ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 10.05.2012 р. N 342-од

Про план заходів щодо підвищення рівня заробітної плати та легалізації зайнятості населення області

З метою реалізації соціальної політики у сфері соціально-економічних та трудових відносин, а також для підвищення в області рівня заробітної плати та легалізації зайнятості населення:

1. Визначити пріоритетним завданням в області - підвищення рівня середньомісячної заробітної плати.

2. Затвердити план заходів щодо підвищення рівня заробітної плати та легалізації зайнятості населення області (далі - план заходів), що додається.

3. Керівникам структурних підрозділів обласної державної адміністрації, головам районних державних адміністрацій, виконавчому комітету Тернопільської міської ради взяти на особистий контроль виконання плану заходів.

4. Відповідальним виконавцям забезпечити виконання плану заходів, про що інформувати Головне управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації щокварталу до 15 числа місяця, що настає за звітним періодом.

5. Головному управлінню праці та соціального захисту населення облдержадміністрації забезпечити координацію та узагальнення проведеної роботи і про стан виконання розпорядження інформувати обласну державну адміністрацію щокварталу до 25 числа місяця, що настає за звітним періодом.

6. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови обласної державної адміністрації ГЕЦЬКА В. В.

 

Голова обласної
державної адміністрації

В. А. Хоптян


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Тернопільської обласної державної адміністрації
10.05.2012 N 342-од


ПЛАН
заходів щодо підвищення рівня заробітної плати та легалізації зайнятості населення області

N
з/п

Перелік заходів

Термін виконання

Виконавці

1

2

3

4

I. Інформаційно-аналітичний напрямок

1.

Взаємозвірка чисельності найманих працівників у розрізі територій та видів економічної діяльності

Щокварталу (упродовж 60 днів після закінчення звітного періоду)

Головне управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації, Державна податкова служба в області, Головне управління Пенсійного фонду України в області, обласний центр зайнятості, райдержадміністрації, виконком Тернопільської міської ради

2.

Збір відомостей про підприємства, які діють на території області, але зареєстровані за її межами

До 1 червня щороку

Державна податкова служба в області, райдержадміністрації, виконком Тернопільської міської ради

3.

Аналіз економічних чинників, які стримують ріст заробітної плати, зокрема питомої ваги витрат на оплату праці в операційних витратах з реалізованої продукції підприємств, рентабельності, фінансового стану тощо

До 25 червня щороку

Головні управління економіки, розвитку інфраструктури, агропромислового розвитку, праці та соціального захисту населення, управління житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури облдержадміністрації, Регіональне відділення Фонду державного майна України по області, Головне управління статистики в області, райдержадміністрації, виконком Тернопільської міської ради

4.

Забезпечення формування у базових центрах зайнятості вакансій з розміром заробітної плати не нижчим від передбачених у Генеральній та галузевих угодах

Постійно

Обласний центр зайнятості

5.

Аналіз діяльності підприємств, які працюють в умовах вимушеної неповної зайнятості

Щомісяця

Головні управління економіки, розвитку інфраструктури, агропромислового розвитку, праці та соціального захисту населення, управління житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури облдержадміністрації, Регіональне відділення Фонду державного майна України по області, організація роботодавців області, райдержадміністрації, виконком Тернопільської міської ради

6.

Аналіз колективно-договірних зобов'язань роботодавців у сфері оплати праці та зайнятості

Щомісяця

Головне управління праці та соціального захисту населення, райдержадміністрації, виконком Тернопільської міської ради спільно з обласною радою профспілок та організацією роботодавців області

7.

Порівняльний аналіз показників продуктивності праці та рівня оплати праці у розрізі видів економічної діяльності

Щокварталу

Головне управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконком Тернопільської міської ради спільно з організацією роботодавців області

8.

Аналіз динаміки та тривалості укладання трудових договорів між приватними підприємцями та найманими працівниками

Щомісяця

Головне управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації, обласний центр зайнятості, Державна податкова служба в області, Головне управління Пенсійного фонду України в області, райдержадміністрації, виконком Тернопільської міської ради

9.

Формування реєстру підприємств, на діяльність та показники зайнятості яких суттєво впливає сезонний характер роботи

Постійно

Головні управління праці та соціального захисту населення, економіки, агропромислового розвитку, облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконком Тернопільської міської ради спільно з обласною радою профспілок

10.

Формування реєстру підприємств-порушників державних соціальних гарантій з оплати праці

Постійно

Головне управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації, Територіальна державна інспекція з питань праці в області, Державна податкова служба в області, Головне управління Пенсійного фонду України в області, райдержадміністрації, виконком Тернопільської міської ради спільно з обласною радою профспілок та організацією роботодавців області

11.

Формування реєстру інвестиційних проектів, які реалізуються на території області, та моніторинг їх впливу на показники зайнятості і рівень середньомісячної заробітної плати

Постійно

Головне управління економіки, управління зовнішніх зносин, зовнішньоекономічної та інвестиційної діяльності облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконком Тернопільської міської ради

12.

Аналіз впливу застосування цивільно-правових договорів на показники формування фонду оплати праці та зайнятості населення області

Щокварталу

Головне управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконком Тернопільської міської ради

13.

Аналіз вікової структури зайнятості на показники фонду оплати праці та зайнятості населення області

Щокварталу

Головне управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації, Головне управління статистики в області, райдержадміністрації, виконком Тернопільської міської ради

14.

Проведення аналізу податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (форма N 1ДФ) щодо виплати суб'єктами господарювання заробітної плати працівникам нижче встановленого в державі мінімуму

Щокварталу (упродовж 60 днів після закінчення звітного періоду)

Державна податкова служба в області, райдержадміністрації, виконком Тернопільської міської ради

15.

Формування реєстру ризикоорієнтованих суб'єктів господарювання та узгодження планів оперативних перевірок на предмет дотримання законодавства з питань оплати праці та зайнятості населення

Постійно

Головне управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації, Державна податкова служба в області, Головне управління Пенсійного фонду України в області, Територіальна державна інспекція з питань праці в області, обласний центр зайнятості, райдержадміністрації, виконком Тернопільської міської ради

16.

Вжиття спільних заходів щодо оформлення статусу підприємств, філій, інших відокремлених структурних підрозділів в області, організація їх ефективної роботи та звітування

2012 рік

Державна податкова служба в області, Головне управління Пенсійного фонду України в області, райдержадміністрації, виконком Тернопільської міської ради

II. Контрольно-наглядовий напрямок

17.

Внесення змін до персонального складу та організації діяльності районних та міської робочих груп з питань легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення

Травень-червень 2012 року

Райдержадміністрації, виконком Тернопільської міської ради

18.

Проведення оперативного (виїзного) моніторингу діяльності ризикоорієнтованих суб'єктів господарювання на предмет дотримання законодавства з питань оплати праці та зайнятості населення

Двічі на місяць

Райдержадміністрації, виконком Тернопільської міської ради

19.

Вжиття спільних заходів щодо:

 

 

 

1) виявлення, упередження та руйнування схем ухилення від сплати податку з доходів фізичних осіб та внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування за рахунок необлікованої готівки, ведення подвійної бухгалтерії тощо

Постійно

Державна податкова служба в області, Головне управління Пенсійного фонду України в області, райдержадміністрації, виконком Тернопільської міської ради

 

2) виплати заробітної плати працівникам нижче встановленого законодавством мінімального розміру

Постійно

Територіальна державна інспекція з питань праці у області, Головне управління Пенсійного фонду України в області, Державна податкова служба в області, Головне управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації, Головне управління статистики в області, райдержадміністрації, виконком Тернопільської міської ради спільно з обласною радою профспілок та організацією роботодавців області

 

3) несвоєчасної (або в неповному обсязі) виплати заробітної плати

Постійно

Головне управління праці та соціального захисту населення, головне фінансове управління облдержадміністрації, Головне управління статистики в області, Територіальна державна інспекція з питань праці в області, Державна податкова служба в області, райдержадміністрації, виконком Тернопільської міської ради спільно з обласною радою профспілок та організацією роботодавців області

 

4) непроведення індексації грошових доходів громадян

Постійно

Головне управління праці та соціального захисту населення, Головне фінансове управління облдержадміністрації, Територіальна державна інспекція з питань праці в області, райдержадміністрації, виконком Тернопільської міської ради спільно з обласною радою профспілок та організацією роботодавців області

 

5) нарахування працівникам двох третин заробітної плати за припинення роботи з вини роботодавця

Постійно

Головне управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації, Територіальна державна інспекція з питань праці в області, райдержадміністрації, виконком Тернопільської міської ради спільно з обласною радою профспілок та організацією роботодавців області

 

6) оплати відповідно до норм трудового законодавства додаткових виплат за роботу у святкові та вихідні дні чи надурочних робіт

Постійно

Головне управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації, Територіальна державна інспекція з питань праці в області, райдержадміністрації, виконком Тернопільської міської ради спільно з обласною радою профспілок та організацією роботодавців області

 

7) нарахування доплат за роботу у шкідливих та важких умовах праці за результатами атестації робочих місць

Постійно

Головне управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації, Територіальна державна інспекція з питань праці в області, райдержадміністрації, виконком Тернопільської міської ради спільно з обласною радою профспілок та організацією роботодавців області

 

8) дотримання норм Генеральної та галузевих тарифних угод, першочерговості виплати заробітної плати працівникам, мінімальних гарантій та міжкваліфікаційних співвідношень в оплаті праці

Постійно

Головне управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації, Територіальна державна інспекція з питань праці в області, райдержадміністрації, виконком Тернопільської міської ради за участю організації роботодавців області, обласної ради профспілок

20.

Проведення податкових хронометражів ризикоорієнтованих суб'єктів господарювання

Постійно

Державна податкова служба в області

21.

Вжиття спільних заходів щодо дотримання державних соціальних гарантій з оплати праці та зайнятості на підприємствах фінансового сектора економіки

Постійно

Головне управління економіки облдержадміністрації, Територіальна державна інспекція з питань праці в області, райдержадміністрації, виконком Тернопільської міської ради

22.

Заслуховування на відповідних комісіях спільно з органами місцевої виконавчої влади керівників підприємств, які нараховують заробітну плату на рівні мінімальної, виплачують заробітну плату з порушенням термінів, мають заборгованість по податку з доходів фізичних осіб до місцевого бюджету та по страхових внесках до Пенсійного фонду України

Постійно

Головне управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації, Територіальна державна інспекція з питань праці в області, Державна податкова служба в області, Головне управління Пенсійного фонду України в області, райдержадміністрації, виконком Тернопільської міської ради

23.

Проведення спільних перевірок щодо дотримання суб'єктами господарської діяльності - фізичними особами, які здійснюють свою діяльність у місцях масової торгівлі, вимог законодавства щодо легалізації підприємницької діяльності та трудових відносин

Постійно

Державна податкова служба в області, Головне управління Пенсійного фонду України в області, Територіальна державна інспекція з питань праці в області, райдержадміністрації, виконком Тернопільської міської ради

III. Інформаційно-роз'яснювальний напрямок

24.

Виконавчому комітету Тернопільської міської ради ініціювати внесення змін до колективних договорів установ бюджетної сфери, які утримуються за рахунок коштів міського бюджету, стосовно виплати в повному обсязі заробітної плати для працівників, у місяці, за який вона нараховується

Постійно

Виконком Тернопільської міської ради

25.

Внесення пропозицій Міністерству фінансів України щодо виділення додаткових асигнувань на виплату зарплати працівникам бюджетних установ із врахуванням встановлених співвідношень до мінімального розміру заробітної плати

2012 рік

Головне фінансове управління облдержадміністрації

26.

Посилення соціального діалогу на всіх рівнях щодо закладення необхідних умов для зростання заробітної плати

Постійно

Обласна рада профспілок, організація роботодавців області, райдержадміністрації, виконком Тернопільської міської ради

27.

Проведення індивідуальної роз'яснювальної роботи з платниками податків

Постійно

Державна податкова служба в області, райдержадміністрації, виконком Тернопільської міської ради

28.

Проведення інформаційно-роз'яснювальної роботи з роботодавцями щодо підвищення рівня заробітної плати та легального використання робочої сили

Постійно

Головні управління економіки, розвитку інфраструктури, агропромислового розвитку, праці та соціального захисту населення, управління житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури облдержадміністрації, Регіональне відділення Фонду державного майна України по області, Державна податкова служба в області, Головне управління Пенсійного фонду України в області, Територіальна державна інспекція з питань праці в області, обласний центр зайнятості, райдержадміністрації, виконком Тернопільської міської ради

IV. Моніторинг ефективності виконання Плану заходів

29.

Оперативний моніторинг щодо легалізації заробітної плати та зайнятості населення в області

Щотижня

Головне управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконком Тернопільської міської ради

30.

Проведення аналізу результативності діяльності робочих груп з питань легалізації виплати заробітної плати

Щомісяця

Головне управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконком Тернопільської міської ради

31.

Формування аналітичних даних в розрізі територій щодо кількості роботодавців, які виплачують заробітну плату при повній зайнятості нижчу або на рівні мінімальної, та кількості працюючих, що отримують заробітну плату нижчу або на рівні мінімальної

Щокварталу

Головне управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації, Головне управління Пенсійного фонду України в області, Головне управління статистики в області, райдержадміністрації, виконком Тернопільської міської ради

32.

Проведення моніторингу результативних показників, які характеризують виконання плану заходів:

 

 

 

1) зменшення чисельності працівників, які отримують мінімальну або нижчу від мінімального розміру заробітної плати

Щомісяця

Головне управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації, Головне управління статистики в області, Державна податкова служба в області, Головне управління Пенсійного фонду України в області, райдержадміністрації, виконком Тернопільської міської ради

 

2) збільшення кількості укладених трудових договорів між найманими працівниками та фізичними особами-підприємцями, зареєстрованих службою зайнятості, та рівня оплати праці згідно з діючими трудовими договорами

Щомісяця

Обласний центр зайнятості, райдержадміністрації, виконком Тернопільської міської ради

 

3) приріст фонду оплати праці та зростання заробітної плати в розрізі галузей економіки та територій

Щокварталу

Головні управління економіки, розвитку інфраструктури, агропромислового розвитку, праці та соціального захисту населення, управління житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури облдержадміністрації, Регіональне відділення Фонду державного майна України по області, Головне управління статистики в області, обласний центр зайнятості, райдержадміністрації, виконком Тернопільської міської ради

 

4) додаткове надходження до місцевих бюджетів податку з доходів фізичних осіб

Щомісяця

Державна податкова служба в області, райдержадміністрації, виконком Тернопільської міської ради

 

5) збільшення відрахувань по сплаті внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування

Щомісяця

Головне управління Пенсійного фонду України в області, райдержадміністрації, виконком Тернопільської міської ради


 

Заступник голови - керівник
апарату обласної
державної адміністрації

Ю. В. Желіховський

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали