ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 06.04.2012 р. N 147

Про підсумки виконання Програми економічного і соціального розвитку області за 2011 рік

Протягом 2011 року робота органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування регіону спрямовувалася на виконання завдань Програми економічного і соціального розвитку області на 2011 рік (далі - Програма), затвердженої рішенням обласної ради від 3 березня 2011 року N 3/5, створення умов для реалізації Програми економічних реформ на 2010 - 2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава" (Програма).

Основним результатом є продовження тенденції зростання обсягів у реальному секторі економіки.

За уточненими статистичними даними, виробництво промислової продукції у порівнянні з 2010 роком зросло на 12,6 відсотка (Програмою на рік передбачалося зростання на 12 %). Найбільший приріст промислової продукції забезпечили підприємства з оброблення деревини та виробництва виробів з деревини, металургійного виробництва і виробництва готових металевих виробів, машинобудування, хімічної та нафтохімічної промисловості, целюлозно-паперового виробництва, з виробництва харчових продуктів і напоїв.

Обсяг валової сільськогосподарської продукції зріс проти 2010 року на 8,9 відсотка (Програмою на рік передбачено зростання на 1,7 %), у т.ч. у сільгосппідприємствах - на 13,5 відсотка. Питома вага області в загально-українському обсязі сільськогосподарської валової продукції становить 2,8 відсотка.

В області продовжується робота, спрямована на забезпечення стабільного розвитку та фінансової підтримки підприємств агропромислового комплексу. Зокрема, у 2011 році з державного бюджету галузь профінансовано на суму 33,9 млн. грн., з місцевих - 9,9 млн. гривень.

Будівельниками області в минулому році виконано будівельних робіт на суму 630,6 млн. грн., що на 23 відсотки більше у порівнянні з 2010 роком. Забудовниками введено в експлуатацію 199,5 тис. м2 загальної площі житла, що на 13,7 відсотка більше, ніж у 2010 році.

За підсумками 2011 року фінансовий результат підприємств області становив 712,7 млн. грн. прибутку (Програмою на рік передбачено 200 млн. грн.). Більше половини підприємств області (61,6 %) одержали прибуток. Кількість збиткових підприємств у порівнянні з початком року зменшилася на 23 одиниці.

До загального фонду місцевих бюджетів області за 2011 рік надійшло 913,3 млн. грн. - 100 відсотків до запланованого.

До бюджету Пенсійного фонду України в області за 2011 рік з усіх джерел фінансування надійшло 3497,5 млн. грн., що на 7,2 млн. грн. більше у порівнянні з 2010 роком.

Загальний обсяг продажу споживчих товарів становив 13536,5 млн. грн., що більше проти 2010 року у порівнянних цінах на 16,6 відсотка.

Середньомісячна заробітна плата штатних працівників області за 2011 рік становила 1994 гривні (Програмою передбачено 1992 гривні) і зросла в порівнянні з 2010 роком у номінальному вимірі на 17,9 відсотка.

Заборгованість з виплати заробітної плати в цілому по області у порівнянні з початком року зменшилася на 53 відсотки (по Україні - на 5,2 %).

Завдяки вжитим антиінфляційним заходам індекс інфляції по області становив 103,2 відсотка (в Україні - 104,6 %). За підсумками року область перебувала на 5 місці серед регіонів України, в яких індекс споживчих цін є найнижчим.

На виплату державної соціальної допомоги сім'ям з дітьми у звітному періоді спрямовано з державного бюджету 962,7 млн. гривень.

Забезпечено зменшення на 5 відсотків проти 2010 року обсягу використання природного газу всіма категоріями споживачів області.

Разом з тим, залишається ряд невирішених питань.

Рівень розрахунків підприємств комунальної теплоенергетики за використаний у 2011 році газ становив 59,7 відсотка, усіх споживачів області за використану електроенергію - 97,4 відсотка, у тому числі підприємств житлово-комунального господарства області - 87,2 відсотка.

Відповідно до статей 2, 16, 17, 33, 35 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", Положення про колегію обласної державної адміністрації, затвердженого розпорядженням першого заступника голови облдержадміністрації від 31 грудня 2003 року N 515 (зі змінами), з метою продовження стабілізаційних процесів у галузях економіки та сферах діяльності регіону, реалізації економічних реформ, ураховуючи рішення колегії обласної державної адміністрації від 28 лютого 2012 року N 1/1, зобов'язую:

1. Керівників структурних підрозділів облдержадміністрації, територіальних органів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, голів райдержадміністрацій, рекомендувати міським (міст обласного значення) головам відповідно до компетенції забезпечити в установленому законодавством порядку запровадження у сферах дозвільної системи ліцензування певних видів господарської діяльності, державної реєстрації юридичних та фізичних осіб-підприємців, здійснення державного нагляду (контролю) та звітності систем електронного документообігу.

Інформацію про проведену роботу подати до 1 грудня 2012 року Головному управлінню економіки облдержадміністрації для узагальнення та інформування Мінекономрозвитку України.

2. Голів райдержадміністрацій, рекомендувати міським (міст обласного значення) головам:

1) протягом першого півріччя 2012 року вирішити питання погашення боргів з платежів до Пенсійного фонду підприємствами, що перебувають у комунальній власності. Про виконання проінформувати облдержадміністрацію до 15 липня цього року;

2) разом з управліннями освіти і науки (О.Хомич), охорони здоров'я облдержадміністрації (І. Ващенюк) забезпечити переведення котелень з газовим опаленням на альтернативні види палива (енергетична тріска, тирса і торфобрикети) в обсязі не менше 10 відсотків від загальної їх кількості.

Узяти до відома, що у Ківерцівському, Маневицькому, Ратнівському та Шацькому районах бюджетними установами проведено відповідну роботу з переведення котелень на місцеві види палива;

3) у двотижневий термін подати Головному управлінню промисловості та розвитку інфраструктури облдержадміністрації плани впровадження енергоефективних заходів на 2012 рік (за формою додатка 1 звітності з енергозбереження) відповідно до асигнувань, передбачених у місцевих бюджетах, та залучених коштів;

4) постійно забезпечувати стовідсоткові розрахунки за спожиті енергоносії установами й організаціями, що фінансуються з місцевих бюджетів. Ужити заходів із забезпечення поточних розрахунків та ліквідації наявної заборгованості теплопостачальних підприємств за природний газ, підприємств водопровідно-каналізаційного господарства - за електроенергію. Посилити відповідальність керівників тепло- і водопостачальних підприємств за забезпечення своєчасної оплати використаного природного газу та електроенергії, приведення тарифів на теплову енергію і послуги з водопостачання та водовідведення до економічно обґрунтованого рівня;

5) з метою виконання Державної цільової економічної програми енерго-ефективності й розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива на 2010 - 2015 роки до 1 травня 2012 року забезпечити розроблення відповідної проектно-кошторисної документації для залучення коштів державного бюджету. Разом з державними лісогосподарськими агропромисловими підприємствами системи Міністерства аграрної політики та продовольства України, службою автомобільних доріг в області (А. Посполітак) забезпечити повну переробку порубочних решток, чагарників, відходів деревини на енергетичну тріску;

6) проаналізувати обсяги енергоспоживання підприємств і організацій незалежно від форм власності, що здійснюють виробничу діяльність на підпорядкованій території, й надіслати Головному управлінню промисловості та розвитку інфраструктури облдержадміністрації переліки суб'єктів господарювання, що споживають понад 100 тонн умовного палива за рік, а також тих, що надають послуги з водо-, теплопостачання й водовідведення і виготовляють соціальні сорти хліба;

7) забезпечити ріст рівня оснащення населених пунктів області приладами зовнішнього освітлення, насамперед за рахунок розширення мережі в населених пунктах, де вона повністю відсутня або не функціонує;

8) посилити роботу, спрямовану на зменшення кількості порушень в охоронних зонах електричних та газових мереж (у рамках виконання розпорядження голови облдержадміністрації від 19 січня 2009 року N 19 "Про забезпечення належних умов експлуатації електричних мереж");

9) продовжити роботу з відновлення стаціонарного опалення в сільських бібліотеках та клубних закладах, проведення ремонтів закладів культури районів і міст області та створення умов для організації в них культурно-масових заходів;

10) активізувати роботу з визначення за пропозицією органів місцевого самоврядування суб'єктів господарювання, потенційних інвесторів інвестиційних, інноваційних, інфраструктурних проектів, реалізація яких потребує залучення інвестицій, у тому числі іноземних;

11) з метою підвищення ефективності управління майном шляхом залучення вітчизняних та зарубіжних інвесторів активізувати роботу з виявлення об'єктів комунальної власності, які можуть бути передані в концесію. Пропозиції подати до 16 квітня 2012 року Головному управлінню економіки облдержадміністрації.

3. Райдержадміністрації, рекомендувати виконкомам міських (міст обласного значення) рад:

1) разом з управлінням освіти і науки облдержадміністрації забезпечити:

- виплату заробітної плати працівникам галузі освіти у визначені терміни та в повному обсязі;

- створення у навчальних закладах належних умов для безперебійної роботи у зимовий період;

- підвезення учнів, які проживають у сільської місцевості за межею пішохідної доступності, до загальноосвітніх навчальних закладів у рамках реалізації регіональної програми "Шкільний автобус";

- сприяння відновленню роботи дошкільних навчальних закладів відповідно до демографічної ситуації та реальних потреб місцевих громад;

2) разом з Головним управлінням праці, соціальних питань та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи облдержадміністрації (С. Мишковець) продовжити проведення експерименту з надання пільг у грошовій формі з оплати електроенергії відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 21 грудня 2011 року N 1339 (Постанова N 1339);

3) разом із службою автомобільних доріг в області, управлінням охорони здоров'я облдержадміністрації, управлінням ДАІ управління МВС України в області (В. Гайовий), обласним управлінням лісового та мисливського господарства (Б. Колісник) забезпечити виконання заходів з підготовки інфраструктури області до початку проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу відповідно до розпорядження голови облдержадміністрації від 23 листопада 2011 року N 481 (Розпорядження N 481);

4) разом з Головним управлінням промисловості та розвитку інфраструктури облдержадміністрації (Л. Кирильчук), управлінням ДАІ управління МВС України, службою автомобільних доріг, територіальним управлінням головної автотранспортної інспекції в області (В. Степанов) забезпечити виконання заходів, спрямованих на підвищення безпеки дорожнього руху при перевезенні пасажирів і вантажів, запобігання дорожнього травматизму;

5) разом з управлінням культури і туризму облдержадміністрації (В. Лисюк) продовжити:

- роботу з виявлення, наукового вивчення, державної реєстрації об'єктів культурної спадщини, забезпечення їх захисту, відповідного використання, консервації, реставрації, ремонту, музеєфікації, популяризації історико-культурної спадщини як складової частини туристичного продукту з волинською маркою;

- виконання заходів, спрямованих на підтримку мистецьких проектів, розвиток фестивального руху, аматорського та професійного мистецтва, зміцнення матеріально-технічної бази закладів культури області;

- роботу з оперативного надання висновків щодо відведення земельних ділянок для сільськогосподарських, лісогосподарських, водогосподарських потреб.

4. Райдержадміністрації в установленому законодавством порядку:

1) створити сприятливі умови для залучення інвестицій в агропромисловий комплекс, у тому числі інвесторам, які вкладають кошти в розвиток тваринництва і сільських територій;

2) забезпечити виконання програм підтримки особистих селянських господарств області та сімейних (родинних) ферм, що утримують три і більше корів. Як позитивний досвід використати результати роботи, проведеної в Любешівському районі;

3) ужити організаційних заходів зі створення сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів молочарського напрямку. Як позитивний приклад розповсюдити досвід роботи молочного кооперативу с. Білин Володимир-Волинського району.

5. Відзначити:

1) позитивну роботу з питань розвитку галузі тваринництва Маневицької (М. Миронюк) та Локачинської (В. Мазурок) райдержадміністрацій;

2) незадовільну роботу з питань розвитку галузі тваринництва, збереження та нарощування поголів'я великої рогатої худоби, сприяння самозайнятості населення Ковельської (І. Смітюх), Луцької (В. Демчук), Ратнівської (В. Трикош), Старовижівської (В. Семенюк), Турійської (О. Дишлюк) райдержадміністрацій.

6. Головне управління агропромислового розвитку облдержадміністрації (Ю. Горбенко), райдержадміністрації в установленому законодавством порядку:

1) забезпечити ефективне, цільове використання коштів державного, обласного та районних бюджетів, спрямованих на підтримку агропромислового комплексу. Проводити постійну роз'яснювальну роботу щодо програм фінансової підтримки АПК, у тому числі селекційно-племінної роботи;

2) ужити заходів з нарощування виробництва продукції тваринництва та чисельності поголів'я великої рогатої худоби;

3) забезпечити функціонування автоматизованої системи обліку селекційно-племінної роботи в скотарстві;

4) ужити заходів зі збільшення виробництва зерна в 2012 році та забезпечити його валовий збір в обсягах не менше 786 тис. тонн;

5) продовжити освоєння земель, що облогують, забезпечивши надання в оренду всіх сільськогосподарських угідь у Лісостеповій та Перехідній зонах області в 2012 році, Поліській - у 2012 - 2013 роках;

6) забезпечити посів цукрових буряків усіма категоріями господарств у 2012 році на площі 25 тис. гектарів, залучивши підсобні господарства бюджетних закладів і установ освіти та соціального захисту населення, про що до 1 травня 2012 року інформувати Головне управління агропромислового розвитку облдержадміністрації, якому узагальнену інформацію подати облдержадміністрації до 15 травня цього року;

7) сприяти створенню громадських пасовищ на території кожної сільської ради, укладенню договорів між виробниками сільськогосподарської продукції (молоко, м'ясо, цукрові буряки) та переробниками.

7. Головне управління промисловості та розвитку інфраструктури облдержадміністрації впродовж 2012 року забезпечити освоєння коштів обласного бюджету, спрямованих на будівництво, реконструкцію та капітальний ремонт доріг комунальної власності.

8. Головне управління Держкомзему в області (В. Василенко), райдержадміністрації в установленому законодавством порядку:

1) завершити роботи з поновлення нормативної грошової оцінки земель населених пунктів;

2) видати державні акти на право власності на земельну ділянку всім бажаючим власникам сертифікатів на право на земельну частку (пай);

3) провести інвентаризацію не наданих у постійне користування земель сільськогосподарського призначення державної власності за межами населених пунктів та забезпечити внесення даних в електронну базу державного земельного кадастру;

4) забезпечити проведення продажу права оренди земельних ділянок, у тому числі для обслуговування водних об'єктів місцевого значення, на конкурентних засадах. Як позитивний приклад використати досвід роботи в Горохівському районі;

5) завершити роботи з проведення розмежування земель державної та комунальної власності.

9. Рекомендувати ДП "Дирекція по будівництву об'єктів" (В. Дук) до 1 серпня 2012 року забезпечити освоєння коштів, передбачених на фінансування завершення першої черги будівництва шахти N 10 "Нововолинська".

10. Службу автомобільних доріг в області забезпечити освоєння коштів державного бюджету в сумі 32 млн. грн., спрямованих на будівництво та ремонт доріг у Шацькому районі.

11. Рекомендувати в. о. генерального директора державного підприємства "Волиньвугілля" О. Онопрієнку:

1) забезпечити освоєння коштів на фінансування інвестиційного проекту з уведення в експлуатацію лави 443 шахти "Бужанська" ДП "Волиньвугілля";

2) з метою скорочення наявної заборгованості взяти на особистий контроль стан розрахунків з Пенсійним фондом. Про стан скорочення заборгованості з платежів до Пенсійного фонду інформувати облдержадміністрацію щокварталу до 10 числа, що настає за звітним періодом.

12. Рекомендувати ДП "Волиньторф" (І. Киричик) забезпечити освоєння коштів, спрямованих на реалізацію проектів з технічного переоснащення підприємства.

13. Визнати такими, що втратили чинність, розпорядження голови облдержадміністрації від 8 лютого 2011 року N 36 "Про підсумки виконання Програми економічного і соціального розвитку області на 2010 рік та завдання на 2011 рік" (Розпорядження N 36), від 25 травня 2011 року N 216 "Про хід виконання Програми економічного і соціального розвитку області на 2011 рік за підсумками I кварталу", від 15 липня 2011 року N 292 "Про хід виконання Програми економічного і соціального розвитку області на 2011 рік за підсумками першого півріччя",від 12 грудня 2011 року N 515 "Про хід виконання Програми економічного і соціального розвитку області на 2011 рік за підсумками 9 місяців" (Розпорядження N 515).

14. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого заступника, заступників голови обласної державної адміністрації відповідно до розподілу функціональних обов'язків.

 

Заступник голови -
керівник апарату

С. Ющик

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали