КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
IX сесія VI скликання

РІШЕННЯ

від 15 березня 2012 року N 207/7544

Про персональні стипендії Київської міської ради в галузі освіти для обдарованих дітей міста Києва

Відповідно до статті 25 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" та з метою підтримки обдарованих та талановитих учнів загальноосвітніх навчальних закладів міста Києва, стимулювання їх творчості та засвідчення їх особистих досягнень Київська міська рада вирішила:

1. Запровадити систему заохочення обдарованих та талановитих учнів загальноосвітніх навчальних закладів міста Києва.

2. Затвердити Положення про персональні стипендії Київської міської ради в галузі освіти для обдарованих дітей міста Києва згідно з додатком.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Київради з питань гуманітарної політики та постійну комісію Київради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку.

 

Київський міський голова

Л. Черновецький


 

Додаток
до рішення Київської міської ради
15.03.2012 N 207/7544


ПОЛОЖЕННЯ
про персональні стипендії Київської міської ради в галузі освіти для обдарованих дітей міста Києва

1. Загальні положення

1.1. Персональні стипендії Київської міської ради в галузі освіти для обдарованих дітей міста Києва (далі - персональні стипендії) призначаються відповідно до рішення Київської міської ради з метою підтримки обдарованих та талановитих учнів загальноосвітніх навчальних закладів, стимулювання їх творчості та засвідчення їх особистих досягнень.

1.2. Київська міська рада призначає 100 персональних стипендій учням загальноосвітніх навчальних закладів столиці України, які мають високі досягнення в навчанні та мистецтві, беруть активну участь у суспільному житті навчального закладу та міста.

1.3. Учні загальноосвітніх навчальних закладів мають право на отримання персональної стипендії за таких умов:

1.3.1. Є учнями 8 - 11 класів загальноосвітніх навчальних закладів міста.

1.3.2. Мають високий рівень успішності (9 - 12 балів) з базових дисциплін упродовж попереднього до призначення персональної стипендії навчального року, що підтверджується табелем про успішність.

1.3.3. Є призерами Всеукраїнських та міських предметних олімпіад, Всеукраїнського та міського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів - членів Малої академії наук України, міжнародних конкурсів та інтелектуальних турнірів.

1.3.4. Мають високі досягнення у науковій та пошуково-дослідницькій діяльності, що підтверджується публікаціями у науково-популярних виданнях, участю у науково-практичних конференціях, семінарах тощо.

1.4. Персональні стипендії призначаються терміном на один навчальний рік: з 1 вересня по 30 червня включно.

2. Порядок призначення персональних стипендій

2.1. Для організації роботи з розгляду, відбору та висунення кандидатів на персональну стипендію Київської міської ради утворюється конкурсна комісія (далі - комісія), яку очолює голова постійної комісії Київради з питань гуманітарної політики. Заступником голови є начальник Головного управління освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації). До складу комісії входять депутати Київської міської ради, спеціалісти Головного управління освіти і науки, педагогічні працівники загальноосвітніх навчальних закладів, комунального позашкільного навчального закладу "Київська Мала академія наук учнівської молоді" Київського університету імені Бориса Грінченка.

2.2. Кількісний та персональний склад комісії затверджується щороку рішенням постійної комісії Київради з питань гуманітарної політики.

2.3. Керівництво роботою комісії здійснює її голова, а в разі його відсутності заступник голови комісії. Веде протоколи засідання комісії відповідальний секретар.

2.4. Комісія зобов'язана не пізніше ніж за 45 днів до першого засідання повідомити засобам масової інформації про відбір кандидатур для призначення персональних стипендій учням загальноосвітніх навчальних закладів м. Києва та надіслати офіційні інформаційні листи управлінням освіти районних в м. Києві державних адміністрацій.

2.5. Засідання комісії вважається повноважним, якщо на ньому присутні не менше як дві третини її складу.

2.6. Рішення комісії щодо стипендіатів приймається до 1 липня поточного року та оформляється протоколом, який підписується головою комісії та відповідальним секретарем.

2.7. Список стипендіатів затверджується рішенням Київради щорічно до 1 серпня.

3. Порядок висування кандидатів

3.1. Кандидатури учнів для призначення персональних стипендій подають управління освіти районних в м. Києві державних адміністрацій за рекомендацією керівників загальноосвітніх навчальних закладів шляхом направлення листа-клопотання до комісії та підтверджуючих документів на кожного з кандидатів до 1 червня кожного поточного року. Квота для кожного району становить 10 - 15 кандидатур.

3.2. Кандидатури учнів загальноосвітніх навчальних закладів, яким призначені стипендії Президента України, Кабінету Міністрів України тощо, на отримання персональних стипендій Київської міської ради в галузі освіти для обдарованих дітей м. Києва комісією не розглядаються.

3.3. Кандидатури учнів загальноосвітніх навчальних закладів, які будуть випускниками на момент призначення стипендії, комісією не розглядаються.

3.4. До листа-клопотання управлінь освіти районних в м. Києві державних адміністрацій про призначення персональної стипендії Київської міської ради в галузі освіти для обдарованих дітей м. Києва на ім'я голови комісії додаються такі документи:

- розгорнута характеристика учня - кандидата на призначення стипендії, у якій висвітлюються його досягнення, за підписом керівника навчального закладу, де навчається кандидат, з обов'язковою інформацією про учня: прізвище, ім'я та по батькові, дата народження, домашня адреса, телефон;

- копія свідоцтва про народження учня - кандидата на персональну стипендію;

- копія табеля про успішність учня - кандидата на персональну стипендію;

- копії дипломів, грамот, які засвідчують перемогу учня - кандидата на стипендію у предметних олімпіадах, Всеукраїнському та міському конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт учнів - членів Малої академії наук України, міжнародних конкурсах, турнірах та участь у науково-практичних конференціях, семінарах, виставках науково-технічної творчості, інтелектуальних турнірах;

- перелік публікацій у науково-популярних виданнях.

3.5. При призначенні персональних стипендій враховуються досягнення у навчанні учнів - кандидатів на персональну стипендію за попередній рік.

3.6. Відбір претендентів на отримання персональної стипендії здійснюється за рейтингового системою шляхом голосування членів конкурсної комісії.

4. Фінансування видатків, пов'язаних з виплатою персональних стипендій

4.1. Виплата персональних стипендій здійснюється за рахунок коштів міського бюджету.

4.2. Розмір персональних стипендій становить 300 грн. в місяць і не підлягає індексації протягом року. Загальний розмір персональної стипендії за навчальний рік одному стипендіату становить 2700 грн.

4.3. Щомісячну виплату персональних стипендій здійснює Головне управління освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) з 1 вересня кожного поточного року до закінчення навчального року.

 

Заступник міського голови -
секретар Київради

Г. Герега

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали