ВИЩИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

31.08.2011 р.

N П/9991/304/11


Вищий адміністративний суд України у складі колегії: головуючого, судді Олексієнка М. М. (доповідач), суддів: Зайцева М. П., Рецебуринського Ю. Й., Сороки М. О., Черпака Ю. К., при секретарі судового засідання Кочерзі В. П. (з участю представника відповідача Єрмакової К. Ю.), розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вищого адміністративного суду України справу за адміністративним позовом ОСОБА_5 до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (далі - Комісія) про визнання протиправними дій та бездіяльності, встановив:

У червні 2011 року ОСОБА_5 звернувся з адміністративним позовом, відповідно до якого просив:

визнати протиправними дії та бездіяльність Комісії, які виразились у перевищенні строків, встановлених законом щодо розгляду його звернення від 13 листопада 2010 року;

зобов'язати відповідача надати йому ґрунтовну відповідь за результатами розгляду звернення.

Посилався на те, що Комісія допустила протиправну бездіяльність, яка виразилась у неповідомленні заявника про прийняте рішення за зверненням від 13.11.2010 року, в якому він наводив обставини грубого порушення норм процесуального законодавства та присяги судді, допущені суддями апеляційного суду Кіровоградської області при розгляді справи, стороною в якій він є. Протиправність дій полягає у порушенні строків розгляду звернення та прийнятті рішення.

У письмовому запереченні представник відповідача просить відмовити у задоволенні позову. Зазначає, що Комісія при розгляді скарги ОСОБА_5 порушень чинного законодавства не допускала. За результатами звернення членом Комісії здійснено перевірку у строки, передбачені Регламентом Вищої кваліфікаційної комісії суддів України. На підставі зібраних матеріалів та висновку члена Комісії прийнято рішення про відмову у порушенні дисциплінарної справи відносно суддів, роботою яких незадоволений позивач.

Вислухавши доводи осіб, які з'явились у судове засідання, дослідивши матеріали справи, суд приходить до висновку про задоволення позову частково.

Позивач, звертаючись до суду, просив визнати протиправними дії Комісії, які виразились у порушенні строків розгляду його звернення.

В цій частині з урахуванням положень чинного законодавства та матеріалів справи, позовні вимоги є безпідставні.

Відповідно до частини 3 статті 90 Закону N 2453-VI від 7 липня 2010 року "Про судоустрій і статус суддів" (далі - Закон N 2453-VI) порядок роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів України визначається її регламентом, прийнятим більшістю від загального складу Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

На виконання вказаної норми Закону рішенням Комісії від 25.12.2010 року затверджено Регламент Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (далі - Регламент), положення якого діяли на час виникнення спірних правовідносин.

Згідно пункту 12.2.5 розділу XII цього Регламенту строк проведення перевірки даних щодо наявності підстав для притягнення судді до дисциплінарної відповідальності не може перевищувати місяця з дня реєстрації заяви (скарги) щодо поведінки судді, яка може мати наслідком дисциплінарну відповідальність.

Як свідчать зібрані у справі письмові докази, ОСОБА_5 звернувся до Комісії із заявою 13.11.2010 року, в якій повідомляв про порушення, на його переконання, норм процесуального права і присяги судді, допущені суддями апеляційного суду Кіровоградської області при розгляді справи. За результатами перевірки даних, викладених у зверненні, членом Комісії 02.12.2010 року, тобто у межах місячного строку, складено висновок з викладенням фактів та обставин, виявлених у ході перевірки, та пропозицією про відмову у відкритті дисциплінарної справи. Рішенням N 147/34-Д від 03.02.2011 року відмовлено у відкритті дисциплінарної справи відносно суддів, дії яких оскаржувались позивачем.

З урахуванням характеру і важливості інформації, викладеної у заяві, необхідності тривалого часу у зібранні матеріалів, їх вивченні і прийнятті рішення, звернення позивача розглянуто у розумний строк, тому позовні вимоги в цій частині безпідставні.

Проте Комісією допущено протиправну бездіяльність, яка виразилась у неповідомленні заявника (позивача) про результати розгляду його звернення.

Під бездіяльністю, виходячи з положень, викладених у частині 2 статті 55 Конституції України, пункті 1 частини 2 Кодексу адміністративного судочинства України (далі - КАС України), розуміється певна форма поведінки особи (колегіального органу), пов'язана з не вчиненням дій, які вона повинна вчинити на підставі закону, що призвело до певних негативних наслідків для громадянина чи юридичної особи.

Відповідно до статті 40 Конституції України усі мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатись до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, що зобов'язані розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк.

Аналогічне правило передбачено в Законі України N 393/96-ВР від 2 жовтня 1996 року "Про звернення громадян". Згідно статті 18 цього Закону громадянин, який звернувся із заявою чи скаргою до органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, об'єднань громадян, засобів масової інформації, посадових осіб, окрім іншого, має право одержати письмову відповідь про результати розгляду його заяви чи скарги.

При цьому, як зазначено у частині 4 статті 15 вище згаданого Закону, рішення про відмову в задоволенні вимог, викладених у заяві (клопотанні), доводиться до відома громадянина в письмовій формі з посиланням на Закон і викладенням мотивів відмови, а також із роз'ясненням порядку оскарження прийнятого рішення.

Комісія, в порушення вищезгаданих норм Закону, не повідомила позивача про результати розгляду його звернення від 13.11.2010 року, хоча по ньому 03.02.2011 року прийнято рішення, яким відмовлено у відкритті дисциплінарної справи відносно суддів, дії та рішення яких оскаржувались заявником.

Вказані обставини свідчать про протиправну бездіяльність відповідача, що привела до негативних наслідків для позивача.

Посилання представника відповідача на частину 8 статті 86 Закону України N 2453-VI від 7 липня 2010 року "Про судоустрій і статус суддів" (далі - Закон N 2453-VI) як на підставу неповідомлення позивача про прийняте рішення, є безпідставні. За правилами цієї статті копія рішення Вищої кваліфікаційної комісії суддів України про відкриття дисциплінарної справи не пізніше як через три дні з дня його прийняття надсилається судді, щодо якого відкрито дисциплінарну справу. Згідно копії Рішення N 147/34-Д від 03.02.2011 року Комісія відмовила у відкритті дисциплінарної справи, а не про її відкриття, тому положення згаданої статті застосовані бути не можуть.

Відповідь члена Комісії за N 8вк-4866/10 від 02.12.2010 року теж не може розцінюватись як належне повідомлення про результати розгляду звернення. Рішення по заяві прийнято 03.02.2011 року, саме про його результати Комісія повинна була повідомити заявника (позивача), а не про висновок члена, який передував рішенню колегіального органу.

Позивачу фактично по теперішній час в письмовій формі не повідомлено про результати прийнятого рішення за його зверненням, тому суд, керуючись пунктом 2 частини 5 статті 1711 КАС України, вважає за необхідне зобов'язати відповідача вчинити дії, направлені на повідомлення ОСОБА_5 про прийняте рішення. При цьому, як того вимагають положення статті 40 Конституції України, статті 15 Закону України N 393/96-ВР від 2 жовтня 1996 року "Про звернення громадян", відповідь повинна бути обґрунтованою, з викладенням мотивів прийнятого рішення та роз'ясненням порядку його оскарження.

З урахуванням наведеного, керуючись статтями 18, 159 - 163, 1711 Кодексу адміністративного судочинства України, суд постановив:

Позовні вимоги ОСОБА_5 задовольнити частково.

Визнати протиправною бездіяльність Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, яка виразилась у ненаданні обґрунтованої відповіді на звернення ОСОБА_5 від 13 листопада 2010 року.

Зобов'язати Вищу кваліфікаційну комісію суддів України вчинити дії, направлені на надання обґрунтованої відповіді на звернення ОСОБА_5 від 13 листопада 2010 року.

В частині позовних вимог ОСОБА_5 щодо порушення Вищою кваліфікаційною комісією суддів України строку розгляду його звернення від 13 листопада 2010 року відмовити.

Постанова є остаточною і не підлягає перегляду в апеляційному чи касаційному порядку.

 

Головуючий

 

Судді:

 

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали