Шановні партнери! Вимушені повідомити, що в зв'язку зі зміною собівартості, з 1 березня будуть підвищені ціни на ДСТУ та ДБН


Додаткова копія: Про перевірку рішення адміністративної колегії Хмельницького обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 31.03.2017 N 20-р/к у справі N 03-06/61-16

АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

від 7 червня 2018 року N 292-р

Про перевірку рішення адміністративної колегії Хмельницького обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 31.03.2017 N 20-р/к у справі N 03-06/61-16

Антимонопольний комітет України (далі - Комітет), розглянувши подання державного уповноваженого Комітету В. Полюховича від 12.03.2018 N 8-01/5100/85-зв та відповідні матеріали, встановив:

1. ПРЕДМЕТ ПЕРЕВІРКИ

(1) Рішення адміністративної колегії Хмельницького обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України (далі - Територіальне відділення) від 31.03.2017 N 20-р/к у справі N 03-06/61-16 (далі - справа) за заявою товариства з обмеженою відповідальністю "КСБ" від 29.05.2017 б/н (зареєстрованою в Комітеті 29.05.2017 за N 8-01/5100) (далі - Заява).

2. ЗАЯВНИК

(2) Заявником щодо перевірки рішення Територіального відділення від 31.03.2017 N 20-р/к у справі N 03-06/61-16 (далі - Рішення N 20-р/к) є товариство з обмеженою відповідальністю "КСБ" (далі - ТОВ "КСБ", Заявник, Товариство) (м. Київ, ідентифікаційний код юридичної особи 31752004).

3. СТОРОНИ У СПРАВІ

(3) Відповідачі у Справі:

ТОВ "КСБ" (м. Київ, ідентифікаційний код юридичної особи 31752004). Адреса місцезнаходження: м. Київ, вул. Межигірська, 43, офіс 112, 04071;

товариство з обмеженою відповідальністю "ЛТД ПАРАДОКС-ТЕКНОЛОДЖІ" (далі - ТОВ "ЛТД ПАРАДОКС-ТЕКНОЛОДЖІ") (м. Київ, ідентифікаційний код юридичної особи 38488356). Адреса місцезнаходження: м. Київ, Печерський р-н, вул. Кіквідзе, 13-в, офіс 79, 01103.

4. ПРОЦЕДУРНІ ДІЇ ЩОДО ПЕРЕВІРКИ РІШЕННЯ

(4) Розпорядженням державного уповноваженого Комітету від 12.06.2017 N 06/122-р Заяву прийнято до розгляду.

(5) Розпорядженням державного уповноваженого Комітету від 04.07.2017 N 06/138-р розгляд Заяви зупинено до завершення розгляду судами справи N 924/552/17.

(6) Розпорядженням державного уповноваженого Комітету від 12.03.2018 N 06/46-р поновлено розгляд Заяви.

5. ПІДСТАВИ ЩОДО ПЕРЕВІРКИ РІШЕННЯ

(7) Заявник просить скасувати Рішення N 20-р/к у зв'язку з тим, що: не доведено обставин, які мають значення для справи і які визнано встановленими; висновки, викладені в рішенні, не відповідають обставинам справи; неправильно застосовано норми матеріального права.

(8) Товариство наводить свої доводи:

- мотивом для прийняття Рішення N 20-р/к було тільки припущення, а не фактичне, всебічне, об'єктивне встановлення всіх обставин справи, що суперечить нормам антимонопольного законодавства;

- висновки, викладені в Рішенні N 20-р/к, ґрунтуються на припущеннях; доводи, викладені в рішенні, не відповідають дійсним обставинам справи, які вважались встановленими;

- відносин у ТОВ "КСБ" з ТОВ "ЛТД ПАРАДОКС-ТЕКНОЛОДЖІ" через товариство з обмеженою відповідальністю "НВФ ОХОРОННІ СИСТЕМИ" (далі - ТОВ "НВФ ОХОРОННІ СИСТЕМИ") не існує, це тільки суб'єктивна, необґрунтована та документально нічим не підтверджена думка посадових осіб Територіального відділення;

- ТОВ "НВФ Охоронні системи НВ" тільки орендує частину приміщень за адресою: м. Київ, вул. Межигірська, б. 43, кв. 112;

- окремо здійснює свою господарську діяльність і ніяким чином господарська діяльність Товариства і ТОВ "НВФ Охронні системи НВ" не пов'язана. Разом з тим ТОВ "ЛТД ПАРАДОКС-ТЕКНОЛОДЖІ" і ТОВ "НВФ Охронні системи НВ" є конкурентами на цьому ринку товарів, погоджувати дії із зазначеними юридичними особами економічно невигідно та це завдало б значних матеріальних збитків Товариству;

- у Рішенні N 20-р/к відсутні аналіз, дослідження цін та постачальників;

- відсутній аналіз та дослідження запропонованих цін учасниками;

- не наведено обґрунтувань щодо визначення ринку;

- адміністративною колегією Територіального відділення обов'язок доведення органом Антимонопольного комітету України факту вчинення порушення, передбаченого частиною третьою статті 6 Закону України "Про захист економічної конкуренції", зокрема, проведення аналізу ситуації на ринку, було замінено обов'язком доведення відповідачами у справі відсутності в їх діях ознак порушення;

- у Товариства не бралися пояснення, не запитувалась інформація, Територіальне відділення не проводило експертизу щодо ідентичності та схожості документів;

- форма "Пропозиції", яку подавало ТОВ "ЛТД ПАРАДОКС-ТЕКНОЛОДЖІ", Заявнику взагалі не була відома;

- без відповідних експертних висновків неможливо встановити, яким чином та ким готувалися інформаційні довідки, які були підготовлені на підставі шаблонів, які використовувались з 2014 року по березень 2016 року та подані Товариством.

6. ПЕРЕВІРКА РІШЕННЯ

(9) На підставі аналізу Рішення N 20-р/к, матеріалів справи N 03-06/61-16 встановлено наступне.

(10) У резолютивній частині Рішення N 20-р/к Територіального відділення постановлено: "1. Визнати, дії Товариства з обмеженою відповідальністю "КСБ" (04071, м. Київ, вул. Межигірська, 43, кв. 112, код ЄДРПОУ 31752004) та Товариства з обмеженою відповідальністю "ЛТД ПАРАДОКС-ТЕКНОЛОДЖІ" (01103, м. Київ, Печерський р-н, вул. Кіквідзе, 13-в, офіс 79, код ЄДРПОУ 38488356), які полягали в узгоджені своєї конкурентної поведінки під час участі 17.03.2016 року у проведеній комітетом з конкурсних торгів Управлінням поліції охорони у Хмельницькій області (29000, м. Хмельницький, вул. Тернопільська, 6/1) процедури відкритих торгів щодо закупівлі: код 26.30.5 (31625000-3) - прилади охоронної та пожежної сигналізації й подібна апаратура (Прилади охоронної сигналізації й подібна апаратура) - 73 найменування, порушення законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченого пунктом 1 статті 50, пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України "Про захист економічної конкуренції" у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, шляхом спотворення результатів торгів.

2. За порушення, зазначене у пункті 1 резолютивної частини цього рішення, згідно з абзацом другим частини другої статті 52 Закону України "Про захист економічної конкуренції", на Товариство з обмеженою відповідальністю "КСБ" (04071, м. Київ, вул. Межигірська, 43, кв. 112, код ЄДРПОУ 31752004) накласти штраф у розмірі 68000 (шістдесят вісім тисяч) грн.

3. За порушення, зазначене у пункті 1 резолютивної частини цього рішення, згідно з абзацом другим частини другої статті 52 Закону України "Про захист економічної конкуренції", на Товариство з обмеженою відповідальністю "ЛТД ПАРАДОКС-ТЕКНОЛОДЖІ" (01103, м. Київ, Печерський р-н, вул. Кіквідзе, 13-в, офіс 79, код ЄДРПОУ 38488356) накласти штраф у розмірі 68000 (шістдесят вісім тисяч) грн".

(11) Територіальне відділення під час здійснення державного контролю за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції у сфері державних закупівель у Хмельницькій області та розгляду листа Департаменту внутрішньої безпеки Управління Національної поліції України у Хмельницькій області від 19.09.2016 N С-184/42-22/01-16 встановило.

(12) В інформаційному бюлетені "Вісник державних закупівель" від 04.02.2016 N 23 Управлінням поліції охорони у Хмельницькій області (далі - Замовник) опубліковане оголошення N 029873 про проведення відкритих торгів на закупівлю: код 26.30.5 (31625000-3) - прилади охоронної та пожежної сигналізації й подібна апаратура (Прилади охоронної сигналізації й подібна апаратура) - 73 найменування, які проведені 17.03.2016.

(13) Зазначена закупівля відбулась шляхом застосування процедури відкритих торгів відповідно до Закону України "Про здійснення державних закупівель" (Закон N 1197-VII) в редакції, що діяла на той час.

(14) Згідно з документацією конкурсних торгів кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів був встановлений до 10.00 год. 17.03.2016.

(15) Згідно з протоколом оцінки пропозицій конкурсних торгів, цінових пропозицій від 18.03.2016 переможцем торгів за критерієм "Ціна" стало ТОВ "ЛТД ПАРАДОКС-ТЕКНОЛОДЖІ", пропозиція якого була найбільш економічно вигідною.

(16) З переможцем торгів Замовник уклав договір від 04.04.2016 N 20 про закупівлю товарів за державні кошти на суму 6278550,64 грн (шість мільйонів двісті сімдесят вісім тисяч п'ятсот п'ятдесят гривень шістдесят чотири копійки).

(17) Відповідно до Реєстру отриманих пропозицій конкурсних торгів для участі у процедурі конкурсних торгів свої пропозиції конкурсних торгів подали:

ТОВ "КСБ", зареєстроване реєстраційною службою Головного управління юстиції у місті Києві 07.11.2001 за N 10711200000002640. Ідентифікаційний код 31752004.

Місцезнаходження: 04071, м. Київ, вул. Межигірська, 43, кв. 112. Основним видом діяльності ТОВ "КСБ" є неспеціалізована оптова торгівля (код за КВЕД 46.90 (Наказ N 457));

ТОВ "ЛТД ПАРАДОКС-ТЕКНОЛОДЖІ", зареєстроване реєстраційною службою Головного управління юстиції у місті Києві 19.11.2012 за N 10701020000048119. Ідентифікаційний код 38488356. Місцезнаходження: 01103, м. Київ, Печерський район, вул. Кіквідзе, 13-в, офіс 79. Основним видом діяльності ТОВ "ЛТД ПАРАДОКС-ТЕКНОЛОДЖІ" є неспеціалізована оптова торгівля (код за КВЕД 46.90 (Наказ N 457)).

(18) У розумінні абзацу дванадцятого статті 1 Закону України "Про захист економічної конкуренції ТОВ "КСБ" і ТОВ "ЛТД ПАРАДОКС-ТЕКНОЛОДЖІ" є суб'єктами господарювання.

(19) Однією з цілей проведення торгів є досягнення оптимального і раціонального використання коштів.

(20) Зазначена ціль досягається завдяки створенню конкурентного середовища при виборі замовником кращої пропозиції, яка можлива лише тоді, коли вона запропонована у справжніх умовах змагальності. Погоджена поведінка між учасниками торгів усуває між ними змагальність, конкуренцію і, спотворюючи її об'єктивний результат - кращу пропозицію, порушує тим самим право замовника на отримання цієї пропозиції, на очікуваний замовником найбільший ефективний для нього результат.

(21) Відповідно до статті 1 Закону України "Про захист економічної конкуренції" економічна конкуренція характеризується як змагання між суб'єктами господарювання з метою здобуття завдяки власним досягненням переваг над іншими суб'єктами господарювання.

(22) Механізм конкурсної процедури закупівель утворює для замовника виключно коло тих реальних пропозицій, поданих учасниками, з яких він має прийняти (акцептувати) найкращу. В результаті можливість переміщення попиту замовника на предмет закупівлі обмежується лише колом наявних у рамках процедури закупівлі пропозицій, які для нього й утворюють ринок.

(23) Пропозиції конкурсних торгів учасників повинні відрізнятись одна від іншої як за зовнішнім оформленням, так і за ціновими параметрами у разі, якщо учасники торгів готували їх окремо один від іншого, без обміну інформацією, оскільки мали б відображати їх індивідуальні, творчі, суб'єктивні підходи до підготовки своїх пропозицій.

(24) Ухвалою господарського суду Хмельницької області від 13.06.2017 порушено провадження у справі N 924/552/17 за позовом ТОВ "ЛТД ПАРАДОКС-ТЕКНОЛОДЖІ") до Територіального відділення про визнання недійсним Рішення N 20-р/к.

(25) Обставини, які мали бути встановлені під час розгляду судової справи N 924/552/17, мали значення для розгляду Заяви.

(26) Рішенням господарського суду Хмельницької області від 18.09.2017 у справі N 924/552/17 у задоволенні позову ТОВ "ЛТД ПАРАДОКС-ТЕКНОЛОДЖІ" до Територіального відділення про визнання недійсним Рішення N 20-р/к відмовлено.

(27) Постановою Рівненського апеляційного господарського суду від 15.11.2017 у справі N 924/552/17 рішення господарського суду Хмельницької області від 18.09.2017 у справі N 924/552/17 залишено без змін, а апеляційну скаргу ТОВ "ЛТД ПАРАДОКС-ТЕКНОЛОДЖІ" у справі N 924/552/17 - без задоволення.

(28) Постанова Рівненського апеляційного господарського суду від 15.11.2017 у справі N 924/552/17 набрала законної сили.

(29) У рішенні від 18.09.2017 у справі N 924/552/17 господарський суд Хмельницької області зазначає: "...Справжність змагання при проведенні торгів забезпечується таємністю інформації. Змагальність учасників процедури закупівлі, з огляду на приписи статей 1, 5 та 6 Закону України "Про захист економічної конкуренції" передбачає самостійні та незалежні дії (поведінку) кожного з учасників торгів та їх обов'язок готувати свої пропозиції конкурсних торгів окремо, без обміну інформацією.

(30) Така змагальність виключає досліджену в рішенні Антимонопольного комітету України нехарактерну схожість в оформленні, структурі, змісті документів, яку можливо визначити візуально, без допомоги експертизи та яка, в сукупності з іншими встановленими відділенням обставинами, свідчить про узгоджену поведінку ТОВ "ЛТД ПАРАДОКС-ТЕКНОЛОДЖІ" з ТОВ "КСБ", що призвело до спотворення результатів торгів.

(31) Якщо учасники самостійно та на власні вподобання готують документи, які входять до складу пропозицій, наявність спільних особливостей (спільних помилок) в оформлені документів виключається.

(32) Пояснення ТОВ "ЛТД ПАРАДОКС-ТЕКНОЛОДЖІ" з приводу того, що документи заповнювались відповідно до вимог документації конкурсних торгів замовника не спростовує висновків адміністративної колегії Хмельницького обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України у рішенні від 31.03.2017 N 20-р/к у справі N 03-06/61-16.

(33) Так, долучена до матеріалів справи форма пропозицій конкурсних торгів замовника, відрізняється від тих, що були подані ТОВ "КСБ" та ТОВ "ЛТД ПАРАДОКС-ТЕКНОЛОДЖІ", в яких навпаки, виявлено схожість в оформленні: написання строки "Прилади приймально-контрольні та ін.", однаковий шрифт, однакові відступи та вирівнювання по нижньому краю назв колонок таблиці. До того ж документацією конкурсних торгів не пред'являлось конкретних вимог до написання інформаційної довідки про підприємство, довідки про виконання аналогічних договорів, у той час, як територіальним відділенням при розгляді справи, виявлено, що оформлені ТОВ "КСБ" та ТОВ "ЛТД ПАРАДОКС-ТЕКНОЛОДЖІ" довідки, практично не відрізняються та мають нетипові однакові помилки, а конкурсні пропозиції отримано в один день".

(34) У зв'язку із встановленими у справі обставинами Територіальне відділення прийшло до висновку щодо узгодженості дій ТОВ "КСБ" і ТОВ "ЛТД ПАРАДОКС-ТЕКНОЛОДЖІ" під час підготовки та участі у торгах, яка за своєю суттю мала фактичну відсутність конкурсу внаслідок узгодження конкурсантами відповідної поведінки, що призвело до заміни конкуренції на координацію їх поведінки з метою створення видимості конкуренції у межах торгів, а отже, такі дії призвели до порушення, передбаченого пунктом 1 статті 50 та пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України "Про захист економічної конкуренції".

(35) Отже, у рішенні від 18.09.2017 у справі N 924/552/17 господарський суд Хмельницької області дійшов висновку, що викладені в оскаржуваному рішенні Територіального відділення висновки відповідають фактичним обставинам справи, приписам чинного законодавства, є законними та обґрунтованими; адміністративною колегією Хмельницького обласного територіального відділення при розгляді справи не було допущено порушення процедурних правил, зокрема, Територіальне відділення надсилало ТОВ "ЛТД ПАРАДОКС-ТЕКНОЛОДЖІ" і ТОВ "КСБ" подання з попередніми висновками у справі, а останні у свою чергу не були позбавлені можливості надати свої заперечення та документи в обґрунтування своєї позиції.

(36) Постановою Рівненського апеляційного господарського суду від 15.11.2017 у справі N 924/552/17 рішення господарського суду Хмельницької області від 18.09.2017 у справі N 924/552/17 залишено без змін, а апеляційну скаргу ТОВ "ЛТД ПАРАДОКС-ТЕКНОЛОДЖІ" у справі N 924/552/17 - без задоволення та надано правову оцінку вищенаведеним доказам.

(37) Разом з тим колегія суддів Рівненського апеляційного господарського суду у постанові від 15.11.2017 у справі N 924/552/17 зазначила: "...твердження ТОВ "ЛТД ПАРАДОКС-ТЕКНОЛОДЖІ", викладені ним в апеляційній скарзі ґрунтуються на припущеннях, не доведені належними доказами, тоді як судом першої інстанції в повній мірі з'ясовані та правильно оцінені обставини у справі та ухвалене ним рішення є законним та обґрунтованим, у зв'язку з чим підстав для його скасування та задоволення апеляційної скарги колегія суддів не вбачає".

7. ПІДСТАВИ ДЛЯ ЗАЛИШЕННЯ РІШЕННЯ БЕЗ ЗМІН

(38) Заявник зазначає, що не може погодитися з Рішенням N 20-р/к і вважає зазначене Рішення N 20-р/к незаконним, оскільки воно "винесено при неповному з'ясуванні обставин, що мають значення для справи та з порушенням норм матеріального та процесуального права".

(39) Водночас Рішення N 20-р/к ТОВ "ЛТД ПАРАДОКС-ТЕКНОЛОДЖІ" оскаржувало у судовому порядку, доводи Заявника щодо правомірності Рішення N 20-р/к були проаналізовані Господарським судом Хмельницької області під час слухання судової справи N 924/552/17.

(40) Правомірність Рішення N 20-р/к підтверджено постановою Рівненського апеляційного господарського суду від 15.11.2017 у справі N 924/552/17, яка набрала законної сили, згідно з якою встановлено відсутність підстав, визначених частиною першою статті 59 Закону України "Про захист економічної конкуренції", для зміни, скасування чи визнання недійсним Рішення N 20-р/к.

(41) Отже, судом встановлено, що адміністративною колегією Територіального відділення під час прийняття Рішення N 20-р/к у справі N 03-06/61-16 було повно з'ясовано обставини, які мають значення для справи, доведено обставини, які мають значення для справи і які визнано встановленими, висновки, викладені у Рішенні N 20-р/к, відповідають обставинам справи, норми матеріального та процесуального права застосовані правильно.

(42) Статтею 124 Конституції України та статтею 5 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" (Закон N 1402-VIII) визначено, що правосуддя в Україні здійснюється виключно судами, делегування функцій судів, а також привласнення цих функцій іншими органами чи посадовими особами не допускається.

(43) Статтею 1291 Конституції України визначено, що судове рішення є обов'язковим до виконання, а статтею 13 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" (Закон N 1402-VIII) визначено, що судові рішення, що набрали законної сили, є обов'язковими до виконання всіма органами державної влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими та службовими особами, фізичними і юридичними особами та їх об'єднаннями на всій території України.

(44) Аналогічна норма міститься також у частині першій статті 18 Господарського процесуального кодексу України, згідно з якою судові рішення, що набрали законної сили, є обов'язковими до виконання всіма органами державної влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими та службовими особами, фізичними і юридичними особами та їх об'єднаннями на всій території України.

(45) За результатами проведення перевірки було підготовлено подання від 12.03.2018 N 8-01/5100/85-зв про перевірку Рішення N 20-р/к, копії якого були направлені ТОВ "КСБ", ТОВ "ЛТД ПАРАДОКС-ТЕКНОЛОДЖІ" та Територіальному відділенню.

(46) ТОВ "КСБ" згідно з повідомленням про вручення поштового відправлення N 0303507827465 отримало зазначене подання 19.03.2018.

(47) Водночас поштове відправлення, яким подання від 12.03.2018 N 8-01/5100/85-зв про перевірку Рішення N 20-р/к було надіслано на адресу ТОВ "ЛТД ПАРАДОКС- ТЕКНОЛОДЖІ" (м. Київ, Печерський р-н, вул. Кіквідзе, 13-в, офіс 79, 01103), повернулось до Комітету з позначкою (публічного акціонерного товариства "Укрпошта") "за закінченням встановленого строку зберігання".

(48) У зв'язку із цим, на підставі пункту 26 Правил розгляду заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, на офіційному веб-сайті Комітету (http://www.amc.gov.ua) було розміщено інформацію щодо подання від 12.03.2018 N 8-01/5100/85-зв про перевірку Рішення N 20-р/к та відомості про дату, час і місце проведення засідання Комітету з приводу перевірки Рішення N 20-р/к.

(49) Зауваження та/або заперечення від ТОВ "КСБ" і ТОВ "ЛТД ПАРАДОКС- ТЕКНОЛОДЖІ" на подання від 12.03.2018 N 8-01/5100/85-зв про перевірку Рішення N 20-р/к до Комітету не надходили.

Враховуючи викладене, керуючись статтею 7 Закону України "Про Антимонопольний комітет України", статтями 57 і 59 Закону України "Про захист економічної конкуренції" та пунктом 45 Правил розгляду заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, затверджених розпорядженням Антимонопольного комітету України від 19 квітня 1994 року N 5, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 6 травня 1994 року за N 90/299 (у редакції розпорядження Антимонопольного комітету України від 29 червня 1998 року N 169-р) (із змінами), Антимонопольний комітет України постановив:

Рішення адміністративної колегії Хмельницького обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 31.03.2017 N 20-р/к у справі N 03-06/61-16 залишити без змін.

 

В. о. Голови Комітету

Н. Сидоренко
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали