Про питання визначення розміру плати за розміщення реклами в місті Києві

Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)
від 21 травня 2012 року N 838

Зареєстровано в Головному управлінні юстиції у місті Києві
12 червня 2012 р. за N 40/957

Відповідно до статті 28 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", статей 16, 17, 18 Закону України "Про рекламу", пункту 32 Типових правил розміщення зовнішньої реклами, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2003 N 2067, постанови Кабінету Міністрів України від 01.08.2011 N 833 "Про внесення зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 р. N 731" (Постанова N 833), підпункту 2.4 пункту 2 рішення Київської міської ради від 22.09.2011 N 37/6253 "Про затвердження Порядку розміщення реклами в м. Києві" (Порядок N 37/6253), пункту 1 рішення Київської міської ради від 26.01.2012 N 20/7357 "Про затвердження Концепції розвитку зовнішньої реклами в місті Києві" (Рішення N 20/7357), з метою упорядкування розміщення реклами та в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Затвердити порядок визначення розміру плати за тимчасове користування місцями для розташування рекламних засобів зовнішньої реклами, які перебувають у комунальній власності територіальної громади міста Києва, зокрема, повноваження з управління якими здійснюють районні в місті Києві державні адміністрації, за розміщення реклами на транспорті комунальної власності міста Києва, а також за розміщення реклами в ліфтах жилих будинків комунальної власності міста Києва, що додається.

2. Це розпорядження набирає чинності з моменту його оприлюднення.

3. Заступникові голови Київської міської державної адміністрації - керівнику апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) Пузанову О. Г. прийняти рішення щодо висвітлення в засобах масової інформації змісту цього розпорядження.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступників голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обов'язків

 

Голова

О. Попов


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
21.05.2012 N 838

Зареєстровано
в Головному управлінні юстиції України у місті Києві
12 червня 2012 р. за N 40/957


Порядок визначення розміру плати за тимчасове користування місцями для розташування рекламних засобів зовнішньої реклами, які перебувають у комунальній власності територіальної громади міста Києва, зокрема, повноваження з управління якими здійснюють районні в місті Києві державні адміністрації, за розміщення реклами на транспорті комунальної власності міста Києва, а також за розміщення реклами в ліфтах жилих будинків комунальної власності міста Києва

I. Плата за тимчасове користування місцями для розташування рекламних засобів зовнішньої реклами, які перебувають у комунальній власності територіальної громади міста Києва, зокрема, повноваження з управління якими здійснюють районні в місті Києві державні адміністрації

1.1. Розрахунок плати за тимчасове користування місцями для розташування рекламних засобів зовнішньої реклами, які перебувають у комунальній власності територіальної громади міста Києва, встановлений в пункті 15 розділу II Порядку розміщення реклами в м. Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 22.09.2011 N 37/6253 (Порядок N 37/6253).

1.2. Базові тарифи, що відповідають видам рекламних засобів, визначаються згідно з додатком 1.

1.3. Зональні коефіцієнти, що враховують територіальну прив'язку рекламних засобів (Кз), визначаються згідно з додатком 2.

1.4. Зональні коефіцієнти, що враховують територіальну прив'язку рекламних засобів (Кз) застосовуються відносно місць розташування рекламних засобів, які перебувають на території зазначеної вулиці, умовна межа якої проходить в 10 м за лінією її забудови.

1.5. Зональні коефіцієнти, що враховують територіальну прив'язку рекламних засобів (Кз) визначені згідно із зонування розміщення об'єктів зовнішньої реклами, затвердженого в пункті 1.2 пункту 1 рішення Київської міської ради від 26.01.2012 N 20/7357 (Рішення N 20/7357).

1.6. Плата за тимчасове користування місцями для розташування рекламних засобів зовнішньої реклами, які перебувають у комунальній власності територіальної громади міста Києва, не враховує податок на додану вартість.

II. Плата за розміщення реклами на транспорті комунальної власності міста Києва

2.1. Плата за розміщення реклами на території метрополітену, зовнішній і внутрішній поверхнях вагонів метрополітену визначається за формулою:

Рп = S х Бт, де

Рп - розмір плати за розміщення реклами;

S - площа рекламних засобів/рекламоносіїв (кв. м);

Бт - базовий тариф, що відповідає видам рекламних засобів/рекламоносіїв, які розміщуються на території та зовнішній і внутрішній поверхнях вагонів метрополітену.

Базові тарифи, що відповідають видам рекламних засобів/рекламоносіїв, які розмішуються на території та зовнішній і внутрішній поверхнях вагонів метрополітену, визначаються згідно з додатком 3.

2.2. Плата за розміщення реклами на території та зовнішніх і внутрішніх поверхнях транспортних засобів підприємств транспорту загального користування комунальної власності міста Києва визначається за формулою: Рп = S x Бт x К1 x К2, К3, де

Рп - розмір плати за розміщення реклами;

S - площа рекламних засобів/рекламоносіїв (кв. м);

Бт - базовий тариф, що відповідає видам рекламних засобів, які розміщуються на території та зовнішніх і внутрішніх поверхнях транспортних засобів підприємств транспорту загального користування комунальної власності міста Києва;

К1 - коефіцієнт, що враховує довжину рухомого складу;

К2 - коефіцієнт, що враховує маршрут рухомого складу;

К3 - зональний коефіцієнт, що враховує територіальну прив'язку рекламного засобу.

2.2.1. Базові тарифи, що відповідають видам рекламних засобів, які розміщуються на території та зовнішніх і внутрішніх поверхнях транспортних засобів підприємств транспорту загального користування комунальної власності міста Києва, визначаються згідно з додатком 4.

2.2.2. Коефіцієнти, що враховують довжину рухомого складу (К1), визначаються згідно з додатком 5.

2.2.3. Коефіцієнти, що враховують маршрут рухомого складу (К2), визначаються згідно з додатком 6.

2.2.4. Зональні коефіцієнти, що враховують територіальну прив'язку рекламного засобу (К3), визначаються згідно з додатком 2.

2.3.5. Плата за розміщення реклами на транспорті комунальної власності м. Києва не враховує податок на додану вартість.

2.3. Розміщення рекламних засобів, які не передбачені в цьому розділі, здійснюється за базовим тарифом використання 1 кв. м рекламної площі аналогічних рекламних засобів зовнішньої реклами.

III. Плата за розміщення реклами в ліфтах житлових будинків комунальної власності міста Києва

3.1. Плата за розміщення реклами в ліфтах житлових будинків комунальної власності визначається за такою формулою:

Рп = 8 * Бт * К, де

Рп - розмір плати;

S - площа рекламного засобу (кв. м);

Бт - базовий тариф, що відповідає виду рекламних засобів/рекламоносіїв, які розміщуються на спеціальних конструкціях на внутрішніх поверхнях кабін пасажирських ліфтів житлових будинків комунальної власності;

К - коефіцієнт, що враховує вид ліфту.

3.2. Базові тарифи, що відповідають видам рекламних засобів/рекламоносіїв, які розміщуються на спеціальних конструкціях на внутрішніх поверхнях кабін пасажирських ліфтів житлових будинків комунальної власності, визначаються згідно з додатком 7.

3.3. Коефіцієнт, що враховує вид ліфта, визначається згідно з додатком 8.

3.4. При підрахунку площі спеціальної конструкції плата за неповний квадратний метр береться із точного розрахунку без округлення.

3.5. Плата за розміщення реклами в ліфтах жилих будинків комунальної власності міста Києва не враховує податок на додану вартість.

 

Заступник голови -
керівник апарату

О. Пузанов


 

Додаток 1
до Порядку визначення розміру плати за тимчасове користування місцями для розташування рекламних засобів зовнішньої реклами, які перебувають у комунальній власності територіальної громади міста Києва, зокрема, повноваження з управління якими здійснюють районні в місті Києві державні адміністрації, за розміщення реклами на транспорті комунальної власності міста Києва, а також за розміщення реклами в ліфтах жилих будинків комунальної власності міста Києва


Базові тарифи, що відповідають видам рекламних засобів

N

Вид засобу зовнішньої реклами

Одиниця виміру

Базовий тариф за місяць, грн. (Бт)

1

2

3

4

1

Щит, що стоїть окремо (суцільний щит)

за 1 кв. м площі рекламного засобу

35,0

2

Щит, що стоїть окремо (скролінг)

за 1 кв. м площі рекламного засобу

36,0

3

Щит, що стоїть окремо (призматрон)

за 1 кв. м площі рекламного засобу

35,0

4

Щит, що стоїть окремо (беклайт)

за 1 кв. м площі рекламного засобу

36,0

5

Щит, що стоїть окремо (суперсайт)

за 1 кв. м площі рекламного засобу

35,0

6

Щит, на фасаді будинку (суцільний щит)

за 1 кв. м площі рекламного засобу

62,0

7

Щит, на фасаді будинку (скролінг)

за 1 кв. м площі рекламного засобу

65,0

8

Щит, на фасаді будинку (призматрон)

за 1 кв. м площі рекламного засобу

62,0

9

Щит, на фасаді будинку (беклайт)

за 1 кв. м площі рекламного засобу

65,0

10

Щит на тимчасовій споруді, паркані, на території будмайданчика (суцільний щит)

за 1 кв. м площі рекламного засобу

30,0

11

Щит на тимчасовій споруді, паркані, на території будмайданчика (скролінг)

за 1 кв. м площі рекламного засобу

32,0

12

Щит на тимчасовій споруді, паркані, на території будмайданчика (призматрон)

за 1 кв. м площі рекламного засобу

30,0

13

Щит на тимчасовій споруді, паркані, на території будмайданчика (беклайт)

за 1 кв. м площі рекламного засобу

32,0

14

Лайтпостер, що стоїть окремо (беклайт)

за 1 кв. м площі рекламного засобу

39,0

15

Лайтпостер, що стоїть окремо (скролінг)

за 1 кв. м площі рекламного засобу

39,0

16

Лайтпостер, що стоїть окремо на опорі (беклайт)

за 1 кв. м площі рекламного засобу

39,0

17

Лайтпостер, що стоїть окремо на опорі (скролінг)

за 1 кв. м площі рекламного засобу

39,0

18

Лайтпостер на опорі освітлення (контактної мережі) (беклайт)

за 1 кв. м площі рекламного засобу

42,0

19

Лайтпостер на опорі освітлення (контактної мережі) (скролінг)

за 1 кв. м площі рекламного засобу

42,0

20

Лайтпостер на фасаді будинку (будівлі) (скролінг)

за 1 кв. м площі рекламного засобу

39,0

21

Лайтпостер на фасаді будинку (будівлі) (беклайт)

за 1 кв. м площі рекламного засобу

39,0

22

Графічна (лазерна) проекційна установка, об'ємно-просторова (голографічна) проекційна установка

за 1 кв. м площі рекламного засобу

3669,0

23

Медіафасад

за 1 кв. м площі рекламного засобу

49,0

24

Телевізійний екран, що стоїть окремо

за 1 кв. м площі рекламного засобу

250,0

25

Телевізійний екран на фасаді будинку

за 1 кв. м площі рекламного засобу

250,0

26

Телевізійний екран на даху будинку (будівлі), споруді

за 1 кв. м площі рекламного засобу

235,0

27

Тимчасова виносна спеціальна конструкція

за одиницю

42,0

28

Банер, панно на фасаді будинку (будівлі), споруди

за 1 кв. м площі рекламного засобу

103,0

29

Банер, пано на захисній будівельній сітці

за 1 кв. м площі рекламного засобу

75,0

30

Банер, панно на тимчасовій споруді, паркані, брандмауер

за 1 кв. м площі рекламного засобу

75,0

31

Конструкції на даху будинку (будівлі), споруди

за 1 кв. м площі рекламного засобу

120,0

32

Кронштейн на опорі освітлення (контактної мережі)

за 1 кв. м площі рекламного засобу

56,0

33

Кронштейн на фасаді будинку (будівлі), споруді

за 1 кв. м площі рекламного засобу

49,0

34

Тумба, об'ємно-просторова конструкція, що стоять окремо

за 1 кв. м площі рекламного засобу

53,0

35

Рекламна вивіска, напис на будинку (будівлі), споруді

за 1 кв. м площі рекламного засобу

100,0

36

Електронне табло, "рядок, що біжить" на фасаді будинку

за 1 кв. м площі рекламного засобу

120,0

37

Електронне табло, "рядок, що біжить" на даху будинку (будівлі), споруді

за 1 кв. м площі рекламного засобу

150,0

38

Пневмостенд, повітряна куля, які використовуються як рекламоносії, з площею поверхні:

за одиницю

 

- до 20 кв. м,

440,0

- до 30 кв. м,

588,0

- понад 30 кв. м

880,0

39

Елементи зовнішнього благоустрою, що використовуються як рекламоносії (телефонна кабіна, урна, лава тощо)

за одиницю

100,0

40

Прапор, прапорець, парасоля, намет, які використовуються як рекламоносії, з площею поверхні:

за одиницю

 

- до 5 кв. м,

100,0

41

Художньо-просторова композиція (зелені насадження, фітокомпозиції тощо), які використовуються як рекламоносії

за 1 кв. м площі рекламного засобу

100,0

42

Транспарант-перетяжка над вулицею

за 1 кв. м площі

74,0

 

 

рекламного засобу

 

43

Холдер:

за одиницю

 

- до 1 кв. м

25,0

- понад 1 кв. м

33,0

44

Трансформуємі конструкції

за 1 кв. м площі рекламного засобу

40,0


 

Додаток 2
до Порядку визначення розміру плати за тимчасове користування місцями для розташування рекламних засобів зовнішньої реклами, які перебувають у комунальній власності територіальної громади міста Києва, зокрема, повноваження з управління якими здійснюють районні в місті Києві державні адміністрації, за розміщення реклами на транспорті комунальної власності міста Києва, а також за розміщення реклами в ліфтах жилих будинків комунальної власності міста Києва


Зональні коефіцієнти,
що враховують територіальну прив'язку рекламних засобів

N з/п

Зона

Коефіцієнт

1

I

3,0

2

II

2,15

3

III

1,75

4

IV

1,5

5

V

1,0


 

Додаток 3
до Порядку визначення розміру плати за тимчасове користування місцями для розташування рекламних засобів зовнішньої реклами, які перебувають у комунальній власності територіальної громади міста Києва, зокрема, повноваження з управління якими здійснюють районні в місті Києві державні адміністрації, за розміщення реклами на транспорті комунальної власності міста Києва, а також за розміщення реклами в ліфтах жилих будинків комунальної власності міста Києва


Базові тарифи, що відповідають видам рекламних засобів/рекламоносіїв, які розміщуються на території та зовнішній і внутрішній поверхнях вагонів метрополітену

N

Вид рекламних засобів та рекламоносіїв

Одиниця виміру

Базовий тариф за місяць, грн. (Бт)

1

2

3

4

1

Щитова конструкція

за 1 кв. м площі рекламного засобу

80,0

2

Лайтбокси (світлова касета, плафон) на ескалаторних тунелях

за 1 кв. м площі рекламного засобу

50,0

3

Лайтбокси (світлова касета, плафон) в касових залах, на станціях

за 1 кв. м площі рекламного засобу

100,0

4

Рекламні площі під наклейки (стікери, постери, тощо) на дверях вестибюлів

за 1 кв. м площі рекламного засобу

100,0

5

Рекламні площі під наклейки (стікери, постери, тощо) на станціях (стінах, підлозі тощо) та інші

за 1 кв. м площі рекламного засобу

80,0

6

Брендування станції (нестандартна рекламно-іміджева продукція на стінах, підлозі тощо)

за 1 кв. м площі рекламного засобу

75,0

7

Прапори на станціях

за одиницю

45,0

8

Рекламні площі на дверях вагонів

за 1 кв. м площі рекламного засобу

150,0

9

Рекламні площі на крайньому простінку у вагоні

за 1 кв. м площі рекламного засобу

130,0

10

Рекламні площі на верхній панелі у вагоні

за 1 кв. м площі рекламного засобу

150,0

11

Рекламні площі на центральному простінку у вагоні

за 1 кв. м площі рекламного засобу

150,0

12

Рекламні площі на торці у вагоні

за 1 кв. м площі рекламного засобу

140,0

13

Рекламні площі на скосах у вагоні

за 1 кв. м площі рекламного засобу

130,0

14

Рекламні площі на поручнях у вагоні

за одиницю

5,0

15

Рекламні площі зовні вагона

за одиницю

2500,0

16

Електронний інформаційний носій, розміщений на станціях та тунелях метрополітену

за 1 кв. м площі рекламного засобу

140,0

17

Електронний інформаційний носій, розміщений всередині вагону

за одиницю

35,0

18

Проекційна установка на станціях метрополітену

за 1 кв. м площі рекламного засобу

140,0

19

Цифрові фоторамки на станціях метрополітену

за 1 кв. м площі рекламного засобу

50,0

20

Рекламний дисплей в тунелі метрополітену

за одиницю

40000,0

21

Монетниці в касах

за одиницю

39,0

22

Конструкції на естакаді, мості, шляхопроводі

за 1 кв. м площі рекламного засобу

120,0

23

Конструкції у підземному переході, тунелі

за 1 кв. м площі рекламного засобу

88,0


 

Додаток 4
до Порядку визначення розміру плати за тимчасове користування місцями для розташування рекламних засобів зовнішньої реклами, які перебувають у комунальній власності територіальної громади міста Києва, зокрема, повноваження з управління якими здійснюють районні в місті Києві державні адміністрації, за розміщення реклами на транспорті комунальної власності міста Києва, а також за розміщення реклами в ліфтах жилих будинків комунальної власності міста Києва


Базові тарифи, що відповідають видам рекламних засобів, які розміщуються на території та зовнішніх і внутрішніх поверхнях транспортних засобів підприємств транспорту загального користування комунальної власності міста Києва

N

Вид рекламних засобів та рекламоносіїв

Одиниця виміру

Базовий тариф за місяць, грн. (Бт)

1

2

3

4

1

станціях лінії швидкісного трамваю

за 1 кв. м площі рекламного засобу

40,0

2

(касета, плафон) в тунелях та на станціях лінії швидкісного трамваю

за 1 кв. м площі рекламного засобу

40,0

3

Рекламні площі під наклейки (стікери, постери, тощо) на станціях лінії швидкісного трамваю

за 1 кв. м площі рекламного засобу

30,0

4

Брендування станції лінії швидкісного трамваю (нестандартна рекламно-іміджева продукція)

за 1 кв. м площі рекламного засобу

53,0

5

Конструкції та рекламні площі під наклейки в салонах

за 1 кв. м площі рекламного засобу

30,0

6

Рекламні площі зовні рухомого складу (тролейбус, трамвай, автобус) з терміном експлуатації менше 5 років

за один рухомий склад

1000,0

7

Рекламні площі зовні тролейбуса

за один рухомий склад

700,0

8

Рекламні площі зовні трамвая

за один рухомий склад

500,0

9

Рекламні площі зовні автобуса

за один рухомий склад

700,0

10

Рекламні площі зовні фунікулера

за один рухомий склад

400,0

11

Рекламні площі зовні мікроавтобуса

за один рухомий склад

300,0

12

Спеціальна рекламна конструкція на поперечинах між опорами освітлення та контактної мережі

за 1 кв. м площі рекламного засобу

75,0

13

Інформаційне табло (рядок, що біжить) всередині рухомого складу

за одиницю

35,0

14

Електронний інформаційний носій, розміщений на станціях та тунелях лінії швидкісного трамвая

за 1 кв. м площі рекламного засобу

140,0

15

Електронний інформаційний носій, розміщений всередині рухомого складу

за одиницю

35,0

16

Монетниці в касах

за одиницю

39,0

17

Конструкції на естакаді, мості, шляхопроводі

за 1 кв. м площі рекламного засобу

120,0

18

Конструкції у підземному переході, тунелі

за 1 кв. м площі рекламного засобу

88,0


 

Додаток 5
до Порядку визначення розміру плати за тимчасове користування місцями для розташування рекламних засобів зовнішньої реклами, які перебувають у комунальній власності територіальної громади міста Києва, зокрема, повноваження з управління якими здійснюють районні в місті Києві державні адміністрації, за розміщення реклами на транспорті комунальної власності міста Києва, а також за розміщення реклами в ліфтах жилих будинків комунальної власності міста Києва


Коефіцієнти, що враховують довжину рухомого складу

N з/п

Вид рекламних засобів та рекламоносіїв

Коефіцієнт (К1)

1.

Рекламні площі зовні рухомого складу довжиною більше 17,0 м

1,4

2.

Рекламні площі зовні подвійної (суміщеної) одиниці рухомого складу (єдиний рекламоносій)

0,7


 

Додаток 6
до Порядку визначення розміру плати за тимчасове користування місцями для розташування рекламних засобів зовнішньої реклами, які перебувають у комунальній власності територіальної громади міста Києва, зокрема, повноваження з управління якими здійснюють районні в місті Києві державні адміністрації, за розміщення реклами на транспорті комунальної власності міста Києва, а також за розміщення реклами в ліфтах жилих будинків комунальної власності міста Києва


Коефіцієнти, що враховують маршрут рухомого складу

N
з/п

Категорія

Маршрути транспорту

Коефіцієнт (К2)

 

 

Тролейбус

Трамвай

Автобус

 

2.3.1.

1

3, 5, 8, 9, 14, 16, 17, 18

 

24, 55, 55к, 62

1,2

2.3.2.

2

15, 19, 27, 34, 38, 40, 42, 43

1,3, 31, 18, 21

3, 5, 7, 8, 38, 45, 51, 53, 69, 71

1,0

2.3.3.

3

2, 7, 11, 12, 23, 30, 36, 37, 46

14

12, 48, 88

0,8

2.3.4.

4

1, 4, 7к, 21, 22, 25, 28, 29, 31, 33, 35, 39, 41

4, 5,12, 15, 19, 26, 27, 28, 32, 33

2, 6, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 23, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34,36, 37, 39, 41, 42, 43, 46, 47, 50, 52, 54, 56, 57, 64, 72, 81, 84, 87, 89, 90, 91, 92, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 106, 108, 118

0,6

2.3.5.

5

6, 10, 24, 26, 32

2, 7, 8, 11, 16, 22, 23, 25, 29, 35

Інші маршрути, які не ввійшли до категорій 1, 2, 3, 4

0,5


 

Додаток 7
до Порядку визначення розміру плати за тимчасове користування місцями для розташування рекламних засобів зовнішньої реклами, які перебувають у комунальній власності територіальної громади міста Києва, зокрема, повноваження з управління якими здійснюють районні в місті Києві державні адміністрації, за розміщення реклами на транспорті комунальної власності міста Києва, а також за розміщення реклами в ліфтах жилих будинків комунальної власності міста Києва


Базові тарифи, що відповідають видам рекламних засобів/рекламоносіїв, які розміщуються на спеціальних конструкціях на внутрішніх поверхнях кабін пасажирських ліфтів житлових будинків комунальної власності

N
з/п

Поверховість будинку

Одиниця виміру

Базовий тариф за місяць, грн (Бт)

1.

до 10 поверхів

за 1 кв. м

34,0

2.

до 16 поверхів

за 1 кв. м

45,0

3.

до 20 поверхів

за 1 кв. м

60,0

4.

вище 20 поверхів

за 1 кв. м

80,0


 

Додаток 8
до Порядку визначення розміру плати за тимчасове користування місцями для розташування рекламних засобів зовнішньої реклами, які перебувають у комунальній власності територіальної громади міста Києва, зокрема, повноваження з управління якими здійснюють районні в місті Києві державні адміністрації, за розміщення реклами на транспорті комунальної власності міста Києва, а також за розміщення реклами в ліфтах жилих будинків комунальної власності міста Києва


Коефіцієнти, що враховують вид ліфта

N
з/п

Поверховість будинку

Коефіцієнт (К)

Пасажирський ліфт

Вантажний ліфт

1.

до 10 поверхів

1,0

1,0

2.

до 16 поверхів

1,0

1,25

3.

до 20 поверхів

1,0

1,3

4.

вище 20 поверхів

1,0

1,4

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали