МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 29 березня 2012 року N 153

Про підсумки перевірки вищих навчальних закладів, що належать до сфери управління Міністерства аграрної політики та продовольства України

Відповідно до наказу Мінагрополітики від 15.09.2011 N 472 "Про проведення перевірок вищих навчальних закладів, що належать до сфери управління Міністерства аграрної політики та продовольства України" (Наказ N 472) комісією міністерства у 2011 році здійснена комплексна перевірка Житомирського національного агроекологічного університету, Уманського національного університету садівництва, Харківської державної зооветеринарної академії, Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Гжицького, Технолого-економічного коледжу Білоцерківського національного аграрного університету та відокремленого структурного підрозділу "Василівський коледж Таврійського державного агротехнологічного університету".

Під час перевірки навчальних закладів комісією Мінагрополітики встановлено, що зусилля колективів аграрних вищих навчальних закладів були спрямовані на подальше поліпшення стану підготовки фахівців, вирішення нагальних проблем, пов'язаних з підготовкою матеріально-технічної бази, кадрового та методичного забезпечення навчально-виховного процесу.

Проте виявлено, що в навчальних закладах I - II рівнів акредитації: немає єдиних вимог до програм стажування та звітів про стажування викладачів; не укомплектовано викладачами, що мають педагогічну освіту; робочі місця не відповідають типовим програмам практик та програмам навчальних дисциплін; в кабінетах інструкції з охорони праці і безпеки життєдіяльності оформлені з порушенням нормативних вимог; в оформленні записів контролю за веденням навчальних журналів допускаються відхилення від вказівок щодо ведення журналу навчальних занять; не вистачає необхідних методичних рекомендацій з контрольними завданнями для заочної форми навчання; реєстрація курсових, дипломних робіт та щоденників-звітів проводиться в книгах обліку, а не за актами; немає єдиної форми рецензії для всіх спеціальностей; в дипломних проектах студенти використовують застарілу літературу, недостатньо користуються новинками літератури та періодичних видань; відсутні єдині вимоги до оформлення куточків з техніки безпеки; відсутні єдині вимоги до інструкцій посадових осіб: вахтерів, технічних працівників; не передбачено посади юриста; з порушенням здійснюється робота щодо підготовки і укладання договорів.

В навчальних закладах III - IV рівнів акредитації встановлено, що: не переоформлено державні акти на землю; не приведено чисельність керівного складу навчального закладу згідно з контингентом студентів; не забезпечено збереження бланків суворої звітності; не забезпечено виконання квоти прийому сільської молоді та корегування її в установленому порядку; відсутні договори згідно з Порядком працевлаштування випускників вищих навчальних закладів, підготовка яких здійснювалась за державним замовленням; не проведено оптимізацію переліку напрямів і спеціальностей в межах регіонального університетського центру; не проведено інвентаризацію книжкового фонду на відповідність його фаховому рівню; не переоснащено технічними засобами лекційні зали та аудиторії; не проведено аналіз стану машинно-тракторного парку; не поновлено комп'ютерну техніку зразками нового покоління; не упорядковано території студентського містечка.

За підсумками проведеної перевірки вищих навчальних закладів, що належать до сфери управління Мінагрополітики України, за дотриманням вимог Закону України "Про вищу освіту" та з метою усунення типових порушень, виявлених під час перевірки, наказую:

1. Керівникам вищих навчальних закладів I - II рівнів акредитації:

- здійснити організаційні заходи щодо отримання педагогічної освіти викладачами згідно з перспективним планом підвищення кваліфікації;

- розробити єдині вимоги щодо програм стажування та звітів про стажування викладачів;

- привести у відповідність до нормативних вимог назви робочих місць згідно з типовими програмами практик та паспортами кабінетів і лабораторій;

- розробити єдині вимоги до оформлення інструкції з охорони праці і безпеки життєдіяльності;

- регулярно проводити перевірку ведення навчальних журналів;

- здійснювати реєстрацію курсових та дипломних проектів, щоденників-звітів, що надходять до архіву відповідно до актів;

- розробити єдині вимоги до складання рецензій щоденників-звітів для всіх спеціальностей, розглянути їх на засіданні методичної ради навчального закладу та затвердити на засіданнях предметних комісій;

- ввести в штатний розпис посаду юриста;

- забезпечити укладання договорів згідно з Загальним положенням про юридичну службу, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 26.11.2008 N 1040.

2. Керівникам вищих навчальних закладів III - IV рівнів акредитації:

- завершити роботу з переоформлення державних актів на землю;

- забезпечити дотримання порядку призначення на посади завідуючого, доцента, професора кафедри, науково-педагогічних працівників відповідно до Закону України "Про вищу освіту";

- привести чисельність керівного складу навчальних закладів (загальний фонд) згідно з контингентом студентів;

- забезпечити виконання квоти прийому сільської молоді та корегування її в установленому порядку;

- забезпечити збереження бланків суворої звітності;

- забезпечити дієвий контроль за роботою структурних підрозділів (навчальних закладів I - II рівнів акредитації) та здійснювати їх координацію щодо надання звітності (інформації) для подальшого її узагальнення та інформування міністерства;

- забезпечити укладання договорів згідно з Порядком працевлаштування випускників вищих навчальних закладів, підготовка яких здійснювалась за державним замовленням, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 22.08.96 N 992;

- провести переоснащення лекційних залів та аудиторій сучасними технічними засобами навчання;

- провести упорядкування території студентського містечка.

3. Керівникам вищих навчальних закладів I - IV рівнів акредитації:

- розробити план-графік поповнення бібліотеки літературою за спеціальностями та напрямами підготовки фахівців;

- зобов'язати керівників курсового і дипломного проектування здійснювати контроль за використанням студентами сучасної літератури та періодичних видань;

- продовжити роботу з підвищення якості підготовки фахівців та зміцнення матеріально-технічної бази навчальних закладів;

- забезпечити дотримання порядку призначення на посади;

- продовжити роботу щодо забезпечення навчальних закладів комп'ютерами нового покоління та фаховими пакетами прикладних програм;

- провести аналіз стану машинно-тракторних парків та підвищити ефективність використання наявних тракторів, комбайнів та інших сільськогосподарських машин і механізмів;

- забезпечити придбання бібліотеками спеціалізованого програмного забезпечення для обліку та використання навчально-наукової літератури та створити електронну базу методичних вказівок для вивчення матеріалу дисциплін, винесених на самостійне опрацювання;

- розробити дієві заходи з усунення недоліків, виявлених під час перевірки, розглянути на засіданні вченої (педагогічної) ради та до 15 квітня 2012 року поінформувати Департамент науково-освітнього забезпечення АПВ та розвитку сільських територій (Ганганов В. М.);

- забезпечити дотримання діючих нормативно-правових актів, що регламентують діяльність навчальних закладів.

4. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

 

Перший заступник Міністра

М. Д. Безуглий

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали