Шановні партнери! Вимушені повідомити, що в зв'язку зі зміною собівартості, з 1 березня будуть підвищені ціни на ДСТУ та ДБН


Додаткова копія: Про перевірку рішення адміністративної колегії Харківського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 19.03.2015 N 53-р/к у справі N 2/12-20-15

АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

від 26 квітня 2018 року N 226-р

Про перевірку рішення адміністративної колегії Харківського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 19.03.2015 N 53-р/к у справі N 2/12-20-15

Антимонопольний комітет України, розглянувши подання заступника Голови Антимонопольного комітету України - державного уповноваженого Н. Сидоренко від 14.12.2017 N 8-01/4839/474-зв та відповідні матеріали, встановив:

1. ПРЕДМЕТ ПЕРЕВІРКИ

(1) Антимонопольний комітет України (далі - Комітет) здійснив перевірку рішення адміністративної колегії Харківського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 19.03.2015 N 53-р/к у справі N 2/12-20-15 (далі - Рішення N 53-р/к).

2. ПІДСТАВИ ПЕРЕВІРКИ РІШЕННЯ

(2) Підставою для перевірки є заява публічного акціонерного товариства "Ульяновське" (назву та організаційно-правову форму змінено на приватне акціонерне товариство "Ульяновське" (далі - ПАТ "Ульяновське", Товариство) (с-ще Улянівка, Богодухівський р-н, Харківська область, ідентифікаційний код юридичної особи 00387097) від 05.06.2015 N 143 (зареєстрована в Комітеті 08.06.2015 за N 8-01/4839) (далі - Заява) про перевірку рішення адміністративної колегії.

3. ПРОЦЕДУРНІ ДІЇ

(3) Розпорядженням Комітету від 17.06.2015 N 13-рп Заяву прийнято до розгляду та зупинено виконання Рішення N 53-р/к до закінчення його перевірки.

(4) Ухвалою господарського суду Харківської області від 19.06.2015 порушено провадження у справі N 922/3510/15 за позовом ПАТ "Ульяновське" до Харківського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України про визнання недійсним Рішення N 53-р/к.

(5) Розпорядженням державного уповноваженого Антимонопольного комітету України від 26.06.2015 N 09/132-р зупинено розгляд Заяви до завершення розгляду судами справи N 922/3510/15.

(6) Рішенням господарського суду Харківської області від 12.08.2015 у справі N 922/3510/15 ПАТ "Ульяновське" у позові відмовлено повністю.

(7) Постановою Харківського апеляційного господарського суду від 10.11.2015 у справі N 922/3510/15, залишеною без змін постановою Вищого господарського суду України від 24.02.2016, рішення господарського суду Харківської області від 12.08.2015 у справі N 922/3510/15 залишено без змін.

(8) Розпорядженням державного уповноваженого Комітету від 11.12.2017 N 03/248-р поновлено розгляд Заяви.

(9) Листом від 02.01.2018 N 321 (вх. від 05.01.2018 N 8-01/211) ПАТ "Ульяновське" надало Комітету заперечення на подання заступника Голови Антимонопольного комітету України - державного уповноваженого від 14.12.2017 N 8-01/4839/474-зв про перевірку Рішення N 53-р/к, яке було надіслано Товариству листом Комітету від 15.12.2017 N 200-29/03-13714, в якому зазначило, що не погоджується з висновками, викладеними в поданні, з мотивів, зазначених у Заяві.

4. РІШЕННЯ N 53-Р/К У СПРАВІ N 2/12-20-15

(10) У Рішенні N 53-р/к адміністративна колегія Харківського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України (далі - Відділення) постановила:

(11) "1. Визнати, що ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УЛЬЯНОВСЬКЕ" (ідентифікаційний код - 00387097), не подавши інформацію, передбачену вимогою голови Харківського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 16.01.2015 N 02-26/2-178, вчинило порушення законодавства про захист економічної конкуренції, передбачене пунктом 13 статті 50 Закону України "Про захист економічної конкуренції", у вигляді неподання інформації територіальному відділенню Антимонопольного комітету України у встановлені головою територіального відділення строки.

(12) 2. Згідно з абзацом четвертим частини другої статті 52 Закону України "Про захист економічної конкуренції" накласти на ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УЛЬЯНОВСЬКЕ" (ідентифікаційний код - 00387097) за порушення, зазначене в пункті 1 резолютивної частини цього рішення, штраф у розмірі 68000 (шістдесят вісім тисяч) гривень".

5. ДОВОДИ ЗАЯВНИКА

(13) У Заяві ПАТ "Ульяновське" стверджує, що Рішення N 53-р/к винесене з порушенням норм матеріального та процесуального права, а викладені в ньому висновки суперечать обставинам справи, тому воно є незаконним і підлягає скасуванню.

(14) Свою позицію ПАТ "Ульяновське" обґрунтовує такими доводами:

(15) - ПАТ "Ульяновське" у відповідь на вимогу Відділення від 16.01.2015 N 02-26/2-178 про надання інформації і копій документів (далі - Вимога) надіслало лист з проханням визнати незаконною та скасувати Вимогу, а тому надало відповідь на Вимогу. Отже, висновок про ненадання інформації, викладений у Рішенні N 53-р/к, не відповідає обставинам справи;

(16) - інформація та документи, які вимагалися у Вимозі, не були потрібні Відділенню при розгляді справи про порушення ПАТ "Ульяновське" законодавства про захист економічної конкуренції у вигляді зловживання монопольним (домінуючим) становищем на ринку. Отже, Вимога є безпідставною;

(17) - відповідно до КВЕД (Наказ N 457) оренда земельних часток (паїв) не відноситься до сфери надання послуг у сільському господарстві, тому перевірка законності укладення договорів оренди не належить до компетенції Антимонопольного комітету України. Отже, поставлені у Вимозі питання не відповідають вимогам чинного законодавства;

(18) - інформація та документи, що вимагалися у Вимозі, не відносяться до компетенції Відділення, а були лише спробою дублювати інші контролюючі органи (їх повноваження), що є порушенням Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності".

(19) Враховуючи викладене, ПАТ "Ульяновське" вважає, що не вчиняло порушення у вигляді неподання інформації, а також, що справа про порушення ПАТ "Ульяновське" законодавства про захист економічної конкуренції у вигляді зловживання монопольним (домінуючим) становищем на ринку була незаконною. ПАТ "Ульяновське" також вважає, що відсутні підстави для накладення штрафу за порушення у вигляді неподання інформації.

(20) У зв'язку з цим, ПАТ "Ульяновське" вважає, що внаслідок неповного з'ясування обставин, які мають значення для справи, недоведення обставин, які мають значення для справи і які визнано встановленими, порушення норм матеріального і процесуального права Відділення прийняло незаконне Рішення N 53-р/к. Тому ПАТ "Ульяновське" просить Рішення скасувати повністю і закрити провадження у справі.

6. ПЕРЕВІРКА РІШЕННЯ

(21) На підставі аналізу Рішення N 53-р/к, матеріалів справи N 2/12-20-15 встановлено наступне.

(22) Під час розгляду справи N 2/02-201-14 про порушення ПАТ "Ульяновське" законодавства про захист економічної конкуренції Відділення проводило дослідження щодо ринку "послуг з набуття в оренду земельних часток (паїв) в межах територій, що відносяться до Улянівської сільської ради Богодухівського району Харківської області", що потребувало отримання інформації від його учасників.

(23) Улянівська сільська рада Богодухівського району Харківської області листом від 28.01.2015 N 02-15/29 повідомила Відділенню, що в межах території, що відноситься (належить) до Улянівської сільської ради Богодухівського району Харківської області, земельні частки (паї) орендує, зокрема, публічне акціонерне товариство "Ульяновське".

(24) У зв'язку з цим Відділення надіслало до ПАТ "Ульянівське" Вимогу про надання інформації.

(25) Як встановлено матеріалами справи N 2/12-20-15, за повідомленням Харківської дирекції УДППЗ "УКРПОШТА", Вимога (рекомендоване повідомлення про вручення поштового відправлення N 6105806692954) була отримана уповноваженою особою ПАТ "Ульяновське" 20.01.2015, що відмічено у книзі для запису рекомендованих поштових відправлень і повідомлень ф. 8 та підтверджено Заявником у листі від 27.02.2015 N 57.

(26) Останній день строку надання інформації Відділенню на Вимогу припадав на 30.01.2015.

(27) ПАТ "Ульяновське" на Вимогу надіслало лист від 26.01.2015 N 19, в якому просило визнати її незаконною та скасувати, при цьому не надало відповідь на жодне з питань, що містились у Вимозі.

(28) Також ПАТ "Ульяновське" не зверталось до Відділення за уточненнями щодо змісту поставлених у Вимозі питань, а також з клопотанням щодо продовження строку надання інформації на Вимогу.

(29) Отже, ПАТ "Ульяновське" не надало Відділенню інформації та документів, які вимагались у Вимозі, у встановлений головою Відділення строк. Цим спростовуються доводи Заявника, наведені в пункті 14 цього рішення, про невідповідність обставинам справи висновку адміністративної колегії Відділення в Рішенні про ненадання інформації.

(30) Розпорядженням адміністративної колегії Відділення від 10.02.2015 N 20-рп/к було розпочато розгляд справи N 2/12-20-15 про порушення ПАТ "Ульяновське" законодавства про захист економічної конкуренції, передбачене пунктом 13 статті 50 Закону України "Про захист економічної конкуренції", у вигляді неподання інформації територіальному відділенню Антимонопольного комітету України у встановлені головою територіального відділення строки.

7. ПРАВОВІ ПІДСТАВИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ

(31) Згідно із статтею 1 Закону України "Про Антимонопольний комітет України" (далі - Закон) Антимонопольний комітет України є державним органом із спеціальним статусом, метою діяльності якого є забезпечення державного захисту конкуренції у підприємницькій діяльності та у сфері державних закупівель. Особливості спеціального статусу Комітету обумовлюються його завданнями та повноваженнями.

(32) Основним завданням Комітету відповідно до статті 3 Закону є участь у формуванні та реалізації конкурентної політики в частині, зокрема, здійснення державного контролю за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції на засадах рівності суб'єктів господарювання перед законом та пріоритету прав споживачів, запобігання, виявлення і припинення порушень законодавства про захист економічної конкуренції.

(33) Відповідно до частини першої статті 7 Закону у сфері контролю за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції Комітет має повноваження розглядати заяви і справи про порушення законодавства про захист економічної конкуренції та проводити розслідування за цими заявами і справами; проводити дослідження ринку, визначати межі товарного ринку, а також становище, в тому числі монопольне (домінуюче), суб'єктів господарювання на цьому ринку та приймати відповідні рішення (розпорядження); при розгляді заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, проведенні перевірки та в інших передбачених законом випадках вимагати від суб'єктів господарювання, об'єднань, органів влади, органів місцевого самоврядування, органів адміністративно-господарського управління та контролю, їх посадових осіб і працівників, інших фізичних та юридичних осіб інформацію, в тому числі з обмеженим доступом.

(34) Зазначені повноваження має голова територіального відділення Комітету, які відповідно закріплені в статті 17 Закону, пунктах 3 і 8 Положення про територіальне відділення Антимонопольного комітету України, затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету України від 23.02.2001 N 32-р, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 30.03.2001 за N 291/5482.

(35) Згідно з частиною першою статті 22 Закону вимоги голови територіального відділення Комітету є обов'язковими для виконання у визначені ним строки. Невиконання зазначених вимог голови територіального відділення Комітету тягне за собою передбачену законом відповідальність.

(36) Відповідно до частини першої статті 221 Закону суб'єкти господарювання, їх посадові особи та працівники зобов'язані на вимогу голови територіального відділення Комітету подавати документи, предмети чи інші носії інформації, пояснення, іншу інформацію, в тому числі з обмеженим доступом та банківську таємницю, необхідну для виконання територіальним відділенням Комітету завдань, передбачених законодавством про захист економічної конкуренції.

(37) Стосовно твердження Заявника, що Вимога є безпідставною, а інформація, яка запитувалась у Вимозі, не була необхідна Відділенню для розгляду справи N 2/02-201-14, оскільки рішення у цій справі було прийнято за відсутності інформації та документів, які не були надані ПАТ "Ульяновське" на Вимогу, слід зазначити наступне.

(38) Статтею 35 Закону України "Про захист економічної конкуренції" при розгляді справи про порушення законодавства про захист економічної конкуренції органи Комітету збирають та аналізують документи, висновки експертів, пояснення осіб, іншу інформацію, що є доказом у справі, та приймають рішення у справі в межах своїх повноважень; отримують пояснення осіб, які беруть участь у справі, або будь-яких осіб за їх клопотанням чи з власної ініціативи. Також під час розгляду справи проводяться інші дії, спрямовані на всебічне, повне й об'єктивне з'ясування дійсних обставин справи, прав і обов'язків сторін.

(39) Доказами у справі відповідно до статті 41 Закону України "Про захист економічної конкуренції" можуть бути будь-які фактичні дані, які дають можливість встановити наявність або відсутність порушення. Збір доказів здійснюється Комітетом, його територіальними відділеннями незалежно від місцезнаходження доказів.

(40) Тобто, органи Комітету, його територіальні відділення не обмежені певними засобами встановлення доказів у справі.

(41) Відділення направляло Вимогу ПАТ "Ульяновське" у межах розгляду справи N 2/02-201-14, у зв'язку з цим твердження Заявника про відсутність достатніх підстав у Відділення вимагати в ПАТ "Ульяновське" інформацію, наведені в пункті 15 цього рішення, спростовуються наведеними приписами законодавства про захист економічної конкуренції та матеріалами справи N 2/12-20-15.

(42) Заперечення ПАТ "Ульяновське" щодо неправильного визначення Відділенням товарних меж ринку послуг з набуття в оренду земельних часток (паїв), оскільки оренда земельних часток (паїв) відповідно до класифікації видів економічної діяльності не відноситься до сфери надання послуг в сільському господарстві, є необґрунтованим, враховуючи те, що Національний класифікатор України "Класифікація видів економічної діяльності ДК 009:2010" (Наказ N 457) призначений лише для цілей статистики, обліку і звітності. Чинні нормативно- правові акти не зобов'язують органи Антимонопольного комітету України при визначенні монопольного (домінуючого) становища суб'єкта господарювання на ринку, в тому числі при визначенні товарних меж ринку, керуватись положеннями вказаного класифікатора.

(43) Крім того, відповідно до п. 15.2 постанови пленуму Вищого господарського суду України від 26.12.2011 N 15 "Про деякі питання практики застосування конкурентного законодавства" (Постанова N 15), норми чинного законодавства не містять якогось вичерпного переліку можливих ринків товарів. Тому не можуть братись до уваги посилання на те, що той чи інший ринок товару не передбачений законом. Цим спростовуються доводи Заявника про невідповідність законодавству поставлених у Вимозі питань, які наведено в пункті 16 цього рішення.

(44) Також, як випливає з викладеного, повноваження щодо здійснення контролю за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції не дублюються іншими органами державної влади та належать лише органам Антимонопольного комітету України. Крім того, відповідно до частини другої статті 2 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" дія цього Закону не поширюється на відносини, що виникають під час здійснення державного контролю за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції. Цим спростовуються доводи Заявника, наведені в пункті 17 цього рішення.

(45) Відповідно до пункту 13 статті 50 Закону України "Про захист економічної конкуренції" неподання інформації територіальному відділенню Комітету у встановлений головою територіального відділення строк є порушенням законодавства про захист економічної конкуренції.

(46) Враховуючи викладене, твердження ПАТ "Ульяновське" про незаконність справи та безпідставність накладення Рішенням N 53-р/к штрафу, які наведено в пункті 18 цього рішення, спростовуються наведеними висновками та матеріалами справи N 2/12-20-15.

(47) Отже, в Рішенні N 53-р/к адміністративна колегія Відділення дійшла обґрунтованого висновку, що дії ПАТ "Ульяновське" з неподання територіальному відділенню Комітету інформації на вимогу голови територіального відділення від 16.01.2015 N 02-26/2-178 у встановлений ним строк є порушенням, передбаченим пунктом 13 статті 50 Закону України "Про захист економічної конкуренції", за яке правомірно накладено штраф відповідно до статті 52 цього Закону.

8. ПІДСТАВИ ДЛЯ ЗАЛИШЕННЯ РІШЕННЯ БЕЗ ЗМІН

(48) Адміністративна колегія Відділення під час прийняття Рішення N 53-р/к повно з'ясувала обставини, які мають значення для справи, довела обставини, які мають значення для справи і які визнано встановленими, висновки, викладені у Рішенні N 53-р/к, відповідають обставинам справи, норми матеріального і процесуального права застосовано правильно.

(49) Зазначені висновки підтверджуються постановою Харківського апеляційного господарського суду від 10.11.2015 у справі N 922/3510/15, яка набрала законної сили (залишена без змін постановою Вищого господарського суду України від 24.02.2016), згідно з якою встановлено відсутність підстав, визначених статтею 59 Закону України "Про захист економічної конкуренції", для зміни, скасування, визнання недійсним Рішення.

(50) Отже, підстави, передбачені статтею 59 Закону України "Про захист економічної конкуренції", для зміни, скасування чи визнання недійсним Рішення N 53-р/к, відсутні.

(51) Враховуючи викладене, керуючись статтею 7 Закону України "Про Антимонопольний комітет України", статтею 57 Закону України "Про захист економічної конкуренції" та пунктом 45 Правил розгляду заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, затверджених розпорядженням Антимонопольного комітету України від 19 квітня 1994 року N 5, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 6 травня 1994 року за N 90/299 (у редакції розпорядження Антимонопольного комітету України від 29 червня 1998 року N 169-р) (із змінами), Антимонопольний комітет України постановив:

Залишити рішення адміністративної колегії Харківського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 19.03.2015 N 53-р/к у справі N 2/12-20-15 без змін.

 

Голова Комітету

Ю. Терентьєв
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали