КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

УХВАЛА

24.05.2012 р.

Справа N 2а-14099/11/2670


Колегія суддів Київського апеляційного адміністративного суду у складі: головуючого, судді Парінова А. Б., суддів: Беспалова О. О., Грибан І. О., при секретарі судового засідання Арсенійчук М. В., розглянувши у відкритому судовому засіданні апеляційну скаргу заступника прокурора міста Києва на постанову Окружного адміністративного суду м. Києва від 22 лютого 2012 року (Постанова N 2а-14099/11/2670) у справі за позовом ОСОБА_2, ОСОБА_3 до Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України, за участю третьої особи на стороні позивача Прокуратури міста Києва, про визнання постанови незаконною, встановила:

ОСОБА_2, ОСОБА_3 (далі - позивачі) звернулися до Окружного адміністративного суду міста Києва з позовом до Фонду соціального від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України (далі - відповідач), в якому просили визнати незаконною постанову Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України "Про внесення змін до Порядку призначення, перерахування та проведення страхових виплат" від 19 квітня 2011 року N 8 в частині внесення змін до абз. 2 пп. 3.8.2 п. 3.8 і абз. 3 пп. 6.4.2 п. 6.4 відповідного Порядку.

Постановою Окружного адміністративного суду м. Києва від 22 лютого 2012 року (Постанова N 2а-14099/11/2670) в задоволенні адміністративного позову відмовлено повністю.

Вважаючи, що рішення суду першої інстанції прийнято з порушенням норм процесуального та матеріального права, заступник прокурора міста Києва звернувся з апеляційною скаргою, в якій просив скасувати оскаржуване рішення та постановити нове, яким задовольнити вимоги адміністративного позову повністю.

Заслухавши суддю-доповідача, дослідивши матеріали справи та доводи апеляційної скарги, перевіривши правильність застосування норм матеріального та процесуального права судом першої інстанції, колегія суддів вважає, що апеляційна скарга не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Як встановлено судом першої інстанції, абз. 12 п. 7 ч. 7 ст. 17 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності" передбачено повноваження правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків затверджувати Порядок призначення, перерахування та проведення страхових виплат.

Частиною 2 ст. 29 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності" встановлено, що перерахування сум щомісячних страхових виплат провадиться також у разі зростання у попередньому календарному році середньої заробітної плати у галузях національної економіки за даними центрального органу виконавчої влади з питань статистики. Таке перерахування провадиться з 1 березня наступного року. При цьому визначена раніше сума щомісячної страхової виплати зменшенню не підлягає.

На виконання вимог вказаного Закону 27 квітня 2007 року правлінням Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України прийнято постанову N 24 "Про затвердження Порядку призначення, перерахування та проведення страхових виплат", яку зареєстровано Міністерством юстиції України 22 червня 2007 року за N 715/13982 (далі - Порядок).

Суд першої інстанції всебічно, повно та об'єктивно розглянув справу, правильно встановив обставини, яким та наданим доказам дав правильну правову оцінку, і прийшов до висновку про необхідність відмовити в задоволенні позову.

Відповідно до підпункту 3.8.1 пункту 3.8 Порядку підставою для перерахування розміру щомісячної страхової виплати з 1 березня кожного року є зростання у попередньому календарному році середньої заробітної плати у галузях національної економіки за даними центрального органу виконавчої влади з питань статистики.

Вимогами п. 6.4.2 вказаного Порядку передбачено перерахування розміру щомісячних страхових виплат у разі зростання у попередньому календарному році середньої заробітної плати у галузях національної економіки. Щомісячні страхові виплати особам, які мають на це право, перераховуються з 1 березня на коефіцієнт підвищення страхових виплат, що встановлюється правлінням Фонду соціального страхування від нещасних випадків.

Зі змісту вказаних положень слідує, що законодавство у сфері загальнообов'язкового державного соціального страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, лише визначає підставу (зростання у попередньому календарному році середньої заробітної плати у галузях національної економіки), із настанням якої виникає обов'язок Фонду перераховувати суми щомісячних страхових виплат. Однак, Законом прямо не передбачено, який саме коефіцієнт повинен застосовуватися при проведені перерахування сум щомісячних страхових виплат у разі зростання у попередньому календарному році середньої заробітної плати.

Аналогічна правова позиція також викладена в Ухвалі Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження щодо офіційного тлумачення положень ч. 2 ст. 29 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності" у справі N 2-5/2010 від 10 лютого 2010 року. Зі змісту п. 3 установчої частини вказаної ухвали слідує, що ч. 2 ст. 29 Закону визначає лише підставу перерахування страхових виплат - це "зростання у попередньому календарному році середньої заробітної плати у галузях національної економіки", а не розмір коефіцієнта такого перерахунку.

Постановою Правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України "Про внесення змін до Порядку призначення, перерахування та проведення страхових виплат" від 19 квітня 2011 року N 8, відповідно до ст. ст. 17, 29 Закону, зокрема, внесені зміни до абз. 2 пп. 3.8.2 п. 3.8 і абз. 3 пп. 6.4.2 п. 6.4. Порядку шляхом доповнення їх словами і цифрами "у 2011 році - 1,102".

Отже, у 2011 році коефіцієнт підвищення страхових виплат становить 1,102. Такі коефіцієнти застосовуються відповідачем виходячи з даних Державного комітету статистики України про показники змін (індекс) реальної заробітної плати, яка розраховується шляхом ділення індексу номінальної заробітної плати на індекс споживчих інтересів.

Затвердження оскаржуваною постановою порядку призначення та здійснення страхових виплат застрахованим особам (членам їх сімей) здійснено відповідно до повноважень, покладених на відповідача, встановлена ним методика обрахування не суперечить і не може суперечити ч. 2 ст. 29 Закону, оскільки цією нормою порядок обрахування не визначається.

Законом прямо не передбачено, який саме коефіцієнт повинен застосовуватися при проведенні перерахування сум щомісячних страхових виплат у разі зростання у попередньому календарному році середньої заробітної плати.

Аналогічна правова позиція наведена в постанові Верховного Суду України від 09.04.2012 року у справі N 21-257а11.

При цьому судом першої інстанції вірно встановлено, що оскаржувана постанова Фонду була погоджена з Міністерством праці та соціальної політики, Державним комітетом України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду, Головним контрольно-ревізійним управлінням України, Державним комітетом України з питань регуляторної політики та підприємництва, а видана відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності".

Проаналізувавши вказані обставини справи та норми матеріального права, колегія суддів вважає, що суд першої інстанції прийшов до обґрунтованого висновку, що постанова правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань "Про внесення змін до Порядку призначення, перерахування та проведення страхових виплат" від 19 квітня 2011 року N 8 прийнята в межах компетенції, відповідно до статей 17, 29 і 34 Закону України "Про загальнообов'язкове державне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності", а також погоджена з Мінпраці, Держгірпромнаглядом, ГоловКРУ та Держкомпідприємництвом.

Оскільки умовою визнання акта недійсним є порушення, у зв'язку з прийняттям відповідного акта, прав та охоронюваних законом інтересів підприємства чи організації, а за результатами розгляду цієї справи в суді першої інстанції факту такого порушення прав, свобод чи інтересів позивачів встановлено не було, тому суд першої інстанції зробив остаточний висновок щодо відсутності у адміністративного суду правових підстав для задоволення заявленого позову.

Відповідно до ч. 1 ст. 71 КАС України кожна сторона повинна довести ті обставини, на яких ґрунтуються її вимоги та заперечення.

Доводи апеляційної скарги не спростовують висновків суду першої інстанції, а тому апеляційну скаргу потрібно залишити без задоволення, а оскаржувану постанову суду - без змін.

Згідно з ст. ст. 198, 200 КАС України, суд апеляційної інстанції залишає скаргу без задоволення, а постанову суду без змін, якщо визнає, що суд першої інстанції правильно встановив обставини справи та ухвалив судове рішення з додержанням норм матеріального і процесуального права.

Враховуючи вищевикладене, колегія суддів приходить до висновку, що суд першої інстанції правильно встановив обставини справи та прийняв рішення з дотриманням норм матеріального та процесуального права.

Керуючись ст. ст. 160, 167, 196, 198, 200, 205, 206, 212, 254 КАС України, колегія суддів ухвалила:

Апеляційну скаргу заступника прокурора міста Києва залишити без задоволення.

Постанову Окружного адміністративного суду м. Києва від 22 лютого 2012 року (Постанова N 2а-14099/11/2670) залишити без змін

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення та може бути оскаржена протягом двадцяти днів в касаційному порядку шляхом подачі касаційної скарги безпосередньо до Вищого адміністративного суду України.

 

Головуючий, суддя

А. Б. Парінов

Судді:

О. О. Беспалов

 

І. О. Грибан

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали