Додаткова копія: Про підсумки опалювального сезону 2017/2018 року та заходи з підготовки до експлуатації в осінньо-зимовий період 2018/2019 року

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ

НАКАЗ

від 7 травня 2018 року N 282

(з основної діяльності)

м. Київ

Про підсумки опалювального сезону 2017/2018 року та заходи з підготовки до експлуатації в осінньо-зимовий період 2018/2019 року

З метою підготовки будівель та споруд адміністративно-житлового фонду, зовнішніх інженерних мереж ДСНС до сталої роботи та експлуатації в осінньо-зимовий період 2018/2019 року наказую:

1. Керівникам ГУ (У) ДСНС України в областях та м. Києві, навчальних закладів, установ та організацій системи ДСНС, аварійно-рятувальних підрозділів служби цивільного захисту організувати:

проведення до 14 травня 2018 року нарад з підбиття підсумків опалювального сезону 2017/2018 року та планування заходів щодо підготовки адміністративно-житлового фонду ДСНС (далі - фонд) до експлуатації в осінньо-зимовий період 2018/2019 року та передбачити заходи зі зменшення споживання електро-, тепло-, водо-, газопостачання (далі - план заходів). Копії протоколів нарад з підбиття підсумків опалювального сезону 2017/2018 року надати до 28 травня 2018 року до ДСНС через Департамент ресурсного забезпечення (електронна адреса: pashchenko@mns.gov.ua або тел./факс: (044) 247-31-38);

призначення в кожному підрозділі наказом керівника осіб, відповідальних за підготовку об'єктів до опалювального сезону, створення спеціалізованих ремонтних бригад, проведення занять з особовим складом щодо правил техніки безпеки під час виконання робіт;

створення комісій та проведення обстеження будівель і споруд зі складанням актів їх технічного стану;

вжиття вичерпних заходів щодо оптимізації структури енергетичного балансу, зокрема заміщення традиційних видів палива іншими видами палива; насамперед, отриманими з відновлювальних джерел енергії, альтернативними видами, у тому числі електроенергією, а також шляхом впровадження енергозберігаючих технологій, що передбачають використання індивідуальних теплопунктів, когенераційних установок, теплових насосів, електричного теплоакумуляційного обігріву та гарячого водопостачання в аварійно-рятувальних підрозділах служби цивільного захисту, опрацювання питання щодо можливості використання енергії сонця, вітру, малих річок, біогазу та інших альтернативних джерел енергії і місцевих видів палива з метою суттєвого зменшення використання традиційних видів палива та природного газу протягом осінньо-зимового періоду 2018/2019 року;

забезпечення цільового та раціонального використання коштів загального і спеціального фондів державного бюджету, з урахуванням вимог постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 р. N 710 "Про ефективне використання державних коштів" (Постанова N 710), під час планування робіт, фінансування яких здійснюється з Державного бюджету України;

виконання робіт із проведення санації будівель і споруд, з капітального будівництва, капітального та поточного ремонтів, проектно-вишукувальних робіт за бюджетними програмами і договорами (контрактами) тільки в межах призначень на поточний бюджетний рік (з урахуванням заборгованості за попередні періоди) та за погодженням із Департаментом ресурсного забезпечення;

проведення перед початком ремонтних робіт і після їх завершення термоізоляції зовнішніх стін будівлі та фундаменту; гідравлічних випробувань котлів, мереж тепло- і водопостачання, оформлення результатів випробувань відповідними актами;

проведення заміни і ремонту вікон, балконних блоків, вхідних дверей та утеплення приміщень, вжиття вичерпних заходів щодо недопущення розмороження систем опалення та водовідведення;

проведення можливої заміни радіаторів опалення, встановлення приладів обліку енергоресурсів та води, запровадження багатотарифного обліку електроенергії;

вжиття додаткових заходів для приведення будівельних конструкцій та електрообладнання, газового обладнання і газопроводів у будівлях у відповідність із вимогами правил пожежної безпеки;

проведення до 1 серпня 2018 року очищення, знезараження та промивання резервуарів запасу питної води і мереж водопостачання й водовідведення, оформлення результатів роботи відповідними актами;

проведення постійної роботи з органами місцевого самоврядування, підприємствами та установами щодо стабільного постачання електроенергії і надання комунальних послуг;

розгляд щомісяця на службових нарадах питання про хід робіт і аналіз стану виконання планів з підготовки підрозділів до експлуатації основних фондів у зимовий період, створення нормативних запасів палива;

проведення інвентаризації наявності котельного палива станом на 1 вересня 2018 року та 1 січня 2019 року і після закінчення опалювального сезону, направлення узагальненої інформації за результатами інвентаризації до ДСНС через Департамент ресурсного забезпечення;

здійснення заготівлі дров, торфу, вугілля, за рахунок загального та спеціального фонду;

доведення станом на 1 вересня 2018 року та на 1 січня 2019 року інформації щодо запасу твердого палива (вугілля, дров, торфобрикетів тощо) на складах до обсягів тримісячної потреби, забезпечення ведення обліку і збереження та економного використання палива;

проведення до 1 жовтня 2018 року пробних топлень котельних і комісійних перевірок готовності до експлуатації в зимовий період матеріально-технічної бази, будівель і комунальних споруд, стану протипожежного захисту будівель, дотримання правил будівництва і безпечної експлуатації обладнання котелень та насосних станцій, забезпечення паливом, оформлення результатів перевірок відповідними актами на кожний об'єкт;

початок опалювального сезону після зниження середньодобової температури повітря протягом трьох діб поспіль нижче +8° C;

коригування та затвердження до 7 серпня 2018 року в кожному підрозділі планів ліквідації аварій на спорудах і мережах тепло-, водо-, енерго- та газопостачання і водовідведення, формування для ліквідації аварій оперативних груп, укомплектування і забезпечення постійної готовності аварійно-ремонтних підрозділів, доукомплектування експлуатаційного персоналу комунальних об'єктів, навчання та допуску до самостійної роботи експлуатаційного персоналу в установленому порядку згідно з Правилами безпечної експлуатації парових котлів, що працюють під тиском не більше 0,07 МПа (0,7 кгс/см2), водогрійних котлів та водопідігрівачів з температурою води не вище 115° C (ДНАОП 0.00-1.26-96), затвердженими наказом Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 23.07.96 N 125, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 5 листопада 1996 р. за N 655/1680;

виконання до 11 вересня 2018 року робіт із підготовки будівель і комунальних споруд до експлуатації в зимовий період та упорядкування пунктів обігріву на навчальних полігонах; утеплення приміщень і місць несення служби вартою (добовим нарядом); при цьому забезпечення до 14 серпня 2018 року виконання не менше 50 відсотків загального обсягу робіт, до 1 вересня 2018 року - не менше 80 відсотків;

проведення щомісяця, починаючи із вересня 2018 року, в кожному підрозділі спільно з експлуатаційним персоналом комплексних протиаварійних тренувань щодо усунення і недопущення розвитку аварійних ситуацій на об'єктах та інженерних мережах, що знаходяться на балансі підрозділів ДСНС;

недопущення в період з 1 жовтня 2018 року по 16 квітня 2019 року переохолодження особового складу під час виконання завдань за призначенням, проведення обслуговування техніки, занять та господарських робіт;

доповідь у строк до 1 вересня 2018 року про виконання заходів через Департамент ресурсного забезпечення згідно з додатком 1 (електронна адреса: pashchenko@mns.gov.ua або тел./факс: (044) 247-31-38).

2. Департаменту ресурсного забезпечення (Нетреба О. В.) організувати контроль за підготовкою будівель і комунальних споруд до експлуатації в осінньо-зимовий період 2018/2019 року.

3. Департаменту економіки і фінансів (Олійник О. І.) забезпечити своєчасне та повне фінансування зазначених заходів відповідно до затвердженого помісячного розпису та в межах кошторисних призначень для ДСНС на 2018 - 2019 роки.

4. Керівникам ГУ (У) ДСНС України в областях та м. Києві, навчальних закладів, установ та організацій системи ДСНС, аварійно-рятувальних підрозділів служби цивільного захисту після завершення опалювального сезону 2018/2019 року до 25 квітня 2019 року провести аналіз виконання заходів з підготовки та проходження опалювального сезону та подати інформацію в установлені терміни до Департаменту ресурсного забезпечення згідно з додатком 2 (електронна адреса: volobueva@mns.gov.ua або тел./факс: (044) 202-32-68.).

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора Департаменту ресурсного забезпечення Нетребу О. В.

 

Голова

М. Чечоткін

 

Додаток 1
до наказу ДСНС
07.05.2018 N 282

ДОВІДКА
про підготовку підрозділів ДСНС до роботи в зимовий період 2018/2019 року

N з/п

Назва підрозділу, місце розташу-
вання, відпові-
дальна особа

Підготовка будівель

Підготовка котелень

Підготовка інженерних мереж, км

Встановлено (повірено) лічильників

Заходи з енергозбереження

Забезпечення паливом

% готовності до опалю-
вального сезону

завдан-
ня

факт

завдан-
ня шт., марка котла

факт шт., марка котла

електро

водя-
них

тепло-
вих

газо-
вих

електро

водя-
них

тепло-
вих

заміна котлів, кіль-
кість

заміна вікон, кіль-
кість

утеп-
лення воріт, кіль-
кість

потреба, тонн

факт, тонн

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник підрозділу

___
(підпис)

                                         М. П.

 

Додаток 2
до наказу ДСНС
07.05.2018 N 282

РОЗРАХУНКИ
на закупівлю енергоносіїв за КЕКВ 2275 "Оплата інших енергоносіїв"для проведення
__ 
(назва підрозділу)
ДСНС опалюваного сезону 2019/2020 року

N з/п

Види енергоносіїв

Одиниця виміру

Залишок* станом на 15.04.2019

Опалювальний сезон 2018/2019 року

Потреба у видатках на проведення опалювального сезону 2019/2020 року

Кількість підрозділів, які використо-
вують зазначені енергоносії

Споживання в натуральних показниках

Вартість за одиницю**
(грн)

Споживання у вартісних показниках
(тис. грн)

Прогнозоване споживання в натуральних показниках

Прогнозована вартість за одиницю (грн)

Споживання у вартісних показниках (тис. грн)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

Вугілля, вид та марка

тис. тонн

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Дрова

тис. складометрів

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Інші енергоносії

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом

 

 

 

 

 

 

 

 


* Залишок, підтверджений Актом інвентаризаційної комісії (надати копії)

** Документ, що підтверджує вартість енергоносіїв

Керівник структурного підрозділу

_
(підпис керівника)

Виконавець/телефон:
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали