РІВНЕНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 25.05.2012 р. N 258

Про план обласних заходів щодо реалізації Стратегії державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства, формування громадянської культури та підвищення рівня толерантності у суспільстві

На виконання Указу Президента України від 24 березня 2012 року N 212/2012 "Про Стратегію державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні та першочергові заходи щодо її реалізації" (План N 212/2012), Плану організації виконання Указу Президента України від 24 березня 2012 року N 212 "Про Стратегію державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні та першочергові заходи щодо її реалізації" (План N 212/2012), схваленого на засіданні Кабінету Міністрів України 18 квітня 2012 року (протокол N 29), розпорядження Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2012 року N 236-р "Про затвердження плану заходів щодо формування громадянської культури та підвищення рівня толерантності у суспільстві" (План N 236-р), з метою створення сприятливих умов для розвитку в регіоні громадянського суспільства, запровадження ефективного механізму взаємодії його інститутів з органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування на засадах партнерства і взаємної відповідальності, забезпечення здійснення та захисту прав і свобод людини і громадянина, формування громадянської культури та підвищення рівня толерантності у суспільстві:

1. Затвердити план обласних заходів щодо реалізації Стратегії державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства (План N 212/2012), формування громадянської культури та підвищення рівня толерантності у суспільстві (далі - план заходів) згідно з додатком.

2. Виконавцям інформувати Головне управління з питань внутрішньої політики та інформації облдержадміністрації про хід виконання розділу І плану заходів у визначені строки, розділу II - щокварталу до 25 числа місяця, який є останнім у звітному періоді (електронний примірник на адресу - vnpol3@icc.rv.ua).

3. Головному управлінню з питань внутрішньої політики та інформації облдержадміністрації узагальнену інформацію подавати до Адміністрації Президента України, Кабінету Міністрів України, відповідним центральним органам виконавчої влади у строки, визначені Планом організації виконання Указу Президента України від 24 березня 2012 року N 212/2012 "Про Стратегію державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні та першочергові заходи щодо її реалізації" (План N 212/2012), схваленого на засіданні Кабінету Міністрів України 18 квітня 2012 року (протокол N 29) та розпорядженням Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2012 року N 236-р "Про затвердження плану заходів щодо формування громадянської культури та підвищення рівня толерантності у суспільстві" (План N 236-р).

4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступників голови облдержадміністрації відповідно до розподілу функціональних повноважень.

 

Голова адміністрації

В. Берташ


 

Додаток
до розпорядження Рівненської обласної державної адміністрації
25.05.2012 N 258


План обласних заходів
щодо реалізації Стратегії державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства (План N 212/2012), формування громадянської культури та підвищення рівня толерантності у суспільстві

Розділ I. Реалізація Стратегії державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства (План N 212/2012)

1. Забезпечити надання фінансової підтримки діяльності інститутів громадянського суспільства за рахунок коштів державного та місцевого бюджетів, у тому числі, з додержанням Порядку проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених громадськими організаціями та творчими спілками, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2011 року N 1049 "Про затвердження Порядку проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених громадськими організаціями та творчими спілками, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка" (Постанова N 1049).

Структурні підрозділи облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети рад міст обласного значення.

До 15 серпня 2012 року


2. Забезпечити надання фінансової підтримки за рахунок місцевих бюджетів громадським організаціям інвалідів та ветеранів, їх спілкам, молодіжним і дитячим громадським організаціям.

Головне управління праці та соціального захисту населення, Головне фінансове управління, управління освіти і науки, відділ у справах сім'ї та молоді, служба у справах дітей облдержадміністрації, обласний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, райдержадміністрації, виконавчі комітети рад міст обласного значення.

До 30 листопада 2012 року


3. Здійснити аналіз практики діяльності структурних підрозділів райдержадміністрацій, виконавчих комітетів рад міст обласного значення, відповідальних за зв'язки з громадськістю.

Вжити додаткових заходів щодо вдосконалення їх діяльності, належного, в тому числі організаційно-технічного та кадрового забезпечення.

Райдержадміністрації, виконавчі комітети рад міст обласного значення.

До 18 червня 2012 року


4. Забезпечити взаємодію з інститутами громадянського суспільства у питаннях поширення серед населення ідеї нетерпимості до проявів корупції, пропагування переваг правомірної поведінки в усіх сферах суспільного життя.

Консультант з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації, структурні підрозділи облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети рад міст обласного значення.

До 30 листопада 2012 року


5. Забезпечити реалізацію на регіональному рівні комплексних заходів правової освіти громадян, зокрема з метою популяризації серед населення участі громадян у діяльності інститутів громадянського суспільства.

Головне управління юстиції в Рівненській області, райдержадміністрації, виконавчі комітети рад міст обласного значення.

До 30 листопада 2012 року


6. Здійснювати розробку та впровадження регіональних цільових програм сприяння розвитку громадянського суспільства.

Структурні підрозділи облдержадміністрації, територіальні органи міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, райдержадміністрації, виконавчі комітети рад міст обласного значення.

До 30 листопада 2012 року


Розділ II. Формування громадянської культури та підвищення рівня толерантності у суспільстві

1. Здійснювати інформаційно-просвітницьку роботу, а також роботу з підвищення рівня правової культури населення, а саме:

забезпечувати оперативне інформування населення про результати роботи центральних та місцевих органів виконавчої влади.

Відділ забезпечення діяльності керівництва облдержадміністрації апарату облдержадміністрації, структурні підрозділи облдержадміністрації, територіальні органи
міністерств та інших центральних органів
виконавчої влади, райдержадміністрації,
виконавчі комітети рад міст обласного значення, обласна державна телерадіокомпанія (за згодою).

Постійно;


сприяти запровадженню циклів теле- і радіопередач, рубрик у друкованих засобах масової інформації та Інтернет-ресурсах державних органів і громадських організацій, які сприятимуть веденню соціального діалогу.

Обласна державна телерадіокомпанія
(за згодою), відділ забезпечення діяльності керівництва облдержадміністрації апарату облдержадміністрації, структурні підрозділи облдержадміністрації, територіальні органи міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, райдержадміністрації, виконавчі комітети рад міст обласного значення.

Постійно;


виготовляти, поширювати та розміщувати соціальну рекламу, спрямовану на підвищення рівня толерантності у суспільстві.

Структурні підрозділи облдержадміністрації, територіальні органи міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, райдержадміністрації, виконавчі комітети рад міст обласного значення, обласна державна телерадіокомпанія (за згодою).

Постійно;


проводити за участю представників місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, інститутів громадянського суспільства конференції, семінари, зустрічі, засідання за круглим столом з найважливіших питань суспільного життя, а також соціологічні опитування населення.

Структурні підрозділи облдержадміністрації, територіальні органи міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, райдержадміністрації, виконавчі комітети рад
міст обласного значення.

Щокварталу;


проводити моніторинг місцевих друкованих засобів масової інформації усіх форм власності з метою виявлення повідомлень, що можуть призвести до розпалювання національної, расової, релігійної ворожнечі та нетерпимості до особи, і за його результатами вживати необхідних заходів реагування.

Головне управління з питань внутрішньої політики та інформації облдержадміністрації, відділ забезпечення діяльності керівництва облдержадміністрації апарату облдержадміністрації, Головне управління юстиції у Рівненській області, райдержадміністрації, виконавчі комітети рад міст обласного значення.

Постійно;


проводити моніторинг відповідності рішень місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування (в частині делегованих повноважень органів виконавчої влади) вимогам законодавства у сфері дотримання прав і свобод людини.

Юридичний відділ апарату облдержадміністрації, Головне управління юстиції у Рівненській області, райдержадміністрації, виконавчі комітети рад міст обласного значення.

Постійно;


ввести до навчального плану курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників обласного інституту післядипломної педагогічної освіти спеціальні курси "Психолого-педагогічні аспекти профілактики насильства в молодіжному середовищі", "Психологія попередження та вирішення конфліктів у закладах освіти" і "Толерантне спілкування - один із засобів ефективного впливу на особистість".

Управління освіти і науки облдержадміністрації.

До 3 вересня 2012 року;


організовувати та здійснювати заходи щодо патріотичного та правового виховання учнівської і студентської молоді, зокрема проводити дні та тижні правових знань.

Управління освіти і науки, відділ у справах сім'ї та молоді облдержадміністрації, Головне управління юстиції у Рівненській
області, райдержадміністрації, виконавчі комітети рад міст обласного значення.

Постійно


2. З метою налагодження соціального діалогу та активізації взаємодії з інститутами громадянського суспільства:

забезпечувати оперативний розгляд консультативно-дорадчими органами, утвореними при обласній, районних державних адміністраціях питань, несвоєчасне вирішення яких може призвести до виникнення суспільної напруженості. За результатами такого розгляду вживати необхідних заходів.

Структурні підрозділи облдержадміністрації, райдержадміністрації.

Постійно;


проводити зустрічі з представниками громадських організацій національних меншин з актуальних питань їх діяльності, а також консультації та зустрічі із представниками релігійних організацій щодо оптимізації роботи, спрямованої на виховання віруючих у дусі поваги до громадян, які не сповідують релігії, та до віруючих інших віросповідань.

Головне управління з питань внутрішньої політики та інформації, управління освіти і науки, управління культури і туризму облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети рад міст обласного значення.

Постійно


3. З метою забезпечення стабільної суспільно-політичної ситуації під час відзначення державних свят і пам'ятних дат, проведення інших масових заходів:

проводити напередодні відзначення державних свят і пам'ятних дат, інших масових заходів зустрічі посадових і службових осіб місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування із представниками інститутів громадянського суспільства з метою прийняття за їх результатами звернень до населення щодо недопущення конфліктів під час відзначення державних свят і пам'ятних дат, проведення інших масових заходів.

Головне управління з питань внутрішньої політики та інформації облдержадміністрації, структурні підрозділи облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети рад міст обласного значення.

Постійно;


підтримувати ініціативи інститутів громадянського суспільства у проведенні заходів до днів національної культури, національних свят, а також культурно-мистецьких акцій, спрямованих на формування толерантності, поваги до культури, історії, звичаїв і традицій представників різних національностей.

Головне управління з питань внутрішньої політики та інформації, управління культури і туризму, управління освіти і науки, відділ у справах сім'ї та молоді облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети рад міст обласного значення.

Постійно


 

Заступник голови - керівник
апарату адміністрації

А. Лавренчук

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали