Додаткова копія: Про План заходів Міненерговугілля щодо реалізації Концепції вдосконалення інформування громадськості з питань євроатлантичної інтеграції України на 2019 рік

МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ ТА ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 12 березня 2019 року N 100

Про План заходів Міненерговугілля щодо реалізації Концепції вдосконалення інформування громадськості з питань євроатлантичної інтеграції України на 2019 рік

На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 30 січня 2019 року N 35-р "Про затвердження плану заходів на 2019 рік щодо реалізації Концепції вдосконалення інформування громадськості з питань євроатлантичної інтеграції України на 2017 - 2020 роки" (План N 35-р) наказую:

1. Затвердити План заходів Міненерговугілля щодо реалізації Концепції вдосконалення інформування громадськості з питань євроатлантичної інтеграції України (Указ N 43/2017) на 2019 рік (далі - План заходів), що додається.

2. Директорату стратегічного планування та європейської інтеграції, Директорату енергетичних ринків, Директорату викопних видів палива, Департаменту ядерної енергетики та атомно-промислового комплексу:

2.1. Забезпечити виконання Плану заходів та щокварталу, до 20 числа останнього місяця звітного періоду, надавати інформацію про стан його виконання Департаменту організаційної роботи.

2.2. Надати до 28 жовтня 2019 року Департаменту організаційної роботи пропозиції до Проекту плану заходів щодо реалізації Концепції вдосконалення інформування громадськості з питань євроатлантичної інтеграції України на 2020 рік.

3. Департаменту організаційної роботи (Дудка Г. І.) надавати Державному комітету телебачення та радіомовлення узагальнену інформацію у терміни, визначені розпорядженням Кабінету Міністрів України від 30 січня 2019 року N 35-р "Про затвердження плану заходів на 2019 рік щодо реалізації Концепції вдосконалення інформування громадськості з питань євроатлантичної інтеграції України на 2017 - 2020 роки" (План N 35-р).

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на державного секретаря Немчинова М. О.

 

Міністр

І. Насалик

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міненерговугілля
12 березня 2019 року N 100

План заходів Міненерговугілля
щодо реалізації Концепції вдосконалення інформування громадськості з питань євроатлантичної інтеграції України (Указ N 43/2017) на 2019 рік

Комунікаційні цілі Концепції (Указ N 43/2017)

Найменування заходу

Цільова аудиторія

Джерела фінансування

Відповідальний за виконання

Строк виконання

1

2

3

4

5

6

Пункт 1 "Проводити прес-конференції та регулярні брифінги з актуальних питань співробітництва України з НАТО та висвітлювати їх на офіційних веб-сайтах органів державної влади"

Поглиблення формування розуміння і підтримки громадянами України державної політики у сфері євроатлантичної інтеграції та практичних кроків щодо зближення з НАТО в енергетичному секторі

Проводити прес-конференції та брифінги з актуальних питань співробітництва України з НАТО у сфері енергетики та висвітлювати їх на офіційному веб-сайті Міненерговугілля України

Громадськість, ЗМІ, експертне середовище, молодь, науковці

За рахунок і в межах бюджетних призначень, передбачених Міненерговугілля на 2019 рік, інших джерел, не заборонених законодавством

Департамент організаційної роботи
Директорат стратегічного планування та європейської інтеграції

Протягом року

Пункт 2 "Забезпечувати підготовку та сприяти висвітленню у засобах масової інформації загальнодержавної та регіональної сфери розповсюдження інформації про невійськові ініціативи НАТО, зокрема у сфері екології, енергетики, ядерної і радіаційної, кібернетичної та інформаційної безпеки, науково-технічне співробітництво, реалізацію проектів у рамках Трастових фондів НАТО, реформування сектору безпеки та оборони України відповідно до стандартів та рекомендацій НАТО"

Підвищення рівня розуміння та довіри з боку громадян України до засад, принципів, політики та діяльності НАТО

Розміщення інформації про енергетичну безпеку у т. ч. ядерну та радіаційну, на веб-сайті Міненерговугілля у розділі "Ядерна енергетика"

Громадськість, ЗМІ, експертне середовище, молодь, науковці

За рахунок і в межах бюджетних призначень, передбачених Міненерговугілля на 2019 рік, інших джерел, не заборонених законодавством

Департамент організаційної роботи
Департамент ядерної енергетики та атомно-промислового комплексу
Директорат енергетичних ринків

Постійно

Забезпечити участь у програмах радіо, телебачення та надання коментарів з питань енергетичної безпеки

Громадськість, експертне середовище, науковці

За рахунок і в межах бюджетних призначень, передбачених Міненерговугілля на 2019 рік, інших джерел, не заборонених законодавством

Департамент організаційної роботи
Директорат енергетичних ринків
Директорат стратегічного планування та європейської інтеграції
Директорат викопних видів палива
Департамент ядерної енергетики та атомно-промислового комплексу

 

Пункт 3 "Забезпечувати підготовку та розміщення на веб-сайтах державних органів, у соціальних мережах інформації про співробітництво України з НАТО та заходи, які здійснюються державними органами у сфері євроатлантичної інтеграції України, зокрема у сфері екології, енергетичної, ядерної і радіаційної, кібернетичної та інформаційної безпеки"

Поглиблення формування розуміння і підтримки громадянами України державної політики у сфері євроатлантичної інтеграції та практичних кроків щодо зближення з НАТО в енергетичному секторі

Забезпечувати висвітлення впровадження проекту "Енергетична безпека" за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID)

Громадськість, ЗМІ, експертне середовище, молодь, науковці

За рахунок і в межах бюджетних призначень, передбачених Міненерговугілля на 2019 рік, інших джерел, не заборонених законодавством

Департамент організаційної роботи
Директорат стратегічного планування та європейської інтеграції

Липень

Інформаційний супровід впровадження за підтримки Міжнародної програми поширення фізичної ядерної безпеки Національної адміністрації з фізичної ядерної безпеки Департаменту енергетики США в рамках співпраці за Ініціативою Групи Семи "Глобальне партнерство проти розповсюдження та матеріалів масового знищення" проекту "Розробка Програми розвитку людських ресурсів України з фізичної ядерної безпеки". Надання американською стороною допомоги в розробленні навчальних матеріалів для магістерської програми підготовки слухачів за спеціалізацією "Фізична ядерна безпека" на базі спеціальності "Атомна енергетика" у НТУУ "Київський політехнічний інститут ім. І. Сікорського"

Експерти, науковці, працівники енергетичних компаній, молодь

За підтримки Національної адміністрації з фізичної ядерної безпеки Департаменту енергетики США в рамках співпраці за Ініціативою Групи Семи "Глобальне партнерство проти розповсюдження та матеріалів масового знищення"

Департамент ядерної енергетики та атомно-промислового комплексу
Департамент організаційної роботи

Протягом року

Пункт 4 "Провести такі інформаційно-роз'яснювальні кампанії…":

Поглиблення формування розуміння і підтримки громадянами України державної політики у сфері євроатлантичної інтеграції та практичних кроків щодо зближення з НАТО в енергетичному секторі

Взяти участь у всеукраїнських інформаційно-роз'яснювальних кампаніях

Експертне середовище, науковці, фахівці підприємств галузі

За рахунок і в межах бюджетних призначень, передбачених Міненерговугілля на 2019 рік, інших джерел, не заборонених законодавством

Департамент організаційної роботи
Директорат енергетичних ринків
Директорат стратегічного планування та європейської інтеграції

Протягом року

Організація заходів питань кібербезпеки та захисту критичної інфраструктури, проблем енергетичної незалежності та енергетичної безпеки у рамках Міжнародного форуму "Паливно-енергетичний комплекс України: сьогодення та майбутнє" та розміщення інформації про заходи на офіційному веб-сайті Міненерговугілля

Громадськість, ЗМІ, експертне середовище, молодь, науковці

За рахунок і в межах бюджетних призначень, передбачених Міненерговугілля на відповідний рік, інших джерел, не заборонених законодавством

Управління забезпечення ІТ-підтримки та захисту інформації
Директорат енергетичних ринків
Директорат стратегічного планування та європейської інтеграції

Листопад

Підвищення рівня розуміння та довіри з боку громадян України до засад, принципів, політики та діяльності НАТО

Обговорення на засіданнях Громадської ради при Міненерговугілля питань співпраці Україна-НАТО

Громадськість, ЗМІ, експертне середовище, молодь, науковці

За рахунок і в межах бюджетних призначень, передбачених Міненерговугілля на 2019 рік, інших джерел, не заборонених законодавством

Департамент організаційної роботи

Згідно з планом роботи Громадської ради на 2019 рік

Електронне опитування на офіційному веб-сайті Міненерговугілля з питань переваг євроатлантичної інтеграції України

Громадськість, ЗМІ, експертне середовище, молодь, науковці

За рахунок і в межах бюджетних призначень, передбачених Міненерговугілля на відповідний рік, інших джерел, не заборонених законодавством

Департамент організаційної роботи

Протягом року

Пункт 10 "Забезпечувати систематичне наповнення, оптимізацію та підтримку тематичного веб-порталу "Україна - НАТО", у тому числі шляхом розміщення банера на офіційних веб-сайтах центральних органів виконавчої влади та інших державних органів"

Підвищення рівня розуміння та довіри з боку громадян України до засад, принципів, політики та діяльності НАТО

1) Розміщення банера тематичного веб-порталу "Україна-НАТО" на офіційному веб-сайті Міненерговугілля
2) Підготовлення матеріалів з питань співпраці "Україна -НАТО" відповідно до компетенції для наповнення тематичного веб-порталу "Україна - НАТО"

Громадськість, ЗМІ, експертне середовище, молодь, науковці

За рахунок і в межах бюджетних призначень, передбачених Міненерговугілля на 2019 рік, інших джерел, не заборонених законодавством

Департамент організаційної роботи

Протягом року

Пункт 13 "Проводити тематичні уроки, виховні години, бесіди, диспути, конкурси творчих робіт, інформаційні марафони для учнів закладів загальної середньої та професійної (професійно-технічної) освіти, навчальні семінари, конференції, засідання за круглим столом, тематичні лекції для студентів закладів вищої освіти з питань євроатлантичної інтеграції України"

Підвищення рівня розуміння громадянами України необхідності посилення міжнародного сприяння та репутації України шляхом більш тісної співпраці з НАТО

Сприяння реалізації проекту "Весняна школа НАЕК "Енергоатом" 2019"; проведення лекцій фахівцями Міненерговугілля та підприємств ПЕК з питань енергетичної безпеки

Молоді науковці, фахівці у сфері енергетики

НАЕК "Енергоатом"

Департамент організаційної роботи
Департамент ядерної енергетики та атомно-промислового комплексу

Березень - травень

Залучення молоді до написання наукових робіт з питань європейської та євроатлантичної інтеграції під час проведення конкурсу "Молодь - енергетиці України 2019"
Виступ з питань європейської та євроатлантичної інтеграції під час фіналу конкурсу

Студентська та учнівська молодь, науковці

За рахунок і в межах бюджетних призначень, передбачених Міненерговугілля на 2019 рік, інших джерел, не заборонених законодавством

Департамент організаційної роботи

Квітень

Провести інтерактивний захід за участю студентів різних вузів на тему переваг євроатлантичної інтеграції

Студентська молодь, ГО "Молодіжна енергетична спільнота", Громадська рада при Міненерговугілля

 

Департамент організаційної роботи
Директорат стратегічного планування та європейської інтеграції
Директорат енергетичних ринків
Департамент ядерної енергетики та атомно-промислового комплексу

Травень

 

Заступник директора Департаменту
організаційної роботи -
начальник відділу взаємодії із засобами
масової інформації
та зв'язків з громадськістю

Г. Дудка
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали