ВИЩИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

19.10.2010 р.

N К-22493/09

Колегія суддів Вищого адміністративного суду України у складі: головуючого - Співака В. І., суддів - Білуги С. В., Гаманка О. І., Загороднього А. Ф., Заїки М. М., при секретарі - Козаченку О. М., розглянувши в порядку письмового провадження касаційну скаргу ОСОБА_4 на постанову Шевченківського районного суду м. Києва від 26 грудня 2006 року та ухвалу апеляційного суду м. Києва від 18 жовтня 2007 року у справі за його позовом до управління Пенсійного фонду України в Шевченківському районі м. Києва про перерахунок наукової пенсії та відшкодування моральної шкоди, встановила:

У жовтні 2006 року ОСОБА_4 звернувся до суду із позовом до управління Пенсійного фонду України в Шевченківському районі м. Києва про перерахунок наукової пенсії. Просив зробити йому перерахунок пенсії наукового працівника та відшкодувати моральну шкоду в розмірі 100000 грн., мотивуючи тим, що до наукового стажу не були зараховані всі періоди його наукової роботи.

Постановою Шевченківського районного суду м. Києва від 26 грудня 2006 року, залишеною без змін ухвалою апеляційного суду м. Києва від 18 жовтня 2007 року, в задоволенні позову відмовлено.

У касаційній скарзі ОСОБА_4, посилаючись на неправильне застосування судами норм матеріального права, просить скасувати судові рішення у справі та ухвалити нове судове рішення, яким задовольнити його позов.

Перевіривши доводи касаційної скарги, рішення судів першої та апеляційної інстанцій щодо правильності застосування ними норм матеріального та процесуального права, колегія суддів вважає, що касаційна скарга підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Судами попередніх інстанцій встановлено, що 16 червня 2006 року позивач звернувся до відповідача із заявою про призначення йому пенсії. Розпорядженням начальника управління Пенсійного фонду України в Шевченківському районі м. Києва від 15 листопада 2006 року ОСОБА_4 було призначено пенсію наукового працівника, з розрахунку 23 роки 7 місяців 12 днів наукового стажу.

При обчисленні наукового стажу позивачу не було включено період його роботи на посаді кореспондента газети "Електрон" з 22 травня 1978 року по 27 січня 1981 року, період роботи на посаді завідувача кабінетом кафедри іноземних мов у Київському вищому військово-морському політичному училищі з 25 лютого 1982 року по 25 вересня 1982 року, а також період його навчання в аспірантурі без відриву від виробництва з 16 листопада 1981 року по 16 листопада 1985 року.

Суди першої та апеляційної інстанцій дійшли правильного висновку щодо відмови ОСОБА_4 в зарахуванні до наукового стажу періоду його навчання в аспірантурі без відриву від виробництва, оскільки частиною 5 статті 223 Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність" передбачено, що до стажу наукової роботи зараховується час навчання в аспірантурі чи ад'юнктурі за денною (очною) формою навчання випускникам аспірантури, ад'юнктури, тобто навчання в аспірантурі за денною формою навчання з відривом від виробництва.

Крім того, суди попередніх інстанцій обґрунтовано відмовили позивачу у включенні до наукового стажу періоду його роботи з 25 лютого 1982 року по 25 вересня 1982 року на посаді завідувача кабінетом кафедри іноземних мов у Київському вищому військово-морському політичному училищі з наступних підстав.

Пунктом 2 Переліку посад наукових (науково-педагогічних) працівників підприємств, установ, організацій, вищих навчальних закладів III - IV рівнів акредитації, перебування на яких дає право на призначення пенсії та виплату грошової допомоги у разі виходу на пенсію відповідно до статті 24 Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 4 березня 2004 року N 257, посада завідувача кабінетом кафедри не передбачена, а отже суди дійшли вірного висновку відмовивши ОСОБА_4 у задоволенні його позовних вимог в цій частині.

Судами першої та апеляційної інстанцій також вірно зазначено, що позов в частині відшкодування моральної шкоди задоволенню не підлягає, оскільки позивачем не надано доказів наявності такої шкоди через неправомірні дії відповідача, не надано доказів щодо обґрунтованості розміру шкоди, тяжкості вимушених змін та зусиль, які знадобилися позивачу для відновлення нормального життя.

Разом з тим, відмовляючи у задоволені позову, суди попередніх інстанцій помилково дійшли висновку про те, що відповідачем правомірно не було зараховано до наукового стажу ОСОБА_4 період його роботи на посаді кореспондента в газеті "Електрон" (за спеціальністю згідно з дипломом про вищу освіту та за спеціальністю відповідно до групи спеціальностей галузі науки, з якої присуджено науковий ступінь) з 22 травня 1978 року по 27 січня 1981 року, оскільки уточнююча довідка про підтвердження стажу наукової роботи ОСОБА_4 в газеті "Електрон" була підписана лише начальником відділу кадрів, а підпис керівника установи був відсутній.

Колегія суддів не може погодитись з таким висновком судів попередніх інстанцій.

Відповідно до статті 62 Закону України "Про пенсійне забезпечення" основним документом, що підтверджує стаж роботи, є трудова книжка. Порядок підтвердження наявного трудового стажу за відсутності такої книжки або відповідних записів у ній встановлюється Кабінетом Міністрів України.

У пункті 20 Порядку підтвердження наявного трудового стажу для призначення пенсій за відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 серпня 1993 року N 637 (у редакції, чинній на момент виникнення спірних правовідносин), зазначено, що в тих випадках, коли у трудовій книжці немає відомостей, що визначають право на пенсії на пільгових умовах чи за вислугу років, установлені для окремих категорій працівників, для підтвердження спеціального трудового стажу приймаються уточнюючі довідки підприємств або організацій.

Пунктом 23 вказаного Порядку передбачено, що документи, які подаються для підтвердження трудової діяльності, повинні бути підписані посадовими особами і засвідчені печаткою.

Таким чином, довідка про підтвердження періоду роботи позивача в газеті "Електрон", яка завірена печаткою установи та підписана начальником відділу кадрів є належно оформленим документом, що підтверджує науковий стаж позивача, оскільки начальник відділу кадрів належить до посадових осіб підприємства.

Відповідно до частини 3 статті 223 Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність" до стажу наукової роботи зараховується час роботи осіб, які мають науковий ступінь, за спеціальністю відповідно до групи спеціальностей галузі науки, з якої присуджено науковий ступінь, з дня зайняття посади за цією спеціальністю.

Виходячи з цих положень закону, стаж роботи позивача в газеті "Електрон", зазначений у довідці, підлягає зарахуванню до його наукового стажу.

Згідно з пунктом 5 Порядку подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення", затвердженого наказом Міністерства праці та соціальної політики України та Пенсійного фонду України від 30 квітня 2002 року N 224/30, днем звернення за пенсією вважається день приймання органом, що призначає пенсію, заяви про призначення, перерахунок, відновлення або переведення з одного виду пенсії на інший з усіма необхідними документами (якщо їх немає в пенсійній справі).

За таких обставин, колегія суддів приходить до висновку, що відповідач безпідставно не включив до наукового стажу ОСОБА_4 період його роботи з 22 травня 1978 року по 27 січня 1981 року в газеті "Електрон". Тому в цій частині необхідно визнати порушене право позивача на призначення йому пенсії відповідно до статті 24 Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність" та зобов'язати відповідача перерахувати йому пенсію з дня першого звернення із заявою за її призначенням, а саме - з 16 червня 2006 року.

Оскільки обставини у справі встановлені повно і правильно, але судом першої інстанції при вирішенні частини позовних вимог невірно застосовано норму матеріального права, а судом апеляційної інстанції ця помилка не виправлена, то ухвала апеляційного суду підлягає скасуванню, а постанова суду першої інстанції - зміні.

Керуючись статтями 220, 222, 223, 225, 230, 232 Кодексу адміністративного судочинства України, постановила:

Касаційну скаргу ОСОБА_4 задовольнити частково.

Ухвалу апеляційного суду м. Києва від 18 жовтня 2007 року у справі за позовом ОСОБА_4 до управління Пенсійного фонду України в Шевченківському районі м. Києва про перерахунок наукової пенсії та відшкодування моральної шкоди -скасувати.

Постанову Шевченківського районного суду м. Києва від 26 грудня 2006 року у справі за позовом ОСОБА_4 до управління Пенсійного фонду України в Шевченківському районі м. Києва про перерахунок наукової пенсії та відшкодування моральної шкоди - змінити, виклавши резолютивну частину постанови в наступній редакції:

"Позов ОСОБА_4 задовольнити частково.

Зобов'язати управління Пенсійного фонду України в Шевченківському районі м. Києва зробити перерахунок наукової пенсії ОСОБА_4 з урахуванням стажу його наукової роботи в газеті "Електрон" з 22 травня 1978 року по 27 січня 1981 року відповідно до Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність" з дня звернення, тобто з 16 червня 2006 року".

В решті постанову суду залишити без змін.

Постанова оскарженню не підлягає.

 

Головуючий

В. І. Співак

Судді:

С. В. Білуга

 

О. І. Гаманко

 

А. Ф. Загородній

 

М. М. Заїка

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали