ВИЩИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

15.12.2010 р.

N К-6113/08

Колегія суддів Вищого адміністративного суду України в складі: головуючого, судді: Юрченка В. В., суддів: Амєліна С. Є., Кобилянського М. Г., Ліпського Д. В., Тракало В. В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в порядку касаційного письмового провадження за наявними у справі матеріалами адміністративну справу за позовом ОСОБА_1 до Івано-Франківського обласного військового комісаріату, Головного управління Пенсійного фонду України в Івано-Франківській області про визнання дій протиправними та перерахунок пенсії за касаційною скаргою Головного управління Пенсійного фонду України в Івано-Франківській області на постанову Надвірнянського районного суду Івано-Франківської області від 25 травня 2007 року та ухвалу Львівського апеляційного адміністративного суду від 31 березня 2008 року, встановила:

У березні 2007 року ОСОБА_1 звернувся до суду з вказаним позовом. В обґрунтування позовних вимог зазначав, що з 30 листопада 2001 року йому призначено пенсію на підставі Закону України "Про пенсійне забезпечення військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та деяких інших осіб", при обчисленні якої не враховано підвищення посадового окладу на 25 % за військову службу у гірській місцевості. Просив визнати протиправними дії Івано-Франківського обласного військового комісаріату при призначенні йому пенсії; зобов'язати Івано-Франківський обласний військовий комісаріат та Головне управління Пенсійного фонду України в Івано-Франківській області перерахувати його пенсію з часу призначення з урахуванням підвищеного посадового окладу на 25 % за військову службу у гірській місцевості; зобов'язати Івано-Франківський обласний військовий комісаріат виплатити ОСОБА_1 недоплачену суму пенсії з 1 січня 2006 року по 31 грудня 2006 року у розмірі 1820,22 грн. з урахуванням зазначеної доплати; зобов'язати Головне управління Пенсійного фонду України в Івано-Франківській області виплачувати позивачу пенсію з урахуванням підвищення посадового окладу на 25 % за військову службу у гірській місцевості з 1 січня 2007 року.

Постановою Надвірнянського районного суду Івано-Франківської області від 25 травня 2007 року позов ОСОБА_1 задоволено частково. Визнано протиправними дії Івано-Франківського обласного військового комісаріату при призначенні пенсії ОСОБА_1 Зобов'язано Головне управління Пенсійного фонду України в Івано-Франківській області перерахувати пенсію позивача з 14 лютого 2006 року з урахуванням підвищення посадового окладу на 25 % за військову службу в гірській місцевості та виплатити недоплачену суму пенсії. В задоволенні решти позовних вимог відмовлено.

Ухвалою Львівського апеляційного адміністративного суду від 31 березня 2008 року апеляційну скаргу Головного управління Пенсійного фонду України в Івано-Франківській області залишено без задоволення, а постанову Надвірнянського районного суду Івано-Франківської області від 25 травня 2007 року - без змін.

Вказуючи на допущені, на думку Головного управління Пенсійного фонду України в Івано-Франківській області, судами неповне з'ясування обставин, які мають значення у справі, та порушення норм чинного матеріального законодавства, що призвело до неправильного вирішення даного спору, відповідач просить скасувати постановлені судами першої та апеляційної інстанцій рішення та ухвалити нове судове рішення, яким відмовити в задоволенні позовних вимог ОСОБА_1.

Заслухавши суддю-доповідача, обговоривши доводи касаційної скарги та перевіривши за матеріалами справи правильність застосування судами норм матеріального та процесуального права, правової оцінки обставин у справі, колегія суддів вважає, що касаційна скарга підлягає задоволенню з наступних підстав.

Під час розгляду справи по суті судами першої та апеляційної інстанцій встановлено, що ОСОБА_1 проходив військову службу у військовій частині А 1807, яка знаходиться в смт Делятин Івано-Франківської області. Позивач з 5 січня 2002 року отримує пенсію за вислугу років на підставі Закону України "Про пенсійне забезпечення військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та деяких інших осіб". До розрахунку пенсії не включено підвищення посадового окладу на 25 % за військову службу у гірській місцевості.

Відповідно до Переліку населених пунктів, яким відповідно до Закону України "Про статус гірських населених пунктів в Україні", надається статус гірських, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 серпня 1995 року N 647 (з урахування змін та доповнень, внесених постановою Кабінету Міністрів України від 24 січня 2001 року N 47), смт Делятин Івано-Франківської області надано статус гірського.

Згідно з пунктом 39.1 Положення про порядок виплати грошового забезпечення військовослужбовцям Збройних Сил України, затвердженого наказом Міністра оборони України від 5 березня 2001 року N 75, військовослужбовцям, які проходять військову службу у військових частинах (підрозділах), розташованих на території населених пунктів, яким надано статус гірських, посадові оклади підвищуються на 25 відсотків.

Відповідно до положень частини 3 статті 43 Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" від 9 квітня 1992 року N 2262-XII (в редакції, чинній на час виникнення спірних правовідносин) пенсії особам офіцерського складу, прапорщикам і мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за контрактом, особам, які мають право на пенсію за цим Законом та членам їх сімей обчислюються з грошового забезпечення цих військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу. При цьому для обчислення їм пенсій враховуються відповідні оклади за посадою, військовим чи спеціальним званням, процентна надбавка за вислугу років, надбавки за вчене звання і вчену ступінь, кваліфікацію і умови служби у порядку і розмірах, що визначаються Кабінетом Міністрів України.

Абзацом 1 пункту 9 постанови Кабінету Міністрів України "Про порядок обчислення вислуги років, призначення та виплати пенсії і грошової допомоги особам офіцерського складу, прапорщикам, мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби і військової служби за контрактом, особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та членам їх сімей" від 17 липня 1992 року N 393 встановлено, що військовослужбовцям, які одержували перед звільненням зі служби персональні (збережені) посадові оклади, або підвищені посадові оклади за службу у високогірних місцевостях, пенсії обчислюються із звичайних, а не з персональних (збережених) або підвищених посадових окладів.

Таким чином відповідач на час призначення пенсії позивачу діяв у відповідності з положеннями зазначених нормативних актів.

Частиною 5 статті 43 Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" в редакції Закону від 4 квітня 2006 року встановлено, що особам офіцерського складу, прапорщикам і мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби і військової служби за контрактом та деяким іншим особам, зазначеним у пункті "д" статті 12 цього Закону, які мають право на пенсію за цим Законом і одержували перед звільненням зі служби персональні (збережені) посадові оклади за службу у високогірних або віддалених місцевостях держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав, пенсії обчислюються з персональних (збережених) окладів, якщо інше не встановлено відповідними міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

Відповідно до пункту "д" статті 12 Закону N 2262-XII мають право на пенсію за цим Законом громадяни інших держав із числа військовослужбовців збройних сил та інших військових формувань, утворених відповідно до законодавства цих держав, які постійно проживають в Україні, і відповідно до міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, їх пенсійне забезпечення здійснюється згідно із законодавством держави, на території якої вони проживають.

Тобто Законом України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" передбачено право на обчислення пенсій з персональних (збережених) окладів, у тому числі і за службу у високогірній місцевості, лише для однієї категорії військовослужбовців, визначеній у пункті "д" статті 12 цього Закону.

Позивач до зазначеної категорії військовослужбовців не віднесений.

За правилами статті 229 Кодексу адміністративного судочинства України суд касаційної інстанції має право скасувати судові рішення судів першої та апеляційної інстанцій та ухвалити нове рішення, якщо обставини справи встановлені повно і правильно, але суди першої та апеляційної інстанцій порушили норми матеріального чи процесуального права, що призвело до ухвалення незаконного судового рішення.

Оскільки обставини справи встановлені повно і правильно, але суди першої та апеляційної інстанцій порушили норми матеріального права, судові рішення судів першої та апеляційної інстанцій підлягають скасуванню з ухваленням нового рішення про відмову у задоволенні позову.

Керуючись статтями 210, 220, 222, 223, 229, 230, 232 Кодексу адміністративного судочинства України, колегія суддів постановила:

Касаційну скаргу Головного управління Пенсійного фонду України в Івано-Франківській області задовольнити.

Постанову Надвірнянського районного суду Івано-Франківської області від 25 травня 2007 року та ухвалу Львівського апеляційного адміністративного суду від 31 березня 2008 року скасувати.

В задоволенні позову ОСОБА_1 до Івано-Франківського обласного військового комісаріату, Головного управління Пенсійного фонду України в Івано-Франківській області про визнання дій протиправними та перерахунок пенсії відмовити.

Постанова набирає законної сили через п'ять днів після направлення її копій особам, які беруть участь у справі, та оскарженню не підлягає.

 

Головуючий

В. В. Юрченко

Судді:

С. Є. Амєлін

 

М. Г. Кобилянський

 

Д. В. Ліпський

 

В. В. Тракало

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали