ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 29.12.2010 р. N 487

Про перспективний план роботи обласної державної адміністрації на 2011 рік

1. Затвердити перспективний план роботи обласної державної адміністрації на 2011 рік (додається).

2. Контроль та координацію роботи за реалізацією заходів, передбачених у перспективному плані роботи обласної державної адміністрації на 2011 рік, покласти на першого заступника, заступників голови, заступника голови - керівника апарату облдержадміністрації.

 

Голова обласної
державної адміністрації

В. М. Хоменко


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Чернігівської обласної державної адміністрації
29.12.2010 N 487


ПЕРСПЕКТИВНИЙ ПЛАН
 роботи Чернігівської обласної державної адміністрації на 2011 рік

I. Основні напрямки діяльності

Обласна державна адміністрація реалізує надані Законом України "Про місцеві державні адміністрації" повноваження з метою досягнення визначених керівництвом держави цілей, реалізації стратегічних пріоритетів економічного та соціального розвитку області по забезпеченню позитивних змін в якості і безпеці життя людей, концентрує увагу на виконанні завдань програми соціально-економічного розвитку області та обласного бюджету на 2011 рік, цільових програм, відповідних планів і заходів.

Пріоритетними напрямками діяльності передбачаються:

· створення необхідних соціальних, економічних, правових та інформаційних умов для забезпечення соціально-економічного розвитку області;

· покращення економічної кон'юнктури та інвестиційного клімату в області як підвалин для створення соціальних гарантій та утвердження принципу соціальної справедливості;

· сприяння перетворенню області на конкурентноспроможний та інвестиційно-привабливий регіон;

· перетворення сільськогосподарської галузі області на ефективний, конкурентоспроможний сектор економіки на власному і чужих ринках;

· забезпечення реформування житлово-комунального господарства області;

· розширення можливостей для вільного розвитку особистості, підприємств, установ та організацій різних організаційно-правових форм власності;

· забезпечення регіональної безпеки та особистої безпеки громадян на основі формування балансу інтересів різних груп населення області, протидія корупції;

· неухильне підвищення рівня добробуту людей, покращення функціонування системи охорони здоров'я;

· забезпечення реалізації конституційних виборчих прав громадян України;

· вдосконалення існуючих форм обслуговування населення, зміцнення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров'я, освіти і культури;

· вирішення проблем багатодітних сімей, сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з обмеженими фізичними можливостями;

· збереження історико-культурної спадщини, розвиток туризму;

· відродження культурних цінностей, створення умов для гармонійного розвитку особистості, сприяння духовності та зміцненню моральних цінностей.

· сприяння відродженню Української нації як єдиного і життєствердного організму, який об'єднує всіх громадян України незалежно від поглядів, походження і віри.

II. Орієнтовний перелік питань для розгляду на засіданнях Колегії облдержадміністрації:

Про хід виконання Програми соціально-економічного розвитку та місцевих бюджетів області на 2011 рік (щоквартально).

У першому кварталі:

Про підсумки виконання Програми соціально-економічного розвитку та місцевих бюджетів області на 2010 рік та основні завдання на 2011 рік.

Про стан запобігання та протидії корупції в області.

Про затвердження списків кандидатів для вступу до Національної академії державного управління при Президентові України у 2010 році та ефективність використання випускників на державній службі.

У другому кварталі:

Про стан виконання обласної програми (за окремим визначенням).

Про стан виконання в області Указу Президента України від 7 лютого 2008 року N 109/2008 "Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування".

У третьому кварталі:

Про готовність паливно-енергетичного комплексу та житлово-комунального господарства області до роботи в осінньо-зимовий період 2011 - 2012 років.

Про стан підготовки освітянських закладів області до нового навчального року.

Звіт голови райдержадміністрації (за окремим визначенням) з питань реалізації повноважень, наданих Законом України "Про місцеві державні адміністрації".

У четвертому кварталі:

Про стан ринку праці та реалізації Програми зайнятості населення на 2011 - 2012 роки.

Про проекти Програми соціально-економічного розвитку області та обласного бюджету на 2012 рік.

Про стан виконавської дисципліни, організації виконання завдань, визначених актами законодавства, розпорядженнями і дорученнями Президента України, Кабінету Міністрів України та роботи із зверненнями громадян.

III. Організаційна робота

1. Співбесіди-звіти:

· голів районних державних адміністрацій з питань реалізації повноважень, наданих Законом України "Про місцеві державні адміністрації", міських голів (міст обласного значення) - з питань реалізації делегованих повноважень органів виконавчої влади відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" (за підсумками роботи у 2010 році та за потребою);

· керівників структурних підрозділів облдержадміністрації, територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади (за підсумками роботи у 2010 році та за потребою).

2. Робочі поїздки керівництва облдержадміністрації по області (за окремим графіком).

3. Виїзні дні-приймальні, збори активу районів, міст за участю керівництва облдержадміністрації (за окремим визначенням).

4. Тижні моніторингу районів, міст (комплексна перевірка стану виконання виконавчими органами делегованих повноважень органів виконавчої влади) обласними управліннями та організаціями, апаратом облдержадміністрації:

Срібнянський район - I квартал

Чернігівський район - II квартал

Городнянський район - III квартал

Талалаївський район - IV квартал

5. Дні апарату обласної державної адміністрації в райдержадміністраціях:

Козелецький район - I квартал

Варвинський район - II квартал

Срібнянський район - III квартал

Корюківський район - IV квартал

6. Засідання комісій, рад, робочих груп, організаційних комітетів та інших консультативно-дорадчих органів (протягом року).

7. Семінар-наради:

· з керівниками апаратів, начальниками окремих відділів апаратів райдержадміністрацій та міських рад за підсумками 2010 року та перспективних напрямків діяльності у 2011 році (I квартал);

· зі співробітниками служб у справах дітей з питань захисту прав дітей (II,IV квартали);

· із спеціалістами управлінь агропромислового розвитку з питань розвитку галузей сільського господарства (протягом року).

8. Наради:

· з питань забезпечення законності та правопорядку, захисту конституційних прав і свобод людини в області (за участю керівників правоохоронних органів області, щотижня);

I квартал

· про підведення підсумків конкурсу "Кращий населений пункт з благоустрою Чернігівської області";

· про перелік об'єктів розвитку та реконструкції об'єктів водопровідно-каналізаційного і теплового господарства, модернізації та теплозабезпечення житлових будинків, що планується фінансувати за рахунок коштів Загальнодержавної програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства у 2011 році;

Проводить Прокопенко С. М.

· про стан справ з погашенням заборгованості із заробітної плати в розрізі районів, міст області, видів економічної діяльності та окремих підприємств-боржників;

Проводить Білоус Н. В.

· про підсумки роботи агропромислового комплексу області за 2010 рік та завдання по стабілізації сільськогосподарського виробництва у 2011 році;

· про стан організації оплати праці в аграрному секторі економіки (I, III квартали);

Проводить Шанойло О. М.

· про хід виконання Загальнодержавної програми імунопрофілактики та захисту населення від інфекційних хвороб;

· про організацію та проведення оздоровчої кампанії влітку 2011 року.

Проводить Тканко В. М.

II квартал

· про здійснення профілактичних заходів щодо попередження пожежної та техногенної небезпеки, виробничого травматизму на сільськогосподарських об'єктах під час підготовки і проведення збиральної кампанії 2011 року;

· про стан виконання Програми "Питна вода Чернігівської області на 2006 - 2020 роки" за 2010 рік;

· про стан виконання Програми енергоефективності Чернігівської області на 2009 - 2015 роки;

· про стан виконання завдань Програми впровадження у наявному житловому фонді приладів обліку споживання холодної води, гарячої води та теплової енергії;

· з питань фінансування капітального ремонту житлового фонду;

Проводить Прокопенко С. М.

· про стан реформування галузі охорони здоров'я області;

· про хід виконання регіональної програми щодо імунопрофілактики та захисту населення від інфекційних хвороб на 2010 - 2015 роки;

· про хід виконання міжгалузевої комплексної програми "Здоров'я нації" на 2002 - 2011 роки;

· про хід виконання обласної програми "Репродуктивне здоров'я населення Чернігівської області на 2008 - 2015 роки";

· про стан медико-санітарного забезпечення постраждалих від аварії на ЧАЕС;

· про хід виконання у медичних закладах області постанови Кабінету Міністрів України N 989 "Про комплексні заходи щодо впровадження сімейної медицини в систему охорони здоров'я";

· про стан виконання загальнодержавної програми протидії захворювання на туберкульоз у 2007 - 2011 роках;

· про організацію та проведення Міжнародного молодіжного фестивалю "Дружба-2011";

Проводить Тканко В. М.

· про стан врегулювання земельних і майнових відносин в аграрному секторі економіки;

Проводить Шанойло О. М.

III квартал

· про запровадження інституту ефективного власника житлового фонду в області;

· про хід підготовки до зими об'єктів житлово-комунального господарства області;

Проводить Прокопенко С. М.

· про стан виконання в області вимог законів України та нормативно-правових актів щодо соціального захисту населення, постраждалого від наслідків Чорнобильської катастрофи;

Проводить Білоус Н. В.

· про стан формування та використання продовольчого зерна регіональних ресурсів на 2011 - 2012 маркетинговий рік;

Проводить Шанойло О. М.

· про проведення Міждержавного фестивалю духовного співу з нагоди відзначення 100-річчя канонізації Прилуцької ікони Св. Іоасафа Білгородського;

· про хід підготовки навчальних закладів області до нового навчального року та осінньо-зимового періоду;

· про хід виконання обласної цільової програми розвитку дошкільної освіти на 2011 - 2017 роки;

· про стан виконання Загальнодержавної програми забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 2009 - 2013 рр.;

· про готовність лікувально-профілактичних закладів області до роботи в зимових умовах;

· про хід виконання обласної програми "Реалізації Стратегії демографічної розвитку Чернігівської області на період до 2015 року";

Проводить Тканко В. М.

IV квартал

· про формування переліку об'єктів житлово-комунального господарства, будівництво, реконструкція, модернізація, капремонт яких планується здійснювати у 2012 році;

· про стан фінансування капітального ремонту, модернізації та заміни ліфтів у житловому фонді області;

· з питань підготовки і роботи господарського комплексу та соціальної інфраструктури в осінньо-зимовий період 2011 - 2012 років (виїзні, за окремим графіком);

Проводить Прокопенко С. М.

· про підсумки проведення оздоровчої кампанії влітку 2011 року;

· про хід виконання обласної програми ранньої медико-соціальної реабілітації дітей з обмеженими можливостями здоров'я;

Проводить Тканко В. М.

9. Забезпечити:

· аналіз стану соціально-економічного розвитку області (щомісячно);

· доопрацювання проекту Угоди щодо регіонального розвитку між Кабінетом Міністрів України та Чернігівською облрадою (I квартал);

· регулювання цін і тарифів відповідно до наданих повноважень (протягом року);

· здійснення комплексної оцінки розвитку районів та міст обласного значення на основі виконання Програми соціально-економічного розвитку області (щоквартально);

· проведення перевірок щодо стану справ із погашенням заборгованості із заробітної плати в районах, містах області, суб'єктів всіх видів економічної діяльності та окремих підприємств-боржників (щомісячно);

· створення обласного реєстру виробників насіння і садивного матеріалу на 2011 рік I квартал);

· вивчення досвіду співпраці ЛПЗ області із громадськими об'єднаннями - лікарняними касами (II квартал);

· підготовку пропозицій центральним органам виконавчої влади щодо вирішення проблемних питань розвитку регіону, окремих галузей промисловості та підприємств (за потребою);

· проведення спільних з контролюючими органами перевірок розпорядників бюджетних коштів щодо дотримання вимог чинного законодавства при здійсненні закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти (протягом року, за окремим графіком);

· контроль за виконанням заходів Програми зайнятості населення області на 2010 - 2011 роки (щоквартально);

· контроль за проведенням будівництва, реставраційних робіт на пам'ятках архітектури національного значення (протягом року);

· виконання заходів з виконання Указу Президента від 30.09.2010 N 926/2010 "Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні" (за окремим планом, протягом року);

· контроль за виконанням заходів "Програми формування національної екологічної мережі Чернігівської області на 2003 - 2015 роки" (протягом року);

· розробку, випуск та розповсюдження друкованої інформаційно-просвітницької продукції та методичних матеріалів щодо запобігання дитячій бездоглядності, профілактики негативних явищ у дитячому та підлітковому середовищі, поширення сімейних форм влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, популяризації національного усиновлення (протягом року);

· реалізацію заходів Програми підготовки та залучення молоді до державної служби та служби в органах місцевого самоврядування, створення умов для її професійного зростання (протягом року);

· вивчення релігійної ситуації та дотримання чинного законодавства України про свободу совісті та релігійні організації у районах та містах області (протягом року);

· контроль за виконанням заходів Національної програми екологічного оздоровлення басейну Дніпра та поліпшення якості питної води (протягом року);

· ветеринарний контроль суб'єктів господарювання, які є потенційними експортерами продукції тваринного походження (протягом року);

· здійснення контролю за реалізацією актів та доручень Президента України, постанов, розпоряджень та доручень Кабінету Міністрів України, документів центральних органів виконавчої влади, розпоряджень та доручень голови облдержадміністрації (протягом року);

· підготовку пропозицій центральним органам виконавчої влади щодо вирішення проблемних питань розвитку регіону, окремих галузей промисловості та підприємств (за потребою).

10. Забезпечити проведення:

· "Днів юридичної допомоги" на базі Ресурсного центру при ДО "Регіональний фонд підтримки підприємництва по Чернігівській області" (щомісячно);

· засідань ради по роботі з кадрами при голові облдержадміністрації (щоквартально);

· навчальних семінарів з питань зовнішніх зносин, зовнішньоекономічної діяльності та транскордонного співробітництва (за потребою);

· перевірок розпорядників бюджетних коштів щодо дотримання вимог чинного законодавства при здійсненні закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти (протягом року, за окремим графіком);

· комплексних перевірок стану реалізації державної політики у сфері цивільного захисту, організації роботи з питань техногенної і пожежної безпеки (протягом року, за окремим графіком);

· навчання різних категорій державних службовців в Національній академії державного управління при Президентові України, Інституті підвищення кваліфікації керівних кадрів Національної академії державного управління при Президентові України, магістратурі при Чернігівському державному технологічному університеті, в Центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій та інших закладах, що здійснюють підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації державних службовців (за окремими планами, протягом року);

· командно-штабних, комплексних навчань щодо дій органів управлінь та сил територіальної підсистеми ЄДС НС області під час виникнення надзвичайних ситуацій (в окремо визначених районах, протягом року);

· проведення V Міжнародного інвестиційного Форуму (травень);

· курсів удосконалення для лікарів загальної практики - сімейної медицини на виїзному в м. Чернігові циклі спеціалістами Харківської медичної академії післядипломної освіти (протягом року);

· семінарів із спеціалістами служб охорони праці управлінь агропромислового розвитку райдержадміністрацій (за окремо визначеними темами, протягом року);

· перевірок стану надання медичної допомоги населенню районів і міст області (протягом року, за окремим графіком);

· семінарів-практикумів для: керівників аматорських колективів області; директорів ЦБС та їх заступників по роботі з дітьми; директорів районних будинків культури (протягом року);

· науково-практичного семінару-наради щодо особливостей проведення комплексу весняно-польових робіт та впровадження енергозберігаючих технологій в умовах 2011 року (I - II квартали);

· відкриття: дошкільних навчальних закладів у Бобровицькому, Городнянському, Ріпкинському, Прилуцькому, Чернігівському, Варвинському, Козелецькому, Корюківському, Коропському, Ічнянському, Ніжинському, Н-Сіверському, Носівському, Менському, Срібнянському районах; дитячого оздоровчого табору "Юний турист"; навчально-практичного центру з підготовки монтажників гіпсокартонних конструкцій на базі Чернігівського професійного ліцею залізничного транспорту; регіонального навчально-практичного центру інноваційних будівельних технологій "KNAUF" на базі Чернігівського професійного ліцею залізничного транспорту (протягом року);

· творчих звітів районів і міст області "Живи, незалежна і сильна, і слався, єдина, в віках" (I - II квартали);

· основної сесії з незалежного зовнішнього оцінювання (II квартал);

· XI фестивалю журналістів регіональних ЗМІ "Золотий передзвін Принесення" (II квартал);

· зустрічі керівництва області з переможцями та призерами Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін, переможцями Малої академії наук України (II квартал);

· урочистих заходів з нагоди відзначення 120-річчя від дня народження П. Г. Тичини (січень);

· заключних етапів - XI Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика та обласного Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості "Об'єднаймося ж, брати мої!" в номінації "Українська мова" (січень);

· проведення III (обласного) етапу Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка (січень);

· XX обласного фестивалю художньої творчості серед вихованців спеціальних загальноосвітніх шкіл-інтернатів "Повір у себе" (квітень);

· свята останнього дзвоника у загальноосвітніх навчальних закладах (II квартал);

· обласного конкурсу дитячої творчості "Світ очима дітей" (II квартал);

· акції "Даруймо радість дітям" (II квартал);

· Міжнародної відео-конференції "Україна за двадцять років" до двадцятої річниці проголошення незалежності України (липень);

· урочистих заходів з нагоди 70-ї річниці початку Партизанського руху в Україні та Дня партизанської слави;

· святкування 100-річчя прославлення святителя Іоасафа, єпископа Білгородського (Горленка) (вересень);

· "Місячника підтримки підприємництва" до Дня підприємця (III квартал);

· урочистих заходів з нагоди відзначення 100-річчя від дня народження М. Н. Неймана (М. Бернеса) (жовтень);

· обласного конкурсу "Кращий інвестиційний проект" (протягом року);

· проведення конкурсу "Краща науково-технічна розробка регіону" (IV квартал);

· обласної конференції педагогічних працівників (III квартал);

· конкурсу із зарахування до кадрового резерву на посади державних службовців першої - третьої категорії, призначення на які здійснюється Президентом України за поданням Кабінету Міністрів України (IV квартал);

· формування кадрового резерву на посади керівників структурних підрозділів облдержадміністрації (IV квартал);

· зустрічі керівництва області з кращими працівниками системи освіти Чернігівщини з нагоди професійного свята, вручення щорічної обласної Премії імені Софії Русової та обласної Премії імені Георгія Вороного (IV квартал);

· зустрічі керівництва області зі студентською молоддю з нагоди Міжнародного дня студента (IV квартал);

· акції "16 днів проти насильства в сім'ї" (IV квартал);

· акції "День спільних дій в інтересах дітей" (IV квартал);

· обласного фестивалю художньої творчості серед вихованців загальноосвітніх шкіл-інтернатів "Талановите дитинство";

· фіналу XIV обласного фестивалю-конкурсу "Жінка року" (IV квартал).

11. Організація участі:

· у XVII Міжнародній туристичній виставці "Україна: подорожі та туризм - 2010" у м. Києві (І квартал);

· сільськогосподарських підприємств області в Міжнародній виставці-ярмарку "АГРО-2011" (II квартал);

· у Міждержавному літературно-мистецькому святі "Нетлінне "Слово …" в м. Новгороді-Сіверському (28 травня 2011 року);

· у Молодіжному фестивалі "Дружба - 2011" (червень);

· виставки-презентації області "Сіверські контракти - 2011" в рамках загальнодержавної виставкової акції "Барвиста Україна" в НК "Експоцентр України" (серпень);

· у відкритому фестивалі традиційної слов'янської культури та бойових єдиноборств "Київська Русь" в селищі Любеч Ріпкинського району (серпень);

· у Міжнародному фестивалі історичного фехтування та слов'яно-варязької культури "Коровель - 2011" (III квартал);

· у Всеукраїнському літературно-мистецькому святі "Седнівська осінь" в смт Седнів Чернігівського району (вересень).

IV. Заходи ідеології державотворення

1. Зустрічі керівників органів виконавчої влади з трудовими колективами і населенням за місцем проживання, представниками обласних організацій політичних партій, громадських організацій, засобів масової інформації (за визначеною схемою).

2. Засідання Громадської колегії при голові облдержадміністрації (щоквартально).

3. Засідання Ради Українського козацтва області (щоквартально).

4. Зустрічі голови облдержадміністрації з активами громадських організацій (раз на півріччя).

5. Зустрічі за "круглим столом" голови облдержадміністрації та його заступників з представниками обласних організацій політичних партій, громадських організацій, засобів масової інформації (за визначеною схемою).

6. Засідання Громадської гуманітарної ради при голові облдержадміністрації (щоквартально).

7. Єдині дні інформування населення (щомісячно).

8. Сприяння проведенню організаційно-масових заходів з нагоди:

- Новорічних та Різдвяних свят (1 - 10 січня);

- 15-ої річниці створення Товариства "Чернігівське земляцтво" (січень - лютий);

- відзначення подій Української революції 1917 - 1921 років та вшанування пам'яті її учасників (січень, квітень, жовтень, грудень);

- Дня Соборності України (22 січня);

- Дня пам'яті героїв Крут (29 січня);

- Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав (15 лютого);

- Дня захисника Вітчизни (23 лютого);

- 197-ї річниці від дня народження Т. Г. Шевченка (9 березня);

- Дня Перемоги (9 травня);

- Дня пам'яті жертв політичних репресій (15 травня);

- Дня Європи (21 травня);

- Міжнародного дня захисту дітей (1 червня);

- обласного Козацького свята (II декада червня, в м. Батурині);

- Дня скорботи і вшанування пам'яті жертв війни в Україні. 70 років від початку Великої Вітчизняної війни (22 червня);

- Дня державної служби (23 червня);

- Дня Конституції України (28 червня);

- 21-ї річниці прийняття Декларації про державний суверенітет України
(16 липня);

- Дня Державного Прапора України (23 серпня);

- Дня незалежності України (24 серпня);

- Дня знань (1 вересня);

- 68-ї річниці визволення Чернігівщини від фашистських загарбників (третя декада вересня);

- Дня партизанської слави (22 вересня);

- День усиновлення (30 вересня);

- Міжнародного дня людей похилого віку (1 жовтня);

- Дня ветерана (1 жовтня);

- Дня Українського козацтва (14 жовтня);

- Дня працівника соціальної сфери (6 листопада);

- Дня пам'яті жертв голодоморів (26 листопада);

- Дня свободи (22 листопада);

- 20-ї річниці підтвердження Всеукраїнським референдумом Акта незалежності України (1 грудня);

- Міжнародного дня інвалідів (3 грудня);

- Дня місцевого самоврядування (7 грудня);

- Дня прав людини (10 грудня);

- Дня благодійництва (11 грудня);

- Дня Святого Миколая (19 грудня).

8. Соціологічні та експертні опитування різних верств населення з метою вивчення суспільно-політичної ситуації в районах та містах області, визначення факторів впливу на поінформованість громадян з питань європейської та євроатлантичної інтеграції (щоквартально).

9. Здійснення моніторингу висвітлення обласними та районними друкованими засобами масової інформації діяльності облдержадміністрації та місцевих органів виконавчої влади, організація оперативного реагування на критичні публікації, виступи, повідомлення.

10. Виступи у засобах масової інформації, проведення засідань за "круглим столом", сеансів прямого телефонного зв'язку "гаряча лінія" керівництвом облдержадміністрації, райдержадміністрацій, обласних управлінь та організацій з роз'ясненням конкретних питань діяльності Президента України, Кабінету Міністрів України, місцевих органів влади (протягом року, згідно з графіками).

11. Проведення прес-конференцій, брифінгів, засідань прес-клубу "Ділове слово", організація прес-турів для представників ЗМІ, оновлення (в міру надходження інформації) офіційного веб-сайту облдержадміністрації, оперативне оприлюднення важливих соціально-економічних програм, заходів, знакових справ, розпоряджень голови облдержадміністрації, статистичної інформації, іншої офіційної інформації відповідно до законодавства (протягом року).

V. Взаємодія з органами місцевого самоврядування

1. Звіт голови обласної державної адміністрації на сесії обласної ради (IV квартал).

2. Підготовка і внесення облдержадміністрацією на розгляд обласної ради питань, які входять до її компетенції (протягом року).

3. Проведення робочих зустрічей керівництва облдержадміністрації з сільськими, селищними, міськими головами, депутатами місцевих рад в ході зборів активів районів, міст, участь представників органів державної виконавчої влади у роботі сесій районних, міських (міст обласного значення) рад (протягом року).

4. Аналіз пропозицій та зауважень, висловлених депутатами обласної ради під час засідань постійних комісій обласної ради, виборцями - під час проведення єдиних днів депутата (протягом року).

5. Реалізація обласної програми підготовки та залучення молоді до державної служби та служби в органах місцевого самоврядування, створення умов для її професійного зростання (протягом року).

6. Контроль за здійсненням органами місцевого самоврядування делегованих повноважень органів виконавчої влади (протягом року).

7. Надання практичної допомоги виконкомам місцевих рад щодо виконання програм соціально-економічного розвитку і бюджетів територій, розв'язання нагальних проблем життєдіяльності територіальних громад, формування реальних проектів програм соціально-економічного розвитку і бюджетів територій на наступний рік (протягом року).

8. Надання в рамках чинного законодавства практичної допомоги окремим виконавчим комітетам місцевих рад в питаннях підготовки та проведення повторних виборів депутатів місцевих рад, сільських, селищних, міських голів, які заплановані на I квартал 2011 року (у визначені ЦВК терміни).
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали