Додаткова копія: Про перейменування управління з питань надзвичайних ситуацій Миколаївської обласної державної адміністрації

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 15.02.2019 р. N 40-р

Про перейменування управління з питань надзвичайних ситуацій Миколаївської обласної державної адміністрації

Відповідно до статей 2, 5 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", Кодексу цивільного захисту України ( N 5403-VI), постанов Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2012 року N 887 "Про затвердження Типового положення про структурний підрозділ місцевої державної адміністрації" (Постанова N 887), від 18 квітня 2012 року N 606 "Про затвердження рекомендаційних переліків структурних підрозділів обласної, Київської та Севастопольської міської, районної, районної в мм. Києві та Севастополі державних адміністрацій" (Постанова N 606), з метою приведення у відповідність до вимог чинного законодавства:

1. Перейменувати управління з питань надзвичайних ситуацій Миколаївської обласної державної адміністрації на управління з питань цивільного захисту Миколаївської обласної державної адміністрації.

2. Затвердити Положення про управління з питань цивільного захисту Миколаївської обласної державної адміністрації, що додається.

3. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови облдержадміністрації від 06 вересня 2018 року N 375-р "Про затвердження Положення про управління з питань надзвичайних ситуацій Миколаївської обласної державної адміністрації" (Розпорядження N 375-р).

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови облдержадміністрації Гайдаржи В. В.

 

Перший заступник голови
облдержадміністрації,
виконувач функцій і повноважень
голови облдержадміністрації

В. Бонь

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Миколаївської обласної державної адміністрації
15 лютого 2019 року N 40-р

ПОЛОЖЕННЯ
про управління з питань цивільного захисту Миколаївської обласної державної адміністрації

1. Управління з питань цивільного захисту Миколаївської обласної державної адміністрації (далі - управління) утворюється головою обласної державної адміністрації, входить до її складу і в межах області забезпечує виконання покладених на управління завдань.

2. Управління підпорядковується голові обласної державної адміністрації, а також є підзвітним і підконтрольним Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

3. Управління у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями голови обласної державної адміністрації, а також цим Положенням про управління.

4. Основним завданням управління є забезпечення реалізації державної політики у сфері цивільного захисту відповідно до вимог чинного законодавства на території Миколаївської області.

5. Управління відповідно до визначених повноважень виконує такі завдання:

1) організовує виконання Конституції, законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, розпоряджень голови обласної державної адміністрації у сфері цивільного захисту;

2) забезпечує в межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб;

3) здійснює збір інформації та обмін нею у сфері захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру;

4) розробляє заходи цивільного захисту та заходи щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій на території області і реагування на них;

5) забезпечує підготовку, скликання та проведення засідань регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій при Миколаївській облдержадміністрації, а також контроль за виконанням її рішень;

6) розробляє та організовує виконання заходів щодо забезпечення готовності органів управління та сил територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту до дій за призначенням у мирний час і в особливий період;

7) координує діяльність комунальних аварійно-рятувальних служб, формувань і спеціалізованих служб цивільного захисту;

8) здійснює оповіщення керівного складу обласної державної адміністрації, органів управління, підприємств, установ і організацій регіону, а також оповіщення та інформування населення у разі загрози виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій;

9) забезпечує підтримання у постійній готовності до застосування територіальної автоматизованої системи централізованого оповіщення, її сталого функціонування у разі виникнення надзвичайних ситуацій, здійснення її модернізації;

10) забезпечує отримання та доведення до місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування розпоряджень щодо переведення територіальної підсистеми у вищі ступені готовності;

11) забезпечує організацію та здійснення визначених законодавством заходів щодо радіаційного, хімічного, біологічного і медичного захисту населення та інженерного захисту територій від наслідків надзвичайних ситуацій;

12) забезпечує організацію виконання вимог законодавства щодо створення, використання, утримання та реконструкції фонду захисних споруд цивільного захисту;

13) розглядає проектну документацію щодо будівництва захисних споруд цивільного захисту та розділ щодо інженерно-технічних заходів цивільного захисту у складі містобудівної документації;

14) здійснює планування, організацію та проведення евакуації населення із зон надзвичайних ситуацій, організацію роботи обласної комісії з питань евакуації;

15) розробляє плани цивільного захисту на мирний час та особливий період і заходи щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій і ліквідації їх наслідків;

16) створює, накопичує, зберігає та використовує регіональний матеріальний резерв для запобігання виникненню надзвичайних ситуацій і ліквідації їх наслідків;

17) організовує проведення заходів щодо завчасного накопичення і підтримання у постійній готовності засобів індивідуального захисту для населення, яке проживає у прогнозованих зонах хімічного забруднення, та формувань цивільного захисту, а також приладів дозиметричного і хімічного контролю та розвідки;

18) організовує проведення заходів з оцінки радіаційної (хімічної) обстановки на територіях, забруднених унаслідок радіаційних (хімічних) аварій, і радіологічного (хімічного) моніторингу та координації роботи з визначення радіаційної (хімічної) обстановки на таких територіях;

19) розробляє та забезпечує реалізацію регіональних програм і планів заходів у сфері цивільного захисту, зокрема спрямованих на захист населення і територій від надзвичайних ситуацій та запобігання їх виникненню, забезпечення техногенної та пожежної безпеки;

20) здійснює заходи відповідно до вимог чинного законодавства щодо навчання посадових осіб місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, суб'єктів господарювання, керівників та їх заступників з питань цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки та здійснює підготовку населення до дій у надзвичайних ситуаціях;

21) координує діяльність структурних підрозділів з питань цивільного захисту місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування згідно із адміністративно-територіальним поділом територій, сил територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту України щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків;

22) розробляє проекти розпоряджень голови обласної державної адміністрації з питань реалізації визначених повноважень;

23) розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян;

24) опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад;

25) постійно інформує населення про стан здійснення визначених законом повноважень;

26) забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої є;

27) здійснює контроль за виконанням заходів цивільного захисту органами місцевого самоврядування та надає методичну допомогу з питань здійснення наданих їм законом повноважень органів виконавчої влади з цього питання;

28) забезпечує у межах своїх повноважень вирішення питань з мобілізаційної підготовки, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки;

29) забезпечує в межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

30) забезпечує захист персональних даних;

31) організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;

32) забезпечує здійснення заходів щодо запобігання корупції;

33) подає голові обласної державної адміністрації пропозиції щодо:

включення до проекту обласного бюджету витрат на розвиток і функціонування цивільного захисту області;

віднесення міст до груп цивільного захисту та подання їх Державній службі України з надзвичайних ситуацій, а також суб'єктів господарювання до категорій з цивільного захисту та затвердження їх переліку у порядку, який встановлюється Кабінетом Міністрів України;

утворення регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій при облдержадміністрації, підготовки, скликання та проведення її засідань, посадового та персонального складу;

оголошення окремих місцевостей зонами надзвичайної ситуації у разі її виникнення;

погодження проекту плану проведення потенційно небезпечних заходів за участі особового складу Збройних Сил України, інших військових формувань та правоохоронних органів з використанням озброєння та військової техніки за умови присутності цивільного населення, організовує під час розроблення та виконання такого плану взаємодію з органами військового управління;

розподілу коштів резервного фонду обласного бюджету для запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, надання матеріальної та фінансової допомоги населенню, яке постраждало внаслідок надзвичайних ситуацій;

34) бере участь у межах своїх повноважень в:

організації проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;

роботі архітектурно-містобудівної ради щодо розгляду інженерно-технічних заходів цивільного захисту у містобудівній документації;

перевірці наявності і готовності до використання у надзвичайних ситуаціях засобів колективного та індивідуального захисту населення, майна цивільного захисту;

перевірці готовності органів управління та сил територіальної підсистеми Єдиної державної системи цивільного захисту України до виконання покладених на них завдань;

організації та проведенні підготовки органів управління та сил територіальної підсистеми цивільного захисту, населення до дій у надзвичайних ситуаціях у мирний час та в особливий період;

підготовці пропозицій до проектів програм соціально-економічного розвитку області;

погодженні проектів нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади;

підготовці звітів голови обласної державної адміністрації для їх розгляду на сесії обласної ради;

підготовці інформаційних та аналітичних матеріалів для подання голові облдержадміністрації.

6. Управління для здійснення повноважень та виконання завдань має право:

1) одержувати в установленому законодавством порядку від інших структурних підрозділів обласної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

2) вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи місцевої державної адміністрації у відповідній галузі;

3) користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв'язку і комунікацій, мережами спеціального зв'язку та іншими технічними засобами;

4) скликати в установленому порядку наради, проводити семінари та конференції з питань, що належать до компетенції управління;

5) порушувати клопотання перед головою обласної державної адміністрації щодо залучення до здійснення заходів, пов'язаних із запобіганням виникненню надзвичайних ситуацій та їх ліквідацією, сил територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту України згідно з відповідними планами взаємодії, а також окремих спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів обласної державної адміністрації, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об'єднань (за згодою);

6) надавати методичну допомогу іншим структурним підрозділам обласної державної адміністрації, органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам та організаціям незалежно від форм власності, їх посадовим особам щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та ліквідації наслідків таких ситуацій;

7) брати участь у розгляді районними державними адміністраціями та органами місцевого самоврядування питань, пов'язаних з діяльністю органів управління і сил територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту України та її ланок.

7. Управління в установленому законодавством порядку та у межах наданих повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами, апаратом обласної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.

8. Управління очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади головою обласної державної адміністрації згідно із законодавством про державну службу за погодженням з Державною службою України з надзвичайних ситуацій.

9. Начальник управління:

1) здійснює керівництво управлінням, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці в управлінні;

2) подає на затвердження голові обласної державної адміністрації положення про управління;

3) затверджує положення про структурні підрозділи управління, посадові інструкції працівників управління та розподіляє обов'язки між ними;

4) планує роботу управління, вносить пропозиції щодо формування планів роботи обласної державної адміністрації;

5) вживає заходів щодо удосконалення організації та підвищення ефективності роботи управління;

6) звітує перед головою обласної державної адміністрації про виконання покладених на управління завдань та затверджених планів роботи;

7) може входити до складу колегії обласної державної адміністрації;

8) вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії питань, що належать до компетенції управління, та розробляє проекти відповідних рішень;

9) може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування;

10) представляє інтереси управління у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами обласної державної адміністрації, з міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями;

11) видає в межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням.

Накази нормативно-правового характеру, які зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації в головному територіальному управлінні юстиції у Миколаївській області;

12) подає на затвердження голові обласної державної адміністрації проекти кошторису та штатного розпису управління в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників;

13) розпоряджається коштами в межах затвердженого головою обласної державної адміністрації кошторису управління.

10. Начальник управління здійснює визначені Законом України "Про державну службу" повноваження керівника державної служби в управлінні:

1) організовує планування роботи з персоналом управління органу, в тому числі організовує проведення конкурсів на зайняття вакантних посад державної служби категорій "Б" і "В", забезпечує прозорість і об'єктивність таких конкурсів відповідно до вимог Закону України "Про державну службу";

2) забезпечує планування службової кар'єри, планове заміщення посад державної служби підготовленими фахівцями згідно з вимогами до професійної компетентності та стимулює просування по службі;

3) забезпечує своєчасне оприлюднення та передачу центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби, інформації про вакантні посади державної служби з метою формування єдиного переліку вакантних посад державної служби, який оприлюднюється;

4) призначає громадян України, які пройшли конкурсний відбір, на вакантні посади державної служби категорій "Б" і "В", звільняє з таких посад відповідно до Закону України "Про державну службу";

5) присвоює ранги державним службовцям управління, які займають посади державної служби категорій "Б" і "В";

6) забезпечує підвищення кваліфікації державних службовців управління;

7) здійснює планування навчання персоналу управління з метою вдосконалення рівня володіння державними службовцями державною мовою, регіональною мовою або мовою національних меншин, визначеною відповідно до закону;

8) здійснює контроль за дотриманням виконавської та службової дисципліни в управлінні;

9) розглядає скарги на дії або бездіяльність державних службовців, які займають посади державної служби категорій "Б" і "В";

10) приймає у межах наданих повноважень рішення про заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності державних службовців, які займають посади державної служби категорій "Б" і "В";

11) виконує функції роботодавця стосовно працівників управління, які не є державними службовцями;

12) створює належні для роботи умови та їх матеріально-технічне забезпечення;

13) погоджує призначення на посаду та звільнення з посади керівників структурних підрозділів з питань цивільного захисту районних державних адміністрацій;

14) проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень управління;

15) забезпечує дотримання працівниками управління правил внутрішнього службового розпорядку, правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;

16) здійснює інші повноваження відповідно до Закону України "Про державну службу" та інших законів України.

11. Накази начальника управління, що суперечать Конституції та законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, можуть бути скасовані головою обласної державної адміністрації, Державною службою України з надзвичайних ситуацій.

12. Начальник управління може мати заступників (один з яких може не очолювати структурний підрозділ управління), які призначаються на посаду та звільняються з посади начальником управління відповідно до законодавства про державну службу.

13. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників управління визначається обласною державною адміністрацією у межах відповідних бюджетних призначень.

14. Штатний розпис та кошторис управління затверджується обласною державною адміністрацією за пропозицією начальника управління відповідно до Порядку складання, його розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 року N 228.

15. Управління, як юридична особа публічного права, має самостійний баланс, рахунки в органах Казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки.

 

Начальник управління
з питань надзвичайних ситуацій
облдержадміністрації

Є. Пронін
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали