ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 18.07.2011 р. N 296

Про підсумки виконання бюджету області за перше півріччя 2011 року

До загального фонду консолідованого бюджету упродовж першого півріччя 2011 року надійшло 1366,8 млн. грн. податків, зборів та інших обов'язкових платежів, або 111,5 відсотка до встановленого Міністерством фінансів України для області завдання на звітний період.

Порівняно з відповідним періодом минулого року доходи загального фонду консолідованого бюджету зросли на 308,1 млн. грн., або на 29,1 відсотка.

Місцеві бюджети області за власною доходною базою виконані на 105,8 відсотка. Забезпечено виконання бюджетів усіх міст обласного значення, зведених бюджетів районів та районних бюджетів. Обласний бюджет виконано на 101,3 відсотка, понад план надійшло 1,3 млн. гривень. Не забезпечено запланованих надходжень до 5 бюджетів територіальних громад.

У цілому по області не забезпечено планові надходження державного мита (недобір 287,3 тис. грн.), фіксованого податку на доходи фізичних осіб (недобір 179,2 тис. грн.), податку на прибуток підприємств комунальної власності (недобір 164,3 тис. грн.), частини чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств (недобір 100 тис. гривень).

З розрахунку 1/365 середньоденних надходжень не виконано 232 бюджети, або 53,8 відсотка від їх загальної кількості (у Горохівському районі - 31, Іваничівському - 20, Луцькому - 18, Старовижівському - 17).

Порівняно з відповідним періодом минулого року в цілому по області надходження до загального фонду місцевих бюджетів зросли на 61,6 млн. грн., або на 17,1 відсотка. Позитивна динаміка надходжень спостерігається в обласному бюджеті та бюджетах усіх районів і міст.

Станом на 1 липня цього року недоїмка з платежів до місцевих бюджетів з початку року зросла на 6,8 млн. грн., або на 33 відсотки і становить 27,2 млн. грн., з яких 13 млн. грн., або 47,8 відсотка - у місті Луцьку. У загальній сумі заборгованості 17 млн. грн. - недоїмка з податку на доходи фізичних осіб та 7,9 млн. грн. - з плати за землю.

Виконання місцевих бюджетів за видатками забезпечено на 95,3 відсотка. Протягом першого півріччя цього року здійснено видатків на 1895,9 млн. грн., що на 311,4 млн. грн. більше проти відповідного періоду минулого року.

На фінансування заробітної плати за шість місяців цього року спрямовано 1023,1 млн. грн., що порівняно з уточненими бюджетними призначеннями на рік становить 52,9 відсотка. Витрати на цю статтю зросли на 14,2 відсотка до відповідного показника минулого року.

Упродовж травня - червня цього року на виплату відпускних, з урахуванням матеріальної допомоги на оздоровлення, працівникам бюджетної сфери використано 93,2 млн. грн., або 46,6 відсотка до прогнозної потреби у цих виплатах на літній період.

Проблемним залишається рівень забезпеченості асигнуваннями до кінця року витрат на заробітну плату в органах місцевого самоврядування, особливо Локачинського, Турійського та Іваничівського районів. Недостатність ресурсу до кінця року по області - 9,5 млн. гривень.

На літнє оздоровлення дітей передбачені видатки місцевих бюджетів у сумі 22,6 млн. грн., що порівняно з минулим роком більше на 410,3 тис. гривень. При цьому в 2011 році планується оздоровлення 47648 дітей, що менше від рівня минулого року на 1730 дітей.

Своєчасно проводяться розрахунки за енергоносії та комунальні послуги установами, що фінансуються з місцевих бюджетів, на що використано 111,9 млн. гривень. На 99,98 відсотка забезпечено розрахунки з підприємствами - надавачами послуг. Разом з тим, бюджет міста Луцька на 2011 рік не забезпечений асигнуваннями на оплату енергоносіїв та комунальних послуг майже на 8 млн. грн., що є порушенням вимог статті 77 Бюджетного кодексу України.

За рахунок коштів місцевих бюджетів щороку підтримується значна кількість регіональних програм. У 2011 році в обласному бюджеті на цю мету заплановано 47,9 млн. гривень. За перше півріччя цього року на їх реалізацію використано 17,8 млн. грн., або 37,2 відсотка. Особливої уваги потребує реалізація програм розвитку агропромислового комплексу.

У 2011 році з державного бюджету на соціально-економічний розвиток області виділено ряд інвестиційних субвенцій загальним обсягом 164,5 млн. грн., що у 4 рази більше, ніж у 2010 році та в 10 разів - порівняно з 2009 роком. Касові видатки на 1 липня 2011 року становлять 26,2 млн. грн., що свідчить про необхідність прискорення будівельних робіт і забезпечення ефективного використання коштів державного бюджету за сприятливих погодних умов.

Відповідно до статей 2, 6, 13, 16, 18, 28, 31, 33, 35 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", з урахуванням положень нової редакції Бюджетного кодексу України, Закону України "Про Державний бюджет України на 2011 рік", з метою забезпечення органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування всіх рівнів належної організації виконання місцевих бюджетів, збереження досягнутих темпів їх наповнення у другому півріччі 2011 року, враховуючи рішення колегії обласної державної адміністрації від 14 липня 2011 року N 3/1:

1. Головам районних державних адміністрацій, міським (міст обласного значення) головам:

1.1. Установити причини недовиконання за окремими видами доходів місцевих бюджетів за перше півріччя 2011 року та забезпечити максимально повне надходження платежів до бюджету в другому півріччі цього року.

1.2. Забезпечити у повному обсязі асигнуваннями витрати на заробітну плату працівників органів місцевого самоврядування за рахунок усіх наявних ресурсів відповідних місцевих бюджетів. Спрямовувати кошти від перевиконання доходів за підсумками першого півріччя цього року та наступних періодів на здійснення видатків місцевих бюджетів, не пов'язаних з виплатою заробітної плати, виключно за умови виконання у районі чи місті обласного значення вимог статті 77 Бюджетного кодексу України в частині забезпечення асигнуваннями відповідних витрат.

1.3. Забезпечити безумовне виконання доручення Кабінету Міністрів України від 4 липня 2011 року N 27657/11/1-11 щодо проведення якісної та повноцінної літньої оздоровчої кампанії, залучивши до відпочинку якомога більшу кількість дітей.

1.4. Прискорити роботу з реалізації заходів з енергозбереження з метою їх завершення до початку опалювального періоду.

1.5. Забезпечити своєчасне використання коштів державного бюджету, що передаються місцевим бюджетам у вигляді інвестиційних субвенцій.

2. Головам районних державних адміністрацій спільно з органами місцевого самоврядування та податковими органами, міським (міст обласного значення) головам:

2.1. Забезпечити в повному обсязі надходження до місцевих бюджетів податків і зборів.

2.2. Підвищити ефективність роботи з виявлення роботодавців, насамперед суб'єктів господарської діяльності - фізичних осіб, які виплачують невиправдано низьку заробітну плату, використовують найману працю без офіційного оформлення трудових відносин та без сплати податку на доходи фізичних осіб до бюджету і єдиного соціального внеску.

2.3. Забезпечити дотримання платниками податків норми частини восьмої статті 45 Бюджетного кодексу України щодо сплати податків і зборів у разі зміни місця реєстрації суб'єктів господарювання. Прискорити роботу з упорядкування статусу філій, відділень, інших відокремлених підрозділів податковими агентами - юридичними особами.

2.4. Забезпечити у повному обсязі надходження до місцевих бюджетів від оподаткування доходів суб'єктів підприємницької діяльності, задіяних у сфері бізнесу, пов'язаного із заготівлею дикорослих ягід і грибів, та дієвий контроль за роботою пунктів заготівлі у населення лісової продукції (ягід, грибів) з метою фіксування повноти обліку закупівлі (оформлення закупівельних відомостей) та утримання з таких виплат податку на доходи фізичних осіб суб'єктами господарювання, які проводять її заготівлю.

2.5. Про виконання підпунктів 2.2, 2.3 пункту 2 цього розпорядження інформувати обласну державну адміністрацію до 10 жовтня 2011 року, підпункту 2.4 - до 1 листопада 2011 року.

3. Державній податковій адміністрації в області (М. Гринюк):

3.1. Забезпечити здійснення територіальними підрозділами податкової служби ефективного контролю за правильністю, своєчасністю та повнотою сплати до місцевих бюджетів податків, зборів та інших обов'язкових платежів згідно з переліком, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 16 лютого 2011 року N 106 "Деякі питання ведення обліку податків і зборів (обов'язкових платежів) та інших доходів бюджету" (Постанова N 106).

3.2. Забезпечити зменшення податкового боргу до місцевих та державного бюджетів станом на 1 липня 2011 року не менше, як на 10 відсотків, насамперед за рахунок підвищення ефективності позовної та претензійної роботи.

4. Головам райдержадміністрацій, міським (міст обласного значення) головам, головним розпорядникам коштів обласного бюджету забезпечити цільове використання коштів додаткових дотацій з державного бюджету на підвищення рівня оплати праці працівників бюджетної сфери та поліпшення умов оплати праці медичних працівників, які надають медичну допомогу хворим на туберкульоз.

5. Управлінню охорони здоров'я облдержадміністрації (І. Ващенюк):

5.1. Привести ліжковий фонд обласного протитуберкульозного санаторію "Згорани" та обласного спеціалізованого будинку дитини до фактичної потреби у наданні відповідних послуг цими установами з одночасним переглядом їх штатної чисельності.

5.2. Забезпечити оптимізацію витрат обласного бюджету на утримання Луцького, Ківерцівського та Ковельського медичних коледжів у 2011 році з урахуванням потреби в кадрах відповідних спеціальностей медичних закладів області.

Про виконання цього пункту проінформувати обласну державну адміністрацію до 1 вересня 2011 року з одночасним поданням конкретних пропозицій щодо реорганізації (перепрофілювання), створення філій, об'єднання установ відповідно до чинного законодавства.

6. Службі у справах дітей облдержадміністрації (А. Онищук) подати пропозиції щодо використання планової потужності центру соціально-психологічної реабілітації дітей. Спільно з управліннями освіти і науки (М. Попович), охорони здоров'я, Головним управлінням праці, соціальних питань та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи облдержадміністрації (О. Жураківський) розглянути питання реорганізації (перепрофілювання) установи з одночасним створенням на її базі іншого закладу для надання соціальних, реабілітаційних послуг дітям відповідно до потреб області.

Про проведену роботу інформувати обласну державну адміністрацію до 1 вересня 2011 року.

7. Головному управлінню містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства облдержадміністрації (Ю. Куц), головам райдержадміністрацій, міським (міст обласного значення) головам з метою своєчасного використання коштів інвестиційних субвенцій з державного бюджету терміново забезпечити проведення тендерних процедур та організацію виконання робіт з будівництва, реконструкції, капітального ремонту на відповідних об'єктах.

8. Головним розпорядникам коштів обласного бюджету, державній податковій адміністрації в області, головам райдержадміністрацій спільно з органами місцевого самоврядування, міським (міст обласного значення) головам продовжити роботу з безумовного виконання розпорядження голови обласної державної адміністрації від 13 січня 2011 року N 10 "Про організацію виконання місцевих бюджетів у 2011 році" (Розпорядження N 10).

9. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

 

Перший заступник голови
обласної державної адміністрації

О. Башкаленко

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали