Шановні партнери! Вимушені повідомити, що в зв'язку зі зміною собівартості, з 1 березня будуть підвищені ціни на ДСТУ та ДБН


Додаткова копія: Про перевірку рішення адміністративної колегії Київського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 15.12.2016 N 56 у справі N 987/46-р-02-05-16

АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

від 26 квітня 2018 року N 225-р

Про перевірку рішення адміністративної колегії Київського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 15.12.2016 N 56 у справі N 987/46-р-02-05-16

Антимонопольний комітет України, розглянувши подання першого заступника Голови Антимонопольного комітету України - державного уповноваженого М. Ніжнік від 10.04.2017 N 8-01/1454/130-зв та відповідні матеріали, встановив:

1. ПРЕДМЕТ ПЕРЕВІРКИ

(1) Антимонопольний комітет України (далі - Комітет) здійснив перевірку рішення адміністративної колегії Київського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 15.12.2016 N 56 у справі N 987/46-р-02-05-16 (далі - Рішення N 56).

2. ПІДСТАВИ ПЕРЕВІРКИ РІШЕННЯ

(2) Підставою для перевірки є заява товариства з обмеженою відповідальністю "Інвестбудгаличина" (далі - ТОВ "Інвестбудгаличина", Заявник, Товариство) (м. Київ, вул. Печерський узвіз, 19, ідентифікаційний код юридичної особи 36520848) від 13.02.2017 N 1392 (зареєстрована в Комітеті 17.02.2017 за N 8-01/1454) (далі - Заява) про перевірку рішення адміністративної колегії.

3. ПРОЦЕДУРНІ ДІЇ

(3) Розпорядженням першого заступника Голови Антимонопольного комітету України - державного уповноваженого від 02.03.2017 N 02/44-р Заяву прийнято до розгляду.

(4) Ухвалою господарського суду м. Києва від 16.02.2017 порушено провадження у справі N 910/2370/17 за позовом ТОВ "Інвестбудгаличина" до Київського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України про визнання недійсним Рішення N 56.

(5) Рішенням господарського суду м. Києва від 03.04.2017 у справі N 910/2370/17 ТОВ "Інвестбудгаличина" у задоволенні позову відмовлено.

(6) Постановою Київського апеляційного господарського суду від 25.05.2017 у справі N 910/2370/17 рішення господарського суду м. Києва 03.04.2017 у справі N 910/2370/17 залишено без змін.

(7) Постановою Верховного Суду України від 13.03.2018 у справі N 910/2370/17 касаційну скаргу ТОВ "Інвестбудгаличина" залишено без задоволення, а рішення господарського суду м. Києва від 03.04.2017 у справі N 910/2370/17 та постанову Київського апеляційного господарського суду від 25.05.2017 у справі N 910/2370/17 залишено без змін.

(8) На подання заступника Голови Антимонопольного комітету України - державного уповноваженого від 10.04.2017 N 8-01/1454/130-зв про перевірку Рішення N 56, яке було надіслано Товариству листом Комітету від 27.04.2017 N 200-20.6/02-4018, ТОВ "Інвестбудгаличина" повідомило листом від 27.04.2017 N 27/1 (зареєстрований в Комітеті 03.05.2017 за N 8-01/4160), що не погоджується з висновками Комітету та просить скасувати Рішення N 56.

4. РІШЕННЯ N 56 У СПРАВІ N 987/46-р-02-05-06

(9) У Рішенні N 56 адміністративна колегія Київського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України (далі - Відділення) постановила:

(10) "1. Визнати дії товариства з обмеженою відповідальністю "Інвестбудгаличина" (ідентифікаційний код 36520848), які полягають у неподанні інформації на вимогу від 29.07.2016 N 2598 у встановлений головою відділення строк порушенням, передбаченим пунктом 13 статті 50 Закону України "Про захист економічної конкуренції", у вигляді неподання інформації територіальному відділенню Антимонопольного комітету України у встановлений головою відділення строк.

(11) 2. За порушення, зазначене у пункті 1 резолютивної частини цього рішення, накласти на ТОВ "Інвестбудгаличина" штраф у розмірі 54400 (п'ятдесят чотири тисячі чотириста) гривень".

5. ДОВОДИ ЗАЯВНИКА

(12) У Заяві ТОВ "Інвестбудгаличина" зазначило, що не погоджується з Рішенням, оскільки адміністративною колегією Відділення було неповно з'ясовано обставини, які мають значення для справи, щодо подання Товариством інформації на вимогу Відділення від 29.07.2016 N 02-05/2598 (далі - Вимога N 2598).

(13) Товариство вважає, що Відділенням не взято до уваги ті обставини, що на окремі пункти Вимоги N 2598 щодо правовідносин із ТОВ "Саннет", ТОВ "Українські новітні телекомунікації" та ФОП Долгим А. Ф. ним вже була надана відповідь листом від 20.07.2016 N 604 на вимогу Відділення від 17.06.2016 N 02-05/2150.

(14) Заявник у Заяві зазначив, що у Вимозі N 2598 Відділення вимагало надання інформації не у вигляді готового продукту (у розумінні статті 1 Закону України "Про захист економічної конкуренції"), а вимагало додаткового проведення її обробки та правового аналізу.

(15) Також Заявник зазначає, що Відділення не мало правових підстав направляти Товариству Вимогу N 2598.

(16) ТОВ "Інвестбудгаличина" стверджує, що підготовка відповіді на Вимогу N 2598 потребувала проведення додаткової обробки інформації та правового аналізу договірних відносин Товариства з контрагентами, яке не відповідає поняттю інформації, що застосовується законодавством про захист економічної конкуренції.

(17) Заявник зазначив, що у зв'язку з необхідністю додаткового часу для підготовки відповіді і необхідністю обробки значного обсягу відомостей, враховуючи, що працівники, відповідальні за підготовку необхідної інформації, перебували у відпустці, Товариство зверталось до Відділення з клопотаннями про продовження строку надання інформації на Вимогу N 2598 (листами від 11.08.2016 N 676, від 22.08.2016 N 808 і від 10.09.2016 N 839). При цьому ТОВ "Інвестбудгаличина" зазначило, що не отримувало від Відділення повідомлень про відхилення зазначених клопотань.

(18) У Заяві ТОВ "Інвестбудгаличина" вказує, що надало Відділенню інформацію на Вимогу N 2598 листом від 07.09.2016 N 864 в межах терміну, зазначеного в клопотанні Товариства від 10.09.2016 N 839.

(19) У зв'язку з наведеним Заявник вважає, що адміністративною колегією Відділення в Рішенні не доведено, що Товариство не подало Відділенню інформацію на Вимогу N 2598 у встановлений головою Відділення строк.

(20) Висновок у Рішенні про вчинення порушення законодавства про захист економічної конкуренції не відповідає обставинам справи, Рішення прийнято з порушенням норм матеріального права.

(21) Крім того, в Заяві зауважено, що розмір штрафу, накладеного Рішенням, є необґрунтованим. ТОВ "Інвестбудгаличина" вважає, що при визначенні розміру штрафу Відділенням було неправомірно враховано обставину щодо того, що Товариством не вперше порушено законодавство про захист економічної конкуренції.

(22) У зв'язку з наведеним ТОВ "Інвестбудгаличина" просить Комітет скасувати Рішення у справі N 987/46-р-02-05-16.

6. ПЕРЕВІРКА РІШЕННЯ

(23) У зв'язку з розглядом заяви ТОВ "Воля-Кабель" і ТОВ "Київські телекомунікаційні мережі" про порушення ТОВ "Інвестбудгаличина" законодавства про захист економічної конкуренції від 09.06.2016 N 659, Товариству рекомендованим листом N 0303510519976 була надіслана вимога голови Відділення від 29.07.2016 N 2598 щодо надання інформації, необхідної для розгляду цієї заяви.

(24) Твердження у Заяві про те, що Відділення не мало правових підстав направляти Товариству Вимогу N 2598 спростовується наступним.

(25) Основним завданням Антимонопольного комітету України відповідно до статті 3 Закону України "Про Антимонопольний комітет України" (далі - Закон) є участь у формуванні та реалізації конкурентної політики в частині, зокрема, здійснення державного контролю за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції на засадах рівності суб'єктів господарювання перед законом та пріоритету прав споживачів, запобігання, виявлення і припинення порушень законодавства про захист економічної конкуренції.

(26) Відповідно до частини першої статті 7 Закону у сфері здійснення контролю за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції Антимонопольний комітет України має повноваження розглядати заяви і справи про порушення законодавства про захист економічної конкуренції та проводити розслідування за цими заявами і справами; при розгляді заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, проведенні перевірки та в інших передбачених законом випадках вимагати від суб'єктів господарювання, об'єднань, органів влади, органів місцевого самоврядування, органів адміністративно-господарського управління та контролю, їх посадових осіб і працівників, інших фізичних та юридичних осіб інформацію, в тому числі з обмеженим доступом.

(27) Зазначені повноваження має голова територіального відділення Антимонопольного комітету України, які відповідно закріплені в статті 17 Закону, пункті 8 Положення про територіальне відділення Антимонопольного комітету України, затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету України від 23.02.2001 N 32-р, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 30.03.2001 за N 291/5482.

(28) Згідно з частиною першою статті 22 Закону вимоги голови територіального відділення Антимонопольного комітету України є обов'язковими для виконання у визначені ним строки. Невиконання вимог голови територіального відділення Антимонопольного комітету України тягне за собою передбачену законом відповідальність.

(29) Відповідно до частини першої статті 221 Закону суб'єкти господарювання, об'єднання, органи влади, органи місцевого самоврядування, органи адміністративно- господарського управління та контролю, інші юридичні особи, їх структурні підрозділи, філії, представництва, їх посадові особи та працівники, фізичні особи зобов'язані на вимогу голови територіального відділення Антимонопольного комітету України подавати документи, предмети чи інші носії інформації, пояснення, іншу інформацію, в тому числі з обмеженим доступом та банківську таємницю, необхідну для виконання територіальними відділеннями Антимонопольного комітету України завдань, передбачених законодавством про захист економічної конкуренції.

(30) Отже, Вимога N 2598, на яку ТОВ "Інвестбудгаличина" необхідно було надати Відділенню пояснення щодо умов укладених ним окремих договорів, була надіслана Відділенням у межах повноважень, визначених законодавством про захист економічної конкуренції.

(31) У Вимозі N 2598 Відділення повідомило Товариство, що згідно з пунктами 13, 14 і 15 статті 50 Закону України "Про захист економічної конкуренції" дії з неподання інформації у встановлені строки, подання інформації в неповному обсязі у встановлені строки, подання недостовірної інформації територіальному відділенню Антимонопольного комітету України визнаються порушеннями законодавства про захист економічної конкуренції і тягнуть за собою відповідальність, встановлену статтею 52 цього Закону, а також зазначалось, що вимоги голови територіального відділення Антимонопольного комітету України щодо надання інформації є обов'язковими для виконання у визначені ним строки.

(32) Інформацію, передбачену Вимогою N 2598, ТОВ "Інвестбудгаличина" необхідно було надати в семиденний строк з дня її отримання.

(33) Вимогу N 2598 направлено товариству з обмеженою відповідальністю "Інвестбудгаличина" рекомендованим поштовим відправленням N 0303510519976 на адресу: вул. Воскресенська, буд. 14Б, м. Київ, 02125.

(34) Відповідно до матеріалів справи N 987/46-р-02-05-16, за повідомленням Київської міської дирекції УДППЗ "УКРПОШТА" (лист від 28.10.2016 N 303/15-Х-2662), рекомендований лист N 0303510519976 на адресу ТОВ "Інвестбудгаличина" (вул. Воскресенська, 14Б, м. Київ, 02125) надійшов до відділення поштового зв'язку міста Києва N 125 03.08.2016 і в той же день вручений уповноваженій особі на одержання пошти ТОВ "Інвестбудгаличина" Мельниченко Н. А. (на підставі договору про надання послуг зв'язку з доставки пошти об'єктом поштового зв'язку Київ, поштовий індекс 02125 від 01.04.2015), що зазначено у книзі для запису рекомендованих поштових відправлень і повідомлень ф. 8.

(35) Отже, останній день строку надання ТОВ "Інвестбудгаличина" інформації Відділенню на Вимогу N 2598 припадав на 10.08.2016.

(36) Згідно з матеріалами справи N 987/46-р-02-05-16 ТОВ "Інвестбудгаличина" звернулось до Відділення листом від 22.08.2016 N 808 (вх. Відділення N 01-11-2188 від 23.08.2016) про продовження строку надання інформації на Вимогу N 2598, мотивуючи клопотання необхідністю додаткового часу для підготовки відповіді у зв'язку з перебуванням працівників у відпустках.

(37) Тобто, ТОВ "Інвестбудгаличина" звернулось до Відділення з вищезазначеним клопотанням вже після закінчення строку надання інформації на Вимогу N 2598.

(38) При цьому ТОВ "Інвестбудгаличина" не надало належних доказів на підтвердження факту звертання Товариства до Відділення з вмотивованим клопотанням про продовження строку подання витребуваної інформації до закінчення строку надання інформації на Вимогу N 2598.

(39) Відповідно до частини третьої статті 62 Закону України "Про захист економічної конкуренції" строк не вважається пропущеним, якщо до його закінчення необхідні документи здано на пошту.

(40) ТОВ "Інвестбудгаличина" надало інформацію Відділенню на Вимогу N 2598 листом від 07.09.2016 N 864 (вх. Відділення N 01-11-2375 від 12.09.2016), який 08.09.2016 було здано на пошту (згідно з відбитком календарного штемпеля), тобто через 29 днів після закінчення строку надання інформації, що підтверджується матеріалами справи N 987/46-р-02-05-16.

(41) Отже, ТОВ "Інвестбудгаличина" не подало Відділенню інформацію, запитувану у Вимозі N 2598, у встановлений головою Відділення строк.

(42) ТОВ "Інвестбудгаличина", не подавши інформацію Відділенню у встановлений головою Відділення строк, не дотрималось положень статей 22, 221 Закону України "Про Антимонопольний комітет України".

(43) Рішенням N 56-р визнано, що товариство з обмеженою відповідальністю "Інвестбудгаличина" (ідентифікаційний код юридичної особи 36520848), не подавши інформацію на вимогу голови Відділення від 29.07.2016 N 2598 у встановлений ним строк, вчинило порушення, передбачене пунктом 13 статті 50 Закону України "Про захист економічної конкуренції", у вигляді неподання інформації територіальному відділенню Антимонопольного комітету України у встановлений головою територіального відділення Антимонопольного комітету України строк.

7. ПРАВОВІ ПІДСТАВИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ

(44) Згідно зі статтею 1 Закону України "Про Антимонопольний комітет України" Антимонопольний комітет України є державним органом із спеціальним статусом, метою діяльності якого є забезпечення державного захисту конкуренції у підприємницькій діяльності та у сфері державних закупівель. Особливості спеціального статусу Комітету обумовлюються його завданнями та повноваженнями.

(45) Основним завданням Комітету відповідно до статті 3 Закону є участь у формуванні та реалізації конкурентної політики в частині, зокрема, здійснення державного контролю за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції на засадах рівності суб'єктів господарювання перед законом та пріоритету прав споживачів, запобігання, виявлення і припинення порушень законодавства про захист економічної конкуренції.

(46) Відповідно до частини першої статті 7 Закону у сфері контролю за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції Комітет має повноваження розглядати заяви і справи про порушення законодавства про захист економічної конкуренції та проводити розслідування за цими заявами і справами; проводити дослідження ринку, визначати межі товарного ринку, а також становище, в тому числі монопольне (домінуюче), суб'єктів господарювання на цьому ринку та приймати відповідні рішення (розпорядження); при розгляді заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, проведенні перевірки та в інших передбачених законом випадках вимагати від суб'єктів господарювання, об'єднань, органів влади, органів місцевого самоврядування, органів адміністративно-господарського управління та контролю, їх посадових осіб і працівників, інших фізичних та юридичних осіб інформацію, в тому числі з обмеженим доступом.

(47) Зазначені повноваження має голова територіального відділення Комітету, які відповідно закріплені в статті 17 Закону, пунктах 3 і 8 Положення про територіальне відділення Антимонопольного комітету України, затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету України від 23.02.2001 N 32-р, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 30.03.2001 за N 291/5482.

(48) Згідно з частиною першою статті 22 Закону вимоги голови територіального відділення Комітету є обов'язковими для виконання у визначені ним строки. Невиконання зазначених вимог голови територіального відділення Комітету тягне за собою передбачену законом відповідальність.

(49) Відповідно до частини першої статті 221 Закону суб'єкти господарювання, об'єднання, органи влади, органи місцевого самоврядування, органи адміністративно- господарського управління та контролю, інші юридичні особи, їх структурні підрозділи, філії, представництва, їх посадові особи та працівники, фізичні особи зобов'язані на вимогу голови територіального відділення Антимонопольного комітету України подавати документи, предмети чи інші носії інформації, пояснення, іншу інформацію, в тому числі з обмеженим доступом та банківську таємницю, необхідну для виконання територіальними відділеннями Антимонопольного комітету України завдань, передбачених законодавством про захист економічної конкуренції.

(50) Відповідно до пункту 13 статті 50 Закону України "Про захист економічної конкуренції" неподання інформації територіальному відділенню Комітету у встановлений головою територіального відділення строк є порушенням законодавства про захист економічної конкуренції.

(51) Враховуючи наведене, матеріалами справи N 987/46-р-02-05-16 в їх сукупності доведено, що дії ТОВ "Інвестбудгаличина" щодо неподання Відділенню інформації на Вимогу N 2598 голови Відділення у встановлений ним строк є порушенням законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченим пунктом 13 статті 50 Закону України "Про захист економічної конкуренції".

(52) Отже, Рішення адміністративної колегії Київського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 15.12.2016 N 56 у справі N 987/46-р-02-05-16 про визнання дій ТОВ "Інвестбудгаличина" (м. Київ, вул. Печерський узвіз, 19, ідентифікаційний код юридичної особи 36520848) щодо неподання інформації Київському обласному територіальному відділенню Антимонопольного комітету України на вимогу голови Київського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 29.07.2016 N 2598 у встановлений ним строк, що є порушенням законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченим пунктом 13 статті 50 Закону України "Про захист економічної конкуренції", у вигляді неподання інформації територіальному відділенню Антимонопольного комітету України у встановлений головою територіального відділення Антимонопольного комітету України строк, прийнято при повному з'ясуванні обставин, які мають значення для справи, доведенні обставин, які мають значення для справи і які визнано встановленими, висновки, викладені у рішенні, відповідають обставинам справи, норми матеріального права застосовані правильно та не порушено норми процесуального права.

(53) Тобто, підстави, передбачені статтею 59 Закону України "Про захист економічної конкуренції", для зміни, скасування чи визнання недійсним Рішення відсутні.

8. ПІДСТАВИ ДЛЯ ЗАЛИШЕННЯ РІШЕННЯ БЕЗ ЗМІН

(54) Адміністративна колегія Відділення під час прийняття Рішення N 56 повно з'ясувала обставини, які мають значення для справи, довела обставини, які мають значення для справи і які визнано встановленими, висновки, викладені у Рішенні N 56, відповідають обставинам справи, норми матеріального і процесуального права застосовано правильно.

(55) Зазначені висновки підтверджуються постановою Київського апеляційного господарського суду від 25.05.2017 у справі N 910/2370/17 (залишена без змін постановою Верховного Суду України від 13.03.2018), в якій встановлено відсутність підстав, визначених статтею 59 Закону України "Про захист економічної конкуренції", для зміни, скасування, визнання недійсним Рішення.

(56) Отже, підстави, передбачені статтею 59 Закону України "Про захист економічної конкуренції", для зміни, скасування чи визнання недійсним Рішення N 56 відсутні.

(57) Враховуючи викладене, керуючись статтею 7 Закону України "Про Антимонопольний комітет України", статтею 57 Закону України "Про захист економічної конкуренції" та пунктом 45 Правил розгляду заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, затверджених розпорядженням Антимонопольного комітету України від 19 квітня 1994 року N 5, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 6 травня 1994 року за N 90/299 (у редакції розпорядження Антимонопольного комітету України від 29 червня 1998 року N 169-р) (із змінами), Антимонопольний комітет України постановив:

Залишити рішення адміністративної колегії Київського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 15.12.2016 N 56 у справі N 987/46-р-02-05-16 без змін.

 

Голова Комітету

Ю. Терентьєв
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали