Шановні партнери! Вимушені повідомити, що в зв'язку зі зміною собівартості, з 1 березня будуть підвищені ціни на ДСТУ та ДБН


Додаткова копія: Про підсумки роботи зі зверненнями громадян у 2017 році та її вдосконалення у 2018 році

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 06.03.2018 р. N Р-130/0/3-18

Про підсумки роботи зі зверненнями громадян у 2017 році та її вдосконалення у 2018 році

Керуючись законами України "Про місцеві державні адміністрації", "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про звернення громадян", з метою чіткого виконання завдань, визначених нормативно-правовими актами з питань роботи зі зверненнями громадян:

1. Направити керівникам структурних підрозділів облдержадміністрації, головам райдержадміністрацій, міським головам, керівникам територіальних і обласних організацій для відповідного реагування аналітичну доповідну записку про підсумки роботи зі зверненнями громадян у 2017 році та її вдосконалення у 2018 році згідно з додатком.

2. Звернути увагу заступників голови облдержадміністрації на необхідність підвищення вимогливості до керівників структурних підрозділів облдержадміністрації щодо забезпечення об'єктивного, всебічного і вчасного розгляду звернень громадян відповідно до вимог чинного законодавства України.

3. Зобов'язати:

1) голів Магдалинівської, Павлоградської, Петриківської, Покровської, П'ятихатської, Синельниківської, Солонянської, Софіївської райдержадміністрацій згідно з вимогами постанови Кабінету Міністрів України від 24 червня 2009 року N 630 "Про затвердження Методики оцінювання рівня організації роботи із зверненнями громадян в органах виконавчої влади" (зі змінами) вжити відповідних заходів щодо поліпшення організації роботи зі зверненнями громадян та поінформувати облдержадміністрацію до 15 березня 2018 року;

2) керівників структурних підрозділів облдержадміністрації, голів райдержадміністрацій, рекомендувати міським головам та керівникам територіальних і обласних організацій:

вживати системних заходів щодо забезпечення якісно нового рівня організації роботи зі зверненнями громадян відповідно до вимог чинного законодавства України;

своєчасно оприлюднювати графіки прийомів, здійснювати проведення особистих прийомів громадян, у тому числі виїзних, посадовими особами відповідно до затверджених графіків;

продовжувати щоденний моніторинг звернень громадян, постійно здійснювати заходи щодо виявлення проблемних питань мешканців міст та районів області з метою упередження надходження повторних звернень;

вживати заходів щодо притягнення до відповідальності у порядку, передбаченому чинним законодавством України, посадових осіб, з вини яких порушено законні інтереси та права громадян;

продовжувати систематичне (щомісяця) надання звітів голові облдержадміністрації про виконану роботу зі зверненнями громадян до 05 числа місяця, що настає за звітним.

4. Управлінню по роботі зі зверненнями громадян апарату облдержадміністрації:

1) продовжити у 2018 році вивчення стану організації роботи зі зверненнями громадян у структурних підрозділах облдержадміністрації, райдержадміністраціях згідно із затвердженими графіками;

2) надавати методичну допомогу виконавчим комітетам міських рад, територіальним та обласним організаціям стосовно організації роботи зі зверненнями громадян відповідно до вимог чинного законодавства України;

3) здійснювати постійний моніторинг звернень громадян, які надходять до облдержадміністрації, райдержадміністрацій, виконавчих комітетів міських рад, доводити результати моніторингу до відома керівництва облдержадміністрації, керівників структурних підрозділів облдержадміністрації, райдержадміністрацій, виконавчих комітетів міських рад для відповідного реагування.

5. Координацію роботи щодо виконання цього розпорядження покласти на управління по роботі зі зверненнями громадян апарату облдержадміністрації, контроль - на керівника апарату облдержадміністрації Тимчук А. Л.

 

Голова облдержадміністрації

В. М. Резніченко

 

Додаток
до розпорядження Дніпропетровської обласної державної адміністрації
06.03.2018 N Р-130/0/3-18

АНАЛІТИЧНА ДОПОВІДНА ЗАПИСКА
про підсумки роботи зі зверненнями громадян у 2017 році та її вдосконалення у 2018 році

Протягом 2017 року облдержадміністрацією здійснювалися системні заходи щодо чіткого виконання вимог Закону України "Про звернення громадян", Указу Президента України від 07 лютого 2008 року N 109/2008 "Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування", інших законодавчих та нормативно-правових актів з питань роботи зі зверненнями громадян.

Забезпечено здійснення постійного контролю за організацією роботи посадових та службових осіб зі зверненнями громадян.

На виконання розпорядження голови облдержадміністрації від 14 лютого 2017 року N Р-63/0/3-17 "Про роботу зі зверненнями громадян у 2016 році та підвищення її ефективності у 2017 році" керівниками місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування вжито ряд заходів щодо поліпшення організації роботи зі зверненнями громадян відповідно до вимог чинного законодавства України. Крім того, забезпечується щомісячне звітування керівників структурних підрозділів облдержадміністрації, голів райдержадміністрацій, міських голів голові облдержадміністрації про стан організації роботи зі зверненнями громадян згідно із завданнями, визначеними розпорядженням голови облдержадміністрації від 15 лютого 2008 року N Р-54/0/3-08 "Про забезпечення виконання Указу Президента України від 7 лютого 2008 року N 109/2008 "Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування".

Згідно з річним графіком перевірок додержання законодавства про звернення громадян у райдержадміністраціях Дніпропетровської області у 2017 році, затвердженим заступником голови - керівником апарату облдержадміністрації 12 січня 2017 року, та відповідно до вимог Методики оцінювання рівня організації роботи із зверненнями громадян в органах виконавчої влади, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 24 червня 2009 року N 630 (зі змінами, далі - Методика), забезпечено двічі на рік проведення перевірок додержання законодавства про звернення громадян в усіх 22 райдержадміністраціях.

Відповідно до Методики організація роботи зі зверненнями громадян у Магдалинівській, Павлоградській, Петриківській, Покровській, П'ятихатській, Синельниківській, Солонянській, Софіївській райдержадміністраціях визнана як така, що не повністю відповідає вимогам, установленим чинним законодавством України, та потребує вжиття заходів щодо її поліпшення. Довідки за підсумками перевірок доведено до відома голів райдержадміністрацій для вжиття дієвих заходів щодо поліпшення організації роботи зі зверненнями громадян та усунення виявлених недоліків.

Щомісяця проводились дні контролю, в рамках яких перевірено стан виконання доручень, наданих за результатами розгляду звернень громадян до органів державної влади України вищого рівня. Дні контролю відбулися в 7 райдержадміністраціях: Дніпровській, Павлоградській, Петриківській, Криничанській, Синельниківській, Солонянській, Покровській, та 5 структурних підрозділах облдержадміністрації: управлінні взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи, управлінні молоді і спорту, департаменті інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю, департаменті охорони здоров'я, департаменті соціального захисту населення.

Надано методичну допомогу щодо вдосконалення організації роботи зі зверненнями громадян у виконавчих комітетах Синельниківської, Покровської, Жовтоводської та Кам'янської міських рад.

Перевірено стан організації роботи зі зверненнями громадян на відповідність вимогам чинного законодавства у 12 структурних підрозділах облдержадміністрації.

Слід зазначити, що переважна більшість звернень, які надійшли до облдержадміністрації у 2017 році, опрацьована департаментом соціального захисту населення облдержадміністрації - 9738 звернень. Значна кількість звернень була опрацьована такими структурними підрозділами облдержадміністрації: департаментом житлово-комунального господарства та будівництва - 752, департаментом охорони здоров'я - 578, юридичним управлінням - 568, управлінням паливно-енергетичного комплексу та енергозбереження - 362, департаментом освіти і науки - 228, департаментом екології та природних ресурсів - 124 звернення.

Аналітична інформація щодо розгляду звернень місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування області

У цілому в області за 2017 рік до місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування надійшло 215171 звернення, що на 16,7 % більше, ніж у 2016 році (184430 звернень). Кількість звернень, що надійшли поштою, збільшилась на 34,3 % - 153767 звернень проти 114512 у 2016 році. На особистих прийомах отримано 61404 звернення проти 69918 у 2016 році (зменшення становить 12,2 %).

Слід зазначити, що тенденція до суттєвого збільшення кількості звернень спостерігається, насамперед, у міських радах міст обласного значення - 108608 звернень проти 70811 у 2016 році (на 53,4 %). Так, кількість звернень до Дніпровської міської ради збільшилась в 1,7 раза, до Кам'янської міської ради - в 3 рази.

Питома вага повторних звернень у загальній кількості звернень не змінилася та, як і у 2016 році, становить 1,8 %.

Дещо зменшилася питома вага колективних звернень: від 5,1 % у 2016 році до 4,0 % у 2017 році.

Значною залишається кількість звернень від учасників бойових дій, але разом з тим відсоток звернень від громадян найменш соціально захищених категорій зменшився. Так, у 2016 році від інвалідів, ветеранів війни і праці, учасників бойових дій, членів багатодітних сімей, одиноких матерів та інших найменш соціально захищених категорій отримано 52427 звернень, що становило 28,4 % від їх загальної кількості, у 2017 році - 48620 звернень, або 22,6 % від загальної кількості звернень.

Головними для мешканців області у 2017 році були питання комунального господарства - 73133 звернення (33,3 % від загальної кількості питань); соціального захисту - 66641 (30,3 %); аграрної політики і земельних відносин - 18652 (8,5 %).

Питання транспорту і зв'язку становлять 2,7 %; фінансової, податкової, митної політики - 0,3 %; праці і заробітної плати - 0,9 %; охорони здоров'я - 1,9 %; житлової політики - 3,3 %; екології та природних ресурсів - 0,8 %; забезпечення дотримання законності та охорони правопорядку - 2,5 %; сім'ї, дітей, молоді, фізичної культури та спорту - 2,3 %; освіти, наукової діяльності - 1,5 %; діяльності об'єднань громадян, релігії - 0,6 %; діяльності центральних органів виконавчої влади - 0,01 %; діяльності місцевих органів виконавчої влади - 0,1 %; діяльності органів місцевого самоврядування - 1,7 %; державного будівництва, адміністративно-територіального устрою - 0,3 %.

У порівнянні з 2016 роком збільшилася кількість звернень майже з усіх питань. Зменшилася кількість звернень стосовно питань: аграрної політики і земельних відносин - на 8,7 %; фінансової, податкової, митної політики - на 1,9 %; праці і заробітної плати - на 12,4 %; житлової політики - на 1,2 %; діяльності місцевих органів виконавчої влади - на 35,5 %.

За підсумками розгляду звернень місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування області у 2017 році вирішено позитивно питання, зазначені у 100315 зверненнях, що становить 46,6 % від їх загальної кількості; надано роз'яснення на 105308 звернень (48,9 %); відмовлено у задоволенні розгляду - 1418 звернень (0,7 %); переслано за належністю відповідно до статті 7 Закону України "Про звернення громадян", повернуто авторові відповідно до статей 5 і 7 Закону України "Про звернення громадян", не підлягають розгляду відповідно до статей 8 і 17 Закону України "Про звернення громадян" та звернень у стадії розгляду - 8130 (3,8 %).

Слід зазначити, що кількість питань, вирішених позитивно, є найбільшою у районних радах сільських районів (77,9 %), селищних радах (76,9 %), міських радах міст районного значення (73,6 %), сільських радах (71,7 %), що пояснюється тим, що ними розглядаються питання, вирішення яких належить безпосередньо до повноважень органів місцевого самоврядування.

Аналітична інформація щодо розгляду звернень в обласній державній адміністрації

Протягом 2017 року до облдержадміністрації надійшло 13070 звернень, що на 2,9 % менше у порівнянні з кількістю звернень за 2016 рік (13465 звернень). Слід зазначити, що 24 % від загальної кількості складають звернення учасників бойових дій - 3164 звернення, переважна більшість яких з питання надання матеріальної допомоги на лікування та реабілітацію.

Найбільше звернень отримано від мешканців міст: Дніпро - 7198 звернень (55,1 %), Кривий Ріг - 1104 звернення (8,4 %), Кам'янське - 577 звернень (4,4 %) та районів: Дніпровський - 567 звернень (4,3 %), Новомосковський - 414 звернень (3,2 %). Сумарний відсоток звернень мешканців цих міст та районів складає 75,4 %. Від іногородніх громадян отримано 75 звернень (0,6 %). Решта 24,0 % звернень розподіляються між іншими містами та районами області.

Керівництвом облдержадміністрації здійснено 219 особистих прийомів громадян (в облдержадміністрації - 119, виїзних - 100), під час яких розглянуто 894 звернення. У порівнянні з кількістю звернень за 2016 рік кількість їх зменшилася на 6,0 % (2016 рік - 950 звернень).

Загалом у зверненнях громадянами було порушено 13185 питань, головними з яких є: соціальний захист - 9534 звернення (72,3 % від загальної кількості питань); комунальне господарство - 1274 звернення (9,7 %); охорона здоров'я - 364 звернення (2,8 %); аграрна політика і земельні відносини - 340 звернень (2,6 %); забезпечення дотримання законності та охорони правопорядку, реалізація прав і свобод громадян - 299 звернень (2,3 %); житлова політика - 222 звернення (1,7 %).

Питання промислової політики становлять 0,1 %; транспорту і зв'язку - 1,4 %; економічної, цінової, інвестиційної, зовнішньоекономічної, регіональної політики та будівництва, підприємництва - 0,9 %; фінансової, податкової, митної політики - 0,2 %; праці і заробітної плати - 1,0 %; екології та природних ресурсів - 1,0 %; сім'ї, дітей, молоді, фізичної культури та спорту - 0,4 %; культури та культурної спадщини, туризму - 0,5 %; освіти, наукової, науково-технічної діяльності - 1,2 %; інформаційної політики, діяльності засобів масової інформації - 0,1 %; діяльності об'єднань громадян, релігії - 0,2 %; діяльності Верховної Ради України, Президента України та Кабінету Міністрів України - 0,2 %; діяльності центральних органів виконавчої влади - 0,02 %; діяльності місцевих органів виконавчої влади - 0,3 %; діяльності органів місцевого самоврядування - 0,2 %; обороноздатності, суверенітету, міждержавних і міжнаціональних відносин - 0,07 %; державного будівництва, адміністративно-територіального устрою - 0,1 %.

З органів державної влади України вищого рівня протягом 2017 року до облдержадміністрації направлено 1439 звернень, у тому числі від мешканців міст: Дніпро (469), Кривий Ріг (217), Кам'янське (169), Новомосковськ (51), Нікополь (50), Павлоград (33), Жовті Води (29), Марганець (24), Покров (11), Вільногірськ (7), Першотравенськ (6), Тернівка (3), Синельникове (2); районів: Дніпровський (66), Новомосковський (42), Криничанський (38), Верхньодніпровський (27), Криворізький (20), Магдалинівський (18), Синельниківський (18), Солонянський (16), Нікопольський (12), Томаківський (11), Апостолівський (9), Васильківський (9), П'ятихатський (9), Петриківський (8), Покровський (8), Петропавлівський (7), Широківський (7), Юр'ївський (7), Павлоградський (6), Царичанський (5), Софіївський (4), Межівський (3).

З Адміністрації Президента України надійшло 761 звернення, у тому числі 126 контрольних доручень, із них 30 доручень за зверненнями з додаткового контролю. Слід зазначити, що у порівнянні з 2016 роком кількість звернень, що перебували на контролі в Адміністрації Президента України, у 2017 році збільшилася на 46,5 % (2016 рік - 86 звернень).

Протягом року були вирішені позитивно 25,4 % питань, порушених у зверненнях громадян, що перебували на контролі в Адміністрації Президента України. Разом з тим, на кінець 2017 року залишено на довгостроковому контролі в Адміністрації Президента України 3 звернення:

м. Дніпро, ремонт покрівлі по проспекту Богдана Хмельницького, 4-б над квартирою N 77;

м. Кривий Ріг, ремонт покрівлі по вул. Лисового, 26, квартира N 45;

м. Кам'янське, ремонт плит перекриття, покрівлі та міжпанельних швів у квартирі N 89 по вул. Глаголєва, 7.

Із Кабінету Міністрів України надійшло 391 звернення, із них 69 контрольних доручень, у тому числі 7 доручень від Прем'єр-міністра України. У порівнянні з 2016 роком кількість звернень, отриманих з Кабінету Міністрів України, у 2017 році зменшилася на 4,6 % (2016 рік - 410 звернень). Натомість кількість контрольних доручень збільшилася на 25,5 %. Основними питаннями, що порушували громадяни, були питання: комунального господарства - 15; охорони здоров'я - 10; земельних відносин - 7; житлової політики - 6; соціального захисту - 5 та інші.

З Верховної Ради України надійшло 132 звернення, 77 звернень перебувало на контролі. У порівнянні з 2016 роком кількість звернень у 2017 році зменшилася на 18,5 % (2016 рік - 162 звернення). Слід відзначити зменшення кількості контрольних доручень на 9,4 %.

З міністерств отримано 155 звернень, із них перебувало на контролі 31 звернення. У порівнянні з 2016 роком кількість звернень у 2017 році зменшилася на 22,5 % (2016 рік - 200 звернень). Переважна кількість звернень надійшла з Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України - 92 звернення; Міністерства соціальної політики України - 23; Міністерства охорони здоров'я України - 11; Міністерства юстиції України - 8, інші міністерства - 21.

Відповідно до Класифікатора звернень громадян, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 року N 858 (зі змінами), отримані облдержадміністрацією у 2017 році звернення розподіляються:

за формою надходження: поштою (електронною поштою) - 10429; за допомогою засобів телефонного зв'язку - 55; на особистому прийомі - 894; через уповноважену особу - 21; через органи влади - 1439; через засоби масової інформації - 0; від інших органів, установ, організацій - 232;

за ознакою надходження: первинні - 12192; повторні - 183; дублетні - 206; неодноразові - 464; масові - 25;

за видами: пропозиції (зауваження) - 9, заяви (клопотання) - 12732, скарги - 329;

за статтю авторів звернень: чоловіча - 6291, жіноча - 6747, не визначено - 32;

за типом: телеграми - 1, листи - 11978, усні - 949, електронні - 142, петиція - 0;

за суб'єктом: індивідуальні - 12493, колективні - 553, анонімні - 24;

за категоріями авторів звернень: учасник війни - 159, дитина війни - 445, інвалід Великої Вітчизняної війни - 33, інвалід війни - 113, учасник бойових дій - 3164, ветеран праці - 256, інвалід I групи - 262, інвалід II групи - 706, інвалід III групи - 671, дитина-інвалід - 6, одинока мати - 53, мати-героїня - 18, багатодітна сім'я - 85, особа, що потерпіла від Чорнобильської катастрофи, - 14, учасник ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС - 57, дитина - 2, Герой Радянського Союзу - 1, Герой України - 0, Герой Соціалістичної Праці - 0.

Аналіз статистичних даних за соціальним станом заявників свідчить, що найбільше звернень надійшло від пенсіонерів - 36,1 % від загальної кількості. Крім того, частка звернень від військовослужбовців становить 3,0 %, робітників - 1,3 %, селян - 0,5 %, працівників бюджетної сфери - 0,8 %, державних службовців - 0,2 %, підприємців - 0,2 %, безробітних - 0,6 %, учнів та студентів - 0,2 %, осіб, що позбавлені волі, - 0 %, служителів релігійних організацій - 0,05 %.

За підсумками розгляду звернень станом на кінець 2017 року: вирішено позитивно - 8010 (61,3 %); відмовлено у задоволенні - 0 (0 %); дано роз'яснення - 4298 (32,9 %); повернено авторові відповідно до статей 5 і 7 Закону України "Про звернення громадян" - 2 (0,02 %); переслано за належністю відповідно до статті 7 Закону України "Про звернення громадян" - 204 (1,6 %); не підлягають розгляду відповідно до статей 8 і 17 Закону України "Про звернення громадян" - 1 (0,01 %); 555 звернень (4,2 %) - у стадії розгляду.

У 2017 році вирішено позитивно значну кількість порушених громадянами у зверненнях питань. Так, зокрема: вирішено соціальні питання 6770 заявників (надання матеріальної допомоги, отримання соціальних виплат, перерахунок пенсії, забезпечення санаторно-курортним лікуванням, 3-х осіб забезпечено інвалідними візками); організовано надання медичних послуг 312 заявникам; за 190 зверненнями вирішено проблемні питання комунального господарства; налагоджено стаціонарний телефонний зв'язок 4 заявникам; за 23 зверненнями вирішено питання організації транспортного сполучення до віддалених населених пунктів; 20 заявникам врегульовано питання земельних відносин; вжито заходів щодо вирішення 11 екологічних проблемних питань, а також за сприяння керівництва облдержадміністрації вирішено інші важливі питання мешканців області.

Особлива увага приділяється вирішенню проблем, з якими звертаються ветерани війни та праці, інваліди, учасники бойових дій, члени багатодітних сімей, одинокі матері, ліквідатори наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та інші громадяни, які потребують соціального захисту та підтримки. Від громадян зазначених категорій отримано 6045 звернень, у тому числі 3164 звернення - від учасників бойових дій. За рахунок обласного бюджету з метою підтримки 8728 сімей громадян зазначених категорій, у тому числі й тих, які звернулися до облдержадміністрації, протягом 2017 року виділено 11 млн. 105 тис. 700 грн для надання одноразової матеріальної допомоги.

Забезпечено взаємодію з Дніпропетровським обласним контактним центром, яким протягом 2017 року опрацьовано 69329 звернень з державної установи "Урядовий контактний центр", що на 14,1 % менше кількості звернень, опрацьованих за аналогічний період 2016 року (80755 звернень). Головними у зверненнях громадян області на урядову гарячу лінію є питання: комунального господарства - 25175 звернень (36,3 % від загальної кількості); соціального захисту населення - 20423 (29,5 %); корупції, діяльності службових осіб - 4579 (6,6 %); охорони здоров'я - 4196 (6,1 %); благоустрою та будівництва - 3208 (4,6 %). Порушувалися також питання: освіти - 1189 (1,7 %); транспортного обслуговування - 1005 (1,5 %); функціонування мереж зв'язку - 892 (1,3 %); оплати праці - 440 (0,6 %).

У складі обласного контактного центру функціонує багатоканальна телефонна лінія "Гаряча лінія голови облдержадміністрації", на яку упродовж 2017 року надійшло 75472 звернення. Оперативно у телефонному режимі надано роз'яснення громадянам на 20914 звернень. Опрацьовано 54558 зареєстрованих звернень, що на 6,1 % менше кількості опрацьованих звернень за 2016 рік (58126 звернень). У зверненнях на багатоканальну телефонну лінію "Гаряча лінія голови облдержадміністрації" найчастіше порушувалися питання: комунального господарства - 26196 звернень (48,0 % від загальної кількості); соціального захисту - 3965 (7,3 %); транспортного обслуговування - 2004 (3,7 %). Порушувалися також питання: освіти - 1084 (2,0 %); пенсійного забезпечення - 1083 (2,0 %); функціонування мереж зв'язку - 903 (1,7 %); земельних відносин - 427 (0,8 %); екології та природних ресурсів - 351 (0,6 %).

Забезпечується прийом електронних звернень громадян через веб-портал (https://e-contact.dp.gov.ua) та мобільний додаток, де мешканці області мають можливість у зручний для них час залишити своє електронне звернення до голови облдержадміністрації. Протягом 2017 року розглянуто 4967 звернень, що надійшли на веб-портал (9,1 % від загальної кількості опрацьованих звернень). Через мобільний додаток за звітний період до обласного контактного центру надійшло 704 звернення від громадян області.

Забезпечено всебічну діяльність регіонального інформаційно-ресурсного центру "Відкрита влада", складовими якого є: прийом громадян, опрацювання звернень громадян, приймання та відправка ділової кореспонденції, забезпечення доступу до публічної інформації, надання безоплатної первинної правової допомоги. Також в облдержадміністрації функціонує Центр допомоги учасникам антитерористичної операції та членам їх сімей, діяльність якого спрямована на забезпечення всебічного розгляду звернень зазначеної категорії громадян.

Отже, підсумки за 2017 рік свідчать про дієвість заходів, спрямованих на підвищення рівня організації роботи зі зверненнями громадян.

Разом з тим у структурних підрозділах облдержадміністрації, райдержадміністраціях, виконавчих комітетах міських рад, територіальних та обласних організаціях необхідно вживати систематичних заходів у частині забезпечення всебічного розгляду питань, порушених у зверненнях громадян, недопущення випадків формального підходу до їх вирішення та спрямувати зусилля на забезпечення відкритості, доступності та сприятливих умов для реалізації конституційних прав громадян на звернення відповідно до вимог чинного законодавства України.

 

Начальник управління по роботі
зі зверненнями громадян
апарату облдержадміністрації

Л. А. Гавриш
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали