ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ І НАВЧАЛЬНИЙ ЦЕНТР ПРОБЛЕМ СТАНДАРТИЗАЦІЇ, СЕРТИФІКАЦІЇ ТА ЯКОСТІ"

НАКАЗ

від 6 грудня 2017 року N 396

Про перенесення терміну скасування чинності в Україні міждержавних нормативних документів

Відповідно до ч. 2 статті 11 Закону України "Про стандартизацію" від 05.06.2014 N 1315-VII (Закон N 1315-VII) та розпорядження Кабінету Міністрів України від 26.11.2014 N 1163-р "Про визначення державного підприємства, яке виконує функції національного органу стандартизації" (Розпорядження N 1163-р) наказую:

1. Перенести термін скасування чинності в Україні міждержавних нормативних документів, установлений наказом ДП "УкрНДНЦ" від 14 грудня 2015 року N 183 "Про скасування міждержавних стандартів в Україні, що розроблені до 1992 року" (Наказ N 183), з 01 січня 2018 року на 01 січня 2019 року:

1

ГОСТ 19219-73

Мел природный обогащенный. Метод определения содержания влаги

2

ГОСТ 19220-73

Мел природный обогащенный. Метод определения содержания песка

3

ГОСТ 19286-77

Каолин обогащенный. Метод определения грануло-метрического состава

4

ГОСТ 19609.0-89

Каолин обогащенный. Общие требования к методам испытаний

5

ГОСТ 19609.1-89

Каолин обогащенный. Методы определения оксида железа (III)

6

ГОСТ 19609.2-89

Каолин обогащенный. Методы определения оксида титана (IV)

7

ГОСТ 19609.3-89

Каолин обогащенный. Метод определения оксида алюминия (III)

8

ГОСТ 19609.4-89

Каолин обогащенный. Метод определения оксида кальция

9

ГОСТ 19609.5-89

Каолин обогащенный. Метод определения оксидов калия и натрия

10

ГОСТ 19609.6-89

Каолин обогащенный. Метод определения оксида серы (VI)

11

ГОСТ 19609.7-89

Каолин обогащенный. Метод определения оксида марганца (II)

12

ГОСТ 19609.8-89

Каолин обогащенный. Метод определения меди

13

ГОСТ 19609.9-89

Каолин обогащенный. Метод определения растворимости в воде

14

ГОСТ 19609.10-89

Каолин обогащенный. Метод определения хлор-ионов в водной вытяжке

15

ГОСТ 19609.11-89

Каолин обогащенный. Метод определения сульфат-ионов в водной вытяжке

16

ГОСТ 19609.12-89

Каолин обогащенный. Метод определения оксидов кальция и магния в водной вытяжке

17

ГОСТ 19609.13-89

Каолин обогащенный. Метод определения потери массы при прокаливании

18

ГОСТ 19609.14-89

Каолин обогащенный. Метод определения влаги

19

ГОСТ 19609.15-89

Каолин обогащенный. Метод определения абсорбции

20

ГОСТ 19609.16-88

Каолин обогащенный. Метод определения показателей порога и интенсивности структурообразования

21

ГОСТ 19609.17-89

Каолин обогащенный. Метод определения насыпной массы

22

ГОСТ 19609.18-89

Каолин обогащенный. Метод определения плотности

23

ГОСТ 19609.19-89

Каолин обогащенный. Метод определения концентрации водородных ионов (pH) водной суспензии

24

ГОСТ 19609.20-89

Каолин обогащенный. Метод определения усадки

25

ГОСТ 19609.21-88

Каолин обогащенный. Метод определения водопоглощения

26

ГОСТ 19609.22-89

Каолин обогащенный. Метод определения механической прочности на изгиб

27

ГОСТ 19609.23-89

Каолин обогащенный. Метод определения вязкости

28

ГОСТ 19609.24-88

Каолин обогащенный. Метод определения фильтрационной способности

29

ГОСТ 19729-74

Тальк молотый для производства резиновых изделий и пластических масс. Технические условия

30

ГОСТ 19730-74

Тальк и талькомагнезит. Метод отбора и подготовки проб для лабораторных испытаний

31

ГОСТ 20082-74

Мел природный обогащенный. Метод определения гранулометрического состава

32

ГОСТ 21138.0-85

Мел. Общие требования к методам анализа

33

ГОСТ 21138.1-85

Мел. Метод определения массовой доли водорастворимых веществ

34

ГОСТ 21138.2-85

Мел. Метод определения массовой доли сульфат-ионов в водной вытяжке

35

ГОСТ 21138.3-85

Мел. Метод определения массовой доли хлорид-ионов в водной вытяжке

36

ГОСТ 21138.4-85

Мел. Метод определения массовой доли меди

37

ГОСТ 21138.5-78

Мел. Метод определения массовой доли углекислого кальция и углекислого магния

38

ГОСТ 21138.6-78

Мел. Метод определения массовой доли не растворимого в соляной кислоте остатка

39

ГОСТ 21138.7-78

Мел. Метод определения массовой доли суммы полуторных оксидов железа и алюминия

40

ГОСТ 21138.8-78

Мел. Метод определения массовой доли оксида железа (III)

41

ГОСТ 21138.9-78

Мел. Метод определения массовой доли марганца

42

ГОСТ 21235-75

Тальк и талькомагнезит молотые. Технические условия

43

ГОСТ 21288-75

Каолин обогащенный для кабельной промышленности. Технические условия

2. Перенести термін скасування чинності в Україні міждержавних нормативних документів, установлений наказом ДП "УкрНДНЦ" від 14 грудня 2015 року N 184 "Про скасування міждержавних стандартів в Україні, що розроблені до 1992 року" (Наказ N 184), з 01 січня 2018 року на 01 січня 2019 року:

1

ГОСТ 17823.1-72

Продукты лесохимические. Метод определения кислотного числа

2

ГОСТ 19919-74

Контроль автоматизированный технического состояния изделий авиационной техники. Термины и определения

3. Перенести термін скасування чинності в Україні міждержавних нормативних документів, установлений наказом ДП "УкрНДНЦ" від 14 грудня 2015 року N 186 "Про скасування міждержавних стандартів в Україні, що розроблені до 1992 року" (Наказ N 186), з 01 січня 2018 року на 01 січня 2019 року:

1

ГОСТ 21119.3-91
(ИСО 787-9-81)

Общие методы испытаний пигментов и наполнителей. Определение pH водной суспензии

2

ГОСТ 21119.5-75

Красители органические и пигменты неорганические. Метод определения плотности

3

ГОСТ 21119.6-92
(ИСО 787-11-81)

Общие методы испытаний пигментов и наполнителей. Определение уплотненного объема, кажущейся плотности после уплотнения и насыпного объема

4

ГОСТ 21119.7-75

Красители органические и пигменты неорганические. Метод определения удельной электрической проводимости водной вытяжки

5

ГОСТ 21119.8-75
(ИСО 787-5-80)

Общие методы испытаний пигментов и наполнителей. Определение маслоемкости

6

ГОСТ 21119.9-75

Красители органические и пигменты неорганические. Метод определения потери массы при прокаливании

7

ГОСТ 21119.10-75

Красители органические и пигменты неорганические. Метод определения содержания золы

8

ГОСТ 21119.12-92
(ИСО 787-4-81)

Общие методы испытаний пигментов и наполнителей. Определение кислотности или щелочности водного экстракта

4. Перенести термін скасування чинності в Україні міждержавних нормативних документів, установлений наказом ДП "УкрНДНЦ" від 14 грудня 2015 року N 187 "Про скасування міждержавних стандартів в Україні, що розроблені до 1992 року" (Наказ N 187), з 01 січня 2018 року на 01 січня 2019 року:

1

ГОСТ 18376-79

Фторкаучуки СКФ-26 и СКФ-32. Технические условия

2

ГОСТ 18612-91

Мячи теннисные. Общие технические требования

3

ГОСТ 19324-80

Колпачки резиновые защитные. Технические условия

4

ГОСТ 19338-90

Каучук синтетический. Метод определения потери массы при сушке

5

ГОСТ 19421-74

Втулки предохранительные резиновые. Конструкция и размеры

6

ГОСТ 19816.2-74

Каучук синтетический. Метод определения меди, железа и титана

7

ГОСТ 19816.3-89

Каучуки синтетические. Методы определения массовой доли фенил-b-нафтиламина (нафтама-2)

8

ГОСТ 19816.5-74

Каучук синтетический. Метод определения массовой доли воды

9

ГОСТ 19920.2-74

Каучуки синтетические стереорегулярные бутадиеновые. Метод определения микроструктуры

10

ГОСТ 19920.3-74

Каучуки синтетические стереорегулярные бутадиеновые. Метод определения растворимости

11

ГОСТ 19920.5-74

Каучуки синтетические стереорегулярные бутадиеновые. Метод определения массовой доли меди и железа

12

ГОСТ 19920.6-74

Каучуки синтетические стереорегулярные бутадиеновые. Метод определения массовой доли спиртотолуольного экстракта

13

ГОСТ 19920.7-74

Каучуки синтетические стереорегулярные бутадиеновые. Метод определения наличия механических включений и включений нерастворимого полимера

14

ГОСТ 19920.8-74

Каучуки синтетические стереорегулярные бутадиеновые. Метод определения массовой доли нафтама-2 в сажемасло- и маслонаполненных каучуках

15

ГОСТ 19920.12-74

Каучуки синтетические стереорегулярные бутадиеновые. Метод определения массовой доли агидола-2

16

ГОСТ 19920.13-74

Каучуки синтетические стереорегулярные бутадиеновые. Метод определения массовой доли технического углерода

17

ГОСТ 19920.14-74

Каучуки синтетические стереорегулярные бутадиеновые. Метод определения температуры стеклования

18

ГОСТ 19920.15-74

Каучуки синтетические стереорегулярные бутадиеновые. Метод определения способности к кристаллизации

19

ГОСТ 19920.16-74

Каучуки синтетические стереорегулярные бутадиеновые. Метод определения вязкости по Муни

20

ГОСТ 19920.17-74

Каучуки синтетические стереорегулярные бутадиеновые. Метод определения пластичности и жесткости

21

ГОСТ 19920.18-74

Каучуки синтетические стереорегулярные бутадиеновые. Метод определения хладотекучести

22

ГОСТ 19920.19-74

Каучуки синтетические стереорегулярные бутадиеновые. Методы определения вальцуемости, вязкости по Муни и способности к преждевременной вулканизации резиновых смесей

23

ГОСТ 19920.20-74

Каучуки синтетические стереорегулярные бутадиеновые. Методы испытаний вулканизаторов

24

ГОСТ 20014-83

Резины пористые. Методы определения сопротивления сжатию

25

ГОСТ 20216-74

Латексы. Методы определения поверхностного натяжения

26

ГОСТ 20403-75

Резина. Метод определения твердости в международных единицах (от 30 до 100 IRHD)

27

ГОСТ 20418-75

Резина. Метод определения теплообразования, остаточной деформации и усталостной выносливости при многократном сжатии

28

ГОСТ 20568-75

Маски резиновые для плавания под водой. Общие технические условия

29

ГОСТ 20841.1-75

Продукты кремнийорганические. Методы определения внешнего вида и механических примесей

30

ГОСТ 21218-75

Разделители резиновые шаровые для трубопроводов. Технические условия

31

ГОСТ 21353-75

Пленки латексные. Метод определения сопротивления раздиру

32

ГОСТ 21751-76

Герметики. Метод определения условной прочности относительного удлинения при разрыве и относительной остаточной деформации после разрыва

33

ГОСТ 21905-76

Мембраны резиновые. Термины и определения

34

ГОСТ 21981-76

Герметики. Метод определения прочности связи с металлом при отслаивании

35

ГОСТ 22019-85

Каучуки синтетические. Метод определения свободного стирола и a-метилстирола

36

ГОСТ 22345-77

Клей ВС-10Т теплостойкий. Технические условия

37

ГОСТ 22469-77

Ласты резиновые для плавания. Общие технические условия

38

ГОСТ 22656-77

Направляющие к прессам с размерами греющих кассет 600 х 600 мм для стационарных двухкассетных пресс-форм. Конструкция и размеры

39

ГОСТ 22657-77

Подушки под направляющие и блоки стационарных двухкассетных пресс-форм. Конструкция и размеры

40

ГОСТ 22658-77

Пуансоны-заготовки пакетов двухкассетных пресс-форм для изготовления резиновых технических изделий. Конструкция и размеры

41

ГОСТ 22659-77

Обоймы-заготовки пакетов двухкассетных пресс-форм для изготовления резиновых технических изделий. Конструкция и размеры

42

ГОСТ 22660-77

Матрицы-заготовки пакетов двухкассетных пресс-форм для изготовления резиновых технических изделий. Конструкция и размеры

43

ГОСТ 22704-77

Уплотнения шевронные резино-тканевые для гидравлических устройств. Технические условия

44

ГОСТ 23016-78

Резина. Метод определения сопротивления раздиру на образцах-полосках

45

ГОСТ 23020-78

Резина. Метод определения работы разрушения при растяжении

46

ГОСТ 23165-78

Пресс-формы для резинотехнических изделий. Термины и определения

47

ГОСТ 23326-78

Резина. Методы динамических испытаний. Общие требования

48

ГОСТ 23492-83

Каучуки синтетические бутадиен-стирольный СКС-30АРКПН и бутадиен-метилстирольный СКМС-30АРКПН. Технические условия

49

ГОСТ 23744-79

Мастика невысыхающая марки 51-Г-6. Технические условия

50

ГОСТ 24025-80

Мастика невысыхающая 51-Г-7. Технические условия

51

ГОСТ 24064-80

Мастики клеящие каучуковые. Технические условия

52

ГОСТ 24267-80

Плиты-заготовки съемных пресс-форм для изготовления резинотехнических изделий. Конструкция и размеры

53

ГОСТ 24268-80

Колонки направляющие съемных пресс-форм для изготовления резинотехнических изделий. Конструкция и размеры

54

ГОСТ 24269-80

Колонки направляющие кассетных пресс-форм для изготовления резинотехнических изделий. Конструкция и размеры

55

ГОСТ 24270-80

Втулки направляющие съемных и кассетных пресс-форм для изготовления резинотехнических изделий. Конструкция и размеры

56

ГОСТ 24271-80

Шарниры под сварку на кассетные пресс-формы для изготовления резинотехнических изделий. Конструкция и размеры

57

ГОСТ 24272-80

Шарниры с роликом на кассетные пресс-формы для изготовления резинотехнических изделий. Конструкция и размеры

58

ГОСТ 24273-80

Петли к шарнирам с роликом на кассетные пресс-формы для изготовления резинотехнических изделий. Конструкция и размеры

59

ГОСТ 24317-80

Блоки двухкассетных пресс-форм для изготовления резинотехнических изделий. Конструкция и размеры

60

ГОСТ 24318-80

Блоки трехкассетных пресс-форм для изготовления резинотехнических изделий. Конструкция и размеры

61

ГОСТ 24319-80

Приспособление для раскрытия и выдвижения пресс-форм. Конструкция и размеры

62

ГОСТ 24339-80

Пресс-формы съемные многоместные для изготовления шевронных резинотканевых манжет. Конструкция и размеры

63

ГОСТ 24340-80

Пресс-формы съемные многоместные для изготовления резинотканевых нажимных колец. Конструкция и размеры

64

ГОСТ 24341-80

Пресс-формы съемные многоместные для изготовления резинотканевых опорных колец. Конструкция и размеры

65

ГОСТ 24342-80

Блоки съемных многоместных пресс-форм для изготовления шевронных резинотканевых уплотнений. Конструкция и размеры

66

ГОСТ 24343-80

Пресс-формы съемные одноместные для изготовления шевронных резинотканевых манжет. Конструкция и размеры

67

ГОСТ 24344-80

Пресс-формы съемные одноместные для изготовления резинотканевых нажимных колец. Конструкция и размеры

68

ГОСТ 24345-80

Пресс-формы съемные одноместные для изготовления резинотканевых опорных колец. Конструкция и размеры

69

ГОСТ 24401-80

Брусья для пресс-форм. Конструкция и размеры

70

ГОСТ 24511-80

Блоки кассетных съемных пресс-форм для изготовления резинотехнических изделий. Конструкция и размеры

71

ГОСТ 24512-80

Пресс-формы многоместные съемные для изготовления резиновых колец круглого сечения. Конструкция и размеры

72

ГОСТ 24513-80

Пресс-формы для изготовления резиновых колец круглого сечения. Исполнительные размеры формообразующих деталей

73

ГОСТ 24514-80

Пакеты быстросменные с коническим разъемом пресс-форм для изготовления резиновых колец круглого сечения. Конструкция и размеры

74

ГОСТ 24515-80

Пакеты быстросменные с горизонтальным разъемом пресс-форм для изготовления резиновых колец круглого сечения с внутренними диаметрами от 2,8 до 9,7 мм. Конструкция и размеры

5. Перенести термін скасування чинності в Україні міждержавних нормативних документів, установлений наказом ДП "УкрНДНЦ" від 14 грудня 2015 року N 188 "Про скасування міждержавних стандартів в Україні, що розроблені до 1992 року" (Наказ N 188), з 01 січня 2018 року на 01 січня 2019 року:

1

ГОСТ 18307-78 (Наказ N 187)

Сажа белая. Технические условия

2

ГОСТ 18329-73

Смолы и пластификаторы жидкие. Методы определения плотности

3

ГОСТ 19113-84

Канифоль сосновая. Технические условия

6. Начальнику відділу інформаційних технологій забезпечити оприлюднення цього наказу на офіційному веб-сайті ДП "УкрНДНЦ".

7. Начальнику Національного фонду нормативних документів забезпечити опублікування цього наказу в черговому виданні щомісячного інформаційного покажчика "Стандарти".

8. Начальнику адміністративного відділу довести цей наказ до відома виконавців.

9. Контроль за виконанням цього наказу залишається за керівником підприємства чи особою, яка виконує його обов'язки.

 

Генеральний директор

Г. В. Лісіна
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали