Додаткова копія: Про перевірку рішення адміністративної колегії Миколаївського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 15.03.2017 N 6-ріш у справі N 1-26.213/20-2016

АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

від 14 грудня 2017 року N 709-р

Про перевірку рішення адміністративної колегії Миколаївського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 15.03.2017 N 6-ріш у справі N 1-26.213/20-2016

Антимонопольний комітет України, розглянувши подання заступника Голови Антимонопольного комітету України - державного уповноваженого А. Вовка від 26.07.2017 N 8-01/4531/265-зв та відповідні матеріали, встановив:

1. ПРЕДМЕТ ПЕРЕВІРКИ

(1) Антимонопольним комітетом України (далі - Комітет) здійснено перевірку рішення адміністративної колегії Миколаївського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 15.03.2017 N 6-ріш у справі N 1-26.213/20-2016 (далі - Рішення N 6-ріш).

2. ПІДСТАВИ ПЕРЕВІРКИ РІШЕННЯ

(2) Підставою для перевірки є заява приватного акціонерного товариства "Миколаївське обласне підприємство автобусних станцій" (далі - ПРАТ "МОПАС", Товариство) (м. Миколаїв, ідентифікаційний код юридичної особи 03117820) від 11.05.2017 N 192 (зареєстрована в Комітеті 15.05.2017 за N 8-01/4531) (далі - Заява) про перевірку рішення адміністративної колегії.

(3) Розпорядженням заступника Голови Антимонопольного комітету України - державного уповноваженого від 26.05.2017 N 07/115-р Заяву прийнято до розгляду.

3. РІШЕННЯ N 6-РІШ У СПРАВІ N 1-26.213/20-2016

(4) Адміністративна колегія Миколаївського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України (далі - Відділення) постановила:

(5) "1. Визнати приватне акціонерне товариство "Миколаївське обласне підприємство автобусних станцій", код ЄДРПОУ 03117820 (адреса: 54029, м. Миколаїв, пр. Леніна, 26-б) таким, що за результатами діяльності протягом 2014 - 2016 років та з січня по поточний період 2017 року займає монопольне (домінуюче) становище на ринку автостанційних послуг, зокрема обов'язкових послуг, що надаються суб'єктам господарювання - автомобільним перевізникам, які здійснюють перевезення пасажирів на договірних умовах за маршрутами, до яких згідно затверджених паспортів цих маршрутів включені автостанції Товариства, що розташовані у населених пунктах Миколаївської області, як таке, що не зазнає значної конкуренції внаслідок обмеженості можливостей доступу інших суб'єктів господарювання щодо збуту товарів та наявності бар'єрів для доступу на ринок.

(6) 2. Визнати дії приватного акціонерного товариства "Миколаївське обласне підприємство автобусних станцій", які полягають у встановленні в договорах про продаж квитків та надання послуг на автостанціях, що укладені з перевізниками, умов про визначення строку для перерахування на рахунок перевізника коштів від продажу квитків на проїзд в автобусі та за перевезення багажу, які суперечать вимогам чинного законодавства, порушенням законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченим пунктом 2 статті 50, частиною першою статті 13 Закону України "Про захист економічної конкуренції", а саме: зловживання монопольним (домінуючим) становищем на ринку у вигляді дій, що можуть призвести до ущемлення інтересів споживачів, які були б неможливими за умов існування значної конкуренції на ринку.

(7) 3. За вчинення порушення, зазначеного в пункті 2 цього рішення, накласти на приватне акціонерне товариство "Миколаївське обласне підприємство автобусних станцій" штраф відповідно до абзацу другого частини другої статті 52 Закону України "Про захист економічної конкуренції" в розмірі 68000 (шістдесят вісім тисяч) гривень.

(8) 4. Зобов'язати приватне акціонерне товариство "Миколаївське обласне підприємство автобусних станцій" усунути наслідки порушення законодавства про захист економічної конкуренції, викладеного в пункті 2 цього рішення, шляхом вжиття вичерпних заходів, передбачених положеннями чинного законодавства, щодо приведення у відповідність до вимог чинного законодавства положень укладених договорів про надання обов'язкових автостанційних послуг з суб'єктами господарювання - автоперевізниками, про що повідомити територіальне відділення з наданням відповідних підтверджуючих документів у двомісячний термін з дня одержання цього рішення".

4. ДОВОДИ ЗАЯВНИКА

(9) У Заяві ПРАТ "МОПАС" зазначило, що не погоджується з Рішенням N 6-ріш, оскільки адміністративна колегія Відділення неповно з'ясувала обставини, які мають значення для справи, щодо визнання Товариства таким, що займає монопольне (домінуюче) становище на ринку автостанційних послуг.

(10) На думку ПРАТ "МОПАС", адміністративна колегія Відділення неповно з'ясувала обставини щодо кола споживачів автостанційних послуг, які надає Товариство, існування бар'єрів вступу на ринок, меж цього ринку.

(11) Товариство зауважило, що Відділення не взяло до уваги ті обставини, що з 2011 року, в якому між ПРАТ "МОПАС" і перевізниками були укладені договори про продаж квитків та надання послуг на автостанціях, до Товариства не звертались перевізники з пропозиціями про зміну умов цих договорів у частині зміни строків взаєморозрахунків.

(12) Заявник вважає, що адміністративна колегія в Рішенні N 6-ріш не довела, що здійснення ПРАТ "МОПАС" розрахунків з перевізниками один раз на 10 днів за поточним станом рахунків завдає збитків і може призвести до ущемлення інтересів перевізників.

(13) У зв'язку з наведеним Товариство вважає, що висновок адміністративної колегії Відділення в Рішенні N 6-ріш про вчинення ПРАТ "МОПАС" порушення законодавства про захист економічної конкуренції у вигляді зловживання монопольним (домінуючим) становищем, не відповідає обставинам справи N 1-26.213/20-2016, просить скасувати Рішення N 6-ріш і припинити провадження у справі.

5. ПЕРЕВІРКА РІШЕННЯ

5.1. Перевірка пункту 1 резолютивної частини Рішення N 6-ріш щодо визначення монопольного (домінуючого) становища ПРАТ "МОПАС"

(14) На підставі аналізу Рішення N 6-ріш та матеріалів справи N 1-26.213/20-2016 встановлено наступне.

(15) Основними видами діяльності ПРАТ "МОПАС" є надання послуг перевізникам та населенню з продажу квитків на проїзд та перевезення багажу в автобусах на маршрутах приміських, міжміських, внутрішньообласних, міжобласних та міжнародних сполучень; створення мережі автостанцій і касових пунктів, автостоянок, місць для паркування в населених пунктах та містах відпочинку Миколаївської області.

(16) ПРАТ "МОПАС" укладає з автомобільними перевізниками договори про продаж квитків і надання послуг на автостанціях, предметом яких є надання комплексу обов'язкових послуг, пов'язаних з організацією і здійсненням процесу прийняття і відправлення пасажирів транспортом автоперевізника, продажем проїзних квитків, диспетчерським управлінням, організацією прибуття і відправлення автобусів, інформуванням водіїв щодо умов дорожнього руху.

(17) Законодавством у сфері автомобільного транспорту визначено, що власники автостанцій зобов'язані укласти договір з автомобільним перевізником, що здійснює перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування, тільки за наявності в нього договору з органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування про організацію перевезення на автобусних маршрутах загального користування чи дозволу органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування на обслуговування маршрутів загального користування, що пролягають через цю автостанцію.

(18) Організатор перевезень на конкурс із визначення автомобільного перевізника на автобусному маршруті загального користування виносить маршрути із затвердженими паспортами.

(19) Паспорт маршруту є документом, що містить схему маршруту, розклад руху, таблицю вартості проїзду, графіки режимів праці та відпочинку водіїв тощо, який затверджується в установленому порядку.

(20) Місцями зупинки автобусів на приміських та міжміських маршрутах визначаються автостанції, а в разі їх відсутності - місця розташування автопавільйонів, на яких розміщується інформація, що містить найменування зупинки, початкового та кінцевого пунктів маршруту і час відправлення автобусів.

(21) Місця зупинки автобусів приміських маршрутів на території населених пунктів, крім автостанцій, погоджують виконавчі органи сільських, селищних і міських рад.

(22) Відправлення чи прибуття автобусів приміських, міжміських та міжнародних автобусних маршрутів загального користування здійснюється тільки з автостанцій, а в разі їх відсутності - із зупинок, передбачених розкладом руху, що враховують і при розробці схеми маршруту.

(23) Внесення змін до маршруту та/або графіка руху здійснюється шляхом внесення змін до договору про організацію перевезень чи дозволу на обслуговування за погодженням сторін.

(24) У відомостях про зміни на маршруті зазначається інформація про всі зміни до схеми руху, кількості, тривалості та розташування зупинок, розкладу руху та інші зміни, які здійснюються організатором перевезень чи замовником послуг за згодою перевізника або без згоди перевізника у випадках, передбачених законодавством.

(25) Під час розгляду справи N 1-26.213/20-2016 Відділення з'ясувало, що протягом досліджуваного періоду автомобільні перевізники змінювали автостанції ПРАТ "МОПАС" на автостанції інших суб'єктів господарювання, які надавали їм обов'язкові послуги автостанцій.

(26) Отже, з урахуванням визначених законодавством особливостей відносин автомобільного перевізника, що здійснює перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування, з організаторами перевезень та з власниками автостанцій, становище суб'єкта господарювання - власника автостанції на ринку обов'язкових послуг, які надаються автостанціями автомобільному перевізнику у визначених територіальних (географічних) і часових межах, має оцінюватись з урахуванням кількості автостанцій (суб'єктів господарювання), які в конкретному населеному пункті надають обов'язкові послуги автостанцій незалежно від кількості автоперевізників та автобусних маршрутів, які мають в населеному пункті проміжні, початкові або кінцеві зупинки маршруту (розкладом руху яких передбачено заїзд на автостанцію).

(27) Тобто, територіальні (географічні) межі ринку обов'язкових послуг, які надаються автостанціями автомобільному перевізнику, мають бути визначені щодо кожного населеного пункту регіону, в якому знаходяться автостанції суб'єкта господарювання.

(28) При цьому необхідно враховувати, наскільки автомобільному перевізнику в межах одного населеного пункту економічно вигідно змінити автостанцію на іншу для одержання обов'язкових послуг автостанцій з урахуванням зміни витрат, які є прийнятними для автоперевізника, здатності переміщення попиту відповідно до показника пасажиропотоку, а також виконання контрагентом зобов'язань за договором про надання автостанційних послуг, класу автостанції.

(29) Адміністративна колегія Відділення в описово-мотивувальній частині Рішення N 6-ріш щодо визначення монопольного (домінуючого) становища ПРАТ "МОПАС" на ринку зазначила, що "товаром є обов'язкові автостанційні послуги, які надаються пасажирам та автомобільним перевізникам, що здійснюють перевезення пасажирів на договірних умовах. Споживачами автостанційних послуг є фізичні особи - пасажири, а також суб'єкти господарювання - автомобільні перевізники, які здійснюють перевезення пасажирів на договірних умовах та користуються обов'язковими автостанційними послугами".

(30) Стосовно територіальних (географічних) меж ринку в Рішенні N 6-ріш вказано, що "територіальні межі ринку надання автостанційних послуг визначаються межами автостанцій, які зазначені організатором перевезення у паспорті маршруту, та які розташовані на території населених пунктів Миколаївської області".

(31) При цьому в описово-мотивувальній частині та в пункті 1 резолютивної частини Рішення N 6-ріш адміністративна колегія Відділення визнала, що "ПРАТ "МОПАС" за результатами діяльності протягом 2014 - 2016 років та з січня по поточний період 2017 року є таким, що займає монопольне (домінуюче) становище на ринку автостанційних послуг, зокрема обов'язкових послуг, що надаються суб'єктам господарювання - автомобільним перевізникам, які здійснюють перевезення пасажирів на договірних умовах за маршрутами, до яких, згідно із затвердженими паспортами цих маршрутів, включено автостанції Товариства, що розташовані у населених пунктах Миколаївської області, як таке, що не зазнає значної конкуренції внаслідок обмеженості можливостей доступу інших суб'єктів господарювання щодо збуту товарів та наявності бар'єрів для доступу на ринок".

(32) Отже, адміністративна колегія Відділення в Рішенні N 6-ріш при встановленні монопольного (домінуючого) становища ПРАТ "МОПАС" неповно з'ясувало обставини стосовно територіальних (географічних) меж ринку.

(33) Поряд з цим, під час розслідування у справі N 1-26.213/20-2016 Відділення неповно з'ясувало питання щодо наявності конкуренції та розміру часток учасників ринку автостанційних послуг, зокрема обов'язкових послуг, що надаються суб'єктам господарювання - автомобільним перевізникам у межах тих населених пунктів Миколаївської області, де знаходяться автостанції ПРАТ "МОПАС".

(34) Так, у Рішенні N 6-ріш та матеріалах справи N 1-26.213/20-2016 відсутня інформація щодо становища (розміру часток) ПРАТ "МОПАС" на вказаному ринку щодо кожного населеного пункту Миколаївської області, де знаходяться автостанції ПРАТ "МОПАС", у визначених часових межах.

(35) Отже, Рішення N 6-ріш адміністративної колегії Відділення в частині визнання ПРАТ "МОПАС" таким, що займає монопольне (домінуюче) становище на ринку автостанційних послуг, зокрема обов'язкових послуг, що надаються суб'єктам господарювання - автомобільним перевізникам, які здійснюють перевезення пасажирів на договірних умовах за маршрутами, до яких, відповідно до затверджених паспортів цих маршрутів, включено автостанції Товариства, що розташовані у населених пунктах Миколаївської області, як таке, що не зазнає значної конкуренції внаслідок обмеженості можливостей доступу інших суб'єктів господарювання щодо збуту товарів та наявності бар'єрів для доступу на ринок, прийнято при неповному з'ясуванні обставин, які мають значення для справи.

(36) Відповідно до частини першої статті 59 Закону України "Про захист економічної конкуренції" неповне з'ясування обставин, які мають значення для справи, є підставою для зміни, скасування чи визнання недійсним рішення.

(37) У зв'язку з викладеним пункт 1 резолютивної частини Рішення N 6-ріш підлягає скасуванню з направленням справи N 1-26.213/20-2016 на новий розгляд у цій частині.

5.2. Перевірка пункту 2 резолютивної частини Рішення N 6-ріш щодо вчинення ПРАТ "МОПАС" порушення, передбаченого пунктом 2 статті 50, частиною першою статті 13 Закону України "Про захист економічної конкуренції"

(38) Розгляд справи N 1-26.213/20-2016 розпочато розпорядженням адміністративної колегії Відділення від 19.04.2016 N 21-р у зв'язку з наявністю в діях ПРАТ "МОПАС" ознак порушення законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченого пунктом 2 статті 50, частиною першою статті 13 Закону України "Про захист економічної конкуренції", у вигляді зловживання монопольним (домінуючим) становищем, що можуть призвести до ущемлення інтересів споживачів, які були б неможливими за умов існування значної конкуренції на ринку.

(39) Відповідно до Закону України "Про автомобільний транспорт" та Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 18.02.97 N 176, відносини автомобільного перевізника, що здійснює перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування, із власниками автостанцій, визначаються договором, в якому передбачено перелік та обсяги послуг, їх вартість і порядок проведення розрахунків.

(40) Примірна форма договору про надання послуг автостанцією перевізникові затверджена наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 30.11.2010 N 860, в умовах якого зазначено, зокрема, що власник автостанції перераховує автомобільному перевізнику кошти від продажу квитків на проїзд в автобусі, за перевезення багажу, а також страхові платежі (якщо перевізник здійснює страхування пасажирів без участі власника) протягом п'яти днів з дня відправлення відповідного рейсу шляхом безготівкового переказу на рахунок перевізника.

(41) Також Порядком регулювання діяльності автостанцій, затвердженим наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 27.09.2010 N 700, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 10.11.2010 за N 1068/18363 (далі - Порядок регулювання діяльності автостанцій), передбачено, що власник автостанції зобов'язаний перераховувати перевізникові сумарну вартість проїзду за реалізовані через каси автостанцій квитки та вартість перевезення багажу (за вирахуванням плати за обов'язкові послуги) у строк, передбачений договором між ними, але не пізніше п'яти банківських днів з дня відправлення відповідного рейсу (пункт 4.4 цього Порядку).

(42) Адміністративна колегія Відділення в описово-мотивувальній частині Рішення N 6-ріш зазначила, що дії ПРАТ "МОПАС", які полягають у встановленні в договорах про продаж квитків та надання послуг на автостанціях, які укладені з перевізниками, умов про визначення строку для перерахування на рахунок перевізника коштів від продажу квитків на проїзд в автобусі та за перевезення багажу, які суперечать вимогам чинного законодавства, можуть призвести до ущемлення інтересів автоперевізників, оскільки "своєчасність надходження грошових коштів за реалізовані квитки на рахунки перевізників, впливає на їх забезпеченість обіговими коштами підприємства, що у свою чергу забезпечує безперервність надання послуг з перевезення пасажирів та підвищує ступінь оборотності капіталу, що сприяє більш швидкому перетворенню грошових коштів у товарну продукцію, а саме -послуг з перевезення та навпаки, впливає на платоспроможність перевізників, яка визначається можливістю своєчасного й повного виконання власних платіжних зобов'язань за торговельними, кредитними та іншими операціями грошового змісту. У зв'язку з зазначеним, порушення Товариством законодавчо визначених термінів перерахунку грошових коштів за реалізовані квитки та вартість перевезення багажу може призвести до порушення перевізниками власних грошово-фінансових зобов'язань перед кредиторами".

(43) Крім того, пунктом 4 резолютивної частини Рішення N 6-ріш адміністративна колегія Відділення зобов'язала ПРАТ "МОПАС" усунути наслідки порушення законодавства про захист економічної конкуренції, викладеного в пункті 2 резолютивної частини Рішення N 6-ріш, шляхом "вжиття вичерпних заходів, передбачених положеннями чинного законодавства, щодо приведення у відповідність до вимог чинного законодавства положень укладених договорів про надання обов'язкових автостанційних послуг з суб'єктами господарювання - автоперевізниками, про що повідомити територіальне відділення з наданням відповідних підтверджуючих документів у двомісячний термін з дня одержання цього рішення."

(44) Законодавством про захист економічної конкуренції передбачено, що резолютивна частина рішення в справі в необхідних випадках має містити вказування на дії, які відповідач повинен виконати або від яких утриматися для припинення порушення та усунення його наслідків.

(45) Проте сама лише оцінка в Рішенні N 6-ріш можливості (ймовірності) настання негативних наслідків для споживачів не є належним доказом у справі N 1-26.213/20-2016 про настання негативних наслідків у зв'язку з порушенням законодавства про захист економічної конкуренції.

(46) Як з'ясовано під час перевірки Рішення N 6-ріш, відповідно до матеріалів справи N 1-26.213/20-2016 ПРАТ "МОПАС" вживало заходів щодо приведення порядку розрахунків з автоперевізниками, наведених в договорах про продаж квитків та надання автостанційних послуг, шляхом надсилання автоперевізникам проекту додаткової угоди до такого договору, в умовах якої пропонувало проводити розрахунки з урахуванням строків, зазначених у Порядку регулювання діяльності автостанцій.

(47) Під час перевірки Рішення N 6-ріш встановлено, що під час розгляду справи N 1-26.213/20-2016 Відділення не зібрало належних доказів настання негативних наслідків щодо ущемлення інтересів споживачів. Так, у Рішенні N 6-ріш не зазначено, в чому полягають такі наслідки для автоперевізників у зв'язку з проведенням ПРАТ "МОПАС" розрахунків з автоперевізниками в строки, які перевищують строки, вказані у пункті 4.4 Порядку регулювання діяльності автостанцій.

6. ПІДСТАВИ ДЛЯ СКАСУВАННЯ РІШЕННЯ І ПЕРЕДАЧІ СПРАВИ НА НОВИЙ РОЗГЛЯД

(48) Як вбачається зі змісту Рішення N 6-ріш, адміністративна колегія Відділення дійшла висновку, що зловживанням монопольним (домінуючим) становищем на ринку у вигляді дій, що можуть призвести до ущемлення інтересів споживачів, які були б неможливими за умов існування значної конкуренції на ринку, є дії ПРАТ "МОПАС", які полягали в установленні в договорах про продаж квитків та надання послуг на автостанціях, що укладені з перевізниками, умов про визначення строку для перерахування на рахунок перевізника коштів від продажу квитків на проїзд в автобусі та за перевезення багажу один раз протягом 10 днів за поточним станом розрахунків, які суперечать вимогам чинного законодавства.

(49) Проте в Рішенні N 6-ріш адміністративна колегія Відділення не надала оцінку обставинам, з'ясованим під час розгляду справи N 1-26.213/20-2016, стосовно зміни умов договорів про продаж квитків та надання послуг на автостанціях, укладених ПРАТ "МОПАС" з автоперевізниками протягом 2011 - 2015 років.

(50) Так, ПРАТ "МОПАС" підписувало протоколи розбіжностей до договорів, укладало з автоперевізниками додаткові угоди до цих договорів, при цьому матеріали справи N 1-26.213/20-2016 свідчать, що між ПРАТ "МОПАС" і його контрагентами - автоперевізниками не було жодних розбіжностей стосовно саме строків розрахунків за надані обов'язкові автостанційні послуги.

(51) Під час з'ясування обставин справи N 1-26.213/20-2016 Відділення отримало письмові пояснення автоперевізників, які містяться в матеріалах цієї справи, що не підтверджують висновок у Рішенні N 6-ріш про можливість негативного впливу на господарську діяльність автоперевізників встановлення в договорах про продаж квитків та надання послуг на автостанціях ПРАТ "МОПАС" строків розрахунків, які відмінні від строків, зазначених у пункті 4.4 Порядку регулювання діяльності автостанцій.

(52) Адміністративна колегія Відділення в Рішенні N 6-ріш не навела достатніх обґрунтувань для висновку, що дії ПРАТ "МОПАС" стосовно недотримання Порядку регулювання діяльності автостанцій щодо перерахування перевізникові сумарної вартості проїзду за реалізовані через каси автостанцій квитки та вартості перевезення багажу (за вирахуванням плати за обов'язкові послуги) у строк, передбачений договором між власником автостанції і автоперевізником (один раз протягом 10 днів за поточним станом розрахунків), який не відповідає строку, визначеному як не пізніше п'яти банківських днів з дня відправлення відповідного рейсу, можуть призвести до ущемлення інтересів автоперевізників як споживачів обов'язкових автостанційних послуг і є такими, які неможливо було б встановити за умов існування значної конкуренції на ринку.

(53) Встановленими обставинами у справі N 1-26.213/20-2016 не доведено наявності в діях ПРАТ "МОПАС" порушення, передбаченого пунктом 2 статті 50, частиною першою статті 13 Закону України "Про захист економічної конкуренції", у вигляді зловживання монопольним (домінуючим) становищем.

(54) Отже, висновок адміністративної колегії Відділення в Рішенні N 6-ріш про те, що дії ПРАТ "МОПАС" стосовно перерахування перевізникові сумарної вартості проїзду за реалізовані через каси автостанцій квитки та вартості перевезення багажу (за вирахуванням плати за обов'язкові послуги) у строк, передбачений договором між власником автостанції і автоперевізником (один раз протягом 10 днів за поточним станом розрахунків), який не відповідає строку, визначеному як не пізніше п'яти банківських днів з дня відправлення відповідного рейсу, є порушенням, передбаченим пунктом 2 статті 50, частиною першою статті 13 Закону України "Про захист економічної конкуренції", у вигляді зловживання монопольним (домінуючим) становищем, зроблено при неповному з'ясуванні обставин справи.

(55) При цьому відсутність ознак порушення законодавства про захист економічної конкуренції не виключає можливості порушень законодавства у сфері автомобільного транспорту, встановлення яких не належить до компетенції Антимонопольного комітету України.

(56) Сам факт перерахування власником автостанції перевізникові сумарної вартості проїзду за реалізовані через каси автостанцій квитки та вартості перевезення багажу у строк, передбачений договором між власником автостанції і автоперевізником (один раз протягом 10 днів за поточним станом розрахунків), який не відповідає строку, визначеному Порядком регулювання діяльності автостанцій як не пізніше п'яти банківських днів з дня відправлення відповідного рейсу, не підтверджує факту ущемлення інтересів споживачів і відповідно вчинення порушення законодавства про захист економічної конкуренції.

(57) Отже, за результатами перевірки встановлено, що адміністративною колегією Відділення, за результатами розгляду справи N 1-26.213/20-2016, Рішення N 6-ріш прийнято при неповному з'ясуванні обставин, які мають значення для справи, не доведено обставин, які мають значення для справи і які визнано встановленими, що відповідно до частини першої статті 59 Закону України "Про захист економічної конкуренції" є підставою для скасування Рішення N 6-ріш.

(58) У зв'язку з викладеним пункти 2, 3 і 4 резолютивної частини Рішення N 6-ріш підлягають скасуванню.

(59) Зауважень та пропозицій на подання заступника Голови Антимонопольного комітету України - державного уповноваженого від 26.07.2017 N 8-01/4531/265-зв про перевірку Рішення ПРАТ "МОПАС" Комітету не надало.

(60) Враховуючи викладене, керуючись статтею 7 Закону України "Про Антимонопольний комітет України", статтями 57 і 59 Закону України "Про захист економічної конкуренції" та пунктом 45 Правил розгляду заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, затверджених розпорядженням Антимонопольного комітету України від 19 квітня 1994 року N 5, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 6 травня 1994 року за N 90/299 (у редакції розпорядження Антимонопольного комітету України від 29 червня 1998 року N 169-р) (із змінами), Антимонопольний комітет України постановив:

Скасувати рішення адміністративної колегії Миколаївського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 15.03.2017 N 6-ріш та передати справу N 1-26.213/20-2016 на новий розгляд до Миколаївського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України.

 

Голова Комітету

Ю. Терентьєв
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали