ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 30.05.2018 р. N 304

Про План обласних заходів щодо сприяння зміцненню національної єдності, консолідації українського суспільства, підтримки ініціатив громадськості у цій сфері на 2018 - 2019 роки

Керуючись ст. 6 Закону України "Про місцеві державні адміністрації" та на виконання Указу Президента України від 01.12.2016 N 534/2016 "Про пріоритетні заходи щодо сприяння зміцненню національної єдності та консолідації українського суспільства, підтримки ініціатив громадськості у цій сфері" (Указ N 534/2016), розпорядження Кабінету Міністрів України від 21.03.2018 N 179-р "Про затвердження плану заходів щодо зміцнення національної єдності, консолідації українського суспільства та підтримки ініціатив громадськості у зазначеній сфері" (План N 179-р), з метою сприяння зміцненню національної єдності та консолідації українського суспільства, визначення пріоритетних заходів з вирішення цих питань, а також забезпечення взаємодії органів виконавчої влади з організаціями громадянського суспільства з реалізації таких заходів:

1. Затвердити План обласних заходів щодо сприяння зміцненню національної єдності, консолідації українського суспільства, підтримки ініціатив громадськості у цій сфері на 2018 - 2019 роки (далі - План заходів), що додається.

2. Зобов'язати голів райдержадміністрацій, керівників структурних підрозділів облдержадміністрації та рекомендувати міським головам міст обласного значення, сільським, селищним, міським головам об'єднаних територіальних громад:

1) забезпечити виконання Плану заходів відповідно до компетенції;

2) інформувати про проведену роботу Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації щороку до 01 лютого.

3. Департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації надавати узагальнену інформацію про хід виконання цього розпорядження голові обласної державної адміністрації щороку до 25 лютого.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови облдержадміністрації Гугніна Е. А.

 

Голова обласної
державної адміністрації

К. І. Бриль

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Запорізької обласної державної адміністрації
30 травня 2018 року N 304

ПЛАН
обласних заходів щодо сприяння зміцненню національної єдності, консолідації українського суспільства, підтримки ініціатив громадськості у цій сфері на 2018 - 2019 роки

1. Забезпечити проведення засідань за круглими столами, конференцій, семінарів та інших публічних заходів з питань сприяння зміцненню національної єдності та консолідації українського суспільства, підтримки ініціатив громадськості з цих питань.

Протягом 2018 - 2019 років

Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного значення, виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад об'єднаних територіальних громад

2. Сприяти діяльності організацій громадянського суспільства, які працюють з місцевими громадами, з проведення просвітницьких заходів в Донецькій та Луганській областях.

Протягом 2018 - 2019 років

Департаменти облдержадміністрації: соціального захисту населення; інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного значення, виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад об'єднаних територіальних громад

3. Провести комплексний аналіз функціонування мови у навчально-виховному процесі та мовного режиму у закладах загальної середньої та професійно-технічної освіти.

Протягом 2018 - 2019 років

Департамент освіти і науки облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного значення, виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад об'єднаних територіальних громад

4. Вжити заходів для розвитку та посилення міжрегіонального співробітництва з реалізації економічних, соціальних, освітніх, туристичних, інформаційних та культурно-мистецьких проектів, зокрема:

1) забезпечити підтримку та сприяння організаціям громадянського суспільства, діяльність яких спрямована на забезпечення місцевого регіонального розвитку, у залученні громадян до процесу міжрегіонального обміну та співробітництва;

Протягом 2018 - 2019 років

Управління зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної діяльності облдержадміністрації, Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації

2) сприяти організації та проведенню міжрегіональних форумів, зустрічей представників ділових кіл з різних регіонів, презентацій, засідань за круглим столом, а також комунікаційних заходів за участі внутрішньо переміщених осіб, експертів, зокрема реінтеграції тимчасово окупованих територій;

 

Протягом 2018 - 2019 років

Управління зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної діяльності облдержадміністрації, Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації

3) сприяти просуванню регіональних туристичних продуктів на всесвітніх та міжнародних виставкових заходах шляхом організації роботи експозицій.

Протягом 2018 - 2019 років

Департамент культури, туризму, національностей та релігій облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного значення, виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад об'єднаних територіальних громад

5. Сприяти висвітленню у засобах масової інформації, на офіційних веб-сайтах органів виконавчої влади та місцевого самоврядування пріоритетних заходів щодо зміцнення національної єдності, консолідації українського суспільства та підтримки ініціатив громадськості у цій сфері.

Протягом 2018 - 2019 років

Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного значення, виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад об'єднаних територіальних громад

6. Сприяти виготовленню і розміщенню соціальної реклами, присвяченої зміцненню національної єдності, важливим подіям та видатним особистостям української історії, консолідації українського суспільства, цінностей свободи, демократії та патріотизму, захисту України від внутрішніх та зовнішніх загроз.

Протягом 2018 - 2019 років

Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного значення, виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад об'єднаних територіальних громад

7. Опрацювати спільно з організаціями громадянського суспільства пропозиції щодо створення належних умов для оздоровлення та літнього відпочинку в інших регіонах України дітей та молоді, які переміщені з тимчасово окупованих територій та зазнали негативного впливу, у тому числі за рахунок місцевих бюджетів, а також інших джерел, не заборонених законодавством.

Протягом 2018 - 2019 років

Департаменти облдержадміністрації: освіти і науки; соціального захисту населення; Управління молоді, фізичної культури та спорту облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного значення, виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад об'єднаних територіальних громад

8. Забезпечити підтримку ініціатив громадськості, спрямованих на проведення заходів національно-патріотичного та військово-патріотичного виховання дітей та молоді у закладах оздоровлення та відпочинку в період літньої оздоровчої компанії.

Протягом 2018 - 2019 років

Департаменти облдержадміністрації: освіти і науки; соціального захисту населення, Управління молоді, фізичної культури та спорту облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного значення, виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад об'єднаних територіальних громад

9. Сприяти діяльності консультативно-дорадчих органів при облдержадміністрації з координації роботи щодо надання волонтерської та благодійної допомоги.

Протягом 2018 - 2019 років

Департаменти облдержадміністрації: соціального захисту населення; інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю

10. Опрацювати разом з організаціями громадянського суспільства пропозиції щодо внесення змін до Закону України "Про волонтерську діяльність" (Закон N 3236-VI) у частині підтримки розвитку волонтерської діяльності в Україні.

Травень 2018 року

Департаменти облдержадміністрації: соціального захисту населення; інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю

11. Залучати до проведення заходів з національно-патріотичного виховання дітей та молоді учасників антитерористичної операції, які своєю громадянською позицією сприяють консолідації та розвиткові української нації, її історичної свідомості, культури, а також популяризації традиції боротьби за державну незалежність та територіальну цілісність.

Протягом 2018 - 2019 років

Управління молоді, фізичної культури та спорту облдержадміністрації, Департаменти облдержадміністрації: освіти і науки; культури, туризму, національностей та релігій, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного значення, виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад об'єднаних територіальних громад

12. Організувати проведення із залученням науковців та експертів інформаційно-просвітницьких заходів, тематичних історичних майданчиків "Уроки історії", фотодокументальних виставок тощо, присвячених збереженню національної пам'яті українського народу, популяризації історичного минулого, для зміцнення національної єдності та консолідації українського суспільства.

Протягом 2018 - 2019 років

Департаменти облдержадміністрації: культури, туризму, національностей та релігій; інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю; освіти і науки, Державний архів Запорізької області

13. Сприяти підготовці, друку та розповсюдженню наукових, науково-популярних, публіцистичних видань, методичних рекомендацій та інформаційних матеріалів, що висвітлюють боротьбу за незалежність, захист суверенітету і територіальної цілісності України, проблеми запобігання та врегулювання етнічних конфліктів, сприяють збереженню національної пам'яті, відзначенню ювілейних і пам'ятних дат історії Українського народу.

Протягом 2018 - 2019 років

Департаменти облдержадміністрації: освіти і науки; культури, туризму, національностей та релігій; інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю

14. Опрацювати питання щодо підтримки реалізації проектів, спрямованих на розширення аудиторії українського кіно, із забезпеченням широкої інформаційної кампанії в рамках соціальної реклами, на налагодження взаєморозуміння і взаємодії між дітьми, які проживають на тимчасово окупованих територіях та в інших регіонах держави. Сприяти організації публічних показів у закладах освіти творів вітчизняної кінематографії, що мають виховне та просвітницьке значення.

Протягом 2018 - 2019 років

Департаменти облдержадміністрації: освіти і науки; культури, туризму, національностей та релігій, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного значення, виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад об'єднаних територіальних громад.

 

Керівник апарату обласної
державної адміністрації

З. М. Бойко
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали