РАДА МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР

ПОСТАНОВА

від 20 червня 1990 р. N 137

Київ

Про підготовку проектів законів УРСР та інших нормативних актів, необхідних для переходу республіки до регульованої ринкової економіки

На виконання постанови Верховної Ради Української РСР від 28 травня 1990 р. Рада Міністрів Української РСР ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити план підготовки проектів законів УРСР та інших нормативних актів, що мають регламентувати умови і порядок переходу республіки до регульованої ринкової економіки і передбачати надійний соціальний захист громадян Української РСР, згідно з додатком.

Держплану УРСР, Міністерству фінансів УРСР, Держагропрому УРСР, Державному комітетові УРСР по праці і соціальних питаннях, Державному комітетові УРСР по цінах, Українському республіканському банку Держбанку СРСР, Міністерству юстиції УРСР, Академії наук УРСР, Зовнішньоекономічній комісії Президії Ради Міністрів УРСР разом з відповідними міністерствами і відомствами, облвиконкомами, науковими установами і вищими учбовими закладами республіки розробити та подати в установлені строки до Ради Міністрів УРСР проекти законів УРСР та інших нормативних актів.

Координацію цієї роботи та попередній розгляд поданих матеріалів покласти на Комісію Президії Ради Міністрів УРСР по вдосконаленню господарського механізму.

2. Визнати за доцільне здійснити протягом 1991 - 1994 років систематизацію господарського законодавства з метою усунення наявних протиріч у раніше виданих актах, відміни застарілих рішень і ліквідації множинності правових актів з одних і тих же питань.

Міністерству юстиції УРСР підготувати і подати до 1 серпня 1990 р. Раді Міністрів УРСР пропозиції про проведення цієї роботи.

3. Надати міністерствам і відомствам УРСР, відповідальним за підготовку проектів законів УРСР та інших нормативних актів, право залучати до розробки концепцій, варіантів законопроектів і обгрунтувань до них на договірних засадах з оплатою за рахунок власних коштів наукові установи, вищі учбові заклади, тимчасові творчі колективи, окремих наукових працівників і викладачів вузів, спеціалістів народного господарства.

Міністерству фінансів УРСР і Міністерству юстиції УРСР визначити розмір коштів, необхідних для реалізації плану підготовки проектів законів УРСР та інших нормативних актів /з розбивкою по відповідних міністерствах і відомствах УРСР/, та їх джерела.

4. У зв'язку із значним зростанням обсягу робіт по підготовці принципово нових актів законодавства, аналізу і систематизації господарського законодавства збільшити на період проведення цих робіт граничну чисельність центрального апарату Міністерства юстиції УРСР на 12 одиниць і видатки на його утримання в 1990 році на 37,9 тис. крб., у тому числі фонд оплати праці на 29,3 тис. крб. /у розрахунку на рік 58,5 тис. карбованців/.

Міністерству фінансів УРСР профінансувати зазначені витрати за рахунок асигнувань, передбачених у республіканському бюджеті на централізовані видатки по утриманню органів державного управління.

 

Голова
Ради Міністрів УРСР

В. МАСОЛ

Керуючий Справами
Ради Міністрів УРСР

В. ПЄХОТА

Інд. 18

 

Додаток
до постанови Ради Міністрів УРСР
від 20 червня 1990 р. N 137

ПЛАН
підготовки проектів законів УРСР та інших нормативних актів, що мають регламентувати умови і порядок переходу республіки до регульованої ринкової економіки і передбачати надійний соціальний захист громадян Української РСР

Назва проектів законодавчих і нормативних актів

Виконавці

Строк подання до Ради Міністрів УРСР

1. Концепція переходу Української РСР до регульованої ринкової економіки /з необхідними обгрунтуваннями і розрахунками/

Академія наук УРСР
Економічний науково-дослідний інститут Держплану УРСР
Мінвуз УРСР
Південне відділення ВАСГНІЛ
Український філіал науково-дослідного інституту по ціноутворенню Держкомцін СРСР

1 серпня 1990 р.

2. Програма переходу Української РСР до регульованої ринкової економіки

Держплан УРСР
Мінфін УРСР
Академія наук УРСР
Укрбанк Держбанку СРС
Держкомпраця УРСР
Держкомцін УРСР
Держпостач УРСР
Держкомстат УРСР
Держагропром УРСР
Південне відділення ВАСГНІЛ

1 вересня 1990 р.

3. Проект Закону УРСР про власність

Мінюст УРСР
Держплан УРСР
Мінфін УРСР
Укрбанк Держбанку СРС
Інститут економіки Академії наук УРСР разом з облвиконкомам

1 вересня 1990 р.

4. Проект Закону УРСР про свободу господарської діяльності і розвиток підприємництва у республіці

Держплан УРСР
Мінфін УРСР
Мінюст УРСР
Держпостач УРСР
Інститут економіки Академії наук УРСР
Інститут держави і права Академії наук УРСР разом з облвиконкомами

10 вересня 1990 р.

5. Проект Закону УРСР про ціни і ціноутворення у республіці

Держкомцін УРСР
Держплан УРСР
Держпостач УРСР
Держбуд УРСР
Мінфін УРСР
Держкомпраця УРСР
Держагропром УРСР
Мінсоцзабез УРСР
Український філіал науково-дослідного інституту по ціноутворенню Держкомцін СРСР разом з облвиконкомами за участю Укрпрофради

15 вересня 1990 р.

6. Проект Закону УРСР про інвестиційну діяльність у республіці

Держбуд УРСР
Держплан УРСР
Мінфін УРСР
Укрбанк Держбанку СРСР
Республіканські спеціалізовані банки
Мінюст УРСР
Зовнішньоекономічна комісія Президії Ради Міністрів УРСР
Інститут соціальних і економічних проблем зарубіжних країн Академії наук УРСР
Рада по вивченню продуктивних сил УРСР Академії наук УРСР разом з облвиконкомами

15 вересня 1990 р.

7. Проект Закону УРСР про демонополізацію народного господарства республіки

Держплан УРСР
Мінфін УРСР
Держпостач УРСР
Держкомцін УРСР
Держкомстат УРСР
Мінюст УРСР

10 вересня 1990 р.

8. Проект законодавчого акту УРСР про соціальний захист громадян Української РСР при переході на ринкові відносини

Держкомпраця УРСР
Держплан УРСР
Мінфін УРСР
Мінюст УРСР
Мінсоцзабез УРСР
Укрбанк Держбанку СРСР
Держкомцін УРСР
Інститут економіки Академії наук УРСР
Дєржкомстат УРСР разом з облвиконкомами за участю Укрпрофради

15 серпня 1990 р.

9. Проект законодавчого акту УРСР про організацію продовольчого забезпечення населення республіки

Держагропром УРСР
Держплан УРСР
Укоопспілка
Мінторг УРСР
Мінюст УРСР разом з облвиконкомами

15 серпня 1990 р.

10. Проект Закону УРСР про зайнятість населення в Українській РСР

Держкомпраця УРСР
Держплан УРСР
Мінюст УРСР
Мінфін УРСР
Держкомстат УРСР
Мінсоцзабез УРСР
Рада по вивченню продуктивних сил УРСР Академії наук УРСР
Інститут економіки Академії наук УРСР разом з облвиконкомами за участю Укрпрофради

20 вересня 1990 р.

11. Проект постанови Ради Міністрів УРСР про зміни в системі підготовки і перепідготовки кадрів в Українській РСР

Держкомпраця УРСР
Мінвуз УРСР
Міносвіта УРСР
Держплан УРСР
Мінфін УРСР
Республіканський міжгалузевий інститут підвищення кваліфікації керівних працівників при Раді Міністрів УРСР

1 вересня 1990 р.

12. Проект Закону УРСР про банки в Українській РСР

Укрбанк Держбанку СРСР
Республіканські спеціалізовані банки
Мінфін УРСР

15 вересня 1990 р.

13. Проект Кодексу УРСР про землю

Держагропром УРСР
Держкомприрода УРСР
Мінюст УРСР
Держбуд УРСР
Інститут економіки Академії наук УРСР
Південне відділення ВАСГНІЛ
Мінлісгосп УРСР разом з облвиконкомами

1 вересня 1990 р.

14. Проект законодавчого акту УРСР про державний акт, що засвідчує право володіння і право постійного користування землею

Держагропром УРСР
Держкомприрода УРСР
Держбуд УРСР
Мінюст УРСР
Мінлісгосп УРСР
Інститут економіки Академії наук УРСР
Південне відділення ВАСГНІЛ

10 вересня 1990 р.

15. Проект законодавчого акту УРСР про порядок надання і вилучення земельних ділянок

Держагропром УРСР
Держкомприрода УРСР
Держбуд УРСР
Мінюст УРСР
Мінлісгосп УРСР
Інститут економіки Академії наук УРСР
Південне відділення ВАСГНІЛ

15 вересня 1990 р.

16. Проект законодавчого акту УРСР про зовнішньоекономічну діяльність

Зовнішньоекономічна комісія Президії Ради Міністрів УРСР
З/О "Укрімпекс"
Мінфін УРСР
Укрбанк Зовнішекономбанку СРСР
Інститут соціальних і економічних проблем зарубіжних країн Академії наук УРСР

20 вересня 1990 р.

 

Керуючий Справами
Ради Міністрів УРСР

В. ПЄХОТА

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали