ВЕРХОВНИЙ СУД УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 16 січня 2012 року

Верховний Суд України у складі: головуючого - Терлецького О. О., суддів: Балюка М. І., Барбари В. П., Берднік І. С., Вус С. М., Глоса Л. Ф., Гошовської Т. В., Григор'євої Л. І., Гриціва М. І., Гуменюка В. І., Гусака М. Б., Ємця А. А., Жайворонок Т. Є., Заголдного В. В., Кліменко М. Р., Ковтюк Є. І., Колесника П. І., Коротких О. А., Косарєва В. І., Кривенди О. В., Кривенка В. В., Лященко Н. П., Маринченка В. Л., Охрімчук Л. І., Панталієнка П. В., Патрюка М. В., Пивовара В. Ф., Потильчака О. І., Прокопенка О. Б., Редьки А. І., Романюка Я. М., Сеніна Ю. Л., Скотаря А. М., Таран Т. С., Шицького І. Б., розглянувши в порядку письмового провадження справу за позовом ОСОБА_1 до Головного управління Пенсійного фонду України в м. Києві (далі - управління ПФУ), третя особа Служба безпеки України (далі - СБУ), про визнання протиправними дій та зобов'язання провести перерахунок пенсії, встановив:

У листопаді 2007 року ОСОБА_1 звернувся до суду із зазначеним позовом, у якому з урахуванням уточнення позовних вимог просив визнати протиправним нарахування йому пенсії за вислугу років фінансовим відділом Управління СБУ у м. Києві (далі Управління СБУ) з 15 листопада 2006 року у розмірі 1058 грн. 49 коп., з урахуванням суми додаткових видів грошового забезпечення у розмірі 1269 грн. 60 коп., визнати недійсним розмір призначеної йому Управлінням СБУ пенсії за вислугу років у розмірі 1058 грн. 49 коп., зобов'язати управління ПФУ провести перерахунок пенсії за вислугу років з 15 листопада 2006 року з суми грошового забезпечення за місяць за останньою штатною посадою перед звільненням у розмірі 3308 грн. 43 коп., враховуючи відповідні розміри окладів за посадою, військовим званням, процентної надбавки за вислугу років і суму додаткових видів грошового забезпечення в розмірі 3021 грн. 43 коп. відповідно до частини третьої статті 43 Закону України від 9 квітня 1992 року N 2262-XII "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби та деяких інших осіб" (у редакції, чинній на час виникнення спірних відносин; далі - Закон N 2262-XII) забезпечити початок та подальші виплати перерахованої пенсії і виплату суми різниці між попереднім і перерахованим розміром пенсії.

Управління ПФУ позовні вимоги не визнало, просило у задоволенні позову відмовити, оскільки пенсію було нараховано згідно зі статтею 40 Закону України від 20 грудня 2005 року N 3235-IV "Про Державний бюджет України на 2006 рік" (далі - Закон N 3235-IV).

Окружний адміністративний суд м. Києва постановою від 21 квітня 2008 року позов задовольнив частково: визнав протиправними дії Управління СБУ щодо нарахування пенсії ОСОБА_1 відповідно до частини третьої статті 43 Закону N 2262-XII без урахування розміру грошового забезпечення за посадою, в тому числі отримуваної ним щомісячної надбавки (доплати), встановленої особам, які мають право на пенсію за вислугу років згідно із законодавством і залишені за їх згодою та в інтересах справи на службі. Зобов'язав управління ПФУ провести, починаючи з 15 листопада 2006 року, перерахунок пенсії ОСОБА_1 відповідно до частини третьої статті 43 зазначеного Закону з урахуванням розміру грошового забезпечення, враховуючи оклад за посадою, в тому числі отримуваних ним щомісячних надбавок (доплат), встановлених особам, які мали право на пенсію за вислугу років згідно із законодавством і були залишені за їх згодою та в інтересах справи на службі. Зобов'язав управління ПФУ виплатити ОСОБА_1 різницю між фактично отриманою та належною до сплати сумами пенсії за період із 15 листопада 2006 року до дати здійснення перерахунку. У задоволенні решти позовних вимог відмовив.

Київський апеляційний адміністративний суд постановою від 17 червня 2009 року постанову суду першої інстанції скасував у частині задоволених позовних вимог, прийнявши в цій частині нову, якою відмовив у задоволенні позову. В іншій частині постанову суду першої інстанції залишив без змін.

Вищий адміністративний суд України постановою від 14 квітня 2011 року постанову суду апеляційної інстанції залишив без змін.

У заяві про перегляд судових рішень Верховним Судом України з підстави, передбаченої пунктом 1 частини першої статті 237 Кодексу адміністративного судочинства України (далі - КАС), ОСОБА_1 просить скасувати постанову Вищого адміністративного суду України та направити справу на новий розгляд до цього суду, посилаючись на неоднакове застосування судом касаційної інстанції частини третьої статті 43 Закону N 2262-XII, статті 40 та пункту 30 статті 77 Закону N 3235-IV.

Вищий адміністративний суд України, допускаючи цю справу до провадження Верховного Суду України, виходив із того, що в доданій до заяви Бондаренка Л. В. постанові цього ж суду від 10 березня 2009 року по-іншому, ніж у справі, що розглядається, застосовано частину третю статті 43 Закону N 2262-XII.

Заява про перегляд оскаржуваної постанови Вищого адміністративного суду України підлягає задоволенню з таких підстав.

У справі, що розглядається, Вищий адміністративний суд України, залишаючи без змін постанову апеляційного суду, виходив із того, що Законом N 3235-IV зупинено дію частини третьої статті 43 Закону N 2262-XII та встановлено порядок визначення заробітку (грошового забезпечення) для обчислення пенсій, тому Управління СБУ правомірно нарахувало пенсію з урахуванням положень Закону N 3235-IV.

У судовому рішенні, на яке позивач посилається як на підставу для допуску справи до провадження Верховного Суду України, вказується, що органом державної влади при перерахунку пенсії неправомірно застосовано статтю 40 Закону N 3235-IV та нараховано пенсію із розрахунку грошового забезпечення за останні 24 місяці служби, оскільки після прийняття Закону N 3235-IV Законом України від 4 квітня 2006 року N 3591-IV "Про внесення змін до деяких законів України з питань пенсійного забезпечення та соціального захисту військовослужбовців" (набрав чинності з 29 квітня 2006 року; далі - Закон N 3591-IV) була викладена нова редакція статті 43 Закону N 2262-XII, який і мав бути застосований, оскільки був прийнятий пізніше.

Вирішуючи питання про усунення розбіжностей у застосуванні касаційним судом одних і тих самих норм матеріального права, Верховний Суд України виходить із нижченаведеного.

Відповідно до частини третьої статті 43 Закону N 2262-XII (у редакції від 1 січня 2005 року, яка діяла до 1 січня 2006 року) пенсії особам офіцерського складу, прапорщикам і мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за контрактом, особам, які мають право на пенсію за цим Законом, та членам їх сімей обчислюються з розміру грошового забезпечення за останньою штатною посадою перед звільненням, враховуючи відповідні оклади за посадою, військовим (спеціальним) званням, процентну надбавку за вислугу років, щомісячні додаткові види грошового забезпечення (надбавки, доплати, підвищення) та премії в розмірах, встановлених законодавством.

Пунктом 30 статті 77 Закону N 3235-IV дію вказаної норми зупинено на 2006 рік, а частинами першою та другою статті 40 цього Закону установлено інший порядок визначення заробітку (грошового забезпечення) для обчислення пенсій військовослужбовцям.

Отже, на початку 2006 року існувало дві законодавчі норми щодо обчислення розміру пенсій при їх призначенні колу осіб, на яких поширюється дія Закону N 2262-XII. Одна з цих норм у спеціальному законі, а інша у законі про Державний бюджет України.

Разом з тим Законом N 3591-IV внесено зміни до Закону N 2262-XII, зокрема, змінено назву цього Закону, зміст і редакцію окремих статей та доповнено його новими статтями. Так, статтю 43 викладено в іншій редакції, хоча положення частини третьої цієї статті залишились у тому вигляді, що й на час звільнення позивача з військової служби та призначення йому пенсії.

Відповідно до статті 11 Закону N 2262-XII, яка набрала чинності 29 квітня 2006 року, законодавство про пенсійне забезпечення осіб, які мають право на пенсію за цим Законом, базується на Конституції України і складається з цього Закону, Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" та інших нормативно-правових актів України, прийнятих відповідно до цих законів; при цьому зміна умов і норм пенсійного забезпечення названих осіб здійснюється виключно шляхом внесення змін до цього Закону та Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".

Прикінцеві положення Закону N 3591-IV не містять застережень щодо зупинення дії статті 11 та частини третьої статті 43 Закону N 2262-XII на 2006 рік, хоча набрання чинності окремими його нормами, зокрема і частини дванадцятої статті 43, законодавець відтермінував.

Таким чином, за загальним правилом дії норм права у часі, у зв'язку з набранням чинності з 29 квітня 2006 року Законом N 3591-IV, яким установлено порядок визначення заробітку (грошового забезпечення) для обчислення пенсій військовослужбовцям та заборонено змінювати положення Закону N 2262-XII щодо умов і норм пенсійного забезпечення зазначених у ньому осіб іншими законами, положення пункту 30 статті 77 та частин першої, другої статті 40 Закону N 3235-IV втратили чинність.

Таким чином, висновок касаційного суду про безпідставність вимог позивача про перерахунок пенсії з урахуванням частини третьої статті 43 Закону N 2262-XII є наслідком порушення правил застосування норм матеріального права.

Відповідно до частини другої статті 243 КАС якщо суд установить, що судове рішення у справі, що переглядається, є незаконним, він скасовує його повністю або частково і направляє справу на новий розгляд до суду касаційної інстанції.

Керуючись статтями 241 - 243 Кодексу адміністративного судочинства України, Верховний Суд України постановив:

Заяву ОСОБА_1 задовольнити.

Постанову Вищого адміністративного суду України від 14 квітня 2011 року скасувати, справу направити на новий розгляд до суду касаційної інстанції.

Постанова є остаточною і не може бути оскаржена, крім випадку, встановленого пунктом 2 частини першої статті 237 Кодексу адміністративного судочинства України.

 

Головуючий

О. О. Терлецький

Судді:

М. І. Балюк

 

В. П. Барбара

 

І. С. Берднік

 

С. М. Вус

 

Л. Ф. Глос

 

Т. В. Гошовська

 

Л. І. Григор'єва

 

М. І. Гриців

 

В. І. Гуменюк

 

М. Б. Гусак

 

А. А. Ємець

 

Т. Є. Жайворонок

 

В. В. Заголдний

 

М. Р. Кліменко

 

Є. І. Ковтюк

 

П. І. Колесник

 

О. А. Коротких

 

В. І. Косарєв

 

О. В. Кривенда

 

В. В. Кривенко

 

Н. П. Лященко

 

В. Л. Маринченко

 

Л. І. Охрімчук

 

П. В. Панталієнко

 

М. В. Патрюк

 

В. Ф. Пивовар

 

О. І. Потильчак

 

О. Б. Прокопенко

 

А. І. Редька

 

Я. М. Романюк

 

Ю. Л. Сенін

 

А. М. Скотарь

 

Т. С. Таран

 

І. Б. Шицький

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали