Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про план на 2018 - 2020 роки із реалізації Стратегії розвитку Рівненської області на період до 2020 року

РІВНЕНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 01.12.2017 р. N 712

Про план на 2018 - 2020 роки із реалізації Стратегії розвитку Рівненської області на період до 2020 року

Відповідно до законів України "Про місцеві державні адміністрації", "Про засади державної регіональної політики" (Закон N 156-VIII), "Про стимулювання розвитку регіонів", постанови Кабінету Міністрів України від 11 листопада 2015 року N 932 "Про затвердження Порядку розроблення регіональних стратегій розвитку і планів з їх реалізації, а також проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації зазначених регіональних стратегій і планів заходів" (Постанова N 932), враховуючи цілі та завдання Стратегії розвитку Рівненської області на період до 2020 року, схваленої розпорядженням голови облдержадміністрації від 28 листопада 2014 року N 612, затвердженої рішенням обласної ради від 18 грудня 2014 року N 1374:

1. Схвалити план на 2018 - 2020 роки із реалізації Стратегії розвитку Рівненської області на період до 2020 року (далі - План на 2018 - 2020 роки) згідно з додатком 1.

2. Департаменту економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації подати План на 2018 - 2020 роки обласній раді на затвердження в установленому порядку.

3. Визначити відповідальним за проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації Плану на 2018 - 2020 роки департамент економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації.

4. Структурним підрозділам облдержадміністрації, територіальним органам міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, районним державним адміністраціям, виконавчим комітетам рад міст обласного значення, міських, селищних та сільських рад об'єднаних територіальних громад, підприємствам, установам та організаціям, визначеним у додатку 1 до цього розпорядження відповідальними виконавцями:

забезпечити організацію та координацію робіт з виконання технічних завдань та заходів Плану на 2018 - 2020 роки;

при розробленні щорічних програм та планів економічного і соціального розвитку відповідних територій, обласних, районних та міських галузевих програм керуватися положеннями Стратегії розвитку Рівненської області на період до 2020 року, зокрема пріоритетними напрямами розвитку області, забезпечити врахування завдань Плану на 2018 - 2020 роки, а також передбачити їх фінансування за рахунок цільових видатків обласного та інших місцевих бюджетів;

інформацію про хід виконання цього розпорядження подавати департаменту економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації щокварталу до 05 числа другого місяця, що настає за звітним періодом, для проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації Плану на 2018 - 2020 роки за формою згідно з додатком 2.

5. Департаменту економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації:

забезпечити проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації Плану на 2018 - 2020 роки, результати яких оприлюднювати на офіційному веб-сайті Рівненської облдержадміністрації щокварталу до 20 числа другого місяця, що настає за звітним періодом, та подавати Рівненській обласній раді на затвердження щороку до 25 лютого;

враховувати у звітах про виконання щорічних програм економічного та соціального розвитку Рівненської області результати моніторингу та оцінки результативності Плану на 2018 - 2020 роки;

розмістити на офіційному веб-сайті Рівненської обласної державної адміністрації каталог технічних завдань на проекти регіонального розвитку Плану на 2018 - 2020 роки.

6. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступників голови облдержадміністрації відповідно до розподілу функціональних повноважень.

 

Голова адміністрації

О. Муляренко

 

Додаток 1
до розпорядження Рівненської обласної державної адміністрації
01.12.2017 N 712

ПЛАН
на 2018 - 2020 роки із реалізації Стратегії розвитку Рівненської області на період до 2020 року

Вступ

Стратегія розвитку Рівненської області на період до 2020 року, схвалена розпорядженням голови облдержадміністрації від 28 листопада 2014 року N 612, затверджена рішенням обласної ради від 18 грудня 2014 року N 1374 (далі - Стратегія), визначає пріоритетні напрями соціально-економічного розвитку області на довгостроковий період, комплексне і ефективне використання ресурсного потенціалу регіону.

План на 2018 - 2020 роки є невід'ємною частиною регіональної Стратегії.

План на другий період реалізації Стратегії розроблено облдержадміністрацією із залученням місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, спеціалізованих установ, науковців, представників бізнесу та громадських організацій за підтримки Програми "U-Lead з Європою".

Законодавчою та методичною основою розроблення плану на 2018 - 2020 роки із реалізації Стратегії розвитку Рівненської області на період до 2020 року (далі - План на 2018 - 2020 роки) є закони України "Про місцеві державні адміністрації", "Про засади державної регіональної політики" (Закон N 156-VIII), "Про стимулювання розвитку регіонів", постанова Кабінету Міністрів України від 11 листопада 2015 року N 932 "Про затвердження Порядку розроблення регіональних стратегій розвитку і планів з їх реалізації, а також проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації зазначених регіональних стратегій і планів заходів" (Постанова N 932).

Технічні завдання плану в повному обсязі відповідають визначеним Стратегією стратегічним та операційним цілям.

СТРАТЕГІЧНІ ЦІЛІ

1. Розвиток економічного потенціалу

2. Розвиток сільських територій

3. Розвиток людського капіталу

ОПЕРАЦІЙНІ ЦІЛІ

1.1. Створення нових високотехнологічних виробництв та інноваційних підприємств

2.1. Збільшення доданої вартості сільськогосподарської продукції

3.1. Підвищення адаптивності населення до потреб ринку праці

1.2. Стимулювання розвитку малого та середнього бізнесу

2.2. Розвиток інфраструктури сільських територій та периферії навколо малих міст та селищ

3.2. Підвищення обізнаності та соціальної активності жителів

1.3. Розвиток внутрішнього туризму

2.3. Підтримка зайнятості сільського населення

3.3. Удосконалення управління регіональним розвитком

1.4. Економічний розвиток північних районів Рівненщини

 

 

У липні 2017 року на засіданні уповноваженої обласної робочої групи було прийнято рішення стосовно початку роботи із розроблення плану на 2018 - 2020 роки щодо реалізації Стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року

Оголошення про збір пропозицій щодо ідей проектів регіонального розвитку, реалізація яких здійснюватиметься в рамках Плану на 2018 - 2020 роки, було розміщено на офіційному веб-сайті Рівненської обласної державної адміністрації та у місцевих засобах масової інформації.

Надіслані протягом серпня - вересня 2017 року пропозиції були розглянуті на засіданнях трьох експертних груп з розроблення Плану на 2018 - 2020 роки щодо їх відповідності завданням регіональної Стратегії.

До складу експертних груп увійшли керівники та фахівці причетних структурних підрозділів облдержадміністрації, райдержадміністрацій, виконкомів рад міст обласного значення, об'єднаних територіальних громад, депутати рад різних рівнів, науковці, представники громадських організацій, фахівці Центру розвитку місцевого самоврядування, підприємці.

На основі пропозицій та проектних ідей регіонального розвитку сформовані технічні завдання, які розподілено за трьома тематичними програмами: розвиток економічного потенціалу, розвиток сільських територій, розвиток людського капіталу.

Головним розробником документа - департаментом економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації, враховано всі зауваження та пропозиції експертів та сформовано проект плану заходів на 2018 - 2020 роки із реалізації Стратегії розвитку Рівненської області на період до 2020 року.

Фінансування проектів регіонального розвитку планується за рахунок коштів:

державного фонду регіонального розвитку;

галузевих державних цільових програм та бюджетних програм центральних органів виконавчої влади;

субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам;

місцевих бюджетів;

міжнародної технічної допомоги та міжнародних фінансових організацій;

інвесторів, власних коштів суб'єктів господарювання та громадян;

інших джерел, не заборонених законодавством.

Моніторинг та оцінка результативності реалізації Плану на 2018 - 2020 роки здійснюватимуться відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11 листопада 2015 року N 932 (Постанова N 932).

Програми Плану на 2018 - 2020 роки

Програма 1. Розвиток економічного потенціалу

Розвиток економічного потенціалу області є першочерговою стратегічною ціллю Стратегії. Її досягнення створить фінансові та ресурсні передумови для реалізації двох інших стратегічних цілей. Впровадження зазначеної цілі передбачається шляхом забезпечення реалізації чотирьох операційних цілей та п'ятнадцяти завдань.

Основними операційними цілями є створення нових високотехнологічних виробництв та інноваційних підприємств, стимулювання розвитку малого та середнього бізнесу, розвиток внутрішнього туризму, економічний розвиток північних районів Рівненщини.

Серед основних завдань програми: сприяння залученню інвестицій, створення сприятливих умов для започаткування та ведення підприємницької діяльності, підтримка логістично-транспортного комплексу регіону, стимулювання підвищення енергоефективності та впровадження альтернативних джерел енергії, комплексне та ефективне використання природних сировинних ресурсів області, підтримка розвитку високотехнологічних секторів економіки Рівненщини, сприяння експорту продукції місцевих виробників, розвиток туристичної галузі.

Першочергова увага приділятиметься питанням модернізації господарського комплексу північних регіонів області з метою вирівнювання територіальних диспропорцій розвитку.

Програма складається із чотирьох взаємопов'язаних напрямів, які охоплюють 22 технічні завдання та відповідають завданням Стратегії.

Територією впливу впровадження проектів є Рівненська область, за винятком трьох завдань, реалізація яких спрямована, передусім, на розвиток поліських районів.

Реалізація проектів регіонального розвитку сприятиме:

концентрації фінансових ресурсів та міжнародної технічної допомоги на розв'язанні пріоритетних завдань економічного і соціального розвитку;

залученню внутрішніх і зовнішніх інвестицій в економіку області;

створенню нових виробничих потужностей з високим рівнем конкурентоспроможності; розвитку міжгалузевої кооперації;

розвитку об'єктів інфраструктури підтримки бізнесу та зростанню кількості суб'єктів підприємництва в області;

реалізації енергозберігаючих проектів, у тому числі спрямованих на виробництво та використання альтернативних видів палива;

створенню нових робочих місць;

підвищенню доходів населення;

покращенню доступності та якості надання адміністративних послуг для населення громад з додержанням європейських стандартів;

збільшенню обсягів експорту продукції місцевих товаровиробників, просуванню продуктів регіону на зовнішні ринки;

формуванню позитивного туристичного іміджу області; розвитку інфраструктури оздоровчого туризму;

відновленню родючості та зменшенню забруднення земель Поліської зони.

Перелік технічних завдань на проекти регіонального розвитку

N

Назва технічного завдання

Джерела фінансування

Необхідний обсяг фінансування, тис. гривень

Відповідальні виконавці

2018 рік

2019 рік

2020 рік

Разом

Програма 1: РОЗВИТОК ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ

Напрям 1.1. Створення нових високотехнологічних виробництв та інноваційних підприємств

Завдання Стратегії 1.1.1. Підготовка інвестиційних продуктів

1.1.

Розроблення інвестиційних проектів для віддалених від обласного центру районів

Державний та місцеві бюджети, власні кошти підприємств, проекти та програми міжнародної технічної допомоги

200

300

400

900

Департамент економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації, райдержадміністрації, спеціалізовані суб'єкти господарювання

1.2.

Створення індустріальних парків Рівненщини

Державний та місцеві бюджети, власні кошти підприємств, проекти та програми міжнародної технічної допомоги

Буде визначено після остаточного узгодження та реєстрації проектів згідно з чинним законодавством

Департамент економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації, спеціалізовані суб'єкти господарювання

1.3.

Сприяння створенню кластерів у Рівненській області

Місцеві бюджети, програми та проекти міжнародної технічної допомоги, власні кошти підприємств та установ

400

300

200

900

Департамент економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації, спеціалізовані суб'єкти господарювання, науково-освітні заклади

Завдання Стратегії 1.1.2. Покращення інвестиційної промоції регіону

1.4

Формування ефективної системи менеджменту залучення інвестицій

Місцеві бюджети, програми та проекти міжнародної технічної допомоги, міжнародних фінансових організацій

500

600

700

1800

Департамент економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації, спеціалізовані суб'єкти господарювання

1.5

Розроблення та популяризація інвестиційних матеріалів про інвестиційний потенціал області

Місцеві бюджети, програми та проекти міжнародної технічної допомоги, міжнародних фінансових організацій

200

300

400

900

Департамент економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації, спеціалізовані суб'єкти господарювання

1.6.

Формування інвестиційного потенціалу сільськогосподарських угідь

Місцеві бюджети, програми та проекти міжнародної технічної допомоги

150

150

200

500

Департамент економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації, департамент агропромислового розвитку облдержадміністрації, спеціалізовані суб'єкти господарювання, науково-освітні заклади

Завдання Стратегії 1.1.3. Розвиток логістично-транспортного потенціалу

1.7.

Створення транспортного логістичного комплексу на базі обласного комунального підприємства "Міжнародний аеропорт Рівне"

Державний та місцеві бюджети

25500,5

22700

18986,2

67186,7

Рівненська обласна рада, управління інфраструктури та промисловості облдержадміністрації, обласне комунальне підприємство "Міжнародний аеропорт Рівне"

Завдання Стратегії 1.1.4. Підвищення ефективності управління енергетичними ресурсами

1.8.

Запровадження енергоменеджменту в бюджетних установах місцевого підпорядкування

Державний та місцеві бюджети, кошти інвесторів та підприємств, грантові та кредитні кошти, інші джерела, не заборонені законодавством

200

300

400

900

Департамент житлово-комунального господарства, енергетики та енергоефективності облдержадміністрації, райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування, ЕСКО компанії, громадські організації, підприємства усіх форм власності

1.9.

Розвиток мереж зовнішнього освітлення із застосуванням енергозберігаючих технологій

Державний та місцеві бюджети, кошти міжнародної технічної допомоги та інші джерела, не заборонені законодавством

2500

2500

5000

10000

Департамент житлово-комунального господарства, енергетики та енергоефективності облдержадміністрації, районні державні адміністрації, органи місцевого самоврядування

1.10.

Модернізація міського електротранспорту

Міський бюджет

60000

60000

60000

180000

Виконавчий комітет Рівненської міської ради, спеціалізовані суб'єкти господарювання

Завдання Стратегії 1.1.5. Підтримка альтернативної енергетики

1.11.

Запровадження заходів енергозбереження та енергоефективності в навчальних закладах комунальної форми власності

Державний та місцеві бюджети

30000

30000

30000

90000

Департамент з питань будівництва та архітектури облдержадміністрації, департамент житлово-комунального господарства, енергетики та енергоефективності облдержадміністрації, управління освіти і науки облдержадміністрації, районні державні адміністрації, органи місцевого самоврядування

1.12.

Запровадження заходів енергозбереження та енергоефективності в закладах охорони здоров'я комунальної форми власності

Державний та місцеві бюджети

25000

25000

25000

75000

Департамент з питань будівництва та архітектури облдержадміністрації, департамент житлово-комунального господарства, енергетики та енергоефективності облдержадміністрації, управління охорони здоров'я облдержадміністрації, районні державні адміністрації, органи місцевого самоврядування

1.13.

Розвиток та впровадження виробництва енергії на альтернативному виді палива

Державний та місцеві бюджети, кошти інвесторів та підприємств, грантові та кредитні кошти, інші джерела, не заборонені законодавством

Обсяг буде визначено обласною програмою енергоефективності

Департамент житлово-комунального господарства, енергетики та енергоефективності облдержадміністрації, райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування, ЕСКО компанії, громадські організації, підприємства усіх форм власності

Напрям 1.2. Стимулювання розвитку малого та середнього бізнесу

Завдання Стратегії 1.2.1. Розвиток інфраструктури підтримки підприємництва

1.14.

Створення та підтримка сприятливого бізнес-середовища для розвитку підприємництва в Рівненській області

Державний та місцеві бюджети, програми та проекти міжнародної технічної допомоги, власні кошти підприємств

7000

9000

11000

27000

Департамент економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації, причетні територіальні органи міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, громадські організації

Завдання Стратегії 1.2.2. Забезпечення функціонування мережі центрів надання адміністративних послуг

1.15.

Створення сучасних центрів надання адміністративних послуг (ЦНАП) в об'єднаних територіальних громадах (ОТГ) та забезпечення їх ефективної роботи

Державний та місцеві бюджети, програми та проекти міжнародної технічної допомоги

8000

9000

10000

27000

Департамент економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації, департамент з питань будівництва та архітектури облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми рад міст обласного значення, виконавчі комітети сільської, селищної, міської ради

Завдання Стратегії 1.2.4. Зміцнення спроможності виробників щодо експорту продукції

1.16.

Надання допомоги суб'єктам господарювання області у реалізації їх експортного потенціалу

Обласний бюджет, власні кошти підприємств, програми та проекти міжнародної технічної допомоги

120

150

150

420

Управління міжнародного співробітництва та європейської інтеграції облдержадміністрації, департамент економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації, департамент агропромислового розвитку облдержадміністрації, управління інфраструктури та промисловості облдержадміністрації, громадські об'єднання підприємств

Напрям 1.3. Розвиток внутрішнього туризму

Завдання Стратегії 1.3.1. Розвиток туристичних об'єктів, продуктів та мереж

1.17.

Розвиток інфраструктури оздоровчого туризму на території, прилеглій до Хрінницького водосховища

Місцеві бюджети, програми та проекти міжнародної технічної допомоги, власні кошти підприємств

3900

20000

20000

43900

Демидівська районна державна адміністрація, спеціалізовані лікувально-оздоровчі заклади

1.18.

Проведення тренінгів для представників територіальних громад з питань організації локального туристичного продукту

Місцеві бюджети, міжнародні донори

200

200

200

600

Управління культури і туризму облдержадміністрації, громадські організації, вищі навчальні заклади

Завдання Стратегії 1.3.2. Туристична промоція області

1.19.

Промоція туристичного потенціалу Рівненської області

Місцеві бюджети, кошти міжнародної технічної допомоги

200

200

200

600

Управління культури і туризму облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми рад міст обласного значення, громадські організації

Завдання Стратегії 1.3.3. Покращання стану рекреаційних зон

1.20.

Розвиток туристично-рекреаційного потенціалу області

Державний та місцеві бюджети, міжнародні донори

400

400

400

1200

Управління культури і туризму облдержадміністрації, департамент з питань будівництва та архітектури облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми рад міст обласного значення, громадські організації

Напрям 1.4. Економічний розвиток північних районів Рівненщини

Завдання Стратегії 1.4.2. Мінімізація негативних наслідків на територіях, постраждалих від аварії на Чорнобильській АЕС

1.21.

Аналіз сучасного стану радіаційно забруднених територій північних районів Рівненської області

Державний та місцеві бюджети, програми та проекти міжнародної технічної допомоги, власні кошти підприємств

2200

2200

2200

6600

Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення облдержадміністрації, Рівненська філія державної установи "Держгрунтохорона", Державна установа "Рівненський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я України", райдержадміністрації

Завдання Стратегії 1.4.3. Підтримка господарського використання малородючих земель

1.22.

Вапнування кислих ґрунтів радіоактивно забруднених територій північних районів Рівненської області

Державний та місцеві бюджети, міжнародні донори, власні кошти підприємств, особистих селянських господарств

3500

3500

3000

10000

Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення облдержадміністрації, райдержадміністрації, Рівненська філія державної установи "Держґрунтохорона", суб'єкти господарювання

 

Всього за Програмою 1

 

170170,5

186500,0

188436,2

545406,7

 

Програма 2. Розвиток сільських територій

Зважаючи на те, що 52,5 відсотка населення Рівненщини проживає у сільській місцевості, розвиток сільських територій області визначено однією з трьох стратегічних цілей регіональної Стратегії. Досягнення зазначеної цілі передбачається шляхом реалізації трьох операційних цілей та дванадцяти завдань.

Основними операційними цілями є: підвищення ефективності роботи аграрного виробництва сектору шляхом його модернізації, освоєння сучасних агротехнологій та передових методів організації виробництва і збуту продукції, розвиток інфраструктури сільських територій, реалізація комплексу заходів із підтримки зайнятості сільського населення.

Серед основних завдань програми: технічне переоснащення агропромислового комплексу, розвиток конкурентоспроможних видів виробництва (зокрема, органічного землеробства), суттєве покращення транспортної, енергетичної та соціальної інфраструктури, поліпшення доступу сільських територій до публічної інформації, стимулювання підприємницької ініціативи та вдосконалення системи підготовки кадрів для аграрного сектору.

Програма складається із трьох взаємопов'язаних напрямів, які охоплюють 20 технічних завдань та відповідають завданням Стратегії.

Територією впливу впровадження проектів є Рівненська область, за винятком трьох завдань, реалізація яких спрямована, передусім, на розвиток поліських районів.

Програма "Розвиток сільських територій" взаємопов'язана із програмами "Розвиток економічного потенціалу" та "Розвиток людського капіталу", впровадження окремих завдань яких сприятимуть розвитку сільських громад та підвищенню якості і доступності послуг для сільського населення.

Реалізація проектів регіонального розвитку сприятиме:

підвищенню конкурентоспроможності сільськогосподарської продукції;

зростанню надходжень до місцевих бюджетів;

поліпшенню координації роботи дорадчих служб підтримки агровиробництва шляхом створення дорадчих центрів, підтримці діючих та створенню нових сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів;

підвищенню рівня технічного оснащення агровиробників;

забезпеченню населення свіжою та якісною продукцією, збільшенню обсягів виробництва органічної продукції;

розвитку альтернативних видів економічної діяльності у сільській місцевості на поліських територіях Рівненщини;

збереженню та відновленню родючості ґрунтів;

створенню та розвитку ринків сільськогосподарської продукції;

покращанню транспортного сполучення населених пунктів;

будівництву та реконструкції навчальних закладів області, передусім опорних шкіл, оновленню їх матеріально-технічної бази;

задоволенню потреби у дошкільних навчальних закладах;

розвитку мережі амбулаторій загальної практики - сімейної медицини, підвищенню рівня ефективності використання ресурсів, якості та доступності вторинної та третинної медичної допомоги;

трансформації мережі закладів культури у центри культури та дозвілля;

покращенню якості надання комунальних послуг;

створенню умов безпечного проживання жителів у сільській місцевості;

підвищенню рівня обізнаності та соціальної активності;

зростанню рівня зайнятості та доходів сільського населення;

організації професійного навчання та перепідготовки робітничих кадрів для аграрного сектору економіки, проведення інформаційних заходів для удосконалення рівня обізнаності громадян у провадженні підприємницької діяльності, виявлення зацікавлених осіб та їх консультаційна підтримка на етапі відкриття власної справи, підвищення потенціалу самозайнятості у сільській місцевості.

Перелік технічних завдань на проекти регіонального розвитку

N

Назва технічного завдання

Джерела фінансування

Необхідний обсяг фінансування, тис. гривень

Відповідальні виконавці

2018 рік

2019 рік

2020 рік

Разом

Програма 2. РОЗВИТОК СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ

Напрям 2.1. Збільшення доданої вартості сільськогосподарської продукції

Завдання Стратегії 2.1.1. Технологічне переоснащення діючих та створення високотехнологічних нових підприємств з виробництва та переробки сільськогосподарської продукції

2.1.

Вдосконалення роботи дорадчих служб підтримки агровиробництва

Державний та місцеві бюджети, кошти інвесторів та міжнародної технічної допомоги, власні кошти виконавців

6000

500

500

7000

Департамент агропромислового розвитку облдержадміністрації, спеціалізовані науково-дослідні та науково-освітні заклади і підприємства

2.2.

Сприяння технічному переоснащенню агровиробників області

Державний та місцеві бюджети, кошти сільгоспвиробників та інвесторів

1800

5200

1500

8500

Департамент агропромислового розвитку облдержадміністрації, сільськогосподарські підприємства, включаючи фермерські

2.3.

Розвиток ягідництва на поліських територіях Рівненської області

Державний та місцеві бюджети, кошти інвесторів та суб'єктів господарської діяльності

20000

25000

25000

70000

Департамент агропромислового розвитку облдержадміністрації, районні державні адміністрації, органи місцевого самоврядування, суб'єкти господарської діяльності та особисті селянські господарства поліських територій Рівненської області

Завдання Стратегії 2.1.2. Стимулювання нетрадиційних видів агровиробництва

2.4.

Виробництво органічних добрив із відновної біомаси

Державний та місцеві бюджети, залучення бізнесу та міжнародних грантів

-

850

180

1030

Департамент агропромислового розвитку облдержадміністрації, сільські населені пункти

2.5.

Відновлення галузі льонарства

Кошти іноземних інвесторів, власні кошти підприємств, інші кошти

300000

200000

20000

520000

Департамент агропромислового розвитку облдержадміністрації, райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування, сільгосптоваровиробники

Завдання Стратегії 2.1.3. Розвиток органічного сільського господарства та виробництва продуктів харчування

2.6.

Розвиток органічного сільськогосподарського виробництва

Державний та місцеві бюджети

-

600

400

1000

Департамент агропромислового розвитку облдержадміністрації, спеціалізовані державні та недержавні науково-дослідні установи та підприємства

2.7.

Розвиток органічного горіхівництва

Місцеві бюджети

-

550

150

700

Департамент агропромислового розвитку облдержадміністрації, спеціалізовані державні та недержавні науково-дослідні установи та підприємства

Завдання Стратегії 2.1.4. Покращення доступу сільгоспвиробників до ринків збуту

2.8.

Створення ринків сільськогосподарської продукції в області

Державний та місцеві бюджети, кошти інвесторів та міжнародної технічної допомоги

35000

30000

-

65000

Департамент агропромислового розвитку облдержадміністрації, спеціалізовані суб'єкти господарювання, сільгоспвиробники області та їх асоціації

Напрям 2.2. Розвиток інфраструктури сільських територій та периферії навколо малих міст та селищ

Завдання Стратегії 2.2.1. Покращення транспортної інфраструктури для розблокування економічного розвитку сіл

2.9.

Розвиток дорожнього господарства області

Державний та місцеві бюджети

240000

340000

400000

980000

Служба автомобільних доріг у Рівненській області, облдержадміністрація, райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування

Завдання Стратегії 2.2.2. Розвиток соціальної, комунальної та освітньої інфраструктури сіл, які мають приріст чисельності населення

2.10.

Оптимізація мережі навчальних закладів та покращення їх матеріально-технічної бази

Державний та місцеві бюджети

51000

61000

56000

168000

Департамент з питань будівництва та архітектури облдержадміністрації, управління освіти і науки облдержадміністрації, районні державні адміністрації, органи місцевого самоврядування

2.11.

Розбудова мережі дошкільних навчальних закладів в області

Державний та місцеві бюджети

30000

35000

40000

105000

Департамент з питань будівництва та архітектури облдержадміністрації, управління освіти і науки облдержадміністрації, районні державні адміністрації, органи місцевого самоврядування

2.12.

Розвиток мережі закладів, які надають вторинну та третинну медичну допомогу, закладів екстреної (швидкої) медичної допомоги

Державний та місцеві бюджети

45000

35000

30000

110000

Департамент з питань будівництва та архітектури облдержадміністрації, управління охорони здоров'я облдержадміністрації, районні державні адміністрації, органи місцевого самоврядування

2.13.

Формування та розвиток мережі закладів культури, мистецтва та музейної справи

Державний та місцеві бюджети, міжнародні донори

40000

45000

40000

125000

Департамент з питань будівництва та архітектури облдержадміністрації, управління культури і туризму облдержадміністрації, районні державні адміністрації, органи місцевого самоврядування

2.14.

Покращення якості надання комунальних послуг в області

Державний та місцеві бюджети, міжнародні донори

50000

45000

40000

135000

Департамент з питань будівництва та архітектури облдержадміністрації, департамент екології та природних ресурсів облдержадміністрації, департамент житлово-комунального господарства, енергетики та енергоефективності облдержадміністрації, районні державні адміністрації, органи місцевого самоврядування

2.15.

Створення місцевих (добровільних) пожежно-рятувальних підрозділів

Державний та місцеві бюджети

4900

4900

5404

15204

Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Рівненській області, сільські та селищні ради, об'єднані територіальні громади

Завдання Стратегії 2.2.3. Розвиток системи первинної медицини в сільських територіях

2.16.

Розвиток мережі амбулаторій загальної практики - сімейної медицини

Державний та місцеві бюджети, кошти Світового банку, донорські кошти

100000

30000

30000

160000

Департамент з питань будівництва та архітектури облдержадміністрації, управління охорони здоров'я облдержадміністрації, районні державні адміністрації, органи місцевого самоврядування

Завдання Стратегії 2.2.4. Покращання доступу сільського населення до публічної інформації

2.17.

Підвищення рівня обізнаності та соціальної активності мешканців на базі центрів (хабів) у бібліотеках

Місцеві бюджети, міжнародні донори, приватні інвестори, власні кошти підприємств

2000

200

200

2400

Управління освіти і науки облдержадміністрації, райдержадміністрації

Напрям 2.3. Підтримка зайнятості сільського населення

Завдання Стратегії 2.3.1. Розвиток сучасних форм кооперації в аграрному секторі

2.18.

Підтримка розвитку сільськогосподарської кооперації в області

Місцеві бюджети, кошти сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів

500

500

500

1500

Департамент агропромислового розвитку облдержадміністрації, райдержадміністрації

Завдання Стратегії 2.3.3. Удосконалення підготовки фахівців для малого бізнесу у сільський місцевості

2.19.

Удосконалення підготовки та перепідготовки робітничих кадрів для аграрного сектору економіки області

Місцеві бюджети, кошти сільськогосподарських агроформувань

400

450

500

1350

Департамент агропромислового розвитку облдержадміністрації, спеціалізовані науково-освітні заклади, підприємства та установи

Завдання Стратегії 2.3.4. Сприяння самозайнятості у сільській місцевості

2.20.

Підтримка самозайнятості сільського населення Рівненської області

Місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законодавством

В рамках бюджетної програми Рівненського обласного центру зайнятості на 2018 рік

Рівненський обласний центр зайнятості, райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування, суб'єкти малого та середнього підприємництва, громадські організації

 

Всього за Програмою 2

 

926600

859750

690334

2476684

 

Програма 3. Розвиток людського капіталу

Стратегічна ціль "Розвиток людського капіталу" передбачає реалізацію
трьох операційних цілей та десяти завдань, спрямованих на забезпечення в області умов для самореалізації особистості, сприяння жителям регіону в отриманні відповідних знань та навичок, зростання соціальної активності та відповідальності жителів регіону за стан громад та довкілля.

Основними операційними цілями є: організація в регіоні професійної підготовки та перепідготовки трудових ресурсів, зокрема молоді, відповідно до сучасних вимог ринку праці, формування здорового способу життя, підвищення соціальної активності жителів області, а також застосування ефективних інструментів управління регіональним розвитком.

Програма складається із трьох взаємопов'язаних напрямів, які охоплюють 17 технічних завдань та відповідають завданням Стратегії.

Територіальна спрямованість усіх завдань - Рівненська область (в окремих випадках - прилеглі до Рівненщини регіони).

Серед основних завдань програми: сприяння підвищенню адаптивності населення до потреб ринку праці, підвищення професійного рівня працездатного населення, підвищення обізнаності та соціальної активності жителів, створення реабілітаційного центру для учасників антитерористичної операції та притулку для осіб, які постраждали від насильства в сім'ї, створення нового освітнього простору, проведення обласних конкурсів проектів розвитку територіальних громад та інститутів громадянського суспільства, залучення міжнародної технічної допомоги та коштів міжнародних фінансових організацій для реалізації соціально важливих проектів, створення умов для фізичного розвитку жителів області, забезпечення населених пунктів містобудівною документацією, розроблення методологічних засад оцінки медико-екологічних ризиків, удосконалення системи досліджень водно-ресурсних проблем.

Програма "Розвиток людського капіталу" тісно взаємодіє з програмами "Розвиток економічного потенціалу регіону" та "Розвиток сільських територій", окремі завдання яких сприятимуть розвитку людського капіталу.

Реалізація проектів регіонального розвитку сприятиме:

підвищенню рівня адаптивності населення до потреб ринку праці;

підготовці професій сфери готельно-ресторанного господарства для забезпечення потреб ринку праці Рівненщини;

адаптації до соціального життя суспільства учасників АТО, наданню психологічної та соціальної реабілітації постраждалих від насильства в сім'ї;

підвищенню рівня фінансової грамотності серед молоді, набуття ключових навичок та компетенції, необхідних для сучасного ринку праці. Розвиток підприємницьких та лідерських якостей в учнів;

залученню фінансових ресурсів та міжнародної технічної допомоги для розв'язання пріоритетних завдань економічного і соціального розвитку області;

зростанню самоорганізації та соціальної активізації громад, розробленню та впровадженню громадських ініціатив у всіх селах, районах і містах області;

підвищенню рівня екологічної культури населення та усвідомлення власної відповідальності жителів за стан довкілля; покращення якості атмосферного повітря, стану водних об'єктів, якості питної води;

розбудові спортивної інфраструктури, популяризації здорового способу життя;

розробленню містобудівної, проектної та планувальної документації;

зменшенню негативного антропогенного навантаження на довкілля на регіональному, локальному та об'єктовому рівнях.

Перелік технічних завдань на проекти регіонального розвитку

N

Назва технічного завдання

Джерела фінансування

Необхідний обсяг фінансування, тис. гривень

Відповідальні виконавці

2018 рік

2019 рік

2020 рік

Разом

Програма. 3. РОЗВИТОК ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ

Напрям 3.1. Підвищення адаптивності населення до потреб ринку праці

Завдання Стратегії 3.1.1. Удосконалення системи підготовки молоді до умов регіонального ринку праці

3.1.

Створення готельно-ресторанного комплексу навчально-практичного центру

Державний та місцеві бюджети

5000

5000

5000

15000

Управління освіти і науки облдержадміністрації, Рівненська міська рада

3.2.

Підвищення рівня адаптивності населення до потреб ринку праці

Кошти Фонду загальнообов'язкового соціального страхування України на випадок безробіття, місцеві бюджети

В рамках бюджетної програми Рівненського обласного центру зайнятості на 2018 рік

Рівненський обласний центр зайнятості, органи державної виконавчої влади і органи місцевого самоврядування, в тому числі об'єднані територіальні громади, роботодавці

Завдання Стратегії 3.1.2. Покращення підготовки кадрів для потреб регіональної економіки, у тому числі розвиток системи освіти впродовж життя

3.3.

Створення університетського містечка інноваційного типу в м. Острог

Державний та місцеві бюджети, кошти Національного університету "Острозька академія" та інші джерела

35480,0

35300,0

28217,3

98997,3

Управління освіти і науки облдержадміністрації, Острозька міська рада, Національний університет "Острозька академія"

Завдання Стратегії 3.1.3. Створення умов для включення вразливих верств населення до активного суспільного життя

3.4.

Створення реабілітаційного центру для учасників антитерористичної операції (АТО) з використанням радонових вод

Державний та місцеві бюджети, грантові кошти Європейського союзу

200

10000

19800

30000

Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації, управління охорони здоров'я облдержадміністрації, Корецька райдержадміністрація, Корецька районна рада, причетні підприємства, установи та організації

3.5.

Покращення якості надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю

Державний та місцеві бюджети

8512,6

-

-

8512,6

Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації, департамент з питань будівництва та архітектури облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети рад міст обласного значення, реабілітаційні заклади

3.6.

Створення притулку для осіб, які постраждали від насильства в сім'ї (домашнього насильства)

Державний та місцеві бюджети, інші надходження, не заборонені чинним законодавством України

3000

3500

3500

10000

Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети рад міст обласного значення, об'єднані територіальні громади

Напрям 3.2. Підвищення обізнаності та соціальної активності мешканців

Завдання Стратегії 3.2.1. Розвиток лідерських та підприємницьких якостей населення

3.7.

Новий освітній простір для освіти впродовж життя

Державний та інші місцеві бюджети, міжнародна технічна допомога, кошти інвесторів

16442,3

14822,2

14822,2

46086,7

Управління освіти і науки облдержадміністрації, органи місцевого самоврядування, Рівненський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, громадські організації

Завдання Стратегії 3.2.2. Створення дієвих механізмів мобілізації жителів до вирішення місцевих проблем

3.8.

Проведення щорічного обласного конкурсу проектів розвитку територіальних громад Рівненщини

Місцеві бюджети, програми та проекти міжнародної технічної допомоги, інвестиційні кошти

3000

3000

4000

10000

Департамент економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети рад міст обласного значення, західноукраїнська регіональна непідприємницька громадська організація "Волинський ресурсний центр", громадські організації та установи

3.9.

Сприяння залученню та впровадженню програм міжнародної технічної допомоги, поглибленню співпраці з міжнародними донорами

Місцеві бюджети, програми та проекти міжнародної технічної допомоги, міжнародних фінансових організацій

В межах бюджетів проектів

Рівненська обласна державна адміністрація, Рівненська обласна рада, райдержадміністрації, районні ради, виконкоми міських рад, громадські організації

3.10.

Організація проведення та фінансування щорічного обласного конкурсу проектів і програм інститутів громадянського суспільства області

Кошти обласного бюджету у межах наявного фінансового ресурсу, а також інші джерела, не заборонені чинним законодавством

1000

1000

2000

4000

Управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації, інститути громадянського суспільства області

Завдання Стратегії 3.2.3. Формування екологічної культури населення

3.11.

Проведення інформаційно-просвітницької кампанії із збереження та охорони довкілля

Обласний бюджет, програми та проекти міжнародної технічної допомоги

50

50

50

150

Департамент екології та природних ресурсів облдержадміністрації, управління освіти і науки облдержадміністрації, вищі навчальні заклади, громадські організації та установи

Завдання Стратегії 3.2.4. Формування здорового способу життя, залучення до занять фізичною культурою та спортом усіх категорій населення, розвиток відповідної інфраструктури

3.12.

Розвиток спортивної інфраструктури

Державний та місцеві бюджети, міжнародні донори

40000

45000

40000

125000

Департамент з питань будівництва та архітектури облдержадміністрації, управління у справах молоді та спорту облдержадміністрації, районні державні адміністрації, органи місцевого самоврядування

Напрям 3.3. Удосконалення управління регіональним розвитком

Завдання Стратегії 3.3.1. Формування ефективної системи управління регіоном в рамках реформи адміністративно-територіального устрою

3.13.

Створення та забезпечення ефективної діяльності Агенції регіонального розвитку Рівненської області

Місцеві бюджети, програми та проекти міжнародної технічної допомоги, міжнародних фінансових організацій

1500

2000

2500

6000

Рівненська обласна державна адміністрація, Рівненська обласна рада

3.14.

Розроблення генеральних планів та схем забудови територіальних громад регіону

Державний та місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законом

5000

5000

5000

15000

Органи місцевого самоврядування

Завдання Стратегії 3.3.2. Покращання інструментів взаємодії громад для спільного вирішення проблемних питань

3.15.

Інформаційно-методична підтримка об'єднаних територіальних громад

Місцеві бюджети

80

80

80

240

Департамент економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації, Рівненський відокремлений підрозділ установи "Центр розвитку місцевого самоврядування", органи місцевого самоврядування об'єднаних територіальних громад, громадські організації

Завдання Стратегії 3.3.3. Покращення стану довкілля через формування ефективної системи управління екологічними ризиками

3.16.

Розроблення та впровадження методології з оцінки медико-екологічних ризиків на регіональному, локальному та об'єктовому рівнях

Державний та місцеві бюджети, програми та проекти міжнародної технічної допомоги, власні кошти підприємств та організацій

450

750

650

1850

Департамент екології та природних ресурсів облдержадміністрації, Державна установа "Рівненський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я України", райдержадміністрації, виконавчі комітети рад міст обласного значення, вищі навчальні заклади, громадські організації та установи

3.17.

Вдосконалення системи досліджень водно-ресурсних проблем

Державний та місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законодавством

650

650

600

1900

Рівненська обласна державна адміністрація, Рівненське обласне управління водних ресурсів, спеціалізовані підприємства та установи (в тому числі міжнародні)

 

Всього за Програмою 3

 

120364,9

126152,2

126219,5

372736,6

 

 

Керівник апарату адміністрації

О. Бірюков

 

Додаток 2
до розпорядження Рівненської обласної державної адміністрації
01.12.2017 N 712

ЗВІТ
про результати реалізації проектів регіонального розвитку, визначених планом на 2018 - 2020 роки із реалізації Стратегії розвитку Рівненської області на період до 2020 року

___,
(найменування проекту регіонального розвитку (далі - проект)

Загальна вартість проекту    _            _________
                                                                    (у валюті договору (контракту)                                          (реквізити договору (контракту) - найменування, дата укладення і номер)

Найменування бюджетної програми; код програмної класифікації видатків

Номер і наймену-
вання завдання Стратегії, якому відповідає проект

Терито-
ріальна спрямова-
ність

Строк реалізації проекту

Джерела фінансу-
вання у звітному періоді

Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді

Сума вибраних коштів у звітному періоді

Сума вибраних коштів з початку реалізації проекту

Індикатори (показники) результативності реалізації проекту

Стан реалізації проекту (з порівняль-
ною оцінкою фактично виконаного і заплано-
ваного)

Проблемні питання, їх вплив на реалізацію проекту (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)

плано-
ваний

фактич-
ний

з початку реалізації проекту

за звітний період

плано-
вана

фактична

плано-
вана

фактична

наймену-
вання індика-
тора (показ-
ника)

одиниця виміру

прогно-
зоване значення

фактичне значення

відхи-
лення (+/-)

Пропозиції щодо змін у наступному періоді реалізації

 

Відповідальний за виконання проекту

______
(підпис)

___
(ініціали та прізвище)

___ 20__ р.

 

 

 

Керівник апарату адміністрації

О. Бірюков
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали