Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про підготовку проектів законодавчих та інших нормативних актів по реалізації основних положень Концепції та Програми переходу Української РСР до ринкової економіки

РАДА МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР

ПОСТАНОВА

від 27 грудня 1990 р. N 388

Київ

Про підготовку проектів законодавчих та інших нормативних актів по реалізації основних положень Концепції та Програми переходу Української РСР до ринкової економіки

Рада Міністрів Української РСР ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити план підготовки проектів законодавчих та інших нормативних актів по реалізації основних положень Концепції та Програми переходу Української РСР до ринкової економіки, що додається.

Відповідальність за підготовку вказаних проектів покладається на членів Президії Ради Міністрів УРСР.

2. Установити, що міністерства і відомства УРСР, відповідальні за підготовку проектів законодавчих та інших нормативних актів, одночасно з проектами цих актів подають до Ради Міністрів УРСР економічні обгрунтування потреби у додаткових фінансових ресурсах, необхідних для реалізації заходів, передбачених цими проектами, і пояснювальні записки.

3. Дозволити міністерствам і відомствам УРСР, відповідальним за підготовку проектів законодавчих та інших нормативних актів, залучати до їх розробки на договірних засадах з оплатою за рахунок власних коштів наукові установи, вищі учбові заклади, тимчасові творчі колективи, наукових працівників і викладачів вузів, спеціалістів народного господарства.

Фактичні витрати міністерств і відомств УРСР на вказані цілі компенсувати за рахунок резервного фонду Ради Міністрів УРСР.

 

Голова
Ради Міністрів УРСР

В. ФОКІН

Керуючий Справами
Ради Міністрів УРСР

В. ПЄХОТА

Інд. 18

 

ЗАТВЕРДЖЕНИЙ
постановою Ради Міністрів УРСР
від 27 грудня 1990 р. N 388

ПЛАН
підготовки проектів законодавчих та інших нормативних актів по реалізації основних положень Концепції та Програми переходу Української РСР до ринкової економіки

Назва проекту законодавчого /нормативного/ акта

Виконавці

Строк подання до Ради Міністрів УРСР

Проект Закону УРСР про податки з підприємств, об'єднань і організацій

Мінфін УРСР
Держкомекономіки УРСР
Укрбанк Держбанку СРСР
республіканські державні спеціалізовані та акціонерні банки
Мінпраці УРСР
Держкомстат УРСР
Мінюст УРСР
Академія наук УРСР
обл/міськ/виконкоми з участю Ради Федерації незалежних профспілок України

грудень 1990 р.

Проект Закону УРСР про прибутковий податок з громадян Української РСР, іноземних громадян і осіб без громадянства

- " -

грудень 1990 р.

Проект законодавчого акта про передачу підприємств і організацій союзного підпорядкування у власність республіки

Держкомекономіки УРСР
Комітет по управлінню державним майном при Раді Міністрів УРСР
Мінфін УРСР
Комітет по галузях важкої промисловості при Раді Міністрів УРСР
Держвуглепром УРСР
Держкомстат УРСР
Мінюст УРСР
Держарбітраж УРСР
міністерства і відомства УРСР
обл/міськ/виконкоми

січень 1991 р.

Проект Закону УРСР про банкрутство підприємств, організацій та господарств

Держкомекономіки УРСР
Мінфін УРСР
Мінюст УРСР
Держарбітраж УРСР
Мінпраці УРСР
Держкомстат УРСР
Укрбанк Держбанку СРСР
республіканські державні спеціалізовані та акціонерні банки

червень 1991 р.

Проект Закону УРСР про податок на транспортні засоби

Мінфін УРСР
МВС УРСР
Мінтранс УРСР
Укршляхбуд
Мінюст УРСР
обл/міськ/виконкоми

квітень 1991 р.

Проект законодавчого акта про товарну біржу

Держпостач УРСР
Держкомекономіки УРСР
Мінфін УРСР
Мінторг УРСР
Мінюст УРСР
Держкомстат УРСР

липень 1991 р.

Проект Закону УРСР про інтелектуальну власність

Академія наук УРСР
Мінвуз УРСР
Українська академія аграрних наук
Міністерство охорони здоров'я УРСР
Мінюст УРСР

березень 1991 р.

Проект Закону УРСР про пенсійне забезпечення громадян

Мінсоцзабез УРСР
Держкомекономіки УРСР
Мінфін УРСР
Мінюст УРСР

грудень 1990 р.

Проект Закону УРСР про порядок вирішення колективних трудових спорів /конфліктів/

Мінпраці УРСР
Мінюст УРСР
Держкомстат УРСР з участю Ради Федерації незалежних профспілок України

березень 1991 р.

Кодекс законів Української РСР про працю /нова редакція/

Мінпраці УРСР
Мінюст УРСР
Мінфін УРСР
Інститут держави і права Академії наук УРСР

червень 1992 р.

Проект Закону УРСР про колективні договори

Мінпраці УРСР
Мінюст УРСР
Інститут держави і права Академії наук УРСР з участю Ради Федерації незалежних профспілок України

серпень 1991 р.

Проект Закону УРСР про порядок вирішення індивідуальних трудових спорів

Мінюст УРСР
Мінпраці УРСР з участю Верховного Суду УРСР, Прокуратури УРСР, Ради Федерації незалежних профспілок України

квітень 1991 р.

Проект законодавчого акта про республіканську програму зайнятості населення

Мінпраці УРСР
Держкомекономіки УРСР
Мінфін УРСР
Держкомстат УРСР
обл/міськ/виконкоми
Рада по вивченню продуктивних сил УРСР Академії наук УРСР
з участю Ради Федерації незалежних профспілок України

травень 1991 р.

Проект Закону УРСР про державне мито

Мінфін УРСР
Укрбанк Держбанку СРСР
республіканські державні спеціалізовані банки
Мінюст УРСР
Держарбітраж УРСР
МВС УРСР
МЗС УРСР
обл/міськ/виконкоми

лютий 1991 р.

Проект Закону УРСР про спільні підприємства

Державна зовнішньоекономічна комісія Ради Міністрів УРСР
Держкомекономіки УРСР
Укрбанк Зовнішекономбанку СРСР
З/О "Укрімпекс"
Мінюст УРСР
Мінфін УРСР
Держкомстат УРСР
Управління державного митного контролю при Раді Міністрів УРСР

лютий 1991 р.

Проект Закону УРСР про митний тариф

Державна зовнішньоекономічна комісія Рада Міністрів УРСР
Мінфін УРСР
Мінюст УРСР
Укрбанк Держбанку СРСР
республіканські державні спеціалізовані банки
З/О "Укрімпекс"
Управління державного митного контролю при Раді Міністрів УРСР
Держкомекономіки УРСР
Держарбітраж УРСР
Держкомстат УРСР
Мінторг УРСР
МЗС УРСР
обл/міськ/виконкоми

лютий 1991 р.

Проект законодавчого акта про валютні фонди

Державна зовнішньоекономічна комісія Ради Міністрів УРСР
Мінфін УРСР
Укрбанк Зовнішекономбанку СРСР
Мінюст УРСР
Держкомекономіки УРСР
МЗС УРСР
Держкомстат УРСР
З/О "Укрімпекс"

квітень 1991 р.

Проект Кодексу Української РСР про зовнішньоекономічну діяльність

Державна зовнішньоекономічна комісія Ради Міністрів УРСР
Держкомекономіки УРСР
Мінфін УРСР
Мінюст УРСР
Академія наук УРСР
МЗС УРСР
Укрбанк Зовнішекономбанку РСР
Держкомстат УРСР
З/О "Укрімпекс"

жовтень 1991 р.

Проект митного кодексу Української РСР

Державна зовнішньоекономічна комісія Ради Міністрів УРСР
Держкомекономіки УРСР
МЗС УРСР
Академія наук УРСР
Укрбанк Зовнішекономбанку СРСР
З/О "Укрімпекс"
Мінюст УРСР
Мінфін УРСР
Управління державного митного контролю при Раді Міністрів УРСР

лютий 1991 р.

Проект законодавчого акта про конверсію підприємств оборонної промисловості в Українській РСР

Держкомекономіки УРСР
Мінфін УРСР
Мінюст УРСР
Мінпраці УРСР

серпень 1991 р.

Проект Закону УРСР про кооперацію в Українській РСР

Держкомекономіки УРСР
Мінфін УРСР
Мінюст УРСР
Держагропром УРСР
Академія наук УРСР
Держкомстат УРСР
обл/міськ/виконкоми

травень 1991 р.

Проект Закону УРСР про державну науково-технічну політику

Держкомекономіки УРСР
Академія наук УРСР
Мінвуз УРСР
Українська академія аграрних наук
Держкомприрода УРСР
Мінюст УРСР
Укрбанк Промбудбанку СРСР
обл/міськ/виконкоми

квітень 1991 р.

Проект Закону УРСР про державну статистику в Українській РСР

Держкомстат УРСР
Держкомекономіки УРСР
Мінфін УРСР
Мінпраці УРСР
Мінюст УРСР
Комітет цін при Раді Міністрів УРСР
Укрбанк Держбанку СРСР
республіканські державні спеціалізовані та акціонерні банки
Академія наук УРСР

квітень 1991 р.

Проект Закону УРСР про державні реєстри

Держкомстат УРСР
Мінфін УРСР
Укрбанк Держбанку СРСР
Держкомекономіки УРСР
Мінюст УРСР

травень 1991 р.

Проект цивільного кодексу Української РСР /нова редакція/

Мінюст УРСР
Інститут держави і права Академії наук УРСР з участю Верховного Суду УРСР

серпень 1992 р.

Проект житлового кодексу Української РСР /нова редакція/

Держжитлокомунгосп УРСР
Мінюст УРСР
Держкомекономіки УРСР
обл/міськ/виконкоми
Академія наук УРСР
з участю Прокуратури УРСР та Ради Федерації незалежних профспілок України

березень 1991 р.

Проект постанови Ради Міністрів УРСР про порядок ліцензування видів діяльності підприємств, організацій та окремих громадян

Держкомекономіки УРСР
Мінфін УРСР
Мінюст УРСР
Держкомстат УРСР
Інститут економіки Академії наук УРСР
обл/міськ/виконкоми

грудень 1990 р.

Проект постанови Ради Міністрів УРСР про державне регулювання цін і тарифів

Комітет цін при Раді Міністрів УРСР
Мінфін УРСР
Держкомекономіки УРСР

грудень 1990 р.

Проект постанови Ради Міністрів УРСР про податок з обороту

Мінфін УРСР
Держкомекономіки УРСР
Комітет цін при Раді Міністрів УРСР
Укрбанк Держбанку СРСР
Академія наук УРСР
республіканські державні спеціалізовані та акціонерні банки
Мінюст УРСР
обл/міськ/виконкоми

лютий 1991 р.

Проект постанови Ради Міністрів УРСР про порядок визначення і застосування плати за забруднення навколишнього середовища

Держкомприрода УРСР
Держкомекономіки УРСР
Мінфін УРСР
Мінюст УРСР
Академія наук УРСР
Комітет по галузях важкої промисловості при Раді Міністрів УРСР
Держвуглепром УРСР
Міненерго УРСР
Держарбітраж УРСР
обл/міськ/виконкоми

грудень 1990 р.

Проект постанови Ради Міністрів УРСР про плату за природні ресурси

Держкомприрода УРСР
Держкомекономіки УРСР
Держпостач УРСР
Мінфін УРСР
Комітет цін при Раді Міністрів УРСР
обл/міськ/виконкоми

грудень 1991 р.

Проект постанови Ради Міністрів УРСР про податок на експорт і імпорт

Державна зовнішньоекономічна комісія Ради Міністрів УРСР
Укрбанк Зовнішекономбанку СРСР
Управління державного митного контролю при Раді Міністрів УРСР
Мінфін УРСР
Комітет цін при Раді Міністрів УРСР
Мінюст УРСР
Держкомекономіки УРСР
Держкомстат УРСР
обл/міськ/виконкоми

лютий 1991 р.

Проект постанови Ради Міністрів УРСР про державні гарантії в галузі оплати праці

Мінпраці УРСР
Мінфін УРСР
Держкомекономіки УРСР
Мінюст УРСР
з участю Ради Федерації незалежних профспілок України

березень 1991 р.

Проект постанови Ради Міністрів УРСР про порядок проведення індексації грошових доходів населення

Мінпраці УРСР
Держкомекономіки УРСР
Мінфін УРСР
Мінюст УРСР
Мінсоцзабез УРСР
Укрбанк Держбанку СРСР
Держкомстат УРСР з участю Ради Федерації незалежних профспілок України

лютий 1991 р.

Проект постанови Ради Міністрів УРСР про мінімальний споживчий бюджет

Мінпраці УРСР
Держкомекономіки УРСР
Мінфін УРСР
Мінюст УРСР
Мінсоцзабез УРСР
Укрбанк Держбанку СРСР
Держкомстат УРСР з участю Ради Федерації незалежних профспілок України

січень 1991 р.

Проект постанови Ради Міністрів УРСР про встановлення державної допомоги, пільг та інших видів соціальної підтримки малозабезпеченим громадянам і сім'ям з дітьми

- " -

березень 1991 р.

Проект постанови Ради Міністрів УРСР про створення державної служби зайнятості

Мінпраці УРСР
Мінфін УРСР
Держкомекономіки УРСР
Держкомстат УРСР
Мінюст УРСР з участю Ради Федерації незалежних профспілок України
обл/міськ/виконкоми

грудень 1990 р.

Проект постанови Ради Міністрів УРСР про порядок ліцензування та квотування залучення робочої сили інших держав для роботи на підприємствах Української РСР та використання робочої сили республіки за кордоном

Мінпраці УРСР
МЗС УРСР
Мінюст УРСР з участю Ради Федерації незалежних профспілок України

травень 1991 р.

Проект постанови Ради Міністрів УРСР про переселення сімей та організований набір робітників в Українській РСР

Мінпраці УРСР
Держкомекономіки УРСР
Мінфін УРСР

квітень 1991 р.

Проект постанови Ради Міністрів УРСР про систему організації підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації вивільнюваних працівників та незайнятого населення

Мінпраці УРСР
Держкомекономіки УРСР
Мінвуз УРСР
Міносвіта УРСР
Академія наук УРСР
Мінфін УРСР
міністерства і відомства УРСР

березень 1991 р.

Проект постанови Ради Міністрів УРСР про приватизацію і створення ринку житла

Держжитлокомунгосп УРСР
Держкомекономіки УРСР
Держбуд УРСР
Мінфін УРСР
Мінюст УРСР
Мінсоцзабез УРСР
обл/міськ/виконкоми

- " -

 
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали