ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 26.10.2017 р. N 569

Про підготовку проекту плану заходів на 2019 - 2020 роки з реалізації Стратегії регіонального розвитку Запорізької області на період до 2020 року

Керуючись ст. 6, п. 9 ч. 1 ст. 39 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", ст. 15 Закону України "Про засади державної регіональної політики" (Закон N 156-VIII), постановою Кабінету Міністрів України від 11.11.2015 N 932 "Про затвердження Порядку розроблення регіональних стратегій розвитку і планів заходів з їх реалізації, а також проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації зазначених регіональних стратегій і планів заходів" (Постанова N 932), наказом Мінрегіонрозвитку України від 31.03.2016 N 79 "Про затвердження Методики розроблення, проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації регіональних стратегій розвитку та планів заходів з їх реалізації" (Методика N 79), який зареєстрований в Міністерстві юстиції України від 26 квітня 2016 року за N 632/28762, Стратегією регіонального розвитку Запорізької області на період до 2020 року, затвердженою рішенням обласної ради від 25.02.2016 N 1 (далі - Стратегія), та з метою розробки плану заходів на 2019 - 2020 роки з реалізації Стратегії (далі - План заходів):

1. Створити робочу групу з підготовки проекту плану заходів на 2019 - 2020 роки з реалізації Стратегії регіонального розвитку Запорізької області на період до 2020 року (далі - робоча група).

2. Затвердити склад робочої групи (додається).

3. Робоча група має право залучати до роботи фахівців відповідних органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, представників підприємств, установ, організацій та інших суб'єктів регіонального розвитку за згодою їх керівників.

4. Робочій групі до 12.12.2017 забезпечити відбір проектних ідей щодо технічних завдань на проекти регіонального розвитку (далі - проекти регіонального розвитку) для включення їх до Плану заходів.

5. Зобов'язати керівників структурних підрозділів облдержадміністрації, голів райдержадміністрацій та рекомендувати міським головам міст обласного значення, головам об'єднаних територіальних громад забезпечити:

1) доведення до керівників закладів і установ, підприємств, до галузевих громадських організацій, що належать до сфери їх управління, інформації про формування Плану заходів та початок збору проектів регіонального розвитку;

2) підготовку та подання до 20.11.2017 Департаменту економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації проектів регіонального розвитку до Плану заходів за формою (додаток 1).

6. Керівникам структурних підрозділів облдержадміністрації:

1) до 09.11.2017 подати на затвердження першому заступнику голови, заступникам голови, заступнику голови - керівнику апарату облдержадміністрації відповідно до розподілу функціональних повноважень склади груп експертів (далі - групи експертів), які будуть здійснювати попередній відбір проектів регіонального розвитку у відповідній галузі (сфері діяльності), із залученням представників територіальних органів центральних органів виконавчої влади, провідних установ, організацій і підприємств, науковців, громадських організацій, інших осіб, які мають досвід діяльності, наукові та інші надбання у сферах, пов'язаних із досягненням відповідної стратегічної цілі з реалізації Стратегії;

2) надати копії затверджених складів груп експертів до 10.11.2017 Департаменту економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації;

3) забезпечити проведення засідань груп експертів та попередній відбір проектів регіонального розвитку за напрямами у відповідній галузі, враховуючи форму критеріїв оцінки (додаток 2), отриманих від Департаменту економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації;

4) надати відібрані групами експертів проекти регіонального розвитку для включення до Плану заходів у відповідній галузі (сфері діяльності) до 01.12.2017 секретарю робочої групи разом з протокольними рішеннями груп експертів.

7. Департаменту економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації забезпечити:

1) розміщення у засобах масової інформації та на офіційному веб-сайті облдержадміністрації повідомлення про початок збору проектів регіонального розвитку, які будуть включені до Плану заходів;

2) узагальнення та надання керівникам структурних підрозділів облдержадміністрації усіх отриманих протягом встановленого терміну проектів регіонального розвитку;

3) на підставі проектів щодо регіонального розвитку, відібраних групами експертів та схвалених робочою групою, підготовку проекту плану заходів на 2019 - 2020 роки з реалізації Стратегії регіонального розвитку Запорізької області на період до 2020 року та його подання обласній раді для розгляду й затвердження в установленому порядку.

8. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

 

Голова обласної
державної адміністрації

К. І. Бриль

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Запорізької обласної державної адміністрації
26 жовтня 2017 року N 569

СКЛАД
робочої групи з підготовки проекту плану заходів на 2019 - 2020 роки з реалізації Стратегії регіонального розвитку Запорізької області на період до 2020 року

Слепян
Елла Валеріївна

перший заступник голови облдержадміністрації (стажування), голова робочої групи

Матвіїшина
Оксана Євгеніївна

директор Департаменту економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації, заступник голови робочої групи

Нестеренко
Ілона Сергіївна

начальник відділу факторів формування бюджету та економіки соціальної сфери управління аналізу та прогнозування регіонального розвитку Департаменту економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації, секретар робочої групи

Члени робочої групи:

Адєлєв
Іван Васильович

заступник начальника управління з питань соціально-економічного розвитку та бюджету виконавчого апарату Запорізької обласної ради (за згодою)

Антонов
Андрій Миколайович

директор Департаменту промисловості та розвитку інфраструктури облдержадміністрації

Баранова
Олена Русланівна

директор Департаменту житлово-комунального господарства та будівництва облдержадміністрації

Билим
Олександр Миколайович

начальник Управління містобудування та архітектури облдержадміністрації

Бойко
Артур Юрійович

начальник Управління зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної діяльності облдержадміністрації

Власова
Наталія Федорівна

начальник Управління молоді, фізичної культури та спорту облдержадміністрації

Головко
Олександр Степанович

президент Запорізького обласного союзу промисловців і підприємців (роботодавців) "Потенціал" (за згодою)

Гордієнко
Віталій Валерійович

директор Департаменту екології та природних ресурсів облдержадміністрації

Знаменський
Сергій Анатолійович

депутат Запорізької обласної ради VII скликання (за згодою)

Клименко
Вікторія Іванівна

директор Департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації

Кривошей
Катерина Юріївна

виконуючий обов'язки директора Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації

Кюрчев
Володимир Миколайович

депутат Запорізької обласної ради VII скликання (за згодою)

Любім
Людмила Сергіївна

депутат Запорізької обласної ради VII скликання (за згодою)

Маш'янова
Юлія Миколаївна

заступник директора департаменту - начальник управління аналізу та прогнозування регіонального розвитку Департаменту економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації

Медвідь
Сергій Миколайович

директор Департаменту фінансів облдержадміністрації

Мороко
Владислав Валерійович

директор Департаменту культури, туризму, національностей та релігій облдержадміністрації

Озерова
Тетяна Ярославівна

директор Департаменту освіти і науки облдержадміністрації

Поляков
Андрій Вікторович

заступник директора Департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації

Рєпкін
Олександр Олександрович

депутат Запорізької обласної ради VII скликання (за згодою)

Свистун
Олександр Іванович

директор Запорізького відокремленого підрозділу установи "Центр розвитку місцевого самоврядування" (за згодою)

Тоцький
Володимир Євгенович

начальник Управління капітального будівництва облдержадміністрації

Шамілов
Володимир Іванович

президент Запорізької торгово-промислової палати (за згодою)

Шамілов
Кирило Володимирович

директор Агенції регіонального розвитку Запорізької області (за згодою).

 

Заступник голови - керівник
апарату облдержадміністрації

З. М. Бойко

 

Додаток 1
до розпорядження Запорізької обласної державної адміністрації
26.10.2017 N 569

ФОРМА
подання проектних ідей щодо технічних завдань на проекти регіонального розвитку

Ваші контакти

Прізвище, ім'я по батькові відповідальної особи/установа/підприємство

Телефон (стаціонарний і мобільний)

 

Електронна адреса

 

Номер і назва завдання Стратегії

Зазначте завдання зі Стратегії регіонального розвитку Запорізької області на період до 2020 року, якого стосується проектна ідея

Назва проекту

Повинна відображати його зміст, використовуючи настільки мало слів, наскільки це можливо

Цілі проекту

Зазначте одну або кілька цілей, які будуть досягнуті внаслідок реалізації проекту

Територія, на яку проект матиме вплив

Зазначте: в яких населених пунктах чи районах області має здійснюватися проект

Орієнтовна кількість отримувачів вигод

Зазначте: яка кількість населення яких соціальних груп буде отримувачем вигод від реалізації проекту

Стислий опис проекту

Максимально стислий опис (не більше 200 слів) проблеми і змін, які буде досягнуто, внаслідок реалізації проекту

Очікувані кількісні та якісні результати

Зазначте найменування індикатора результа-тивності проекту, одиницю виміру та прогно-зоване значення, які повинні бути зазначені у такій формі: "завершено", "створено", "підготовлено", "навчено" і т. д. Очікувані результати мають чітко вести до досягнення завдань, на які спрямований проект

Ключові заходи проекту

Зазначте лише ключові групи заходів у формі "створення", "підготовка", "організація" і т. д. Заходи повинні вести до досягнення зазначених очікуваних результатів

Період здійснення

З (місяць/рік) - до (місяць/рік)

Орієнтовна вартість проекту, тис. грн

2019

2020

Разом

 

 

 

Джерела фінансування

Перерахуйте джерела фінансування проекту (обласний / місцевий / державний бюджети, ДФРР, публічно-приватне партнерство, бізнес, міжнародний донор тощо)

Ключові потенційні учасники реалізації проекту

Організації, які можуть бути залучені, їх роль (фінансування, реалізація, партнерство)

Інше

Інша інформація, яка є важливою щодо проекту

 

Заступник голови - керівник
апарату облдержадміністрації

З. М. Бойко

 

Додаток 2
до розпорядження Запорізької обласної державної адміністрації
26.10.2017 N 569

ФОРМА
критеріїв оцінки

I. Відповідність операційним цілям/завданням Стратегії регіонального розвитку Запорізької області на період до 2020 року (ставити бали)

Варіанти

Бали

1. Очевидний внесок до більш ніж одної операційної цілі

3

2. Очевидний внесок хоча би до однієї операційної цілі

2

3. Очевидний внесок хоча би до одного завдання

1

4. Нульова відповідність хоча б одному завданню

0

II. Потенційний рівень стратегічного впливу на розвиток регіону

Варіанти

Бали

1. Помітний позитивний вплив на економічний розвиток, соціальний розвиток, збереження навколишнього середовища всього регіону або окремих частин

3

2. Помітний позитивний вплив на економічний розвиток, соціальний розвиток, збереження навколишнього середовища окремих частин регіону

2

3. Незначний вплив на економічний розвиток, соціальний розвиток, збереження навколишнього середовища окремих частин регіону

1

4. Ні позитивного, ні негативного впливу на регіон

0

III. Ступінь готовності проекту до впровадження

Варіанти

Бали

1. Позитивне попереднє техніко-економічне обґрунтування

3

2. Технічна документація та аналіз витрат

2

3. Проектна пропозиція

1

4. Проектна ідея

0

 

Заступник голови - керівник
апарату облдержадміністрації

З. М. Бойко
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали