Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про питання щодо застосування адміністративного законодавства України органами внутрішніх справ України

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

04.10.2013

м. Київ

N 950

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
29 жовтня 2013 р. за N 1829/24361

Про питання щодо застосування адміністративного законодавства України органами внутрішніх справ України

Відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення, Закону України "Про безоплатну правову допомогу" (Закон N 3460-VI), підпунктів 25 (Положення N 383/2011), 26 пункту 4 (Положення N 383/2011), пункту 11 Положення про Міністерство внутрішніх справ України (Положення N 383/2011), затвердженого Указом Президента України від 06 квітня 2011 року N 383, пунктів 2 (Постанова N 1363), 10 Порядку інформування центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги про випадки затримання осіб (Постанова N 1363), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2011 року N 1363, з метою дотримання законності при здійсненні провадження у справах про адміністративні правопорушення, а також приведення нормативно-правових актів МВС України у відповідність до вимог Кодексу України про адміністративні правопорушення

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити:

1.1. Інструкцію з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення в органах внутрішніх справ України, що додається.

1.2. Положення про комісію головних управлінь, управлінь МВС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, на транспорті з контролю за станом дотримання законності під час здійснення адміністративного провадження органами внутрішніх справ, що додається.

1.3. Положення про комісію зі звірення порядку обліку адміністративних правопорушень районних, районних у містах, міських управлінь (відділів), лінійних управлінь (відділів) внутрішніх справ, головних управлінь, управлінь МВС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, на транспорті, що додається.

2. Керівникам структурних підрозділів апарату МВС України, начальникам головних управлінь, управлінь МВС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, на транспорті організувати вивчення з особовим складом цього наказу, за результатами в місячний строк прийняти заліки та забезпечити виконання цього наказу.

3. Визнати такими, що втратили чинність, накази МВС України: від 22 лютого 2001 року N 185 "Про затвердження Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 26 березня 2001 року за N 272/5463, від 11 березня 2002 року N 254 "Про внесення змін до Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення, затвердженої наказом МВС України від 22.02.2001 N 185", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 20 березня 2002 року за N 274/6562, від 05 червня 2004 року N 620 "Про внесення змін до наказу МВС України від 22.02.2001 N 185", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 10 червня 2004 року за N 714/9313.

4. Скасувати наказ МВС України від 18 жовтня 2002 року N 1038 "Про затвердження Типових положень про комісію з контролю за станом дотримання законності в адміністративно-правозастосувальній діяльності в органах внутрішніх справ і комісію із звірення порядку обліку адміністративних правопорушень у міськрайлінорганах внутрішніх справ".

5. Головному штабу МВС України (Березан В. М.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра генерал-лейтенанта міліції Ратушняка В. І.

7. Цей наказ набирає чинності після його офіційного опублікування.

 

Міністр
генерал внутрішньої служби України

В. Ю. Захарченко

ПОГОДЖЕНО:

 

Заступник Генерального
прокурора України

Г. Середа

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства внутрішніх справ України
04.10.2013 N 950

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
29 жовтня 2013 р. за N 1829/24361

Інструкція
з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення в органах внутрішніх справ України

I. Загальні положення

1.1. Ця Інструкція встановлює порядок оформлення в органах внутрішніх справ України матеріалів про адміністративні правопорушення, порядок розгляду справ про адміністративні правопорушення, а також визначає порядок контролю за дотриманням законодавства під час оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення.

1.2. Цю Інструкцію розроблено відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі - КУпАП), Закону України "Про безоплатну правову допомогу" (Закон N 3460-VI), Положення про Міністерство внутрішніх справ України, затвердженого Указом Президента України від 06 квітня 2011 року N 383 (Положення N 383/2011), Порядку інформування центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги про випадки затримання осіб, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2011 року N 1363 (Постанова N 1363).

II. Посадові особи органів внутрішніх справ України, які уповноважені складати протоколи про адміністративні правопорушення

2.1. Складати протоколи про адміністративні правопорушення, протоколи про адміністративні затримання, протоколи вилучення речей і документів, протоколи огляду речей та особистого огляду, отримувати пояснення від осіб, які притягаються до адміністративної відповідальності, потерпілих, свідків мають право працівники органів внутрішніх справ, які мають спеціальні звання.

2.2. Протоколи про адміністративні корупційні правопорушення складають працівники підрозділів боротьби з організованою злочинністю МВС України.

2.3. Від імені органів внутрішніх справ (міліції) розглядати справи про адміністративні правопорушення та накладати адміністративне стягнення мають право:

начальники органів внутрішніх справ та їх заступники; начальники або заступники начальників районних, міських, районних у містах відділів (управлінь) внутрішніх справ - за адміністративні правопорушення, визначені абзацом першим пункту 1 частини другої статті 222 КУпАП;

начальники лінійних пунктів міліції, інші працівники міліції, на яких покладено нагляд за додержанням відповідних правил, - за адміністративні правопорушення, визначені абзацом другим пункту 1 частини другої статті 222 КУпАП;

начальники або заступники начальників органів внутрішніх справ на транспорті, інших органів внутрішніх справ, прирівняних до районних, міських, районних у містах відділів (управлінь) внутрішніх справ, начальники відділень міліції, що є в системі органів внутрішніх справ, дільничні інспектори (старші дільничні інспектори) міліції - за адміністративні правопорушення, визначені абзацом третім пункту 1 частини другої статті 222 КУпАП.

III. Порядок складання протоколу про адміністративне правопорушення та оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення

3.1. При вчиненні адміністративного правопорушення особами, які досягли віку, з якого настає адміністративна відповідальність, уповноважені на те посадові особи органів внутрішніх справ (далі - ОВС) складають протокол про адміністративне правопорушення.

3.2. З метою складення протоколу про адміністративне правопорушення в разі неможливості скласти його на місці вчинення правопорушення, якщо складення протоколу є обов'язковим, порушника може бути доставлено до ОВС (адміністративного будинку ОВС, приміщення громадського пункту охорони порядку, дільничного пункту міліції).

3.3. Відомості стосовно осіб, які вчинили адміністративні правопорушення та яких доставлено до адміністративного будинку ОВС, фіксуються в Журналі обліку доставлених, відвідувачів та запрошених за формою, наведеною в додатку 14 до Інструкції з організації діяльності чергових частин органів і підрозділів внутрішніх справ України, направленої на захист інтересів суспільства і держави від протиправних посягань, затвердженої наказом МВС України від 28 квітня 2009 року N 181, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 20 серпня 2009 року за N 786/16802.

3.4. Відомості стосовно осіб, які вчинили адміністративні правопорушення та яких доставлено до громадських пунктів з охорони громадського порядку, дільничних пунктів міліції (далі - доставлені особи), фіксуються в журналі обліку доставлених осіб, які вчинили адміністративні правопорушення (додаток 1).

Перебування доставленої особи в громадському пункті з охорони громадського порядку не може тривати більш як одну годину згідно з частиною дев'ятою статті 259 КУпАП.

3.5. Протокол про адміністративне правопорушення (додаток 2) складається на спеціальному бланку, що виготовлений друкарським способом, на якому проставлено відповідні серія і номер.

3.6. Усі реквізити протоколу заповнюються чорнилами чорного або синього кольору, крім гелевих, розбірливим почерком, державною мовою.

3.7. Не допускається закреслення чи виправлення відомостей, що заносяться до протоколу, а також унесення додаткових записів після того, як протокол підписано особою, стосовно якої його складено.

3.8. Протокол складається у двох примірниках, один з яких під підпис вручається особі, яка притягається до адміністративної відповідальності.

3.9. При складанні протоколу зазначаються:

дата і місце його складення (число, місяць, рік, населений пункт, географічна точка);

посада, спеціальне звання, прізвище, ім'я, по батькові посадової особи, яка склала протокол;

відомості про особу, яка притягається до адміністративної відповідальності (зазначаються повністю (без скорочення) її прізвище, ім'я та по батькові; число, місяць і рік народження; місце народження; місце проживання; місце реєстрації; найменування підприємства, установи, організації, де працює (її посада) або навчається особа; документ, що посвідчує особу (серія, номер паспорта, дата видачі й назва ОВС, що його видав, або серія, номер іншого документа, що посвідчує особу, яка вчинила правопорушення (службове чи пенсійне посвідчення, студентський квиток), дата видачі й найменування підприємства, установи, організації, що його видали); відомості щодо притягнення особи до адміністративної відповідальності впродовж року (за наявності));

місце, час вчинення і суть адміністративного правопорушення (суть адміністративного правопорушення повинна точно відповідати ознакам складу адміністративного правопорушення, зазначеним у статті КУпАП, за якою складено протокол);

частина відповідної статті та стаття КУпАП, згідно з якою передбачена адміністративна відповідальність за таке правопорушення;

прізвища, місця проживання свідків і потерпілих, якщо вони є;

пояснення особи, яка притягається до адміністративної відповідальності.

3.10. Якщо в результаті вчинення адміністративного правопорушення заподіяно матеріальну шкоду, про це також зазначається в протоколі (прізвище, ім'я та по батькові потерпілого, місце його проживання або найменування підприємства, установи, організації, їх місцезнаходження і розмір заподіяної внаслідок адміністративного правопорушення матеріальної шкоди).

3.11. При складанні протоколу особі, яка притягається до адміністративної відповідальності, роз'яснюються її права, передбачені статтями 55, 56, 59, 63 Конституції України, статтею 268 КУпАП, повідомляється, що справу про адміністративне правопорушення буде розглянуто у строки, визначені статтею 277 КУпАП, про що робиться відмітка та ставиться підпис особи, яка притягається до адміністративної відповідальності.

3.12. Протокол підписується уповноваженою посадовою особою, яка його склала, і особою, яка притягається до адміністративної відповідальності. За наявності свідків і потерпілих протокол може бути підписано також цими особами.

У разі відмови особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, від підписання протоколу, у ньому робиться запис про це.

Особа, яка притягається до адміністративної відповідальності, має право подати пояснення і зауваження щодо змісту протоколу та пояснення по суті адміністративного правопорушення, які додаються до протоколу, а також викласти мотиви відмови від його підписання.

У разі коли особа, стосовно якої складається протокол, не володіє українською мовою, протокол складається за участю перекладача.

3.13. Особі, стосовно якої складається протокол, пропонується надати по суті вчиненого адміністративного правопорушення письмове пояснення, яке підписується зазначеною особою. Пояснення може додаватися до протоколу окремо, про що робиться запис у протоколі.

3.14. Особа, яка притягається до адміністративної відповідальності, згідно зі статтею 63 Конституції України не несе відповідальності за відмову давати пояснення щодо себе, членів своєї сім'ї чи близьких родичів.

3.15. До протоколу долучаються інші матеріали про адміністративне правопорушення (пояснення особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, потерпілих, свідків, висновок експерта, речові докази, протокол про вилучення речей і документів, рапорти посадових осіб, а також інші документи).

3.16. Якщо правопорушення вчинено кількома особами, то протокол про адміністративне правопорушення складається стосовно кожної особи окремо.

3.17. Протокол та матеріали про адміністративне правопорушення протягом доби надаються посадовій особі, уповноваженій розглядати справу про адміністративне правопорушення.

3.18. У разі вчинення адміністративного правопорушення неповнолітньою особою віком від чотирнадцяти до шістнадцяти років протокол складається стосовно одного з батьків неповнолітнього або особи, яка їх замінює, відповідно до частини третьої статті 184 КУпАП.

У разі вчинення неповнолітньою особою віком від шістнадцяти до вісімнадцяти років адміністративних правопорушень, передбачених статтями 44, 51, 121 - 127, частинами першою, другою і третьою статті 130, статтею 139, частиною другою статті 156, статтями 173, 174, 185, 190 - 195 КУпАП, протокол складається стосовно цієї особи.

3.19. Протоколи про адміністративні корупційні правопорушення складаються уповноваженими посадовими особами з урахуванням вимог підпункту 2.4.2 пункту 2.4 розділу II Інструкції про порядок обліку кримінальних та адміністративних корупційних правопорушень, затвердженої наказом Генеральної прокуратури України, Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, Міністерства доходів і зборів України, Міністерства оборони України, Державної судової адміністрації України від 22 квітня 2013 року N 52/394/172/71/268/60.

Протокол про вчинення адміністративного корупційного правопорушення разом з іншими матеріалами у триденний строк з моменту його складення надсилається до місцевого загального суду за місцем учинення корупційного правопорушення.

Особа, яка склала протокол про вчинення адміністративного корупційного правопорушення, одночасно з надсиланням його до суду надсилає прокуророві, до органу державної влади, до органу місцевого самоврядування, керівникові підприємства, установи чи організації, де працює особа, яка притягається до адміністративної відповідальності, повідомлення про складення протоколу із зазначенням характеру вчиненого правопорушення та норми закону, яку порушено.

3.20. Протокол не складається у випадках, передбачених статтею 258 КУпАП.

IV. Складання протоколу про адміністративне затримання та оформлення матеріалів

4.1. З метою припинення адміністративних правопорушень, коли вичерпано інші заходи впливу, встановлення особи, складення протоколу про адміністративне правопорушення в разі неможливості складання його на місці вчинення правопорушення, якщо складення протоколу є обов'язковим, забезпечення своєчасного і правильного розгляду справ та виконання постанов у справах про адміністративні правопорушення допускаються адміністративне затримання особи, особистий огляд, огляд речей і вилучення речей та документів.

4.2. Адміністративне затримання особи, яка вчинила адміністративні правопорушення, визначені пунктом 1 частини другої статті 262 КУпАП, проводиться уповноваженими посадовими особами ОВС.

4.3. Протокол про адміністративне затримання (додаток 3) особи, яка вчинила адміністративне правопорушення, складається відповідно до статті 261 КУпАП.

4.4. Протокол про адміністративне затримання складається на спеціальному бланку, виготовленому друкарським способом, на якому проставлено відповідні серія і номер.

4.5. Усі реквізити протоколу про адміністративне затримання заповнюються розбірливим почерком.

Не допускається закреслення чи виправлення відомостей, що заносяться до протоколу про адміністративне затримання, а також унесення додаткових записів після того, як протокол про адміністративне затримання підписано особою, щодо якої його складено.

4.6. У протоколі про адміністративне затримання зазначаються:

дата і місце його складення (число, місяць, рік, назва населеного пункту);

посада, прізвище, ім'я та по батькові особи, яка склала протокол (спеціальне звання, прізвище, ім'я та по батькові);

відомості про особу затриманого (прізвище, ім'я та по батькові (без скорочення), число, місяць, рік народження, фактичне місце проживання);

час і мотиви затримання (зазначаються найменування ОВС, куди доставлено особу, яка скоїла адміністративне правопорушення; його місцезнаходження; число, місяць, рік, а також час доставляння; частина статті та стаття КУпАП, якими передбачена адміністративна відповідальність особи за вчинене адміністративне правопорушення, а також мотиви затримання (припинення адміністративного правопорушення; інші заходи впливу; складення протоколу про адміністративне правопорушення в разі неможливості складення його на місці вчинення правопорушення, якщо складення протоколу є обов'язковим; забезпечення своєчасного і правильного розгляду справи)).

4.7. Під час складання протоколу про адміністративне затримання посадова особа, що здійснює адміністративне затримання, роз'яснює особі, яка вчинила адміністративне правопорушення, її права, передбачені статтями 55, 56, 59, 63 Конституції України та статтею 268 КУпАП.

Відповідно до Закону України "Про безоплатну правову допомогу" (Закон N 3460-VI), частини п'ятої статті 5 Закону України "Про міліцію" та пунктів 2 (Постанова N 1363), 10 Порядку інформування центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги про випадки затримання осіб (Постанова N 1363), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2011 року N 1363 (далі - Порядок), під час складання протоколу про адміністративне затримання особі, яка вчинила адміністративне правопорушення, роз'яснюється її право на отримання безоплатної вторинної правової допомоги.

4.8. Протокол про адміністративне затримання підписується посадовою особою, яка його склала, і затриманим. У разі відмови затриманого від підписання протоколу в ньому робиться запис про це.

4.9. Відповідно до частини другої статті 261 КУпАП про місце перебування особи, затриманої за вчинення адміністративного правопорушення, негайно повідомляються її родичі, а на її прохання також власник відповідного підприємства, установи, організації або уповноважений ним орган.

Про це в протоколі про адміністративне затримання робиться відповідний запис, зазначаються число, місяць, рік та час, кого повідомлено і в який спосіб.

За неможливості поінформувати родичів та в разі відмови затриманої особи надати інформацію для їх повідомлення про це робиться відповідний запис затриманої особи та посадової особи, яка склала протокол про адміністративне затримання, із зазначенням поважних причин.

Про затримання неповнолітнього обов'язково повідомляють його батьків або осіб, які їх замінюють. У протоколі про адміністративне затримання зазначається час, дата повідомлення, кого повідомлено і в який спосіб.

4.10. Відповідно до частини першої статті 263 КУпАП адміністративне затримання особи, яка вчинила адміністративне правопорушення, може тривати не більше ніж три години.

Відповідно до частини третьої статті 263 КУпАП осіб, які порушили правила обігу наркотичних засобів і психотропних речовин, може бути затримано на строк до трьох годин для складання протоколу, а в необхідних випадках для встановлення особи, проведення медичного огляду, з'ясування обставин придбання вилучених наркотичних засобів і психотропних речовин та їх дослідження - до трьох діб з повідомленням про це письмово прокурора протягом двадцяти чотирьох годин з моменту затримання.

4.11. Перед поміщенням до кімнати для затриманих та доставлених до чергової частини ОВС у службовому приміщенні, куди доставлено особу, яка вчинила адміністративне правопорушення, відповідно до статті 264 КУпАП уповноваженою на те посадовою особою однієї статі з оглядуваним і в присутності двох понятих тієї самої статі проводиться особистий огляд і огляд речей.

Огляд речей, ручної кладі та інших предметів здійснюється у присутності особи, у власності (володінні) якої вони є.

4.12. Огляд речей може проводитися уповноваженими на те посадовими особами ОВС при вчиненні затриманим адміністративного правопорушення.

Про проведення особистого огляду й огляду речей складається протокол або про це робиться відповідний запис у протоколі про адміністративне правопорушення чи в протоколі про адміністративне затримання, де зазначаються:

прізвища, імена та по батькові, місця проживання двох понятих;

перелік речей, що оглядаються, та предметів одягу, що знаходяться на особі на час її затримання;

відомості щодо наявності або відсутності у затриманої особи тілесних ушкоджень. Якщо виявлено тілесні ушкодження (синці, подряпини, різані рани тощо), потрібно зазначити, на яких саме частинах тіла вони є.

У випадку, коли затриманий потребує медичної допомоги, у протоколі зазначаються час її надання, номер бригади швидкої медичної допомоги, прізвище та ініціали лікаря, до якого закладу охорони здоров'я направлено затриманого.

4.13. При надходженні від затриманої особи під час проведення особистого огляду, огляду речей скарг чи зауважень у протоколі про адміністративне затримання робиться відповідний запис із зазначенням їх суті.

4.14. Проведення особистого огляду й огляду речей із зазначенням у протоколі про адміністративне затримання засвідчується підписами уповноваженої особи, яка робила огляд, затриманої особи і понятих.

4.15. Коли затриману особу звільнено з місця її перебування, в протоколі про адміністративне затримання зазначаються:

дата, час і підстави звільнення затриманої особи;

речі, предмети або документи, які повернуто їй при звільненні;

за наявності зауважень та скарг на дії працівників ОВС робиться відповідний запис із зазначенням їх суті.

4.16. Згідно зі статтею 265 КУпАП речі і документи, що є знаряддям або безпосереднім об'єктом правопорушення, виявлені під час затримання, особистого огляду або огляду речей, вилучаються посадовими особами ОВС. У протоколі про адміністративне правопорушення або в протоколі про адміністративне затримання робиться відповідний запис, які саме речі, предмети, документи вилучено в затриманого, зазначаються їх індивідуальні ознаки, номери, місце та обставини їх виявлення.

4.17. Вилучені речі та документи зберігаються відповідно до Порядку зберігання вилучених під час здійснення провадження у справах про адміністративні правопорушення речей і документів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 січня 2012 року N 17 (Постанова N 17).

V. Порядок розгляду справ про адміністративні правопорушення

5.1. Провадження у справі про адміністративне правопорушення не може бути розпочато, а розпочате підлягає закриттю за обставин, визначених статтею 247 КУпАП.

5.2. Справи про адміністративні правопорушення розглядаються уповноваженими посадовими особами ОВС, визначеними пунктом 2.3 розділу II цієї Інструкції.

5.3. Справа про адміністративне правопорушення розглядається відповідно до статті 276 КУпАП.

5.4. Під час розгляду справи про адміністративне правопорушення особі, яка притягається до адміністративної відповідальності, роз'яснюються її права, передбачені частиною першою статті 268 КУпАП та статтями 55, 56, 59, 63 Конституції України.

5.5. Справа про адміністративне правопорушення відповідно до частини першої статті 268 КУпАП розглядається в присутності особи, яка притягається до адміністративної відповідальності. За відсутності цієї особи справу може бути розглянуто лише у випадках, коли є дані про своєчасне її сповіщення про місце й час розгляду справи і якщо від неї не надійшло клопотання про відкладення розгляду справи.

5.6. Справи про адміністративне правопорушення розглядаються у строки, визначені статтею 277 КУпАП.

5.7. Уповноважені посадові особи ОВС при підготовці до розгляду справи про адміністративне правопорушення вирішують питання, визначені статтею 278 КУпАП.

5.8. Уповноважена посадова особа ОВС розглядає справу про адміністративне правопорушення відповідно до статей 279, 280 КУпАП.

VI. Винесення постанови у справі про адміністративне правопорушення

6.1. Розглянувши справу про адміністративне правопорушення, уповноважена посадова особа ОВС, визначена пунктом 2.3 розділу II цієї Інструкції, відповідно до статті 283 КУпАП виносить постанову у справі про адміністративне правопорушення (додаток 4).

6.2. Бланк постанови у справі про адміністративне правопорушення (далі - постанова) заповнюється розбірливим почерком. Не допускається закреслення чи виправлення відомостей, що заносяться до постанови, а також внесення додаткових записів після того, як постанова підписана особою, щодо якої вона винесена. У разі допущення порушень при оформленні постанови заповнений бланк постанови вважається зіпсованим.

6.3. У постанові зазначаються:

найменування органу (посадової особи), який виніс постанову;

дата розгляду справи;

відомості про особу, щодо якої розглядається справа;

опис обставин, установлених при розгляді справи;

нормативний акт, який передбачає відповідальність за це адміністративне правопорушення;

прийняте у справі рішення.

Після слова "УСТАНОВИВ" з абзацу зазначаються:

число, місяць, рік, час та місце вчинення адміністративного правопорушення;

прізвище та ініціали правопорушника;

обставини і суть правопорушення, установлені при розгляді матеріалів адміністративної справи;

частина та номер статті КУпАП, які передбачають відповідальність за це адміністративне правопорушення.

Після слова "ПОСТАНОВИВ" уповноважена посадова особа ОВС з урахуванням та зазначенням обставин, що пом'якшують (стаття 34 КУпАП) чи обтяжують (стаття 35 КУпАП) відповідальність за адміністративне правопорушення, зазначає прийняте у справі рішення.

У випадках, коли в особи, яка скоїла адміністративне правопорушення, вилучалися речі, документи, постанова повинна містити вирішення питання про вилучені речі, документи, а також інформацію про порядок і строк її оскарження.

Постанова підписується посадовою особою, яка її винесла.

6.4. У справі про адміністративне правопорушення посадова особа, яка її розглядає, відповідно до статті 284 КУпАП виносить одну з таких постанов:

про накладення адміністративного стягнення;

про застосування заходів впливу, передбачених статтею 241 КУпАП;

про закриття справи.

6.5. Відповідно до статті 38 КУпАП адміністративне стягнення може бути накладено не пізніше ніж через два місяці з дня вчинення правопорушення, а при триваючому правопорушенні - не пізніш як через два місяці з дня його виявлення, за винятком випадків, коли справи про адміністративні правопорушення відповідно до КУпАП підвідомчі суду (судді).

6.6. Постанова про закриття справи про адміністративне правопорушення (додаток 5) виноситься за наявності обставин, що виключають провадження у справі про адміністративне правопорушення, передбачених статтею 247 КУпАП.

6.7. Особа, яка вчинила адміністративне правопорушення, звільняється від адміністративної відповідальності, а матеріали передаються на розгляд громадської організації або трудового колективу, якщо з урахуванням характеру вчиненого правопорушення і особи правопорушника до нього доцільно застосувати захід громадського впливу.

Про заходи громадського впливу, застосовані до осіб, які вчинили правопорушення, передбачені статтею 51, частиною першою статті 129, частинами першою і другою статті 130, статтями 156, 173, 176, 177, 178 - 180 КУпАП, власник підприємства, установи, організації або уповноважений ним орган, або громадська організація повинні не пізніш як у десятиденний строк з дня одержання матеріалів повідомити орган (посадову особу), який надіслав матеріали (стаття 21 КУпАП).

При малозначності вчиненого адміністративного правопорушення орган (посадова особа), уповноважений вирішувати справу, може звільнити порушника від адміністративної відповідальності і обмежитись усним зауваженням (стаття 22 КУпАП).

6.8. Постанова відповідно до статті 285 КУпАП оголошується негайно після закінчення розгляду адміністративної справи.

Копія постанови протягом трьох днів вручається або надсилається особі, щодо якої цю постанову винесено. Копія постанови, завірена в установленому порядку, вручається особі, притягнутій до адміністративної відповідальності, особисто під підпис. У постанові зазначається дата її вручення і ставиться підпис правопорушника. У разі якщо копія постанови надсилається поштою, про це робиться відповідна відмітка у справі, до якої долучається корінець поштового повідомлення про її отримання.

Копія постанови в той самий строк вручається або надсилається потерпілому на його прохання. У постанові зазначається дата вручення постанови і ставиться підпис особи, яка її отримала.

6.9. Особа, щодо якої винесено постанову у справі про адміністративне правопорушення, може її оскаржити в порядку, визначеному статтею 288 КУпАП, та в строк, визначений статтею 289 КУпАП.

6.10. Відповідно до статті 293 КУпАП уповноважена посадова особа ОВС, визначена пунктом 2.3 розділу II цієї Інструкції, при розгляді скарги або подання прокурора на постанову у справі про адміністративне правопорушення перевіряє законність і обґрунтованість винесеної постанови і приймає одне з таких рішень:

залишає постанову без змін, а скаргу або подання прокурора - без задоволення (додаток 6);

скасовує постанову і надсилає справу на новий розгляд (додаток 7);

скасовує постанову і закриває справу (додаток 8);

змінює захід стягнення в межах, передбачених нормативно-правовим актом про відповідальність за адміністративне правопорушення, з тим, однак, щоб стягнення не було посилено (додаток 9).

VII. Виконання постанов про накладення адміністративних стягнень

7.1. Постанова про накладення адміністративного стягнення підлягає виконанню з моменту її винесення, якщо інше не встановлено КУпАП та іншими законами України.

7.2. Контроль за виконанням постанов про накладення адміністративних стягнень здійснюється уповноваженими посадовими особами ОВС, визначеними пунктом 2.3 розділу II цієї Інструкції.

7.3. Штраф має бути сплачений порушником не пізніш як через п'ятнадцять днів з дня вручення йому постанови про накладення штрафу, а в разі оскарження постанови або внесення на неї подання прокурора - не пізніш як через п'ятнадцять днів з дня повідомлення про залишення скарги або подання без задоволення.

7.4. Після перерахування суми штрафу правопорушник зобов'язаний надати платіжний документ (його копію) про сплату штрафу до ОВС, посадовою особою якого винесено постанову.

Платіжний документ (його копія) про сплату штрафу підшивається до справи про адміністративне правопорушення.

VIII. Діловодство у справах про адміністративні правопорушення

8.1. Бланки протоколів про адміністративні правопорушення та протоколів про адміністративне затримання друкуються із зазначенням відповідних серії та номера (додаток 10).

8.2. Забезпечення ОВС бланками та журналами, передбаченими цією Інструкцією, здійснюється департаментом матеріального забезпечення МВС України.

8.3. Облік використаних бланків протоколів про адміністративні правопорушення та бланків протоколів про адміністративне затримання ведеться в журналі видачі бланків протоколів про адміністративні правопорушення та бланків протоколів про адміністративне затримання (додаток 11).

8.4. Складені протоколи про адміністративні правопорушення та протоколи про адміністративне затримання реєструються впродовж доби в журналі обліку справ про адміністративні правопорушення та протоколів про адміністративне затримання (додаток 12).

8.5. В ОВС журнал видачі бланків протоколів про адміністративні правопорушення та бланків протоколів про адміністративне затримання і журнал обліку справ про адміністративні правопорушення та протоколів про адміністративне затримання ведуться працівником, який за своїми функціональними обов'язками є відповідальним за стан діловодства у справах про адміністративні правопорушення.

8.6. Облік адміністративних правопорушень в електронному вигляді здійснюється на підставі інформаційної картки про адміністративне правопорушення відповідно до Інструкції з обліку адміністративних правопорушень, затвердженої наказом МВС України від 07 листопада 2012 року N 1017, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 04 грудня 2012 року за N 2021/22333.

8.7. Справи про адміністративні правопорушення разом з протоколами про адміністративне затримання (у разі їх складення), сторінки яких нумеруються, прошиваються, зберігаються в металевих сховищах ОВС за місцем прийняття рішення протягом трьох років.

IX. Контроль за станом дотримання законності під час здійснення адміністративного провадження

9.1. Організація контролю за порядком здійснення провадження у справах про адміністративні правопорушення в ОВС здійснюється начальниками ОВС.

9.2. Контроль за додержанням вимог ведення журналу видачі бланків протоколів про адміністративні правопорушення та бланків протоколів про адміністративне затримання та їх використанням покладається на керівників підрозділів міліції громадської безпеки ОВС, а де відсутні такі посади - така особа визначається начальником ОВС.

9.3. Безпосередній контроль за дотриманням уповноваженими посадовими особами законодавства під час здійснення проваджень у справах про адміністративні правопорушення покладається на заступника начальника - начальника міліції громадської безпеки ОВС.

 

Начальник Головного штабу
МВС України
генерал-майор міліції

В. М. Березан

 

Додаток 1
до Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення в органах внутрішніх справ України
(пункт 3.4)

ЖУРНАЛ
обліку доставлених осіб, які вчинили адміністративні правопорушення

_____
(назва приміщення)

Розпочато "___" _ 20___ року

Закінчено "___" _ 20__ року

Інвентарний N ________

N
з/п

Дата і час доставлення особи для складання протоколу про адміністративне правопорушення

П. І. Б. доставленої особи

Місце проживання
(місце реєстрації доставленої особи)

Посада та П. І. Б. посадової особи ОВС, яка доставила правопорушника та склала протокол

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стаття КУпАП

Час залишення приміщення доставленою особою

Наявність чи відсутність претензій до працівників міліції

Особистий підпис доставленої особи

Примітки

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2
до Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення в органах внутрішніх справ України
(пункт 3.5)

ПРОТОКОЛ КИ N 000000
про адміністративне правопорушення
за частиною___ статті ________ КУпАП

"___" ___________ 20___ р.

__
(назва населеного пункту)

Я, __________
                                               (посада, найменування підрозділу ОВС, звання, П. І. Б. особи, яка склала протокол)

_________, склав цей протокол про те, що
громадянин(ка)                    
                                                                                           (прізвище,
 
                                                                                     ім'я, по батькові)
  р. н.

1. Місце народження           _
2. Місце проживання          _
3. Місце реєстрації               _
4. Місце роботи і посада     _
                                              _
5. Особу встановлено         _
                                                                                   (зазначити документ, коли і ким виданий, серію і номер)


Чи притягався(лася) до адміністративної відповідальності
протягом року (за наявності)                                                            ______

                                                                             (дата, яким органом, за що)

Склад адміністративного
правопорушення                      __________
                                                                                (дата, час, місце вчинення і суть адміністративного правопорушення)
Вчинив(ла) правопорушення, передбачене частиною ___ статті _____ КУпАП.

                                                     СВІДКИ ПРАВОПОРУШЕННЯ

1. ________           ________
                                     (П. І. Б., місце проживання)                                                                                       (підпис)

2. ________           ________
                                     (П. І. Б., місце проживання)                                                                                      (підпис)

Потерпілі             _________
Правопорушенням заподіяна матеріальна шкода ______
                                                                                                                                                     (сума в гривнях)

Гр. ___ роз'яснено його (її) права та обов'язки, передбачені статтями 55, 56, 59, 63 Конституції України та статтею 268 КУпАП, і повідомлено, що розгляд адміністративної справи відбудеться "___" _________ 20___ р.

Підпис особи, яка притягається до адміністративної
відповідальності      _______

Зворотний бік

У присутності понятих
1. __________
                                                                                         (П. І. Б., місце проживання)

2. __________
                                                                                        (П. І. Б., місце проживання)

проведено особистий огляд та огляд речей, передбачений статтею 264 КУпАП,
що були в гр. _________, та згідно зі статтею 265 КУпАП            (прізвище та ініціали особи, яка притягається до адміністративної відповідальності)
виявлені речі вилучено для тимчасового зберігання ____

                         (зазначити перелік речей, цінностей, документів, що є знаряддям або безпосереднім об'єктом


                                 правопорушення, їх індивідуальні ознаки, а за потреби - місця, обставини виявлення)
Підписи понятих: 1. __________ 2. ______
Підпис особи, яка притягається до адміністративної
відповідальності _________

                                                                         Пояснення особи,
                                 яка притягається до адміністративної відповідальності


                     (у разі відмови особи від пояснень або підписання протоколу, про це робиться відповідний запис)Підпис особи, яка притягається до адміністративної
відповідальності _________
Від пояснення та підпису протоколу відмовився(лася) у присутності
понятих
1. ________              ______
                                     (П. І. Б., місце проживання)                                                                                      (підпис)

2. ________              ______
                                     (П. І. Б., місце проживання)                                                                                     (підпис)

ЗАЯВИ ТА КЛОПОТАННЯ         ________


Рішення керівництва ОВС за заявою, клопотанням        _
До протоколу додається:     _

Підпис посадової особи, яка склала протокол    ________

Другий примірник протоколу про адміністративне
правопорушення отримав     ___________
                                                                                                    (дата)                                                           (підпис)

 

Додаток 3
до Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення в органах внутрішніх справ України
(пункт 4.3)

ПРОТОКОЛ КИ N 000000
про адміністративне затримання
за частиною ___ статті ________ КУпАП

"___" ___________ 20___ р.

___________
(назва населеного пункту)

Я, __________
                               (посада, найменування підрозділу ОВС, звання, П. І. Б. особи, яка склала протокол)


_______, склав цей протокол про те, що
громадянин(ка)              
                                                                                                 (прізвище,
 
                                                                                         ім'я, по батькові)

  р. н., місце проживання:   __
,
який (яка) доставлений(а) у службове приміщення _____

    (найменування ОВС, іншого приміщення: службовий кабінет дільничного інспектора міліції, громадський пункт
                                 охорони порядку тощо, куди доставлено затриманого(у), його місцезнаходження)
"___" ___________ 20__ р. о "____" год. "____" хв. у зв'язку із вчиненням
правопорушення, передбаченого частиною __ статті __ КУпАП, для __

      (мотиви затримання: припинення адміністративного правопорушення, складання протоколу про адміністративне


                                                                 правопорушення, для розгляду справи тощо)

Гр. ___________ роз'яснено його (її) права та обов'язки, передбачені статтями 55, 56, 59, 63 Конституції України та статтею 268 КУпАП, а також право та можливість отримання безоплатної вторинної правової допомоги відповідно до Закону України "Про безоплатну правову допомогу" (Закон N 3460-VI).
"___" _________ 20___ р.           __________             _____
                                                                              (підпис затриманої особи)                      (прізвище та ініціали затриманої особи)

Про місце перебування затриманого(ї) згідно з частиною другою статті 261 КУпАП повідомлено о "___" год. "___" хв. "___" __________ 20___ р.

                                 (родичів, адміністрацію за місцем роботи чи навчання, яким чином повідомлено)
.
Перед поміщенням до кімнати для затриманих та доставлених у присутності понятих:

1. __________
                                                                                      (П. І. Б., місце проживання)

2. __________
                                                                                     (П. І. Б., місце проживання)

Зворотний бік

проведено особистий огляд та огляд речей, передбачений статтею 264 КУпАП, що були у затриманого(ї) ___________

                         (зазначити перелік речей, цінностей, документів, що є знаряддям або безпосереднім об'єктом

                                   правопорушення, їх індивідуальні ознаки, а за потреби - місця, обставини виявлення)
Затриманий(а) одягнутий(а)           _______


При особистому огляді тілесні ушкодження не виявлені / виявлені      _
                                                                                                       (непотрібне закреслити)

     (які саме, чи надавалась невідкладна медична допомога, номер бригади швидкої медичної допомоги, П. І. Б. лікаря)

Заяви та зауваження, зроблені при затриманні та огляді     __________
                                                                                                                                                       (зазначити ким і які саме)

Підписи понятих: 1. __ 2. __

Підпис затриманої особи    

Підпис працівника, який проводив огляд _

Гр. _ звільнений(а) "___" ________ 20__ р. о "__" год. "__" хв.

Підстава для звільнення    __

При звільненні одержав(ла)
                                                                                        (зазначити перелік речей, повернутих при звільненні)


Скарг, зауважень до дій працівників ОВС не маю / маю
                                                                                        (непотрібне закреслити)                                (зазначити які саме)


Підпис звільненої особи         _____

Підпис посадової особи          _____

 

Додаток 4
до Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення в органах внутрішніх справ України
(пункт 6.1)

ПОСТАНОВА
у справі про адміністративне правопорушення

"___" __________ 20__ р.

__________
(назва населеного пункту)

Я, __________
      (посада, найменування органу внутрішніх справ, звання, прізвище, ім'я та по батькові особи, яка винесла постанову)
,

розглянувши матеріали адміністративної справи стосовно гр. ________
                                                                                                                                                        (прізвище, ім'я та по батькові)

1. Число, місяць і рік народження                    __________
2. Місце народження                          _____
3. Місце проживання                          _____
4. Місце роботи та посада
5. Документ, який посвідчує особу    _____
                                                                                                   (зазначити документ, коли і ким виданий, серію і номер)

                                                                        УСТАНОВИВ:

Ураховуючи, що гр. скоїв(ла) адміністративне правопорушення, передбачене частиною ____ статті ____ Кодексу України про адміністративні правопорушення,
                                                                      ПОСТАНОВИВ:

1. Притягти гр.                      
до адміністративної відповідальності і накласти на нього (неї) адміністративне стягнення
у вигляді ____

            (зазначається вид адміністративного стягнення - попередження або штраф (сума штрафу зазначається
                                                                                         цифрами та словами))

2. Постанова про накладення адміністративного стягнення підлягає виконанню з моменту її винесення.
Постанова може бути оскаржена згідно зі статтями 287 - 289 КУпАП до вищого органу або районного (міського) суду протягом десяти днів з дня її винесення.
Відповідно до статей 291, 292 КУпАП постанова набирає законної сили після закінчення строку її оскарження.
3. На підставі частини другої статті 308 КУпАП у разі несплати гр. ___________ штрафу протягом 15 днів з метою примусового виконання цієї постанови органами державної виконавчої служби стягнути з правопорушника подвійний розмір штрафу
_
                                                      (зазначається сума штрафу цифрами і словами у дужках)

Рішення, винесене щодо вилучених документів, речей ___
_
Вилучені документи, речі отримав  _______
                                                                                                                                  (підпис правопорушника)

Примірник постанови отримав       _______
                                                                                               (дата отримання постанови та підпис правопорушника)

Посадова особа ___________
                                                                                                               (підпис, ініціали, прізвище)

До постанови додаються         ___________
Копію постанови про притягнення до адміністративної відповідальності надіслано рекомендованим листом за вих. N __________ від ________ 20__ р.

Зворотний бік

                                                            СТАТТІ КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ

Стаття 55. Права і свободи людини і громадянина захищаються судом.

Кожному гарантується право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб.

Кожен має право звертатися за захистом своїх прав до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

Кожен має право після використання всіх національних засобів правового захисту звертатися за захистом своїх прав і свобод до відповідних міжнародних судових установ чи до відповідних органів міжнародних організацій, членом або учасником яких є Україна.

Кожен має право будь-якими не забороненими законом засобами захищати свої права і свободи від порушень і протиправних посягань.

Стаття 56. Кожен має право на відшкодування за рахунок держави чи органів місцевого самоврядування матеріальної та моральної шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб при здійсненні ними своїх повноважень.

Стаття 59. Кожен має право на правову допомогу. У випадках, передбачених законом, ця допомога надається безоплатно. Кожен є вільним у виборі захисника своїх прав.

Для забезпечення права на захист від обвинувачення та надання правової допомоги при вирішенні справ у судах та інших державних органах в Україні діє адвокатура.

Стаття 63. Особа не несе відповідальності за відмову давати показання або пояснення щодо себе, членів сім'ї чи близьких родичів, коло яких визначається законом.

Підозрюваний, обвинувачений чи підсудний має право на захист.

Засуджений користується всіма правами людини і громадянина, за винятком обмежень, які визначені законом і встановлені вироком суду.

              СТАТТІ КОДЕКСУ УКРАЇНИ ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ

Стаття 268. Права особи, яка притягається до адміністративної відповідальності

Особа, яка притягається до адміністративної відповідальності, має право: знайомитися з матеріалами справи, давати пояснення, подавати докази, заявляти клопотання; при розгляді справи користуватися юридичною допомогою адвоката, іншого фахівця у галузі права, який за законом має право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи, виступати рідною мовою і користуватися послугами перекладача, якщо не володіє мовою, якою ведеться провадження; оскаржити постанову по справі. Справа про адміністративне правопорушення розглядається в присутності особи, яка притягається до адміністративної відповідальності. Під час відсутності цієї особи справу може бути розглянуто лише у випадках, коли є дані про своєчасне її сповіщення про місце і час розгляду справи і якщо від неї не надійшло клопотання про відкладення розгляду справи.

При розгляді справ про адміністративні правопорушення, передбачені частиною першою статті 44, статтями 51, 146, 160, 1724 - 1729, 173, частиною третьою статті 178, статтями 185, 1851, статтями 1857, 187 цього Кодексу, присутність особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, є обов'язковою. У разі ухилення від явки на виклик органу внутрішніх справ або судді районного, районного у місті, міського чи міськрайонного суду цю особу може бути органом внутрішніх справ (міліцією) піддано приводу.

Законами України може бути передбачено й інші випадки, коли явка особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, в орган (до посадової особи), який вирішує справу, є обов'язковою.

Стаття 307. Строки і порядок виконання постанови про накладання штрафу

Штраф має бути сплачений порушником не пізніш як через п'ятнадцять днів з дня вручення йому постанови про накладення штрафу, а в разі оскарження або внесення на неї подання прокурора такої постанови - не пізніш як через п'ятнадцять днів з дня повідомлення про залишення скарги або подання без задоволення.

У разі відсутності самостійного заробітку в осіб віком від шістнадцяти до вісімнадцяти років, які вчинили адміністративне правопорушення, штраф стягується з батьків або осіб, які їх замінюють.

Штраф, накладений за вчинення адміністративного правопорушення, вноситься порушником в установу банку України, за винятком штрафу, що стягується на місці вчинення правопорушення, якщо інше не встановлено законодавством України.

Стаття 308. Примусове виконання постанови про стягнення штрафу

У разі несплати правопорушником штрафу у строк, установлений частиною першою статті 307 цього Кодексу, постанова про накладення штрафу надсилається для примусового виконання до відділу державної виконавчої служби за місцем проживання порушника, роботи або за місцезнаходженням його майна в порядку, встановленому законом.

У порядку примусового виконання постанови про стягнення штрафу за вчинення адміністративного правопорушення з правопорушника стягується:

подвійний розмір штрафу, визначеного у відповідній статті цього Кодексу та зазначеного у постанові про стягнення штрафу;

витрати на облік зазначених правопорушень. Розмір витрат на облік правопорушень визначається Кабінетом Міністрів України.

Підпис про ознайомлення правопорушника ________

 

Додаток 5
до Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення в органах внутрішніх справ України
(пункт 6.6)

ПОСТАНОВА
про закриття справи про адміністративне правопорушення

"___" ____ 20___ р.

___________
(назва населеного пункту)

Я, __________
                                                                  (посада, найменування органу, спеціальне звання,
,
                                                                                     прізвище, ім'я, по батькові)
розглянув матеріали справи про адміністративне правопорушення на громадянина(ку)

                                                                (прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання,

                                      найменування, місцезнаходження підприємства, установи, організації,
.
                                                                                  ким працює або навчається)
            За матеріалами справи про адміністративне правопорушення установлено:

                                                              (обставини, що виключають провадження у справі)На підставі викладеного, керуючись статтею 247 КУпАП,

                                                                  ПОСТАНОВИВ:
справу про адміністративне правопорушення стосовно громадянина(ки)

                                                                                (прізвище, ім'я, по батькові)
закрити.
Посадова особа:     ________
                                                            (посада, найменування органу, спеціальне звання, підпис, прізвище, ініціали)

 

Додаток 6
до Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення в органах внутрішніх справ України
(пункт 6.10)

РІШЕННЯ
щодо залишення постанови у справі про адміністративне правопорушення без змін, а скарги або подання прокурора без задоволення

Я, __________
                                                                                                          (посада,

                                                                          найменування органу, спеціальне звання,
,
                                                                                      прізвище, ім'я, по батькові)
розглянувши справу про адміністративне правопорушення N _______, за частиною __ статті ___ КУпАПна громадянина(ку)           __

                                                                                      (прізвище, ім'я, по батькові)

у вигляді    __,
                                                                           (зазначити вид адміністративного стягнення)
накладене    _
                                                                                                       (посада,

                                                                           найменування органу, спеціальне звання,

                                                                           прізвище, ім'я, по батькові посадової особи)
за порушення (невиконання) ___________
                                                                                        (зазначити суть порушення,

                                                                                           мотиви скарги (протесту)

                                                                                           та результати розгляду)


,
на підставі викладеного, керуючись пунктом 1 статті 293 КУпАП,

                                                                          ВИРІШИВ:

Постанову про накладення адміністративного стягнення N ______ від "__" _______ 20__ р., винесену ___
                             (зазначити посаду, найменування органу, спеціальне звання посадової особи, яка винесла постанову,

                                                                                                  та прийняте рішення)


(копія рішення по скарзі на постанову у справі про адміністративне правопорушення відповідно до статті 295 КУпАП протягом трьох днів надсилається особі, щодо якої її винесено. У той самий строк копія постанови надсилається потерпілому на його прохання. Про результати розгляду скарги, яка подана прокурором, повідомляється прокуророві)

Копію рішення надіслано (повідомлено прокурора): вих. N _________ від "___" ____ 20__ р.

_______
(посада, найменування органу, спеціальне звання)

_______
(підпис)

___
(прізвище, ініціали)

 

Додаток 7
до Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення в органах внутрішніх справ України
(пункт 6.10)

РІШЕННЯ
щодо скасування постанови у справі про адміністративне правопорушення та надсилання справи на новий розгляд

Я, __________
                                                                                                         (посада,

                                                                           найменування органу, спеціальне звання,
,
                                                                                       прізвище, ім'я, по батькові)
розглянувши справу про адміністративне правопорушення N _______,
за частиною ___ статті ___ КУпАПна громадянина(ку)             _

                                                                                      (прізвище, ім'я, по батькові)

у вигляді ___,
                                                                       (зазначити вид адміністративного стягнення)
накладене ___
                                                                                                    (посада,

                                                                        найменування органу, спеціальне звання,

                                                                      прізвище, ім'я, по батькові посадової особи)
за порушення (невиконання) ___________
                                                                                        (зазначити суть порушення,

                                                                                           мотиви скарги (протесту)

                                                                                            та результати розгляду),
на підставі викладеного, керуючись пунктом 2 статті 293 КУпАП,

                                                                      ВИРІШИВ:

Постанову про накладення адміністративного стягнення N ______ від "___" _ 20__ р.,
винесену ___
                           (зазначити посаду, найменування органу, спеціальне звання посадової особи, яка винесла постанову,

                                                                                      та прийняте рішення)


(копія рішення по скарзі на постанову у справі про адміністративне правопорушення відповідно до статті 295 КУпАП протягом трьох днів надсилається особі, щодо якої її винесено. У той самий строк копія постанови надсилається потерпілому на його прохання. Про результати розгляду скарги, яка подана прокурором, повідомляється прокуророві)

Копію рішення надіслано (повідомлено прокурора): вих. N ________ від "___" 20__ р.

__
(посада, найменування органу, спеціальне звання)

________
(підпис)

___
(прізвище, ініціали)

 

Додаток 8
до Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення в органах внутрішніх справ України
(пункт 6.10)

РІШЕННЯ
щодо скасування постанови у справі про адміністративне правопорушення і закриття справи

Я, __________
                                                                                                     (посада,

                                                                       найменування органу, спеціальне звання,
,
                                                                                    прізвище, ім'я, по батькові)
розглянувши справу про адміністративне правопорушення N ________, за частиною __ статті ___ КУпАПна громадянина(ку)           __

                                                                                 (прізвище, ім'я, по батькові)

у вигляді   ___,
                                                                 (зазначити вид адміністративного стягнення)
накладене   __
                                                                                                  (посада,

                                                                  найменування органу, спеціальне звання,

                                                                 прізвище, ім'я, по батькові посадової особи)
за порушення (невиконання) ___________
                                                                                (зазначити суть порушення,

                                                                                  мотиви скарги (протесту)

                                                                                   та результати розгляду)


,
на підставі викладеного, керуючись пунктом 3 статті 293 КУпАП,

                                                                    ВИРІШИВ:

Постанову про накладення адміністративного стягнення N ______ від "__" _______ 20__ р., винесену ___
                           (зазначити посаду, найменування органу, спеціальне звання посадової особи, яка винесла постанову,

                                                                                      та прийняте рішення)


(копія рішення по скарзі на постанову у справі про адміністративне правопорушення відповідно до статті 295 КУпАП протягом трьох днів надсилається особі, щодо якої її винесено. У той самий строк копія постанови надсилається потерпілому на його прохання. Про результати розгляду скарги, яка подана прокурором, повідомляється прокуророві)

Копію рішення надіслано (повідомлено прокурора): вих. N _________ від "___" ____ 20__ р.

__
(посада, найменування органу, спеціальне звання)

_____
(підпис)

____
(прізвище, ініціали)

 

Додаток 9
до Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення в органах внутрішніх справ України
(пункт 6.10)

РІШЕННЯ
щодо зміни заходу стягнення

Я, __________
                                                                                                        (посада,

                                                                         найменування органу, спеціальне звання,
,
                                                                                  прізвище, ім'я, по батькові)
розглянувши справу про адміністративне правопорушення N _______, за частиною __ статті ___ КУпАПна громадянина(ку)        ____

                                                                                 (прізвище, ім'я, по батькові)

у вигляді ____,
                                                                   (зазначити вид адміністративного стягнення)
накладене ___
                                                                                                (посада,

                                                                     найменування органу, спеціальне звання,

                                                                   прізвище, ім'я, по батькові посадової особи)
за порушення (невиконання) ___________
                                                                                 (зазначити суть порушення,

                                                                                   мотиви скарги (протесту)

                                                                                      та результати розгляду),
на підставі викладеного, керуючись пунктом 4 статті 293 КУпАП,

                                                                 ВИРІШИВ:

Постанову про накладення адміністративного стягнення N ______ від "__" _______ 20__ р., винесену ___
                                       (зазначити посаду, назву органу, спеціальне звання посадової особи, яка винесла постанову,

                                                                                                 та прийняте рішення)


(копія рішення по скарзі на постанову у справі про адміністративне правопорушення відповідно до статті 295 КУпАП протягом трьох днів надсилається особі, щодо якої її винесено. У той самий строк копія постанови надсилається потерпілому на його прохання. Про результати розгляду скарги, яка подана прокурором, повідомляється прокуророві)

Копію рішення надіслано (повідомлено прокурора): вих. N _________ від "___" ____ 20__ р.


(посада, найменування органу, спеціальне звання)

_____
(підпис)

_____
(прізвище, ініціали)

 

Додаток 10
до Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення в органах внутрішніх справ України
(пункт 8.1)

СЕРІЇ
протоколів про адміністративні правопорушення та протоколів про адміністративне затримання, установлені для ГУМВС, УМВС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві, Севастополі та на залізницях

N
з/п

Найменування регіонів

Серія адміністративних протоколів

1

Автономна Республіка Крим

КР

2

Вінницька область

ВІ

3

Волинська область

ВН

4

Дніпропетровська область

ДН

5

Донецька область

ДО

6

Житомирська область

ЖИ

7

Закарпатська область

ЗА

8

Запорізька область

ЗП

9

Івано-Франківська область

ІФ

10

Київська область

КХ

11

місто Київ

КИ

12

Кіровоградська область

КД

13

Луганська область

ЛГ

14

Львівська область

ЛВ

15

Миколаївська область

МИ

16

Одеська область

ОД

17

Полтавська область

ПО

18

Рівненська область

РВ

19

місто Севастополь

СВ

20

Сумська область

СУ

21

Тернопільська область

ТЕ

22

Харківська область

ХА

23

Херсонська область

ХН

24

Хмельницька область

ХМ

25

Черкаська область

ЧК

26

Чернігівська область

ЧН

27

Чернівецька область

ЧВ

28

Південно-Західна залізниця

ПЗ

29

Донецька залізниця

ДТ

30

Львівська залізниця

ЛТ

31

Придніпровська залізниця

ПР

32

Південна залізниця

ПТ

33

Одеська залізниця

ОТ

 

Додаток 11
до Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення в органах внутрішніх справ України
(пункт 8.3)

ЖУРНАЛ
видачі бланків протоколів про адміністративні правопорушення та бланків протоколів про адміністративне затримання

__________
(найменування органу внутрішніх справ)

Розпочато: "___" __________ 20___ р.
Закінчено: "___" __________ 20___ р.

N
з/п

Дата видачі бланків протоколів про адміністративні правопорушення та бланків протоколів про адміністративне затримання

Кількість отриманих бланків протоколів про адміністративні правопорушення та бланків протоколів про адміністративне затримання

Серії та номери протоколів про адміністративні правопорушення та протоколів про адміністративне затримання

Бланки протоколів про адміністративні правопорушення та протоколів про адміністративне затримання отримав
(посада, прізвище, підпис)

Відмітки про прийняття пошкоджених бланків протоколів про адміністративні правопорушення та протоколів про адміністративне затримання
(серія, номер), дата, посада, прізвище, підпис особи, яка їх прийняла

1

2

3

4

5

6

 

Додаток 12
до Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення в органах внутрішніх справ України
(пункт 8.4)

ЖУРНАЛ
обліку справ про адміністративні правопорушення та протоколів про адміністративне затримання

__
(найменування органу внутрішніх справ)

Розпочато: "___" __________ 20__ р.
Закінчено: "___" __________ 20__ р.

N
з/п

Дата реєстрації

Серії та номери складених протоколів про адміністративні правопорушення та адміністративне затримання

Прізвище та ініціали посадової особи, яка склала протоколи про адміністративні правопорушення та адміністративне затримання

Прізвище, ім'я та по батькові правопорушника

Дата вчинення правопорушення та його стислий зміст

Прізвище та ініціали особи, яка розглядала справу про адміністративне правопорушення

Дата розгляду справи про адміністративне правопорушення, прийняте рішення

Відмітка про виконання адміністративного стягнення

Номер справи, де зберігаються справи про адміністративні правопорушення після виконання постанови, або куди вони направлені, дата, найменування органу внутрішніх справ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства внутрішніх справ України
04.10.2013 N 950

ПОЛОЖЕННЯ
про комісію головних управлінь, управлінь МВС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, на транспорті з контролю за станом дотримання законності під час здійснення адміністративного провадження органами внутрішніх справ

I. Загальні положення

1.1. Комісія головних управлінь, управлінь МВС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, на транспорті з контролю за станом дотримання законності під час здійснення адміністративного провадження органами внутрішніх справ (далі - комісія) створюється з метою координації дій та стану дотримання законності під час здійснення адміністративного провадження.

1.2. Склад комісії затверджується наказами начальників головних управлінь, управлінь МВС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, на транспорті (далі - ГУМВС, УМВС), районних, районних у містах, міських управлінь (відділів), лінійних управлінь (відділів) внутрішніх справ.

1.3. У своїй діяльності комісія керується Конституцією України, законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, а також нормативно-правовими актами МВС України.

1.4. До складу комісії входять керівники структурних підрозділів ГУМВС, УМВС, на яких покладаються обов'язки з контролю за станом дотримання законності під час провадження у справах про адміністративні правопорушення в органах внутрішніх справ.

1.5. Головою комісії призначається заступник начальника ГУМВС, УМВС - начальник міліції громадської безпеки.

1.6. Заступником голови комісії призначається один з керівників підрозділу громадської безпеки ГУМВС, УМВС.

1.7. Секретарем комісії призначається працівник підрозділу громадської безпеки ГУМВС, УМВС.

II. Організація роботи

2.1. Комісія працює згідно з планом, який затверджується головою комісії один раз на півріччя.

2.2. Засідання комісії відбуваються не рідше одного разу на квартал. Рішення комісії є правомочним за умови наявності на засіданні більше двох третин її членів.

2.3. Рішення та рекомендації комісії оформляються протоколом, який підписується її головою та секретарем. У разі відсутності голови комісії протокол підписується його заступником.

2.4. Підготовка матеріалів на засідання комісії з контролю за станом дотримання законності під час здійснення адміністративного провадження в структурних підрозділах ГУМВС та УМВС здійснюється посадовими особами, зазначеними в пунктах 1.5, 1.6 розділу I цього Положення.

2.5. На засіданні комісії розглядаються питання:

1) роль структурних підрозділів у забезпеченні контролю за дотриманням законності під час затримання осіб за вчинення адміністративних правопорушень, здійснення провадження у справах про адміністративні правопорушення органами внутрішніх справ. Причини та умови допущення порушень, які в подальшому призвели до скасування постанов;

2) організація роботи органів внутрішніх справ щодо стану стягнення штрафів з осіб, притягнутих до адміністративної відповідальності;

3) стан обліку бланків протоколів про адміністративні правопорушення і бланків протоколів про адміністративне затримання та їх реєстрації. Якість оформлення протоколів про адміністративні правопорушення, постанов про адміністративні правопорушення, протоколів про адміністративне затримання.

2.6. Рішення та рекомендації, прийняті на засіданні комісії, обов'язкові для виконання структурними підрозділами ГУМВС, УМВС та районними, районними у містах, міськими управліннями (відділами), лінійними управліннями (відділами) внутрішніх справ.

III. Права комісії

3.1. Комісія заслуховує на своїх засіданнях звіти керівників структурних підрозділів ГУМВС, УМВС, начальників районних, районних у містах, міських управлінь (відділів), лінійних управлінь (відділів) внутрішніх справ і голів відповідних комісій.

3.2. Комісія має право приймати рішення, давати рекомендації щодо вжиття заходів реагування на виявлені недоліки.

3.3. Комісія має право вимагати від керівників структурних підрозділів ГУМВС, УМВС, начальників районних, районних у містах, міських управлінь (відділів), лінійних управлінь (відділів) внутрішніх справ документи з розглянутих питань, пояснення про причини недоліків та вжиті заходи щодо їх усунення.

IV. Голова комісії (заступник голови комісії)

4.1. Вивчає матеріали для розгляду на засіданні комісії (рішення, плани, довідки структурних підрозділів).

4.2. Здійснює особистий контроль за роботою членів комісії.

4.3. Скликає комісію і запрошує до участі в її роботі представників структурних підрозділів ГУМВС, УМВС та районних, районних у містах, міських управлінь (відділів), лінійних управлінь (відділів) внутрішніх справ.

4.4. Веде засідання комісії.

4.5. У разі відсутності голови комісії його обов'язки виконує заступник голови комісії.

V. Секретар комісії

5.1. Розробляє проекти планів роботи комісії, забезпечує ознайомлення з ними заінтересованих посадових осіб структурних підрозділів ГУМВС, УМВС та районних, районних у містах, міських управлінь (відділів), лінійних управлінь (відділів) внутрішніх справ.

5.2. Здійснює контроль за своєчасним надходженням матеріалів для розгляду на засіданні комісії, забезпечує ознайомлення з ними керівників структурних підрозділів та посадових осіб органів внутрішніх справ.

5.3. Інформує членів комісії та осіб, запрошених на її засідання, про час та місце його проведення.

5.4. Веде протоколи засідань комісії.

5.5. Доводить рішення комісії до виконавців, контролює додержання строків виконання передбачених заходів.

5.6. Забезпечує ведення діловодства комісії шляхом формування окремої справи.

 

Начальник Головного штабу
МВС України
генерал-майор міліції

В. М. Березан

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства внутрішніх справ України
04.10.2013 N 950

ПОЛОЖЕННЯ
про комісію зі звірення порядку обліку адміністративних правопорушень районних, районних у містах, міських управлінь (відділів), лінійних управлінь (відділів) внутрішніх справ, головних управлінь, управлінь МВС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, на транспорті

I. Загальні положення

1.1. Комісія зі звірення порядку обліку адміністративних правопорушень районних, районних у містах, міських управлінь (відділів), лінійних управлінь (відділів) внутрішніх справ, головних управлінь, управлінь МВС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, на транспорті (далі - комісія) створюється для здійснення контролю за звіренням порядку обліку адміністративних правопорушень.

1.2. Склад комісії і функціональні обов'язки її членів затверджуються наказом начальника районного, районного у місті, міського управління (відділу), лінійного управління (відділу) внутрішніх справ.

1.3. У своїй діяльності комісія керується Конституцією України, законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, а також нормативно-правовими актами МВС України.

1.4. Головою комісії призначається керівник підрозділу міліції громадської безпеки районного, районного у місті, міського управління (відділу), лінійного управління (відділу) внутрішніх справ.

1.5. Заступником голови комісії призначається один з керівників підрозділу районного, районного у місті, міського управління (відділу), лінійного управління (відділу) внутрішніх справ.

1.6. Секретарем комісії призначається працівник підрозділу громадської безпеки районного, районного у місті, міського управління (відділу), лінійного управління (відділу) внутрішніх справ.

1.7. До складу комісії входять керівники структурних підрозділів та інші працівники районного, районного у місті, міського управління (відділу), лінійного управління (відділу) внутрішніх справ, які мають досвід роботи на цій ділянці.

1.8. Комісією ведеться справа, яка формується із:

копії наказу про створення комісії і функціональні обов'язки її членів;

відомості про прийняття заліків у працівників міліції;

довідок перевірок;

планів роботи комісії;

актів звірення обліку справ про адміністративні правопорушення;

копій матеріалів перевірок, наказів, протоколів оперативних нарад та інших матеріалів, що стосуються питань контролю за дотриманням законності під час провадження у справах про адміністративні правопорушення в органах внутрішніх справ.

II. Організація роботи комісії

2.1. Комісія працює згідно з планом роботи, що затверджується головою щокварталу.

2.2. Засідання комісії проводяться один раз на місяць.

2.3. Комісія щомісяця звіряє повноту обліку матеріалів справ про адміністративні правопорушення. Про результати звірення складається акт звірки стану адміністративного провадження, який підписується головою та членами комісії і затверджується начальником районного, районного у місті, міського управління (відділу), лінійного управління (відділу) внутрішніх справ.

2.4. Рішення комісії є правомочним, якщо в її роботі бере участь не менше двох третин її складу.

2.5. Рішення та рекомендації комісії оформляються протоколом, який підписується її головою та секретарем. У разі відсутності голови комісії протокол підписується його заступником.

2.6. Підготовка матеріалів на засідання комісії ведеться сектором (групою) зі звірення порядку обліку адміністративних правопорушень підрозділу громадської безпеки районного, районного у місті, міського управління (відділу), лінійного управління (відділу) внутрішніх справ.

2.7. Обов'язковим на засіданні комісії є розгляд таких питань:

1) роль структурних підрозділів у забезпеченні контролю за дотриманням законності під час затримання осіб за вчинення адміністративних правопорушень, здійснення провадження у справах про адміністративні правопорушення органом внутрішніх справ;

2) організація роботи органу внутрішніх справ щодо стану стягнення штрафів з осіб, притягнутих до адміністративної відповідальності;

3) стан обліку бланків протоколів про адміністративні правопорушення та бланків протоколів про адміністративне затримання, їх реєстрації.

III. Права комісії

3.1. Комісія має право заслуховувати на засіданнях керівників структурних підрозділів, окремих працівників районного, районного у місті, міського управління (відділу), лінійного управління (відділу) внутрішніх справ, давати їм роз'яснення, вносити пропозиції начальнику районного, районного у місті, міського управління (відділу), лінійного управління (відділу) внутрішніх справ.

3.2. Комісія має право порушувати питання перед начальником районного, районного у місті, міського управління (відділу), лінійного управління (відділу) внутрішніх справ про призначення проведення службових розслідувань, а також отримувати пояснення.

3.3. Рішення, рекомендації, прийняті на засіданні комісії, обов'язкові для виконання працівниками структурних підрозділів міського, районного, районного у місті, лінійного органу внутрішніх справ.

IV. Голова комісії (заступник голови комісії)

4.1. Організовує роботу комісії і особисто контролює виконання членами комісії їхніх обов'язків.

4.2. Вирішує питання про участь у роботі комісії керівників структурних підрозділів міського, районного, районного у місті, лінійного органу внутрішніх справ.

4.3. Вивчає матеріали для розгляду на засіданні комісії (рішення, плани, довідки структурних підрозділів).

4.4. Проводить засідання комісії.

4.5. Організовує роботу щодо виконання рішень комісії.

4.6. Відповідає за стан адміністративного провадження в міському, районному, районному у місті, лінійному органі внутрішніх справ.

4.7. У разі відсутності голови комісії його обов'язки виконує заступник голови комісії.

V. Секретар комісії

5.1. Розробляє проекти планів роботи комісії.

5.2. Інформує членів комісії та осіб, запрошених до участі в її роботі, про місце і час проведення засідання.

5.3. Здійснює контроль за своєчасним поданням матеріалів на розгляд комісії.

5.4. Доводить до відома рішення комісії.

5.5. Забезпечує ведення діловодства комісії, для чого формує окрему справу, яка реєструється в підрозділі документального забезпечення міського, районного, районного у місті, лінійного органу внутрішніх справ.

 

Начальник Головного штабу
МВС України
генерал-майор міліції

В. М. Березан
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали