ЦЕНТРАЛЬНИЙ КОМІТЕТ КОМПАРТІЇ УКРАЇНИ
І РАДА МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР

ПОСТАНОВА

від 10 січня 1978 р. N 15

Київ

Про підвищення ефективності сільськогосподарського виробництва, комплексне освоєння наявних і нововведених зрошуваних земель в зоні Каховської зрошувальної системи

З метою високоефективного освоєння поливних земель Каховської зрошувальної системи та на виконання рішень жовтневого /1976 р./ Пленуму ЦК КПРС Центральний Комітет Компартії України і Рада Міністрів Української РСР ПОСТАНОВЛЯЮТЬ:

1. Вважати одним із важливих завдань міністерств і відомств УРСР, партійних, комсомольських і профспілкових організацій, радянських, сільськогосподарських і водогосподарських органів, колгоспів, радгоспів та інших державних господарств Запорізької і Херсонської областей забезпечення комплексного будівництва і сільськогосподарського освоєння земель Каховської зрошувальної системи для створення великої зони гарантованого виробництва зерна та іншої продукції в степовій частині України. Добитися, щоб Каховська зрошувальна система була зразковою як у будівництві і експлуатації, так і в питаннях високоефективного використання поливних земель і соціального розвитку.

2. Держплану УРСР, Головпостачу УРСР, Міністерству меліорації і водного господарства УРСР, Міністерству сільського господарства УРСР, Міністерству радгоспів УРСР, Міністерству харчової промисловості УРСР, Міністерству м'ясної і молочної промисловості УРСР, Міністерству сільського будівництва УРСР, Міністерству промислового будівництва УРСР, Міністерству будівництва і експлуатації автомобільних шляхів УРСР, Укрміжколгоспбуду, Державному комітету Ради Міністрів УРСР по праці, Головплодвинпрому УРСР, Південному відділенню ВАСГНІЛ, Українській республіканській конторі Держбанку СРСР, Херсонському і Запорізькому обкомам партії і облвиконкомам забезпечити:

введення в десятій п'ятирічці в експлуатацію 75 тис. гектарів поливних земель Каховської зрошувальної системи по роках в обсягах згідно з додатком N 1;

будівництво і своєчасне введення в експлуатацію тваринницьких комплексів, житла і соцкультпобутових об'єктів, будинків для переселенців, внутрігосподарських шляхів з твердим покриттям згідно з додатками N 2 - 5, а також групових водопроводів і розвідної мережі для водопостачання населення і господарств. Функції генерального замовника і підрядчика по будівництву групових водопроводів покласти на Міністерство меліорації і водного господарства УРСР;

виділення цільовим призначенням для освоєння поливних земель і комплексного розвитку сільськогосподарського виробництва в зоні Каховської зрошувальної системи сільськогосподарської та іншої техніки згідно з додатком N 6, мінеральних добрив з розрахунку 12 - 15 центнерів на гектар поливних земель, державних капітальних вкладень, довгострокових кредитів Держбанку СРСР на придбання техніки, формування основного стада, закладку багаторічних насаджень, будівництво виробничих, житлових, культурно-побутових об'єктів і будинків для переселенців, шляхів з твердим покриттям і на інші заходи по сільськогосподарському освоєнню зрошуваних земель та спрямування колгоспами коштів на цю мету в обсягах згідно з додатками N 7, 8.

3. Встановити завдання по виробництву сільськогосподарської продукції на поливних землях у господарствах зони Каховської зрошувальної системи в обсягах і по роках згідно з додатком N 9. Запорізькому і Херсонському облвиконкомам довести завдання до кожного району і господарства та забезпечити постійний контроль за їх виконанням.

4. Державному комітету Ради Міністрів УРСР по праці забезпечити в 1978 - 1980 роках переселення в колгоспи і радгоспи зони Каховської зрошувальної системи по Херсонській області 5090 сімей і Запорізькій області 315 сімей по роках згідно з додатком N 10. Херсонському і Запорізькому облвиконкомам затвердити графіки переселення по кожному господарству.

5. Міністерству сільського господарства УРСР, Міністерству радгоспів УРСР, Міністерству харчової промисловості УРСР, Укрсільгосптехніці, Головплодвинпрому УРСР, Південному відділенню ВАСГНІЛ, Запорізькому і Херсонському облвиконкомам:

у відповідності із спеціалізацією впровадити в господарствах зони Каховської зрошувальної системи науково обгрунтовані сівозміни і технологію вирощування сільськогосподарських культур, які б забезпечували своєчасне одержання проектної урожайності на зрошенні згідно з додатком N 11;

забезпечити створення в 1978 році агрохімцентрів по агрохімічному обслуговуванню всіх господарств зони Каховської зрошувальної системи, передбачивши для цієї мети будівництво механізованих складів згідно з додатком N 12, а також виділення необхідної техніки для складування, змішування, транспортування і внесення мінеральних добрив, виробництва і використання органічних добрив, захисту рослин від шкідників, хвороб і бур'янів.

6. Міністерству меліорації і водного господарства УРСР забезпечити на високому технічному рівні експлуатацію міжгосподарських каналів, гідротехнічних споруд та насосних станцій, а також прийняття на технічне обслуговування внутрігосподарської зрошувальної мережі за договорами з колгоспами і радгоспами згідно з додатком N 13.

Держплану УРСР передбачати Міністерству меліорації і водного господарства УРСР необхідний фонд заробітної плати, а також матеріали і обладнання під обсяги робіт по технічному обслуговуванню внутрігосподарської мережі.

7. Міністерству меліорації і водного господарства УРСР у відповідності з розпорядженням Ради Міністрів СРСР від 1 липня 1977 р. N 1466 організувати в порядку досліду в Каховському районі в підпорядкуванні Херсонського облводгоспу районне виробниче об'єднання "Полив" /на госпрозрахунку/ з метою забезпечення своєчасного та якісного проведення поливів для одержання високих і сталих урожаїв сільськогосподарських культур.

8. Міністерству меліорації і водного господарства УРСР, Міністерству лісового господарства УРСР, Міністерству енергетики і електрифікації УРСР, Міністерству зв'язку УРСР, Запорізькому і Херсонському облвиконкомам забезпечити захист від підтоплення населених пунктів і реконструкцію зрошувальних мереж, створення захисних лісосмуг, будівництво і реконструкцію електропідстанцій і ліній електропередачі, будівництво і розширення АТС та обладнання внутрівиробничого телефонного зв'язку згідно з додатками N 14 - 17.

9. Міністерству м'ясної і молочної промисловості УРСР, Міністерству харчової промисловості УРСР, Міністерству заготівель УРСР, Міністерству сільського господарства УРСР, Міністерству радгоспів УРСР, Укоопспілці створити з урахуванням спеціалізації господарств, розташованих в зоні Каховської зрошувальної системи, мережу підприємств по прийманню і переробці сільськогосподарської продукції та виділити господарствам обладнання і машини для заготівлі, переробки і приготування кормів згідно з додатком N 18.

10. Укрміжколгоспбуду забезпечити збільшення потужностей міжколгоспних будівельних організацій для виконання будівельно-монтажних робіт в колгоспах зони Каховської зрошувальної системи згідно з додатком N 19.

11. Для забезпечення Новокаховського заводу силікатної цегли технологічним щебенем в обсязі 60 тис. куб. метрів на рік Міністерству промисловості будівельних матеріалів УРСР з дольовою участю Укрміжколгоспбуду здійснити в 1978 - 1979 роках реконструкцію Тягинського каменедробильного заводу з доведенням його потужності до 450 тис. куб. м технологічного вапнякового щебеню на рік.

12. Міністерствам і відомствам УРСР, Херсонському і Запорізькому облвиконкомам забезпечити виконання у господарствах зони Каховської зрошувальної системи будівельно-монтажних робіт згідно з додатком N 20.

13. ЦК ЛКСМУ посилити авангардну роль комсомольців на будівництві Каховської зрошувальної системи у виконанні завдань по прискоренню введення в експлуатацію зрошувальних систем та об'єктів сільськогосподарського освоєння, а також у виробництві сільськогосподарської продукції. Подавати щорічно управлінню "Укрводбуд" Міністерства меліорації і водного господарства УРСР, Міністерству сільського будівництва УРСР та Укрміжколгоспбуду допомогу студентськими будівельними загонами.

14. Міністерствам і відомствам УРСР, що беруть участь у будівництві Каховської зрошувальної системи та об'єктів сільськогосподарського освоєння, Запорізькому і Херсонському обкомам партії, облвиконкомам широко розгорнути соціалістичне змагання за дострокове введення в експлуатацію зрошуваних земель і високоефективне їх використання, за перетворення Каховської зрошувальної системи на зразкову.

15. Міністерству сільського господарства УРСР, Міністерству радгоспів УРСР, Міністерству сільського будівництва УРСР, Укрміжколгоспбуду забезпечити, починаючи з 1978 року, перепідготовку на факультеті підвищення кваліфікації Херсонського сільськогосподарського інституту щороку до 100 інженерів для сільського будівництва.

16. Міністерству сільського господарства УРСР з участю Міністерства меліорації і водного господарства УРСР, Міністерства радгоспів УРСР, Південного відділення ВАСГНІЛ, Херсонського, Запорізького обкомів партії і облвиконкомів розробити до 1981 року генеральну схему розвитку сільськогосподарського виробництва в зоні будівництва Каховської зрошувальної системи.

Держплану УРСР виділити Міністерству сільського господарства УРСР для цієї мети капіталовкладення в обсягах згідно з погодженим кошторисом.

Держбуду УРСР, Міністерству сільського господарства УРСР і Міністерству радгоспів УРСР забезпечити до 1981 року складання і коректування проектів шанування та забудови населених пунктів у господарствах першої і до 1983 року - другої черги Каховської зрошувальної системи.

17. Контроль за ходом виконання цієї постанови покласти на Держплан УРСР.

Зобов'язати Міністерство меліорації і водного господарства УРСР, Міністерство сільського господарства УРСР, Міністерство радгоспів УРСР, Міністерство харчової промисловості УРСР, Міністерство м'ясної і молочної промисловості УРСР, Міністерство сільського будівництва УРСР, Міністерство будівництва і експлуатації автомобільних шляхів УРСР, Міністерство промисловості будівельних матеріалів УРСР, Міністерство енергетики і електрифікації УРСР, Міністерство зв'язку УРСР, Міністерство заготівель УРСР, Укрсільгосптехніку, Укрміжколгоспбуд, Укоопспілку, Головплодвинпром УРСР, Південне відділення ВАСГНІЛ, Херсонський і Запорізький облвиконкоми щороку протягом 1979 - 1981 років до 1 березня подавати Держплану УРСР інформації про хід виконання цієї постанови для узагальнення і доповіді до 15 березня ЦК Компартії України і Раді Міністрів УРСР.

 

Секретар Центрального
Комітету Компартії України

В. ЩЕРБИЦЬКИЙ

Голова Ради Міністрів
Української РСР

О. ЛЯШКО

Інд. 22

 

Додаток N 1
до постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР
від 10 січня 1978 р. N 15

ЗАВДАННЯ
по введенню в експлуатацію поливних земель у господарствах зони Каховської зрошувальної системи в десятій п'ятирічці

/гектарів/

Область, райони, господарства

Всього

В тому числі по роках

1976 /факт./

1977 /факт./

1978

1979

1980

А. Херсонська область

60000

15377

15204

14457

8082

6880

Каховський район

11244

4672

3350

1744

854

624

Державні господарства

5909

2230

3022

657

-

-

з них:

 

 

 

 

 

 

Радгоспи Мінрадгоспів УРСР:

5060

2230

2362

468

-

-

"Червоний Перекоп"

1096

422

674

-

-

-

"Асканійський"

934

-

934

-

-

-

"Херсонський"

1808

1808

-

-

-

-

імені Карбишева

1222

-

754

468

-

-

Радгосп "Каховський" Південного відділення ВАСГНІЛ

849

-

660

189

-

-

Колгоспи

5335

2442

328

1087

854

624

з них:

 

 

 

 

 

 

"Україна"

1088

1088

-

-

-

-

імені Куйбишева

422

422

-

-

-

-

Міжгосподарське об'єднання "Краса Херсонщини"

1281

-

-

-

657

624

імені Леніна

1284

-

-

1087

197

-

імені Ворошилова

1260

932

328

-

-

-

Цюрупинський район

1026

1026

-

-

-

-

Державні господарства

1026

1026

-

-

-

-

з них радгосп "Родина" Мінрадгоспів УРСР

1026

1026

-

-

-

-

Чаплинський район

5546

2854

1292

1274

126

-

Державні господарства

4430

2381

649

1274

126

-

з них:

 

 

 

 

 

 

Радгоспи Мінрадгоспів УРСР:

3907

2381

126

1274

126

-

"Долинський"

894

894

-

-

-

-

"Чаплінський"

359

359

-

-

-

-

імені Чапаєва

1254

1128

126

-

-

-

імені Ілліча

1400

-

-

1274

126

-

Дослідне господарство "Асканія-Нова" Південного відділення ВАСГНІЛ

523

-

523

-

-

-

Колгоспи

1116

473

643

-

-

-

з них:

 

 

 

 

 

 

імені Калініна

475

473

-

-

-

-

імені Жданова

643

-

643

-

-

-

Новотроїцький район

23009

6825

8890

6597

697

 

Державні господарства

6421

1804

3469

1148

-

-

з них:

 

 

 

 

 

 

Радгоспи Мінрадгоспів УРСР:

6421

1804

3469

1148

-

-

імені Чкалова

2824

162

1514

1146

-

-

"Сиваський Борець"

1893

-

1893

-

-

-

"Таврійський"

1704

1642

62

-

-

-

Колгоспи

16586

5021

5421

5449

697

-

з них:

 

 

 

 

 

 

імені Шевченка

2310

1441

869

-

-

-

"Перемога"

1759

-

1364

395

-

-

"Україна"

1647

 

999

648

-

-

імені Леніна

165

165

-

-

-

-

"Шлях до комунізму"

1251

1073

176

-

-

-

"Росія"

2504

1057

1237

210

-

-

імені Горького

1285

1285

-

-

-

-

"Дружба"

1097

-

774

323

-

-

"Степовий"

1970

-

-

1970

-

-

"Зоря"

778

-

-

778

-

-

імені Паризької Комуни

1125

-

-

1125

-

-

"Рассвет"

697

-

-

-

697

-

Іванівський район

7233

-

1672

3789

1772

-

Державні господарства

2295

-

931

1364

-

-

з них радгосп "Чапаєвський" Мінрадгоспів УРСР

2295

-

931

1364

-

-

Колгоспи

4938

-

741

2425

1772

-

з них:

 

 

 

 

 

 

імені Чкалова

1484

-

741

743

-

-

"Південний"

941

-

-

458

483

-

імені Щорса

1224

-

-

1224

-

-

"Шлях Ілліча"

667

-

-

-

667

-

"Росія"

622

-

-

-

622

-

Генічеський район

11942

-

-

1053

4633

6256

Державні господарства

2297

-

-

-

1000

1297

з них:

 

 

 

 

 

 

Держплемрадгосп "Сиваський" Мінсільгоспу СРСР

1647

-

-

-

1000

647

Радгосп імені космонавта Комарова Головплодвинпрому

650

-

-

-

-

650

Колгоспи

9645

-

-

1053

3633

4959

з них:

 

 

 

 

 

 

"Родіна"

1053

-

-

1053

-

-

"Пам'ять Ілліча"

1124

-

-

-

-

1124

"40 лет Октября"

856

-

-

-

856

-

імені Шевченка

850

-

-

-

850

-

"Україна"

962

-

-

-

962

-

імені Кірова

1170

-

-

-

-

1170

"Шлях Ілліча"

1080

-

-

-

-

1080

"Маяк"

1775

-

-

-

965

810

"Червоний Сиваш"

775

-

-

-

-

775

Б. Запорізька область

15000

-

-

564

8241

6195

Якимівський район

15000

-

-

564

8241

6195

Державні господарства

4518

-

-

-

3427

1091

з них:

 

 

 

 

 

 

Радгосп "Комуніст" Мінсільгоспу СРСР

1091

-

-

-

-

1091

Радгосп "Переможець" Мінрадгоспів УРСР

2149

-

-

-

2149

-

Радгосп "Сокологорненський" ефіроолійних культур Мінхарчопрому УРСР

1278

-

-

-

1278

-

Колгоспи

10482

-

-

564

4814

5104

з них:

 

 

 

 

 

 

імені Калініна

2484

-

-

564

1349

571

"Таврія"

1204

-

-

-

1204

-

імені Шевченка

2261

-

-

-

2261

-

"Авангард"

1813

-

-

-

-

1813

імені XX з'їзду КПРС

596

-

-

-

-

596

"Південний"

2124

-

-

-

-

2124

Всього по Каховській зрошувальній системі

75000

15377

15204

15021

16323

13075

з них:

 

 

 

 

 

 

Державні господарства

26896

7441

8071

4443

4553

2388

в тому числі:

 

 

 

 

 

 

радгоспи Мінсільгоспу СРСР

2738

-

-

-

1000

1738

Мінрадгоспів УРСР

20858

7441

6888

4254

2275

-

Південного відділення ВАСГНІЛ

1372

-

1183

189

-

-

Головплодвинпрому УРСР

650

-

-

-

-

650

Мінхарчопрому УРСР

1278

-

-

-

1278

-

Колгоспи

48104

7936

7133

10578

11770

10687

Примітка. Господарства і площі уточнюються річними планами.

 

Додаток N 2
до постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР
від 10 січня 1978 р. N 15

ЗАВДАННЯ
по будівництву тваринницьких комплексів, птахофабрик і ферм в колгоспах і радгоспах, які одержують зрошувані землі на Каховському масиві в десятій п'ятирічці

 

Всього

з них у

колгоспах

радгоспах Мінрадгоспів УРСР

господарствах Південного відділення ВАСГНІЛ

радгоспах Мінсільгоспу УРСР

Тваринницькі комплекси і ферми:

По виробництву молока - всього /корів/

11400

10600

-

800

-

Херсонська область

9800

9000

-

800

-

Каховський район

2200

2200

-

-

-

Новотроїцький - " -

4400

4400

-

-

-

Чаплинський - " -

3200

2400

-

800

-

Запорізька область

1600

1500

-

-

-

Якимівський район

1600

1600

-

-

-

По відгодівлі великої рогатої худоби - всього /голів відгодівлі за рік/

43200

34000

9200

-

-

Херсонська область

43200

34000

0200

-

-

Генічеський район

7000

7000

-

-

-

Каховський - " -

20000

15000

5000

-

-

Новотроїцький - " -

7000

7000

-

-

-

Чаплинський - " -

9200

5000

4200

-

-

По вирощуванню нетелей - всього (головомісць)

19500

19500

-

-

-

Херсонська область

13500

13500

-

-

-

Генічеський район

1500

1500

-

-

-

Іванівський - " -

3000

3000

-

-

-

Каховський - " -

3000

3000

-

-

-

Новотроїцький - " -

3000

3000

-

-

-

Чаплинський - " -

3000

3000

-

-

-

Запорізька область

6000

6000

-

-

-

Якимівський район

6000

6000

-

-

-

По виробництву вовни та баранини - всього /голів/

51000

46000

-

5000

-

Херсонська область

51000

46000

-

5000

-

Генічеський район

10000

10000

-

-

-

Іванівський - " -

5000

5000

-

-

-

Каховський - " -

11000

11000

-

-

-

Новотроїцький - " -

10000

10000

-

-

-

Чаплинський - " -

15000

10000

-

5000

-

По виробництву свинини - усього /голів відгодівлі/ за рік

104000

98000

-

-

6000

Херсонська область

92000

86000

-

-

6000

Генічеський район

24000

24000

-

-

-

Іванівський - " -

24000

24000

-

-

-

Каховський - " -

6000

 

-

-

6000

Новотроїцький - " -

14000

14000

-

-

-

Чаплинський - " -

24000

24000

-

-

-

Запорізька область

12000

12000

-

-

-

Якимівський район

12000

12000

-

-

-

По виробництву яєць - всього /тис. курей-несучок/

980

980

-

-

-

Херсонська область

770

770

-

-

-

Генічеський район

150

150

-

-

-

Новотроїцький - " -

120

120

-

-

-

Каховський - " -

300

300

-

-

-

Чаплинський - " -

200

200

 

-

-

Запорізька область - всього

210

210

-

-

-

Якимівський район

210

210

-

-

-

По виробництву м'яса птиці - всього /млн. голів птиці/

1,75

1,75

-

-

-

Херсонська область

1,75

1,75

-

-

-

в тому числі:

 

 

 

 

 

Генічеський район

1,2

1,2

-

-

-

По виробництву м'яса бройлерів

1,2

1,2

-

-

-

Каховський район

0,55

0,55

-

-

-

по виробництву м'яса качок

0,5

0,5

-

-

-

по виробництву м'яса гусей

0,05

0,05

-

-

-

 

Додаток N 3
до постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР
від 10 січня 1978 р. N 15

ЗАВДАННЯ
по будівництву приміщень житлового, соціально-культурно-побутового призначення в господарствах зони Каховської зрошувальної системи в 1978 - 1980 роках

 

Всього

по господарствах

колгоспних

Мінрадгоспів УРСР

Головплодвинпрому УРСР

Мінсільгоспу УРСР

Південного відділення ВАСГНІЛ

Херсонська область

 

 

 

 

 

 

Жилі будинки для спеціалістів сільського господарства - кв. м

49860

5760

22000

800

10500

10800

Дитячі садки та ясла

 

 

 

 

 

 

одиниць

23

16

4

1

-

2

місць

2695

2010

415

90

-

180

Школи

 

 

 

 

 

 

одиниць

13

10

2

-

-

1

учнівських місць

6494

4734

1568

-

-

192

Технікуми

 

 

 

 

 

 

одиниць

1

-

-

-

1

-

учнівських місць

1200

-

-

-

1200

-

Будинки культури

 

 

 

 

 

 

одиниць

7

5

2

-

-

-

місць

3000

2200

800

-

-

-

Будинки побутового призначення

 

 

 

 

 

 

одиниць

17

13

3

1

-

-

місць

363

317

40

6

-

-

Об'єкти торгівлі

 

 

 

 

 

 

кв. м

1680

1200

240

-

-

240

 

Всього

по господарствах

Мінрадгоспів УРСР

Мінхарчопрому УРСР

Запорізька область

 

 

 

Жилі будинки для спеціалістів сільського господарства - кв. м

1800

1400

400

Дитячі садки та ясла

 

 

 

одиниць

1

1

-

місць

90

90

 

Будинки культури

 

 

-

одиниць

1

1

-

місць

300

300

-

Будинки побутового призначення

 

 

 

одиниць

2

9

-

місць

40

40

-

Об'єкти торгівлі

 

 

 

кв. м

280

130

100

 

Додаток N 4
до постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР
від 10 січня 1978 р. N 15

ЗАВДАННЯ
по спорудженню будинків для переселенців в колгоспах і радгоспах зони Каховської зрошувальної системи

/будинків/

 

Всього на 1978 - 1980 рр.

по роках

1978

1979

1980

Херсонська область - всього

5090

1610

1690

1790

у тому числі у:

 

 

 

 

колгоспах

3060

960

1000

1100

радгоспах Мінрадгоспів УРСР

1520

500

510

510

радгоспах Головплодвинпрому УРСР

65

15

25

25

радгоспах Мінм'ясомолпрому УРСР

65

15

25

25

господарствах Південного відділення ВАСГНІЛ

300

100

100

100

радгоспах Мінсільгоспу СРСР

80

20

30

30

Запорізька область - всього

315

65

125

125

в тому числі у:

 

 

 

 

колгоспах

217

37

90

90

радгоспах Мінрадгоспів УРСР

30

10

10

10

радгоспах Мінхарчопрому УРСР

25

5

10

10

радгоспах Мінсільгоспу СРСР

43

13

15

15

Всього по Каховській зрошувальній системі

5405

1675

1815

1915

в тому числі у:

 

 

 

 

колгоспах

3277

997

1090

1190

радгоспах Мінрадгоспів УРСР

1550

510

520

520

радгоспах Головплодвинпрому УРСР

65

15

25

25

радгоспах Мінм'ясомолпрому УРСР

65

15

25

25

господарствах Південного відділення ВАСГНІЛ

300

100

100

100

радгоспах Мінсільгоспу СРСР

123

33

45

45

Радгоспах Мінхарчопрому УРСР

25

5

10

10

 

Додаток N 5
до постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР
від 10 січня 1978 р. N 15

ЗАВДАННЯ
по будівництву внутрігосподарських шляхів з твердим покриттям в колгоспах і радгоспах зони Каховської зрошувальної системи

/кілометрів/

 

Всього на 1978 - 1980 рр.

по роках

1978

1979

1980

Херсонська область - всього

225

67

77

81

в тому числі у:

 

 

 

 

колгоспах

175

51

58

66

радгоспах Мінрадгоспів УРСР

35

11

12

12

радгоспах Головплодвинпрому УРСР

3

-

3

-

господарствах Південного відділення ВАСГНІЛ

12

5

4

3

Запорізька область - всього

35

10

11

14

в тому числі у:

 

 

 

 

колгоспах

23

7

8

8

радгоспах Мінрадгоспів УРСР

2

-

-

2

радгоспах Мінхарчопрому УРСР

10

3

3

4

Всього по Каховській зрошувальній системі

260

77

88

95

в тому числі у:

 

 

 

 

колгоспах

198

58

66

74

радгоспах Мінрадгоспів УРСР

37

11

12

14

радгоспах Мінхарчопрому УРСР

10

3

3

4

радгоспах Головплодвинпрому УРСР

3

-

3

-

господарствах Південного відділення ВАСГНІЛ

12

5

4

3

 

Додаток N 6
до постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР
від 10 січня 1978 р. N 15

ВІДОМІСТЬ
сільськогосподарської та іншої техніки, яка виділяється колгоспам і радгоспам для освоєння поливних земель і комплексного розвитку сільськогосподарського виробництва в зоні Каховської зрошувальної системи

/штук/

 

Всього на 1978 - 1980 рр.

по роках

1978

1979

1980

Херсонська область

 

 

 

 

Колгоспам

 

 

 

 

Трактори К-700, К-701

18

6

6

6

Трактори Т-130

15

5

5

5

Трактори інші гусеничні

400

150

148

102

Трактори колісні

420

150

150

120

Автомобілі вантажні

580

200

200

180

Причепи тракторні

826

279

289

258

Комбайни зернозбиральні

255

90

90

75

Автокрани

6

2

2

2

Екскаватори

18

6

6

6

Грейдери

18

6

6

6

Планувальники

12

5

4

3

Радгоспам Мінрадгоспів УРСР

 

 

 

 

Трактори К-700, К-701

7

3

2

2

Трактора Т-130

6

2

2

2

Трактори інші гусеничні

68

29

29

30

Трактори колісні

294

99

96

97

Автомобілі вантажні

259

87

86

86

Причепи тракторні

378

126

126

126

Комбайни зернозбиральні

160

53

53

54

Автокрани

4

2

1

1

Екскаватори

9

3

3

3

Грейдери

4

1

2

1

Планувальники

8

3

2

3

Радгоспам Головплодвинпрому УРСР

 

 

 

 

Трактори гусеничні

20

6

6

8

Трактори колісні

14

3

5

6

Автомобілі вантажні

7

1

3

3

Причепи тракторні

10

3

4

3

Комбайни зернозбиральні

2

-

1

1

Автокрани

1

-

1

-

Грейдери

1

-

1

-

Планувальники

1

-

1

-

Радгоспам Мінм'ясомолпрому УРСР

 

 

 

 

Трактори К-700, K-701

1

1

-

-

Трактори Т-130

1

-

1

-

Трактори інші гусеничні

6

2

2

2

Трактори колісні

7

3

2

2

Автомобілі вантажні

7

3

2

2

Причепи тракторні

11

4

4

3

Комбайни зернозбиральні

9

3

3

3

Автокрани

1

1

1

-

Екскаватори

1

-

1

-

Грейдери

1

-

1

-

Дослідному господарству "Асканія-Нова" і радгоспу "Каховський" південного відділення ВАСГНІЛ

 

 

 

 

Трактори К-700, К-701

10

3

2

5

Трактора Т-130

3

1

1

1

Трактори інші гусеничні

54

18

12

24

Трактори колісні

52

16

18

18

Автомобілі вантажні

108

32

36

40

Причепи тракторні

81

23

23

35

Комбайни зернозбиральні

34

10

10

14

Автокрани

1

-

-

1

Екскаватори

1

-

1

-

Грейдери

1

1

-

-

Планувальники

1

1

-

-

Радгоспу-технікуму "Каховський" Мінсільгоспу УРСР

 

 

 

 

Трактори К-700, К-701

6

2

2

2

Трактори Т-130

2

-

1

1

Трактори інші гусеничні

15

5

5

5

Трактори колісні

20

6

7

7

Автомобілі вантажні

23

7

8

8

Причепи тракторні

15

5

5

5

Комбайни зернозбиральні

15

5

5

5

Автокрани

1

-

-

1

Екскаватори

1

-

1

-

Планувальники

1

-

1

-

Запорізька область

 

 

 

 

Колгоспам

 

 

 

 

Трактори К-700, К-701

4

1

1

2

Трактори Т-130

2

-

1

1

Трактори інші гусеничні

22

4

8

10

Трактори колісні

33

7

10

16

Автомобілі вантажні

30

8

10

12

Причепи тракторні

47

12

15

20

Комбайни зернозбиральні

24

4

8

12

Автокрани

3

1

1

1

Екскаватори

4

-

2

2

Грейдери

2

-

1

1

Планувальники

2

-

1

1

Радгоспам Мінрадгоспів УРСР

 

 

 

 

Трактори К-700, К-701

2

1

1

-

Трактори Т-130

2

-

1

1

Трактори інші гусеничні

3

-

1

2

Трактори колісні

17

7

5

5

Автомобілі вантажні

18

6

6

6

Причепи тракторні

23

7

8

8

Комбайни зернозбиральні

12

4

4

4

Автокрани

1

-

1

-

Екскаватори

2

-

1

1

Грейдери

1

-

1

-

Планувальники

4

1

1

2

Радгоспам Мінсільгоспу УРСР

 

 

 

 

Трактори К-700, К-701

3

1

1

1

Трактори Т-130

2

-

1

1

Трактори інші гусеничні

8

1

4

3

Трактори колісні

38

9

14

15

Автомобілі вантажні

19

5

5

9

Причепи тракторні

33

11

11

11

Комбайни зернозбиральні

16

5

4

7

Автокрани

1

-

-

1

Екскаватори

2

-

1

1

Грейдери

1

-

-

1

Радгоспи Мінхарчопрому УРСР

 

 

 

 

Трактори Т-130

1

-

-

1

Трактори інші гусеничні

6

1

3

2

Трактори колісні

7

2

2

3

Автомобілі вантажні

12

3

5

4

Причепи тракторні

10

3

3

4

Причепи автомобільні

10

3

3

4

Комбайни зернозбиральні

8

2

3

3

Автокрани

1

-

1

-

Екскаватори

2

1

-

1

Грейдери

6

1

3

2

Планувальники

2

1

-

1

Скрепери

2

1

-

1

Примітка.

Розподіл виділеної техніки колгоспам і радгоспам Мінрадгоспів УРСР затверджується облвиконкомом.

 

Додаток N 7
до постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР
від 10 січня 1978 р. N 15

ОБСЯГИ
державних капіталовкладень і довгострокових кредитів Держбанку СРСР для радгоспів та інших державних господарств для освоєння зрошуваних земель і комплексного розвитку сільськогосподарського виробництва

/млн. карбованців/

 

Мінрадгоспів УРСР

Мінсільгосп УРСР

На 1978 - 1980 рр.

по роках

На 1978 - 1980 рр.

по роках

1978

1979

1980

1978

1979

1980

Херсонська область

Всього капіталовкладень

44,85х/

13,1

16,15

15,6

4,75

1,65

1,65

1,45

в тому числі будівельно-монтажні роботі

15,22

4,3

5,7

5,22

3,7

1,3

1,3

1,1

з них:

 

 

 

 

 

 

 

 

житлове будівництво

3,2

0,9

1,1

1,2

1,8

0,6

0,6

0,6

школи

1,0

0,6

0,4

-

-

-

-

-

дитячі садки і ясла

0,9

0,2

0,4

0,3

-

-

-

-

клуби

1,6

0,3

0,5

0,8

-

-

-

-

об'єкти торгового призначення

0,1

-

0,05

0,05

-

-

-

-

об'єкти комунального та культурно-побутового призначення

0,15

-

0,08

0,07

0,04

0,01

0,02

0,01

об'єкти виробничого призначення

8,27

2,3

3,17

2,80

1,86

0,69

0,68

0,49

Придбання техніки

11,9

4,3

3,8

3,8

0,6

0,2

0,2

0,2

Формування стада

7,6

2,5

2,5

2,6

0,45

0,15

0,15

0,15

Крім того, кредити Держбанку СРСР на переселенське будівництво

8,1

2,7

2,7

2,7

-

-

-

-


х/ В тому числі 10,13 млн. крб. на створення багаторічних насаджень, оргтехнічні та інші заходи.

 

Головплодвинпром УРСР

Мінм'ясомолпром УРСР

На 1978 - 1980 рр.

по роках

На 1978 - 1980 рр.

по роках

1978

1979

1980

1978

1979

1980

Всього капіталовкладень

3,18х/

0.91

1,12

1,15

0,15

0,06

0,05

0,04

в тому числі будівельно-монтажні роботи

1,7

0,5

0,67

0,53

-

-

-

-

з них:

 

 

 

 

 

 

 

 

житлове будівництво

0,03

0,03

-

-

-

-

-

-

школи

-

-

-

-

-

-

-

-

дитячі садки і ясла

0,22

-

0,22

-

-

-

-

-

об'єкти комунального та культурно-побутового призначення

0,03

-

-

0,03

-

-

-

-

об'єкти виробничого призначення

1,42

0,47

0,45

0,5

-

-

-

-

Придбання техніки

0,15

0,05

0,06

0,04

0,15

0,06

0,05

0,04

Формування стада

-

-

-

-

-

-

-

-

Крім того, кредити Держбанку СРСР на переселенське будівництво

0,27

0,09

0,09

0,09

0,06

0,02

0,02

0,02


х/ В тому числі 1,33 млн. крб. на створення садів і виноградників.

 

Південне відділення ВАСГНІЛ

На 1978 - 1980 роки

по роках

1978

1979

1980

Всього капіталовкладень

19,13

6,27

6,3

6,56

в тому числі будівельно-монтажні роботи

12,54

4,10

4,1

4,34

з них:

 

 

 

 

житлове будівництво

1,22

0,74

0,3

0,18

школи

0,33

0,18

0,15

-

дитячі садки і ясла

0,12

-

-

0,12

об'єкти торгового призначення

0,18

-

-

0,18

об'єкти комунального та культурно-побутового призначення

0,7

0,05

0,22

0,43

об'єкти виробничого призначення

9,99

3,13

3,43

3,43

Придбання техніки

5,44

1,79

1,82

1,83

Формування стада

1,15

0,38

0,38

0,39

Крім того, кредити Держбанку СРСР на переселенське будівництво

2,03

0,68

0,68

0,67

 

Мінрадгоспів УРСР

Мінхарчопром УРСР

На 1978 - 1980 рр.

по роках

На 1978 - 1980 рр.

по роках

1978

1979

1980

1978

1979

1980

Запорізька область

Всього капіталовкладень

2,22х/

-

0,79

1,43

4,96

0,43

1,83

2,7

в тому числі будівельно-монтажні роботи

0,88

-

0,34

0,54

4,3

0,33

1,63

2,4

з них:

 

 

 

 

 

 

 

 

житлове будівництво

0,24

-

0,11

0,13

0,06

0,03

0,03

-

об'єкти торгового призначення

-

-

-

-

-

-

-

-

об'єкти комунального та культурно-побутового призначення

0,12

-

0,02

0,1

-

-

-

-

об'єкти виробничого призначення

0,52

-

0,21

0,31

4,3

0,3

1,6

2,4

Придбання техніки

0,68

-

0,23

0,45

0,5

0,1

0,2

0,2

Формування стада

0,19

-

0,06

0,13

0,1

-

-

0,1

Крім того, кредити Держбанку СРСР на переселенське будівництво

0.18

-

0,11

0,07

-

-

-

-


х/ В тому числі 0,47 млн. крб. на створення багаторічних насаджень, оргтехнічні та інші заходи.

 

Додаток N 8
до постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР
від 10 січня 1978 р. N 15

ОБСЯГИ
капітальних вкладень і довгострокових кредитів Держбанку СРСР для освоєння зрошуваних земель і комплексного розвитку сільськогосподарського виробництва у колгоспах зони Каховської зрошувальної системи

/млн. карбованців/

 

Всього млн. крб.

по роках

1978

1979

1980

Херсонська область

Всього

121

40,7

41,8

38,5

в тому числі:

 

 

 

 

- власні кошти колгоспів

45,2

16,7

14,5

14

- довгострокові кредити Держбанку СРСР

75,8

24

27,3

24,5

з них на переселенське будівництво

13,8

4,3

4,5

5,0

Запорізька область

Всього

17,8

5,2

6,3

6,3

в тому числі:

 

 

 

 

- власні кошти колгоспів

2,9

0,9

1,0

1,0

- довгострокові кредити Держбанку

14,9

4,3

5,3

5,3

з них на переселенське будівництво

0,5

0,1

0,2

0,2

 

Додаток N 9
до постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР
від 10 січня 1978 р. N 15

ЗАВДАННЯ
по виробництву основних видів сільськогосподарських продуктів на поливних землях у господарствах зони Каховської зрошувальної системи

/тис. тонн/

 

По роках

1978

1979

1980

Херсонська область

Зерно

156

200

236

Овочі

14

18

19

М'ясо

25

31

35

Молоко

104

130

144

Яйця /млн. штук/

43

50

60

Вовна /тонн/

442

560

611

Запорізька область

Зерно

-

1

15

Овочі

-

-

1

М'ясо

-

-

3

Молоко

-

1

13

Вовна /тонн/

-

3

54

 

Додаток N 10
до постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР
від 10 січня 1978 р. N 15

ЗАВДАННЯ
по переселенню сімей в колгоспи і радгоспи зони Каховської зрошувальної системи, які в десятій п'ятирічці одержують в експлуатацію поливні землі

/сімей/

 

Всього на 1978 - 1980 рр.

по роках

1978

1979

1980

Херсонська область - всього

5090

1610

1690

1790

в тому числі у:

 

 

 

 

колгоспи

3060

960

1000

1100

радгоспи Мінрадгоспів УРСР

1520

500

510

510

радгоспи Головплодвинпрому УРСР

65

15

25

25

радгоспи Мінм'ясомолпрому УРСР

65

15

25

25

господарства Південного відділення ВАСГНІЛ

300

100

100

100

радгоспи Мінсільгоспу СРСР

80

20

30

30

Запорізька область - всього

315

55

125

125

в тому числі у:

 

 

 

 

колгоспи

217

37

90

90

радгоспи Мінрадгоспів УРСР

30

10

10

10

радгоспи Мінхарчопрому УРСР

25

5

10

10

радгоспи Мінсільгоспу СРСР

43

13

15

15

Всього по Каховській зрошувальній системі

5405

1675

1815

1915

в тому числі у:

 

 

 

 

колгоспи

3277

997

1090

1190

радгоспи Мінрадгоспів УРСР

1550

510

520

520

радгоспи Головплодвинпрому УРСР

65

15

25

25

радгоспи Мінм'ясомолпрому УРСР

65

15

25

25

господарства Південного відділення ВАСГНІЛ

300

100

100

100

радгоспи Мінсільгоспу УРСР

123

33

45

45

радгоспи Мінхарчопрому УРСР

25

5

10

10

 

Додаток N 11
до постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР
від 10 січня 1978 р. N 15

ПРОЕКТНА УРОЖАЙНІСТЬ,
яку необхідно досягти господарствам на поливних землях Каховської зрошувальної системи у 1980 році

/центнерів з гектара/

Зернові - всього

45,5

в тому числі:

 

озима пшениця

46,5

кукурудза на зерно

60

Овочі

215

Картопля

120

Кукурудза на силос і зелений корм

450

Кормові коренеплоди

535

Багаторічні трави

 

на сіно

82,5

на зелений корм

420

 

Додаток N 12
до постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР
від 10 січня 1978 р. N 15

ЗАВДАННЯ
по будівництву механізованих складів хімічної продукції Укрсільгосптехніки та міжгосподарських складів міндобрив в зоні Каховської зрошувальної системи

 

Одиниця виміру

Всього на 1978 - 1980 рр.

по роках

1978

1979

1980

Механізовані склади Укрсільгосптехніки

Всього

тис. тонн

54,6

5

17

32,6

в тому числі в Херсонській області

- " -

38,6

5

16

17,6

з них: міндобрив

- " -

35

5

15

15

          мінеральних кормових добавок

- " -

2

-

1

1

              отрутохімікатів

- " -

1,6

-

-

1,6

В Запорізькій області

- " -

16

-

1

15

з них: міндобрив

- " -

15

-

-

15

          мінеральних кормових добавок

- " -

1

-

1

-

Міжгосподарські склади міндобривх/

Всього

тис. тонн

110

32

36

42

в тому числі:

 

 

 

 

 

в Херсонській області

- " -

105

32

36

37

в Запорізькій області

- " -

5

-

-

5


х/ Будівництво ведеться за рахунок дольової участі колгоспів, радгоспів та інших державних сільськогосподарських підприємств зони Каховської зрошувальної системи.

 

Додаток N 13
до постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР
від 10 січня 1978 р. N 15

ЗАВДАННЯ
на технічне обслуговування внутрігосподарської зрошувальної мережі за договорами з колгоспами і радгоспами зони Каховської системи

 

Гектарів на кінець року

1978

1979

1980

Херсонська область

90384

98466

105346

Каховський район

32832

33686

34310

колгоспи

14049

14903

15527

радгоспи Мінрадгоспів УРСР

12802

12802

12802

господарство Південного відділення ВАСГНІЛ

3646

3646

3646

радгосп Мінм'ясомолпрому УРСР

850

850

850

радгосп Мінсільгоспу УРСР

1486

1485

1485

Цюрупинський район

2094

2094

2094

радгоспи Мінрадгоспів УРСР

2094

2094

2094

Новотроїцький район

24389

25086

25086

колгоспи

17174

17871

17871

радгоспи Мінрадгоспів УРСР

7215

7215

7215

Чаплинський район

24555

24681

24681

колгоспи

9878

9878

9878

Радгоспи Мінрадгоспів УРСР

12939

13065

13065

господарства Південного відділення ВАСГНІЛ

1738

1738

1738

Іванівський район

5461

7233

7233

колгоспи

3166

4936

4938

радгоспи Мінрадгоспів УРСР

2295

2295

2295

Генічеський район

1053

5686

11942

колгоспи

1053

4686

9645

радгосп Головплодвинпрому УРСР

-

-

650

радгосп Мінсільгоспу СРСР

-

1000

1647

Всього: в колгоспах

45290

52276

57859

в радгоспах Мінрадгоспів УРСР

37345

37471

37471

в радгоспах Головплодвинпрому УРСР

-

-

650

в радгоспах Мінсільгоспу УРСР

1485

1485

1485

в радгоспах Мінм'ясомолпрому УРСР

850

850

850

в господарствах Південного відділення ВАСГНІЛ

5384

5384

5384

в радгоспах Мінсільгоспу СРСР

-

1000

1647

Запорізька область

564

8605

15000

Якимівський район

564

8805

15000

радгоспи

-

3427

4518

колгоспи

564

5378

10482

 

Додаток N 14
до постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР
від 10 січня 1978 р. N 15

ЗАВДАННЯ
по захисту населених пунктів від підтоплення та на реконструкцію зрошувальних мереж на 1978 - 1980 роки

 

Кількість

Замовник

Підрядчик

Захист від підтоплення населених пунктів /пунктів/

14х/

Мінводгосп УРСР

Мінводгосп УРСР

в тому числі в:

 

 

 

Генічеському районі

5

 

 

Новотроїцькому районі

6

 

 

Чаплинському районі

3

 

 


х/ Роботи провадяться по окремих проектах в межах загальних капіталовкладень, що виділяються Мінводгоспу УРСР на меліорацію.

Реконструкція зрошувальної мережі на ділянках, що поливаються з Чаплинського каналу в радгоспах "Таврійський", імені Ілліча, "Долинський" та в колгоспі "Червоний Сиваш" Херсонської області /гектарів/

3620

Мінводгосп УРСР

Мінводгосп УРСР

Примітка. Роботи провадяться по окремому титульному списку.

 

Додаток N 15
до постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР
від 10 січня 1978 р. N 15

ЗАВДАННЯ
по посадці лісосмуг на поливних землях Каховської зрошувальної системи

/гектарів/

 

Всього

по роках

1978

1979

1960

Площа лісопосадок по системі

790

210

290

290

в тому числі на Каховському магістральному каналі

140

30

50

60

Примітка. Виконання робіт по посадці лісосмуг забезпечує Мінлісгосп УРСР.

 

Додаток N 16
до постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР
від 10 січня 1978 р. N 15

ЗАВДАННЯ
по будівництву і реконструкції ліній електропередачі і підстанцій для енергопостачання першої черги Каховської зрошувальної системи і комплексного розвитку сільськогосподарського виробництва

 

Одиниця виміру

Проектна потужність

по роках

У перші роки одинадцятої п'ятирічки

1977 /факт./

1978

1979

1980

За рахунок капіталовкладень Мінводгоспу УРСР, що передаються Міненерго УРСР:

 

 

 

 

 

 

 

Новотимофіївська підстанція 150/35/10 кВ

тис. кВ·А

80

-

40х/

-

-

40

Григор'ївська підстанція 220/35/10 кВ

- " -

50

-

-

-

25

25

Новоолексіївська підстанція 154/35/10 кВ

- " -

50

-

-

25

-

25

Реконструкція Новотроїцької підстанції 150/35/10 кВ

- " -

80

-

40х/

 

-

40

Лінія електропередачі 150 кВ Новотроїцьк - Новотимофіївка

км

76

76

-

_

-

-

Заходи лінії електропередачі 220 кВ Каховська ГПП - Титан на підстанцію Григор'ївка

км

2 х 13

-

-

 

2 х 13

-

Реконструкція лінії електропередачі 150 кВ Новотроїцької і Новоолексіївської підстанції

- " -

33

-

-

33

-

-


х/ Потужності, що не введені в 1977 році.

за рахунок капіталовкладень по галузі "Енергетика":

 

 

 

 

 

 

 

Реконструкція Новокаховської підстанції 350/35/10 кВ /установка другого автотрансформатора/

тис. кВ·А

250

-

-

250

-

-

Реконструкція Мелітопольскої підстанції 350/35/10 кВ /установка другого автотрансформатора/

- " -

250

-

-

250

-

-

Реконструкція підстанції Дудчино 150/35/10 кВ

- " -

126

-

-

63

-

63

Реконструкція підстанції 35/10 кВ

- " -

_1_
6,3

-

-

-

-

-

Лінія електропередачі 330 кВ Запорізька ДРЕС - Новотимофіївка /Тавричеська/

км

140

-

-

-

140

-

 

Додаток N 17
до постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР
від 10 січня 1978 р. N 15

ЗАВДАННЯ
по будівництву і розширенню АТС та обладнанню внутрівиробничого телефонного зв'язку в господарствах зони Каховської зрошувальної системи

 

Строки виконання

Виконавці

Збудувати в смт Чаплинка АТС на 1200 номерів

1978 р.

Мінзв'язку УРСР замовник і підрядчик

Розширити існуючі АТС

 

 

в м. Генічеськ на 500 номерів

1978 р.

- " -

в м. Каховка на 1500 номерів

1979 р.

- " -

в смт Іванівка на 300 номерів

1979 р.

- " -

 

Всього

По роках

1978

1979

Обладнання внутрівиробничого телефонного зв'язку в господарствах - всього

13х/

6

7

в тому числі:

 

 

 

радгоспи Мінрадгоспів УРСР

3

1

2

радгоспи Головплодвинпрому УРСР

1

-

1

колгоспи

9

5

4


х/ Роботи виконує Мінзв'язку УРСР за договорами з господарствами.

 

Додаток N 18
до постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР
від 10 січня 1978 р. N 15

ЗАВДАННЯ
по створенню мережі підприємств по прийманню і переробці сільськогосподарської продукції та виділенню обладнання і машин для заготівлі, переробки і приготування кормів

 

Одиниця виміру

Потужність

Строки виконання

Відповідальний

Здійснити будівництво м'ясокомбінату в м. Нова Каховка

тонн м'яса за зміну

120

1979 - 1981 рр.

Мінм'ясомолпром УРСР

Здійснити будівництво сирзаводу в м. Генічеську

тонн переробки молока за зміну

80

1978 - 1980 рр.

- " -

Здійснити будівництво в м. Нова Каховка підприємства по переробці овочів і фруктів

млн. умовних банок на рік

75

1980 - 1984 рр.

Мінхарчопром УРСР

Провести реконструкцію Новоолексіївського консервного заводу

млн. умовних банок на рік

до 10

1978 - 1980 рр.

Укоопспілка

Розробити та здійснити заходи по забезпеченню приймання зерна господарств Чаплинського району

тис. тонн

150

1978 - 1985 рр.

Мінзаг УРСР

Здійснити будівництво комбікормового заводу в м. Нова Каховка

тонн на добу

630

- " - 

- " -

Забезпечити введення в дію Новотроїцького заводу по виробництву м'ясокісткового борошна

тонн на рік

765

1978 р.

Мінсільгосп УРСР, Мінсільбуд УРСР

 

Області

Херсонська

Запорізька

Всього

в тому числі Мінрадгоспів УРСР

Всього

в тому числі Мінрадгоспів УРСР

Обладнання та машини для заготівлі, переробки та приготування кормів, які виділяються колгоспам і радгоспам зони Каховської зрошувальної системи

 

 

 

 

АВМ - 1,5

27

9

5

2

АВМ - 0,65

25

7

3

-

Гранулятори ОГМ - 0,8, ОГМ - 1,5

40

10

8

2

Брикетувальники ОПК-2

17

7

3

1

Самохідні кормозбиральні комбайни Е-280 і Е-301 /в комплексі/

40

2

10

-

Косарки КУФ-1,8

147

39

28

4

Косарки КИР-1,5 та інші

377

79

37

6

Кормороздавачі КТУ-10

491

26

58

-

Сінажні башти

20

1

5

-

 

Додаток N 19
до постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР
від 10 січня 1978 р. N 15

ЗАВДАННЯ
по збільшенню потужностей міжколгоспних будівельних організацій Укрміжколгоспбуду

 

Одиниця виміру

Потужність

Строки виконання

Відповідальний

Провести реконструкцію Новокаховського комбінату залізобетонних виробів з доведенням потужностей до 70 тис. куб. м на рік

тис. куб. м на рік

40
додаткова потужність

1978 - 1980 роки

Укрміжколгоспбуд

Провести реконструкцію промислової районної котельні в м. Нова Каховка

тонн пари на годину

20

1978 - 1980 роки

- " -

Здійснити будівництво Тарасівського щебеневого заводу в Кіровоградській області проектною потужністю 400 тис. куб. м на рік

тис. куб. м на рік

250 перша черга

1980 - 1982 роки

- " -

Забезпечити щорічне виділення довгострокових кредитів Держбанку СРСР на розвиток виробничої бази Херсонського та Запорізького обласних міжколгоспних об'єднань по будівництву

млн. крб.

2
2
2,5

1978 р.
1979 р.
1980 р.

- " -
- " -
- " -

Передбачити будівництво власного житла для підприємств і організацій Херсонського і Запорізького облміжколгоспбудів, розташованих в зоні Каховської зрошувальної системи

тис. кв. м

4,5
4,5
5,0

1978 р.
1979 р.
1980 р.

- " -
- " -
- " -

 

Додаток N 20
до постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР
від 10 січня 1978 р. N 15

ЗАВДАННЯ
по виконанню будівельно-монтажних робіт в господарствах зони Каховської зрошувальної системи

/млн. карбованців/

 

Всього на 1978 - 1980 роки

По роках

1978

1979

1980

Херсонська область

Всього будівельно-монтажних робіт

106,26

35

38,47

32,79

в тому числі:

 

 

 

 

в радгоспах Мінрадгоспів УРСР

15,22

4,3

5,7

5,22

в радгоспах Мінсільгоспу УРСР

3,7

1.3

1,3

1,1

в радгоспах Головплодвинпрому УРСР

1,7

0,5

0,67

0,53

в господарствах Південного відділення ВАСГНІЛ

12,54

4,1

4,1

4,34

в колгоспах

73,1

24,8

26,7

21,6

З них виконуються:

 

 

 

 

Мінсільбудом УРСР - всього

37,61

11,99

13,0

12,62

в тому числі:

 

 

 

 

в радгоспах Мінрадгоспів УРСР

13,42

4,3

5,0

4,12

в радгоспах Мінсільгоспу УРСР

3,7

1,3

1,3

1,1

в радгоспах Головплодвинпрому УРСР

1,04

0,24

0,4

0,4

в господарствах Південного відділення ВАСГНІЛ

7,55

2,45

2,5

2,6

в колгоспах

11,9

3,7

3,8

4,4

Мінпромбудом УРСР - всього

1,95

0,55

0,7

0,7

в господарствах Південного відділення ВАСГНІЛ

1,95

0,55

0,7

0,7

Укрміжколгоспбудом

 

 

 

 

в колгоспах

41,3

11,9

14,7

14,7

Мінводгоспом УРСР - всього

3,1

0,7

1,2

1,2

в тому числі:

 

 

 

 

в радгоспах Мінрадгоспів УРСР

0,9

-

0,4

0,5

в господарствах Південного відділення ВАСГНІЛ

0,20

0,1

0,1

-

в колгоспах

2,0

0,6

0,7

0,7

Госпспособом - всього

22,3

9,86

8,87

3,57

в тому числі:

 

 

 

 

в радгоспах Мінрадгоспів УРСР

0,9

-

0,3

0,6

в господарствах Головплодвинпрому УРСР

0,66

0,26

0,27

0,13

в господарствах Південного відділення ВАСГНІЛ

2,84

1,0

0,8

1,04

в колгоспах

17,9

8,6

7,5

1.8

Запорізька область

Всього будівельно-монтажних робіт

18,04

4,13

6,47

7,44

в тому числі:

 

 

 

 

в радгоспах Мінрадгоспів УРСР

0,88

-

0,34

0,54

в радгоспах Мінхарчопрому УРСР

4,36

0,33

1,63

2,4

в колгоспах

12,8

3,8

4,5

4,5

З них виконується:

 

 

 

 

Мінсільбудом УРСР - всього

5,1

2,2

2,2

2,7

в тому числі:

 

 

 

 

в радгоспах Мінхарчопрому УРСР

3,0

-

1,3

1,7

в колгоспах

2,1

0,2

0,9

1,0

Укрміжколгоспбудом

 

 

 

 

в колгоспах

5,9

2,1

1,9

1,9

Госпспособом - всього

7,04

1,83

2,37

2,84

в тому числі:

 

 

 

 

в радгоспах Мінрадгоспів УРСР

0,88

-

0,34

0,54

в радгоспах Мінхарчопрому УРСР

1,36

0,33

0,33

0,7

в колгоспах

4,8

1,5

1,7

1,6

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали