ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 13 жовтня 2011 року N 1477

Про підведення підсумків сто дванадцятого спеціалізованого аукціону за грошові кошти

На виконання вимог Державної програми приватизації на 2000 - 2002 роки, затвердженої Законом України від 18.05.2000 N 1723-III "Про Державну програму приватизації", Порядку проведення спеціалізованих аукціонів за грошові кошти через Державну акціонерну компанію "Національна мережа аукціонних центрів", затвердженогонаказом ФДМУ від 09.08.2000 N 1660, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 27.08.2000 за N 551/4772, та враховуючи результати розгляду аукціонною комісією підсумків сто дванадцятого спеціалізованого аукціону за грошові кошти (САГК), наказую:

1. Затвердити підсумки сто дванадцятого САГК, подання заяв на який здійснювалося з 27.09.2011 до 06.10.2011 (зведений протокол додається).

2. Департаменту продажу акцій на фондових ринках та проведення аукціонів у місячний термін забезпечити опублікування у газеті "Відомості приватизації" результатів сто дванадцятого САГК.

3. Відповідальність за достовірність розрахунків покласти на Публічне акціонерне товариство Державну акціонерну компанію "Національна мережа аукціонних центрів".

4. Публічному акціонерному товариству Державній акціонерній компанії" "Національна мережа аукціонних центрів" (ПАТ ДАК "НМАЦ"):

4.1. Протягом трьох робочих днів з дати підписання цього наказу забезпечити перерахування грошових коштів до ФДМУ.

4.2. Протягом п'яти робочих днів з дати підписання цього наказу забезпечити перерахування заявникам грошових коштів, які підлягають поверненню.

4.3. У тижневий термін з дати підписання цього наказу забезпечити передачу до Департаменту офіційних друкованих видань та міжнародної інтеграції інформаційного повідомлення про підсумки сто дванадцятого САГК.

4.4. У тижневий строк з дати одержання цього наказу передати до аукціонних центрів ПАТ ДАК "НМАЦ" такі документи:

- протоколи результатів аукціону з переліком переможців по кожному об'єкту, який знаходиться в області зазначеного аукціонного центру ПАТ ДАК "НМАЦ";

- інформацію, необхідну для надання витягів з протоколу аукціонної комісії про результати аукціону (повідомлень для осіб, чиї заяви не були задоволені) усім особам, які подали заяви на участь в аукціоні в області зазначеного аукціонного центру ПАТ ДАК "НМАЦ".

4.5. У двотижневий строк з дати одержання цього наказу забезпечити передачу до - Департаменту продажу акцій на фондових ринках та проведення аукціонів переліків власників акцій у паперовій та електронній формі окремо щодо кожного АТ.

4.6. У п'ятиденний строк після затвердження цього наказу забезпечити передачу до Департаменту стратегії корпоративного управління витяги з протоколу аукціонної комісії про підведення підсумків продажу акцій на аукціоні та перелік осіб, які придбали акції АТ, запропоновані до продажу ЦА ФДМУ, документарної та бездокументарної форми випуску в паперовій та електронній формі окремо щодо кожного АТ.

5. Аукціонним центрам ПАТ ДАК "НМАЦ":

5.1. У тижневий строк з дати одержання інформації, визначеної п. 4.4 цього наказу, забезпечити оформлення та передачу до регіональних відділень ФДМУ переліків власників акцій, скріплених підписом уповноваженої особи та завірених печаткою аукціонного центру ПАТ ДАК "НМАЦ", у паперовій формі у двох примірниках та електронної копії переліку.

5.2. У місячний строк з дати затвердження протоколу про результати сто дванадцятого САГК кожного власника акцій повідомити витягом з протоколу про кількість та аукціонну ціну придбаних ним акцій.

6. ПАТ ДАК "НМАЦ" надати до Департаменту фінансової роботи інформацію про суми грошових коштів, одержані від продажу пакетів акцій АТ за результатами сто дванадцятого САГК по областях.

7. Органам приватизації у тижневий строк після одержання затвердженого зведеного протоколу про підсумки сто дванадцятого САГК та переліків власників акцій або доповнень до них видати розпорядження про внесення змін до реєстрів акціонерів відповідних АТ та надати його разом з переліком власників акцій реєстратору, зберігачу або голові правління АТ.

Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Заступник Голови Фонду

Ю. Яковлєв

 

Додаток
до наказу ФДМУ
13.10.2011 N 1477

ЗАТВЕРДЖУЮ
Заступник Голови Фонду державного майна України
__

ДАК "НАЦІОНАЛЬНА МЕРЕЖА АУКЦІОННИХ ЦЕНТРІВ"

АУКЦІОН РОЗРАХУНКУ: 11

ЗВЕДЕНИЙ ПРОТОКОЛ N 1
ВІД 11.10.2011 РОКУ ПРО ПІДСУМКИ СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО АУКЦІОНУ ЗА ГРОШОВІ КОШТИ N 112, ПРОВЕДЕНОГО (27.09.2011 - 06.10.2011)

N

ПОВНА НАЗВА ВАТ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ВАТ

КОД ЗА ЄДРПОУ

ЗАПРОП. АКЦІЙ

НОМІНАЛЬНА ВАРТ. АКЦІЇ ПОЧАТК. ЦІНА
ЦІНА ЗА ПФТС

ПОДАНО ЗАЯВ ФІЗ. ОСІБ ЮР. ОСІБ, ВСЬОГО

ЗАЯВЛ. КОШТІВ ФІЗ. ОСІБ ЮР. ОСІБ,
ВСЬОГО

ДОПУЩ. ЗАЯВ ФІЗ. ОСІБ ЮР. ОСІБ,
ВСЬОГО

КОШТИ ДО РОЗРАХ. ФІЗ. ОСІБ ЮР. ОСІБ,
ВСЬОГО

ЗАДОВ. ЗАЯВ ФІЗ. ОСІБ ЮР. ОСІБ, ВСЬОГО

НЕЗАД. ЗАЯВ ФІЗ. ОСІБ ЮР. ОСІБ,
ВСЬОГО

КОШТИ ДЛЯ ПОВ.
ФІЗ. ОСІБ ЮР. ОСІБ,
ВСЬОГО

АУКЦІОННА ЦІНА АКЦІЙ СЕРЕДНЯ ЦІНА ДОПРОДАЖУ

АКЦІЙ ПРОДАНО ЗАЛИШОК АКЦІЙ

СПЛАЧЕНО ФІЗ. ОСІБ ЮР. ОСІБ,
ВСЬОГО

% РЕАЛЬН. СПРОСА РІШЕННЯ КОМІСІЇ ПІДПР.-СТРАТ/МОН ФОРМА ВИП. АКЦІЙ

СТАТУТНИЙ ФОНД (ГРН.)

ЗКГНГ

ЗАГАЛЬНИЙ АУКЦІОН

1

ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЕРВОМАЙСЬКЕ ШАХТОБУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ"; адреса: ЛУГАНСЬКА ОБЛ., М. ПЕРВОМАЙСЬК, ВУЛ. ПЕРЕЇЗДНА, 9

00181131+

1396157

0.25

1

10.00

1

10.00

1

0

0.00

0.06250

160

10.00

 

0.0030

61131

2519584.00

0.25

0

0.00

0

0.00

0

0

0.00

0.00000

1395997

0.00

ТАК

 

 

 

 

1

10.00

1

10.00

1

0

0.00

 

 

10.00

 

 

ЗАЛИШОК АКЦІЙ В РЕЗУЛЬТАТІ ПРОДАЖУ!!!
ОБМЕЖЕННЯ 25 % ВІД ПОЧАТКОВОЇ ЦІНИ

ДОК

 

2

ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДРУЖБІВСЬКИЙ ЦУКРОРАФІНАДНИЙ ЗАВОД"; адреса: ПОЛТАВСЬКА ОБЛ., ЯМПІЛЬСЬКИЙ Р-Н, М. ДРУЖБА, ВУЛ. ЛЕНІНА, 39

00372919+

3822757

0.25

1

10.00

1

10.00

1

0

0.00

0.06250

160

10.00

 

0.0010

18111

3822757.00

0.25

0

0.00

0

0.00

0

0

0.00

0.00000

3822597

0.00

ТАК

 

 

 

 

1

10.00

1

10.00

1

0

0.00

 

 

10.00

 

 

ЗАЛИШОК АКЦІЙ В РЕЗУЛЬТАТІ ПРОДАЖУ!!!
ОБМЕЖЕННЯ 25 % ВІД ПОЧАТКОВОЇ ЦІНИ

ДОК

 

3

ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГРЕБІНКІВСЬКЕ"; адреса: ПОЛТАВСЬКА ОБЛ., ГРЕБІНКІВСЬКИЙ Р-Н, С. ТОПОЛЕВЕ

00384911+

4094820

0.25

2

10260.00

2

10260.00

2

0

0.00

0.06250

164160

10260.00

 

1.0020

21130

4094820.00

0.25

0

0.00

0

0.00

0

0

0.00

0.00000

3930660

0.00

ТАК

 

 

 

 

2

10260.00

2

10260.00

2

0

0.00

 

 

10260,00

 

 

ЗАЛИШОК АКЦІЙ В РЕЗУЛЬТАТІ ПРОДАЖУ!!!
ОБМЕЖЕННЯ 25 % ВІД ПОЧАТКОВОЇ ЦІНИ

ДОК

 

4

ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АГРОФІРМА "СІВЕРСЬКИЙ ДОНЕЦЬ"; адреса: ДОНЕЦЬКА ОБЛ., КРАСНОЛИМАНСЬКИЙ Р-Н, С. КОРОВІЙ ЯР, В. НОВОСЕЛІВ

00414546+

900400

0.25

19

14140.00

19

14140.00

19

0

0.00

0.06250

226240

14140.00

 

6.2820

 

900400.00

0.25

0

0.00

0

0.00

0

0

0.00

0.00000

674160

0.00

ТАК

 

 

 

 

19

14140.00

19

14140.00

19

0

0.00

 

 

14140.00

 

 

ЗАЛИШОК АКЦІЙ В РЕЗУЛЬТАТІ ПРОДАЖУ!!!
ОБМЕЖЕННЯ 25 % ВІД ПОЧАТКОВОЇ ЦІНИ

ДОК

 

5

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЧЕРВОНИЙ ЧАБАН" 6; адреса: ХЕРСОНСЬКА ОБЛ., КАЛАНЧАЦЬКИЙ Р-Н, С. ЧЕРВОНИЙ ЧАБАН, ВУЛ. ЛЕНІНА, 6

00486801+

3020665

0.25

0

0.00

0

0.00

0

0

0.00

0.00000

0

0.00

 

0.0000

 

3347350.00

1.585

0

0.00

0

0.00

0

0

0.00

0.00000

3020665

0.00

ТАК

 

 

 

 

0

0.00

0

0.00

0

0

0.00

 

 

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Б/Д

 

6

ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "СЕЛЕКЦІЯ-ПЛЕМРЕСУРСИ" 2; адреса: М. ЛУГАНСЬК, СЕЛ. ДЗЕРЖИНСЬКЕ, ПРОВ. РАДГОСПНИЙ, 4

00710457+

1649184

0.25

0

0.00

0

0.00

0

0

0.00

0.00000

0

0.00

 

0.0000

21210

3193551.00

0.355

0

0.00

0

0.00

0

0

0.00

0.00000

1649184

0.00

ТАК

 

 

 

 

0

0.00

0

0.00

0

0

0.00

 

 

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Б/Д

 

7

ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХЕРСОНВОДБУД" 7; адреса; М. ХЕРСОН, ДНІПРОВСЬКИЙ Р-Н, ВУЛ. ПЕРЕКОПСЬКА, 20

01036483+

194277000

0.01

0

0.00

0

0.00

0

0

0.00

0.00000

0

0.00

 

0.0000

69000

12951800.00

0.01

0

0.00

0

0.00

0

0

0.00

0.00000

194277000

0.00

ТАК

 

 

 

 

0

0.00

0

0.00

0

0

0.00

 

 

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Б/Д

 

8

ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАРИШІВСЬКА МГС"; адреса: КИЇВСЬКА ОБЛ., БАРИШІВСЬКИЙ Р-Н, СМТ БАРИШІВКА, ВУЛ. ЛЕНІНА, 61

03744155+

218900

0.25

2

3310.00

2

3310.00

2

0

0.00

0.01512

218900

3310.00

 

6.0480

 

789524.00

0.7365

0

0.00

0

0.00

0

0

0.00

0.01014

0

0.00

ТАК

 

 

 

 

2

3310.00

2

3310.0

2

0

0.00

 

 

3310.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОК

 

9

ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЄНАКІЇВСЬКА ШВЕЙНО-ГАЛАНТЕРЕЙНА ФАБРИКА"; адреса: ДОНЕЦЬКА ОБЛ, М. ЄНАКІЇВЕ, ВУЛ. ГАГАРІНА, 54

05479740+

666730

0.25

1

10.00

1

10.00

1

0

0.00

0.01000

1000

10.00

 

0.0060

 

666730.00

0.25

0

0.00

0

0.00

0

0

0.00

0.00000

665730

0.00

ТАК

 

 

 

 

1

10.00

1

10.00

1

0

0.00

 

 

10.00

 

 

ЗАЛИШОК АКЦІЙ В РЕЗУЛЬТАТІ ПРОДАЖУ!!!
ОБМЕЖЕННЯ ЦІНИ ЗА МІНІМАЛЬНОЮ ЦІНОЮ АКЦІЇ

ДОК

 

10

ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІВАНКІВСЬКА "РАЙСІЛЬГОСПХІМІЯ"; адреса: КИЇВСЬКА ОБЛ., СМТ ІВАНКІВ, ВУЛ. ІВАНА ПРОСКУРИ, 75-А

05489388+

71760

0.25

4

1905.00

4

1905.00

4

0

0.00

0.02655

71760

1905.00

 

10.6190

22300

268973.00

0.5824

0

0.00

0

0.00

0

0

0.00

0.02101

0

0.00

ТАК

 

 

 

 

4

1905.00

4

1905.00

4

0

0.00

 

 

1905.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОК

 

11

ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОШИХЛІБСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД"; адреса: ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛ., КІЦЬМАНСЬКИЙ Р-Н, С. ОШИХЛІБИ

05529722+

5994356

0.25

1

10.00

1

10.00

1

0

0.00

0.06250

160

10.00

 

0.0010

18152

9393082.00

0.25

0

0.00

0

0.00

0

0

0.00

0.00000

5994196

0.00

ТАК

 

 

 

 

1

10.00

1

10.00

1

0

0.00

 

 

10.00

 

 

ЗАЛИШОК АКЦІЙ В РЕЗУЛЬТАТІ ПРОДАЖУ!!!
ОБМЕЖЕННЯ 25 % ВІД ПОЧАТКОВОЇ ЦІНИ

ДОК

 

12

ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОДЕСЬКИЙ ЗАВОД РАДІАЛЬНО-СВЕРДЛИЛЬНИХ ВЕРСТАТІВ" 4; адреса: М. ОДЕСА, ВУЛ. БУГАЇВСЬКА, 21

05748890+

890428

6.0

0

0.00

0

0.00

0

0

0.00

0.00000

0

0.00

 

0.0000

 

35561232.00

6.3587

0

0.00

0

0.00

0

0

0.00

0.00000

890428

0.00

ТАК

 

 

 

 

0

0.00

0

0.00

0

0

0.00

 

 

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Б/Д

 

13

ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БІЛОПІЛЬСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД" 5; адреса: М. БІЛОПІЛЛЯ, ВУЛ. МАКАРЕНКА, 1

14015761+

6272482

0.25

0

0.00

0

0.00

0

0

0.00

0.00000

0

0.00

 

0.0000

 

6272482.50

0.25

0

0.00

0

0.00

0

0

0.00

0.00000

6272482

0.00

ТАК

 

 

 

 

0

0.00

0

0.00

0

0

0.00

 

 

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Б/Д

 

14

ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КРЕМЕНЕЦЬКИЙ ЗАВОД ПОРОШКОВОЇ МЕТАЛУРГІЇ"; адреса: ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛ., М. КРЕМЕНЕЦЬ, ВУЛ. ТЕКСТИЛЬНИКІВ, 1

14035982

450

0.01

1

10.00

1

10.00

1

0

0.00

0.02222

450

10.00

 

222.2220

14293

165900.00

0.3133

0

0.00

0

0.00

0

0

0.00

0.00000

0

0.00

ТАК

 

 

 

 

1

10.00

1

10.00

1

0

0.00

 

 

10.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОК

 

15

ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД "АМЕТИСТ" 8; адреса: ХЕРСОНСЬКА ОБЛ., М. ЦЮРУПИНСЬК, ВУЛ. ПРОМИСЛОВА, 1

14312499+

4774620

0.25

0

0.00

0

0.00

0

0

0.00

0.00000

0

0.00

 

0.0000

14811

7957700.00

0.25

0

0.00

0

0.00

0

0

0.00

0.00000

4774620

0.00

ТАК

 

 

 

 

0

0.00

0

0.00

0

0

0.00

 

 

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Б/Д

 

16

ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СУПУТНИК" 3; адреса: М. ЗАПОРІЖЖЯ, ВУЛ. НОВОБУДОВ, 9

14312944+

4400800

0.25

0

0.00

0

0.00

0

0

0.00

0.00000

0

0.00

 

0.0000

14760

5501000.00

0.25

0

0.00

0

0.00

0

0

0.00

0.00000

4400800

0.00

ТАК

 

 

 

 

0

0.00

0

0.00

0

0

0.00

 

 

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Б/Д

 

17

ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВЕЛИКОПОЛОВЕЦЬКИЙ ОЦТОВИЙ ЗАВОД"; адреса: КИЇВСЬКА ОБЛ., СКВИРСЬКИЙ Р-Н, С. ВЕЛИКОПОЛОВЕЦЬКЕ, ПРОВ. ЛЕНІНА, 48

20620377+

624840

0.25

9

6480.00

9

6480.00

9

0

0.00

0.01037

624840

6480.00

 

4.1480

 

1041400.00

0.25

0

0.00

0

0.00

0

0

0.00

0.00499

0

0.00

ТАК

 

 

 

 

9

6480.00

9

6480.00

9

0

0.00

 

 

6480.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОК

 

18

ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НОВОРОЗДІЛЬСЬКИЙ ЗАВОД "СИГНАЛ"; адреса: ЛЬВІВСЬКА ОБЛ., МИКОЛАЇВСЬКИЙ Р-Н, М. НОВИЙ РОЗДІЛ, В. ГІРНИЧА, 2

23965674+

3018361

0.25

1

10.00

1

10.00

1

0

0.00

0.06250

160

10.00

 

0.0010

 

3018731.00

0.25

0

0.00

0

0.00

0

0

0.00

0.00000

3018201

0.00

ТАК

 

 

 

 

1

10.00

1

10.00

1

0

0.00

 

 

10.00

 

 

ЗАЛИШОК АКЦІЙ В РЕЗУЛЬТАТІ ПРОДАЖУ!!!
ОБМЕЖЕННЯ 25 % ВІД ПОЧАТКОВОЇ ЦІНИ

ДОК

 

19

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФЕРМЕНТ" 1; адреса: ВІННИЦЬКА ОБЛ., ТРОСТЯНЕЦЬКИЙ Р-Н, М. ЛАДИЖИН, ВУЛ. ПОЛЬОВА, 1

30165577+

1264587

0.25

0

0.00

0

0.00

0

0

0.00

0.00000

0

0.00

 

0.0000

19300

2464586.00

12.6318

0

0.00

0

0.00

0

0

0.00

0.00000

1264587

0.00

ТАК

 

 

 

 

0

0.00

0

0.00

0

0

0.00

 

 

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Б/Д

 

20

ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВИРОБНИЦТВО "ТЕХНІК" 8; адреса: ХЕРСОНСЬКА ОБЛ., М. ЦЮРУПИНСЬК, ВУЛ. ПРОМИСЛОВА, 1

30704866+

1928940

0.25

1

80000.00

1

80000.00

1

0

0.00

0.06250

1280000

80000.00

 

16.5890

90213

3214900.00

0.25

0

0.00

0

0.00

0

0

0.00

0.00000

648940

0.00

ТАК

 

 

 

 

1

80000.00

1

80000.00

1

0

0.00

 

 

80000.00

 

 

ЗАЛИШОК АКЦІЙ В РЕЗУЛЬТАТІ ПРОДАЖУ!!!
ОБМЕЖЕННЯ 25 % ВІД ПОЧАТКОВОЇ ЦІНИ

Б/Д

 

21

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІНДУСТРІАЛЬНА СКЛЯНА КОМПАНІЯ" 9; адреса: М. ХЕРСОН, ПРОВ. ЯНТАРНИЙ, 2

35568570+

21870784

0.25

0

0.00

0

0.00

0

0

0.00

0.00000

0

0.00

 

0.0000

 

68346200.00

0.25

0

0.00

0

0.00

0

0

0.00

0.00000

21870784

0.00

ТАК

 

 

 

 

0

0.00

0

0.00

0

0

0.00

 

 

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Б/Д

 

ВСЬОГО ПІДПРИЄМСТВ 21

ВСЬОГО

43

116155.00

43

116155.00

43

0

0.00

 

 

116155.00

 

0.3738

0

0.00

0

0.00

0

0

0.00

 

 

0.00

 

 

43

116155.00

43

116155.00

43

0

0.00

 

 

116155.00

 

 

З НИХ ЗАТВЕРДЖЕНО: 21

43

116155.00

43

116155.00

43

0

0.00

 

 

116155.00

 

 

0

0.00

0

0.00

0

0

0.00

 

 

0.00

 

 

43

116155.00

43

116155.00

43

0

0.00

 

 

116155.00

 

 

З НИХ НЕ ЗАТВЕРДНЕШ: 0

0

0.00

0

0.00

0

0

0.00

 

 

0.00

 

 

0

0.00

0

0.00

0

0

0.00

 

 

0.00

 

 

0

0.00

0

0.00

0

0

0.00

 

 

0.00

 

 

БРАЛО УЧАСТЬ У РОЗРАХУНКУ: ЗАЯВ 43, ГРОШОВИХ КОШТІВ У ЗАЯВАХ НА СУМУ 116155.00 ГРН. 

ГОЛОВА АУКЦІОННОЇ КОМІСІЇ  ___ 

ВІДПОВІДАЛЬНИЙ ЗА РОЗРАХУНОК АУКЦІОНУ  

ЧЛЕНИ КОМІСІЇ:  

___ 

_________ 

___ 

__________ 

___ 

 

  

___ 

_________ 

___ 

__________ 

___ 

 

  

___ 

_________ 

___ 

__________ 

___ 

 

  

___ 

_________ 

___ 

__________ 

___ 

 

СЕКРЕТАР КОМІСІЇ 

___ 

ДАТА: ___ 

  

  

Примітка: ПСЗ - підприємство стратегічного значення

ПМ - підприємство-монополіст

ГР "Г" - підприємство групи "Г"

"+" - основні фонді проіндексовано станом на 01.01.95

Б/Д - бездокументарна форма випуску акцій

ДОК - документарна форма випуску акцій.

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали