Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про переміщення гуманітарних вантажів міжнародними гуманітарними організаціями на тимчасово окуповані території у Донецькій та Луганській областях

МІНІСТЕРСТВО У СПРАВАХ ВЕТЕРАНІВ, ТИМЧАСОВО ОКУПОВАНИХ ТЕРИТОРІЙ ТА ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ УКРАЇНИ

НАКАЗ

18.11.2019

м. Київ

N 91

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
26 листопада 2019 р. за N 1180/34151

Про переміщення гуманітарних вантажів міжнародними гуманітарними організаціями на тимчасово окуповані території у Донецькій та Луганській областях

Відповідно до пунктів 39 (Постанова N 815), 40 Порядку в'їзду осіб, переміщення товарів на тимчасово окуповані території у Донецькій та Луганській областях і виїзду осіб, переміщення товарів із таких територій (Постанова N 815), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 липня 2019 року N 815,

НАКАЗУЮ:

1. Установити, що переміщення гуманітарних вантажів міжнародними гуманітарними організаціями на тимчасово окуповані території у Донецькій та Луганській областях (далі - тимчасово окуповані території) з контрольованих Україною територій здійснюється за такими алгоритмами:

1) переміщення гуманітарних вантажів, отриманих/придбаних на території України міжнародними гуманітарними організаціями, які включені до переліку міжнародних гуманітарних організацій, для яких забезпечуватиметься спрощений порядок перетину лінії розмежування (далі - Перелік), - за умови повідомлення Мінветеранів не менше ніж за 10 робочих днів до дати перетину лінії розмежування про наміри переміщення гуманітарних вантажів на тимчасово окуповані території (далі - Повідомлення) за формою згідно з додатком 1 до цього наказу. Ненадання відповідної інформації є підставою для виключення міжнародної гуманітарної організації з Переліку;

2) переміщення гуманітарних вантажів, отриманих/придбаних на території України міжнародними гуманітарними організаціями, не включеними до Переліку, - за погодженням з Мінветеранів.

Для отримання погодження Мінветеранів міжнародні гуманітарні організації не менше ніж за 10 робочих днів до дати перетину надсилають до Мінветеранів лист про наміри переміщення гуманітарного вантажу, до якого додається Повідомлення. Мінветеранів у найкоротший строк, але не пізніше 5 робочих днів з дати отримання такого листа надає погодження про переміщення гуманітарного вантажу або вмотивовану відмову в письмовій формі у разі недотримання міжнародною гуманітарною організацією вимог цього наказу та/або отримання інформації від уповноважених органів державної влади про факт порушення міжнародною гуманітарною організацією законодавства України. Рішення Мінветеранів може бути оскаржено в судовому порядку.

Для оформлення дозволу на переміщення гуманітарних вантажів уповноважені представники отримувачів гуманітарної допомоги надають службовим особам ДФС, які перебувають на гуманітарному майданчику, погодження Мінветеранів та перелік товарів, визнаних гуманітарною допомогою на підставі рішень спеціально уповноваженого державного органу з питань гуманітарної допомоги;

3) переміщення гуманітарних вантажів, отриманих із-за кордону міжнародними гуманітарними організаціями, які включені до Переліку, - після прийняття спеціально уповноваженим державним органом з питань гуманітарної допомоги рішення про визнання таких вантажів гуманітарною допомогою. Міжнародні гуманітарні організації не менше ніж за 10 робочих днів до дати перетину інформують Мінветеранів про наміри переміщення гуманітарного вантажу Повідомленням. Ненадання відповідної інформації є підставою для виключення міжнародної гуманітарної організації з Переліку;

4) переміщення гуманітарних вантажів, отриманих із-за кордону міжнародними гуманітарними організаціями, не включеними до Переліку, після прийняття спеціально уповноваженим державним органом з питань гуманітарної допомоги рішення про визнання таких вантажів гуманітарною допомогою, - за погодженням з Мінветеранів.

Для отримання погодження Мінветеранів міжнародні гуманітарні організації не менше ніж за 10 робочих днів до дати перетину надсилають до Мінветеранів лист про наміри переміщення гуманітарного вантажу, до якого додається Повідомлення. Мінветеранів у найкоротший строк, але не пізніше 5 робочих днів з дати отримання такого листа надає погодження про переміщення гуманітарного вантажу або вмотивовану відмову в письмовій формі у разі недотримання гуманітарною організацією вимог цього наказу та/або отримання інформації від уповноважених органів державної влади про факт порушення міжнародною гуманітарною організацією законодавства України. Рішення Мінветеранів може бути оскаржено в судовому порядку.

2. Для включення міжнародних гуманітарних організацій до Переліку міжнародні гуманітарні організації надсилають до Мінветеранів заяву про включення до Переліку у довільній формі, до якої додається інформація про діяльність відповідної організації за формою згідно з додатком 2 до цього наказу. До документів, викладених іноземною мовою, додається їх переклад державною мовою.

Мінветеранів у найкоротший строк, але не пізніше 5 робочих днів з дня отримання інформації, передбаченої абзацом першим цього пункту, у письмовій формі повідомляє відповідну міжнародну гуманітарну організацію про включення її до Переліку або про мотивовану відмову в письмовій формі. Інформація про включення міжнародної гуманітарної організації до Переліку протягом 1 робочого дня після прийняття рішення оприлюднюється на офіційному вебсайті Мінветеранів та електронними засобами зв'язку направляється до координаційного центру при об'єднаному командному пункті об'єднаних сил.

3. Юридичному управлінню (Максимчук О.) забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування, але не раніше дня набрання чинності Порядком в'їзду осіб, переміщення товарів на тимчасово окуповані території у Донецькій та Луганській областях і виїзду осіб, переміщення товарів з таких територій, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 17 липня 2019 року N 815 (Постанова N 815).

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Перший заступник Міністра

А. Колумбет

ПОГОДЖЕНО:

 

Міністр соціальної
політики України

Ю. Соколовська

Міністр оборони України

А. Загороднюк

Міністр закордонних
справ України

В. Пристайко

В. о. Голови Державної
фіскальної служби України

Д. Гутенко

Голова Державної
прикордонної служби України

С. Дейнеко

 

Додаток 1
до наказу Міністерства у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України
18.11.2019 N 91

ПОВІДОМЛЕННЯ
про наміри переміщення гуманітарного вантажу на тимчасово окуповані території у Донецькій та Луганській областях

Повне найменування міжнародної гуманітарної організації

 

Місцезнаходження штаб-квартири міжнародної гуманітарної організації та її представництва в Україні

 

Інформація про донора (найменування донора, прізвище та ініціали керівника, реквізити, країна донора, номер телефону та адреса електронної пошти (за наявності))

 

Видавник, дата й номер акта про визнання вантажу гуманітарною допомогою*

 

Контрольний пункт, через який міжнародна гуманітарна організація має намір перевезти гуманітарний вантаж, орієнтовна дата перетину

 

Інформація про гуманітарний вантаж (перелік вантажів за номенклатурою, загальна вага, склад та вага за кожною позицією, сумарна вартість вантажу, стан речей (нові чи б/в), для харчових продуктів - термін придатності)

 

Перелік транспортних засобів, на яких здійснюватиметься транспортування гуманітарного вантажу

 

Список осіб, які супроводжуватимуть гуманітарний вантаж (для іноземців українською та англійською мовами)

 

Контакти керівника групи (телефон, електронна пошта)

 

На задоволення якої потреби здійснюється переміщення гуманітарного вантажу (зазначити)

 

Територія, на якій планується надання гуманітарної допомоги (найменування населених пунктів)

 

Кількість осіб, які потребують гуманітарної допомоги, та їх соціальний статус

 

Кількість осіб, потреби яких планується задовольнити

 


* Заповнюється у разі переміщення гуманітарних вантажів, отриманих із-за кордону.

_______
(керівник міжнародної гуманітарної
організації або уповноважена ним особа)

_
(підпис)

__________
(власне ім'я, прізвище)

 

Державний секретар

Л. Дараган

 

Додаток 2
до наказу Міністерства у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України
18.11.2019 N 91

ФОРМА
подання для включення до переліку міжнародних гуманітарних організацій, для яких забезпечується спрощений порядок перетину лінії розмежування

Повне найменування міжнародної гуманітарної організації

 

Місцезнаходження штаб-квартири міжнародної гуманітарної організації та її представництва в Україні

 

Код ЄДРПОУ (податковий номер) за наявності

 

Видавник, назва та реквізити документа, на підставі якого організація здійснює свою діяльність на території України

 

Прізвище, ім'я керівника міжнародної гуманітарної організації в Україні

 

Контактні дані керівника міжнародної гуманітарної організації в Україні (електрона пошта, телефон)

 

Інформація про види діяльності організації в Україні

 

_______
(керівник міжнародної гуманітарної
організації або уповноважена ним особа)

_
(підпис)

__________
(власне ім'я, прізвище)

 

Державний секретар

Л. Дараган
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали