ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 10.05.2012 р. N 346-од

Про першочергові заходи щодо реалізації в області Стратегії державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні

На виконання указів Президента України від 25 січня 2012 року N 32/2012 "Питання сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні" (Положення N 32/2012), від 24 березня 2012 року N 212/2012 "Про Стратегію державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні та першочергові заходи щодо її реалізації" (План N 212/2012) та з метою реалізації державної політики, спрямованої на формування сприятливого середовища для дальшого становлення громадянського суспільства, налагодження ефективного механізму взаємодії його інститутів з органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування на засадах партнерства та взаємної відповідальності, досягнення європейських стандартів забезпечення та захисту прав і свобод людини і громадянина, зобов'язую:

1. Керівників структурних підрозділів обласної державної адміністрації, голів районних державних адміністрацій відповідно до компетенції забезпечити реалізацію основних положень Стратегії державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні (План N 212/2012) та Плану першочергових заходів щодо реалізації Стратегії державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні (План N 212/2012), затверджених Указом Президента України від 24 березня 2012 року N 212/2012.

2. Керівників структурних підрозділів обласної державної адміністрації:

1) проводити ефективну роботу з вивчення громадської думки та виносити на обговорення з громадськістю актуальні питання реалізації державної політики, проекти нормативно-правових актів, які стосуються суспільно-економічного розвитку регіону, прав та інтересів широких верств населення у формі громадських слухань, круглих столів, зустрічей з громадськістю, конференцій, форумів, теле-, радіодебатів, інтернет-конференцій, електронних консультацій тощо;

2) створити спільно з інститутами громадянського суспільства консультативно-дорадчі та експертні органи (ради, комісії, робочі групи) для забезпечення врахування громадської думки, своєчасного публічного реагування на пропозиції та зауваження громадськості;

3) створити на офіційних веб-сайтах можливості для проведення електронних консультацій та розміщувати звіти за результатами громадських обговорень;

4) організовувати проведення публічних заходів (громадські слухання, засідання за круглим столом, зустрічі з громадськістю тощо) з метою розширення доступу до обговорення багатьох груп заінтересованої громадськості;

5) застосовувати у своїй діяльності технології вивчення громадської думки шляхом проведення у співпраці з науковими установами, експертними організаціями соціологічних досліджень і експертних опитувань;

6) подавати пропозиції щодо розроблення і внесення в установленому порядку на розгляд проектів регіональних цільових програм сприяння розвитку громадянського суспільства;

7) підготувати і подати узагальнену інформацію щодо участі молодіжних організацій та їх об'єднань у розробленні, здійсненні державної молодіжної політики, програм, що стосуються молоді, та пропозицій щодо активізації діяльності цих організацій, об'єднань у здійсненні державної молодіжної політики;

8) забезпечити взаємодію з інститутами громадянського суспільства у питаннях поширення серед населення ідеї нетерпимості до проявів корупції, пропагування переваг правомірної поведінки в усіх сферах суспільного життя;

9) розробити та затвердити комплексні заходи щодо правової освіти громадян, участі громадян у діяльності інститутів громадянського суспільства;

10) взяти до уваги, що прес-конференції, брифінги, інтерв'ю, теле-, радіовиступи, публікації у засобах масової інформації до громадських обговорень не зараховуються;

11) щомісяця до 15 числа подавати на електронну адресу konsultoda@ukr.net та в друкованому вигляді інформацію про заплановані на наступний місяць заходи щодо проведення консультацій з громадськістю та до 5 числа наступного періоду звіт про проведені заходи за попередній місяць у Головне управління з питань внутрішньої політики, національностей, релігій, преси та інформації облдержадміністрації згідно з формами 1, 2 (додаються);

12) щороку до 31 грудня подавати на електронну адресу konsultoda@ukr.net та в друкованому вигляді пропозиції до формування річного плану облдержадміністрації щодо проведення консультацій з громадськістю та звіт про проведену роботу за рік у Головне управління з питань внутрішньої політики, національностей, релігій, преси та інформації облдержадміністрації.

3. Районні державні адміністрації інформувати про проведення консультацій з громадськістю відповідно до Стратегії державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні (План N 212/2012) та Плану першочергових заходів щодо реалізації Стратегії державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні (План N 212/2012), затверджених Указом Президента України від 24 березня 2012 року N 212/2012, Головне управління з питань внутрішньої політики, національностей, релігій, преси та інформації облдержадміністрації на електронну адресу info@uvp.gov.te.ua щокварталу до 5 числа місяця, що настає за звітним періодом.

4. Головне управління з питань внутрішньої політики, національностей, релігій, преси та інформації облдержадміністрації проводити аналіз діяльності структурних підрозділів облдержадміністрації, райдержадміністрацій щодо проведення консультацій з громадськістю та вживати заходів з її вдосконалення.

5. Заступника голови обласної державної адміністрації ГОЧА П. В. здійснювати контроль за виконанням розпорядження.

 

Голова обласної
державної адміністрації

В. А. Хоптян


 

Додаток
до розпорядження Тернопільської обласної державної адміністрації
10.05.2012 N 346-од


Форма 1


ЗАХОДИ
з проведення консультацій з громадськістю на наступний місяць (вказувати місяць і рік)

Питання (проект рішення), яке планується винести на обговорення

Заходи, які заплановані в рамках обговорення

Орієнтовні дати проведення заходів

Прізвище, ім'я, по батькові, посада, контактні дані відповідальної особи

 

 

 

 


Керівник

(підпис)

Ініціали, прізвище


 

Форма 2


ЗВІТ
про проведення консультацій з громадськістю

I. Публічні громадські обговорення

1. Загальна інформація

Кількість питань (проектів рішень), винесених на обговорення протягом звітного періоду

Кількість заходів, проведених в рамках обговорення цих питань (проектів рішень)

громадські 
слухання

засідання 
за круглим столом

зустрічі з громадсь-
кістю

конференції, 
форуми

теле-, радіодебати

Інтернет-
конферннції

електронні 
консультатції

інші заходи

УСЬОГО заходів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2. Детальна інформація

N
з/п

Питання (проект рішення), винесення на обговорення

Форми проведення
обговорення

Ініціатор обговорення

Термін проведення 
обговорення

Кількість 
учасників 
обговорення

Категорії учасників обговорення

Адреса розміщення на офіційному сайті органу виконавчої влади звіту про результати проведення обговорення

 

 

 

 

 

 

 

 


II. Вивчення громадської думки

N
з/п

Питання щодо якого вивчалась громадська думка

Методи вивчення (соціологічне дослідження, експертне вивчення)

Термін вивчення

Соціально-
демографічні групи, думка яких вивчалася

Назва дослідницької або наукової організації, залученої до вивчення громадської думки

Адреса розміщення на офіційному веб-сайті органу виконавчої влади звіту про проведення вивчення громадської думки

 

 

 

 

 

 

 


Керівник

(підпис)

Ініціали, прізвище

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали