ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ГЕОЛОГІЇ ТА НАДР УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 12 квітня 2017 року N 157

Про перелік ділянок надр, спеціальні дозволи на користування якими планується виставити на аукціон

Відповідно до Порядку проведення аукціонів з продажу спеціальних дозволів на користування надрами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30.05.2011 N 594 (Постанова N 594), з метою проведення аукціону з продажу спеціальних дозволів на користування надрами, наказую:

1. Затвердити перелік ділянок надр, спеціальні дозволи на користування якими планується виставити на аукціон з продажу спеціальних дозволів на користування надрами, згідно з додатком N 1 до цього наказу.

2. Затвердити програми робіт по ділянках надр, спеціальні дозволи на користування якими планується виставити на аукціон з продажу спеціальних дозволів на користування надрами, згідно з додатком N 2 до цього наказу.

3. Управлінню надрокористування та міжнародного співробітництва (Абрамович Д. В.) здійснити заходи щодо коригування переможцями строків проведення робіт у відповідних програмах робіт на момент видачі спеціальних дозволів на користування надрами.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Т. в. о. Голови

М. О. Бояркін

 

Додаток N 1
до наказу Держгеонадр
12.04.2017 N 157

Перелік ділянок надр, спеціальні дозволи на користування якими планується виставити на аукціон

N п/п

Об'єкт надрокористування

Назва об'єкта користування

Вид корисної копалини

Вид користування надрами

Місце розташування

1.

Східна ділянка Рекечинського родовища

пиляльні вапняки

геологічне вивчення, у т. ч. ДПР

Вінницька обл., Шаргородський р-н

2.

Сурмачівська ділянка

нафта, газ природний, конденсат

геологічне вивчення нафтогазоносних надр, у т. ч. ДПР, з подальшим видобуванням нафти і газу (промислова розробка родовища)

Сумська обл., Роменський р-н

3.

Ділянка Південна Балахівського родовища

графітові руди/графіт

видобування

Кіровоградська обл., Петрівський р-н

4.

Порогівське родовище

пісковики

видобування

Вінницька обл., Ямпільський р-н

5.

Черленівська ділянка

глини

геологічне вивчення, у т. ч. ДПР

Чернівецька обл., Новоселицький р-н

6.

Ділянка "Південно-Західна" Берестовецького родовища

базальти

геологічне вивчення, у т. ч. ДПР

Рівненська обл., Костопільський р-н

7.

Костянтинівська ділянка

пісковики

геологічне вивчення, у т. ч. ДПР

Донецька обл., Костянтинівський р-н

8.

Липовецька ділянка (прояв) (свердловина N 1)

питні підземні води

геологічне вивчення, у т. ч. ДПР

Вінницька обл., Липовецький р-н

9.

Ділянка "Струмок"

граніти

геологічне вивчення, у т. ч. ДПР

Житомирська обл., Коростенський р-н

 

Додаток N 2
Держгеонадр
12.04.2017 N 157

Позиція N 1

ПРОГРАМА РОБІТ
з геологічного вивчення, в тому числі дослідно-промислової розробки, пиляльних вапняків Східної ділянки Рекечинського родовища

N п/п

Види робіт та витрат

Обсяги робіт

Вартість робіт (тис. грн.)

Джерело фінансування

Строк проведення робіт

1

Отримання спеціального дозволу на користування надрами

1

-

Власні кошти

2 кв. 2017 р.

2

Складання проектно-кошторисної документації попередньої та детальної розвідки

1

-

Власні кошти

3 - 4 кв. 2017 р.

3

Буріння пошукових свердловин: встановлення загальних закономірностей геологічної будови родовища, визначення перспектив ліцензійної площі, встановлення прогнозних ресурсів корисних копалин;
буріння розвідувальних свердловин: оконтурення родовища, деталізація особливостей геологічної будови, вивчення якісних і кількісних параметрів корисної копалини, обґрунтування підрахунку запасів

Згідно проекту ПДР

-

Власні кошти

1 - 4 кв. 2018 р.

4

Комплекс геологорозвідувальних робіт: геологічне обслуговування бурових робіт, відбір проб із керну свердловин, гамма-каротаж свердловин, гідрогеологічні дослідження

Згідно проекту ПДР

-

Власні кошти

1 - 4 кв. 2018 р.

5

Складання проекту дослідно-промислової розробки

1

-

Власні кошти

1 - 2 кв. 2019 р.

6

Дослідно-промислова розробка

1

-

Власні кошти

3 кв. 2019 р. -
4 кв. 2021 р.

7

Лабораторні роботи: проведення фізико-механічних досліджень, визначення петрографічного і хімічного складу;
лабораторні і технологічні випробування: проведення фізико-механічних досліджень кернових проб за повною і скороченою програмами, випробування сировини, петрографічні, хімічні і спектральні аналізи, радіаційно-гігієнічна оцінка сировини

Згідно проекту ДПР

-

Власні кошти

4 кв. 2019 р. -
4 кв. 2021 р.

8

Камеральні роботи: складання геологічного звіту, підготовка матеріалів і складання ТЕО постійних кондицій

1

-

Власні кошти

1 кв. 2021 р.

9

Затвердження запасів корисної копалини у ДКЗ України

1

-

Власні кошти

1 кв. 2022 р.

Позиція N 2

ПРОГРАМА РОБІТ
з геологічного вивчення нафтогазоносних надр, у тому числі дослідно-промислової розробки родовищ, з подальшим видобуванням нафти, газу природного нафти і газу (промислова розробка родовищ), нафти, газу природного, конденсату Сурмачівської ділянки

N п/п

Види робіт та витрат

Обсяги робіт

Вартість робіт (тис. грн.)

Джерело фінансування

Строк проведення робіт

1

Отримання спеціального дозволу на користування надрами

1

-

Власні кошти

2 кв. 2017 р.

2

Збір, аналіз та узагальнення наявних геологічних, геофізичних та геолого-промислових даних в межах ділянки та на прилеглих територіях

1

-

Власні кошти

3 - 4 кв. 2017 р.

3

Прогнозування геологічного розрозу з застосуванням методів дистанційного зондування Землі (ДЗЗ)

1

-

Власні кошти

1 - 2 кв. 2018 р.

4

Проведення деталізацій них сейсмічних та інших геофізичних досліджень з метою уточнення геологічної будови площі та підготовки її до пошукового буріння

1

-

Власні кошти

3 - 4 кв. 2018 р.

5

Складання проекту пошуково-розвідувального буріння (ПРБ) з урахуванням пунктів 2, 3, 4

1

-

Власні кошти

1 - 2 кв. 2019 р.

6

Підготовка землевпорядної документації для будівництва пошукових свердловин

Відповідно до проекту ПРБ

-

Власні кошти

3 - 4 кв. 2019 р.

7

Буріння пошукових свердловин: встановлення загальних закономірностей геологічної будови родовища, визначення перспектив ліцензійної площі, встановлення прогнозних ресурсів корисних копалин;
буріння розвідувальних свердловин: оконтурення родовища, деталізація особливостей геологічної будови, вивчення якісних і кількісних параметрів корисної копалини, обґрунтування підрахунку запасів

Відповідно до проекту ПРБ

-

Власні кошти

1 - 4 кв. 2020 р.

8

Комплекс геофізичних досліджень свердловини (ГДС)

1

-

Власні кошти

1 - 4 кв. 2020 р.

9

У разі відкриття продуктивних горизонтів пошуковими свердловинами, складання проектно-кошторисної документації та облаштівання I-ої черги площі

1

-

Власні кошти

1 кв. 2021 р.

10

Складання проекту дослідно-промислової розробки

1

-

Власні кошти

2 - 4 кв. 2021 р.

11

Введення свердловини в ДПР та дослідно-промислова розробка продуктивних горизонтів

1

-

Власні кошти

1 кв. 2022 р. -
 4 кв. 2024 р.

12

Лабораторні роботи: проведення фізико-механічних досліджень, визначення петрографічного і хімічного складу;
лабораторні і технологічні випробування: проведення фізико-механічних досліджень кернових проб за повною і скороченою програмами, випробування сировини, петрографічні, хімічні і спектральні аналізи, радіаційно-гігієнічна оцінка сировини

Відповідно до проекту ДПР

-

Власні кошти

2 кв. 2022 р. -
4 кв. 2024 р.

13

Камеральні роботи:
складання геологічного звіту, геолого-економічна оцінка розвіданих запасів ВВ (ГЕО-1);
підготовка матеріалів і складання ТЕО постійних кондицій

1

-

Власні кошти

1 кв. 2025 р.

14

Затвердження запасів корисної копалини у ДКЗ України

1

-

Власні кошти

2 - 3 кв. 2025 р.

15

Складання проектної документації на промислову розробку родовища

1

-

Власні кошти

4 кв. 2025 р.

16

Підготовка матеріалів для отримання акту надання гірничого відводу і отримання його в установленому порядку

1

-

Власні кошти

1 кв. 2026 р.

17

Облаштування і промислова розробка родовища

 

-

Власні кошти

2 кв. 2026 р.

Позиція N 3

ПРОГРАМА РОБІТ
з видобування графітових руд Південної ділянки Балахівського родовища

NN п/п

Види робіт

Обсяги робіт

Вартість робіт (тис. грн.)

Джерело фінансування

Строк проведення робіт

1

Отримання спеціального дозволу на користування надрами

1

-

Власні кошти

2 кв. 2017 р.

2

Складання проекту на розробку і рекультивацію родовища, ОВНС

1

-

Власні кошти

3 кв. 2017 р. -
1 кв. 2018 р.

3

Підготовка матеріалів для отримання акту надання гірничого відводу і отримання його в установленому порядку

1

-

Власні кошти

2 кв. 2018 р.

4

Підготовка матеріалів на отримання земельної ділянки, для потреб, пов'язаних з користуванням надрами в установленому порядку

1

-

Власні кошти

3 кв. 2018 р.

5

Підготовка родовища до розробки:
- проходка в'їзних, розрізних траншей та утворення площадок першочергової відробки;
- проходження гірничих виробок

1

-

Власні кошти

4 кв. 2018 р.

6

Початок видобування (одиниця виміру на рік)

100 тис. тон/рік

-

Власні кошти

1 кв. 2019 р.

7

Вихід на проектну потужність кар'єру (одиниця виміру на рік)

700 тис. тон/рік

-

Власні кошти

2 кв. 2020 р.

Позиція N 4

ПРОГРАМА РОБІТ
з видобування пісковиків Порогівського родовища

NN п/п

Види робіт

Обсяги робіт

Вартість робіт (тис. грн.)

Джерело фінансування

Строк проведення робіт

1

Отримання спеціального дозволу на користування надрами

1

-

Власні кошти

2 кв. 2017 р.

2

Складання проекту на розробку і рекультивацію родовища, ОВНС

1

-

Власні кошти

3 кв. 2017 р. -
1 кв. 2018 р.

3

Підготовка матеріалів для отримання акту надання гірничого відводу і отримання його в установленому порядку

1

-

Власні кошти

2 кв. 2018 р.

4

Підготовка матеріалів на отримання земельної ділянки, для потреб, пов'язаних з користуванням надрами в установленому порядку

1

-

Власні кошти

3 кв. 2018 р.

5

Підготовка родовища до розробки:
- проходка в'їзних, розрізних траншей та утворення площадок першочергової відробки;
- проходження гірничих виробок

1

-

Власні кошти

4 кв. 2019 р.

6

Початок видобування (одиниця виміру на рік)

1 тис. м3/рік

-

Власні кошти

1 кв. 2019 р.

7

Вихід на проектну потужність кар'єру (одиниця виміру на рік)

7 тис. м3/рік

-

Власні кошти

1 кв. 2021 р.

Позиція N 5

ПРОГРАМА РОБІТ
з геологічного вивчення, у тому числі дослідно-промислової розробки, глини Черленівської ділянки

Види робіт та витрат

Обсяги робіт

Орієнтовна вартість робіт, грн

Строк проведення робіт

початок

кінець

Отримання спеціального дозволу на геологічне вивчення, у т. ч. дослідно-промисловою розробкою

- дозвіл на користування надрами

Згідно вартості дозволу

II кв. 2017 р.

III кв. 2017 р.

I етап. Підготовчий період

Реєстрація робіт за формою 3-гр.
Укладання угод на геологічне вивчення, складання плану робіт

Форма 3-гр, угоди, план робіт

2000

III кв. 2017 р.

IV кв. 2017 р.

Складання проекту на геологічне вивчення, у т. ч. дослідно-промислову розробку

Проект, кошторис

40000

IV кв. 2017 р.

I кв. 2018 р.

II етап. Геологорозвідувані роботи із вивчення ділянки*

- топографічна зйомка ділянки, планово-висотна прив'язка свердловин, розчисток.
Результати: Топографічна карта родовища, каталог координат гірничих виробок

Площа зйомки - 8 - 9 га

25000

I кв. 2018 р.

III кв. 2018 р.

- Буріння пошукових та розвідувальних свердловин із опробуванням,
- Відбір проб із метою якісної та радіаційно-гігієнічної оцінки цегельної сировини,
- Комплекс польвох геологічних, геофізичних та гідрогеологічних робіт
- Результати: Журнал геологічного опису ділянки родовища і кар'єру.
Журнал опробування. Геологічна карта родовища.

Орієнтовно 10 - 12 свердлов.,
глибиною 20 - 25 м;
40 - 50 проб

120000

I кв. 2018 р.

III кв. 2018 р.

Лабораторні роботи, технологічні і напівзаводські дослідження.
Результати: Звіт за результатами лабораторних робіт.

Виконання аналізів проб, технологічні дослідження

90000

III кв. 2018 р.

II кв. 2020 р.

Попередня геолого-економічна оцінка родовища.
Результати: Звіт за результатами попередньої геолого-економічної оцінки. Протокол НТР про доцільність виконання ДПР.

30000

I кв. 2020 р.

II кв. 2020 р.

III етап. Дослідно-промислова розробка**

Дослідно-промислова розробка (ДПР)

Згідно проекту на дослідно-промислову розробку

200000

III кв. 2018 р.

II кв. 2022 р.

IV етап. Камеральні роботи

Обробка геологічної документації, результатів лабораторних, технологічних випробувань та дослідно-промислової розробки.
Результат: Складання геологічного звіту, підготовка матеріалів до виконня розрахунків ТЕО постійних кондицій.

40000

III кв. 2019 р.

IV кв. 2021 р.

V етап. Техніко-економічне обгрунтування (ГЕО-1)

Складання ТЕО постійних кондицій.
Результати: Розгляд і затвердження матеріалів ТЕО.

40000

IV кв. 2021

I кв. 2022 р.

VI етап. Оформлення звіту, підготовка його та подання на експертизу у ДКЗ України.
Результати: Геологічний звіт, текстові і графічні додатки

80000

IV кв. 2021

I кв. 2022 р.

VII етап. Експертиза та затвердження запасів

Затвердження запасів глин у ДКЗ України.
Результат: Протокол ДКЗ України

150000

I кв. 2022 р.

 

Примітки:


* Геологорозвідувальні роботи із вивчення ділянки виконуються згідно вимог Інструкції із застосування Класифікації запасів і ресурсів корисних копалин державного фонду надр до родовищ глинистих матеріалів. ДКЗ України.

** Дослідно-промислова розробка буде виконуватися згідно Положення про порядок організації та виконання дослідно-промислової розробки родовищ корисних копалин загальнодержавного значення.

Джерело фінансування:

Роботи з геологічного вивчення надр та дослідно-промислової розробки будуть виконуватися за кошти ПП "Черленівський цегляний завод".

Позиція N 6

ПРОГРАМА РОБІТ
з геологічного вивчення, в тому числі дослідно-промислової розробки, базальтів ділянки "Південно-Західна" Берестовецького родовища

N п/п

Види робіт та витрат

Обсяги робіт

Вартість робіт (тис. грн.)

Строк проведення робіт

1

Отримання спеціального дозволу на користування надрами

1 дозвіл

аукціон

II кв. 2017 р.

2

Складання проектно-кошторисної документації попередньої та детальної розвідки

Проект

20,0

II кв. 2017 р.

3

Буріння пошукових свердловин: встановлення загальних закономірностей геологічної будови родовища, визначення перспектив ліцензійної площі, встановлення прогнозних ресурсів корисних копалин;
буріння розвідувальних свердловин: оконтурення родовища, деталізація особливостей геологічної будови, вивчення якісних і кількісних параметрів корисної копалини, обґрунтування підрахунку запасів

6 св.
6 св.

150,0

III кв. 2017 -
I кв. 201 р.

4

Комплекс геологорозвідувальних робіт: геологічне обслуговування бурових робіт, відбір проб із керну свердловин, гамма-каротаж свердловин, гідрогеологічні дослідження

Згідно проекту

30,0

III кв. 2017 -
I кв. 2018 р.

5

Складання проекту ДПР

Проект

80,0

II - III кв. 2018 р.

6

Дослідно-промислова розробка

Згідно проекту ДПР

100,0

VI кв. 2018 р. -
III кв.2020 р.

7

Лабораторні роботи: проведення фізико-механічних досліджень, визначення петрографічного і хімічного складу;
лабораторні і технологічні випробування: проведення фізико-механічних досліджень кернових проб за повною і скороченою програмами, випробування сировини, петрографічні, хімічні і спектральні аналізи, радіаційно-гігієнічна оцінка сировини

 

80,0

III кв. 2018 р.
III кв. 2020 р.

8

Камеральні роботи: складання геологічного звіту, підготовка матеріалів і складання ТЕО постійних кондицій

Звіт

150,0

IV кв. 2021 р.
IV кв. 2022 р.

9

Затвердження запасів корисної копалини у ДКЗ України

 

Згідно договору

I кв. 2022 р.

Джерелом фінансування будуть власні та інвестиційні кошти.

Позиція N 7

ПРОГРАМА РОБІТ
з геологічного вивчення, у тому числі дослідно-промислової розробки, пісковиків Костянтинівської ділянки

N п/п

Види робіт та витрат

Обсяги робіт

Вартість робіт (тис. грн.)

Джерело фінансування

Строк проведення робіт

1

Отримання спеціального дозволу на користування надрами

1 дозвіл

300

Власні кошти

III кв. 2017 р. -
IV кв. 2017 р.

2

Складання проектно-кошторисної документації попередньої та детальної розвідки

1 проект

100

Власні кошти

IV кв. 2017 р. -
I кв. 2018 р.

3

Буріння пошукових свердловин: встановлення загальних закономірностей геологічної будови родовища, визначення перспектив ліцензійної площі, встановлення прогнозних ресурсів корисних копалин;
буріння розвідувальних свердловин: оконтурення родовища, деталізація особливостей геологічної будови, вивчення якісних і кількісних параметрів корисної копалини, обґрунтування підрахунку запасів

1 комплекс геологорозвідувальних робіт

5000

Власні кошти

IІ кв. 2018 р. -
IІ кв. 2020 р.

4

Комплекс геологорозвідувальних робіт: геологічне обслуговування бурових робіт, відбір проб із керну свердловин, гамма-каротаж свердловин, гідрогеологічні дослідження

1 додатковий комплекс геологорозвідувальних робіт

1000

Власні кошти

III кв. 2020 р. -
II кв. 2022 р.

5

Складання проекту дослідно-промислової розробки

1 проект

200

Власні кошти

III кв. 2018 р.

6

Дослідно-промислова розробка

ДПР

10000

Власні кошти

IV кв. 2018 р. -
III кв. 2021 р.

7

Лабораторні роботи: проведення фізико-механічних досліджень, визначення петрографічного і хімічного складу;
лабораторні і технологічні випробування: проведення фізико-механічних досліджень кернових проб за повною і скороченою програмами, випробування сировини, петрографічні, хімічні і спектральні аналізи, радіаційно-гігієнічна оцінка сировини

1 комплекс

Входить до сум пп. 3 - 4

Власні кошти

III кв. 2018 р. -
II кв. 2022 р.

8

Камеральні роботи: складання геологічного звіту, підготовка матеріалів і складання ТЕО постійних кондицій

1 комплекс

200

Власні кошти

II кв. 2022 р. -
IV кв. 2022 р.

9

Затвердження запасів корисної копалини у ДКЗ України

Експертиза в ДКЗ України

300

Власні кошти

III кв. 2022 р.

Позиція N 8

ПРОГРАМА РОБІТ
з геологічного вивчення, в тому числі дослідно-промислової розробки, питних підземних вод Липовецької ділянки (прояв) (свердловина N 1)

 

Найменування робіт

Термін виконання робіт

Очікувана вартість, тис. грн

від

до

1

Підготовчий період:
Отримання спеціального дозволу на геологічне вивчення, у т. ч. ДПР

III кв. 2016 р.

VI кв. 2016 р.

50

2

Збір та вивчення наявних геологічних матеріалів; складання проекту геологічного вивчення, в т. ч. ДПР

IV кв. 2016 р.

I кв. 2017 р.

15

3

Детальне обстеження ділянки з прив'язкою джерел, їх опробуванням, ув'язкою наявних матеріалів вивчення

I кв. 2017 р.

II кв. 2017 р.

10

4

Буріння спостережних свердловин (за необхідності)

II кв. 2017 р.

III кв. 2017 р.

20

5

Геофізичні дослідження в свердловині (каротаж опору; гамма-каротаж, витратометрія; кавернометрія)

II кв. 2017 р.

III кв. 2017 р.

30

6

Дослідно-фільтраційні роботи: одинична дослідна відкачка у продовж одного місяця

III кв. 2017 р

III кв. 20187 р.

30

7

Топографічна зйомка ділянки з прив'язкою водопунктів

IV кв. 2017 р.

I кв. 2018 р.

5

8

Стаціонарні гідрогеологічні спостереження: щоденний замір рівнів та температури води із занесенням відомостей у журнали; відбір проб води для досліджень

II кв. 2017 р.

III кв. 2020 р.

50

9

Лабораторні дослідження:
повний фізико-хімічний аналіз - 4 проб;
скорпочений аналіз - 12 проб;
бактереологічний аналіз проб - 16 проб;
спектральний аналіз сухого залишку - 2 проби;
радіаційно-гігієнічний аналіз - 2 проби,
визначення концентрації радону - 1 проба;
визначення отрутохімікатів - 2 проби.

III кв. 2017 р.

II кв. 2020 р.

60

Дослідно-промисловий видобуток води в об'ємі не менше 100 м3 за період вивчення.

III кв. 2017 р.

II кв. 2020 р.

50

10

Камеральні роботи: складання: обробка геолого-гідрогеологічних матеріалів для оцінки запасів підземних вод, складання звіту про геологічне вивчення, розробка техніко-економічного обґрунтування кондицій для підрахунку запасів, підрахунок запасів підземних вод

III кв. 2020 р.

I кв. 2021 р.

80

12

Захист запасів підземних вод в ДКЗ України, передача матеріалів вивчення в ДНВП "Геоінформ України"

II кв. 2021 р.

III кв. 2022 р.

 

 

Разом:

 

 

500

Позиція N 9

ПРОГРАМА РОБІТ
з геологічного вивчення, в тому числі дослідно-промислової розробки, гранітів, ділянки "Струмок"

N п/п

Види робіт та витрат

Обсяги робіт

Вартість робіт (тис. грн.)

Джерело фінансування

Строк проведення робіт

1

Отримання спеціального дозволу на користування надрами

1

-

Власні кошти

III - IV кв. 2016 р.

2

Складання проектно-кошторисної документації попередньої та детальної розвідки

1

-

Власні кошти

I кв. 2017 р.

3

Буріння пошукових свердловин: встановлення загальних закономірностей геологічної будови родовища, визначення перспектив ліцензійної площі, встановлення прогнозних ресурсів корисних копалин;
буріння розвідувальних свердловин: оконтурення родовища, деталізація особливостей геологічної будови, вивчення якісних і кількісних параметрів корисної копалини, обґрунтування підрахунку запасів

Згідно проекту ПДР

-

Власні кошти

II - IV кв. 2017 р.

4

Комплекс геологорозвідувальних робіт: геологічне обслуговування бурових робіт, відбір проб із керну свердловин, гамма-каротаж свердловин, гідрогеологічні дослідження

Згідно проекту ПДР

-

Власні кошти

II - IV кв. 2017 р.

5

Складання проекту дослідно-промислової розробки

1

-

Власні кошти

I - II кв. 2018 р.

6

Дослідно-промислова розробка

1

-

Власні кошти

III кв. 2018 -
II кв. 2021 р.

7

Лабораторні роботи: проведення фізико-механічних досліджень, визначення петрографічного і хімічного складу;
лабораторні і технологічні випробування: проведення фізико-механічних досліджень кернових проб за повною і скороченою програмами, випробування сировини, петрографічні, хімічні і спектральні аналізи, радіаційно-гігієнічна оцінка сировини

Згідно проекту ДПР

-

Власні кошти

I кв. 2019 р. -
I кв. 2021 р.

8

Камеральні роботи: складання геологічного звіту, підготовка матеріалів і складання ТЕО постійних кондицій

1

-

Власні кошти

II кв. 2021 р.

9

Затвердження запасів корисної копалини у ДКЗ України

1

-

Власні кошти

II кв. 2021 р.
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали