ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 28.03.2012 р. N 230

Про перспективи та завдання щодо розвитку овочівництва в області та забезпечення гарантованої реалізації овочевої продукції

Херсонська область за своїми унікальними ґрунтово-кліматичними умовами є зоною виробництва якісної овочевої продукції практично всього її асортименту. На сьогодні під овочевими культурами використовується 46,8 тис. га, або 3,0 %, площ із загальної площі ріллі 1777,2 тис. га.

У 2011 році в області зібрано рекордний урожай картоплі, овоче-баштанних культур, що склав понад 1,7 млн. тонн. У господарствах усіх категорій валовий збір картоплі склав 263,2 тис. тонн і збільшився проти 2010 року на 5,5 %, овочів - 1123,8 тис. тонн, або на 33,5 %, що зумовлено зростанням урожайності цих культур відповідно на 6,0 % та на 23,7 %.

У той же час успіх минулого року гостро окреслив проблеми сільгосптоваровиробників області з реалізації вирощеної продукції, пов'язаних з відсутністю дієвих механізмів взаємодії виробників, переробників та структур з реалізації овочевої продукції.

Сучасний стан ринку сільськогосподарської продукції характеризується повільним формуванням ринкової схеми просування продукції від виробника до споживача. Через відсутність системи логістики, недостатню кількість овочесховищ, заготівельних кооперативів, овочевих бірж не використовується у повному обсязі потенціал виробництва овочів і частина продукції просто псується, заорюється та утилізується.

Відсутність інформації щодо ціни на ринку призводить до значних збитків та втрати мотивації сільгосптоваровиробників до вирощування плодово-овочевої та баштанної продукції. Враховуючи те, що понад 75 % овочів вирощується населенням, відсутній облік їх виробництва та постійно діючі канали реалізації такої продукції, тому продажі її здійснюються за низькими цінами.

З метою вирішення виявлених проблем в області формується регіональна логістична система.

Створення та розвиток логістики сільськогосподарської продукції в області обговорено на конференції "Ринок нових можливостей реалізації сільськогосподарської продукції", на нараді по овочівництву, на якій створено громадське об'єднання "Асоціація виробників овочевої продукції Херсонської області". Його діяльність спрямована на захист інтересів виробників овочевої продукції, їх консолідацію, інформаційний та логістичний супровід.

В області ТОВ "Херсонський оптовий ринок" спільно з проектом "АгроІнвест" Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) започатковано створення інформаційно-маркетингового аграрного центру. До складу якого входитиме оптовий ринок, овочева біржа, районні інформаційно-маркетингові центри, сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи, плодово-овочесховища господарств, об'єкти переробної галузі, асоціація виробників овочевої продукції та винограду.

Визначено п'ять базових районів області по впровадженню пілотного проекту міжнародної технічної допомоги Агроінвест та Херсонського оптового ринку сільськогосподарської продукції на території Білозерського, Голопристанського, Каховського, Скадовського та Цюрупинського районів, які є основними виробниками в області плодово-овочевої та баштанної продукції. В цих районах заплановано створення локальних логістичних потужностей для зберігання, передпродажної підготовки та первинної переробки плодово-овочевої продукції.

У 2012 році заплановано будівництво нових холодильників з регульованим газовим середовищем, сучасних плодоовочесховищ, переробних підприємств.

У той же час до основних проблем необхідно віднести відсутність об'єктивного обліку посівних площ під овоче-баштанними культурами, що призводить до перевиробництва або дефіциту окремих видів сільськогосподарської продукції та унеможливлює планування та координацію посівних площ.

У минулому році Каховською районною державною адміністрацією проведена відповідна робота щодо виявлення необлікованих площ під овочевими культурами. Неповною мірою ця робота проводиться в Білозерському, Генічеському, Голопристанському, Скадовському та Цюрупинському районах.

На недостатньому рівні проводиться робота з пошуку можливостей використання ділянок - "супутників", прилеглих до державних зрошувальних каналів, для вирощування овоче-баштанних культур.

Наступною проблемою, що стримує розвиток галузі, є переробка вирощеної продукції, у той же час у Великоолександрівському, Високопільському, Білозерському, Каланчацькому, Нововоронцовському та Скадовському районах з різних причин не працюють існуючі харчосмакові фабрики. Вищевказане питання потребує термінового втручання місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування щодо реконструкції та належної роботи вищезазначених підприємств.

З метою стабілізації виробництва овочевої продукції та картоплі, забезпечення гарантованої реалізації плодоовочевої продукції, відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 31 жовтня 2011 року N 1120-р "Про схвалення Концепції розвитку овочівництва та переробної галузі" (Розпорядження N 1120-р), керуючись статтею 6, пунктом 5 частини першої статті 13, пунктом 1 частини першої статті 39 та частиною першої статті 41 Закону України "Про місцеві державні адміністрації":

1. Затвердити план першочергових заходів на 2012 рік з розвитку виробництва овочевих культур та картоплі в області, що додається.

2. Головному управлінню агропромислового розвитку обласної державної адміністрації:

2.1. Для забезпечення населення області овочами ранньої тепличної групи сприяти залученню інвесторів у розвиток тепличного господарства для будівництва нових тепличних комплексів з упровадженням сучасних енергозберігаючих технологій із використанням до 50 % бюджетного відшкодування вартості, передбаченого постановою Кабінету Міністрів України від 2 березня 2011 року N 305 "Про затвердження Порядку використання коштів, що спрямовуються на часткове відшкодування вартості будівництва нових тепличних комплексів" (Постанова N 305).

2.2. Забезпечити проведення системної роботи із сільгосптоваровиробниками з питань щодо створення в районах, містах спеціальних зон з виробництва сировини, що використовується для виготовлення продуктів дитячого та дієтичного харчування.

3. Головам районних державних адміністрацій, міським головам міст обласного значення:

3.1. Спільно з Асоціацією виробників овочевої продукції Херсонської області протягом II кварталу 2012 року опрацювати механізм надходження продукції для продажу за схемою "від виробника до споживача", сприяти організації та проведенню в районах і містах постійно діючих ярмарків по реалізації плодово-овочевої продукції та забезпечувати висвітлення в засобах масової інформації матеріалів про їх роботу.

3.2. Сприяти розвитку галузі овочівництва та ринкової інфраструктури для її виробників, зокрема, шляхом підтримки діяльності Асоціації виробників овочевої продукції Херсонської області, створення її місцевих осередків.

3.3. Забезпечити впровадження інтенсивного землеробства на богарних ділянках - "супутниках", прилеглих до державних зрошувальних каналів, шляхом організації їх поливу.

3.4. До 3 травня 2012 року здійснити облік теплиць та парників, які використовуються при вирощуванні овочевої продукції (включаючи особисті селянські господарства та присадибні ділянки).

3.5. Активно співпрацювати з проектом "АгроІнвест" та ТОВ "Херсонський оптовий ринок" з питань створення обслуговуючих кооперативів та логістичних центрів для забезпечення формування оптових партій продукції, передпродажної доробки та зберігання.

4. Головному управлінню Держкомзему у Херсонській області спільно з Головним управлінням агропромислового розвитку обласної державної адміністрації та сільськими (селищними) головами до 3 травня та 16 липня 2012 року провести інвентаризацію площ зайнятих під вирощуванням суб'єктами господарювання (включаючи в тому числі особисті селянські господарства та присадибні ділянки) овоче-баштанних культур та картоплі, з обов'язковим погодженням з органами державної статистики.

5. Херсонському обласному управлінню водних ресурсів:

5.1. Забезпечити до 1 травня 2012 року проведення належної підготовки внутрішньогосподарських меліоративних систем.

5.2. Вжити заходів щодо збільшення у 2012 році площ використання зрошуваних земель на 3,5 тис. га, в тому числі розширення систем краплинного зрошення під вирощування овоче-баштанних культур і багаторічних насаджень на 2,3 тис. га та поливу богарних ділянок - "супутників" на 1,7 тис. га.

6. Головному управлінню економіки обласної державної адміністрації спільно з Державною податковою службою в області, Державною інспекцією з карантину рослин по області забезпечити проведення щоквартального аналізу щодо сегментів ринку овочевої продукції, вирощеної на території Херсонської області, яка реалізується в роздрібній сфері торгівлі населенню області, та продукції, виробленої в інших областях, іноземного походження.

7. Виконавцям завдань, визначених цим розпорядженням та планом першочергових заходів на 2012 рік з розвитку виробництва овочевих культур та картоплі в області, щомісяця до 10 числа протягом 2012 року надавати Головному управлінню агропромислового розвитку обласної державної адміністрації інформацію про стан їх виконання для узагальнення та подальшого інформування обласної державної адміністрації щомісяця до 20 числа.

8. Рекомендувати Асоціації виробників овочевої продукції Херсонської області створити протягом II кварталу 2012 року в своєму складі координаційно-консультативну раду з питань наукового супроводу виробників овочевої продукції, залучивши до нього обласний проектно-технологічний центр охорони родючості ґрунтів і якості продукції, Інститут землеробства південного регіону НААНУ, провідні компанії з реалізації насіння овочевих культур та дорадчі служби області.

9. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови обласної державної адміністрації Мельника М. А.

 

Голова обласної
державної адміністрації

М. М. Костяк


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Херсонської обласної державної адміністрації
28.03.2012 N 230


ПЛАН
першочергових заходів на 2012 рік з розвитку виробництва овочевих культур та картоплі в області

N
з/п

Зміст заходу

Термін виконання

Відповідальні за виконання

1

2

3

4

1.

Розроблення районних програм розвитку овочівництва та переробки овочів на період до 2020 року з передбаченням в них питань щодо необхідності, зокрема, збільшення площі під овочеві культури та валового збору овочів у відкритому і закритому ґрунті, підвищення врожайності, поглибленої переробки овочевої продукції

До 15 липня

Районні державні адміністрації

2.

Проведення інвентаризації складських приміщень, забезпечення підготовки їх для зберігання і реалізації картоплі та овочів

До 1 травня

Головне управління агропромислового розвитку обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації

3.

Забезпечення безперебійної подачі води для зрошення овочевих культур відповідно до укладених договорів з метою мінімізації можливих негативних наслідків посухи

До 1 листопада

Херсонське обласне управління водних ресурсів

4.

Розроблення дієвого механізму моніторингу цін на овочеву продукцію у безпосередніх виробників та в роздрібних пунктах реалізації

До 13 квітня

Головне управління економіки обласної державної адміністрації

5.

Забезпечення здійснення контролю за формуванням цін на продукцію овочівництва в ланцюгу від виробника до споживача

Постійно

Головне управління економіки обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації

6.

Посилення контролю за якістю картоплі та овоче-баштанної продукції яка реалізується на внутрішньому ринку області та за її межами

Постійно

Головне управління ветеринарної медицини в області, Державна інспекція з карантину рослин по області

7.

Сприяння залученню організацій - виробників сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів/маркетингових груп до участі у конкурсі грантів на реалізацію програми проекту "АгроІнвест", спрямованої на розвиток ланцюгів доданої вартості організацій - виробників сільськогосподарської продукції

Протягом 2012 року

Районні державні адміністрації

8.

Розроблення спрощеної системи працевлаштування для легалізації найманих працівників зайнятих на сезонних роботах у сільському господарстві

До 13 квітня 2012 року

Державна податкова служба у Херсонській області, Херсонська обласна служба зайнятості, Головне управління Пенсійного фонду України в Херсонській області

9.

Створення на базі ТОВ "Херсонського оптового ринку" регіонального аграрного інформаційно-маркетингового центру

До 1 серпня 2012 року

ТОВ "Херсонський оптовий ринок", Головні управління обласної державної адміністрації: економіки, агропромислового розвитку

10.

Будівництво плодоовочевосховища потужністю 50 тис. тонн

До кінця 2012 року

ТОВ "Херсонський оптовий ринок"

11.

Введення в дію першої черги оптового ринку

До 1 серпня 2012 року

ТОВ "Херсонський оптовий ринок

12.

Створення в мережі Інтернет єдиного інформаційного сайту агроновин області

До 1 червня 2012 року

Херсонська обласна сільськогосподарська дорадча служба "Громади", ПП "Сільськогосподарська дорадча служба Південного регіону", Головне управління агропромислового розвитку обласної державної адміністрації


 

Перший заступник голови
обласної державної адміністрації -
керівник апарату

В. С. Білий

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали