспілковим комітетом, члени якого обираються відповідно до статуту профспілки на зборах трудового колективу.

7.7. Профспілковий комітет:

- готує матеріали для розгляду на загальних зборах;

- контролює виконання рішень, прийнятих на загальних зборах;

- виконує інші функції, делеговані йому загальними зборами.

7.8. Колективний договір укладається на основі чинного законодавства, прийнятих сторонами зобов'язань з метою регулювання виробничих, трудових і соціально-економічних відносин і узгодження інтересів трудящих, власників та уповноважених ними органів.

7.8.1. Колективний договір укладається між Підприємством, з однієї сторони, та Профспілковим комітетом, з другої сторони.

7.8.2. Після схвалення проекту колективного договору зборами трудового колективу він підписується уповноваженими представниками сторін не пізніш як через 5 днів з моменту його схвалення, якщо інше не встановлено зборами трудового колективу.

7.8.3. Право укладання колективного договору від імені Головного управління культури надається директору Підприємства.

7.8.4. У разі коли інтереси трудового колективу представляє Профспілковий комітет, інтереси Головного управління культури не можуть представляти особи, які є членами виборного органу цієї профспілки.

8. Фінансово-господарська, економічна і соціальна діяльність Підприємства

8.1. Основним узагальнюючим показником фінансових результатів господарської діяльності Підприємства є чистий прибуток.

8.2. Планування фінансово-господарської діяльності здійснюється підприємством шляхом складання у порядку та за формою, що визначаються виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією), річних фінансових планів, які затверджуються Головним управлінням комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

В річних фінансових планах Підприємства передбачається розмір відрахування частини прибутку до бюджету міста Києва у плановому році.

8.3. Відрахування Підприємством частини прибутку до бюджету м. Києва здійснюється відповідно до нормативу і в порядку, затвердженому рішенням Київської міської ради, після сплати обов'язкових платежів.

8.4. Чистий прибуток Підприємства використовується відповідно до порядку, визначеному Власником.

8.5. Підприємство звітує про стан виконання фінансового плану в порядку, що визначається Головним управлінням комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

8.6. Підприємство подає фінансову звітність Головному управлінню комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), державним статистичним та контрольним органам у формі і в строки, встановлені законодавством України.

8.7. Джерелом формування фінансових ресурсів Підприємства є прибуток, кредитні та інвестиційні ресурси, амортизаційні відрахування та інші надходження, не заборонені чинним законодавством України.

8.8. Підприємство самостійно обирає форми і системи оплати праці, встановлює працівникам конкретні розміри посадових окладів, премій, винагород, надбавок і доплат відповідно до чинного законодавства України, колективного договору та фінансових можливостей Підприємства.

Умови оплати праці директора Підприємства визначаються у контракті.

8.9. Підприємство здійснює матеріально-технічне забезпечення своєї діяльності і реалізацію продукції, виконання робіт, надання послуг через систему прямих угод і контрактів із вітчизняними та іноземними юридичними та фізичними особами.

Підприємство вільне у виборі предмета договору, зобов'язань, будь-яких інших умов господарських взаємовідносин, що не суперечать законодавству України та цьому статуту.

8.10. Підприємство здійснює оперативний та бухгалтерський облік результатів своєї роботи відповідно до порядку ведення бухгалтерського обліку та облікової політики, який погоджує Головне управління комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), веде статистичну звітність.

Директор Підприємства та головний бухгалтер Підприємства несуть відповідальність, в межах своїх повноважень, за виконання затвердженого фінансового плану, додержання порядку ведення і достовірність обліку та статистичної інформації.

8.11. Контроль за діяльністю Підприємства та відносини його з органами державної влади, ревізія фінансово-господарської діяльності Підприємства здійснюються відповідно до законодавства України.

9. Зовнішньоекономічна діяльність Підприємства

9.1. Підприємство бере участь у зовнішньоекономічній діяльності, що сприяє зміцненню авторитету України та міста Києва, накопиченню валютних ресурсів, створенню можливостей для розвитку виробничих науково-технічних зв'язків міста з іншими країнами.

9.2. Підприємство самостійно веде експортно-імпортні операції або доручає їх ведення спеціалізованим зовнішньоекономічним (торговим) організаціям на договірній основі.

9.3. Валютна виручка, одержана Підприємством в результаті зовнішньоекономічної діяльності, після оплати податків та інших обов'язкових платежів зараховується на валютні рахунки Підприємства і використовується ним відповідно до затверджених Головним управлінням комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) річних фінансових планів.

9.4. Підприємство має право у порядку, визначеному законодавством, відкривати за межами України свої представництва, виробничі підрозділи, утримання яких здійснюється за кошти Підприємства.

9.5. Підприємство має право одержувати кредити від своїх зарубіжних партнерів. При цьому валюта зараховується на баланс підприємства і використовується ним самостійно в установленому законодавством порядку.

10. Припинення Підприємства

10.1. Припинення Підприємства здійснюється шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділ, виділ, перетворення) або ліквідації за рішенням Власника, або за рішенням суду у випадках, передбачених законодавством України.

10.2. Реорганізація чи ліквідація Підприємства здійснюється комісією з припинення, яка утворюється власником або органом, що прийняв рішення про припинення. Порядок і строки проведення припинення діяльності Підприємства, а також строк заяви претензій кредиторами визначаються власником або органом, що прийняв рішення про припинення Підприємства.

10.3. З моменту призначення комісії з припинення до неї переходять повноваження щодо управління Підприємством. Комісія з припинення складає передавальний акт (розподільчий баланс, ліквідаційний баланс) і подає його на затвердження органу, який прийняв рішення про припинення Підприємства.

10.4. У разі ліквідації Підприємства майно та кошти, що залишаються після розрахунків з бюджетом, задоволення претензій кредиторів та розрахунків з членами трудового колективу, використовуються за вказівкою Власника.

10.5. Реорганізація чи ліквідація Підприємства вважаються завершеними, а Підприємство таким, що припинило свою діяльність, з дня внесення до Єдиного державного реєстру запису про його припинення.

10.6. При реорганізації або ліквідації Підприємства працівникам, які звільняються, гарантується додержання їхніх прав та інтересів відповідно до трудового законодавства України.

10.7. При реорганізації Підприємства всі права та обов'язки реорганізованого Підприємства переходять до правонаступника.

 

Заступник голови - керівник апарату

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
03.03.2011 N 302

СТАТУТ
комунального підприємства виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) "Кінотеатр "Екран"

Ідентифікаційний код 19260904

1. Загальні положення

1.1. Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) "Кінотеатр "Екран" (далі за текстом - Підприємство) засноване на комунальній власності територіальної громади м. Києва та підпорядковане Головному управлінню культури виконавчого органу Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації) (далі за текстом - Головне управління культури).

2. Найменування та місцезнаходження Підприємства

2.1. Найменування Підприємства:

2.1.1. Повне найменування українською мовою - Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) "Кінотеатр "Екран",

скорочене - КП "Кінотеатр "Екран".

2.1.2. Повне найменування російською мовою - Коммунальное предприятие исполнительного органа Киевского городского совета (Киевской городской государственной администрации) "Кинотеатр "Экран",

скорочене - КП "Кинотеатр "Экран".

2.2. Місцезнаходження Підприємства: 03115, м. Київ, просп. Перемоги, 117.

3. Мета та предмет діяльності Підприємства

3.1. Основною метою діяльності Підприємства є:

3.1.1. Кінообслуговування населення шляхом платною показу кінофільмів;

3.1.2. Сприяння підвищенню якості та конкурентоспроможності українського кіно;

3.1.3. Організація роботи і використання кіно- та відеофільмів;

3.1.4. Удосконалення форм кінообслуговування населення міста Києва.

3.2. Предметом діяльності Підприємства є:

3.2.1. Розповсюдження у встановленому порядку кіно-, відеопродукції (у тому числі закупівля, прокат, реалізація, копіювання, дублювання, демонстрація);

3.2.2. Організація та проведення передсеансової роботи, кінопрем'єр, кінофестивалів, інформаційних показів нових фільмів, зустрічей з глядачами, вечорів, кінопрограм, днів культури, презентацій, прем'єр фільмів, виставок та інших культурних заходів;

3.2.3. Організація та проведення дискотек та інших розважальних програм;

3.2.4. Мобілізація й заохочення громадян, українських та іноземних підприємств, установ та організацій до активної діяльності для пропаганди досягнень українського кіномистецтва та української культури, досягнень культури народів світу;

3.2.5. Випуск та реалізація друкованої продукції, редакційно-видавнича діяльність, пов'язана з діяльністю Підприємства;

3.2.6. Організація міжнародного та культурного обміну на комерційній та некомерційній основі;

3.2.7. Сприяння в організації проектів, програм у сфері культури, кіномистецтва;

3.2.8. Проведення соціологічних досліджень для вивчення глядацького попиту та касового потенціалу кінострічок;

3.2.9. Рекламування кінофільмів поточного та перспективного репертуару;

3.2.10. Організація роботи кіноклубів, кінолекторіїв, шоу програм;

3.2.11. Проведення лекційної діяльності, благодійних акцій;

3.2.12. Рекламно-посередницькі та торгово-посередницькі операції;

3.2.13. Торговельна діяльність у сфері оптової, роздрібної торгівлі та громадського харчування, реалізації продовольчих і непродовольчих товарів, алкогольних напоїв та тютюнових виробів;

3.2.14. Діяльність, пов'язана з наданням туристичних послуг;

3.2.15. Надання послуг паркування на території, прилеглій до Підприємства;

3.2.16. Організація, проведення семінарів, навчання, в тому числі за кордоном:

3.2.17. Надання послуг із маркетингу, менеджменту;

3.2.18. Організація і участь у проведенні та оформленні як в Україні, так і за кордоном різноманітних ярмарків, кіноринків, конкурсів, комерційних та представницьких симпозіумів, концертів та інших культурних заходів;

3.2.19. Виробництво продукції та надання послуг, необхідних в роботі творчих колективів;

3.2.20. Ремонт побутових приладів та обладнання теле-, аудіо-, відео- та кіноапаратури;

3.2.21. Надання інших послуг населенню, які передбачені законодавством України і не суперечать статутним завданням Підприємства.

3.3. Для здійснення діяльності, що потребує ліцензування і патентування, Підприємство одержує спеціальний дозвіл (ліцензію, патент) згідно з законодавством України.

4. Юридичний статус Підприємства

4.1. У своїй діяльності Підприємство керується Конституцією України, законами України, указами та розпорядженнями Президента України, постановами та розпорядженнями Кабінету Міністрів України, рішеннями Київської міської ради, розпорядженнями Київського міського голови, розпорядженнями виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), наказами Головного управління культури, іншими нормативними актами та цим Статутом.

4.2. Підприємство є юридичною особою, здійснює свою діяльність на засадах господарської самостійності, має самостійний баланс, розрахунковий, валютний та інші рахунки в установах банків, круглу печатку зі своїм найменуванням, штампи, бланки, емблему.

4.3. Підприємство несе відповідальність за своїми зобов'язаннями в межах належного йому майна згідно з законодавством України.

4.4. Збитки, завдані підприємству в результаті порушення його майнових прав громадянами і юридичними особами, відшкодовуються в порядку, встановленому законодавством України.

4.5. Підприємство не несе відповідальності за зобов'язаннями власника.

4.6. Підприємство має право укладати угоди, договори, в тому числі і про спільну діяльність, набувати особисті майнові та особисті немайнові права, нести обов'язки, бути позивачем і відповідачем в суді, господарському суді.

4.7. Підприємство має інші права, передбачені чинним законодавством України.

5. Майно та кошти Підприємства

5.1. Майно Підприємства становлять основні фонди та обігові кошти, а також інші матеріальні цінності та фінансові ресурси, вартість яких відображається в його самостійному балансі.

5.2. Власником майна Підприємства є територіальна громада м. Києва в особі Київської міської ради (далі за текстом - Власник).

5.3. Майно Власника закріплено за Підприємством на праві господарського відання. Здійснюючи право господарського відання, Підприємство володіє, користується і розпоряджається майном, закріпленим за ним Власником, з обмеженням правомочності розпорядження щодо окремих видів майна за згодою власника у випадках, передбачених законодавством.

5.4. Джерелами формування майна Підприємства є:

5.4.1. Грошові та матеріальні внески Власника;

5.4.2. Доходи, одержані від основної діяльності, надання послуг, виконання робіт, а також від інших видів фінансово-господарської діяльності;

5.4.3. Капітальні вкладення, дотації і субсидії з бюджетів;

5.4.4. Кредити банків та інших кредиторів;

5.4.5. Придбання майна інших підприємств, організацій;

5.4.6. Безоплатні або благодійні внески, пожертвування юридичних та фізичних осіб;

5.4.7. Інші джерела, не заборонені законодавством України.

6. Права та обов'язки Підприємства

6.1. Підприємство має право:

6.1.1. Самостійно планувати свою діяльність і основні напрямки свого розвитку відповідно до науково-технічних прогнозів та пріоритетів, кон'юнктури ринку продукції, робіт, послуг та необхідності забезпечення постійного виробничого і соціального розвитку, підвищення доходів Підприємства;

6.1.2. Створювати філії, відділення та інші відособлені підрозділи (з правом або без права юридичної особи, з правом або без відкриття поточних і розрахункових рахунків) і затверджувати положення про них, здійснювати перевірку їх господарської і фінансової діяльності, погоджуючи питання про розміщення таких підрозділів в установленому законодавством України порядку;

6.1.3. З дозволу Власника об'єднувати на добровільних засадах свою виробничу, наукову, комерційну та інші види діяльності з діяльністю інших підприємств і входити до складу асоціацій, корпорацій, концернів, громадських організацій та інших об'єднань за галузевими, територіальними та іншими ознаками за умови дотримання законодавства України, входити до об'єднань, зареєстрованих в інших державах, відповідно до законодавства України;

6.1.4. Брати участь у роботі із комплексного культурного розвитку м. Києва;

6.1.5. Придбавати матеріальні цінності, об'єкти інтелектуальної власності тощо у підприємств, організацій та установ незалежно від форми власності, а також у фізичних осіб;

6.1.6. З дозволу Власника здавати в оренду, надавати іншим підприємствам, організаціям та установам безоплатно в тимчасове користування або в позику належні йому будівлі, споруди, устаткування та інші матеріальні цінності, а також списувати їх з балансу;

6.1.7. Надавати пропозиції щодо реалізації інвестиційних проектів відповідно до законодавства України;

6.1.8. Організовувати прямі господарські, інформаційні зв'язки між українськими та іноземними підприємствами за основними напрямками діяльності Підприємства;

6.1.9. Укладати з підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності та громадянами договори, в тому числі на умовах спільної діяльності;

6.2. Підприємство зобов'язане:

6.2.1. Організовувати роботу відповідно до законодавства України, рішень Київської міської ради, розпоряджень виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), розпоряджень Київського міського голови, наказів Головного управління культури;

6.2.2. Забезпечувати надання послуг, визначених цим Статутом, в обсягах та якості відповідно до укладених договорів;

6.2.3. Забезпечувати своєчасну і повну сплату податків і обов'язкових платежів згідно з законодавством України;

6.2.4. Здійснювати розвиток основних фондів і забезпечувати своєчасне введення в дію придбаного обладнання;

6.2.5. Створювати належні умови для високопродуктивної праці своїх працівників, додержання вимог законодавства про працю, соціальне страхування, правил і норм охорони праці, техніки безпеки;

6.2.6. Здійснювати заходи для матеріальної зацікавленості працівників як у результатах особистої праці, так і у загальних підсумках роботи Підприємства;

6.2.7. Здійснювати бухгалтерський, оперативний облік та подавати фінансову і статистичну звітність згідно з вимогами законодавства.

7. Управління Підприємством і самоврядування трудового колективу

7.1. Управління Підприємством здійснюється на основі поєднання прав власника щодо господарського використання свого майна і участі в управлінні трудового колективу.


7.2. Підприємство очолює директор, який призначається на посаду та звільняється з посади Київським міським головою за поданням начальника Головного управління культури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та погодженням з заступником голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обов'язків на контрактній основі терміном до 5 (п'яти) років, якщо інше не встановлено законодавством. (Розпорядження N 1378)

(пункт 7.2 у редакції розпорядження Київської міської державної адміністрації від 05.08.2011 р. N 1378) (Розпорядження N 1378)

7.3. Директор в межах своїх повноважень:

7.3.1. Самостійно вирішує питання діяльності Підприємства відповідно до законодавства України та цього Статуту;

7.3.2. Несе персональну відповідальність за виконання покладених на Підприємство завдань, визначених цим Статутом, дотримується фінансової дисципліни, ефективного використання та збереження майна, закріпленого за Підприємством, дотримання законодавства України;

7.3.3. За погодженням з Головним управлінням культури затверджує структуру і штатний розпис Підприємства, Положення про його структурні підрозділи;

7.3.4. Розпоряджається майном та коштами Підприємства відповідно до законодавства України та цього Статуту;

Вчиняє правочини, що перевищують 50000 грн. за погодженням з Головним управлінням комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) в установленому порядку;

7.3.5. Подає проект річного фінансового плану, погоджений в установленому порядку, на затвердження до Головного управління комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації);

7.3.6. Несе відповідальність за формування та виконання фінансових планів, дотримання фінансової дисципліни, ефективне використання та збереження майна, закріпленого за Підприємством;

7.3.7. Укладає угоди та контракти, спрямовані на покращення інфраструктури місць дозвілля та відпочинку, інших статутних завдань Підприємства;

7.3.8. Відкриває в установах банків розрахунковий та інші рахунки, перерозподіляє у встановленому порядку фінанси за окремими статтями витрат;

7.3.9. Без довіреності діє від імені Підприємства, представляє його в інших підприємствах, установах та організаціях;

7.3.10. Видає у межах своєї компетенції накази та дає вказівки, організовує та перевіряє їх виконання;

7.3.11. Укладає трудові договори (контракти) з працівниками Підприємства відповідно до законодавства України;

7.3.12. Вживає заходів щодо створення в кожному структурному підрозділі і на кожному робочому місці умов праці відповідно до вимог нормативних актів, забезпечення дотримання прав працівників, гарантованих законодавством про охорону праці;

7.3.13. Забезпечує проведення колективних переговорів і укладання колективних договорів, підведення підсумків їх виконання у порядку, передбаченому Законом України "Про колективні договори і угоди".

7.4. Рішення з соціально-економічних питань, що стосуються діяльності Підприємства, приймаються директором за участю трудового колективу та Профспілкового комітету.

7.5. Заступники директора Підприємства призначаються і звільняються з посади директором Підприємства за погодженням з начальником Головного управління культури.

Керівники, спеціалісти структурних підрозділів, інші працівники Підприємства призначаються і звільняються з посади директором Підприємства.

7.6. Повноваження трудового колективу Підприємства реалізуються загальними зборами трудового колективу та їх виборним органом - Профспілковим комітетом, члени якого обираються відповідно до статуту профспілки на зборах трудового колективу.

7.7. Профспілковий комітет:

- готує матеріали для розгляду на загальних зборах;

- контролює виконання рішень, прийнятих на загальних зборах;

- виконує інші функції, делеговані йому загальними зборами.

7.8. Колективний договір укладається на основі чинного законодавства, прийнятих сторонами зобов'язань з метою регулювання виробничих, трудових і соціально-економічних відносин і узгодження інтересів трудящих, власників та уповноважених ними органів.

7.8.1. Колективний договір укладається між Підприємством, з однієї сторони, та Профспілковим комітетом, з другої сторони.

7.8.2. Після схвалення проекту колективного договору зборами трудового колективу він підписується уповноваженими представниками сторін не пізніш як через 5 днів з моменту його схвалення, якщо інше не встановлено зборами трудового колективу.

7.8.3. Право укладання колективного договору від імені Головного управління культури надається директору Підприємства.

7.8.4. У разі коли інтереси трудового колективу представляє Профспілковий комітет, інтереси Головного управління культури не можуть представляти особи, які є членами виборного органу цієї профспілки.

8. Фінансово-господарська, економічна і соціальна діяльність Підприємства

8.1. Основним узагальнюючим показником фінансових результатів господарської діяльності Підприємства є чистий прибуток.

8.2. Планування фінансово-господарської діяльності здійснюється підприємством шляхом складання у порядку та за формою, що визначаються виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією), річних фінансових планів, які затверджуються Головним управлінням комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

В річних фінансових планах Підприємства передбачається розмір відрахування частини прибутку до бюджету міста Києва у плановому році.

8.3. Відрахування Підприємством частини прибутку до бюджету м. Києва здійснюється відповідно до нормативу і в порядку, затвердженому рішенням Київської міської ради, після сплати обов'язкових платежів.

8.4. Чистий прибуток Підприємства використовується відповідно до порядку, визначеному Власником.

8.5. Підприємство звітує про стан виконання фінансового плану в порядку, що визначається Головним управлінням комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

8.6. Підприємство подає фінансову звітність Головному управлінню комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), державним статистичним та контрольним органам у формі і в строки, встановлені законодавством України.

8.7. Джерелом формування фінансових ресурсів Підприємства є прибуток, кредитні та інвестиційні ресурси, амортизаційні відрахування та інші надходження, не заборонені чинним законодавством України.

8.8. Підприємство самостійно обирає форми і системи оплати праці, встановлює працівникам конкретні розміри посадових окладів, премій, винагород, надбавок і доплат відповідно до чинного законодавства України, колективного договору та фінансових можливостей Підприємства.

Умови оплати праці директора Підприємства визначаються у контракті.

8.9. Підприємство здійснює матеріально-технічне забезпечення своєї діяльності і реалізацію продукції, виконання робіт, надання послуг через систему прямих угод і контрактів із вітчизняними та іноземними юридичними та фізичними особами.

Підприємство вільне у виборі предмета договору, зобов'язань, будь-яких інших умов господарських взаємовідносин, що не суперечать законодавству України та цьому статуту.

8.10. Підприємство здійснює оперативний та бухгалтерський облік результатів своєї роботи відповідно до порядку ведення бухгалтерського обліку та облікової політики, який погоджує Головне управління комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), веде статистичну звітність.

Директор Підприємства та головний бухгалтер Підприємства несуть відповідальність, в межах своїх повноважень, за виконання затвердженого фінансового плану, додержання порядку ведення і достовірність обліку та статистичної інформації.

8.11. Контроль за діяльністю Підприємства та відносини його з органами державної влади, ревізія фінансово-господарської діяльності Підприємства здійснюються відповідно до законодавства України.

9. Зовнішньоекономічна діяльність Підприємства

9.1. Підприємство бере участь у зовнішньоекономічній діяльності, що сприяє зміцненню авторитету України та міста Києва, накопиченню валютних ресурсів, створенню можливостей для розвитку виробничих науково-технічних зв'язків міста з іншими країнами.

9.2. Підприємство самостійно веде експортно-імпортні операції або доручає їх ведення спеціалізованим зовнішньоекономічним (торговим) організаціям на договірній основі.

9.3. Валютна виручка, одержана Підприємством в результаті зовнішньоекономічної діяльності, після оплати податків та інших обов'язкових платежів зараховується на валютні рахунки Підприємства і використовується ним відповідно до затверджених Головним управлінням комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) річних фінансових планів.

9.4. Підприємство має право у порядку, визначеному законодавством, відкривати за межами України свої представництва, виробничі підрозділи, утримання яких здійснюється за кошти Підприємства.

9.5. Підприємство має право одержувати кредити від своїх зарубіжних партнерів. При цьому валюта зараховується на баланс підприємства і використовується ним самостійно в установленому законодавством порядку.

10. Припинення Підприємства

10.1. Припинення Підприємства здійснюється шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділ, виділ, перетворення) або ліквідації за рішенням Власника, або за рішенням суду у випадках, передбачених законодавством України.

10.2. Реорганізація чи ліквідація Підприємства здійснюється комісією з припинення, яка утворюється власником або органом, що прийняв рішення про припинення. Порядок і строки проведення припинення діяльності Підприємства, а також строк заяви претензій кредиторами визначаються власником або органом, що прийняв рішення про припинення Підприємства.

10.3. З моменту призначення комісії з припинення до неї переходять повноваження щодо управління Підприємством. Комісія з припинення складає передавальний акт (розподільчий баланс, ліквідаційний баланс) і подає його на затвердження органу, який прийняв рішення про припинення Підприємства.

10.4. У разі ліквідації Підприємства майно та кошти, що залишаються після розрахунків з бюджетом, задоволення претензій кредиторів та розрахунків з членами трудового колективу, використовуються за вказівкою Власника.

10.5. Реорганізація чи ліквідація Підприємства вважаються завершеними, а Підприємство таким, що припинило свою діяльність, з дня внесення до Єдиного державного реєстру запису про його припинення.

10.6. При реорганізації або ліквідації Підприємства працівникам, які звільняються, гарантується додержання їхніх прав та інтересів відповідно до трудового законодавства України.

10.7. При реорганізації Підприємства всі права та обов'язки реорганізованого Підприємства переходять до правонаступника.

 

Заступник голови - керівник апарату

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
03.03.2011 N 302

СТАТУТ
комунального підприємства виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) "Кінотеатр ім. Т. Шевченка"

1. Загальні положення

1.1. Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) "Кінотеатр ім. Т. Шевченка" (далі за текстом - Підприємство) засноване на комунальній власності територіальної громади м. Києва та підпорядковане Головному управлінню культури виконавчого органу Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації) (далі за текстом - Головне управління культури).

2. Найменування та місцезнаходження Підприємства

2.1. Найменування Підприємства:

2.1.1. Повне найменування українською мовою - Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) "Кінотеатр ім. Т. Шевченка",

скорочене - КП "Кінотеатр ім. Т. Шевченка".

2.1.2. Повне найменування російською мовою - Коммунальное предприятие исполнительного органа Киевского городского совета (Киевской городской государственной администрации) "Кинотеатр им. Т. Шевченка",

скорочене - КП "Кинотеатр им. Т. Шевченка".

2.2. Місцезнаходження Підприємства: 04114, м. Київ, вул. Вишгородська, 89.

3. Мета та предмет діяльності Підприємства

3.1. Основною метою діяльності Підприємства є:

3.1.1. Кінообслуговування населення шляхом платною показу кінофільмів;

3.1.2. Сприяння підвищенню якості та конкурентоспроможності українського кіно;

3.1.3. Організація роботи і використання кіно- та відеофільмів;

3.1.4. Удосконалення форм кінообслуговування населення міста Києва.

3.2. Предметом діяльності Підприємства є:

3.2.1. Розповсюдження у встановленому порядку кіно-, відеопродукції (у тому числі закупівля, прокат, реалізація, копіювання, дублювання, демонстрація);

3.2.2. Організація та проведення передсеансової роботи, кінопрем'єр, кінофестивалів, інформаційних показів нових фільмів, зустрічей з глядачами, вечорів, кінопрограм, днів культури, презентацій, прем'єр фільмів, виставок та інших культурних заходів;

3.2.3. Організація та проведення дискотек та інших розважальних програм;

3.2.4. Мобілізація й заохочення громадян, українських та іноземних підприємств, установ та організацій до активної діяльності для пропаганди досягнень українського кіномистецтва та української культури, досягнень культури народів світу;

3.2.5. Випуск та реалізація друкованої продукції, редакційно-видавнича діяльність, пов'язана з діяльністю Підприємства;

3.2.6. Організація міжнародного та культурного обміну на комерційній та некомерційній основі;

3.2.7. Сприяння в організації проектів, програм у сфері культури, кіномистецтва;

3.2.8. Проведення соціологічних досліджень для вивчення глядацького попиту та касового потенціалу кінострічок;

3.2.9. Рекламування кінофільмів поточного та перспективного репертуару;

3.2.10. Організація роботи кіноклубів, кінолекторіїв, шоу програм;

3.2.11. Проведення лекційної діяльності, благодійних акцій;

3.2.12. Рекламно-посередницькі та торгово-посередницькі операції;

3.2.13. Торговельна діяльність у сфері оптової, роздрібної торгівлі та громадського харчування, реалізації продовольчих і непродовольчих товарів, алкогольних напоїв та тютюнових виробів;

3.2.14. Діяльність, пов'язана з наданням туристичних послуг;

3.2.15. Надання послуг паркування на території, прилеглій до Підприємства;

3.2.16. Організація, проведення семінарів, навчання, в тому числі за кордоном;

3.2.17. Надання послуг із маркетингу, менеджменту;

3.2.18. Організація і участь у проведенні та оформленні як в Україні, так і за кордоном різноманітних ярмарків, кіноринків, конкурсів, комерційних та представницьких симпозіумів, концертів та інших культурних заходів;

3.2.19. Виробництво продукції та надання послуг, необхідних в роботі творчих колективів;

3.2.20. Ремонт побутових приладів та обладнання теле-, аудіо-, відео- та кіноапаратури;

3.2.21. Надання інших послуг населенню, які передбачені законодавством України і не суперечать статутним завданням Підприємства.

3.3. Для здійснення діяльності, що потребує ліцензування і патентування, Підприємство одержує спеціальний дозвіл (ліцензію, патент) згідно з законодавством України.

4. Юридичний статус Підприємства

4.1. У своїй діяльності Підприємство керується Конституцією України, законами України, указами та розпорядженнями Президента України, постановами та розпорядженнями Кабінету Міністрів України, рішеннями Київської міської ради, розпорядженнями Київського міського голови, розпорядженнями виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), наказами Головного управління культури, іншими нормативними актами та цим Статутом.

4.2. Підприємство є юридичною особою, здійснює свою діяльність на засадах господарської самостійності, має самостійний баланс, розрахунковий, валютний та інші рахунки в установах банків, круглу печатку зі своїм найменуванням, штампи, бланки, емблему.

4.3. Підприємство несе відповідальність за своїми зобов'язаннями в межах належного йому майна згідно з законодавством України.

4.4. Збитки, завдані підприємству в результаті порушення його майнових прав громадянами і юридичними особами, відшкодовуються в порядку, встановленому законодавством України.

4.5. Підприємство не несе відповідальності за зобов'язаннями власника.

4.6. Підприємство має право укладати угоди, договори, в тому числі і про спільну діяльність, набувати особисті майнові та особисті немайнові права, нести обов'язки, бути позивачем і відповідачем в суді, господарському суді.

4.7. Підприємство має інші права, передбачені чинним законодавством України.

5. Майно та кошти Підприємства

5.1. Майно Підприємства становлять основні фонди та обігові кошти, а також інші матеріальні цінності та фінансові ресурси, вартість яких відображається в його самостійному балансі.

5.2. Власником майна Підприємства є територіальна громада м. Києва в особі Київської міської ради (далі за текстом - Власник).

5.3. Майно Власника закріплено за Підприємством на праві господарського відання. Здійснюючи право господарською відання, Підприємство володіє, користується і розпоряджається майном, закріпленим за ним Власником, з обмеженням правомочності розпорядження щодо окремих видів майна за згодою власника у випадках, передбачених законодавством.

5.4. Джерелами формування майна Підприємства є:

5.4.1. Грошові та матеріальні внески Власника;

5.4.2. Доходи, одержані від основної діяльності, надання послуг, виконання робіт, а також від інших видів фінансово-господарської діяльності;

5.4.3. Капітальні вкладення, дотації і субсидії з бюджетів;

5.4.4. Кредити банків та інших кредиторів;

5.4.5. Придбання майна інших підприємств, організацій;

5.4.6. Безоплатні або благодійні внески, пожертвування юридичних та фізичних осіб;

5.4.7. Інші джерела, не заборонені законодавством України.

6. Права та обов'язки Підприємства

6.1. Підприємство має право:

6.1.1. Самостійно планувати свою діяльність і основні напрямки свого розвитку відповідно до науково-технічних прогнозів та пріоритетів, кон'юнктури ринку продукції, робіт, послуг та необхідності забезпечення постійного виробничого і соціального розвитку, підвищення доходів Підприємства;

6.1.2. Створювати філії, відділення та інші відособлені підрозділи (з правом або без права юридичної особи, з правом або без відкриття поточних і розрахункових рахунків) і затверджувати положення про них, здійснювати перевірку їх господарської і фінансової діяльності, погоджуючи питання про розміщення таких підрозділів в установленому законодавством України порядку;

6.1.3. З дозволу Власника об'єднувати на добровільних засадах свою виробничу, наукову, комерційну та інші види діяльності з діяльністю інших підприємств і входити до складу асоціацій, корпорацій, концернів, громадських організацій та інших об'єднань за галузевими, територіальними та іншими ознаками за умови дотримання законодавства України, входити до об'єднань, зареєстрованих в інших державах, відповідно до законодавства України;

6.1.4. Брати участь у роботі із комплексного культурного розвитку м. Києва;

6.1.5. Придбавати матеріальні цінності, об'єкти інтелектуальної власності тощо у підприємств, організацій та установ незалежно від форми власності, а також у фізичних осіб;

6.1.6. З дозволу Власника здавати в оренду, надавати іншим підприємствам, організаціям та установам безоплатно в тимчасове користування або в позику належні йому будівлі, споруди, устаткування та інші матеріальні цінності, а також списувати їх з балансу;

6.1.7. Надавати пропозиції щодо реалізації інвестиційних проектів відповідно до законодавства України;

6.1.8. Організовувати прямі господарські, інформаційні зв'язки між українськими та іноземними підприємствами за основними напрямками діяльності Підприємства;

6.1.9. Укладати з підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності та громадянами договори, в тому числі на умовах спільної діяльності;

6.2. Підприємство зобов'язане:

6.2.1. Організовувати роботу відповідно до законодавства України, рішень Київської міської ради, розпоряджень виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), розпоряджень Київського міського голови, наказів Головного управління культури;

6.2.2. Забезпечувати надання послуг, визначених цим Статутом, в обсягах та якості відповідно до укладених договорів;

6.2.3. Забезпечувати своєчасну і повну сплату податків і обов'язкових платежів згідно з законодавством України;

6.2.4. Здійснювати розвиток основних фондів і забезпечувати своєчасне введення в дію придбаного обладнання;

6.2.5. Створювати належні умови для високопродуктивної праці своїх працівників, додержання вимог законодавства про працю, соціальне страхування, правил і норм охорони праці, техніки безпеки;

6.2.6. Здійснювати заходи для матеріальної зацікавленості працівників як у результатах особистої праці, так і у загальних підсумках роботи Підприємства;

6.2.7. Здійснювати бухгалтерський, оперативний облік та подавати фінансову і статистичну звітність згідно з вимогами законодавства.

7. Управління Підприємством і самоврядування трудового колективу

7.1. Управління Підприємством здійснюється на основі поєднання прав власника щодо господарського використання свого майна і участі в управлінні трудового колективу.


7.2. Підприємство очолює директор, який призначається на посаду та звільняється з посади Київським міським головою за поданням начальника Головного управління культури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та погодженням з заступником голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обов'язків на контрактній основі терміном до 5 (п'яти) років, якщо інше не встановлено законодавством. (Розпорядження N 1378)

(пункт 7.2 у редакції розпорядження Київської міської державної адміністрації від 05.08.2011 р. N 1378) (Розпорядження N 1378)

7.3. Директор в межах своїх повноважень:

7.3.1. Самостійно вирішує питання діяльності Підприємства відповідно до законодавства України та цього Статуту;

7.3.2. Несе персональну відповідальність за виконання покладених на Підприємство завдань, визначених цим Статутом, дотримується фінансової дисципліни, ефективного використання та збереження майна, закріпленого за Підприємством, дотримання законодавства України;

7.3.3. За погодженням з Головним управлінням культури затверджує структуру і штатний розпис Підприємства, Положення про його структурні підрозділи;

7.3.4. Розпоряджається майном та коштами Підприємства відповідно до законодавства України та цього Статуту;

Вчиняє правочини, що перевищують 50000 грн. за погодженням з Головним управлінням комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) в установленому порядку;

7.3.5. Подає проект річного фінансового плану, погоджений в установленому порядку, на затвердження до Головного управління комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації);

7.3.6. Несе відповідальність за формування та виконання фінансових планів, дотримання фінансової дисципліни, ефективне використання та збереження майна, закріпленого за Підприємством;

7.3.7. Укладає угоди та контракти, спрямовані на покращення інфраструктури місць дозвілля та відпочинку, інших статутних завдань Підприємства;

7.3.8. Відкриває в установах банків розрахунковий та інші рахунки, перерозподіляє у встановленому порядку фінанси за окремими статтями витрат;

7.3.9. Без довіреності діє від імені Підприємства, представляє його в інших підприємствах, установах та організаціях;

7.3.10. Видає у межах своєї компетенції накази та дає вказівки, організовує та перевіряє їх виконання;

7.3.11. Укладає трудові договори (контракти) з працівниками Підприємства відповідно до законодавства України;

7.3.12. Вживає заходів щодо створення в кожному структурному підрозділі і на кожному робочому місці умов праці відповідно до вимог нормативних актів, забезпечення дотримання прав працівників, гарантованих законодавством про охорону праці;

7.3.13. Забезпечує проведення колективних переговорів і укладання колективних договорів, підведення підсумків їх виконання у порядку, передбаченому Законом України "Про колективні договори і угоди".

7.4. Рішення з соціально-економічних питань, що стосуються діяльності Підприємства, приймаються директором за участю трудового колективу та Профспілкового комітету.

7.5. Заступники директора Підприємства призначаються і звільняються з посади директором Підприємства за погодженням з начальником Головного управління культури.

Керівники, спеціалісти структурних підрозділів, інші працівники Підприємства призначаються і звільняються з посади директором Підприємства.

7.6. Повноваження трудового колективу Підприємства реалізуються загальними зборами трудового колективу та їх виборним органом - Профспілковим комітетом, члени якого обираються відповідно до статуту профспілки на зборах трудового колективу.

7.7. Профспілковий комітет:

- готує матеріали для розгляду на загальних зборах;

- контролює виконання рішень, прийнятих на загальних зборах;

- виконує інші функції, делеговані йому загальними зборами.

78. Колективний договір укладається на основі чинного законодавства, прийнятих сторонами зобов'язань з метою регулювання виробничих, трудових і соціально-економічних відносин і узгодження інтересів трудящих, власників та уповноважених ними органів.

7.8.1. Колективний договір укладається між Підприємством, з однієї сторони, та Профспілковим комітетом, з другої сторони.

7.8.2. Після схвалення проекту колективного договору зборами трудового колективу він підписується уповноваженими представниками сторін не пізніш як через 5 днів з моменту його схвалення, якщо інше не встановлено зборами трудового колективу.

7.8.3. Право укладання колективного договору від імені Головного управління культури надається директору Підприємства.

7.8.4. У разі коли інтереси трудового колективу представляє Профспілковий комітет, інтереси Головного управління культури не можуть представляти особи, які є членами виборного органу цієї профспілки.

8. Фінансово-господарська, економічна і соціальна діяльність Підприємства

8.1. Основним узагальнюючим показником фінансових результатів господарської діяльності Підприємства є чистий прибуток.

8.2. Планування фінансово-господарської діяльності здійснюється підприємством шляхом складання у порядку та за формою, що визначаються виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією), річних фінансових планів, які затверджуються Головним управлінням комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

В річних фінансових планах Підприємства передбачається розмір відрахування частини прибутку до бюджету міста Києва у плановому році.

8.3. Відрахування Підприємством частини прибутку до бюджету м. Києва здійснюється відповідно до нормативу і в порядку, затвердженому рішенням Київської міської ради, після сплати обов'язкових платежів.

8.4. Чистий прибуток Підприємства використовується відповідно до порядку, визначеному Власником.

8.5. Підприємство звітує про Стан виконання фінансового плану в порядку, що визначається Головним управлінням комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

8.6. Підприємство подає фінансову звітність Головному управлінню комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), державним статистичним та контрольним органам у формі і в строки, встановлені законодавством України.

8.7. Джерелом формування фінансових ресурсів Підприємства є прибуток, кредитні та інвестиційні ресурси, амортизаційні відрахування та інші надходження, не заборонені чинним законодавством України.

8.8. Підприємство самостійно обирає форми і системи оплати праці, встановлює працівникам конкретні розміри посадових окладів, премій, винагород, надбавок і доплат відповідно до чинного законодавства України, колективного договору та фінансових можливостей Підприємства.

Умови оплати праці директора Підприємства визначаються у контракті.

8.9. Підприємство здійснює матеріально-технічне забезпечення своєї діяльності і реалізацію продукції, виконання робіт, надання послуг через систему прямих угод і контрактів із вітчизняними та іноземними юридичними та фізичними особами.

Підприємство вільне у виборі предмета договору, зобов'язань, будь-яких інших умов господарських взаємовідносин, що не суперечать законодавству України та цьому статуту.

8.10. Підприємство здійснює оперативний та бухгалтерський облік результатів своєї роботи відповідно до порядку ведення бухгалтерського обліку та облікової політики, який погоджує Головне управління комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), веде статистичну звітність.

Директор Підприємства та головний бухгалтер Підприємства несуть відповідальність, в межах своїх повноважень, за виконання затвердженого фінансового плану, додержання порядку ведення і достовірність обліку та статистичної інформації.

8.11. Контроль за діяльністю Підприємства та відносини його з органами державної влади, ревізія фінансово-господарської діяльності Підприємства здійснюються відповідно до законодавства України.

9. Зовнішньоекономічна діяльність Підприємства

9.1. Підприємство бере участь у зовнішньоекономічній діяльності, що сприяє зміцненню авторитету України та міста Києва, накопиченню валютних ресурсів, створенню можливостей для розвитку виробничих науково-технічних зв'язків міста з іншими країнами.

9.2. Підприємство самостійно веде експортно-імпортні операції або доручає їх ведення спеціалізованим зовнішньоекономічним (торговим) організаціям на договірній основі.

9.3. Валютна виручка, одержана Підприємством в результаті зовнішньоекономічної діяльності, після оплати податків та інших обов'язкових платежів зараховується на валютні рахунки Підприємства і використовується ним відповідно до затверджених Головним управлінням комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) річних фінансових планів.

9.4. Підприємство має право у порядку, визначеному законодавством, відкривати за межами України свої представництва, виробничі підрозділи, утримання яких здійснюється за кошти Підприємства.

9.5. Підприємство має право одержувати кредити від своїх зарубіжних партнерів. При цьому валюта зараховується на баланс підприємства і використовується ним самостійно в установленому законодавством порядку.

10. Припинення Підприємства

10.1. Припинення Підприємства здійснюється шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділ, виділ, перетворення) або ліквідації за рішенням Власника, або за рішенням суду у випадках, передбачених законодавством України.

10.2. Реорганізація чи ліквідація Підприємства здійснюється комісією з припинення, яка утворюється власником або органом, що прийняв рішення про припинення. Порядок і строки проведення припинення діяльності Підприємства, а також строк заяви претензій кредиторами визначаються власником або органом, що прийняв рішення про припинення Підприємства.

10.3. З моменту призначення комісії з припинення до неї переходять повноваження щодо управління Підприємством. Комісія з припинення складає передавальний акт (розподільчий баланс, ліквідаційний баланс) і подає його на затвердження органу, який прийняв рішення про припинення Підприємства.

10.4. У разі ліквідації Підприємства майно та кошти, що залишаються після розрахунків з бюджетом, задоволення претензій кредиторів та розрахунків з членами трудового колективу, використовуються за вказівкою Власника.

10.5. Реорганізація чи ліквідація Підприємства вважаються завершеними, а Підприємство таким, що припинило свою діяльність, з дня внесення до Єдиного державного реєстру запису про його припинення.

10.6. При реорганізації або ліквідації Підприємства працівникам, які звільняються, гарантується додержання їхніх прав та інтересів відповідно до трудового законодавства України.

10.7. При реорганізації Підприємства всі права та обов'язки реорганізованого Підприємства переходять до правонаступника.

 

Заступник голови - керівник апарату

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
03.03.2011 N 302

СТАТУТ
комунального підприємства виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) "Кінотеатр ім. Ю. Гагаріна"

1. Загальні положення

1.1. Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) "Кінотеатр ім. Ю. Гагаріна" (далі за текстом - Підприємство) засноване на комунальній власності територіальної громади м. Києва та підпорядковане Головному управлінню культури виконавчого органу Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації) (далі за текстом - Головне управління культури).

2. Найменування та місцезнаходження Підприємства

2.1. Найменування Підприємства:

2.1.1. Повне найменування українською мовою - Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) "Кінотеатр ім. Ю. Гагаріна",

скорочене - КП "Кінотеатр ім. Ю. Гагаріна".

2.1.2. Повне найменування російською мовою - Коммунальное предприятие исполнительного органа Киевского городского совета (Киевской городской государственной администрации) "Кинотеатр им. Ю. Гагарина",

скорочене - КП "Кинотеатр им. Ю. Гагарина".

2.2. Місцезнаходження Підприємства: 04060, м. Київ, вул. Щусева, 5.

3. Мета та предмет діяльності Підприємства

3.1. Основною метою діяльності Підприємства є:

3.1.1. Кінообслуговування населення шляхом платного показу кінофільмів;

3.1.2. Сприяння підвищенню якості та конкурентоспроможності українського кіно;

3.1.3. Організація роботи і використання кіно- та відеофільмів;

3.1.4. Удосконалення форм кінообслуговування населення міста Києва.

3.2. Предметом діяльності Підприємства є:

3.2.1. Розповсюдження у встановленому порядку кіно-, відеопродукції (у тому числі закупівля, прокат, реалізація, копіювання, дублювання, демонстрація);

3.2.2. Організація та проведення передсеансової роботи, кінопрем'єр, кінофестивалів, інформаційних показів нових фільмів, зустрічей з глядачами, вечорів, кінопрограм, днів культури, презентацій, прем'єр фільмів, виставок та інших культурних заходів;

3.2.3. Організація та проведення дискотек та інших розважальних програм;

3.2.4. Мобілізація й заохочення громадян, українських та іноземних підприємств, установ та організацій до активної діяльності для пропаганди досягнень українського кіномистецтва та української культури, досягнень культури народів світу;

3.2.5. Випуск та реалізація друкованої продукції, редакційно-видавнича діяльність, пов'язана з діяльністю Підприємства;

3.2.6. Організація міжнародного та культурного обміну на комерційній та некомерційній основі;

3.2.7. Сприяння в організації проектів, програм у сфері культури, кіномистецтва;

3.2.8. Проведення соціологічних досліджень для вивчення глядацького попиту та касового потенціалу кінострічок;

3.2.9. Рекламування кінофільмів поточного та перспективного репертуару;

3.2.10. Організація роботи кіноклубів, кінолекторіїв, шоу програм;

3.2.11. Проведення лекційної діяльності, благодійних акцій;

3.2.12. Рекламно-посередницькі та торгово-посередницькі операції;

3.2.13. Торговельна діяльність у сфері оптової, роздрібної торгівлі та громадського харчування, реалізації продовольчих і непродовольчих товарів, алкогольних напоїв та тютюнових виробів;

3.2.14. Діяльність, пов'язана з наданням туристичних послуг;

3.2.15. Надання послуг паркування на території, прилеглій до Підприємства;

3.2.16. Організація, проведення семінарів, навчання, в тому числі за кордоном;

3.2.17. Надання послуг із маркетингу, менеджменту;

3.2.18. Організація і участь у проведенні та оформленні як в Україні, так і за кордоном різноманітних ярмарків, кіноринків, конкурсів, комерційних та представницьких симпозіумів, концертів та інших культурних заходів;

3.2.19. Виробництво продукції та надання послуг, необхідних в роботі творчих колективів;

3.2.20. Ремонт побутових приладів та обладнання теле-, аудіо-, відео- та кіноапаратури;

3.2.21. Надання інших послуг населенню, які передбачені законодавством України і не суперечать статутним завданням Підприємства.

3.3. Для здійснення діяльності, що потребує ліцензування і патентування, Підприємство одержує спеціальний дозвіл (ліцензію, патент) згідно з законодавством України.

4. Юридичний статус Підприємства

4.1. У своїй діяльності Підприємство керується Конституцією України, законами України, указами та розпорядженнями Президента України, постановами та розпорядженнями Кабінету Міністрів України, рішеннями Київської міської ради, розпорядженнями Київського міського голови, розпорядженнями виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), наказами Головного управління культури, іншими нормативними актами та цим Статутом.

4.2. Підприємство є юридичною особою, здійснює свою діяльність на засадах господарської самостійності, має самостійний баланс, розрахунковий, валютний та інші рахунки в установах банків, круглу печатку зі своїм найменуванням, штампи, бланки, емблему.

4.3. Підприємство несе відповідальність за своїми зобов'язаннями в межах належного йому майна згідно з законодавством України.

4.4. Збитки, завдані підприємству в результаті порушення його майнових прав громадянами і юридичними особами, відшкодовуються в порядку, встановленому законодавством України.

4.5. Підприємство не несе відповідальності за зобов'язаннями власника.

4.6. Підприємство має право укладати угоди, договори, в тому числі і про спільну діяльність, набувати особисті майнові та особисті немайнові права, нести обов'язки, бути позивачем і відповідачем в суді, господарському суді.

4.7. Підприємство має інші права, передбачені чинним законодавством України.

5. Майно та кошти Підприємства

5.1. Майно Підприємства становлять основні фонди та обігові кошти, а також інші матеріальні цінності та фінансові ресурси, вартість яких відображається в його самостійному балансі.

5.2. Власником майна Підприємства є територіальна громада м. Києва в особі Київської міської ради (далі за текстом - Власник).

5.3. Майно Власника закріплено за Підприємством на праві господарського відання. Здійснюючи право господарського відання, Підприємство володіє, користується і розпоряджається майном, закріпленим за ним Власником, з обмеженням правомочності розпорядження щодо окремих видів майна за згодою власника у випадках, передбачених законодавством.

5.4. Джерелами формування майна Підприємства є:

5.4.1. Грошові та матеріальні внески Власника;

5.4.2. Доходи, одержані від основної діяльності, надання послуг, виконання робіт, а також від інших видів фінансово-господарської діяльності;

5.4.3. Капітальні вкладення, дотації і субсидії з бюджетів;

5.4.4. Кредити банків та інших кредиторів;

5.4.5. Придбання майна інших підприємств, організацій;

5.4.6. Безоплатні або благодійні внески, пожертвування юридичних та фізичних осіб;

5.4.7. Інші джерела, не заборонені законодавством України.

6. Права та обов'язки Підприємства

6.1. Підприємство має право:

6.1.1. Самостійно планувати свою діяльність і основні напрямки свого розвитку відповідно до науково-технічних прогнозів та пріоритетів, кон'юнктури ринку продукції, робіт, послуг та необхідності забезпечення постійного виробничого і соціального розвитку, підвищення доходів Підприємства;

6.1.2. Створювати філії, відділення та інші відособлені підрозділи (з правом або без права юридичної особи, з правом або без відкриття поточних і розрахункових рахунків) і затверджувати положення про них, здійснювати перевірку їх господарської і фінансової діяльності, погоджуючи питання про розміщення таких підрозділів в установленому законодавством України порядку;

6.1.3. З дозволу Власника об'єднувати на добровільних засадах свою виробничу, наукову, комерційну та інші види діяльності з діяльністю інших підприємств і входити до складу асоціацій, корпорацій, концернів, громадських організацій та інших об'єднань за галузевими, територіальними та іншими ознаками за умови дотримання законодавства України, входити до об'єднань, зареєстрованих в інших державах, відповідно до законодавства України;

6.1.4. Брати участь у роботі із комплексного культурного розвитку м. Києва;

6.1.5. Придбавати матеріальні цінності, об'єкти інтелектуальної власності тощо у підприємств, організацій та установ незалежно від форми власності, а також у фізичних осіб;

6.1.6. З дозволу Власника здавати в оренду, надавати іншим підприємствам, організаціям та установам безоплатно в тимчасове користування або в позику належні йому будівлі, споруди, устаткування та інші матеріальні цінності, а також списувати їх з балансу;

6.1.7. Надавати пропозиції щодо реалізації інвестиційних проектів відповідно до законодавства України;

6.1.8. Організовувати прямі господарські, інформаційні зв'язки між українськими та іноземними підприємствами за основними напрямками діяльності Підприємства;

6.1.9. Укладати з підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності та громадянами договори, в тому числі на умовах спільної діяльності;

6.2. Підприємство зобов'язане:

6.2.1. Організовувати роботу відповідно до законодавства України, рішень Київської міської ради, розпоряджень виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), розпоряджень Київського міського голови, наказів Головного управління культури;

6.2.2. Забезпечувати надання послуг, визначених цим Статутом, в обсягах та якості відповідно до укладених договорів;

6.2.3. Забезпечувати своєчасну і повну сплату податків і обов'язкових платежів згідно з законодавством України;

6.2.4. Здійснювати розвиток основних фондів і забезпечувати своєчасне введення в дію придбаного обладнання;

6.2.5. Створювати належні умови для високопродуктивної праці своїх працівників, додержання вимог законодавства про працю, соціальне страхування, правил і норм охорони праці, техніки безпеки;

6.2.6. Здійснювати заходи для матеріальної зацікавленості працівників як у результатах особистої праці, так і у загальних підсумках роботи Підприємства;

6.2.7. Здійснювати бухгалтерський, оперативний облік та подавати фінансову і статистичну звітність згідно з вимогами законодавства.

7. Управління Підприємством і самоврядування трудового колективу

7.1. Управління Підприємством здійснюється на основі поєднання прав власника щодо господарського використання свого майна і участі в управлінні трудового колективу.


7.2. Підприємство очолює директор, який призначається на посаду та звільняється з посади Київським міським головою за поданням начальника Головного управління культури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та погодженням з заступником голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обов'язків на контрактній основі терміном до 5 (п'яти) років, якщо інше не встановлено законодавством. (Розпорядження N 1378)

(пункт 7.2 у редакції розпорядження Київської міської державної адміністрації від 05.08.2011 р. N 1378) (Розпорядження N 1378)

7.3. Директор в межах своїх повноважень:

7.3.1. Самостійно вирішує питання діяльності Підприємства відповідно до законодавства України та цього Статуту;

7.3.2. Несе персональну відповідальність за виконання покладених на Підприємство завдань, визначених цим Статутом, дотримується фінансової дисципліни, ефективного використання та збереження майна, закріпленого за Підприємством, дотримання законодавства України;

7.3.3. За погодженням з Головним управлінням культури затверджує структуру і штатний розпис Підприємства, Положення про його структурні підрозділи;

7.3.4. Розпоряджається майном та коштами Підприємства відповідно до законодавства України та цього Статуту;

Вчиняє правочини, що перевищують 50000 грн. за погодженням з Головним управлінням комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) в установленому порядку;

7.3.5. Подає проект річного фінансового плану, погоджений в установленому порядку, на затвердження до Головного управління комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації);

7.3.6. Несе відповідальність за формування та виконання фінансових планів, дотримання фінансової дисципліни, ефективне використання та збереження майна, закріпленого за Підприємством;

7.3.7. Укладає угоди та контракти, спрямовані на покращення інфраструктури місць дозвілля та відпочинку, інших статутних завдань Підприємства;

7.3.8. Відкриває в установах банків розрахунковий та інші рахунки, перерозподіляє у встановленому порядку фінанси за окремими статтями витрат;

7.3.9. Без довіреності діє від імені Підприємства, представляє його в інших підприємствах, установах та організаціях;

7.3.10. Видає у межах своєї компетенції накази та дає вказівки, організовує та перевіряє їх виконання;

7.3.11. Укладає трудові договори (контракти) з працівниками Підприємства відповідно до законодавства України;

7.3.12. Вживає заходів щодо створення в кожному структурному підрозділі і на кожному робочому місці умов праці відповідно до вимог нормативних актів, забезпечення дотримання прав працівників, гарантованих законодавством про охорону праці;

7.3.13. Забезпечує проведення колективних переговорів і укладання колективних договорів, підведення підсумків їх виконання у порядку, передбаченому Законом України "Про колективні договори і угоди".

7.4. Рішення з соціально-економічних питань, що стосуються діяльності Підприємства, приймаються директором за участю трудового колективу та Профспілкового комітету.

7.5. Заступники директора Підприємства призначаються і звільняються з посади директором Підприємства за погодженням з начальником Головного управління культури.

Керівники, спеціалісти структурних підрозділів, інші працівники Підприємства призначаються і звільняються з посади директором Підприємства.

7.6. Повноваження трудового колективу Підприємства реалізуються загальними зборами трудового колективу та їх виборним органом - Профспілковим комітетом, члени якого обираються відповідно до статуту профспілки на зборах трудового колективу.

7.7. Профспілковий комітет:

- готує матеріали для розгляду на загальних зборах,

- контролює виконання рішень, прийнятих на загальних зборах;

- виконує інші функції, делеговані йому загальними зборами.

7.8. Колективний договір укладається на основі чинного законодавства, прийнятих сторонами зобов'язань з метою регулювання виробничих, трудових і соціально-економічних відносин і узгодження інтересів трудящих, власників та уповноважених ними органів.

7.8.1. Колективний договір укладається між Підприємством, з однієї сторони, та Профспілковим комітетом, з другої сторони.

7.8.2. Після схвалення проекту колективного договору зборами трудового колективу він підписується уповноваженими представниками сторін не пізніш як через 5 днів з моменту його схвалення, якщо інше не встановлено зборами трудового колективу.

7.8.3. Право укладання колективного договору від імені Головного управління культури надається директору Підприємства.

7.8.4. У разі коли інтереси трудового колективу представляє Профспілковий комітет, інтереси Головного управління культури не можуть представляти особи, які є членами виборного органу цієї профспілки.

8. Фінансово-господарська, економічна і соціальна діяльність Підприємства

8.1. Основним узагальнюючим показником фінансових результатів господарської діяльності Підприємства є чистий прибуток.

8.2. Планування фінансово-господарської діяльності здійснюється підприємством шляхом складання у порядку та за формою, що визначаються виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією), річних фінансових планів, які затверджуються Головним управлінням комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

В річних фінансових планах Підприємства передбачається розмір відрахування частини прибутку до бюджету міста Києва у плановому році.

8.3. Відрахування Підприємством частини прибутку до бюджету м. Києва здійснюється відповідно до нормативу і в порядку, затвердженому рішенням Київської міської ради, після сплати обов'язкових платежів.

8.4. Чистий прибуток Підприємства використовується відповідно до порядку, визначеному Власником.

8.5. Підприємство звітує про стан виконання фінансового плану в порядку, що визначається Головним управлінням комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

8.6. Підприємство подає фінансову звітність Головному управлінню комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), державним статистичним та контрольним органам у формі і в строки, встановлені законодавством України.

8.7. Джерелом формування фінансових ресурсів Підприємства є прибуток, кредитні та інвестиційні ресурси, амортизаційні відрахування та інші надходження, не заборонені чинним законодавством України.

8.8. Підприємство самостійно обирає форми і системи оплати праці, встановлює працівникам конкретні розміри посадових окладів, премій, винагород, надбавок і доплат відповідно до чинного законодавства України, колективного договору та фінансових можливостей Підприємства.

Умови оплати праці директора Підприємства визначаються у контракті.

8.9. Підприємство здійснює матеріально-технічне забезпечення своєї діяльності і реалізацію продукції, виконання робіт, надання послуг через систему прямих угод і контрактів із вітчизняними та іноземними юридичними та фізичними особами.

Підприємство вільне у виборі предмета договору, зобов'язань, будь-яких інших умов господарських взаємовідносин, що не суперечать законодавству України та цьому статуту.

8.10. Підприємство здійснює оперативний та бухгалтерський облік результатів своєї роботи відповідно до порядку ведення бухгалтерського обліку та облікової політики, який погоджує Головне управління комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), веде статистичну звітність.

Директор Підприємства та головний бухгалтер Підприємства несуть відповідальність, в межах своїх повноважень, за виконання затвердженого фінансового плану, додержання порядку ведення і достовірність обліку та статистичної інформації.

8.11. Контроль за діяльністю Підприємства та відносини його з органами державної влади, ревізія фінансово-господарської діяльності Підприємства здійснюються відповідно до законодавства України.

9. Зовнішньоекономічна діяльність Підприємства

9.1. Підприємство бере участь у зовнішньоекономічній діяльності, що сприяє зміцненню авторитету України та міста Києва, накопиченню валютних ресурсів, створенню можливостей для розвитку виробничих науково-технічних зв'язків міста з іншими країнами.

9.2. Підприємство самостійно веде експортно-імпортні операції або доручає їх ведення спеціалізованим зовнішньоекономічним (торговим) організаціям на договірній основі.

9.3. Валютна виручка, одержана Підприємством в результаті зовнішньоекономічної діяльності, після оплати податків та інших обов'язкових платежів зараховується на валютні рахунки Підприємства і використовується ним відповідно до затверджених Головним управлінням комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) річних фінансових планів.

9.4. Підприємство має право у порядку, визначеному законодавством, відкривати за межами України свої представництва, виробничі підрозділи, утримання яких здійснюється за кошти Підприємства.

9.5. Підприємство має право одержувати кредити від своїх зарубіжних партнерів. При цьому валюта зараховується на баланс підприємства і використовується ним самостійно в установленому законодавством порядку.

10. Припинення Підприємства

10.1. Припинення Підприємства здійснюється шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділ, виділ, перетворення) або ліквідації за рішенням Власника, або за рішенням суду у випадках, передбачених законодавством України.

10.2. Реорганізація чи ліквідація Підприємства здійснюється комісією з припинення, яка утворюється власником або органом, що прийняв рішення про припинення. Порядок і строки проведення припинення діяльності Підприємства, а також строк заяви претензій кредиторами визначаються власником або органом, що прийняв рішення про припинення Підприємства.

10.3. З моменту призначення комісії з припинення до неї переходять повноваження щодо управління Підприємством. Комісія з припинення складає передавальний акт (розподільчий баланс, ліквідаційний баланс) і подає його на затвердження органу, який прийняв рішення про припинення Підприємства.

10.4. У разі ліквідації Підприємства майно та кошти, що залишаються після розрахунків з бюджетом, задоволення претензій кредиторів та розрахунків з членами трудового колективу, використовуються за вказівкою Власника.

10.5. Реорганізація чи ліквідація Підприємства вважаються завершеними, а Підприємство таким, що припинило свою діяльність, з дня внесення до Єдиного державного реєстру запису про його припинення.

10.6. При реорганізації або ліквідації Підприємства працівникам, які звільняються, гарантується додержання їхніх прав та інтересів відповідно до трудового законодавства України.

10.7. При реорганізації Підприємства всі права та обов'язки реорганізованого Підприємства переходять до правонаступника.

 

Заступник голови - керівник апарату

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
03.03.2011 N 302

СТАТУТ
комунального підприємства виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) "Кінотеатр "Київська Русь"

1. Загальні положення

1.1. Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) "Кінотеатр "Київська Русь" (далі за текстом - Підприємство) засноване на комунальній власності територіальної громади м. Києва та підпорядковане Головному управлінню культури виконавчого органу Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації) (далі за текстом - Головне управління культури).

2. Найменування та місцезнаходження Підприємства

2.1. Найменування Підприємства:

2.1.1. Повне найменування українською мовою - Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) "Кінотеатр "Київська Русь",

скорочене - КП "Кінотеатр "Київська Русь".

2.1.2. Повне найменування російською мовою - Коммунальное предприятие исполнительного органа Киевского городского совета (Киевской городской государственной администрации) "Кинотеатр "Киевская Русь",

скорочене - КП "Кинотеатр "Киевская Русь".

2.2. Місцезнаходження Підприємства: 04050, м. Київ, вул. Артема, 93

3. Мета та предмет діяльності Підприємства

3.1. Основною метою діяльності Підприємства є:

3.1.1. Кінообслуговування населення шляхом платного показу кінофільмів;

3.1.2. Сприяння підвищенню якості та конкурентоспроможності українського кіно;

3.1.3. Організація роботи і використання кіно- та відеофільмів;

3.1.4. Удосконалення форм кінообслуговування населення міста Києва.

3.2. Предметом діяльності Підприємства є:

3.2.1. Розповсюдження у встановленому порядку кіно-, відеопродукції (у тому числі закупівля, прокат, реалізація, копіювання, дублювання, демонстрація);

3.2.2. Організація та проведення передсеансової роботи, кінопрем'єр, кінофестивалів, інформаційних показів нових фільмів, зустрічей з глядачами, вечорів, кінопрограм, днів культури, презентацій, прем'єр фільмів, виставок та інших культурних заходів;

3.2.3. Організація та проведення дискотек та інших розважальних програм;

3.2.4. Мобілізація й заохочення громадян, українських та іноземних підприємств, установ та організацій до активної діяльності для пропаганди досягнень українського кіномистецтва та української культури, досягнень культури народів світу;

3.2.5. Випуск та реалізація друкованої продукції, редакційно-видавнича діяльність, пов'язана з діяльністю Підприємства;

3.2.6. Організація міжнародного та культурного обміну на комерційній та некомерційній основі;

3.2.7. Сприяння в організації проектів, програм у сфері культури, кіномистецтва;

3.2.8. Проведення соціологічних досліджень для вивчення глядацького попиту та касового потенціалу кінострічок;

3.2.9. Рекламування кінофільмів поточного та перспективного репертуару;

3.2.10. Організація роботи кіноклубів, кінолекторіїв, шоу програм;

3.2.11. Проведення лекційної діяльності, благодійних акцій;

3.2.12. Рекламно-посередницькі та торгово-посередницькі операції;

3.2.13. Торговельна діяльність у сфері оптової, роздрібної торгівлі та громадського харчування, реалізації продовольчих і непродовольчих товарів, алкогольних напоїв та тютюнових виробів;

3.2.14. Діяльність, пов'язана з наданням туристичних послуг;

3.2.15. Надання послуг паркування на території, прилеглій до Підприємства;

3.2.16. Організація, проведення семінарів, навчання, в тому числі за кордоном;

3.2.17. Падання послуг із маркетингу, менеджменту;

3.2.18. Організація і участь у проведенні та оформленні як в Україні, так і за кордоном різноманітних ярмарків, кіноринків, конкурсів, комерційних та представницьких симпозіумів, концертів та інших культурних заходів;

3.2.19. Виробництво продукції та надання послуг, необхідних в роботі творчих колективів;

3.2.20. Ремонт побутових приладів та обладнання теле-, аудіо-, відео- та кіноапаратури;

3.2.21. Надання інших послуг населенню, які передбачені законодавством України і не суперечать статутним завданням Підприємства.

3.3. Для здійснення діяльності, що потребує ліцензування і патентування, Підприємство одержує спеціальний дозвіл (ліцензію, патент) згідно з законодавством України.

4. Юридичний статус Підприємства

4.1. У своїй діяльності Підприємство керується Конституцією України, законами України, указами та розпорядженнями Президента України, постановами та розпорядженнями Кабінету Міністрів України, рішеннями Київської міської ради, розпорядженнями Київського міського голови, розпорядженнями виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), наказами Головного управління культури, іншими нормативними актами та цим Статутом.

4.2. Підприємство є юридичною особою, здійснює свою діяльність на засадах господарської самостійності, має самостійний баланс, розрахунковий, валютний та інші рахунки в установах банків, круглу печатку зі своїм найменуванням, штампи, бланки, емблему.

4.3. Підприємство несе відповідальність за своїми зобов'язаннями в межах належного йому майна згідно з законодавством України.

4.4. Збитки, завдані підприємству в результаті порушення його майнових прав громадянами і юридичними особами, відшкодовуються в порядку, встановленому законодавством України.

4.5. Підприємство не несе відповідальності за зобов'язаннями власника.

4.6. Підприємство має право укладати угоди, договори, в тому числі і про спільну діяльність, набувати особисті майнові та особисті немайнові права, нести обов'язки, бути позивачем і відповідачем в суді, господарському суді.

4.7. Підприємство має інші права, передбачені чинним законодавством України.

5. Майно та кошти Підприємства

5.1. Майно Підприємства становлять основні фонди та обігові кошти, а також інші матеріальні цінності та фінансові ресурси, вартість яких відображається в його самостійному балансі.

5.2. Власником майна Підприємства є територіальна громада м. Києва в особі Київської міської ради (далі за текстом - Власник).

5.3. Майно Власника закріплено за Підприємством на праві господарського відання. Здійснюючи право господарського відання, Підприємство володіє, користується і розпоряджається майном, закріпленим за ним Власником, з обмеженням правомочності розпорядження щодо окремих видів майна за згодою власника у випадках, передбачених законодавством.

5.4. Джерелами формування майна Підприємства є:

5.4.1. Грошові та матеріальні внески Власника;

5.4.2. Доходи, одержані від основної діяльності, надання послуг, виконання робіт, а також від інших видів фінансово-господарської діяльності;

5.4.3. Капітальні вкладення, дотації і субсидії з бюджетів;

5.4.4. Кредити банків та інших кредиторів;

5.4.5. Придбання майна інших підприємств, організацій;

5.4.6. Безоплатні або благодійні внески, пожертвування юридичних та фізичних осіб;

5.4.7. Інші джерела, не заборонені законодавством України.

6. Права та обов'язки Підприємства

6.1. Підприємство має право:

6.1.1. Самостійно планувати свою діяльність і основні напрямки свого розвитку відповідно до науково-технічних прогнозів та пріоритетів, кон'юнктури ринку продукції, робіт, послуг та необхідності забезпечення постійного виробничого і соціального розвитку, підвищення доходів Підприємства;

6.1.2. Створювати філії, відділення та інші відособлені підрозділи (з правом або без права юридичної особи, з правом або без відкриття поточних і розрахункових рахунків) і затверджувати положення про них, здійснювати перевірку їх господарської і фінансової діяльності, погоджуючи питання про розміщення таких підрозділів в установленому законодавством України порядку;

6.1.3. З дозволу Власника об'єднувати на добровільних засадах свою виробничу, наукову, комерційну та інші види діяльності з діяльністю інших підприємств і входити до складу асоціацій, корпорацій, концернів, громадських організацій та інших об'єднань за галузевими, територіальними та іншими ознаками за умови дотримання законодавства України, входити до об'єднань, зареєстрованих в інших державах, відповідно до законодавства України;

6.1.4. Брати участь у роботі із комплексного культурного розвитку м. Києва;

6.1.5. Придбавати матеріальні цінності, об'єкти інтелектуальної власності тощо у підприємств, організацій та установ незалежно від форми власності, а також у фізичних осіб;

6.1.6. З дозволу Власника здавати в оренду, надавати іншим підприємствам, організаціям та установам безоплатно в тимчасове користування або в позику належні йому будівлі, споруди, устаткування та інші матеріальні цінності, а також списувати їх з балансу;

6.1.7. Надавати пропозиції щодо реалізації інвестиційних проектів відповідно до законодавства України;

6.1.8. Організовувати прямі господарські, інформаційні зв'язки між українськими та іноземними підприємствами за основними напрямками діяльності Підприємства;

6.1.9. Укладати з підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності та громадянами договори, в тому числі на умовах спільної діяльності;

6.2. Підприємство зобов'язане:

6.2.1. Організовувати роботу відповідно до законодавства України, рішень Київської міської ради, розпоряджень виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), розпоряджень Київського міського голови, наказів Головного управління культури;

6.2.2. Забезпечувати надання послуг, визначених цим Статутом, в обсягах та якості відповідно до укладених договорів;

6.2.3. Забезпечувати своєчасну і повну сплату податків і обов'язкових платежів згідно з законодавством України;

6.2.4. Здійснювати розвиток основних фондів і забезпечувати своєчасне введення в дію придбаного обладнання;

6.2.5. Створювати належні умови для високопродуктивної праці своїх працівників, додержання вимог законодавства про працю, соціальне страхування, правил і норм охорони праці, техніки безпеки;

6.2.6. Здійснювати заходи для матеріальної зацікавленості працівників як у результатах особистої праці, так і у загальних підсумках роботи Підприємства;

6.2.7. Здійснювати бухгалтерський, оперативний облік та подавати фінансову і статистичну звітність згідно з вимогами законодавства.

7. Управління Підприємством і самоврядування трудового колективу

7.1. Управління Підприємством здійснюється на основі поєднання прав власника щодо господарського використання свого майна і участі в управлінні трудового колективу.


7.2. Підприємство очолює директор, який призначається на посаду та звільняється з посади Київським міським головою за поданням начальника Головного управління культури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та погодженням з заступником голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обов'язків на контрактній основі терміном до 5 (п'яти) років, якщо інше не встановлено законодавством. (Розпорядження N 1378)

(пункт 7.2 у редакції розпорядження Київської міської державної адміністрації від 05.08.2011 р. N 1378) (Розпорядження N 1378)

7.3. Директор в межах своїх повноважень:

7.3.1. Самостійно вирішує питання діяльності Підприємства відповідно до законодавства України та цього Статуту;

7.3.2. Несе персональну відповідальність за виконання покладених на Підприємство завдань, визначених цим Статутом, дотримується фінансової дисципліни, ефективного використання та збереження майна, закріпленого за Підприємством, дотримання законодавства України;

7.3.3. За погодженням з Головним управлінням культури затверджує структуру і штатний розпис Підприємства, Положення про його структурні підрозділи;

7.3.4. Розпоряджається майном та коштами Підприємства відповідно до законодавства України та цього Статуту;

Вчиняє правочини, що перевищують 50000 грн. за погодженням з Головним управлінням комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) в установленому порядку;

7.3.5. Подає проект річного фінансового плану, погоджений в установленому порядку, на затвердження до Головного управління комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації);

7.3.6. Несе відповідальність за формування та виконання фінансових планів, дотримання фінансової дисципліни, ефективне використання та збереження майна, закріпленого за Підприємством;

7.3.7. Укладає угоди та контракти, спрямовані на покращення інфраструктури місць дозвілля та відпочинку, інших статутних завдань Підприємства;

7.3.8. Відкриває в установах банків розрахунковий та інші рахунки, перерозподіляє у встановленому порядку фінанси за окремими статтями витрат;

7.3.9. Без довіреності діє від імені Підприємства, представляє його в інших підприємствах, установах та організаціях;

7.3.10. Видає у межах своєї компетенції накази та дає вказівки, організовує та перевіряє їх виконання;

7.3.11. Укладає трудові договори (контракти) з працівниками Підприємства відповідно до законодавства України;

7.3.12. Вживає заходів щодо створення в кожному структурному підрозділі і на кожному робочому місці умов праці відповідно до вимог нормативних актів, забезпечення дотримання прав працівників, гарантованих законодавством про охорону праці;

7.3.13. Забезпечує проведення колективних переговорів і укладання колективних договорів, підведення підсумків їх виконання у порядку, передбаченому Законом України "Про колективні договори і угоди".

7.4. Рішення з соціально-економічних питань, що стосуються діяльності Підприємства, приймаються директором за участю трудового колективу та Профспілкового комітету.

7.5. Заступники директора Підприємства призначаються і звільняються з посади директором Підприємства за погодженням з начальником Головного управління культури.

Керівники, спеціалісти структурних підрозділів, інші працівники Підприємства призначаються і звільняються з посади директором Підприємства.

7.6. Повноваження трудового колективу Підприємства реалізуються загальними зборами трудового колективу та їх виборним органом - Профспілковим комітетом, члени якого обираються відповідно до статуту профспілки на зборах трудового колективу.

7.7. Профспілковий комітет:

- готує матеріали для розгляду на загальних зборах;

- контролює виконання рішень, прийнятих на загальних зборах;

- виконує інші функції, делеговані йому загальними зборами.

7.8. Колективний договір укладається на основі чинного законодавства, прийнятих сторонами зобов'язань з метою регулювання виробничих, трудових і соціально-економічних відносин і узгодження інтересів трудящих, власників та уповноважених ними органів.

7.8.1. Колективний договір укладається між Підприємством, з однієї сторони, та Профспілковим комітетом, з другої сторони.

7.8.2. Після схвалення проекту колективного договору зборами трудового колективу він підписується уповноваженими представниками сторін не пізніш як через 5 днів з моменту його схвалення, якщо інше не встановлено зборами трудового колективу.

7.8.3. Право укладання колективного договору від імені Головного управління культури надається директору Підприємства.

7.8.4. У разі коли інтереси трудового колективу представляє Профспілковий комітет, інтереси Головного управління культури не можуть представляти особи, які є членами виборного органу цієї профспілки.

8. Фінансово-господарська, економічна і соціальна діяльність Підприємства

8.1. Основним узагальнюючим показником фінансових результатів господарської діяльності Підприємства є чистий прибуток.

8.2. Планування фінансово-господарської діяльності здійснюється підприємством шляхом складання у порядку та за формою, що визначаються виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією), річних фінансових планів, які затверджуються Головним управлінням комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

В річних фінансових планах Підприємства передбачається розмір відрахування частини прибутку до бюджету міста Києва у плановому році.

8.3. Відрахування Підприємством частини прибутку до бюджету м. Києва здійснюється відповідно до нормативу і в порядку, затвердженому рішенням Київської міської ради, після сплати обов'язкових платежів.

8.4. Чистий прибуток Підприємства використовується відповідно до порядку, визначеному Власником.

8.5. Підприємство звітує про стан виконання фінансового плану в порядку, що визначається Головним управлінням комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

8.6. Підприємство подає фінансову звітність Головному управлінню комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), державним статистичним та контрольним органам у формі і в строки, встановлені законодавством України.

8.7. Джерелом формування фінансових ресурсів Підприємства є прибуток, кредитні та інвестиційні ресурси, амортизаційні відрахування та інші надходження, не заборонені чинним законодавством України.

8.8. Підприємство самостійно обирає форми і системи оплати праці, встановлює працівникам конкретні розміри посадових окладів, премій, винагород, надбавок і доплат відповідно до чинного законодавства України, колективного договору та фінансових можливостей Підприємства.

Умови оплати праці директора Підприємства визначаються у контракті.

8.9. Підприємство здійснює матеріально-технічне забезпечення своєї діяльності і реалізацію продукції, виконання робіт, надання послуг через систему прямих угод і контрактів із вітчизняними та іноземними юридичними та фізичними особами.

Підприємство вільне у виборі предмета договору, зобов'язань, будь-яких інших умов господарських взаємовідносин, що не суперечать законодавству України та цьому статуту.

8.10. Підприємство здійснює оперативний та бухгалтерський облік результатів своєї роботи відповідно до порядку ведення бухгалтерського обліку та облікової політики, який погоджує Головне управління комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), веде статистичну звітність.

Директор Підприємства та головний бухгалтер Підприємства несуть відповідальність, в межах своїх повноважень, за виконання затвердженого фінансового плану, додержання порядку ведення і достовірність обліку та статистичної інформації.

8.11. Контроль за діяльністю Підприємства та відносини його з органами державної влади, ревізія фінансово-господарської діяльності Підприємства здійснюються відповідно до законодавства України.

9. Зовнішньоекономічна діяльність Підприємства

9.1. Підприємство бере участь у зовнішньоекономічній діяльності, що сприяє зміцненню авторитету України та міста Києва, накопиченню валютних ресурсів, створенню можливостей для розвитку виробничих науково-технічних зв'язків міста з іншими країнами.

9.2. Підприємство самостійно веде експортно-імпортні операції або доручає їх ведення спеціалізованим зовнішньоекономічним (торговим) організаціям на договірній основі.

9.3. Валютна виручка, одержана Підприємством в результаті зовнішньоекономічної діяльності, після оплати податків та інших обов'язкових платежів зараховується на валютні рахунки Підприємства і використовується ним відповідно до затверджених Головним управлінням комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) річних фінансових планів.

9.4. Підприємство має право у порядку, визначеному законодавством, відкривати за межами України свої представництва, виробничі підрозділи, утримання яких здійснюється за кошти Підприємства.

9.5. Підприємство має право одержувати кредити від своїх зарубіжних партнерів. При цьому валюта зараховується на баланс підприємства і використовується ним самостійно в установленому законодавством порядку.

10. Припинення Підприємства

10.1. Припинення Підприємства здійснюється шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділ, виділ, перетворення) або ліквідації за рішенням Власника, або за рішенням суду у випадках, передбачених законодавством України.

10.2. Реорганізація чи ліквідація Підприємства здійснюється комісією з припинення, яка утворюється власником або органом, що прийняв рішення про припинення. Порядок і строки проведення припинення діяльності Підприємства, а також строк заяви претензій кредиторами визначаються власником або органом, що прийняв рішення про припинення Підприємства.

10.3. З моменту призначення комісії з припинення до неї переходять повноваження щодо управління Підприємством. Комісія з припинення складає передавальний акт (розподільчий баланс, ліквідаційний баланс) і подає його на затвердження органу, який прийняв рішення про припинення Підприємства.

10.4. У разі ліквідації Підприємства майно та кошти, що залишаються після розрахунків з бюджетом, задоволення претензій кредиторів та розрахунків з членами трудового колективу, використовуються за вказівкою Власника.

10.5. Реорганізація чи ліквідація Підприємства вважаються завершеними, а Підприємство таким, що припинило свою діяльність, з дня внесення до Єдиного державного реєстру запису про його припинення.

10.6. При реорганізації або ліквідації Підприємства працівникам, які звільняються, гарантується додержання їхніх прав та інтересів відповідно до трудового законодавства України.

10.7. При реорганізації Підприємства всі права та обов'язки реорганізованого Підприємства переходять до правонаступника.

 

Заступник голови - керівник апарату

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
03.03.2011 N 302

СТАТУТ
комунального підприємства виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) "Кінотеатр "ЗАГРЕБ"

Ідентифікаційний код 21574449

1. Загальні положення

1.1. Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) "Кінотеатр "Загреб" (далі за текстом - Підприємство) засноване на комунальній власності територіальної громади м. Києва та підпорядковане Головному управлінню культури виконавчого органу Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації) (далі за текстом - Головне управління культури).

2. Найменування та місцезнаходження Підприємства

2.1. Найменування Підприємства:

2.1.1. Повне найменування українською мовою - Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) "Кінотеатр "Загреб",

скорочене - КП "Кінотеатр "Загреб".

2.1.2. Повне найменування російською мовою - Коммунальное предприятие исполнительного органа Киевского городского совета (Киевской городской государственной администрации) "Кинотеатр "Загреб",

скорочене - КП "Кинотеатр "Загреб".

2.2. Місцезнаходження Підприємства: 03127, м. Київ, просп. Голосіївський, 116.

3. Мета та предмет діяльності Підприємства

3.1. Основною метою діяльності Підприємства є:

3.1.1. Кінообслуговування населення шляхом платного показу кінофільмів;

3.1.2. Сприяння підвищенню якості та конкурентоспроможності українського кіно;

3.1.3. Організація роботи і використання кіно- та відеофільмів;

3.1.4. Удосконалення форм кінообслуговування населення міста Києва.

3.2. Предметом діяльності Підприємства є:

3.2.1. Розповсюдження у встановленому порядку кіно-, відеопродукції (у тому числі закупівля, прокат, реалізація, копіювання, дублювання, демонстрація);

3.2.2. Організація та проведення передсеансової роботи, кінопрем'єр, кінофестивалів, інформаційних показів нових фільмів, зустрічей з глядачами, вечорів, кінопрограм, днів культури, презентацій, прем'єр фільмів, виставок та інших культурних заходів;

3.2.3. Організація та проведення дискотек та інших розважальних програм;

3.2.4. Мобілізація й заохочення громадян, українських та іноземних підприємств, установ та організацій до активної діяльності для пропаганди досягнень українського кіномистецтва та української культури, досягнень культури народів світу;

3.2.5. Випуск та реалізація друкованої продукції, редакційно-видавнича діяльність, пов'язана з діяльністю Підприємства;

3.2.6. Організація міжнародного та культурного обміну на комерційній та некомерційній основі;

3.2.7. Сприяння в організації проектів, програм у сфері культури, кіномистецтва;

3.2.8. Проведення соціологічних досліджень для вивчення глядацького попиту та касового потенціалу кінострічок;

3.2.9. Рекламування кінофільмів поточного та перспективного репертуару;

3.2.10. Організація роботи кіноклубів, кінолекторіїв, шоу програм;

3.2.11. Проведення лекційної діяльності, благодійних акцій;

3.2.12. Рекламно-посередницькі та торгово-посередницькі операції;

3.2.13. Торговельна діяльність у сфері оптової, роздрібної торгівлі та громадського харчування, реалізації продовольчих і непродовольчих товарів, алкогольних напоїв та тютюнових виробів;

3.2.14. Діяльність, пов'язана з наданням туристичних послуг;

3.2.15. Надання послуг паркування на території, прилеглій до Підприємства;

3.2.16. Організація, проведення семінарів, навчання, в тому числі за кордоном;

3.2.17. Падання послуг із маркетингу, менеджменту;

3.2.18. Організація і участь у проведенні та оформленні як в Україні, так і за кордоном різноманітних ярмарків, кіноринків, конкурсів, комерційних та представницьких симпозіумів, концертів та інших культурних заходів;

3.2.19. Виробництво продукції та надання послуг, необхідних в роботі творчих колективів;

3.2.20. Ремонт побутових приладів та обладнання теле-, аудіо-, відео- та кіноапаратури;

3.2.21. Падання інших послуг населенню, які передбачені законодавством України і не суперечать статутним завданням Підприємства.

3.3. Для здійснення діяльності, що потребує ліцензування і патентування, Підприємство одержує спеціальний дозвіл (ліцензію, патент) згідно з законодавством України.

4. Юридичний статус Підприємства

4.1. У своїй діяльності Підприємство керується Конституцією України, законами України, указами та розпорядженнями Президента України, постановами та розпорядженнями Кабінету Міністрів України, рішеннями Київської міської ради, розпорядженнями Київського міського голови, розпорядженнями виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), наказами Головного управління культури, іншими нормативними актами та цим Статутом.

4.2. Підприємство є юридичною особою, здійснює свою діяльність на засадах господарської самостійності, має самостійний баланс, розрахунковий, валютний та інші рахунки в установах банків, круглу печатку зі своїм найменуванням, штампи, бланки, емблему.

43. Підприємство несе відповідальність за своїми зобов'язаннями в межах належного йому майна згідно з законодавством України.

4.4. Збитки, завдані підприємству в результаті порушення його майнових прав громадянами і юридичними особами, відшкодовуються в порядку, встановленому законодавством України.

4.5. Підприємство не несе відповідальності за зобов'язаннями власника.

4.6. Підприємство має право укладати угоди, договори, в тому числі і про спільну діяльність, набувати особисті майнові та особисті немайнові права, нести обов'язки, бути позивачем і відповідачем в суді, господарському суді.

4.7. Підприємство має інші права, передбачені чинним законодавством України.

5. Майно та кошти Підприємства

5.1. Майно Підприємства становлять основні фонди та обігові кошти, а також інші матеріальні цінності та фінансові ресурси, вартість яких відображається в його самостійному балансі.

5.2. Власником майна Підприємства є територіальна громада м. Києва в особі Київської міської ради (далі за текстом - Власник).

5.3. Майно Власника закріплено за Підприємством на праві господарського відання. Здійснюючи право господарського відання, Підприємство володіє, користується і розпоряджається майном, закріпленим за ним Власником, з обмеженням правомочності розпорядження щодо окремих видів майна за згодою власника у випадках, передбачених законодавством.

5.4. Джерелами формування майна Підприємства є:

5.4.1. Грошові та матеріальні внески Власника;

5.4.2. Доходи, одержані від основної діяльності, надання послуг, виконання робіт, а також від інших видів фінансово-господарської діяльності;

5.4.3. Капітальні вкладення, дотації і субсидії з бюджетів;

5.4.4. Кредити банків та інших кредиторів;

5.4.5. Придбання майна інших підприємств, організацій;

5.4.6. Безоплатні або благодійні внески, пожертвування юридичних та фізичних осіб;

5.4.7. Інші джерела, не заборонені законодавством України.

6. Права та обов'язки Підприємства

6.1. Підприємство має право:

6.1.1. Самостійно планувати свою діяльність і основні напрямки свого розвитку відповідно до науково-технічних прогнозів та пріоритетів, кон'юнктури ринку продукції, робіт, послуг та необхідності забезпечення постійного виробничого і соціального розвитку, підвищення доходів Підприємства;

6.1.2. Створювати філії, відділення та інші відособлені підрозділи (з правом або без права юридичної особи, з правом або без відкриття поточних і розрахункових рахунків) і затверджувати положення про них, здійснювати перевірку їх господарської і фінансової діяльності, погоджуючи питання про розміщення таких підрозділів в установленому законодавством України порядку;

6.1.3. З дозволу Власника об'єднувати на добровільних засадах свою виробничу, наукову, комерційну та інші види діяльності з діяльністю інших підприємств і входити до складу асоціацій, корпорацій, концернів, громадських організацій та інших об'єднань за галузевими, територіальними та іншими ознаками за умови дотримання законодавства України, входити до об'єднань, зареєстрованих в інших державах, відповідно до законодавства України;

6.1.4. Брати участь у роботі із комплексного культурною розвитку м. Києва;

6.1.5. Придбавати матеріальні цінності, об'єкти інтелектуальної власності тощо у підприємств, організацій та установ незалежно від форми власності, а також у фізичних осіб;

6.1.6. З дозволу Власника здавати в оренду, надавати іншим підприємствам, організаціям та установам безоплатно в тимчасове користування або в позику належні йому будівлі, споруди, устаткування та інші матеріальні цінності, а також списувати їх з балансу;

6.1.7. Надавати пропозиції щодо реалізації інвестиційних проектів відповідно до законодавства України;

6.1.8. Організовувати прямі господарські, інформаційні зв'язки між українськими та іноземними підприємствами за основними напрямками діяльності Підприємства;

6.1.9. Укладати з підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності та громадянами договори, в тому числі на умовах спільної діяльності;

6.2. Підприємство зобов'язане:

6.2.1. Організовувати роботу відповідно до законодавства України, рішень Київської міської ради, розпоряджень виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), розпоряджень Київського міського голови, наказів Головного управління культури;

6.2.2. Забезпечувати надання послуг, визначених цим Статутом, в обсягах та якості відповідно до укладених договорів;

6.2.3. Забезпечувати своєчасну і повну сплату податків і обов'язкових платежів згідно з законодавством України;

6.2.4. Здійснювати розвиток основних фондів і забезпечувати своєчасне введення в дію придбаного обладнання;

6.2.5. Створювати належні умови для високопродуктивної праці своїх працівників, додержання вимог законодавства про працю, соціальне страхування, правил і норм охорони праці, техніки безпеки;

6.2.6. Здійснювати заходи для матеріальної зацікавленості працівників як у результатах особистої праці, так і у загальних підсумках роботи Підприємства;

6.2.7. Здійснювати бухгалтерський, оперативний облік та подавати фінансову і статистичну звітність згідно з вимогами законодавства.

7. Управління Підприємством і самоврядування трудового колективу

7.1. Управління Підприємством здійснюється на основі поєднання прав власника щодо господарського використання свого майна і участі в управлінні трудового колективу.


7.2. Підприємство очолює директор, який призначається на посаду та звільняється з посади Київським міським головою за поданням начальника Головного управління культури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та погодженням з заступником голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обов'язків на контрактній основі терміном до 5 (п'яти) років, якщо інше не встановлено законодавством. (Розпорядження N 1378)

(пункт 7.2 у редакції розпорядження Київської міської державної адміністрації від 05.08.2011 р. N 1378) (Розпорядження N 1378)

7.3. Директор в межах своїх повноважень:

7.3.1. Самостійно вирішує питання діяльності Підприємства відповідно до законодавства України та цього Статуту;

7.3.2. Несе персональну відповідальність за виконання покладених на Підприємство завдань, визначених цим Статутом, дотримується фінансової дисципліни, ефективного використання та збереження майна, закріпленого за Підприємством, дотримання законодавства України;

7.3.3. За погодженням з Головним управлінням культури затверджує структуру і штатний розпис Підприємства, Положення про його структурні підрозділи;

7.3.4. Розпоряджається майном та коштами Підприємства відповідно до законодавства України та цього Статуту;

Вчиняє правочини, що перевищують 50000 грн. за погодженням з Головним управлінням комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) в установленому порядку;

7.3.5. Подає проект річного фінансового плану, погоджений в установленому порядку, на затвердження до Головного управління комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації);

7.3.6. Несе відповідальність за формування та виконання фінансових планів, дотримання фінансової дисципліни, ефективне використання та збереження майна, закріпленого за Підприємством;

7.3.7. Укладає угоди та контракти, спрямовані на покращення інфраструктури місць дозвілля та відпочинку, інших статутних завдань Підприємства;

7.3.8. Відкриває в установах банків розрахунковий та інші рахунки, перерозподіляє у встановленому порядку фінанси за окремими статтями витрат;

7.3.9. Без довіреності діє від імені Підприємства, представляє його в інших підприємствах, установах та організаціях;

7.3.10. Видає у межах своєї компетенції накази та дає вказівки, організовує та перевіряє їх виконання;

7.3.11. Укладає трудові договори (контракти) з працівниками Підприємства відповідно до законодавства України;

7.3.12. Вживає заходів щодо створення в кожному структурному підрозділі і на кожному робочому місці умов праці відповідно до вимог нормативних актів, забезпечення дотримання прав працівників, гарантованих законодавством про охорону праці;

7.3.13. Забезпечує проведення колективних переговорів і укладання колективних договорів, підведення підсумків їх виконання у порядку, передбаченому Законом України "Про колективні договори і угоди".

7.4. Рішення з соціально-економічних питань, що стосуються діяльності Підприємства, приймаються директором за участю трудового колективу та Профспілкового комітету.

7.5. Заступники директора Підприємства призначаються і звільняються з посади директором Підприємства за погодженням з начальником Головного управління культури.

Керівники, спеціалісти структурних підрозділів, інші працівники Підприємства призначаються і звільняються з посади директором Підприємства.

7.6. Повноваження трудового колективу Підприємства реалізуються загальними зборами трудового колективу та їх виборним органом - Профспілковим комітетом, члени якого обираються відповідно до статуту профспілки на зборах трудового колективу.

7.7. Профспілковий комітет:

- готує матеріали для розгляду на загальних зборах;

- контролює виконання рішень, прийнятих на загальних зборах;

- виконує інші функції, делеговані йому загальними зборами.

7.8. Колективний договір укладається на основі чинного законодавства, прийнятих сторонами зобов'язань з метою регулювання виробничих, трудових і соціально-економічних відносин і узгодження інтересів трудящих, власників та уповноважених ними органів.

7.8.1. Колективний договір укладається між Підприємством, з однієї сторони, та Профспілковим комітетом, з другої сторони.

7.8.2. Після схвалення проекту колективного договору зборами трудового колективу він підписується уповноваженими представниками сторін не пізніш як через 5 днів з моменту його схвалення, якщо інше не встановлено зборами трудового колективу.

7.8.3. Право укладання колективного договору від імені Головного управління культури надається директору Підприємства.

7.8.4. У разі коли інтереси трудового колективу представляє Профспілковий комітет, інтереси Головного управління культури не можуть представляти особи, які є членами виборного органу цієї профспілки.

8. Фінансово-господарська, економічна і соціальна діяльність Підприємства

8.1. Основним узагальнюючим показником фінансових результатів господарської діяльності Підприємства є чистий прибуток.

8.2. Планування фінансово-господарської діяльності здійснюється підприємством шляхом складання у порядку та за формою, що визначаються виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією), річних фінансових планів, які затверджуються Головним управлінням комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

В річних фінансових планах Підприємства передбачається розмір відрахування частини прибутку до бюджету міста Києва у плановому році.

8.3. Відрахування Підприємством частини прибутку до бюджету м. Києва здійснюється відповідно до нормативу і в порядку, затвердженому рішенням Київської міської ради, після сплати обов'язкових платежів.

8.4. Чистий прибуток Підприємства використовується відповідно до порядку, визначеному Власником.

8.5. Підприємство звітує про стан виконання фінансового плану в порядку, що визначається Головним управлінням комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

8.6. Підприємство подає фінансову звітність Головному управлінню комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), державним статистичним та контрольним органам у формі і в строки, встановлені законодавством України.

8.7. Джерелом формування фінансових ресурсів Підприємства є прибуток, кредитні та інвестиційні ресурси, амортизаційні відрахування та інші надходження, не заборонені чинним законодавством України.

8.8. Підприємство самостійно обирає форми і системи оплати праці, встановлює працівникам конкретні розміри посадових окладів, премій, винагород, надбавок і доплат відповідно до чинного законодавства України, колективного договору та фінансових можливостей Підприємства.

Умови оплати праці директора Підприємства визначаються у контракті.

8.9. Підприємство здійснює матеріально-технічне забезпечення своєї діяльності і реалізацію продукції, виконання робіт, надання послуг через систему прямих угод і контрактів із вітчизняними та іноземними юридичними та фізичними особами.

Підприємство вільне у виборі предмета договору, зобов'язань, будь-яких інших умов господарських взаємовідносин, що не суперечать законодавству України та цьому статуту.

8.10. Підприємство здійснює оперативний та бухгалтерський облік результатів своєї роботи відповідно до порядку ведення бухгалтерського обліку та облікової політики, який погоджує Головне управління комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), веде статистичну звітність.

Директор Підприємства та головний бухгалтер Підприємства несуть відповідальність, в межах своїх повноважень, за виконання затвердженого фінансового плану, додержання порядку ведення і достовірність обліку та статистичної інформації.

8.11. Контроль за діяльністю Підприємства та відносини його з органами державної влади, ревізія фінансово-господарської діяльності Підприємства здійснюються відповідно до законодавства України.

9. Зовнішньоекономічна діяльність Підприємства

9.1. Підприємство бере участь у зовнішньоекономічній діяльності, що сприяє зміцненню авторитету України та міста Києва, накопиченню валютних ресурсів, створенню можливостей для розвитку виробничих науково-технічних зв'язків міста з іншими країнами.

9.2. Підприємство самостійно веде експортно-імпортні операції або доручає їх ведення спеціалізованим зовнішньоекономічним (торговим) організаціям на договірній основі.

9.3. Валютна виручка, одержана Підприємством в результаті зовнішньоекономічної діяльності, після оплати податків та інших обов'язкових платежів зараховується на валютні рахунки Підприємства і використовується ним відповідно до затверджених Головним управлінням комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) річних фінансових планів.

9.4. Підприємство має право у порядку, визначеному законодавством, відкривати за межами України свої представництва, виробничі підрозділи, утримання яких здійснюється за кошти Підприємства.

9.5. Підприємство має право одержувати кредити від своїх зарубіжних партнерів. При цьому валюта зараховується на баланс підприємства і використовується ним самостійно в установленому законодавством порядку.

10. Припинення Підприємства

10.1. Припинення Підприємства здійснюється шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділ, виділ, перетворення) або ліквідації за рішенням Власника, або за рішенням суду у випадках, передбачених законодавством України.

10.2. Реорганізація чи ліквідація Підприємства здійснюється комісією з припинення, яка утворюється власником або органом, що прийняв рішення про припинення. Порядок і строки проведення припинення діяльності Підприємства, а також строк заяви претензій кредиторами визначаються власником або органом, що прийняв рішення про припинення Підприємства.

10.3. З моменту призначення комісії з припинення до неї переходять повноваження щодо управління Підприємством. Комісія з припинення складає передавальний акт (розподільчий баланс, ліквідаційний баланс) і подає його на затвердження органу, який прийняв рішення про припинення Підприємства.

10.4. У разі ліквідації Підприємства майно та кошти, що залишаються після розрахунків з бюджетом, задоволення претензій кредиторів та розрахунків з членами трудового колективу, використовуються за вказівкою Власника.

10.5. Реорганізація чи ліквідація Підприємства вважаються завершеними, а Підприємство таким, що припинило свою діяльність, з дня внесення до Єдиного державного реєстру запису про його припинення.

10.6. При реорганізації або ліквідації Підприємства працівникам, які звільняються, гарантується додержання їхніх прав та інтересів відповідно до трудового законодавства України.

10.7. При реорганізації Підприємства всі права та обов'язки реорганізованого Підприємства переходять до правонаступника.

 

Заступник голови - керівник апарату

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
03.03.2011 N 302

СТАТУТ
комунального підприємства виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) "Кінотеатр "Флоренція"

Ідентифікаційний код 02763363

1. Загальні положення

1.1. Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) "Кінотеатр "Флоренція" (далі за текстом - Підприємство) засноване на комунальній власності територіальної громади м. Києва та підпорядковане Головному управлінню культури виконавчого органу Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації) (далі за текстом - Головне управління культури).

2. Найменування та місцезнаходження Підприємства

2.1. Найменування Підприємства:

2.1.1. Повне найменування українською мовою - Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) "Кінотеатр "Флоренція",

скорочене - КП "Кінотеатр "Флоренція".

2.1.2. Повне найменування російською мовою - Коммунальное предприятие исполнительного органа Киевского городского совета (Киевской городской государственной администрации) "Кинотеатр "Флоренция",

скорочене - КП "Кинотеатр "Флоренция".

2.2. Місцезнаходження Підприємства: 02225, м. Київ, просп. Маяковського, 31.

3. Мета та предмет діяльності Підприємства

3.1. Основною метою діяльності Підприємства є:

3.1.1. Кінообслуговування населення шляхом платного показу кінофільмів;

3.1.2. Сприяння підвищенню якості та конкурентоспроможності українського кіно;

3.1.3. Організація роботи і використання кіно- та відеофільмів;

3.1.4. Удосконалення форм кінообслуговування населення міста Києва.

3.2. Предметом діяльності Підприємства є:

3.2.1. Розповсюдження у встановленому порядку кіно-, відеопродукції (у тому числі закупівля, прокат, реалізація, копіювання, дублювання, демонстрація);

3.2.2. Організація та проведення передсеансової роботи, кінопрем'єр, кінофестивалів, інформаційних показів нових фільмів, зустрічей з глядачами, вечорів, кінопрограм, днів культури, презентацій, прем'єр фільмів, виставок та інших культурних заходів;

3.2.3. Організація та проведення дискотек та інших розважальних програм;

3.2.4. Мобілізація й заохочення громадян, українських та іноземних підприємств, установ та організацій до активної діяльності для пропаганди досягнень українського кіномистецтва та української культури, досягнень культури народів світу;

3.2.5. Випуск та реалізація друкованої продукції, редакційно-видавнича діяльність, пов'язана з діяльністю Підприємства;

3.2.6. Організація міжнародного та культурного обміну на комерційній та некомерційній основі;

3.2.7. Сприяння в організації проектів, програм у сфері культури, кіномистецтва;

3.2.8. Проведення соціологічних досліджень для вивчення глядацького попиту та касового потенціалу кінострічок;

3.2.9. Рекламування кінофільмів поточного та перспективного репертуару;

3.2.10. Організація роботи кіноклубів, кінолекторіїв, шоу програм;

3.2.11. Проведення лекційної діяльності, благодійних акцій;

3.2.12. Рекламно-посередницькі та торгово-посередницькі операції;

3.2.13. Торговельна діяльність у сфері оптової, роздрібної торгівлі та громадського харчування, реалізації продовольчих і непродовольчих товарів, алкогольних напоїв та тютюнових виробів;

3.2.14. Діяльність, пов'язана з наданням туристичних послуг;

3.2.15. Надання послуг паркування на території, прилеглій до Підприємства;

3.2.16. Організація, проведення семінарів, навчання, в тому числі за кордоном;

3.2.17. Надання послуг із маркетингу, менеджменту;

3.2.18. Організація і участь у проведенні та оформленні як в Україні, так і за кордоном різноманітних ярмарків, кіноринків, конкурсів, комерційних та представницьких симпозіумів, концертів та інших культурних заходів;

3.2.19. Виробництво продукції та надання послуг, необхідних в роботі творчих колективів;

3.2.20. Ремонт побутових приладів та обладнання теле-, аудіо-, відео- та кіноапаратури;

3.2.21. Надання інших послуг населенню, які передбачені законодавством України і не суперечать статутним завданням Підприємства.

3.3. Для здійснення діяльності, що потребує ліцензування і патентування, Підприємство одержує спеціальний дозвіл (ліцензію, патент) згідно з законодавством України.

4. Юридичний статус Підприємства

4.1. У своїй діяльності Підприємство керується Конституцією України, законами України, указами та розпорядженнями Президента України, постановами та розпорядженнями Кабінету Міністрів України, рішеннями Київської міської ради, розпорядженнями Київського міського голови, розпорядженнями виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), наказами Головного управління культури, іншими нормативними актами та цим Статутом.

4.2. Підприємство є юридичною особою, здійснює свою діяльність на засадах господарської самостійності, має самостійний баланс, розрахунковий, валютний та інші рахунки в установах банків, круглу печатку зі своїм найменуванням, штампи, бланки, емблему.

4.3. Підприємство несе відповідальність за своїми зобов'язаннями в межах належного йому майна згідно з законодавством України.

4.4. Збитки, завдані підприємству в результаті порушення його майнових прав громадянами і юридичними особами, відшкодовуються в порядку, встановленому законодавством України.

4.5. Підприємство не несе відповідальності за зобов'язаннями власника.

4.6. Підприємство має право укладати угоди, договори, в тому числі і про спільну діяльність, набувати особисті майнові та особисті немайнові права, нести обов'язки, бути позивачем і відповідачем в суді, господарському суді.

4.7. Підприємство має інші права, передбачені чинним законодавством України.

5. Майно та кошти Підприємства

5.1. Майно Підприємства становлять основні фонди та обігові кошти, а також інші матеріальні цінності та фінансові ресурси, вартість яких відображається в його самостійному балансі.

5.2. Власником майна Підприємства є територіальна громада м. Києва в особі Київської міської ради (далі за текстом - Власник).

5.3. Майно Власника закріплено за Підприємством на праві господарського відання. Здійснюючи право господарського відання, Підприємство володіє, користується і розпоряджається майном, закріпленим за ним Власником, з обмеженням правомочності розпорядження щодо окремих видів майна за згодою власника у випадках, передбачених законодавством.

5.4. Джерелами формування майна Підприємства є:

5.4.1. Грошові та матеріальні внески Власника;

5.4.2. Доходи, одержані від основної діяльності, надання послуг, виконання робіт, а також від інших видів фінансово-господарської діяльності;

5.4.3. Капітальні вкладення, дотації і субсидії з бюджетів;

5.4.4. Кредити банків та інших кредиторів;

5.4.5. Придбання майна інших підприємств, організацій;

5.4.6. Безоплатні або благодійні внески, пожертвування юридичних та фізичних осіб;

5.4.7. Інші джерела, не заборонені законодавством України.

6. Права та обов'язки Підприємства

6.1. Підприємство має право:

6.1.1. Самостійно планувати свою діяльність і основні напрямки свого розвитку відповідно до науково-технічних прогнозів та пріоритетів, кон'юнктури ринку продукції, робіт, послуг та необхідності забезпечення постійного виробничого і соціального розвитку, підвищення доходів Підприємства;

6.1.2. Створювати філії, відділення та інші відособлені підрозділи (з правом або без права юридичної особи, з правом або без відкриття поточних і розрахункових рахунків) і затверджувати положення про них, здійснювати перевірку їх господарської і фінансової діяльності, погоджуючи питання про розміщення таких підрозділів в установленому законодавством України порядку;

6.1.3. З дозволу Власника об'єднувати на добровільних засадах свою виробничу, наукову, комерційну та інші види діяльності з діяльністю інших підприємств і входити до складу асоціацій, корпорацій, концернів, громадських організацій та інших об'єднань за галузевими, територіальними та іншими ознаками за умови дотримання законодавства України, входити до об'єднань, зареєстрованих в інших державах, відповідно до законодавства України;

6.1.4. Брати участь у роботі із комплексного культурного розвитку м. Києва;

6.1.5. Придбавати матеріальні цінності, об'єкти інтелектуальної власності тощо у підприємств, організацій та установ незалежно від форми власності, а також у фізичних осіб;

6.1.6. З дозволу Власника здавати в оренду, надавати іншим підприємствам, організаціям та установам безоплатно в тимчасове користування або в позику належні йому будівлі, споруди, устаткування та інші матеріальні цінності, а також списувати їх з балансу;

6.1.7. Надавати пропозиції щодо реалізації інвестиційних проектів відповідно до законодавства України;

6.1.8. Організовувати прямі господарські, інформаційні зв'язки між українськими та іноземними підприємствами за основними напрямками діяльності Підприємства;

6.1.9. Укладати з підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності та громадянами договори, в тому числі на умовах спільної діяльності;

6.2. Підприємство зобов'язане:

6.2.1. Організовувати роботу відповідно до законодавства України, рішень Київської міської ради, розпоряджень виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), розпоряджень Київського міського голови, наказів Головного управління культури;

6.2.2. Забезпечувати надання послуг, визначених цим Статутом, в обсягах та якості відповідно до укладених договорів;

6.2.3. Забезпечувати своєчасну і повну сплату податків і обов'язкових платежів згідно з законодавством України;

6.2.4. Здійснювати розвиток основних фондів і забезпечувати своєчасне введення в дію придбаного обладнання;

6.2.5. Створювати належні умови для високопродуктивної праці своїх працівників, додержання вимог законодавства про працю, соціальне страхування, правил і норм охорони праці, техніки безпеки;

6.2.6. Здійснювати заходи для матеріальної зацікавленості працівників як у результатах особистої праці, так і у загальних підсумках роботи Підприємства;

6.2.7. Здійснювати бухгалтерський, оперативний облік та подавати фінансову і статистичну звітність згідно з вимогами законодавства.

7. Управління Підприємством і самоврядування трудового колективу

7.1. Управління Підприємством здійснюється на основі поєднання прав власника щодо господарського використання свого майна і участі в управлінні трудового колективу.


7.2. Підприємство очолює директор, який призначається на посаду та звільняється з посади Київським міським головою за поданням начальника Головного управління культури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та погодженням з заступником голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обов'язків на контрактній основі терміном до 5 (п'яти) років, якщо інше не встановлено законодавством. (Розпорядження N 1378)

(пункт 7.2 у редакції розпорядження Київської міської державної адміністрації від 05.08.2011 р. N 1378) (Розпорядження N 1378)

7.3. Директор в межах своїх повноважень:

7.3.1. Самостійно вирішує питання діяльності Підприємства відповідно до законодавства України та цього Статуту;

7.3.2. Несе персональну відповідальність за виконання покладених на Підприємство завдань, визначених цим Статутом, дотримується фінансової дисципліни, ефективного використання та збереження майна, закріпленого за Підприємством, дотримання законодавства України;

7.3.3. За погодженням з Головним управлінням культури затверджує структуру і штатний розпис Підприємства, Положення про його структурні підрозділи;

7.3.4. Розпоряджається майном та коштами Підприємства відповідно до законодавства України та цього Статуту;

Вчиняє правочини, що перевищують 50000 грн. за погодженням з Головним управлінням комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) в установленому порядку;

7.3.5. Подає проект річного фінансового плану, погоджений в установленому порядку, на затвердження до Головного управління комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації);

7.3.6. Несе відповідальність за формування та виконання фінансових планів, дотримання фінансової дисципліни, ефективне використання та збереження майна, закріпленого за Підприємством;

7.3.7. Укладає угоди та контракти, спрямовані на покращення інфраструктури місць дозвілля та відпочинку, інших статутних завдань Підприємства;

7.3.8. Відкриває в установах банків розрахунковий та інші рахунки, перерозподіляє у встановленому порядку фінанси за окремими статтями витрат;

7.3.9. Без довіреності діє від імені Підприємства, представляє його в інших підприємствах, установах та організаціях;

7.3.10. Видає у межах своєї компетенції накази та дає вказівки, організовує та перевіряє їх виконання;

7.3.11. Укладає трудові договори (контракти) з працівниками Підприємства відповідно до законодавства України;

7.3.12. Вживає заходів щодо створення в кожному структурному підрозділі і на кожному робочому місці умов праці відповідно до вимог нормативних актів, забезпечення дотримання прав працівників, гарантованих законодавством про охорону праці;

7.3.13. Забезпечує проведення колективних переговорів і укладання колективних договорів, підведення підсумків їх виконання у порядку, передбаченому Законом України "Про колективні договори і угоди".

7.4. Рішення з соціально-економічних питань, що стосуються діяльності Підприємства, приймаються директором за участю трудового колективу та Профспілкового комітету.

7.5. Заступники директора Підприємства призначаються і звільняються з посади директором Підприємства за погодженням з начальником Головного управління культури.

Керівники, спеціалісти структурних підрозділів, інші працівники Підприємства призначаються і звільняються з посади директором Підприємства.

7.6. Повноваження трудового колективу Підприємства реалізуються загальними зборами трудового колективу та їх виборним органом - Профспілковим комітетом, члени якого обираються відповідно до статуту профспілки на зборах трудового колективу.

7.7. Профспілковий комітет:

- готує матеріали для розгляду на загальних зборах;

- контролює виконання рішень, прийнятих на загальних зборах;

- виконує інші функції, делеговані йому загальними зборами.

7.8. Колективний договір укладається на основі чинного законодавства, прийнятих сторонами зобов'язань з метою регулювання виробничих, трудових і соціально-економічних відносин і узгодження інтересів трудящих, власників та уповноважених ними органів.

7.8.1. Колективний договір укладається між Підприємством, з однієї сторони, та Профспілковим комітетом, з другої сторони.

7.8.2. Після схвалення проекту колективного договору зборами трудового колективу він підписується уповноваженими представниками сторін не пізніш як через 5 днів з моменту його схвалення, якщо інше не встановлено зборами трудового колективу.

7.8.3. Право укладання колективного договору від імені Головного управління культури надається директору Підприємства.

7.8.4. У разі коли інтереси трудового колективу представляє Профспілковий комітет, інтереси Головного управління культури не можуть представляти особи, які є членами виборного органу цієї профспілки.

8. Фінансово-господарська, економічна і соціальна діяльність Підприємства

8.1. Основним узагальнюючим показником фінансових результатів господарської діяльності Підприємства є чистий прибуток.

8.2. Планування фінансово-господарської діяльності здійснюється підприємством шляхом складання у порядку та за формою, що визначаються виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією), річних фінансових планів, які затверджуються Головним управлінням комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

В річних фінансових планах Підприємства передбачається розмір відрахування частини прибутку до бюджету міста Києва у плановому році.

8.3. Відрахування Підприємством частини прибутку до бюджету м. Києва здійснюється відповідно до нормативу і в порядку, затвердженому рішенням Київської міської ради, після сплати обов'язкових платежів.

8.4. Чистий прибуток Підприємства використовується відповідно до порядку, визначеному Власником.

8.5. Підприємство звітує про стан виконання фінансового плану в порядку, що визначається Головним управлінням комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

8.6. Підприємство подає фінансову звітність Головному управлінню комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), державним статистичним та контрольним органам у формі і в строки, встановлені законодавством України.

8.7. Джерелом формування фінансових ресурсів Підприємства є прибуток, кредитні та інвестиційні ресурси, амортизаційні відрахування та інші надходження, не заборонені чинним законодавством України.

8.8. Підприємство самостійно обирає форми і системи оплати праці, встановлює працівникам конкретні розміри посадових окладів, премій, винагород, надбавок і доплат відповідно до чинного законодавства України, колективного договору та фінансових можливостей Підприємства.

Умови оплати праці директора Підприємства визначаються у контракті.

8.9. Підприємство здійснює матеріально-технічне забезпечення своєї діяльності і реалізацію продукції, виконання робіт, надання послуг через систему прямих угод і контрактів із вітчизняними та іноземними юридичними та фізичними особами.

Підприємство вільне у виборі предмета договору, зобов'язань, будь-яких інших умов господарських взаємовідносин, що не суперечать законодавству України та цьому статуту.

8.10. Підприємство здійснює оперативний та бухгалтерський облік результатів своєї роботи відповідно до порядку ведення бухгалтерського обліку та облікової політики, який погоджує Головне управління комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), веде статистичну звітність.

Директор Підприємства та головний бухгалтер Підприємства несуть відповідальність, в межах своїх повноважень, за виконання затвердженого фінансового плану, додержання порядку ведення і достовірність обліку та статистичної інформації.

8.11. Контроль за діяльністю Підприємства та відносини його з органами державної влади, ревізія фінансово-господарської діяльності Підприємства здійснюються відповідно до законодавства України.

9. Зовнішньоекономічна діяльність Підприємства

9.1. Підприємство бере участь у зовнішньоекономічній діяльності, що сприяє зміцненню авторитету України та міста Києва, накопиченню валютних ресурсів, створенню можливостей для розвитку виробничих науково-технічних зв'язків міста з іншими країнами.

9.2. Підприємство самостійно веде експортно-імпортні операції або доручає їх ведення спеціалізованим зовнішньоекономічним (торговим) організаціям на договірній основі.

9.3. Валютна виручка, одержана Підприємством в результаті зовнішньоекономічної діяльності, після оплати податків та інших обов'язкових платежів зараховується на валютні рахунки Підприємства і використовується ним відповідно до затверджених Головним управлінням комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) річних фінансових планів.

9.4. Підприємство має право у порядку, визначеному законодавством, відкривати за межами України свої представництва, виробничі підрозділи, утримання яких здійснюється за кошти Підприємства.

9.5. Підприємство має право одержувати кредити від своїх зарубіжних партнерів. При цьому валюта зараховується на баланс підприємства і використовується ним самостійно в установленому законодавством порядку.

10. Припинення Підприємства

10.1. Припинення Підприємства здійснюється шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділ, виділ, перетворення) або ліквідації за рішенням Власника, або за рішенням суду у випадках, передбачених законодавством України.

10.2. Реорганізація чи ліквідація Підприємства здійснюється комісією з припинення, яка утворюється власником або органом, що прийняв рішення про припинення. Порядок і строки проведення припинення діяльності Підприємства, а також строк заяви претензій кредиторами визначаються власником або органом, що прийняв рішення про припинення Підприємства.

10.3. З моменту призначення комісії з припинення до неї переходять повноваження щодо управління Підприємством. Комісія з припинення складає передавальний акт (розподільчий баланс, ліквідаційний баланс) і подає його на затвердження органу, який прийняв рішення про припинення Підприємства.

10.4. У разі ліквідації Підприємства майно та кошти, що залишаються після розрахунків з бюджетом, задоволення претензій кредиторів та розрахунків з членами трудового колективу, використовуються за вказівкою Власника.

10.5. Реорганізація чи ліквідація Підприємства вважаються завершеними, а Підприємство таким, що припинило свою діяльність, з дня внесення до Єдиного державного реєстру запису про його припинення.

10.6. При реорганізації або ліквідації Підприємства працівникам, які звільняються, гарантується додержання їхніх прав та інтересів відповідно до трудового законодавства України.

10.7. При реорганізації Підприємства всі права та обов'язки реорганізованого Підприємства переходять до правонаступника.

 

Заступник голови - керівник апарату

 

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали