ВИЩИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД УКРАЇНИ

УХВАЛА

14.07.2011 р.

N К-22873/08


Колегія суддів Вищого адміністративного суду України у складі: головуючого - Гаманка О. І., суддів - Білуги С. В., Загороднього А. Ф., Заїки М. М., Співака В. І., розглянувши в попередньому судовому засіданні касаційну скаргу ОСОБА_4 на постанову Донецького апеляційного адміністративного суду від 4 листопада 2008 року у справі за її позовом до управління Пенсійного фонду України в м. Харцизьку, Державної податкової інспекції у м. Харцизьку про перерахунок пенсії державного службовця, встановила:

У травні 2008 року ОСОБА_4 звернулась до суду з позовом до управління Пенсійного фонду України в м. Харцизьку Донецької області, Державної податкової інспекції у м. Харцизьку Донецької області про перерахунок пенсії державного службовця.

Постановою Донецького окружного адміністративного суду від 5 вересня 2008 року позовні вимоги задоволено частково. Визнано неправомірною відмову Державної податкової інспекції у м. Харцизьку Донецької області у видачі довідки про заробітну плату станом на 01.01.2006 року. Зобов'язано Державну податкову інспекцію у м. Харцизьку Донецької області видати ОСОБА_4 довідку про заробітну плату станом на 01.01.2006 року. В задоволенні іншої частини позовних вимог відмовлено.

Постановою Донецького апеляційного адміністративного суду від 4 листопада 2008 року апеляційну скаргу ОСОБА_4 задоволено частково. Постанову Донецького окружного адміністративного суду від 5 вересня 2008 року змінено. Зобов'язано управління Пенсійного фонду України в м. Харцизьку Донецької області зробити перерахунок пенсії ОСОБА_4 з дати призначення, виходячи з розрахунку надбавки (винагороди) за вислугу років в розмірі 35 % від посадового окладу та надбавки за спеціальне звання.

У касаційній скарзі позивач, посилаючись на неправильне застосування судом апеляційної інстанції норм матеріального та процесуального права, просить скасувати судове рішення суду апеляційної інстанції в частині відмови у задоволенні її позовних вимог та ухвалити нове рішення, яким задовольнити позовні вимоги щодо зобов'язання видати довідку для перерахунку пенсії з включенням матеріальної допомоги на оздоровлення та матеріальної допомоги на вирішення соціально-побутових питань і здійснити перерахунок пенсії з урахуванням вказаної допомоги з дати призначення пенсії.

Заслухавши суддю-доповідача, розглянувши та обговоривши доводи касаційної скарги, перевіривши застосування судами норм матеріального та процесуального права, правової оцінки обставин у справі в межах, визначених статтею 220 Кодексу адміністративного судочинства України, колегія суддів вважає, що касаційна скарга задоволенню не підлягає.

Судами першої та апеляційної інстанцій встановлено, що ОСОБА_4 працювала в державній податковій інспекції у Харцизьку Донецької області. Під час роботи в органах державної податкової служби позивач отримувала винагороду за вислугу років, передбаченою постановою Кабінету Міністрів України "Про порядок виплати винагороди за вислугу років посадовим особам органів державної податкової служби, які мають спеціальні звання" від 12.09.97 N 1013 у розмірі 35 % посадового окладу та надбавки за спеціальне звання. З 07.11.2005 ОСОБА_4 призначено пенсію державного службовця на підставі Закону України "Про державну службу". При цьому при обчисленні розміру пенсії їй було враховано відповідно до частини 5 статті 33 Закону України "Про державну службу" надбавку за вислугу років у розмірі 25 % посадового окладу та надбавки за ранг.

Статтею 371 Закону України "Про державну службу" передбачено, що у разі підвищення розміру заробітної плати працюючим державним службовцям, а також у зв'язку із набуттям особою права на пенсійне забезпечення державного службовця за цим Законом відповідно здійснюється перерахунок раніше призначених пенсій. Перерахунок пенсії здійснюється виходячи із сум заробітної плати, на які нараховуються страхові внески на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування працюючого державного службовця відповідної посади та рангу на момент виникнення права на перерахунок пенсії.

Відповідно до статті 33 Закону України "Про державну службу" заробітна плата державних службовців складається з посадових окладів, премій, доплати за ранги, надбавки за вислугу років на державній службі та інших надбавок. Саме на Кабінет Міністрів України покладається регулювання питань оплати праці державних службовців, встановлення розмірів посадових окладів, надбавок, доплат, матеріальної допомоги.

Порядок обчислення заробітної плати для перерахунку пенсії державного службовця установлений постановами Кабінету Міністрів від 31.05.2000 N 865 та від 23.04.2003 N 581.

Пунктом 4 постанови Кабінету Міністрів України від 31.05.2000 N 865, із змінами і доповненнями, передбачено, що особи, які вийшли на пенсію згідно Закону України "Про державну службу" мають право на перерахунок пенсій, але лише за умови підвищення заробітної плати державним службовцям після набрання чинності Законом України від 16.01.2003 "Про внесення змін до Закону України "Про державну службу".

Постановою Кабінету Міністрів України від 23.04.2003 N 581 встановлено, що у разі підвищення розміру заробітної плати працюючим державним службовцям відповідно до рішень Кабінету Міністрів України після набрання чинності Законом України від 16.01.2003 N 432-IV "Про внесення змін до Закону України "Про державну службу" заробітна плата для перерахунку пенсії пенсіонерам, яким пенсія призначена з дня набрання чинності Законом України "Про державну службу", визначається в такому порядку: 1) пенсіонерам, які на момент перерахунку пенсії продовжують працювати на посаді, з якої призначено пенсію, - на підставі поданої довідки про одержувану заробітну плату на момент перерахунку; 2) іншим пенсіонерам - на підставі документів, поданих на час перерахунку, виходячи із сум заробітної плати, яку одержує працюючий державний службовець на відповідній посаді, з якої призначено (перераховано) пенсію, на момент виникнення права на перерахунок. При цьому, премія та інші надбавки враховуються в середніх розмірах стосовно визначених законодавством таких виплат у відповідному державному органі, з якого особа вийшла на пенсію, на момент виникнення права на перерахунок, якщо вони були фактично їй встановлені.

Постановою Кабінету Міністрів України від 12.09.97 N 1013 затверджено Порядок виплати винагороди за вислугу років посадовим особам органів державної податкової служби, які мають спеціальні звання, відповідно до положень якого винагорода за вислугу років виплачується посадовим особам органів державної податкової служби залежно від стажу роботи і обчислюється у відсотках, виходячи з посадового окладу та надбавки за спеціальне звання. Нарахування та виплата винагороди за вислугу років провадяться щомісяця за фактично відпрацьований час у межах встановленого фонду оплати праці.

Винагорода за вислугу років враховується при обчисленні середнього заробітку, що зберігається за посадовою особою відповідно до законодавства.

Таким чином, з наведеного вбачається, що винагорода за вислугу років, встановлена посадовим особам органів державної податкової служби, які мають спеціальні звання, є частиною заробітної плати зазначених посадових осіб, виплачується за рахунок та у межах фонду оплати праці, передбаченого органам державної податкової служби в Державному бюджеті України, враховується при обчисленні середнього заробітку, що зберігається за посадовою особою відповідно до законодавства, на неї нараховується збір на обов'язкове державне пенсійне страхування, а тому повинна враховуватись при обчисленні розміру пенсії державного службовця у розмірах, що виплачуються на день звільнення посадової особи з роботи, що дає право на відповідний вид пенсії, у даному випадку пенсію державного службовця.

Стаття 33 Закону України "Про державну службу" визначає умови оплати праці державних службовців, а не умови їх пенсійного забезпечення, а тому, якщо державний службовець під час перебування на державній службі отримував винагороду (надбавку) за вислугу років у розмірі 35 % до посадового окладу з урахуванням доплати за ранг (спеціальне звання), то зазначений розмір цієї винагороди (надбавки) повинен бути врахований і при обчисленні пенсії державного службовця.

Стаття 1 Закону України "Про оплату праці" визначає заробітну плату як винагороду, обчислену, як правило, у грошовому виразі, яку за трудовим договором власник або уповноважений ним орган виплачує працівникові за виконану ним роботу. Стаття 2 цього Закону, яка визначає структуру заробітної плати, не містить вказівки на те, що матеріальна допомога входить до структури заробітної плати. Більше, того, у зазначеній нормі Закону відсутнє таке поняття як матеріальна допомога. Матеріальні виплати, зазначені в цій нормі, і матеріальна допомога це не ідентичні поняття, а тому законних підстав для віднесення матеріальної допомоги до складу (структури) заробітної плати державного службовця немає.

Таким чином, матеріальна допомога носить разовий характер та не є складовою частиною заробітної плати у розумінні частини 2 статті 33 Закону України "Про державну службу", а сам факт утримання із суми допомоги збору на обов'язкове державне пенсійне страхування не є підставою для включення її до складу заробітної плати державного службовця та врахування при обчисленні розміру пенсії державного службовця.

Враховуючи наведене, колегія суддів погоджується з висновком суду апеляційної інстанції про безпідставність позовних вимог щодо включення в довідку для перерахунку пенсії матеріальної допомоги на оздоровлення та матеріальної допомоги на вирішення соціально-побутових питань і, відповідно, здійснення перерахунку пенсії державного службовця з урахуванням цих виплат.

Доводи касаційної скарги не спростовують висновків суду апеляційної інстанції і не дають підстав вважати, що судом було неправильно застосовано норми матеріального чи процесуального права, що призвело або могло призвести до неправильного вирішення спору.

З огляду на викладене, оскаржуване судове рішення є законним та обґрунтованим, підстав для його скасування немає.

Керуючись статтями 220, 2201, 223, 224, 230, 231, 2321 Кодексу адміністративного судочинства України, колегія суддів ухвалила:

Касаційну скаргу ОСОБА_4 залишити без задоволення, а постанову Донецького апеляційного адміністративного суду від 4 листопада 2008 року у справі за її позовом до управління Пенсійного фонду України в м. Харцизьку, Державної податкової інспекції у м. Харцизьку про перерахунок пенсії державного службовця без змін.

Ухвала оскарженню не підлягає.

 

Головуючий

О. І. Гаманко

Судді:

С. В. Білуга

А. Ф. Загородній

М. М. Заїка

В. І. Співак

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали